REKLAMA

Jaki porządek prawny szykuje nam PiS? Barbara Grabowska-Moroz w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2015-10-28 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór dziś trzynasta 45 Jakub Janiszewski przy mikrofonie 12 Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka z winogron broń, a będziemy mówić tak jak przez kolejne dni możemy też zręby programowe prawa sprawiedliwości czy to są to co prawa sprawiedliwości w swojej dokumentach rozmaitych zawarło i tak patrzymy raczej sektorową na to co się wydarzy z polską w najbliższych dniach wczoraj mówiliśmy w najbliższych dniach miesiącach Rozwiń » latach wczoraj mówiliśmy o w tej kwestii w kwestiach socjalnych o tym co ma się zdarzyć w polityce prorodzinnej co się ma wydarzyć w kwestiach związanych z ROR m. in. walką z bezrobociem czy na rynku pracy to dość ogólnie inny, a dzisiaj pora na sądownictwo na prokuraturę, bo tutaj również wiele ambitnych planów prawo sprawiedliwość ma tam bita ponad kwadransie pobierze przy każdej kampanii wyborczej na nie dotyczy to tylko tej zwycięskiej partii, która wygrała te wybory w przy poprzednich to zawsze był temat istotny w ścianę w tych konkretnych wyborach mam wrażenie, że nie padły bardzo konkretne propozycje tylko pewne Ennis ich skrawki pewno takie zapowiedzi, których można nie tworzą jednak inny całości czy najbardziej takim jak ten to tym bardziej że został usłyszany przez Chile magia trzecią opinię publiczną to był pomysł zmiany przede wszystkim kształtu Sądu Najwyższego i stworzenie łódzkiej Izby wyższej tak to chyba chciano nazwać e-learning co właściwie oznaczałoby zupełnie przez kształcenie roli Sądu Najwyższego cóż nie jest rozmową o tym czy postępowanie na swoje 24 godziny i nic tak już zupełnie wchodziła tak naprawdę w podstawowe sprawy, tym bardziej że mnie ten pomysł on w izbie wyższej Sądu Najwyższego miał na oku składać się z osób, które nie są sędziami, ale na tym najwyższym poziomie miały zgodnie z zapowiedziami miały kasować wyroki wydane przez sądy zawodowe, czyli przyspieszą drugą instancję w LM zupełnie nie dostrzegając problem chyba w niedziele w faktycznie jest źródło ewentualnych niesprawiedliwych rozstrzygnięć w sądach powszechnych, a MON zajęty Sopko brak dostępu do do pomocy prawnej na tym etapie najwcześniejszym to jest moim zdaniem problem, z którym trzeba się związać się znowu nie w sposób rewolucyjny musi jednak coś więcej zrobiono im z umów w tym kontekście mam wrażenie, że ewentualny następca obecnego ministra sprawiedliwości raczej powinien bacznie się przyglądać temu zagadnieniu niż zmieniać kształt Sądu Najwyższego do czego wymagana byłaby zmiana konstytucji czy już mówimy o bardzo poważnych zmianach ustrojowych nota zresztą fakt przypomnijmy, że ta sprawa w pojawiła się na parę miesięcy temu przed wyborami dziś mniej więcej w okolicach 2 czerwca, kiedy Janusz Wojciechowski europoseł prawa sprawiedliwości udzielił też dużego wywiadu, w którym właśnie przedstawił zręby tych pomysłów czy w m. in . o tym co pani powiedziała czy z najbardziej takim wstrząsającym pomyślę, że nad Sądem Najwyższym miałby powstać ciało polityczne właśnie złożony nie z prawników ze, ale także w takich pomysłach Rząska minister sprawiedliwości miałby prawo do kasacji każdego prawomocnego wyroku SN częściowo ten postulat został zrealizowany, dlatego że Lenin dokonano nowelizacji kodeksu postępowania karnego i minister sprawiedliwości ma prawo do złożenia kasacji inna sprawa w jaki sposób Sąd Najwyższy rozstrzygnie taką kasację czyni czy wobec przemian do merytorycznego rozpoznania czy odrzuci ze względów oczywiście nie bezzasadne szpinak i obecność ministra sprawiedliwości w jakim stopniu w tym postępowaniu karnym czy jak najbardziej newralgicznym z punktu widzenia praw wolności jednostki w jakimś stopniu niż występuje teraz podstawowe pytanie jest takie czy w takim samym kształcie takim koncepcyjnym czy chcemy tą pozycję ministra zwiększać wzmacniacz i w jaki ewentualnie sposób i tutaj niestety ogród krok w bok należałoby zrobić sprawdź co się dzieje w prokuraturze jak wyglądają postulat ewentualne zmiany w prokuraturze ten podstawowy, czyli powrót do tego co było przed 2010 roku, czyli połączenie tych 2 urzędów to jest poważne wzmocnienie pozycji ministra sprawiedliwości chyba wcale niekoniecznie z zyskiem dla dla samej prokuratury dlatego, że kiedy można było przysłuchiwać się w GM wysłuchaniu kandydatów na prokuratora generalnego oni wskazywali, że problemem jest to, że prokurator generalny jest oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości, a to wręcz nic wskazywali wszyscy kandydaci to jest duża wartość w prokuraturze, że to jest w pełni niezależna, ale ciało natomiast problemy są dziś panienki niż w innych miejscach na szkodę ma braki kadrowe braki w poziomie pensji czym brak asystentów, aby ten zupełnie innym poziomie tamte problemy w prokuraturze funkcjonują od nich sztandarowy postulat ewentualnej reformy prokuratury jest połączenie są w 2 od urzędów, czyli możesz poniesienie, niemniej nie rozumiem jeśli chodzi o potrzeby tej instytucji, ale to jest zastanawiający, dlatego że wysiłek rządu oddzielić prokuraturę od ministerstwa to to były lata to znaczy to naprawdę ten projekt był forsowany przez wiele kolejnych przeforsowany w przedstawionym przez las kolejnych ekip politycznych i nie mógł uzyskać swojego finału, kiedy go wreszcie szczęśliwy znalazł rozumiem, że teraz wracamy do punktu wyjścia takie są zapowiedzi RN pierwszym krokiem będzie tych zapowiedzi jest informacja z początku tego tygodnia, że wcale nie wiem czy prezydent wybierze, gdzie wskaże 1 z kandydatów którzy, którzy zostali wyłonieni przez krajową radę sądownictwa krajową radę prokuratury co byłoby takim krokiem nie wiem czy Contra legem należy na pewno wbre w brzmieniu tych przepisów także o tym, ustawa, mówi że prezydent wybiera w odpowiednim momencie 1 z 2 kandydatów, którzy są przedstawieni drugim krokiem ewentualnie, o czym, o czym piszą media to jest szybka nowelizacja dotyka już przygotowaną nowelizacją zmianę ustawy o prokuraturze, który miałby znowu połączyć te 2 urzędy z punktu widzenia takiego technicznego to pewnie nie jest trudne rozwiązanie miast to zupełnie musiałby pominąć podejrzewam proces konsultacji społecznych jeśli chcemy też szybko strasznie przyjęcie i ich oglądają też dokładnie zbadać skutków takich takiej zmiany kontrastu zdaniem jak rozumiemy te konsultacje społeczne to też jest osobna kwestia, ale wracając do roli prezydenta to znaczy ja rozumiem, że prezydent z obecnym kształcie w prawnym w obecnym porządku prawnym po prostu musi wybrać z tego co się przedstawia, a to istnieje prawdopodobieństwo, że odrzuci obie kandydatury to jest informacja z mediów z początku tego tygodnia, że są takie przewidywania, że nie podejmie żadnej decyzji w wyznaczonym przez ustawę terminie, czyli Polski przed końcem kadencji obecnego prokuratora generalnego to jest poważna moim zdaniem zagrożenie z punktu widzenia naszej niezależności, bo oczywiście możemy udawać, że tym, że takie coś jest dopuszczalne na gruncie ustawić się za nim nie jest, ale nawet 1 000 000 poprzednie wybory ministra przez prokuratora generalnego i trybu wyboru dokonały świętej pamięci prezydent Kaczyński on jednak wybrał być może to nie byli idealni kandydaci być może żaden z nich był jego ulubieńcem, ale dokonał takiego wyboru i nie możemy wcześniej zawetował ustawę, która miała rozdzielać te 2 urzędy to jednak uznał, że w tym wypadku należałoby postąpić zgodnie z tym co co uchwaliła inny większość ma sens jest pewien standard należałby w tym przy wypadku dotrzymać nawet jeśli ci kandydaci jak istotnym zdaniem prezydenta mogą się okazać nie idealni i nawet jeśli chcemy z jakichś powodów znowu połączyć 2 urzędy wydają się, że jednak należałoby wskazać nowego prokuratora generalnego lub po prostu muszą zmagać prawa rozumiem, że ten szacunek dla prawa owej wyraża się tutaj w tym, że mamy instytucję, która w pewnym sensie decydują jak to nazwać go w znacznej mierze decydują o tym kto będzie prokuratorem generalnym, ale ten ostateczny gest nie należy do prezydenta, ale nie może zlekceważyć głosu tych instytucji, która wyłoniła tych kandydatów reż Todd to się tutaj zawiera aż pozbawione takiej negocjacyjny wymiar kształtowania nie wiem czy polityki czy czy w ogóle w porządku prawnego w Polsce ten z uwagi na to, że prokuratura została wyjęta z władzy wykonawczej to po pojawia się pytanie czy ono w ogóle jest stylem klasycznym podziale władz, ponieważ nie mieści się w żaden konkretny Milne sektor władz w i są już być taki sposób kontrolowane wyjście przez wszystkie 3 naraz przez sąd oczywiście skontrolowanych taki sposób w jakim sprawa trafia do mini do sądu sąd kontroluje prokuratura działała władza wykonawcza też ma kilka instrumentów do kontrolowania prokuratury jak chociażby sprawozdanie coroczne to, że poprzednia władza nie była w stanie zupełnie wykorzystać tego instrumentu, żeby prowadzić dialog na temat stanu prokuratury być może sam też sprawozdanie było idealną formą do prowadzenia takiego dialogu to jest 1 z poważnych uchybień wad bez tych 5 ostatnich lat żyli udało się przedyskutować merytorycznie co się dzieje w prokuraturze tylko używaliśmy jakichś spraw wytrych, w którym był faktycznie nie na korzyść prokuratury i na tym na ten zbudowaliśmy wizji prokuratury, która działanie RN niewłaściwie jesteście władzą ustawodawczą, która w prokuraturze daje budżet przecież ustala ramy prawne od umowy określa obowiązki i prokuratury i sama prokuratura i te wszystkie elementy związane z wyborem prokuratora generalnego czy składania sprawozdania z tak naprawdę systemowa pewnej równowagi tych 3 elementów i samej prokuratury do tego czwartego elementu, więc wyłonienie prokuratora generalnego to jest właśnie element tego, czego mu zróżnicowania akcentów pytanie czy te akcenty są właściwie rozłożone test wdał się, że są w miarę równo rozłożone czy właściwie Wenus pokaże podejrzanym kolejna kadencja Sejmu kolejne miesiące, a być może już nowym prokuratorem generalnym przypomina mi się taki słynny wywiad z Lechem Kaczyńskim w tygodniku polityka sprzed wielu lat jeszcze chyba sprzed jego prezydentury chyba na tapecie dom był kandydatem, kiedy mówił właśnie o tym, że trójpodział władz jest właściwie czymś w taki niedzisiejszy i czym są, czego należy coś co coś co nie jest doskonałe rozwiązanie goście można, by na to, bo machnąć ręką można od tego odchodzić pomału wydaje się, że to jest trend ten problem to znaczy ten porządek, w które gdzieś jednak państwo polskie w wyrażaniu może zostać bardzo mocno zaburzony po to, od głosu doszła partia, która ma taki cel powyżej zasada ten trójpodział władzy czy pewnego równoważenia się jest dzisiejsza oznaczałby też, że wszelkie doświadczenia z tego zakresu czy to z państw, które mają dłuższą tradycję demokratyczną należałoby wrócić do kosza i jest taką tezą kurki potrafi się zgodzić uważam, że tylko dzięki temu faktycznie udało nam się 25 lat temu krasnal niezłym poziomie neu zachować ją rozwinąć remis ten gaz z prokuratury jest wybitnie mu w trudnym do obrony z perspektywy kwitnącego trójpodział były też szereg innych instytucji to się nie mieszczą w tym podziale Rzecznik Praw Obywatelskich Najwyższa Izba Kontroli rada polityki pieniężnej w świadomości, jaką rolę w tym wszystkim pełni, ale to nie oznacza, że to, że coś się nim jeszcze w tym w tych zasadniczych w ramach to oznacza, że cała idea jest chybiona jeśli chcemy stworzyć dodatkowy mechanizm kontrolny, w którym się aspektem władzy traci należałoby to poważnie przemyśleć być może z wprowadzić, ale uważam, że Monteskiusza, kiedy się niczego wyznawcy pomylił źle się zbyt daleko idącym, tym bardziej że założenie własnego trójpodział polegał na tym, że egzekutywa jest najgroźniejszym elementem tych tych 3 składowych władzy Bono ma największe zakusy na to stwierdzenie, że w tym wypadku trójpodział władzy jest niedzisiejszy potwierdzałby tylko to co twierdzenie 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Barbara Grabowska Moroz rozmawiamy o porządku prawnym, które szykują nam prawa sprawiedliwości o nowych właściwie można powiedzieć nowym układzie sił zupełnie jeśli chodzi o kształtowaniu tego czym jest sądownictwo, o czym jest prokuratura mówiliśmy przed informacjami jak wygląda trójpodział władz ten klasycznie rozumianej co się może zdarzyć, jeżeli się temu trójpodział zawsze bądź zachwieje to teraz może poznać więcej o osobach, które nie są wymieniane wśród z Tref nieformalnych w tej chwili jeszcze do tej nieformalnej giełdzie nazwisk do fotela ministra sprawiedliwości Małgorzata Wassermann tutaj się w ostatnich godzin, a właściwie pojawił rakieta całkiem prawdopodobna kandydatka na ministra sprawiedliwości, gdy jest właściwie póki co chyba jedyna tak poważnie wymienia NAND kandydatka to stanowisko tam się pojawiają szczegół po 2 nazwiska przyczyną są takie chyba trochę wzięte razem z przypadku Niemczech i Koziej rozmowy było w tym kierunku prowadzone jest wolność to jest były wiceminister prof. Michał Królikowski k, o którym udało się znaleźć niektórych losach medialnych, a drugi pomost burżuazji i znowu powtórka sztukę z historii czyni nas Jarosław Gowin nie może jednocześnie jest też typowany przez nich przed wyborami był typowany jako szef resortu obrony narodowej na stanowisko każdy się tam pojawiło w kontekście znowu ministerstwom sprawiedliwości podejrzane, że na chwilę obecną pewnie największe szansę faktycznie pani Małgorzata Wassermann być może wynika z tego stoisko po prostu najczęściej wymieniane z drugiej strony te same informacje medialne wskazują, że na opony z prokuratury toną w nowy pomysł na nową prokuratura nie kimś relacji nie jest taka pomoc wygląda jeśli chodzi o organizację i prokuratury oddolnie jak wygląda podział spraw jak wygląda właściwość rzeczowa my na pewno ma pomysł na połączenie ponownie mi urzędu prokuratora generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości czy powrót do tzw . Unii personalnej, a jak pani mówi o tej właściwości spra w to co to właściwie oznacza ten to jest celem ich przedmiot sporu między dotychczasowym minister sprawiedliwości z prokuratorami, czyli podział między poszczególne szczeble prokuratury, która prokuratura zajmuje się tymi sprawami co wynika przede wszystkim INFOR bez problemu nic jak powinien wyglądać rozkład pracy między poszczególnymi jednostkami z informacji statystycznych z powszechnie Coen demontowane i opisywanych wynika, że ponad 90 % spraw to z prokuratura Rejonowa i potem odpowiednimi prokuratura Okręgowa i operacyjne co w przełożeniu na obciążenie spraw idzie raczej niekorzystnie dla dla rejonu tzw. prokuratorów liniowych niż dla prokuratorów wyższych i innych jednostek, gdy z mężem poważny problem taki rzeczywisty codzienne, które należą się zająć był pomysł rozwiązania tego budowniczy nowego uregulowania w tzw. regulaminie Biernackiego czy nowego w regulaminie ciemne prokuratury w międzyczasie zmieniono regulamin w Poznaniu znowu pewne poprawki czyni ten próbowano dostosować tę prokuraturę przy pomocy aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie to nowego kpk, tworząc kpk wszyscy dobrze wiem, bo mowa o tym, że prokuratura wymaga nowej ustawy o konie w kontekście jakiegoś połączenia prokuratora generalnego czy ministra sprawiedliwości właśnie w kontekście właściwego zaszeregowania poszczególnych spraw właściwego rozłożenia akcentów tak, żeby te sprawy, które idą na wokandę, które trafiają do sądu, bo one miały obłożenie w postać tego prokuratora, który prowadzi postępowanie przygotowawcze i to kto jest prokurator generalny nie będzie miało przełożenie zupełnie inna ten poziom obciążenia realnymi poszczególnych prokuratorów wręcz przeciwnie przy indywidualnych instrumentach wpływu na prokuratora może tylko zaburzyć tego typu podziały i też właściwość rzeczową w poszczególnych jednostek, a c czy też w ogóle może zdarzyć stąd nowe kodeksem postępowania karnego czy on może zostać znowu jakoś zmieniony po zwycięstwie prawa sprawiedliwość faktycznie prawo sprawiedliwość, bo przecina cenne tym zmianom są w procedurze karnej innym lekarzem obcował z wizytą modelem, który funkcjonował wcześniej Lennon informacje, które psom podawana dotyczą funkcjonowania tego nowego modelu postępowania póki co nie są optymistyczne, ale to pewnie też wynika jednak dość krótkiego czasu, gdy tamten kodeksem obowiązuje nie wydaje mi się, żebym czy z punktu widzenia przeprowadzanego legislacyjnym łatwiej połączyć prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości niż odkręcić reformę kodeksu postępowania karnego oczywiście możemy próbować dyrygować całą ustawę, a to jednak będzie wzmagało bardzo poważnego przemyślenia co się dzieje z tymi sprawami, które już trafiły do sądu wg tego nowego trybu nie wydaje mi się, żeby to długi i dziś kluczowy punkt w programie nowego ministra kimkolwiek by nie było z ramienia prawa i sprawiedliwości natomiast obserwowanie tego nowego procesu karnego to musi być jednak 1 z podstawowych obowiązków nowego ministra takie obiektywne przyjrzenie się dzieje przy współpracy z prokuraturą, bo to jest da się na niezbędne jeśli wykryje się jakiś nieprawidłowości to warto byłoby ujemne również ewentualnie poszczególni, by korygować na poszczególnych elementach 2 takie rewolucyjne odkręcanie tego już została wprowadzona nie wydaje się być dobrym pomysłem co jakiś czas pojawia się pomysł Niemcy rewolucyjna powtarzane wielokrotnie, że jednak trzeba pomyśleć nad nowym w ogóle kodeksem postępowania karnego od 1007. roku, kiedy powstał obóz zmian tyle razy żony właściwie traci ten swój pierwotny charakter prywatny akt ID, którym przyświeca całej gminy warto pomyśleć czym się na czymś nowym pewnie w ramach komisji Kodyfikacyjnej, która funkcjonuje przy Ministerstwie Sprawiedliwości to jest 1 z tych punktów, które warto było wniesienie na uwadze, aby jeszcze większym stopniu niż myślenie o połączeniu tych 2 najwyższych urzędów w Nantes oczywiście pytanie, kto to będzie grał pierwsze skrzypce gra się rozwija koncepcję będzie forsował oczywiście możemy próbować w nowym powracać powoli do tego modelu, który był wcześniej oraz jak wszyscy dobrze wiemy przewodniczący komisji Kodyfikacyjnej ma swoją wizję przede wszystkim postępowania przygotowawczego, który idzie jeszcze krok dalej niż to postępowanie kontradyktoryjne MKS Trzebinia postępowania sądowego, więc wydaje się, że jeśli jest na tym etapie konieczne zaiskrzy między ministrem sprawiedliwości komisję Kodyfikacyjną to też podejrzewam, że z tej współpracy może wynaleźli zwiad po przewodniczącego komisji pan prof. Kruszyński widzi przede wszystkim główną rolę w tzw. Jan cios w funkcji sędziego śledczego trzeba powołać się specjalną kategorię niezależnego sędziego, który będzie kontrolował postępowanie przygotowawcze na każdym jego etapie przede wszystkim w celu ochrony praw wolności jednostki, a także kontrolowania prokuratury sztywnych takich przedni prawidłowych nieracjonalnych niewłaściwych decyzjach procesowych w stosunku do ne do jednostki, a i to nie jest pogląd, który znajduje pełne poparcie wśród doktryny prawa karnego coś więcej mówi się, że do tego coraz częściej odchodzi w całej Europie, więc też jest pogląd dominujący, ale jednak jest osobą na dość wysokim stanowisku przy przewodniczącym pro komisji Kodyfikacyjnej, który taki postulat ten formułuje jeśli chcielibyśmy wracać do tego co było przed 2003 lipca 2015 czy ten dotychczasowy model nie kontry tak nie kontradyktoryjny kpk i NATO nie wydaje się, że to był ten sam kierunek postulaty formułowane przez 222 programy, a czy można przewodniczącego komisji Kodyfikacyjnej odwołać wymienić materiał, który będzie bardziej pomyśli o wydają się, że taka jest mglista dali komisji kodyfikacji żona ma pomagać ministrowi sprawiedliwości jeśli będzie pomagała podejrzewam, że czyni je nie będzie, tym bardziej że jednak jest powoływana i ich w sformułowano na podstawie rozporządzenia RM do hut i premiera rosną komisja sprawiedliwości, więc sens to nie jest ciało ustawodawcze to przede wszystkim to jest ciało eksperckie, który ma pomagać ministrowi sprawiedliwości i lepiej faktycznie, żeby oba te organy się w cudzysłowie dogadywały się natomiast inny warto było, żeby jednak w ramach tego ciała eksperckiego były osoby, które my nie tylko będą ewentualnie swój biały zapotrzebowaniem politycznym przyszłego ministra, ale jednak dość krytycznie był w stanie być tym momencie wdali się usnąć nie możemy być niezgodne z prawem międzynarodowym czy konstytucyjnym przykładowo izba wyższa Sądu Najwyższego w nasze oba są to zdecydowanie coś jest zgodna z konstytucją i warto brzmi tak tego typu głosy jednak do ministra dociera ona oczywiście zmiana konstytucji jest centralny punkt, który nas wszystkich najbardziej niepokoi w warto pamiętać o tym, że ten projekt przed wyborami zniknął ze strony prawa sprawiedliwości, czyli jak ten wzbudził na tyle dużo kontrowersji na tyle dużo oba w, że zaistniało ryzyko, że właśnie o ten punkt rozbija się kampania wyborcza co też prawo sprawiedliwość stanowi gros zahamować ani myśli, dlaczego o nich przyznam, że to dla nich woli być może to co im projekt w całej czymś w szczegółach czy w ogóle nie był faktycznie najlepszym pomysłem do uchwalenia ślimaka w trakcie kampanii wyborczej od kogo faktycznie wcześniej był dostępność do pana jeszcze była poprzednia kadencja, kiedy został opublikowany to był jakiś pomysł na nową wizję ustrojową państwa popiersiem jednak chyba większość parlamentarna nie jest tak, żeby dokonać dokonać takiej zmiany tak jak jest potrzebna wysuwana kwalifikowana większość Mn po drugie, sięgając po takim instrumentem zmiana konstytucji to się coś o wiele poważniejszego niż znana kpk, chociaż też mowa w fundamentalne znaczenie niż za często będziemy wszczynać jeśli otworzymy drzwi potem zmiana konstytucji co może stać się nawykiem tak samo jak zmiana kodeksu co nie jest teraz żoną jak w żadnym wyznacznikiem kodeks miał być czymś takim stabilnym część ich punktem odniesienia pewną nad ustawą, aczkolwiek formalnie oczywiście oczywiście nie jeśli otwartą dość łatwo drzwi wraz z napisem nowelizacja kodeksu mimo to mamy w ciągu 1 kadencji Probierza 4050 projektów zmian tego kodeksu czy tzw. dewaluacji prawa w LM z tak są jeszcze innych nazw, które skazywały ich przed biegunka legislacyjna co pokazuje nadmiar prawa to prawo za często się zmienia jeśli tego typu zjawisko będzie się pojawiał na poziomie konstytucji inny i toteż zastosowanie zupa, o ile w przypadku kodeksu postępowania karnego jesteśmy w stanie na bieżąco to monitorować tylna na poziomie konstytucji są pewne podstawowe zasady, które nie powinny być jednak w zakresie to w zakresie na modyfikowane szczególnie niebezpiecznego punktu widzenia wydaje się ewentualne zmiany w rozdziale drugim czyni status prawa i wolności jednostki tam wprowadzenie Chico wygranym przez ograniczenie tych praw tusz jest jednak bardzo poważne zagadnienie to nie jest debata na 1 kadencję i tańcami jak tworzyć konsorcja dziesiątego siódmy roku to było kilka kadencji Sejmu aż w końcu udało się zdobyć i większości poparcie i przedyskutowaliśmy po prostu wszystko pojawi się ten moment Konstytucyjny, kiedy należało to konstytucję uchwalić Ellen takie szybkie nowelizowanie ustaw ustrojowych zdecydowanie bardzo zły pomysł dziękuję bardzo pani Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka włazy na studia 148 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA