REKLAMA

Podsumowanie III kwartału w polskiej gospodarce. Nowe dane GUS komentuje Łukasz Tarnawa

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-10-23 12:40
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z SP 1242 i to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam bezrobocie to są te informacje, które dzisiaj publikował Główny Urząd Statystyczny właściwie potwierdzało ten bezrobocie w we wrześniu wyniosło w Polsce 9 i siedemdziesiątych procenty, czyli o różnym kątem wyraźnie poniżej 10 % od tych danych i wszystkich innych, które w ciągu ostatnich kilku w kilkunastu dni, gdyż kilku miesięcy napływały do polskiej gospodarki Rozwiń » będziemy rozmawiać za chwilę najpier w jednak inny niezadowolenie komisji Europejskiej z Polski komisja potwierdziła, że nie jest zadowolona z tego jak my wykorzystujemy środki unijne na kolei w Polska wykorzystała 61 % pieniędzy przewidzianych właśnie na kolej w programie infrastruktura środowisko w latach 220072013 i zachować na interpelację posła prawa sprawiedliwości unijny komisarz ds. polityki regionalnej nie przyznała, że transport kolejowy był w latach 27131 z najbardziej problematycznych sektorów gdzieś bez bardzo oględnie powiedziane intymnym bardziej problematyczny jest sektor Chiny druga sprawa też rejestrował lina w rejon prawdopodobnie wiele wskazuje już właściwie nawet przesądzone tak wg niektórych unijnych źródeł nie jest to, że postulaty, żeby wprowadzić w życie zasadę równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu do unijnego prawa, że zostanie rzeczywiście włączone już do wyjaśnią, o co chodzi chodzi o delegowanie pracowników przez firmy, którzy zostali wydelegowani przez firmę w 1 państwie do pracy w innym kraju chwyci pracownicy mają zarabiać się w tym drugim kraju tyle ile zarabia się na podobnym stanowisku w kraju, do którego się przyjechało, żeby nie było także wydelegowany został do pracy za granicą zarabia tyle ile w zarabiał był u siebie w kraju jest mniej niż np. przeciętna stopa życiowa najemny w swoim kraju, do którego trafia ta równość akurat w tej rozgrywce w tym zakresie delegacji ma podobno zostać wpisana do unijnego prawa i właśnie jakość mówi zostało to przesądzone jest rynek Europa 4 zł 25 gr dolar po 3 zł i 83 gr frank po 393, a giełda w Warszawie na teraz teraz na plusie WIG 20 zyskuje 33 % w raport gospodarczy, a w naszym studio pan Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku dzień dobry czy dane o bezrobociu netto za chwilę te informacje będą w RL będziemy omawiać na początek może jednak parę zdań on na europejskim banku centralnym, który wczoraj podejmował decyzje w sprawie stóp procentowych, bo inaczej akurat tych stopni zmieniamy tegoż nikt nie spodziewał, że będzie zmieniał, ale jednak ważne było to co wy brzmi potem w dyskusji jajeczko na konferencji prasowej już po posiedzeniu Europejskiego banku centralnego i cała ta gotowość do przeanalizowania programu skupu aktywów różnica straszną jest pan zaraz wyjaśni z tego co to znaczy, że to może trzeba będzie zweryfikować może trochę powiększyć do co właściwie wszyscy z Hilton powiązać wypowiedzi prezesa Europejskiego banku centralnego na jednoznacznie wskazały na to, że chodzi wczoraj decyzję nie zapadły to dyskusja nad ewentualnym poszerzeniem programu na ewentualnym pogłębienie, a my luzowania polityki monetarnej była była aktywna na na ostatnim posiedzeniu i że w grudniu jest spore prawdopodobieństwo, iż nie było nie zostało powiedziane wprost że, że Europejski bank centralny podejmie decyzję Mario dragi powiedział coś takiego nie jesteśmy już w tej chwili w takim trybie patrzenia i obserwowania co się dzieje w gospodarce natomiast pracy i oceny jest jej ewentualnych działań, które moglibyśmy podjąć im myśl o krok dalej powszechnie rynek odczytał jako taki sygnał, że sytuacja wystarczy, że sytuacja gospodarcza będzie taka jak teraz, by Europejski bank centralny podjął decyzję o dalszym luzowaniem polityki pieniężnej na tapecie wśród wachlarze potencjalnych działań ECB jest z 1 strony to wydłużenie czasu oddziaływania programu skupu aktywów, czyli Paul poza ten wrzesień 2016 roku, który w tej chwili jest zadeklarowany także pojawiła się opcja obniżki stopy depozytowej głębiej poniżej zera poniżej zera zobaczymy co natomiast wydaje się że, że wydłużenie programu to jest ta opcja wtedy, kiedy sytuacja nie pogorszy się istotnie natomiast gdyby gdyby sytuacja się Gąsiorowska ceny ropy spadły w głębi czy też np. euro umacniał się czy też Chiny silnie wpłynęły negatywnie na na gospodarkę strefy euro to wtedy możemy zobaczyć więcej działań ze strony ECB niż to się oczekuje w tej chwili rozumiem, że cała historia polega na tym, że gospodarka Europejska jest cały czas nie pożegnała się nyscy swoich problemów ana horyzoncie pojawiają się nowe ryzyka tak naprawdę to co z tego co zechce coś co Mario dragi wskazywał to w obszarze aktywności gospodarki nie jest najgorzej, że ona się powolutku bardzo korzystne rozwiązanie, lecz modelującym Tasarz i 1 maja, czyli wskaźniki koniunktury wstępne za za październik nie były najgorsze, które zobaczyliśmy dziś rano natomiast to co najbardziej budzi obawy Europejskiego banku centralnego to to on, gdy dalsze ograniczenie oczekiwań inflacyjnych, czyli że społeczeństwo zacznie powoli powoli oczekiwać np. deflacji czy utrwalenia się, gdy sensacyjnych tendencji to byłoby bardzo trudne z punktu widzenia euro banku centralnego, który w, którego stopy procentowe są na poziomie zera bądź minus jak w przypadku stopy depozytowej wyrwania się z tej pułapki w deflacyjną i samo nakręcając czegoś takiego koła, kiedy wszyscy oczekują, że jeszcze będą niższe ceny przez to odkładają w czasie swoje zakupy to pogłębia te efekty no i powoduje choćby negatywny efekt w postaci rosnącego realnie, czyli po korekcie inflację długu, który jest ogromny w przypadku zarówno sektora prywatnego jaki, jaki publicznego w strefie euro i to jest główna obawa, czyli mamy niskie stopy ceny ropy naftowej znowu na poziomie 36 USD i ty i całokształt na inflację w okolicach zera w przypadku strefy euro i to wszystko ten konglomerat czynników bardziej po stronie inflacji niż wzrostu gospodarczego z i ryzyka Chiny tak dalej trwają, które powodują że, że Europejski bank centralny jest w gotowości do odpalenia dalszych działań, jeżeli sytuacja istotnie poprawi się do grudnia wytrwamy w takim właśnie systemy IT będzie niepewności co z tymi gospodarkami wszystko Jelenia Góra polis należałoby jest trudna teraz bardzo w tym ostatnim czasie dochodzi w wersji filmu Salt w już dawno wszedł w obszar nie przetarty ścieżek tej polityki na Europejski bank centralny coraz głębiej Lotos to jest wszystko w warunkach poz kryzysowych czy post kryzysowych wręcz zjawiskowo będziesz syty i czas nikt za normalny to dla niej koniecznej na na 1 konferencji istnieje 3 czytań czy po wchodzenie w coraz głębiej w to nie przetarte rewiry to nie jest tak, że nową będziemy wiecznie w relacji z chronologią kim tu nie ma odpowiedzi na miejmy nadzieję, że nie w parze z ZS, że jest z tego kryzysu jednak gospodarka globalna będzie chodziła, ale to pewnie jest perspektywa lat wciąż plac niniejszy zwierzę jest sens w nas, że to w tym kontekście europejskim mamy naszą polską gospodarkę, która w no właśnie chce grać w trzecim kwartale można obudzić tak na podstawie danych za za wrzesień, czyli mamy komplet za trzeci kwartał, że było była stabilizacja na poziomie tym tempa wzrostu, jaki widzieliśmy w drugim kwartale, czyli nasza prognoza punktowa to 33 % wzrostu i teraz tak przełom u ubiegłego i b r. początek tego roku, jakie spotykamy co miesiąc na to wtedy wtedy myśmy ostrzegali, że ten ten wynik ponad 3 półeczki pół procentowy w pierwszym kwartale życzymy ostrożnie do niego podchodzić tam była duża kumulacja inwestycji najprawdopodobniej to była to były oddawane kolejne etapy inwestycji w energetyce w 2 no i trochę euforia na bazie tych mocnych danych i była silna min i ty i jest zmaterializować się do te prognozy że, że trudno będzie tak mocno rosnąć jeśli chodzi o inwestycje w kolejnych kwartałach i zapewne tak będzie teraz, a z drugiej strony to co ten moment, bo możemy sobie powiedzieć tak mamy z bieżących danych, by w bardziej pozytywna efekty i takie, które budzą budzą znaki zapytania z 1 strony za wrzesień produkcja przemysłowa, choć spowolniła w ujęciu rok do roku to miesięczne dane po korekcie sezonowej wskazały mocną względnie mocny wynik i tu nie będzie fajerwerków, bo wiadomo mamy trudną sytuację globalnie, ale nie wygląda na to, żeby nasz sektor przemysłowy jako silnie hamował i tym w kontekście choćby względnie stabilnych Niemiec strefy euro to i tak jest on do informacji nie jest dobre względnie dobre czy niejedzenia kichnie ostrzegawcze informacje napłynęły z NBP, który opublikował w ubiegłym w tym tygodniu swoją kwartalną ocenę szybkiego monitoringu oceny sytuacji przedsiębiorcy to co przedsiębiorstwo mówią same zawijasy mówią o bieżącej sytuacji o przyszłości tam sytuacja jest jest stabilna i nie jest natomiast to co nas może, ale moi i ich i względnie pozytywnym stabilnym elementem jest rynek pracy solidne zatrudnienie w niższe stopa bezrobocia i spadek, choć sezonowy to jednak po tych korektach GUS -u, który miał miejsce ME nieźle to nie najgorzej to wygląda natomiast to co to co nieco mnie budzili, ale i w przypadku produkcji przemysłowej z spełnił się do oczekiwania, że sierpień ten słaby sierpień to był głównie efekt upałów w tym tej sytuacji w energetyce ograniczenia dosta w w energetyce i inis i pewnego zatrzymania w sektorze przetwórczym było odreagowanie we wrześniu natomiast tego czy co nie wiedzieliśmy, czego spodziewaliśmy się nie ma odreagowanie sprzedaży detalicznej, że kolejny trzeci miesiąc z rzędu ta sprzedaż detaliczna w jest rozczarowuje zaskakuje negatywnie na rekrutów wysyłano na zakupy Th no właśnie zlituje i tu jest pytanie, bo za bardzo dumni tak jak mówieniem nie widać negatywnych efektów po stronie po stronie rynku pracy mamy korzystną sytuację po stronie deflacji w tym sensie, że wszyscy spadku cen żywności przy spadku cen pali w realnie mamy po więcej w portfelu przez co przynajmniej powinniśmy TomTom konsumpcję jeśli nie zwiększać no to stabilizować na dotychczasowym tempie i zobaczymy co pokażą dane GUS no bo wiadomo sprzedaż detaliczna, którą widzimy co miesiąc to są sklepy powyżej 10 zatrudniający powyżej 10 osób, czyli te większe z ogromnej wyrwy i ograniczona Skalni widzimy np. usług konsumpcji usług, czyli samo sale samo sam handel detaliczny, więc zobaczymy, w czym w trzecim kwartale ta konsumpcja aż prywatna szeroko rozumiana spowolniła naszym zdaniem nie, ale trudno jest tak do końca powiedzieć co tak co takiego dzieje się w w tej sprzedaży detalicznej wydają zdają się rozumianej, że on, że tu widzimy dość słaby Anny odczyty ona rośnie w ujęciu realnym, ale nie tak śnieg się wydawało z punktu widzenia rynku pracy no i możemy powiedzieć tak w takim otoczeniu zewnętrznym, jakie mamy rzutujące na skłonności firm do inwestowania do zatrudniania trudno oczekiwać silniejszego odbicia ja to powtarzam co miesiąc, ale z drugiej strony te głosy, które się pojawiły że, że te miesięczne dane zwiastują taki trend schładzania polskiej gospodarki naszym zdaniem z kolei są zbyt pesymistyczne to znaczy, że nie idziemy w kierunku wzrostu w okolicach 33 poniżej tylko, że to jest stabilny wzrost i NATO tyle na na ten moment na tyle jest nas stać jest w otoczeniu globalnym mamy tą samą liczbę jeszcze wam przypomniał, że 60 liczy, że 303 kwartał, czyli tyle samo co za drugi kwartał stał winny stabilny wzrost gospodarczy utrzymanie tego tempa, które notowaliśmy też otwarta dla dobrych Łukasz Tarnawa główny ekonomista BOŚ banku dziękuję za spotkanie prywatne jak będziemy znali tej informacji zobowiązał się spotkałem przekazywanych sobie popatrzymy w szczegóły numer raz jeszcze jest tego samego rynku pracy tylko do powie minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz, mówi że ten spadek bezrobocia jest po prostu stały trend i że tak po prostu jest sytuacja się na tym poziomie poprawia też miejmy nadzieję, że na koniec roku to zresztą nie wyskoczy jakoś bardzo, bo to też konieczność sezonowa historie, że znowu można wyskoczyć powyżej 10 proc myślę, że wyskoczy, a z, ale no tak tak jest po prostu tak w KRUS jest chyba tak kończą się umową o pracę szereg innych czynników, gdyż nie ma prac sezonowych np. musimy kończyć niestety Łukasz Tarnawa BOŚ bank bardzo dziękuję za spotkanie kończymy raport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA