REKLAMA

Andrzej Malinowski i Tadeusz Chwałka o powołanej przez Prezydenta Radzie Dialogu Społecznego

Co się stało?
Data emisji:
2015-10-22 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich aż w Azji Zagrodzki dobry dziś pan prezydent Andrzej Duda powołał członków rady dialogu społecznego i właśnie o tym, będziemy rozmawiać z przedstawicielami pracodawców RP, których reprezentuje prezydent Andrzej Malinowski witam nowych i Tadeusz chałka przewodniczący forum związków zawodowych i dzień dobry, ale najpier w Szczepana panie przewodniczący chciałbym zapytać czy to dobry pan, żeby związkowcy w tym samym czasie, kiedy pan prezydent Rozwiń » mówiąc o znaczeniu dialogu społecznego potrzebie kompromisu porozumienia w sprawach ważne, żeby związkowcy robili demonstracje w Warszawie wyszły ilustracje w Warszawie to przypomina, żeby ją przygotować to wciąż bardzo dużo czasu o tym, zaproszeniu od pana prezydenta przyszło do wszystkich partnerów społecznych strony rządowej z zaproszeniem rocznie nominacji w tym tygodniu w związku z tym nie było zamiaru celowego jak robi się akcji protestacyjnej dzisiaj w Warszawie i odbiera jednocześnie nominacje do pana prezydenta zbieg sytuacji spowodowało, że obydwie te to spotkanie odbyło się w tym samym czasie inną właśnie ja myślę, że tak działa ja bym zjadł myślę, że to, bo bardzo dobrze, że dzisiaj związkowcy przyjechali stracili trochę czasu dlatego, ale jednocześnie mieli z tyłu głowy pewnie to, żeby pokazać wyraźnie, że ta rada powinna jak najszybciej zacząć pracować, żeby nie rozgrywać kryteriów ulicznych tylko próbować prowadzić dialog normalny cywilizowany sposób także myślę, że to oni chcieli się przede wszystkim poprzeć prawda jak najszybsze uruchomienie rady dialogu społecznego, jeżeli pan prezydent w ten sposób próbuje to ich interpretować tylko przypomnę, że cywilizowany sposób do 18 stycznia tego roku strona związkowa rozmowy z przedstawicielami rządu z panią premier mieli pewne z obietnicy ze strony związkowców był z tym są zrobione w katowickim holdingu węglowego i wieszcząc w spółce Węglowej i spokojnie czekali na realizację zgodnie ze stroną rządową obietnicę stworzenia nowej Kompanii ze strony rządowej w końcu były w maju drugi termin był ostateczny 25 września trudno się dziwić, że do stylizowanych Rozmus rządową związkowcy stracili zaufanie w tej sytuacji, ale to chyba nie było tak do końca, bo przecież napięcia zewnętrzne było bardzo mocne tam to niebyła tylko kwestia tych cywilizowanych rozmów, ale również tego zaplecza, które tam z tyłu było prawda jej podnosiło wysoki szczupły, żeby prawda, żeby doszło do takich bardziej energicznej wymianie zdań no przyjmijmy w takim razie, bo jednak chciałbym wrócić do Radia i społecznego, że ta interpretacja pana prezydenta przynajmniej w tej audycji niech pozostanie jako obowiązujące dziś związkowcy chcieli wyrazić radość z tego, że rusza rada dialogu społecznego w ale już tylko słuchaczom przypomnę, że ten proces się zorganizował międzyzwiązkowy komitet protestacyjno strajkowy regionu śląsko-dąbrowskiego zaczniemy tylko 11 i zaczniemy lekko wróćmy do dorady i pan Piotr Duda szef Solidarności został pierwszym przewodniczącym jeszcze nie został do jesieni został, ale to jeszcze nie został no to znaczenie ma wyjaśnić pozwala z nich nagranie myśmy się uzgodnili wiadomo, że strona związkowa, która stron uzgodniliśmy żona pierwsza powoła przewodniczącego wyznaczyła przewodniczącego, ale po to, żeby został formalnie przewodniczącym musi być legalny oficjalnie formalne posiedzenie rady rady dialogu społecznego, które dokona takiego wyboru tak mówi ustawa o 59 osób jest w radzie czy ustawa o jedno określa, że to jest rola po prostu głosowanie większością głosów, że jest regulamin, który musi być w pierwszej kolejności przyjęty z zasadami Truteń i sceneria nie chcę w tej chwili czytać tego regulaminu, ale jest regulamin tak, ale formalnie musimy zwołać dziś otrzymaliśmy nominację wiemy oczywiście, że Piotr Duda będzie tym pierwszym przewodniczącym natomiast formalnie na plenarnym posiedzeniu zostanie powołania tego przewodniczącego tak, bo mamy dzisiaj umówmy się tak krakowskim Targiem to jest przewodniczący elekt mówi Marta k w dniu dzisiejszym odbyło się oczywiście nominację z rąk pana prezesa oczu od 59 osób są to członkowie rady uzgodniliśmy oczywiście na spotkaniu strony pracodawców i strony związkowej, że strona związkowa pierwszy przewodnictwo przejmie i wybierze z grona 3 przewodniczących Central związkowych o osoby, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego rady dialogu społecznego dziś poinformowaliśmy wszystkich członków rady o tym, że przewodniczącym rady dróg społecznego w uzgodnieniach po stronie pracodawców będzie Piotr Duda natomiast formalności, jeżeli pan prezydent, mówi że jeszcze nastąpiły no ale też z pierwszą osobą, która zwołuje po pierwszym posiedzeniu, które tego prezydium pierwsze posiedzenie rady dialogu społecznego, czyli krakowskim Targiem jest Elektrim nie ma oficjalnego posiedzenia prezydium rady dialogu społecznego, ale nastąpią wszyscy dzisiaj wiemy, że funkcje przewodniczącego rady dialogu społecznego będzie po raz pierwszy rok dłużej niż rok przewodnicząca MOZ Solidarność Piotr Duda, gdy dowiedział się dobrze zapowiada, jaka jest pełna zgodność z Super czynami, a czy też już wiadomo, jakby wybierał tylko przyszłość, bo chodzi o to czy ustalony stan porządek jak to będzie następnym przewodniczącym po roku dziś wiadomo, że przez pracodawcę będą przedstawiciele pracodawcy również i przedstawiciel rządu może być różnie, ale myśmy zrobili już pewną kolejność od lat te negocjacje były prowadzone już z udziałem wszystkich 3 stron i ustaliśmy, że kolejność jest następująca związki zawodowe pracodawcy i rząd to właśnie to w takim razie dusz pan prezydent mówił o tym, że związkowcy pewnie też chcieli podkreślić, że jest wiele spra w do rozwiązania jak teraz chyba również z punktu widzenia tej sytuacji, jaką mamy, bo to znowuż koincydencja kalendarzowa przecież 2005. będą wybory tymczasem pan prezydent powołał również przedstawicieli strony rządowej do do rady dialogu społecznego i 6 ministrów i 2 wiceministrów no ja rozumiem, że po prostu zgodnie z konstytucyjnym czasem urzędowania danego rządu oni będą pełnić rolę, a potem są jak będzie nowością są to co z tego typu Orzeł, powołując się z pan prezydent po wuju dzisiaj stronę rządową powołanie rządu rada niezwłocznie rozpocząć działanie musi mieć świadomość bowiem, że to, że 2005. wybory będą może być już jej wyników wyborów we wtorek to wcale nie znaczy, że przedstawiciele rządu nie będą pełnili obecnego nie będą oni jeszcze przez 3 miesiące jak gorzej pójdzie jeszcze dłuższy okres stanowisk rządowych, bo do momentu powołania nowego rządu to może trwać obecni ministrowie pełnią swoje funkcje my, chcąc jak najszybciej rozpocząć proces uważaliśmy, że im szybciej pan prezydent po woła o członków rady dialogu społecznego trudno też ona może zacząć pracować pamiętajmy bowiem, że rada ma bardzo dużo pracy to są początki ustawa o komisji Trójstronnej z rozkoszą gospodarczej wygasła bowiem 9 września b r. od dziesiątego z nas żyje już ustawą o radzie dialogu społecznego rada dialogu społecznego musi wybrać przewodniczących zespołów, które będę musiał rozpocząć prace również trzeba będzie podjąć decyzję na poziomie wojewódzkim powstają w łódzkiej rady dróg społecznego Tomi, że jest systemy jak być dla 4 stron, bo marszałek wojewoda i na tych samych prawach pracodawcy istotna związkowej tam też chcemy jak najszybciej utworzyć już wojewódzka rada dialogu społecznym chcemy, żeby rozpocząć prace czy kakao na stronę ten okres związany z wyborami w Polsce i wyłonieniem ewentualnie ma na pewno nowego rządu właściwie to w to dotąd w tym czasie właśnie na radość, tak więc organizatorzy zaczniemy na pewno nie tylko się zorganizują zaczniemy pracować natomiast gdyby doszło oczywiście do wymiany poszczególnych osób w rządzie czy też w ogóle rząd całego rządu uroczystość dzisiaj w Pałacu prezydenta była na tyle sympatyczna, że biorąc pod uwagę, że prezydent również przekazał nam swoje stanowisko i swój punkt widzenia na funkcjonowanie tej rady może być oczywiście powtórzyć w nowej konfiguracji przynajmniej przypomnimy sobie te zalecenia prezydenta, które dziś otrzymaliśmy także jeszcze raz podkreślę uroczystość była bardzo sympatyczna w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jak już w najbliższym czasie to powtórzyć ja rozumiem, że jak był pan przewodniczący pan Tadeusz Chołko mówi o tym, że chcemy jak najszybciej powołać radę to rozumiem, że to też nie tylko związane z tym właśnie, że wygasła ustawa o komisji Trójstronnej pożyczają zorganizować, ale rozumiem, że stać się przystąpić już tej realnej roboty bezpośrednio związane z dialogiem zaś myśmy myśleli już przystąpili do tej faktycznie roboty dlatego żeśmy mieli poza tym miejscu w spotkaniach mit dotyczący Malinowski tymi spotkaniami dotyczącymi samego kształtu ustawy i t d. również rozmawialiśmy, a co po ustawie wiem, że koledzy ze związków zawodowych, ale również my pracujemy nad takim katalogiem pilnych spra w, które należy rozwiązać np. mamy pierwszy kraj może już zupełnie pana prezydenta Malinowskiego musimy mieć świadomość, że mimo, że był zastój czy ustawa o komisji Trójstronnej wygasła dziewiątego i działa praktycznie już grupa osób sekretarzy czy przedstawicieli partnerów społecznych, którzy jej spotykają się sukcesywnie i ze strony pracodawców ze strony związkowej, ustalając wszystko to co organizacyjnie trzeba przygotować pamiętajmy bowiem, że my jako strona związkowa zakończyliśmy aktywną pracę w komisji Trójstronnej w czerwcu 2013 roku jeśli chodzi o ciało zgodnie z ubezpieczeń społecznych prawa pracy to są wszystkie te problemy, które nas dotyczą Made in, przy którym musimy usiąść mamy również świadomość, że nasi w tym pracodawcy też będą chcieli w pewne sprawy jak najszybciej załatwić do tego twierdzimy, że po co w Konradzie do bezpiecznego powinno się rozpocząć zespół jak najszybciej nowość a jaka jest panów wiara no bo oczywiście, kiedy pisaliście pracowaliśmy pora ustawą o radzie dialogu społecznego no to towarzyszyło temu takie przekonanie, że NATO będzie lepsza formuła dialogu, że ktoś nie będzie takie fasadowe trochę leciało jak komisja Trójstronna, która nie miała żadnej siły sprawczej, której postanowienia można było mówić tutaj stronie rządowej kompletnie ignorować no w kontekście m. in. na tego co się dzisiaj wydarzyło tak, jeżeli część związkowców idzie pod budynek rządu to ja rozumiem, że związkowcy przed budynkiem rządu protestują, ale jak widzą już pod budynek partii politycznej i nawołują, żeby na nią głosować nad zale w jest pytanie właśnie Czyżew jest jakaś ta z tyłu głowy i Wola dialogu z kolei organizacja pracodawców akuratnie pańska panie prezydencie, ale Lewiatan publikuje tuż przed wyborami na taki osąd co do najważniejszych pomysłów wyborczych prawa i sprawiedliwości, które zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami ma szansę te wybory wygrać napiszą, że to są pomysły w ogóle, które mogą rozsadzić finanse państwa i to są same same błędy ten będzie aż na jakimś narzędziem Boga jak się dziś także te elementy one pewnie wynikają też kulisy kampanii wyborczej z charakteru tej kampanii tak dalej, ale niech pan pozwoli popadały pozwólcie, że wrócę jednak do samej ustawy i te nowe przepisy w pierwszej kolejności zmuszają nas do współdziałania zaczyna z parteru społeczni związki zawodowe i pracodawców, ale także zmuszają może zachęcają jak powiedział zmuszają nawet myśmy tego natomiast jeśli możemy mówić o no dobrze zgadzam się niech to będzie zachęcają, ale na pewno zmuszają do poważnego traktowania partnerów społecznych przez rząd, który co tu dużo mówić niestety nie tego nie dotychczas nie zrobił jest prawdopodobnie będziemy musieli jak najszybciej usiąść i między sobą i uzgodnić te wszystkie kwestie, które nas zasadniczo różnimy, które mogą utrudniać Polce na przyszłość optymizm Tadeusza w opcji to znaczy ja powiem tak pracując nad zmianą ustawy o dialogu społecznym pomiędzy nazwy skierowaliśmy się tym, żeby poprawić przede wszystkim te aspekty, które w komisji Trójstronnej oczywiście stwarza możliwości posiadłość stąd odsetek czujność zarządzania na poziomie centralnym również na poziomie wojewódzkim stąd osobiste uczestnictwo członków również strony rządowej w udziale prac rady dialogu społecznego stąd zmiany o tym, że chcemy mieć na co dzień informacje, kto jak pracuje i po roku przewodniczący rady dialogu społecznego przekazuje Sejmowi senatorowi Senatowi sprawozdanie z działalności rady, czyli te mechanizmy pozwalają na na ten optymizm bardzo panu dziękuję Andrzej Malinowski prezydent pracodawców Rzeczpospolitej Dariusz oko przewodniczący forum związków zawodowych również ci kojarzeni Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA