REKLAMA

200 mln zł na innowacje. O konkursie "Projekty aplikacyjne" mówi Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-11-05 12:40
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 42 minuty po godzinie dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy, ale w raporcie dziś krótki przegląd te rynkowe na początek ich państwo mogli usłyszeć w radiu TOK FM, ale jeszcze raz powtórzę jest jesienna runda nowych prognoz gospodarczych z komisji Europejskiej, ale ja przytoczę tylko tę część, która dotyczy Polski co prawda niewiele więcej, ale jednak, że więcej dostaliśmy w prognozach od komisji Rozwiń » Europejskiej zdaniem urzędników w Brukseli w tym roku nasz wzrost gospodarczy wyniesie 3 ,5 % takie samo tempo osiągniemy w roku szesnastym i siedemnastym to nieco więcej niż się spodziewano się jeszcze w czasie wiosennej rundy prognozy wówczas sam przewidywano ten tegoroczny wzrost na 33, a przyszłoroczny na 34 różnica niewielka, ale oby się sprawdził metra lepsze prognozy w jeszcze lepsza ale gdy rynek walutowy jeśli państwa nie mogą teraz śledzić to ja powiem za franka płaci się 3 zł 91 gr za euro 4 zł 23 USD po 3 zł 90 i funt po takie ładne nie wiem czy dla wszystkich, ale na pewno równa 6 zł relacja eurodolara to jest 108 obecnie chętnych giełda papierów wartościowych w Warszawie obroty ogółem w okolicach 250  000 000 zł spadek kursu w 192 spółek w 134 na plusie mają spore wzrosty n p . na akcjach Orlenu KGHM i KNF Pekao SA w, a jeśli chodzi o szczegóły w PUP aż takie bardzo ogólne powinno to indeksy WIG szeroki indeks WIG na minusie 25 w tej chwili 50  342 punkty, a indeks 20 giełdowych największych spółek także na minusie 3 traci 2056 punktów w szczytowym momencie dziś około 2063 lat to było dawno temu w okolicach godziny dziesiątej 30 raport gospodarczy o innowacjach w inny raport gospodarczy innowacjach to w ramach naszego cyklu odlania, który przygotowaliśmy dla państwa w tym tygodniu rozmawiamy o programie operacyjnym inteligentny rozwój i o pieniądzach, ale w europejskich, których w tym programie bardzo dużym znaczącym dysponentem jest narodowe centrum badań i rozwoju, ale dzisiaj kolejny odcinek Hel szczegółowych rozmów na temat, jakie są możliwości co można się starać o jakie pieniądze inne, jakie działania pani Jolanta Włodarczyk czap Żuk wraz z działu IR prąd tak koordynator działania projekty aplikacyjne, które będziemy rozmawiać narodowe centrum badań rozwoju dzień dobry dzień branż bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o projektach o konkursie projekty aplikacyjne ważna uwaga dla państwa naszych słuchaczy to jest konkursu, w którym nabór wniosków już trwa trwał będzie do 19 listopada kluczowe informacje nabór wniosków rozpoczął się 21 października potrwa do 19 listopada, a cenne nabór zakończony 19 listopada jak informuje narodowe centrum badań rozwoju decyzja o dofinansowaniu, ale po 90 dniach od zakończenia naborów archiwum tytułem doprecyzowania w inny czas trwania procesu oceny, czyli procesu mamy tutaj namyśli zakończenia naboru wniosków od momentu zakończenia naboru od niedawna 19 listopada do momentu zamieszczenia list informujących o wyniku oceny przewidywany czas trwania tego procesu to jest około 90 dni na to już mamy pełną precyzją teraz szczegóły ale o co będziemy tutaj mogli aplikować dla wszystkich z państwa, którzy będą poszukiwali do czego oczywiście zachęcamy bardzo szczegółowych informacji, a wszystkie szczegółowe informacje o łatwo znaleźć na stronie Narodowego centrum badań rozwoju mówimy o konkursie w ramach działania 414 projekty aplikacyjne to jest jakiś złom pełna nazwa tego, o czym ja Mes pierwszy konkurs w ramach poddziałania 414 projekty aplikacyjne i teraz to jest takie zdanie, które jak rozumiem będzie dla nas w naszej rozmowie kluczowe dla wszystkich, którzy nas na nas słuchają Pm to jest też propozycja skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców musimy ustalić, a zatem, kto wie może wykorzystać tę skomplikowaną konsorcja złożone z jednostek naukowych przedsiębiorców niby brzmi bardzo zrozumiale no, więc jednostki naukowej przedsiębiorcy, ale tu szczegóły są dosyć istotnych zmian o dofinansowanie w ramach tego konkursu ubiegać się może konsorcjum składające się co na nim miejsce 1 jednostki naukowej w rozumieniu organizacji prowadzącej badanie upowszechniające wiedzę oraz co najmniej 1 przedsiębiorca musi uczestniczyć w składzie takiego konsorcjum Consus może składać się maksymalnie z 5 podmiotów z takim zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorców uczestniczących w konsorcjum musi być większa niż połowa liderem takiego konsorcja może być zarówno jednostka naukowa lub przedsiębiorca, czyli 3 przedsiębiorstwa 2 jednostki naukowe może być taka kombinacja jest zwana na pewno przedstawimy różne kompilacje może to być jednostka naukowa z przedsiębiorcą może to być jednostka naukowa z 2 przedsiębiorstwami ogólne ograniczenie liczby podmiotów wchodzących ma być to 5 podmiotów wietrznej nie może być się 2 jednostki naukowe przedsiębiorcy nie taka nie musi być dobrze to już my wiemy jak będzie wyglądało to konsorcjum, które w tym akurat wypadku w tym innych działań, o którym mówimy jest celem najważniejszym celem działania jest bene dalej cytował celem działania jest wsparcie najlepszych projektów do atmosfery badania plus rozwój obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzących do powstania polskich unikalnych w skali globalnej rozwiązań dokładnie nie pyta definicja również jest dosyć oczywiste jest jasna ale, gdybyśmy tak to my Emilii UR mieli rozwinąć dokładny celem ogólnie działania Dunn 414 jest znaczące zwiększenie skali wykorzystywania nowych innowacyjnych rozwiązań taka jasna alegorycznych, kto co pozwani rynny wzmocnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorst w na rynku dlatego też ten konkurs w ramach poddziałania 414 wspierała badania przemysłowe eksperymentalne prace rozwojowe, które mają doprowadzić do powstawania produktów, które charakteryzują się przede wszystkim nowością w skali światowej i produktów, które będą miały Cechini innowacji przełomowej to są 2 kluczowe aspekty, która z innowacji przełomowych innowacji przełomowej, czyli takich innowacji, która wywiera znaczący wpływ na rynek i na działalność gospodarczą na tym rynku innowacja przełomowa odnosi się do skutków innowacja nie do aspektu nowości w związku z tym, a tego typu innowacja może skutkować się znaczącymi zmianami na rynku polegającymi na wytworzeniu nowego rynku na doprowadzeniu do sytuacji, w której ana dotychczasowy produkt staje się przestarzały co to wszystko opóźnienia ocenia oceniają eksperci to jest ten schemat oceny, które jest analogiczne do konkursu w ramach innych działań, a cena tej strój, ale stopniowa pierwszy etap jest ocena formalna 2 pozostałe etapy test ocena merytoryczna oceniają eksperci w zakresie naukowo technologicznym, jaki eksperci w zakresie gospodarczym biznesowym, ale kluczowym aspektem tej oceny jest ostatni trzeci etap ocena przez panel ekspertów to jest bardzo kluczowy element oceny, w którym wnioskodawca ma okazję przedstawić swoje wyniki w bezpośrednim spotkaniu z ekspertami to wszystko, o czym pani powiedziała jeszcze ale zanim przeszliśmy do tego krótkiego wątku le od ceny, czyli czym muszą być te propozycje, na które chcielibyśmy dostać dofinansowanie jak rozumiem o tym wszystkim nieszczera i myśląc o tym, że chce się wziąć udział w takim konkursie o tym wszystkim jeszcze można przeczytać też w tej szerokiej dokumentacji, która towarzyszy wnioskom, które trzeba przygotować, bo rzecz jasna tak jak ja powiedziałem, cytując c badania przemysłowe eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzące do PE powstania polskich unikalnych w skali globalnej rozwiązań na jak rozumiem ta definicja może być jeszcze pozostawiać jakieś wątpliwości, więc sera wszystkich informacji można szukać na stronie są już gromadzić się mieścimy w tym rolę w tej definicji tak oczywiście mym całość dokumentacji analogicznie jak w ramach innych konkursów jest dostępna na stronie centrum w zakładce poświęconej temu konkursowi tam też należy się oczywiście każdy projekt, który od, którego dofinansowanie wnioskodawca wykonują w ramach tego konkursu musi się wpisywać w strategiczny dokument one są krajowe inteligentne specjalizacje to oczywiście inny dokument otwarte, które w trakcie procesu przedsiębiorczego odkrywania będzie jeszcze na aktualizowanej, niemniej jednak na potrzebę każdego konkursu taką obowiązującą wersję dokumentu dotyczącego krajowe inteligentne specjalizacje zamieszczamy w 2 materiały dotyczące dokumentacji danego konkursu teraz kluczową pytanie, które zawsze nie radzi łatwej oczywistej odpowiedzi, bo jest wiele zastrzeżeń ale w jakich pieniądzach mówimy o nich już, że mamy rozmawiać o dofinansowanie, bo to jest również w tej całej rozmowie żal tylko ogólnie powiem to co wiem, czyli budżet ogłoszonego konkursu to jest 200  000 000 zł, a teraz konsorcjum, które mnie w konkursie chce wziąć udział dofinansowania dostać tu właściwie o jakich pieniądzach może myśleć maksymalna kwota dofinansowania projektu to 10  000 000 zł 1 projekt 10 lat 1 kraj 10 minut to jest maksymalna kwota dofinansowania natomiast minimalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu to 2  000 000 zł, a czym ma znaczenie a jakiej wielkości będą podmioty naszego konsorcjum nie w ramach tego konsorcjum tak jak pan wspomniał wcześniej w konsorcjum uczestniczy przedsiębiorca jednostka naukowa przedsiębiorca może być zarówno przedsiębiorcy sektora MŚP, jakimi są krainy koni MŚP czyni w konkursie uczestniczą również duży przedsiębiorca w Chinach o tyle kluczowe znaczenie przykłada się na dopuszczalną intensywność pomocy publicznej, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, które musi być zgodna z prawem dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej i tutaj, a status przedsiębiorcy ma kluczowe znaczenie artysta wziął ktoś, kto jest liderem tego konsorcjum czy nie pieniądze są wspólne KRUS tak dla konsorcjów, a już później wewnętrznym podział jest dyspozycji samego konsorcjum 3 są narzuconej jak źle umowy ramowe zasady konsorcjum ubiegający się o dofinansowanie w tym konkursie, aplikując za to dofinansowanie zobligowane do załączania kopii umowy konsorcjum, czyli konsorcjanci porozumiewają się między sobą inni finalizują to porozumienie w postaci nie z Chin umowę konsorcjum, w której definiują, która etapy w ramach projektu będzie wykonywał dany podmiot uczestniczący w konsorcjum oraz definiują wysokość nakładów, kto o, które będzie się ubiegał przedsiębiorca, która będzie się ubiegała, a jednostka naukowa, ponieważ się powoli będziemy musieli kończyć, więc ja już cię za chwilę panią poproszą o takie podsumowanie po to, byśmy wybrali tę najważniejsze informacje, które nie powinny zapaść w pamięci wszystkich tych, którzy nas słuchają i potencjalnie mogą być zainteresowani, ale tremy działaniami tymi pieniędzmi i uczestniczę w tym konkursie jak tylko my dodamy to powtarzam zawsze, ale przy okazji naszych rozmów, ale nie powtarzam, bo naprawdę warto wiele informacji można znaleźć na stronach Narodowego centrum badań rozwoju radni przy każdym konkursie jestem bardzo szczere są bardzo szczegółowe wytyczne, w których są także i adresy mailowe i telefony do państwa do Narodowego centrum do osób, które banki mogą pędzić na wiele szczegółowych pytań także tych źródeł informacji jest wiele projekty aplikacyjne ten konkurs jak powiedzieliśmy trwa nabór wniosków trwa od 21 października jeszcze wciąż do 19 listopada kluczowe rzeczy, które warto zapamiętać konsul konsorcjum aplikujący o dofinansowanie maksymalna kwota dofinansowania projektu 10  000 000 zł minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 21 000 000 zł projekt musi charakteryzować się nowością w skali światowej i mieć cechy innowacji przełomowej to są 2 kluczowe kryteria dostępu, które pędzą przedmiotem oceny przez ekspertów w trakcie procedury oceny wniosków projekty aplikacyjne o tym, dziś rozmawialiśmy ja, ale nic państwo oczywiście raz jeszcze przypomnę w tym tygodniu w ramach raportu gospodarczego innowacjach rozmawiamy o możliwościach pozyskania pieniędzy właśnie z programu Operacyjnego inteligentny rozwój, z których większość pieniędzy dystrybuuje jeśli mogę tak powiedzieć narodowe centrum badań i rozwoju bardzo pani dziękuję dziękuję za szukanie pani Jolanta Włodarczyk babciu, bardzo dziękuję nie koordynatora działania projekty aplikacyjne narodowe centrum badań rozwoju to był raport gospodarczy Radia TOK FM jest dwunasta 5635 sekund o godzinie trzynastej oczywiście informacje w radiu TOK FM po informacjach Jakub Janiszewski audycja połączenie również bardzo dziękuję Maciej Głogowski usłysz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA