REKLAMA

Trybunał Konstytucyjny o uczuciach religijnych i Trybunale Konstytucyjnym. Rozmowa z dr. Marcinem Wiąckiem

OFF Czarek
Data emisji:
2015-10-29 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego udział prawie administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry czas zacznie niedobry dzień dobry wszystkim słuchaczom powracamy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego o różnych o dopóki jeszcze mamy Trybunał dopóki jeszcze działać funkcjonuje i to możemy dyskutować o różnych wyrokach dzisiaj 2 dotyczące wolności słowa i obrazy uczuć religijnych jak w rejon to pogodzić czy Egipt, w Rozwiń » którym momencie do wartości się zwieść spotykają przecinają cenne zagadnienie trudne 1 z tych wyroków to jest inny słynny w klubach ten, który uzyskał sporo miejsca w mediach na przestrzeni lat wyrok, w którym gdzieś tam jest na końcu łańcuszka, który rozpoczęła piosenkarka Dorota Rabczewska, która w wywiadzie skomentowała obecne zdolności umiejętności autorów, którzy napisali pismo święte i wyraził opinię, że preferuje raczej naukę czy naukowe dowody niż niższy o opinię osób, które być może były w stanie upojenia rozumie, że ta ten wywiad, by ktoś określił obrażony pozwał piosenkarkę to zostało ukarane grzywną odwołała się od roku był też ścieżkę legislacyjną przeszła mylne poczta zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego wyrok w tej sprawie orzeczenie w tej sprawie taki wyrok zapadł w trybie z tzw. skargi konstytucyjnej tylko to trzeba podkreślić, że wyrok Trybunału to też było źródłem pewnych nieporozumień wylicza słuchałem czytałem reakcje na ten wyrok z różnego rodzaju mediach wyrok dotyczy mnie przepisów prawa, a więc nawet w przypadku, gdy mamy do czynienia ze skargą konstytucyjną tak jak tutaj to Trybunał Konstytucyjny orzeka tak naprawdę abstrakcyjnie w oderwaniu od tej konkretnej sprawy i to jest pierwsza kwestia, którą należy wyjaśnić, a więc orzeczeniem dotyczy konkretnie przepisu art. 196 kodeksu karnego, a nie trudno się nie wypowiada, bo nie ma takiej kompetencji na temat tego czy w konkretnej sprawie, która była obecna tłem skargi konstytucyjnej zasadne było wskazanie i czy kara była też adekwatne GI Han nie druga kwestia też proszę podkreślić specyfika tego postępowania przed Trybunałem właśnie wszczętego skargą konstytucyjną nie polega na tym, że często Trybunał nie może wypowiedzieć się w takiej sprawie na temat całego przepisu i tutaj też mieliśmy do czynienia z taką sytuację Trybunał może się wypowiedzieć wyłącznie na temat tego powiedzmy fragmentu przepisu, który został zastosowany w tej konkretnej sprawie, jaka leżała u podsta w skargi konstytucyjnej i tutaj Trybunał w nie wypowiedzieli się o artykule są wywieszone w szóstym w zakresie w jakim one w nie penalizuje obrazy uczuć religijnych przez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, ale tylko w zakresie w jakim przewiduje grzywnę ten przepis wprowadza zagrożenie karą również ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat 2 natomiast Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się jedynie w zakresie w jakim przepis ten wprowadza kary grzywny i Trybunał powiedział, że do być może jest jak jakiś przedział, który może karać powiedzmy czy sankcji, które mogą zostać zastosowane i nie oceniało któryś z nich był piąty gol ocenił ten, który był zastosowany w, czyli kara grzywny tak uznał Trybunał Konstytucyjny, że grzywna nie jest karą nadmiernie dolegliwą za popełnienie tego czynu natomiast w i tak jest tak należy odczytywać treść sentencji tego orzeczenia i być może to było źródłem też pewnych nieporozumień, które psują potem inne reakcje na ten wyrok można było usłyszeć czy przeczytać natomiast w uzasadnieniu tego orzeczenia czy w tej części takie bezczelne niewiążącej formalnie na na końcu jest wyraźnie napisane, że zdaniem Trybunału kara pozbawienia wolności do lat 2 za taki czyn jest nieadekwatny jest zbyt dolegliwa Trybunał nie miał kompetencji w tej sprawie, żeby się wypowiedzieć w sposób wiążący na temat całości tego przepisu z przyczyn, o których mówiłem wcześniej z ZUS z uwagi na to, że była to skarga konstytucyjna, a więc wypowiedział się tylko w zakresie grzywnę, ale w uzasadnieniu jest wyraźny fragment, w którym Trybunał z dezaprobatą odniósł się do kary pozbawienia wolności za ten czyn w rozmiarze to on oznacza tylko, że po świetnym stylu czy to cokolwiek oznacza bo gdyby w przykładowo ktoś został ukarany karą roku pozbawienia wolności i gdzieś tam po wyczerpaniu ścieżki w tej, która przysługuje zrzekł się do Trybunału Konstytucyjnego to nie wiadomo jak Troll Trybunał, by w tej sprawie orzekł ja myślę, że w mając na względzie to jak Trybunał Konstytucyjny staram się szanować swoją własną linią orzeczniczą w takim przypadku jeśli ktoś zostałby rzeczywiście skazany na karę pozbawienia wolności za uwolnienie tego czynu i wnieść skargę konstytucyjną to doszło mogłoby dojść i oczywiście sformułował ją w prawidłowy sposób prawda to mogłoby dojść do stwierdzenia niekonstytucyjności, a poza tym w każdej chwili ten przepis może zostać zaskarżony przez podmiot, który nie ma inne zgodnie z konstytucją kompetencję do złożenia tzw. abstrakcyjnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego może to być grupa posłów Rzecznik Praw Obywatelskich prokurator generalny jest dosyć rozbudowany katalog takich podmiotów, które mogą niezależnie od jakiejkolwiek konkretnej sprawy złożyć do Trybunału wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją całego przepisu i taki wniosek może zostać złożone w tej chwili powagą tzw . tzw. powagę rzeczy osądzonej prawomocności to jest objęty tylko ten fragment przepisu, o którym orzekał Trybunał w tej sprawie o o jakim mówimy o ten natomiast nie skontrolowane przez Trybunał z formalnego punktu widzenia została druga część też tej regulacji, ponieważ obrazów religijnych w świetle tego przepisu polega na publicznym znieważeniu przedmiotu czci religijnej, ale również miejsca przeznaczonego do dnia sprawa wykonywania obrzędów religijnych ten fragment też nie został zaskarżony w tej sprawie w dziejach również ta pozostała część dotycząca dotycząca tej przede wszystkim kary izolacyjnej pozbawienia wolności i w każdej chwili dowolny podmiot spośród tych, które zmieniły może ten przepis Trybunału Konstytucyjnego zaskarżył w szczególności wskazując, że w i wprowadzenie kary pozbawienia wolności za sytuację czy mamy do czynienia z zapowiedzią prawda Anny czy jest taka pewna, bo to jest problem konfliktu między wolnością wypowiedzi, a wolno się zmienił zeznania prawda bez wątpienia, że ten konflikt jest rozstrzygnięty przez ustawodawcę w sposób nieproporcjonalny, ponieważ no jednak nie przyjmuje się co do zasady jest podkreślam, że do zasady za słowo w ob poza skrajnymi przypadkami np. mowy nienawiści nie powinno być stosowane kary kara pozbawienia wolności wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje za kilka minut po dziesiąty 20 dr Marcin Wiącek wydział prawa Konstytucyjnego udział prawie administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wolności słowa i obrazy uczuć religijnych Cezary łasiczka program Owczarek studio gość dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego na 2 ostatnie, a w pewnym sensie dotyczące wolności słowa i obrazy uczuć religijnych i warto przypomnieć naszym słuchaczom, że niekoniecznie rzucamy się na najświeższe wyroki, dlatego że często mija kilka dni lub tygodni, zanim pojawią się pełne odpisy z uzasadnieniem a, a często to właśnie rzeczy, które pojawiają się inne uzasadnienia są ciekawe pozwalają poznać nie znać zdanie odrębne, jeżeli są pozwalają znacie, gdyby całą literaturę literaturę, którą kierowali się sędziowie albo, do których odsyłają sędziowie np. te wyroki, o których dzisiaj rozmawiamy to jest wyrok z 21 września i 6 października tego roku pojawiają się też głosy słuchaczy dotyczące uczuć religijnych osób nie ma ateistów islamistów nie dyskutujemy o uczuciach religijnych nie dyskutujemy o wolność słowa w szerokim tego słowa znaczeniu tylko koncentrujemy się na konkretnych wyrokach Trybunał konstytucji z Konstytucyjnego, gdyby zadanie małego gościa nie jest filozofią filozofowania na temat różnych zadań szkoły z koncentrujemy się nad konkretnym wyroku i dr hab. Marcin Wiącek wyjaśnia, dlaczego Trybunał Konstytucyjny orzekał tak jak orzekł o tak wyjaśnia te mechanizmy, że czasami ten te wyroki z września z października były być może źle zinterpretowane jest za daleko koszty komentatorzy, którzy właśnie bardzo szeroko wyjaśniają inne te wyroki Trybunał Konstytucyjny Konstytucyjnego wg dr. hab. Marcina Wiącka Trybunał orzekał tak, bo oto, by zapytany co 3 nie takie tak to zrozumiałe także Trybunał zapytano konkretną sprawę nie mógł czy nie powinien czy nie mógł powiedzieć no właściwie w tej sprawie mamy zdanie takie, a w ogóle jeszcze szerzej patrząc szerzej zastanawiając się to w taki Trybunał w tej sprawie zresztą tak jak w każdej innej jest ograniczony przez tzw. zasadę skargowości, więc może orzec wyłącznie o takiej normie, która nie została przedstawiona przez skarżącego tutaj mamy jeszcze do czynienia ze skargą konstytucyjną w, a skarga konstytucyjna jest na tyle specyficzny środek wszczynania postępowania przed Trybunałem można złożyć jedynie na cel normy i ten fragment przepisu, który został zastosowany w indywidualnej sprawie skarżącego i stąd art. 196 kodeksu karnego został przez Trybunał zbadany tylko z dnia w pewnej części w części bieżącej grze dotyczącej grzywny natomiast w uzasadnieniu tego orzeczenia Trybunał się powiedział sposób za, próbując na temat, ale niewiążący, ale niewiążący o o karze pozbawienia wolności, która grozi za popełnienie tego czynu innymi słowy, gdybyśmy zapytali Trybunał otrzyma zegarek to by Peugeot tak albo nie, a nie jest wpół do szóstej rtf tak można to w ten sposób ująć je nad natomiast jeszcze się 1 rzecz podkreślić z w tej sprawie też został postawiony zarzut na niezgodność tego przepisu z art. 25 konstytucji, który wprowadza zasadę bezstronności światopoglądowej państwa i to się pojawił kolejny problem proceduralny przed Trybunałem Konstytucyjnym, który też myślę, że warto wyjaśnić Trybunału trudno nie w sprawie w zainicjowanej skargą konstytucyjną jako wzorzec kontroli konstytucyjności przepisu może przyjąć jedynie przepisy konstytucji, które wyrażają wolności prawa człowieka opowie o i obywatela, a zasada bezstronności światopoglądowej państwa jest zasadą adresowaną do władzy publicznej ani nie jest to prawo czy wolność obywatela dlatego Trybunał to jest w tym zakresie umorzył postępowanie i też się nie wypowiedział, gdyby taki zarzut został postawiony n p . przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez grupę posłów 3 przez jakikolwiek inny podmiot, który posiada tak jak mówiłem przed przerwą Tax free kompetencję do złożenia tzw. wniosku abstrakcyjnego i to wtedy Trybunał, by się musiał zająć się im zarzuty, a tutaj takim zarzutem zająć się z przyczyn proceduralnych nie mógł, ponieważ w skardze konstytucyjnej można przedstawić tylko zarzut naruszenia tych przepisów konstytucji, które wyrażają wolności prawa jednostki art. 25 i czy zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych takich prawa lub wolności od lat konkretnej grupy osób nie wprowadzać tu zasada adresowana do władzy publicznej być może to też warto podkreślić no właśnie były w 6 ciekawe będzie to jak trybuna będzie orzekał, jeżeli w ogóle będzie wspólne orzekał redaktor Ewa Siedlecka z gazety wyborczej pisała wczoraj we wczorajszej Gazecie wyborczej w tekście PiS spacyfikował Trybunał co spowoduje zaskarżenie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym o odsyłam państwa do tego artykułu, który w, którym redaktor Ewa Siedlecka przedstawia różne jest możliwe scenariusze chodzi o ustawę, o który niedawno rozmawialiśmy jeszcze o obecność rząd uchwalił ustawę i teraz przy pomocy na podstawie tej ustawy pojawić zostali wybrani przez Sejm dla jej sędziowie Trybunału Konstytucyjnego natomiast nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta i to jest 1 z równym z powodów skargi posłów prawa i sprawiedliwości, że skoro wybierali Sejm to być może powinni przeczekać przed Sejmem, a nie przed prezydentem czy prezydent musi czy może nie powinien i teraz czy to w ogóle Trybunał Konstytucyjny może orzekać w sprawach, jeżeli tak to w jakim składzie dużym pełnym 3 czy nie w sprawie ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego czy jakby siebie samego czy sędzia może orzekać we własnej sprawie może rozważać w ten sposób rzeczywiście istnieje od od pewnego czasu taka procedura zgodnie, z którą Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i konstytucja mówi tylko celem natomiast ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i to zarówno ta obecna z 2005 . i czerwca tego roku jak też poprzednia z sierpnia 1998 roku wprowadzono w tym zakresie pewien bym powiedział udział prezydenta w imię również poprzednia ustawa wprowadzała takie rozwiązanie, że Sejm wybiera sędziego natomiast po tym, wyborze składała nowo wybrany sędzia ślubowanie przed prezydentem, a więc nie jest to powołanie takiej czasami w uproszczeniu można u usłyszycie wyczytać prezes nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego w odróżnieniu od sędziów sądów, które rzeczywiście prezydent powołuje zgodnie z konstytucją na wniosek krajowej rady sądownictwa tutaj sędziów wybiera Sejm i ustawa i tu warto podkreślić konstytucja nie przewiduje tutaj jakiegokolwiek udziału prezydenta ustawa wprowadza taki etap złożenia ślubowania przed prezydentem co więcej w ustawie napisane, że jeśli sędzia odmówił złożenia ślubowania to jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu co prowadzi do wniosku, że osoba przystępująca do ślubowania jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego skoro odmowa złożenia tego ślubowania jest i oznacza zrzeczenie się premier się zrzec trzeba to miecz i rzeczywiście może mieć wątpliwość na ile jest to konsekwentna regulacja w moim przekonaniu w moim przekonaniu tutaj w dużo bardziej spójne z tym konstytucyjnym mechanizmem wyboru sędziów byłoby składanie ślubowania przed Sejmem tak jak np. ma to miejsce w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, który zbierane przez Sejm za zgodą Senatu niejako silny ślubowanie inaugurującej kadencję jest składane przed przed Sejmem i rzeczywiście ten wniosek, o którym pan redaktor powiedział on podnosi kilka kwestii z tej ustawy to jest ustawa która, która została uchwalona pod koniec czerwca tego roku weszła w życie z ziela, gdyż tak weszła w życie w nie mieszać urząd miasta chodzi o przepis przejściowy, który został w nim zamieszczane zgodnie z tym przepisem przejściowym w ciągu miesiąca od wejścia w życie 3 od ogłoszenia tej ustawy powinny być przedstawione kandydatury na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których wybrano miejsce sędziów, którym kadencja się skończyła czy skończy się w 2015 roku i ten przepis przejściowy doprowadził do tego, że po stronie Sejmu obecnej kadencji cały czas mamy do czynienia z z siódmą kadencję Sejmu posłowie Sejm obecnej kadencji pojawiła się kompetencja do powołania 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego 3 sędziów, którzy rozpoczną swoją kadencję na początku listopada i 2 sędziów, którzy rozpoczną swoją kadencję na początku grudnia i nie wątpliwość, jaka została przedstawiona wniosku o do Trybunału polega na tym czy to nie jest tak, że sędziego powinien wybierać ten Sejm w czasie trwania, którego kadencji kończy się kadencja poprzednika czy nie można wybierać sobie na parę lat do przodu no ci ech, taki zarzut i rzeczywiście istnieją pewne argumenty, które przemawiają za takim za takim zarzutem natomiast z drugiej strony należy pamiętać, że uchwalanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym miał miejsce w czasie, kiedy nie było jeszcze wiadomo dokładnie, w którym dniu kadencji Sejmu upłynie nie jestem pewien czy w tym czasie już były zarządzone wybory parlamentarne, a kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia na czym tak złego zaczyna się dniem pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, a więc karencja poprzednia kończy się w dniu poprzedzającym takie pierwsze posiedzenie, a więc w w chwili uchwalania ustawy o Trybunale Konstytucyjnym były tak naprawdę nie do końca jasne momenty, że mamy zaborów, kiedy zostaną przeprowadzone wybory, bo w inny tutaj wybory są zarządzane zgodnie z konstytucją przez prezydenta, który ma pewien Magazine jest prawda pewne widełki jak również po wyborach pierwsze posiedzenie nie jest zarządzane przez prezydenta i pierwsze posiedzenie które, czego skutkiem jest przerwanie kadencji i rozpoczęcie nowej i tutaj również prezydent ma pewne widełki w tym zakresie, a więc chętnie, więc być może zdecydowano się na taki przepis przejściowy, o którym mówimy z tego względu, że nie dało się przewidzieć w 100 % z dnia, w którym dojdzie do zmiany kadencji Sejmu i nie dość powiedzieć, że kolejni sędziowie już będą w nowej kadencji Janie wobec tak gnać być może taka skrupulatna analiza kalendarza doprowadziła nas do innego wniosku, ale nie inny jak sądzę bardzo rozumie, że teraz dostałem się nad literą prawa tak, bo jeżeli chodzi o ducha prawa to wiemy, że chodzi o to, żeby swoich umieścić w Trybunale w Toya taką tezę śmiało postawy u mnie uzasadnienie zostało przedstawione są w tym w tym zakresie zmierzają do tego, że należy zachować ciągłość działania Trybunału Konstytucyjnego, a więc nie można doprowadzić do sytuacji, w której doszłoby do opieki przerwę przerwy spowodowanej wyborami czy z zarządzaniem pierwszego posiedzenia Sejmu w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, a więc intencja była taka, że należy zachować ciągłość funkcjonowania Trybunału patron sytuacyjnego co bez wątpienia jest też jakość wartością konstytucyjną adres Platformo państwo dziękujemy Platformo za to, że coś w szczycie, tworząc prawo bardzo przemyślane skrupulatniej zastanawiając, zostawiając odpowiednie vacatio legis wrócimy do naszej rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym o wyrokach KIO o tym czy powinien orzekać we własnej sprawie dr hab. Marcin Wiącek z katedry prawa Konstytucyjnego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z państwem gościem informacji za 2 ,5 minuty o godzinie dziesiąty 40 wracamy po informacjach o Cezary łasiczka program Owczarek studio dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego złowiono w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego dotyczących wolności słowa obrazy uczuć religijnych uczuć religijnych wyrok z dnia 21 września tego roku i 6 października, a także tego roku SA KE 54, a Marlena 13 i Ka 28 złamane 13, jeżeli ktoś chciałby poszukać tych wyroków mniej także z myślą żyją o pracy Trybunału Konstytucyjnego w szczególności o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, która tak szybciutko przyleciała niedawno przez Sejm i została ostatnio zaskarżona przez posłów prawa i sprawiedliwości i reaktory Ewa Siedlecka w Gazecie wyborczej wczorajszej przecież także PiS pisze zastanawia się nad tym na dużo miejsc możliwymi scenariuszami rozmawialiśmy o tym czy zaprzysiężenie przez prezydenta jak i jaka się pomysł w porządku prawnym mieści czy ono coś bajecznie dajecie była odmowa co się dzieje w tym w takim przypadku jest pytanie jak spojrzeć na kwestie decydowania Trybunału Konstytucyjnego w kwestii, która dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, czyli innymi słowy czy może być sędzią we własnej sprawie rzeczywiście po ten problem w jakim zakresie istnieje natomiast należy też pamiętać, że kwestia bezstronności sędziego i dotyczy sytuacji, gdy zachodzą podejrzenia natury sędzia mógłby nie być obiektywne, gdyż sprawa dotyczy jego indywidualni osobiście tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie sprawa dotyczy nie nie tyle sędziego osobiście co dotyczy organów państwa i to Jan nie nie nie upraszcza tego w taki sposób, że Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać w sprawach jego dotyczących, ponieważ stałby się z tego powodu jak niejako automatycznie stronnicze, gdyż rzecz dotyczy to jego sprawy test myślę, że bym to nie będzie rozróżniał, zwłaszcza że pojawiały się z przeszłości sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, które dotyczyły ustawy o Trybunale Konstytucyjnym chodziła itp przesłanki wnoszenia pism procesowych np. pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego zdarza się, że zażyła zawziął się w kilka pytań prawnych, który sądy zaskarża są zaskarża przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który wymaga od sądu uzasadnienia pytania prawnego to możesz mnie tak na marginesie, więc cel, więc to jest pierwsza kwestia i jest też kolejna rzecz nie zdarzały się już sytuacje w praktyce Trybunału Konstytucyjnego, gdzie członek składu orzekającego w przeszłości był parlamentarzystą i jako parlamentarzysta pracował nad 3 uczestniczył w pracach nad projektem ustawy czy aktu normatywnego, który podlega zaskarżeniu czy był w tym czasie posłem senatorem z kim są wypracowano żadnego z coraz później trafia, czyli jako poseł współtworzył prawo, a teraz jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego z wciąż w tym samym czasie tak będzie orzekał w tej sprawie tak IT zdarzały się takie przypadki i Trybunał Konstytucyjny, który decyduje w tym nic w tej w tej sytuacji wyłączenie takiego sędziego ma do tego podejście takie, że sam fakt, iż sędzia był w przeszłości członkiem gremium, które zajmowało się danym projektem ustawy, czyli do Sejmu Senatu był posłem senatorem w tym czasie nie jest podstawą do uznania takiego sędziego automatycznie za stronniczego i włączenia do orzekania zawsze należy badać okoliczności konkretnej sprawy i to jak konkretnie wyglądał udział w danej osoby w pracach ustawodawczych i dopiero na tej podstawie Trybunał podejmuje decyzje o wyłączeniu bądź odmowie wyłączenia wynika z tego że konstytucja mówi, iż sędzia Trybunału może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą prawniczą posługuję się informowaniem no oczywiście są ogólne natomiast jest sprecyzowane przez przez ustawę i również w praktyce po i konstytucja nie zawiera przepisu, który wyklucza możliwość powoływania do Trybunału Konstytucyjnego osób, które w przyszłości były ceni parlamentarzystami bądź ekspertami sejmowymi co więcej te niejednokrotnie takie doświadczenie jest bardzo pożyteczne prace Trybunału Konstytucyjnego jest to i może być to niewątpliwie uznane za argument świadczący o wyróżnieniu się wiedzą prawniczą jeśli ktoś był bardzo zaangażowanym w prace różnego rodzaju komisji parlamentarzystom bądź ekspertem, który wyrażał wielokrotnie swoją opinię na temat konstytucyjności bądź niekonstytucyjności różnych aktów normatywnych i konstytucja to mnie nie nie zabrania takiego rozwiązania i stąd nie można uznać zdaniem Trybunału, że przy 15 sędziach prawda który, które są nie zastępowały nieprawda to nie jest tak jak jak mamy do czynienia w zwykłych sądach, że w zasadzie sędziego można zastąpić siada przy 15 sędziach nie można tak automatycznie uznać, że zachodzą podstawy do wyłączenia sędziego, ponieważ na ZUS mogłoby dojść do sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego w takim zakresie przy czym jeszcze należy tutaj też mieć na względzie, że inne Trybunał Konstytucyjny co do zasady nie orzeka w pełnym składzie tylko orzeka w składach pięcioosobowych, gdy chodzi o ustawę, jeżeli druga rzecz pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to też nie jest w każdym przypadku 15 sędziów 9 to jest co najmniej 99 sędziów ustawodawca i zarówno, gdy chodzi o obecną ustawę jak też poprzednie dno założył, że jednak mogą mieć miejsce przypadki wyłączenia sędziów bądź nieobecności sędziów z innych przyczyn np. z przyczyn losowych dlatego też nie możemy wykluczyć i stąd wyrok Trybunału w pełnym składzie to jest wyrok podjęty po mnie w składzie co najmniej 9 osobowym natomiast co do zasady większość orzeczeń Trybunału zapada w składach mniejszych to są składy pięcioosobowe i to jaki wyrok powinien być wydany w pełnym składzie to z 1 strony wskazuje ustawa ustawa np. wyroki dotyczące partii politycznych Trybunał ma taką kompetencję do oceny celów lub działalności partii politycznych czy tzw. sporów kompetencyjnych zawsze powinny być one składzie wydawane ataki klasyczne wydawane na co dzień wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustaw są wydawane Skorek 5 osobowych, chyba że sprawa jest o szczególnej zawiłości doniosłości, ale mamy uznaniowa kwestia to parlament ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego z dniem rodak Siedlecka pisze o tym, że wypada trochę, że była rozpatrywana w pełnym składzie, czyli co najmniej 9 osobowym, jako że sprawa, która dotyczy Trybunału, więc Trybunał w mając do czynienia ze sprawą dotyczącą sprawy najważniejsze, czyli Trybunału Konstytucyjnego powinien też nadać jej ważność przez orzekanie w pełnym składzie tak no jeśli Trybunał orzeknie w pełnym składzie no to wyda wyrok, który będzie prawomocny ostateczny powszechnie obowiązujące sam Trybunał podejmie decyzję czy zachodzą przypadki nie uzasadniające wyłączenie któregokolwiek z sędziów składu orzekającego na pewno w sposób bardzo przekonujący uzasadni postanowienie o wyłączeniu bądź odmowie wyłączenia poszczególnych członków składu orzekającego jeśli będą podnoszone w tym zakresie wnioski na zimę w myśl, że sprawa zostanie w ten sposób rozstrzygnięta prawda, że na Trybunał jednak mato do siebie, że doskonale broni się mniej poprzez swoje uzasadnienia i 1 aktu wszystko będzie zależało od tego w jaki sposób Trybunał w wykazie to, że nie zachodzą w tego typu wątpliwości, ale to nie jest oczywiste 33 tutaj zachodzą takie wątpliwości, bo tak jak powiedziałem ustawa o Trybunale Konstytucyjnym co 3 i przepisy zaskarżono też podkreślmy, że to nie jest ustawa, która jest przedmiotem tej kontroli Tokarskiego jest kilka przepisów tej ustawy ustawa jest aktem regulującym działalność organów państwa organu władzy publicznej KE inni natomiast natomiast inną troszkę rzeczą jest kwestia indywidualnej bezstronności każdego z członków sędziów wchodzących w skład Trybunału w piersiach do tych wyroków dotyczących wolności słowa i obrazy uczuć religijnych z obydwu tych wyrokach z pojawia się wątek precyzyjnego określania zachowań czynności, które za, które grożą sankcje tak, czyli innymi słowy nie wiem, jeżeli mówimy o kradzieży przedmiotu o wartości takiej lub takich co pociąga za sobą konkretne sankcje no nie może to być uznaniowa nie może być tak, że 1 osoba mówi Bando prezes Warty stoi na wiadukt 10  000 tylko mamy jakieś narzędzie, które pozwala precyzyjnie o uzgodnić ustalić wartość jakich narzędzi takich narzędzi należy korzystać, jeżeli chodzi o obrazę uczuć religijnych to przyjemność tak tutaj w tej pierwszej sprawie problem dotyczący pojęcia o obrazę uczuć religijnych tej drugiej sprawie może tylko króciutko przepis kodeksu wykroczeń został zaskarżony, który mówi o demonstracyjnym okazywaniu lekceważenia narodowi polskiemu Rzeczypospolitej polskiej bądź konstytucyjnemu organowi państwa w miejscu publicznym tutaj też oznacza lekceważenie RDS pewna nieprecyzyjność tych pojęć była zaś tyczy się różni lekceważenie od znieważenia, który jest przestępstwem w kodeksie karnym i nie Trybunał Konstytucyjny są niezwykle ostrożnie podchodzi do zarzutów naruszenia tzw. zasady określoności prawa i Trybunał nie są na takim stanowisku, że jednak język nie jest naj naj doskonalszy mu formułą bez opisywania rzeczywistości, że jednak w inny w pewną istotą języka jest nieokreśloność inni nie rany pewnych pojęć i czasami pewnych norm nie da się wyrazić w sposób 100 % jednoznaczne co więcej powstaje pytanie czy z punktu widzenia państwa demokratycznego rzeczywiście dobrym rozwiązaniem byłoby takie na nadmiernie kazuistyczne pisanie aktów prawnych, bo wtedy Boże zobaczyć go jednak po coś po coś są sądy sądy są po to, żeby ocenić grę indywidualną sprawę jak dokonać interpretacji przepisu i wymierzyć sprawiedliwość i kraje też troszkę trudniej jest z punktu widzenia podziału władzy ma swoje znaczenie, że jednak sąd nie powinien być takim automatem do ustalania stanu faktycznego tylko prawda przepis powinien też dawać sądowi pewne pole do wydania sprawiedliwego wyroku no dobrze, ale to już nie mamy na to czasu może się na tym skoncentrujemy w przyszłości, ale to prosty w Prost prosty przykład, że ktoś się tym co jest gwałcone taki teraz i teraz policja, bo akurat prokuratura ma reagować powinna o to chyba najpierw powinna ustalić czy ktoś się czuje zgwałcona nie mentalnie tak czy doszło faktycznie do czynu zabronionego w takim przypadku Trybunał Konstytucyjny bierze po pierwsze, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sprawdza czy przepisy jednolicie rozumiany przez Sąd Najwyższy rolą Sądu Najwyższego w naszym kraju jest nadzór nad orzecznictwem czy jest dbanie o linię o spójność linii orzeczniczej i jeśli Sąd Najwyższy jest jednoznacznie przyznać przyznaje i przyznaje pewne rozumienie niebudzące wątpliwości jakiemuś przepisowi, który jest akceptowany przez przedstawicieli nauki doktryny prawa danej dziedziny to Trybunał przyjmuje, że rzeczy nie zachodzą podstawy do do uwzględnienia takiego zarzutu nieokreśloności innymi słowy jeśli sądy sobie radzą w i nie ma jakichś poważnych rozbieżności to niemożna pozbawić ludzi bez zarzutu rozumie dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwem goście dziękuję bardzo informację bardzo dziękujemy o godzinie jedenastej wkrótce wracamy do kolejnych dzisiaj już oczywiście w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA