REKLAMA

Czy można ścigać za prowadzenie bloga? O sprawie WikiDuszniki.pl rozmawiają Dorota Głowacka i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-10-21 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 13202 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka, że na Odrę i dobre jak to właściwie z blogami czy one funkcjonują jako gazety czy one funkcjonują jak co właściwie w myśl prawa prasowego grupy osób niestety nie reguluje tego w sposób precyzyjny z tego wynika cały szereg problemów LOT-u grożą mu nogę mam różne formy ekspresji, ale w internecie począwszy od portali Rozwiń » informacyjnych, które goście powielają to co piszą profesjonalnej gazety w swoich wydaniach papierowych jedno na drugim biegunie mamy serwisy społecznościowe z, a pomiędzy mamy takie formy jak blogi na różne strony, które szybko tak reagują tzw. dziennikarstwo obywatelskie i to są niestety właśnie te formy pomiędzy to są niestety to strony internetowe, które mają dość niejasny charakter i ciężko jest zakład zakwalifikowano aż w oparciu o przepisy, które obowiązują, a do tego przede wszystkim, że te przepisy powstały oczywiście w czasach, kiedy w latach 81, kiedy komunikacja internetowa nie była tak rozwinięta no i w związku z tym nie są dostosowane do współczesnej rzeczywistości w ten przypadek z człowieka, który prowadzi blog era, który nazywa się wilki Duszniki, a ten pan nazywa się Andrzeja Radka, któremu zarzucono, że prowadzi Gazeta bez wymaganej rejestracji właśnie, podając ten adres, czyli Wici Duszniki PL w ich Szamotulski, a policja złożyła, bo to w Bytomiu to była publikacja, która by odnosiła się do życia społecznego Szamotuły jeszcze można tak powiedzieć nie ja rozumiem, że tutaj po prostu zastosowano taką klauzulę prawną, jakby to była Gazeta czy tak się da zrobić czy to w ogóle jest uprawniony do to jeszcze dysputy w tym tytułem wstępu to jest także to taki portal, na którym pisze grupa ludzi oni piszą anonimowo tytułują się jako grupa znajomych, którzy wyjaśniają, dlaczego chcą pozostać anonimowi wszyscy mają inne role zawodowe realizują się w na co dzień w innych dziedzinach głównie działają w różnych organizacjach społecznych i blogi poświęcone sprawom miasto spełni społecznym w różnego rodzaju także politycznym rzeczywiście ten blok jest dość krytyczny w stosunku do lokalnych polityków i z tego co ja wiem zawiadomienie o podejrzeniu o wykroczenia, dlatego że brak rejestracji dla Dziennika lub czasopisma to jest wykroczenie złożył wójt wójt, który ma, gdzie obecnie zaś już były wójt w każdym razie osobą, której ten portal pisał w dość negatywny sposób na domy są też podkreślić, że nie było nigdy żadnego procesu związanego z samą treścią umowy o tych publikacji, czyli nie było żadnego procesu ochrony dóbr osobistych zniesławienia co nigdy nie było przedmiotem sporu sądowego z nią coś co napisano, ale nie to, że mogę zostać to jest tak i to jest od razu powiem tak to dosyć niebezpieczna tendencja, którą obserwujemy właśnie w odniesieniu do takich stron, czyli zioła z innego sądu strony niewygodne dla niektórych osób jednocześnie ciężko zakwestionować samą treść, bo na mieście w granicach prawa jest krytyczna, ale nie wykracza poza granice dozwolonej krytyki co to jest, więc ono jest kilka takich sposobów, żeby im zaszkodzić mnie o autorom takich stron winny sposób w 1 z 1 z tych 1 z tych posłów jest właśnie not jak żerowanie na tej niepewności prawnej, która gminne centrum powodują obecne przepisy inny sposób to jest próba wciągnięcia na czworo autorów takiej strony za komentarze internautów tak tak tak takie sprawy też do nas trafiają chęć no, dlaczego to jest niebezpieczne, dlatego że z grupy, więc należy, o czym jest tam do czego bez problemu tak, dlaczego Trump w 2 lat, dlaczego wgląd do 30 dni problem czy tez ważne czy będziemy stosować prawo prasowe w stosunku do blogów i innych takich stron mieszanym charakterze to wynika z tego, że prawo Anna narzuca pewne obowiązki, ale też przyznaje pewne przywileje dziennikarzom dzięki dziennikarzom w rozumieniu tej ustawy oczywiście tak, czyli 3 i osobą która, wydając tworzą prasę dzienniki lub czasopisma znowu w rozumieniu ustawy prawo prasowe 1 z tych obowiązków jest właśnie obowiązek rejestracji zabrać za niedopełnienie tego obowiązku grozi odpowiedzialność mnie dzisiaj szczęśliwy jest to brak takiego brak dopełnienia tego obowiązku jest wyłącznie wykroczeniem do niedawna był to przestępstwo to się zmieniło na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed paru lat minimalny no właśnie ale, ale testy, jakby element szerszego problemu to znaczy przede wszystkim małe gminy na ten drugi dotyczy tego w jakim stopniu osoby, które są zaangażowane w tworzenie takich portali mogą korzystać z przywilejów, które są zawarte wprawie prasowym czynne od ochrony dziennikarskich źródeł informacji to właśnie w jakim stopniu są też związana obowiązkami wynikającymi z wynikającymi z tej ustawy w no właśnie teraz ja zastanawiam właściwie, dlaczego nie wiem, dlaczego zastosowano, dlaczego w ogóle, by policja zareagowała na tego rodzaju doniesienia w przypadku akurat tego jak czegoś czym był ten blok w trudno powiedzieć czy to był blok to coś coś tam powstało co przypomina trochę w działalność dziennikarską opóźnienie jest w Polsce nie i teraz pytanie czy 2 takich spra w było więcej czy to właściwa w pewnym sensie precedens tych spraw nie ma aż tak bardzo dużą to nie jest najczęstszy problem, z którym się akurat stykamy w obserwatorium wolności mediów fundacji natomiast on się pojawiają od czasu do czasu, ale tak mówi to nie jest tylko kwestia rejestracji, bo to jest kwestia tego właśnie osoby tworzące takie blogi mogą już chronić swoich informatorów Anny w tym, kto to jest generalnie problem pewnej niepewności prawnej, które związaną z niedostosowaniem przepisów do wody do rozwoju komunikacji internetowej, dlaczego policja na to zareagowała właśnie do tego, że prawo nie da się to jest odpowiedzi, więc ten sport lokal ten, któremu języki Duszniki można w nim odnaleźć pewne cechy prasy tak, bo oni piszą o sprawach, które budzą uzasadnione zainteresowanie społeczeństwo nazywają swoje teksty wpisy artykułami i tak mają dział wiadomości z drugiej strony działają non profit tak to jest działalność zawodowa tak jak powiedział na marginesie zupełnie innych z prac, które dziś wykonują na co dzień nie ma właściwie Bekisz hierarchii w tej w tej Gazecie czy tak charakterystycznej dla redakcji czy redaktora naczelnego pra w do dziennikarzy podział obowiązków natomiast i ich jeszcze 1 ważną konsekwencją obowiązku rejestracji blogów jest tak nawet odebranie prawa tym osobom do anonimowego publikowania dlatego, że jeżeli narzucimy naniesiona na tego typu stron obowiązek rejestracji to przynajmniej redaktor naczelny i wydawca musiał się ujawnić, bo on Murek musiał się ujawnić w rejestrze prasowym też obowiązek publikowania stopki prasowej tzw . więc inni z no to jest też 1 z poważnych problemów tak czyli, jeżeli rzeczywiście uznamy, że w stosunku do tego portalu miał zastosowania obowiązek rejestracji to mnie to pozbawia przemieni, którą sobą osoby z mniej niektórych autorów tego portalu inną tę możliwość anonimowego publikowania do nich jest problematyczne hoteli limuzyny mają swoje inne zajęcia miejsc w tej społeczności lokalnej, więc on się obawiają, że ujawnienie narazi na jakiś nieprzyjemności tak jak mówię są to materiały, które bywają krytyczne wobec władz lokalnych w ramach właściwie to się za czas stanowią właśnie nad tym czy można zastosować prawo wybiórczo to znaczy czy można powiedzieć, że ten blok akurat podlega obowiązkowi rejestracji, bo przypomina Gazeta inny nie podlega obecnie ma jednak autor filmu i tydzień później już odpowiedział trudno, gdy prawo tego z wprost nie reguluje jest w UE jest dla mnie to orzecznictwo na ten temat już część tego orzecznictwa wynika to wynika, tyle że inni czy powinniśmy mieć w każdą stronę oceniać indywidualnie, czyli w ciemno orzecznictwo raczej AM skłania się ku temu ku takiej dużej gazu listy ca, czyli nie on nie ma tutaj jasnych kryteriów czyli, jeżeli chce prowadzić taki portal Clean room, zwłaszcza trudną nie mógł się na szkodę dworzec tekstu prawa prasowego sprawdzić czy powinien zarejestrować czynie są tak jakby pewne wskazówki włożyć w orzecznictwie one sprowadzają się mniej więcej do tego, że jeżeli twój portal spełnia kryteria definicji prasy, które są określone wprawie prasowym czy może, by mąż może precyzując kryteria Dziennika lub czasopisma, które są określone wprawie prasowym to należy zarejestrować, ale ocena tego co jest te kryteria są spełnione czy nie jest trudna, dlatego że że chociażby ciemne stroje prasowym mówi się tzw. periodyczne ości co w przypadku prasy papierowej na dość dość łatwo jest ocenić wydobył z reguły gazety wychodzą z jakimś określonym cyklu w internecie jest dużo mniejszą regularność tak wpisy pojawiają się czasami kilka wpisów dziennie czasami jest jest cisza przez kilka dni, więc inni no to oceniać jest bardzo trudny mógł go powielić leży bardzo ubolewam nad tym, że przy okazji reformy przepisów o rejestracji prasy, który miał miejsce parę lat temu właśnie w wyniku tej reformy zniesiono odpowiedzialność karną wprowadzono jedynie odpowiedzialność z zakresu prawa wykroczeń to jest już naprawdę bardzo dużo, bo butelki mówi to było wcześniej przestępstwo, czyli wyciągał z osobą zdecydowanie bardziej drastyczne konsekwencje dla osób, które już tego typu problemy natomiast bardzo żałuje żebrze wtedy coś bardziej kompleksowo ustawodawca nie dotrze do problemu i nie wykorzystał tej szansy, którą w cudzysłowie stworzył Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając brak zgodności z konstytucją sankcji karnej za brak rejestracji Dziennika lub czasopisma i nieporządku o krok dalej nie próbował uregulować do problematyki rejestracji prasy internetowej, która odbędzie się to problem, który odbędzie się coraz częściej pojawiał i też Sejm tych spraw nie ma ciągle zbyt dużo lepszy obserwujemy, że jest ich coraz więcej to właśnie to chyba jest ciągle taki problem znów wracamy do tego pytania podstawowego polskie prawo prasowe, które właściwie w ogóle ma się nijak do rzeczywistości, w której dziś żyją tam są jakieś takie zabytkowe zupełnie sformułowanie stwierdzenia, które nie bardzo pasują do obecnych standardów i król rejestracji powiedziała Brzostek z jaskrawym przejawem tego tego niedostosowania, ale to nie to tu tłum też nie jest jedyny problem, bo to tak jak powiedział tu stał szereg praw obowiązków i tego jak nasze stosują dziennikarzy i to nie tylko kwestia co tu też w obronie kopru dziennikarzy gorzej np. właśnie znowu weźmiemy problem ochrony dziennikarskich źródeł informacji to jako informator, który nas chciały coś ujawnić portalowi Wiki techniki nie mam pewności, że oni będą mówić nie uchronić załóżmy, że oni akurat twierdzą, że są blogi i dosyć wyraźnie piszą na stronie, więc zakaz ich przypadku mogę mieć takie oczekiwanie, że żyliśmy inny tylko ten przywilej jednocześnie obowiązek nie dotyczy natomiast to są inne strony internetowe która, w które zachęcają do różnych ludzi do tego, żeby ujawniali niekiedy poufne informacje, a ich charakter też jest nie do końca określony i z perspektywy osób, które dziecko właśnie chcą ujawnić o dziennikarzu takiego portalu jakieś informacje, które mogą narazić na nie mniej przyjemności dla nich powinno moim zdaniem to jest olbrzymi problem, bo inni to tak naprawdę nie wiadomo czy sąd nie uzna, że ci to osoby te nie są dziennikarzami import to jednak nie jest Dziennikiem czasopismem, więc ochrona ochrona dziennikarskich informacji nie stosuje dziennikarzy po prostu się nie mogą na ten przywilej powołać to muszą złożyć go złożyć zeznania tak cieczy udostępni jakieś materiały, które doprowadzą mnie organy ścigania chociażby do doszły do informacji dziękuję bardzo Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka oraz inne studio 1334 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA