REKLAMA

70 lat temu powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pytamy prof. Irenę Popiuk-Rysińską

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-10-25 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM w niedzielę 25 października ja przypominam państwu, że mamy dziś wybory i cisza wyborcza obowiązuje co oznacza, że nie można namawiać do głosowania na kogokolwiek, ale trzeba namawiać do pójścia na wybory i przypominam jeszcze AZS nasz obywatelski obowiązek je wszyscy powieszę późna wyborczą będziemy przypominali w dzisiejszym programie Radia TOK FM, ale skoro minęła godzina ósma rano to program koło historii i Rozwiń » witam serdecznie gościa pani prof. Irena popił Krysińska Instytut stosunków międzynarodowych dzień dobry dzień dobry witam państwa przed nami trudne zadanie, bo mamy niewiele czasu na powiedzenie organizacji, która wczoraj obchodziła swoje siedemdziesiąte urodziny organizacja narodów Zjednoczonych jest to organizacja, o której w zasadzie wszyscy wiedzą wszystko i słyszą co chwila głównie z powodu ostatnio skandali albo różnych konfliktów w łonie tej organizacji tymczasem my powinniśmy przypomnieć po pierwsze, kto z jakiego powodu powołało do życia organizację narodów Zjednoczonych organizacja międzynarodowa powstała w tyłek jak jest skutkiem wydarzenie, a właściwie na drugiej wojny światowej, ponieważ druga wojna światowa pokazała, że zmienił się czy został załamany pewien porządek międzynarodowy już w czasie wojny właśnie jak również zawiodły dotychczasowe instrumenty zapewniania pokoju bezpieczeństwa Międzynarodowego związku z tym już w czasie wojny właśnie zaczęto myśleć o tym jak ma wyglądać nowe nowy międzynarodowy porządek oczywiście bezpośrednio po wybuchu wojny teraz myślano o tym, żeby osoby wojnę wygrać i głównie rozmowy dotyczyły współpracy między państwami, ale już w trakcie właśnie tych rozmów zaczęły się pojawiać takie pomysły, żeby właśnie nowy porządek międzynarodowy oprzeć na całej grupie organizacji międzynarodowych w tym także takie organizacje, które będzie zajmowała pokoju bezpieczeństwie międzynarodowym, ale już były pewne doświadczenia w tym zakresie, ponieważ istniała liga narodów, ale liga narodów nabyła taką organizacją, która się uważa, że się nie sprawdziła na nie sprawdziła się pisać o zapewnienie pokoju bezpieczeństwa Międzynarodowego testu doświadczenia które, które uzyskano z funkcjonowania dźwigi można było potem wykorzystać przy budowie nowego porządku Międzynarodowego także nowej organizacji i jej imię i wg mnie takim pierwszym impulsem do powstania organizacji było przemówienie prezydenta Stanów zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, który właśnie, decydując się na udział w drugiej wojnie światowej przedstawił także pewną wizję porządku Międzynarodowego i również takich wartości, na których tekst ten porządek międzynarodowy ma się opierać i te wartości potem ode także znalazły odzwierciedlenie właśnie w karcie narodów Zjednoczonych to było niezwykle porywające przemówienie, ale jest znane z mniej jako takie właśnie przemówienie, w którym do tej z orędzie wygłoszone w styczniu czterdziestego pierwszego roku w orędziu do Kongresu, w którym on właśnie wyraził takiej taką ideę oparcie świata na 4 wolnościach wiemy, bo dawały niezwykłe porywające słowa tak, żebym teraz przytoczyła tę fragment tego tego przemówienia powiedział on także w przyszłości, którą pragniemy uczynić bezpieczną będziemy dążyć do świata opartego na 4 podstawowych wolnościach człowieka pierwsza to wolność słowa wyrażania opinii wszędzie na świecie druga to wolność każdego do czczenia Boga na swój własny sposób wszędzie na świecie trzecia dowolność w niedostatku co w skali świata oznacza możliwości gospodarcze, które zapewnia każdemu krajowi godziwe pokojowe życie dla jego mieszkańców wszędzie na świecie i czwartek 12 strachu co w skali światowej oznacza ograniczenie zbrojeń nie, ale to się sprowadzać do tego, żeby do zapewnienia pokoju po prostu na świecie także przyszły porządek międzynarodowy miał być oparty na 4 na 4 wolnościach na 4 podstawowych wolnościach i później, kiedy właśnie mnie rozpoczęły się już pierwsze rozmowy na temat powstania organizacji zasad współpracy między mocarstwami w czasie drugiej wojny światowej to we wszystkich tych dokumentach właśnie pojawiała się te 1 zesta w tych podstawowych wartości, na których miał być oparty o porządek porządek międzynarodowy i później w kolejności do doprowadzenia organizacji prowadziło kilka takich ważnych wydarzeń w tym w 1941 roku właśnie rządy nierządu koalicji z w Londynie na spotkaniu w Londynie właśnie wyraziły taką wolę współpracy na rzecz pokoju w później w 1941 roku pół roku później została podpisana karta atlantycka, w której właśnie także inne państwa się z stany Zjednoczone jej i wielka i wielka Brytania w też właśnie powołały się inna ta karta także wyraziły wolę współpracy dla ustanowienia właśnie przyszłej organizacji międzynarodowej i mnie w czterdziestym drugim roku do o tej karcie atlantyckiej przystąpiły inne państwa koalicji antyhitlerowskiej została przyjęta deklaracja narodów Zjednoczonych, którym właśnie w także wyrażana Wola współpracy w przyszłości budowania pokoju także instytucje utworzenia instytucji, ale mnie no i również ten oparcia tego porządku Międzynarodowego również na tych wartościach, które były wyrażone w tym właśnie w tym orędziu, a wręcz Roosevelta decyzja już o powołaniu organizacji podjęta w 1943 roku na konferencji moskiewskiej brać w niej udział ministrowie spra w zagranicznych mają państwo mnie Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii Rosji Rosji i Chin, a nie ma inne rozmowy już na temat kształtu tej konferencji toczyły się Adam Bartosz LO x w stanach Zjednoczonych 1945 roku kolejne etapy wyznaczają na konferencję Gdańska i w czasie tych negocjacji były prezentowane różne wizje organizacji nie tej, która ma powstać początkowo Roosevelt uważał, że to powinna być taka organizacja dosyć ograniczona tylko do 4 państw czy byłoby coś w rodzaju takiego światowego żandarma 4 mocarstwa, które pełniłyby taką rolę właśnie stróża na całym świecie potem ona w departamencie stanu to z departamentu stanu wyszła trochę inna propozycja raczej takiej organizacji właśnie, która jest organizacją wszechstronną, które są oparte na tych właśnie 4 wartościach, które ma szerokie cele, które nie tylko zajmuje się pokoju bezpieczeństwem międzynarodowym, ale również współpracą innych dziedzinach, ponieważ my opieramy się na takiej liberalnej też, że część cieczy koncepcji, że właśnie współpraca w dziedzinach innych niż niż polityczna społecznych gospodarczych tak dalej dostaniesz zależność przestrzeganie praw człowieka są podstawowe warunki zapewnienia pokoju w latach muszę się zatrzymać w różnym momencie, bo nadal najciekawsze jest to, że pojawił się pomysł na początku funkcja istnienia, ale w urzędach to był dość ekskluzywny tak klub, ale jednocześnie na początku pani profesor powiedział o tym, że było przekonanie na świecie, że dotychczasowe metody utrzymywania ładu Międzynarodowego nie dały rezultatu mam namyśli oczywiście ligę narodową debatę, bo to o tym, mówimy tak zrobić to liga narodów właśnie były inkluzyjne rozumiemy liga narodów była organizacją wielu państw, a tu okazuje się, że ktoś mógł powiedzieć jasno skoro liga narodów nie działa to stwórzmy taki mały klubik tych najsilniejszych państ w walczą z Niemcami hitlerowskimi i myśleniem już porządki na świecie będzie skuteczniejsze was not to była taka druga koncepcja nawiązująca do koncertu mocarstw go pamiętajmy, że w lidze narodów sytuacja była tego typu, że nie było tam Stanów zjednoczonych i była to organizacja ta czy ten główny organ rada ligi ona składała się z państ w mniejszych większych no i wielkie mocarstwa tam zasadzie no one wychodziły przychodziły tak nie było Stanów zjednoczonych więc, więc większe no tata ta w związku z tym not my ten myślę, że to USA, skąd ta koncepcja taka takiej taktyki do światowego żandarma z tym, że to małe i świat się zmieniło tak już stajemy i mnie pojawił się właśnie nowe koncepcje inne koncepcje Roosevelt właśnie zdołano zbadać czy przekona czasem się przekonał się zmienił zdanie po prostu, że to powinna być jednak organizacja wszechstronne kompetencje na trojga, bo nie rozmowy były prowadzone w ramach szerszej koalicji prawda inne państwa też chciały brać udział w kształtowaniu porządku Międzynarodowego chorzy, więc ja sądzę, że trwa bez ogrzewania nie nie przeszedł mówiąc takim kolegialny językiem, ale taki pomysł się pojawił przy okazji zaś, że tak, ale legalne profesora, ale istnieje coś takiego w ONZ jak rada bezpieczeństwa ONZ no właśnie to jest to jest w pewnym sensie także jak odzwierciedlenie tego tego pomysłu tak właśnie rada bezpieczeństwa i one ważny jest rada bezpieczeństwa cięć w rodzaju na niedzielę koncertu mocarstw po bo mam trochę szerszy skład ale, ale jednak ten element zsunął się pojawiła oczywiście wśród państw członkowskich wiemy jest farsą 200 zloty są w niej również jako niegroźną ranę, ale przed nami skrót informacji Radia TOK FM za chwilę powrócimy do rozmowy z naszym gościem, w którym dzisiaj jest pani prof. Irena po okresie rozkazy z Instytutu stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego za chwilę po skrócie informacja Radia TOK FM powracamy do rozmowy koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM w niedzielę 25 października, a w program koło historii, w którym dziś gościem jest pani prof. Irena opiekun Śląska z Instytutu stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze raz dzień dobry dzień dobry pierwszej części naszego spotkania pani profesor opowiedziała o samych początkach i powodach powstania organizacji narodów Zjednoczonych i mogę powiedzieć, że w tej historii jesteśmy w takim oto momencie, że koalicją antyhitlerowską raczej głównemu państwa, które walczyły z Niemcami hitlerowskimi stwierdzają, że one muszą stworzyć organizację i tworzą organizacje najjaśniej międzynarodową, ale to są na razie te państwa tak jak doszło do tego, że z kilku państw tworzących ONZ mamy organizację, która zrzesza 100 kilkadziesiąt początkowo negocjacje na temat utworzenia organizacji toczyło się tylko wąskiej grupie państw i to właśnie wielkie mocarstwa głównie stany Zjednoczone wielka Brytania i Rosjanach z udziałem Chin przygotowywały właśnie projekt konstytucji, czyli karta narodów Zjednoczonych natomiast ten właśnie projekt został przedstawiony państwom na konferencji założycielskiej, która miała miejsce właśnie w San Francisco, która została zwołana w kwietniu 2 tysiące 1001100 czterdziestym piątym roku i na tej konferencji właśnie przedstawiono projekt pozostałym państwom i właśnie tam trwała dyskusja na temat tego projektu było kilka takich niezwykle kontrowersyjnych problemów m. in. 1 z głównych to była kwestia właśnie podejmowania decyzji w radzie bezpieczeństwa, ponieważ wielkie mocarstwa uzgodniły, że w ramach tego organu będą miały prawo weta na państwa to średnie zmniejszenie chciały się z tym zgodzić, ale zostały postawione pod pod murem wasze na nią miały wyboru musiał się na to zgodzić i no tak kolarze kwestią kontrowersyjną był także problem tzw. porozumień regionalnych, czyli czy pokój też, że tutaj nasza odpowiedź na pytanie czy były bezpieczeństwo międzynarodowe będzie, zapewniając go w ramach tej powszechnej organizacji, do której należą wszystkie państwa czy też na jakąś rolę mogą odgrywać się porozumienie regionalne pamiętajmy o tym, że także w ramach ligi narodów tam było też inne miejsce dla organa porozumienie regionalnych czy chodziło o to, żeby o doktrynę Monroego, żeby właśnie stany Zjednoczone także mogły zapewniać w ramach porozumienia Regionalnego czy poprzez doktryny właśnie pokoi w tym regionie i Chmielna i tutaj właśnie wskutek nacisków państw mniejszych i także innych innych na końcu wprowadzono właśnie te rozdział także dotyczących porozumień regionalnych do karty narodów do karty narodów Zjednoczonych także złej karty podpisało 50 państ w to jedno miejsce zostawiono w Polsce, ponieważ nie było zgody wtedy co do tego, który rząd Polski ma Polskę reprezentować na konferencji jałtańskiej postanowiono, że jeśli utworzyć rząd tymczasowy na nowych zasadach miał powstać zasadach demokratycznych wg tych zasad oczywiście mnie nie nie było tak do końca, ale ten, gdy dopiero, kiedy ten rząd tymczasowy właśnie powstał temu został ten, który uznany przez te wszystkie państwa to mogą być to Polska mogła ten traktat podpisać, ale właśnie warto zwrócić uwagę na to, że właśnie w karcie narodów Zjednoczonych właśnie w kwestiach w artykule dotyczącym członkostwa jest taki fragment, który ich specjalnie został właśnie stworzony dla polskiej, dlatego że mówi się tam, że członkami pierwotnych narodów Zjednoczonych są te państwa, które po właśnie były tańce na rowerze uczestniczy w po konferencji założycielskiej podpisały kartę, ale także, ale także jestem bardzo taki właśnie 1 fragment te państwa które, które również, które również nie tylko uczestniczyły w konferencji, ale podpisałem uprzednio deklarację narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 roku, by ratyfikował niniejsza konwencja, ale Polska podpisała deklarację tez nie uczestniczyła w konferencji dzięki temu mogła zostać członkiem pierwotną organizacji, czyli przystąpić do organizacji bez procedury stać coś bez procedury przystąpienia tak jak wszystkie pozostałe państwa dla pań za ten zapis ze względu na ponad 2 i wyłącznie ze względu na Polskę to bardzo ciekawe tylko ze względu na Polskę, ale trudno powiedzieć, bo w studiu w pani ma trzecią taką malutką książeczkę, która wygląda na to sfatygowane, a tutaj za 2 za wydawnictwo działające w rajdach to jest karta narodów Zjednoczonych Departament informacji PZU te są one została wydana w 1956 roku tak też jest zabytek w jeszcze na świecie wtedy niewybuchy to jest wydawnictwo z pięćdziesiątego szóstego akurat taki tekst tekst Norwida i może powiedzieć jak zwykle się mówi brat w takiej sytuacji szkoda, że państwo tego nie widzą takiej książeczki mam we wszystkich językach oficjalnych, których naprawdę została napisana alei szczęścia najgorzej zwrócić uwagę, których o, której nie wiemy taką właściwą nazwą tej organizacji to nie jest organizacja narodów Zjednoczonych tylko narody Zjednoczone i we wszystkich oficjalnych dokumentach także w każdym języku mówisz, że tworzy org tworzyć organizacje pod nazwą narody Zjednoczone ani organizacja narodów Zjednoczonych w języku angielskim mówi się tylko jest najcieplejszym z tak natomiast inne w języku rosyjskim i dodaje się słowo to ono we Francji także w Polsce też dodaje, że nie we wszystkich akcjach wyjaśnić, skąd to się wzięło Otóż właśnie wzięła się to stąd, że bezpośrednia po drugiej wojnie światowej czy ciel po pod koniec 3 jak bez istniały takie 2 podmioty, do których mogły się mogła się ta nazwa narody Zjednoczone odnosić inna to była koalicja, którą nazwano narodami Zjednoczonymi zaś z deklaracji VAT wynikało to narody Zjednoczone dały te państwa, które tworzyły koalicję, a z drugiej strony tworzono organizacje pod tą nazwą więc, żeby nie było wątpliwości to przez jakiś czas właśnie dodawano słowo organizacja do tworzonej organizacji to stąd właśnie wzięła się to słowo organizacji i bosakami, a i ludzie, słuchając pani profesor może posiedzieć pewna sprzeczność, bo członkami o narodu, a narodów Zjednoczonych te są państwa tak tak, ale nie mówi się o Zjednoczonych jak w państwach tylko Zjednoczonych narodach, czyli ciągle w retoryce mówi się on wczoraj wraz z wizją narodach tak, ale jednak to państwa ani narodu czy macie w języku angielskim to słowo naród, toteż czasami jest jak tłumaczone czy rozumiana także jako kraj, ale tutaj w tym przypadku to było odniesienie do tak to ma swoje atuty, by poszerzać głębsze znaczenie mianowicie takie, że to jest to jesteś przejęte z PiS konstytucji z amerykańskiej bazy odniesienia do niej zresztą także w ten sposób chciano oddać hołd Rooseveltowi tak taki taki daje, badając z tego taki tytuł nazwa organizacji PTS odzie coś głębszego ja się o to, że to organizacja Lehmann tylko nie dbać nie tylko państwa, ale także właśnie zaspokajać potrzeby inne społeczne szersze narodu właśnie, dlatego że w tej karcie mamy również postanowienia, które zobowiązują państwa do współpracy spra w społecznych gospodarczych rozwiązywania problemów gospodarczych społecznych w drodze współpracy i także nie właśnie poszanowania praw człowieka poszanowanie praw człowieka, więc do wykonywania pracy bardzo wiele konsekwencji wyobrażam sobie, że słuchają napić się od nas Kurdowie teraz i mówią tak właśnie nie mamy państwa nie możemy być członkiem ONZ tu, bo nie mamy państwa, ale jesteśmy narodem rozproszone w różnych innych państw w związku z tym w domyśle skoro słyszymy o o narodach Zjednoczonych NATO w domyśle liczymy, że nasze prawa też w jaki sposób zabezpieczać będzie to organizatorzy z punktu widzenia formalnego organizacja z organizacją międzyrządową, a nie ani między społeczną paktem to jest organizacja publiczna ani prywatna z, a więc natomiast nowy ona z zasady powinna dbać również o prawa mniejszości nowa takie takie ma przesłanie takiej taki ma też ceny ale, ale członkami są państwa organizacja nie jest czymś autonomicznym tak to co robi to jest skutkiem, jakim jakąś wypadkową interesów interesów państw i jeśli oczywiście tutaj jeśli chodzi o Kurdów na to ich prawa są chronione przez konwencje praw człowieka i może w Real natomiast na teraz w ktoś musi wystąpić tak ich uwolnienie od reprezentować ich prawa w ostatni, gdyż szeroko komentowany przypadek to Palestyna, która okazało się, że jest członkiem, ale ma taki stan zdecydował się na nie jest mniej nie jest jasny status badanie jest pełnoprawnym członkiem organizacji może uczestniczyć w pracach, ale też na wymienienie bierze udział w głosowaniach, czyli bycie zabierać głos tak reprezentować wyrażać swoje stanowisko natomiast na nie będzie wybierana do organów status ograniczony, ale jest też ostatnio dużo się mówi no to jak zwykle przy ich przypadku dużych organizacji innych globalnych dzisiaj w razie o kosztach oraz zrośnięte biurokracji, ale nikt nie zadaje takie powstałego pytania, skąd się wolno biorą pieniądze na funkcjonowanie ONZ przecież to są monstrualne kwoty 33 to są podatki ONZ czy CETA to nie są to oni są wcale duże pieniądze to nie są duże pieniądze, dlatego że po Odrze czy roczny ONZ tu teraz na normalny taki budżet to jest 2 miliardy 770  000 000 USD czy to nie jest duża w porównaniu z dość często porównuje to jest tyle ile np. płacić za straż za obsługę straży w Japonii czy to są koszty jakiegoś funkcjonowania bardzo dobrego Uniwersytetu w stanach Zjednoczonych roczne np. takie, więc to tanie są duże koszty natomiast to kto z Koscielnym, ale to co powiedzieć, że w ramach tej organizacji funkcjonuje kilka budżetów Ionesco w różny sposób finansowane, więc cały ten ten budżet taki normalny, którym tutaj ja mówię to jest właśnie ta kwota i ona sfinansowana ze składek ustalanych proporcjonalnie do potencjału państwa intencje, jakie gospodarczego zbadasz oddać mandat i są tam przeliczniki takie, że to urzędnicy ustalają, że negocjacje też temu towarzyszą, ale na początku stany Zjednoczone straciły ponad 30 % do budżetu reorganizacji teraz jak dysproporcja Lech Poznań do potencjału państwa gospodarczego, a także stany Zjednoczone teraz wnoszą o negocjacjach, bo też nie chciały rząd nie chciał płacić aż tyle na początku płacił dużo ważą wszystkie organizacje międzynarodowe finansowo bardzo dużym zakresie teraz mylne, ponieważ inne państwa mają już możliwości próby płacenia kartą płaci coraz mniej co 322 proc stany Zjednoczone dążą do tego budżetu Japonia 10 % Rosja 2 i 4 Polska sprawdziła też niecały procent 13 tel 25  000 000 Polska wnosi do budżetu organizacji to jest i testem budżet właśnie taki normalny po drugie mamy budżet operacji pokojowych on jest finansowany też ze składek tylko w innych proporcjach tam większe koszty ponoszą Stali członkowie rady bezpieczeństwa i dość jest bardzo duże znacznie większy budżet niż ten, bo to jest około 8 miliardów teraz rocznie, ale się pod uwagę to, że w operacjach uczestniczy prawie teraz 130126127  000 osób z osobą jeszcze za jakiś czas dać tak tak 16 operacji mamy pokojowych na całym świecie, więc to jest to jest ta jest druga, że gros WZA dbaniu o złoto ta informacja nie przebije się dodać do opinii publicznej, że także myślimy od czasu do czasu ONZ się z powodów może nie tyle rocznie, a n p . ostatnio z powodu przemówień i prezes amerykańskiego i polskiego i rosyjskiego, ale tak poza tym to cisza na temat PZU, ale nie wiem, dlaczego kilkadziesiąt tysięcy zlotego za no tak bezbarwnych, ale jeszcze jest dodanie wszystko tak, bo jeszcze mamy trzeci rodzaj budżet to trzeci budżety jak te są to co dobrowolne dotacje na działalność operacyjną organizacji cel, czyli te są wszystkie i to są dobrowolne wkłady, ale państwa klauzul gwaranta może być my my to zależy od ustalenia zwykle jest także te są państwa są głównymi amatorami, ale mogą być także inne organizacje mogą mieć osoby prywatne rzeźb gestem wpłacał czasami duże sumy mogą być organizacje inne jest z tego jest finansowana działalność operacyjna organizacji, bo to wiązało tzw. działania poza statutowe Jane nie są z budżetu normalnego finansowane tylko z dobrowolnych wpłat, która przed UMK CR, czyli wysokiego działalność komisarzy unica w tak funduszu pomocy dzieciom UNDP program rozwoju narodów Zjednoczonych i rehabilitacji, który zajmuje się osiedlami UNEP czyli ochrona środowiska i także takie programy związane z przestępczością zorganizowaną czy także program ludnościowe to co z dobrowolnych wpłat państw finansowa Sbierbank rozmowy z działalności oszczędności do samego początku, kiedy poproszą wie o karcie atlantyckiej GOK czy od Zjednoczonych i 4 % wartości dla tu też na pociąg na wolność słowa tak czy któraś z tych agent oenzetowskich dba o wolność słowa te wszystkie powinny w łapach nigdy nie da na ten cel, ale bardziej niema odrębnej grali trenerzy zajmowałem się, by trasą czy tym co wynika z diamentem problem wolności słowa to jest to co e-deklaracji powszechnej deklaracji praw człowieka mamy i w aktach praw człowieka wszystkich także w pakcie praw politycznych i Obywatelskiej, więc są wszędzie to jest także w co się pojawia na sam koniec naszego spotkania muszę zapytać o 1 z najbardziej aktualnych rzeczy związanych z organizacją narodów Zjednoczonych, a mianowicie dyskusji, która od kilku lat są coraz głośniejsza jak to jest właśnie, że część wyjedzie kilka państwo, że rada bezpieczeństwa oraz w Chinach Zjednoczonych, a są państwa bardzo silne gospodarczo znaczące politycznie będące lokalnymi liderami, które nie są w tej radzie i teraz pytanie czy z tego powodu, że 70 lat temu w ileż państw się mówiło w ale świat się zmieni już w chwili obecnej bardzo mocno cię powinniśmy dalej selekcjonować tamtą umowę czy też zastanowić się, bo pytania są takie czemu nie Indie, które są ludnościowo czasami się określany największą wanną demokracją czemu nie inne kraje czy niektórzy mówią o Brazylii w bojach zgadzam się z panem, że rada bezpieczeństwa nie jest organem reprezentatywnym w związku z tym na zarzuca się też jej, że na nie ma wystarczającej legitymizacji do problem polega na tym, że karta jest bardzo trudno zmienić, dlatego że dla zmiany karty jest potrzebna zgoda wszystkich stałych członków rad ty jeśli któreś z nich nie zgadza się na zmiany czy na rozszerzenie składu rady miasta nie można po prostu tych zmian wprowadzić np. kilka lat temu Chiny stwierdziły, że nie zgodzą się na wejście Japonii do do da rady bezpieczeństwa jako stałego członka prawda, więc nosową oczywiście są różne propozycje są różne propozycje, żeby to, żeby to zmienić, ale przecież już trwają negocjacje od kilkudziesięciu lat od samego początku Janek niestety nie doprowadziły do jakiejś znane Nobel są propozycje różne różne koalicje się pojawiają jej tak dalej, ale na razie nie tylko na to Brazylia prawda no to Indie Japonia i inni jeszcze kilka innych krajów na pretendują do tego być może znajdzie się takie rozwiązanie, że będą jakieś miejsca takie pół pół stałe dla tych państ w na modną mogą być różne rozwiązania niewątpliwie to co ta wymaga zmiany to wymaga, tym bardziej że właśnie rada bezpieczeństwa to co powiedzieć w ostatnich latach czy po zakończeniu zimnej wojny znacznie rozszerzyła swoje kompetencje no i w związku z tym ten problem legitymizacji stał się 1 znacznie ostrzejsze niż był wcześniej w bardzo pani dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu Radia TOK FM pani prof. Irena Kopik Kruszyńska Instytut stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo dziękuję bardzo koło historii w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA