REKLAMA

Polityka historyczna według Prawa i Sprawiedliwości. Dyskutują dr Paweł Kowal i Zbigniew Gluza

Światopodgląd
Data emisji:
2015-10-28 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od ducha świąt lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zaprasza na światopogląd i od razu przedstawiamy gości dr Paweł Kowal historyk polityk dzień dobry Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry Zbigniew Gluza redaktor naczelny karty ośrodka karta też witam państwa chciałbym ponowić, żebyśmy porozmawiali o polityce historycznej i dlatego że wydajemy też jest niezwykle ciekawy temat i ich, iż w Polsce, ale nie tylko w Polsce Rozwiń » Europie teraz chyba bardzo gorący, ale też, dlatego że przychodzi nowa władza, która z polityki historycznej zapowiada, że uczynił priorytet jak rozumiem, więc ewentualnie, czego możemy się spodziewać albo czego byśmy chcieli się spodziewać w związku z tym i czy to dobrze czy to oznacza ale zanim przejdziemy do tego może bardziej partyjnych czy bieżących czy taki bieżąco politycznych komentarzy sam pan zapytać buble jak tak, jakbyście określić cele polityki historycznej w Jaworze zostaną tylko historyk to znaczy mysz to co tak skorzy przetoczyła przez Polskę równo 10 lat temu i to tak to nie jest nowe, tyle że pewne debaty wracają, tak więc co dekadę w ich w te ważne są warunki prowadzenia tej debaty dziś pełni takie poczucie, że istnieją na świecie Kluza, który ma każdy robi to wieczorami jeszcze może ktoś tam istnieje z jeszcze istnieje konar, który pisze wieżami książki o powstaniu w ich ciągle państwo nie jest w stanie wydać środków na historię do niej Indii znam profesora w Belgii np. przywozi co roku do Polski swoich studentów nie, dlatego że Bona kradnie uważa, że historia Polski taka interesująca, bo uważa, że z wielu interesujących historii uważa, że najciekawsze pozostali Polacy kochają historię z jury pokazuje i to w 1 z tematów jest tzw. boom w muzealnym pokazuje muzeum powstania Warszawskiego matka wszystkich polskich nowoczesnych muzeów apotem, mówi że od tego czasu przez 10 lat takiej inwestycji w Polsce było dużych 10 średnich z 20, a może ktoś z nich nie liczyła Pol podała swojemu współpracownikowi współpracownik chce na scenę, żeby wszystkie spróbowała spisać, czyli wszystkie projekty, które były generacji, które są noszących narracyjnego muzeom, dlaczego o tym, mówić, bo to oddział wujek film to jest bardzo mocne narzędzie i my dzisiaj nie jesteśmy w takiej sytuacji jak właśnie 10 lat temu czy 12 temu przed otwarciem muzeum powstania rozbieżna prawdy było bardzo mało, żeby takie poczucie, że coś co zrobicie to wydusić przykład Kaczyńskiego mówi o Lechu Kaczyńskim pokazał innym prezydentom miast politykom, że to warto mieć powstały wielkie projekty wokół nich można wyliczyć, że powstał miejsc pracy ludzi przyszło w Lublinie słynna historia z no a teraz my będziemy rozmawiać o tym, jaka ma być polityka historyczna, bo tej polityki jednak już trochę było w ŚDS kluczową sprawą, którą chciał zaznaczyć, że ta dyskusja ktoś teraz przetoczy niby jest podobna do tej, która była 10 lat temu, ale ciacho, o czym innym, bo nas pytanie np. jak dużo władza publiczna może w tej polityce zdziałać, a ja cały czas myślę, że cel, bo jednak w tu pan się skupił tak jakby opowiada historię, by historia zamożny względnie neutralna w polityce historycznej stratach ma znaczenie drugorzędne, bo polityka historyczna to chyba bardziej opowieść o nas dziś i tego co my dziś chcemy i co sobie o sobie myśli nie polityce historycznej nie zgodzą się z czekolady są tak myślę, że brał udział wielkiej dyskusji na ten temat we Wrocławiu, gdzie powstaje kolejny taki projekt para muzealny z centrum jest nasz świetny moim zdaniem myślał o tym, rozmawiali najważniejsze są duże emocje i pewną indywidualizację historii to też odegrało ogromną rolę, czyli Noska to znowu to co robiło dla Zbyszek za co chcę podkreślić, że zbieranie historii mówionych pierwsze tak bardzo amatorsko potem ta historia mówiona się rozwinęła się w Polsce jest jedyny chyba na świecie pismo, które zajmuje się w Europie na pewno po walce z jeszcze jedno złość tylko historią mówiono, więc ta historia odgrywa rolę nie tylko tory aio politycy z dumą bardzo ważne, ale to też bardzo ważne jest polityka historyczna dotyczy też pokazywania tożsamości, że jak moja rodzina to jesteśmy stąd złożą też mówić dr Zbigniew Gluza jest ja powtórzę pytanie pana zdaniem mam sporo określić cel po co ich w właśnie po co nam ona, w czym ona ma służyć tak rzeczywiście polityką historyczną próbuje się zajmować się od zmiany ustroju i mam poczucie, że do tej pory żadnej ich światło i dalekosiężnej, a przede wszystkim uzgodnionej polityki historycznej nie było i że mieliśmy różne fazy, ale akurat o warunkach rosły słusznie zaczął od muzeów, bo to jest rzeczywiście dokonanie bardzo wyrazistej i jest realizacją zamysł polityków także tyle tylko, że moim zdaniem nie, ale nie jest to realizacja polityki całościowej tylko jednak jest to w jakimś sensie incydentalne z tym niesłychanym sukcesem po muzeum po powstania Warszawskiego, bo rzeczywiście to było niedługo potem tak itd, ale to co się zdarzyło wtedy dokładnie w sześćdziesiątą rocznicę to było zjawisko zmieniające Polskę w nas w dużej mierze raz dla mnie polityka historyczna to jest przede wszystkim zbiór zadań do wykonania, a nie propaganda i nie nie twierdzę, że muzea są propagandą, ale zamysł polityki historycznej najczęściej się kończy kojarząc propagandę AZ niej w tym to znaczy uważam, że akurat Polsce i całej Europie środkowo-wschodniej potrzebna jest potrzebny jest działanie, które dotyczy historii ani polityki w oko po posada działania polityki, które by, które by reagował na różne zaniedbania związane z przeszłością i to się nie dzieje dlatego nie, bo 90 lata to była to był dramat, bo rzeczywiście po prostu w ogóle państwo polskie nie widział tego w ręce potem, że potem po uruchomieniu muzeum powstania Warszawskiego, jakby wróciła sprawa zresztą to jest to tor to uwrażliwienie Polaków na historię to jest oczywiście zasługa tych lat wtedy 2000 km łyżwą w środę wraz z okolic fontanny to co zresztą była bardzo wyraźna zmiana weszła za swoją działalnością, która nie jest politycznej w ogóle jest wszędzie akcentujemy neutralność polityczną to myśmy bardzo wyraźnie czuli jak zmieniło całe nasze otoczenie i właściwie zainteresowanie przeszłością natomiast to niebyła świadoma polityka, a już na pewno nie uzgodniono, a wszystkie lata później na to już było wycofywanie się praktycznie ze stałego pola i w ogóle nie podejmowanie tych kwestii uważam, że szczególnie w relacji ZAK i międzynarodowa między krajami to bardzo widać to szczególnie w relacji z Litwą Ukrainą to, że nie mamy przemyślanej polityki historycznej z bardzo bolesne bo, choć jest coraz gorzej ani lepiej, a także w polityce wewnętrznej to potrzebne nie ma po stronie polityków takich zgód gotowości, żeby się naradzać i żeby nie forsować swoich racji tylko coś uzgodnić hałas jak długo zdobyte z Wilka kilka elementów Colin ponadto polemicznych uzupełnień myślę jest, że po 2007 ósmy roku czy zwycięstwo Platformy nie było polityki historycznej, bo myślę, że tutaj Donald Tusk jest w tym sensie doskonałe wirus czy się uczy jednak on postawione 2 swoje pomniki, czyli muzeum drugiej wojny światowej i muzeum Solidarności ECS i wspierał bardzo to 2 projekty i one też pokazywały pewną wizję historii Polski bardziej taką z Universal z wanną mniej opartą emocje, a ja uważam, że studia, gdybym opisywał jako badacz stąd opisał też jako wyraz polityki historycznej w nie aż tak nie martwi, że nie było 1 polityki historycznej pozwoli też był ruch w interesie podróżnego zaczęły wszystkie tygodniki wydawać swoje dodatki historyczne to jednak coś znaczyło, ale jak wrócę do wygrania podczas pełnienia ról, bo jak, gdyby mam poczucie, że w u niektórych słowo polityka historyczna budzi bowiem przez co z tego powodu, których o, którą mąż Zbigniew Gluza, czyli granicy między polityką historyczną propagandą, że polityka jesteśmy często instrumentalistów Evana i często słychać używana, jako że polityka jest też ma być obrona narodu ofiar albo, że ma budować wspólnotę jakąś narodową to są te skojarzenia u myszy, które budzą pewne oba będą to jest w ogóle nieszczęście, dlatego że politykę historyczną, że Platforma uważa za przypisaną PiS-owi laser Radial i w ogóle nie wchodzi na topole, bo uważa, że już zawłaszczony i to wiem z praktyki, ponieważ próbował różnych rzeczy załatwiać dla Zachodu w 2 od końca 2007 roku do dzisiaj ich nie udawało po prostu nie było w ogóle żadnej gotowości do podań do podjęcia dialogu na oko w ważnych kwestiach choćby kolejna okrągła rocznica Wołynia, by można było zrobić coś istotnego ani w zasadzie nie zdarzyło się z nich jest w Andorze po to, za wiedzą co się dzieje z Litwą to uważam za dramatyczny, ponieważ strome niebezpieczne politycy bardzo i uważam, że można było, by się zastanowić co robić skoro nic jest coraz gorzej, a przecież to to takie może być historia tak tak bardzo wchodziła w rzeczywistość współczesną, a tu wchodzi uniemożliwia praktycznie normalne relacje między ludźmi społecznościami tak dalej nie nie ma takiej woli to i ja mam takie poczucie, że że, gdyby politykę historyczną to zrozumieć jako polityka państwa polskiego ani polityką partyjną i złe trzeba konsensusu w wybranych sprawach to nie chodzi o całą historię na noc no przede wszystkim renta za granicę dlatego, ale to nie jest to nie dotyczy tylko Litwy Ukrainy, dlatego że myśmy trafili na nie za zaniedbane kwestie związane z Czechami jak założyć tu ze Słowacją jak z PiS są nie znała chętnie, by się spodziewał np. żeby to raczej ja uważam, że w tych konkretnych sprawach można podjąć bardzo wyraźne działanie można się umówić co do tego jak działać, jeżeli chodzi o wały np. bo to jest bardzo wyraźna z prawa teraz oczywiście Majdan przykrył Wołynia, ale ten Wołyń i tak wyjdzie, bo to jest teza o niezaleganiu ze zdrową od Jeanne można było przy tej teraz okrągłej rocznicy 70 tej zrobić coś co by rozbroił było to miliard zloty, bo rozbroił w taki sposób, żeby się za zajęcie Spójnia wtedy była taka narada w MSZ wtedy na misję pół roku przed tą przed tą rocznicą przedstawiciele kancelarii prezydenta przyszli z informacją że, owszem, przygotowują się do te rocznice, ale bez Ukraińców jak tu usłyszałem to ja po trzydziestce to jak to jest absurdalna no, jeżeli się na konflikt między społecznościami to to trzeba ten konflikt próbować zaleczyć Zbigniew Gluza Paweł Kowalski państwo najgorsza informacja po nim pracować w kat, a świerk lub pod blond dąb świerk lub pod blok w błąd w 2 PL Agnieszka Lichnerowicz słyszeli państwo Pawła Kowala dr Paweł Kowal były i Zbigniew Gluza redaktor naczelny karty są państwo mimo głośnej rozmawiamy o polityce historycznej o koncepcji polityki historycznej dlatego też m. in . że prawo sprawiedliwość, które zwyciężyło wybory lub traktuje przynajmniej deklaruje, że będzie to priorytet są pomysły tworzenia czy zapowiedzi różnych przedstawicieli ofensywy historycznej czy strategii polityki historycznej nawet jakiś taki instytucjonalny pomysł, żeby łączyć się IPN z radą pamięci i z urzędem ds. kombatantów pojawiło się takich deklaracjach ciężko w to wchodzić, bo to są zapowiedzi, ale jak wrócę jeszcze raz do pytania do panów po co nam polityka historyczna to znaczy czy polityka historyczna jest nam o to, żeby bronić dobrego imienia narodu i kraje naszego czy, żeby budować z nim jakąś wspólnotę narodową podzespoły z myślą, że to jest dużo powiedział to to jest przecież taki temat, który podżega pamięć przez niektórych tak łagodnie nazwane przez religie, kto występuje w kontekście naukowym to czas, że polityka pamięci nie polityka historyczna w kontekście społeczno-politycznym to bowiem polityka historyczna to też nie jest dokładnie to samo, ale w to nie wchodzimy tylko wirusy płacono w po co wynika z tego jak w wielu krajach uczyć historii dróg wojewódzkich stolic to 200 do tyłu maksimum uważa, że to jest realna historia, czyli czysto trzy-cztery pokolenia do tyłu jeszcze trochę to co się wydarzyło to z tego powodu w wielu krajach UE 1 z historią średniowiecza mówi Stoch traktowana jak guma z historią o Boże pisze i Piaście z innym uważam, że to dla specjalistów po prostu a dlaczego uczy się tych ostatnich 100200 lat dlatego się uczyć uważa się, że to kształtuje obywatela, w czym polityka historyczna pokazywanie, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego jesteśmy tacy, dlaczego mamy takie uprzedzenia, dlaczego mam takie stosunki z sąsiadami, dlaczego 1 z samym drugim nie uchwały z i dlaczego nie wiem niektórych niektórym politykom więcej wybaczamy, bo mają Bobo Bobo to co zrobili w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych to jest kształtowanie postaw obywatelskich w i państwo tymi zainteresowanej też uwagę tym zainteresowane zarówno państwo francuskie jak państwo amerykańskie jak państwo brytyjskie, żeby obywatel widzi, skąd się tu żyli to jest jakby 1 Motor i choć bo jest jeszcze częściej rosyjski, gdzie strategie bezpieczeństwa wpisano politykę historyczną służą nam mnóstwo realizacji imperialnych zamierzają lot jest czysta propaganda już nic innego tutaj, jeżeli przyjąć, że edukacja jest no, jakby ważnym elementem atak powinno być po tym, bardziej, że polskie społeczeństwo coraz gorzej zna je rozumieć historię, więc to powinno i że ogólnie to miejsce sam rządzą współczesną historię, dlatego że u nas odwrotnie zaczyna się uczyć, którzy gościli w cały czas ten problem, że te dzieciaki ja mam teraz dzieci w szkole dochodzą już do tego, kiedy trzeba dobrze powie, że to, o czym ty się zajmuje aż w Nysie złoży pani już nie ma na to czasu no tak IR i ta niekompetencja już potem też dorosłych ludzi jest dramatyczna no po prostu nie mają nawet podstawowych skojarzeń tyle tylko, że polityka historyczna, która by skutecznie NATO odpowiadała to musiałaby być polityka konsensusu, a to jest trochę tak jak są główne partie albo 1 zawłaszcza ad, a druga schodzi z pola, bo uważa, że do tej drugiej to żadnym konsensusie nie ma mowy, a to jest warunek i gdyby rzeczywiście miało dojść do przywracania wspólnoty w Polsce to akurat można, by użyć reakcji na historii w ogóle wymiaru polityki historycznej to trzeba by było to zrobić nie z perspektywy partii, która wygrała, ale z perspektywy choćby całego parlamentu albo albo jakiś instytucji, gdzie byliby reprezentowani ludzie różnych światopoglądów relacji, gdyby to się teraz zdarzyło to naprawdę byłoby znakomicie, bo uważam, że Polsce bardzo tego potrzeba boi się, że znowu będzie królowała polityka partyjna i to jest nieszczęście, bo wtedy się docenta to wszystko i jak cele czysto polityczne, czyli nie chodzi historia wyłącznie polityka jeśli tak będzie to nieszczęście jeżeliby się dało nagłe problemy z racji historii postawić na pierwszym planie to wtedy się okazuje, że to jest bardzo ważne i to miało też, bo ci krytycy politycy i polityki historycznej nie zauważają, że właśnie w tych latach 20057 był taki wymiar społeczny to nie służą wyłącznie partii, że wasze politycy odkryli jak ważne jest historia i ona jest ważna obiektywnie, gdyby na tym teraz budować to cele też byś zdefiniował lepiej tylko, że my do tych celów w ogóle nie dochodzimy, bo Bogut jest na samym początku wystarczy jedno zdanie potem przeciwnicy mówią co innego tylko ikona jest głos po 1 wypowiedzi pisarki Thompson kilkuset stronic ową książkę nagrodzoną wypowiedziała jedno zdanie, które jak był nos wypomina mało, by wszystkie sytuacje, w których Polacy dopuszczali się zbrodniczy, by zacytować te ciemne siły, by strony naszej historii i momentalnie zaczął się taka i dychotomiczny dyskusja czy jesteśmy katami czy też ofiarami bardzo trudno w to tak mam wrażenie, że wtedy rozmawia, bo to jest chyba też uważa, że myślenie wszystkie elementy historii wydobyli leczenie ze wszystkim się zmierzyliśmy i to tam po skłonność jest też chorobą, dlatego że mecz też próbujemy różnych rzeczy ukryć przed ostatnim dniem w ogóle niepotrzebne druga wojna minęła 2570 lat temu to jest przepaść to jest to jest także to w ogóle nie powinno mieć wpływu na współczesność taką takiego bezpośredniego oraz na życie społeczne i polityczne a jaki ma wielki przecież w Kutnie są głównie o symbole związane z drugą wojną jest nieszczęście to tu to już dawno powinno minąć go, żeby sobie nie umiem z tym poradzić dlatego jest potrzebna polityka historyczna chce rozwiązać test pomogą w walce z obcym co tu bywam tam się marzyciel 3 czy używane, że jakaś taka inicjatywa albo kierunek Trybunał wskazał, który miał przybliżyłoby nas do takiej zdrowej dyskusja na temat naszej historii, która też dodawano do myślenia aha i brała pod uwagę różne reakcje były, jakby nie była taką też tylko opowieść martyrologiczna, bo mamy jako naród tendencję do tego czy jako społeczeństwo będzie chciał się w ogóle zastanowić czy volvo, bo to jest szansa wielcy w przerwie, że łatwo się przedstawić jako ofiary zdarzyć podczas tego drugiego w noc jest to co trochę nie spełnia tej roli, którą byśmy wszyscy chcieli lewicę prawicę leczniczej czy tej roli dobrego przygotowania do bycia obywatelem i tej roli z tej roli jeszcze takiej międzynarodowej branży pokaz gościnny kraj, który coś może żyć przedstawione niżej ten nacisk jest położony, bo byliśmy ofiarami to trzeba mówić, żebym tak niezrozumienia nieco tego mówić, ale kiedyś naciska właśnie ten klawisz to co się okazuje, że może łatwo okazać, że to nie jest droga, czyli jeśli chodzi o treść naczelnik też pytał n p . w debacie ten sam temat z, dlaczego muzeum powstania względnie kładzie nacisk nacisk na nienawiść do Niemców, dlatego że nam się wydawało, że o tym wszystkim opowiedzieć nawet dni, kiedy trzeba pokazać tak, żeby dzieci nie mogą zależy to przecież jest muzeum, ale kluczową mocą, którą chcieliśmy to utożsamienie się z pozytywnymi bohaterami wzruszeni Siuda, o czym można na pozytywnych emocjach nie na ofierze niektórzy nawet złośliwie może się wychodzi z muzeum Rainer reż Antoniego drzazgi Lech grał dla nas wystąpimy, o ile dokładnie wiadomo, kto wygrał, ale był taki cel, żeby zbudować poczucie dumy, żeby zbudować poczucie tego, że możemy tworzyć nawet niesprzyjających warunkach kawałek wolnego państwa i to się udało dobrze to się udało, a teraz chodzi o formę moim zdaniem dzisiaj tymi formami, który chciałby się skoncentrować to jest edukacja i przebudowanie programu edukacja uważa, że można zacząć budowę dołożenie lekcji historii jest możliwe już mamy co dokładać złe, że już emblematy noże dołożenie, ale ja naprawdę poszedł odważnie, żeby uczyć ostatnie 200 lat nie jest to co swój wcześniejszy to jak zostanie czas jestem przekonany, że to był bardzo pomogło wielu sprawach są oczywiście z wcześniejszych strat takie elementy do bardzo chciał, żeby rozkopią Rzeczpospolitą wziął z Super ważne, ale oczywiście są takie, żeby nie przystać, ale kluczem powinna być koncentracja na ostatnich 200 latach czy na tym solistą jest połączone z pamięcią rodzinną i co daje bardzo może to mocne osadzenie obywatelskie już to byłby dobry eksperymentuje oczywiście film film to jest ta forma, która moim zdaniem się odgrywa szczególną rolę w taj, by państwo jest bardzo wydają się ryzykowna jak bardzo państwo może brać inicjatywę w tworzeniu filmu nie ma dzisiaj możliwości tworzenia filmów oraz warunkach europejskich giełd amerykańskich bez funduszy państwowych to pokazała historia pisku i sukces PiS po pokazach, w czym tutaj nie ma co od tego uciekać się do SN będą takie, że komuś się na mecz do drugiej nieważnych było dużo to jednak zaowocował tym drugim w 2 te bardzo jestem za tym, żeby postawić akcent na końcówce myślę, że raczej powinna być Sysło letnia niż 2 stuletnie, bo ZUS, ale teraz także termin ten ostatni moment przed zaborami po i potem za bandytyzm uważamy tego w ogóle mamy nie przepracowane znaczenie przepracowaliśmy, ale np. o to, żeby ten wątek niemiecki nienawiść do Niemców to w myśl z listy nie poradzilibyśmy niedawno wydrukowali książkę wypędzone taki opis Niemek, które były potem nową, by jak najpierw armia czerwona przez nie przechodziła potem goście z administracją Polska też czasem w każdym razie taki styl bardzo otwarty zapis nie ma kto po drugiej wojny światowej na polskich ziemiach reakcje były właściwe wyłącznie nienawistne po co dopuszczać Niemki do głosu, a my nie możemy się sobą zająć naszymi cierpieniami i dróg, które były zawinione przez Niemców to był tak to była taka fala takiej niechęci do takiej postawy ja mam poczucie, że to jest ogromne zaniedbanie za to myśmy w drugiej wojny światowej w ten sposób jako społeczeństwo nie przepracowali, jeżeli ktoś nadal nienawidzi, bo np. potracił ludzi ze swojej rodziny i właściwie nikt nie uhonorował tego później to poczucie, że państwo zawiodło i z PiS w związku z tym to także powinno być pole polityki historycznej rozpoznać to tutaj ten wątek imiennej dokumentacji drugiej wojny to czy co do depresji to jest odrębne zagadnienie i na szczęście państwo podjęło się tego, chociaż na nie na wystarczającą skalę, ale to jest coś takiego, że w czasie zauważa potrzebę to właściwie na nią powinno się reagować po to, żeby uwolnić współczesność od historii tego właśnie nie robimy to jest to jest błąd systemowy całych tych 20 paru lat czy rozmowę w końcu to co mówili panowie było aż ocieka oczekiwaliby jeszcze większej aktywności w polu polityki historycznej, ale paradoksalnie AM bez, jakby bez instrumentalistów wania tejże dla celów partyjnych czy nawet w Narodowym strasznie oczywiście strasznie delikatną granicę i to każdych drzwi zajmuje już wierzyła w ręku bardzo takie delikatne stworzonego, jakim jest polityka historyczna, że można łatwo skręcić kręgosłup po prostu mięsną granicy propagandy droższym Szczygło pożyczył 3 mówi Zbigniew Gluza wydaje się, że już trzeba bardzo mu sołtysi postawić na powrót do badań okupacji hitlerowskiej, że to ostatnie potrzebowałem znaleźć kilku ekspertów to pewnego projektu młodego pokolenia oni wszyscy się uwagę w ziemi do tego celu instytucji zajmuje się historią nie znajdzie dzisiaj młodego historyka, który jest na bieżąco ze źródłami wydawnictwami uczy się wydaje w Niemczech jest łatwo narzekać, a czas do Tesco Polska narzeka z ronda, ale przecież wiele instytucji jest w naszych rękach albo mamy wpływ na nie jako eksperci i jak się okazuje żony to nie dopilnował narzucić Grekom jest bardzo dobrze zbadana historia okupacji niemieckiej nie chciałby robić odnowa trochę ostatnio zrobiono 2030 lat temu no i trudno po angielsku publikować nasze książki w stanach tak był tort będzie tama dla zdolnych rozumować, czyli właśnie jak to służy budowaniu niemym polskie marki czy dumy to już ostatni najważniejszy moim zdaniem dla dla polityki historycznej to zmierzyć jest niedemokratyczna ością tej historii oznacza tu, bo to służy demokracji i naszemu rozumieniu jej, więc warto się w te wracać do historii po to, Zbigniew Gluza redaktor naczelny karty dr Paweł Kowal historyk polityk byli państwo i z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk byli państwo musimy grać bardzo złej forma dzięki Apple, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA