REKLAMA

Połowa kadencji prezesa EBC Mario Draghiego: czy udało mu się wygrać z kryzysem? Rozmawiają dr Paweł Tokarski i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-11-06 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich w różnym od gór i 1426 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie znam jest dr Paweł Tokarski z niemieckiego Instytutu spraw międzynarodowych sił bezpieczeństwa dzień dobry thriller w, a będziemy mówić o europejskim banku centralnym Europejski bank centralny jest w połowie kadencji Mario Draghiego można sobie zadać pytanie w jaki sposób ta instytucja jest oceniana w jaki sposób jest oceniana przez Niemców ale w jaki sposób też sprawdziła się jako ten stabilizator Rozwiń » sytuacji ekonomicznej z Europie w tych ostatnich niełatwych latach ogólnie można powiedzieć, że Europejski bank centralny zdał egzamin dosadniej to działania europejskim banku centralnego krzyż nawet zapowiedzi niektórych działań ze strony Europejskiego banku centralnego powstrzymały ich kryzys w strefie euro, choć to w szczególności o lata 2012 roku, gdy to mnie Mario dragi zapowiedział, że bank centralny z gotowych kupić każdą ilość obligacji państ w członkowskich strefy euro objętych kryzysem i to zapobiegło atakom spekulacyjnym ma nos euro oczywiście cały czas mnie strefa euro boryka się z twoimi problemami, które przede wszystkim dotyczą niskiego wzrostu gospodarczego, a także wysokiej stopy bezrobocia w niektórych państwach członkowskich czy też, jeżeli chodzi o przyszłość Grecji w strefie euro, ale w tym momencie już nikt nie dyskutuje czy ten projekt, jakim jest wspólna waluta przetrwa następny tydzień miesiąc raczej strefy euro jest tu ona teraz chodzi o to, żeby zbudować i mocniejsze fundamenty natomiast, że chodzi o stan Europejski bank centralny to ta instytucja znaczą co traciła swoją pozycję, a w czasie kryzysu, gdyby utrzymała nowe uprawnienia, że chodzi o nadzór ma Knot z największymi bankami w strefie euro, a także po powiedzieć, że bank centralny bis bank centralny przede wszystkim osobom mówi prezes SA i pisze obecnie drugi był to instytucja bardzo mocno zaangażował się także negocjacje polityczne zimny i państwami strefy euro, próbując nawet zmusić takie państwo jak Włochy Hiszpania do reform strukturalnych co niekoniecznie się dało innym problemem także jest to, że jeżeli mamy wzmocnienie takich instytucji to pytaniem jest to, że transparentność są 3 to instytucja jest właściwy sposób kontrolowana no właśnie my teraz pytanie czy grę, ale czy rzeczywiście Europejski bank centralny nie stał się w pewnym sensie takim, ale Super bankiem to się też często przewija jakiś taki zarzut, że ta instytucja jest właściwie w pewnym sensie nieprzejrzysta i bardzo samodzielna w swoich decyzjach trzeba mówić, że Europejski bank centralny cieszy się niezależnością w ogromnym stopniu są na zapis w traktatach wiele osób jest zdania, że Europejski bank centralny jest najbardziej niezależnym bankiem centralnym na świecie i dużo jestem z racji z tego względu, że 1 instytucją unijną uprawnioną do do wchodzenia w dialog i żądania wyjaśnienia z motywów decyzji, jakie podejmuje Europejski bank centralny jest parlament Europejski z tym, że tutaj wchodzimy z ogniem, że kontrola nad taką instytucją, która o posiada ogromne zdjęcie aktorskie ogromny szok i jest bardzo trudna i parlament Europejski w ramach tzw. dialogu monetarnego, kiedy to szef Europejskiego banku centralnego lub członek zarządu przybywa to posiedzenie parlamentu dopiero na pytania o parlament Europejski ma problemy właśnie kontrolowanie tej instytucji są także przyznać, że w Europejski bank centralny instytucja młodą, która w, którą się dopiero rozwija sposobowi działania, jeżeli chodzi nam czkawką komunikację publiczną dopiero się kształtują także uczy się na własnych błędach w tym momencie w tym w tym tygodniu np. gruchnęła afera, że ME, że pełnioną terminy spotkań członków zarządu Europejskiego banku centralnego z przedstawicielami głównych instrument finansowy się okazałość spotkania odbywały się tuż przed ważnymi posiedzeniami rady prezesów EBC kluczowe do grona, które podejmie decyzję na temat polityki pieniężnej po jest to także wzbudziło szereg pytań czy transparentność tego banku tak potężnej instytucji jest wystarczająco w a w jaki sposób jest oceniany był Europejski bank centralny w kontekście kryzysu greckiego to znaczy ten kryzys grecki, który właściwie można powiedzieć sprawił, że ta instytucja stała się taką tak bacznie obserwowano i tak ważną rolę w systemie unijnym zarazem właściwie można wejść w dalszym ciągu tutaj władzom Europejskiego banku centralnego daje o sobie znać chociażby te informacje z ostatnich dni, kiedy bank centralny ogłosił, że właściwie greckie banki po to, żeby zachować płynność finansową potrzebują dokapitalizowania to takiego bardzo znaczącego na poziomie 14 miliardów euro trzeba powiedzieć, że w czasie tych negocjacji politycznych negocjacji z Grecją, które toczyły się od początku roku do do drugiego tygodnia lipca b r . Europejski bank centralny odgrywał kluczową rolę, gdyż zapewniało płynność dla polskiego sektora bankowego i chwili, gdyby Europejski bank centralny podjął decyzję o zaprzestaniu jest to czaty płynności co oznaczało to wyjście Grecji ze strefy euro takiej decyzji, a one we Frankfurcie nie chciał podjąć byłoby to decyzja polityczna o czekał na bank czekał na to co zdecydują szefowie państ w rządów strefy euro, jaki będzie wynik porozumienia z Grecją lub nie, więc tutaj też widać pewną próżnię polityczną w strefie euro, gdyż braki z takiego wyraźnego centrum politycznego, któremu szkoda przydałoby o tym czy dane państwo, jeżeli nie chce spełnić warunków członkostwa w strefie euro czy to strefy euro powinna opuścić na jakich warunkach powinny opuścić także walczy też menu powinno się ustalić jakiś konkretny przebieg dalszych negocjacji czegoś takiego nie ma i istniało zagrożenie, że koniec końców decyzję o członkostwie suwerennego państwa, jakim jest Grecja to muszą podjąć właśnie musiał to, że taka technokratyczny, a instytucja, która nie jest kontrolowana wystarczający sposób tylko właśnie przez parlament Europejski musiałby podjąć, więc to także daje obraz tak jakby tej niepełnej i jacht i zawodne struktury na jakich zbudowana jest strefa euro do tego w tym mieście trwają dyskusje o tym od stworzenia jakiegoś politycznego centrum postaci Ministerstwo Finansów strefy euro czy też ministra finansów dla strefy euro, ale te dyskusje są w powijakach i przed wyborami we Francji w Niemczech piętnastym roku raczej wątpliwe jest, że powstanie jakiś ogólny plan może też możesz gwałtownych zmian w strefie euro w co ma także pamiętać o tym, że w inny Europejski bank centralny jako taki wzbudza wzbudza też ogromne kontrowersje w Niemczech, gdyż warunki u podsta w całej konstrukcji strefy euro drożało niemiecki postulat jest akceptowany przez Francję, że bank centralny miał mieć niezależność uznała podobieństwo niemieckiego Bundesbanku w, a także ustawę z stać na straży stabilności cen w strefie euro natomiast te operacje, które teraz mamy Europejski bank, a prąd tylko moje oczy i masowy skup aktywów w tym obligacji państ w członkowskich wiele osób w Niemczech uważa, że to może się w przyszłości ci inni przyczynić właśnie do do zwiększenia Pa inflacji, więc trzeba powiedzieć, że Europejski bank centralny minięcie się zbyt dobrą opinią czy też dużym zaufaniem właśnie wśród niemieckiej prasy czy opinii publicznej, a dziękuję bardzo aktor Paweł Tokarski z niemieckiego Instytutu spraw międzynarodowych bezpieczeństwa był z nami 1435 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA