REKLAMA

Kryzys szkolnictwa wyższego. Dyskutują: prof. Marcin Kula i prof. Eugeniusz Cezary Król

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-11-16 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM z nami kolejni goście są z nami prof. Marcin kula historyk Akademii teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie dobry wieczór pani profesor ląduje w i prof. Eugeniusz Cezary król historyk politolog dyrektor Instytutu studiów politycznych pan dobry wieczór pani prof. Anny Achtung chcesz prof. Pater rondo stwarza Lorenc szczęście mamy tylko 2 profesorów, a rozmawiać będziemy rzecz jasna inny o rzeczy już zapowiadanej, czyli o stanie polskiej nauki w zarząd Rozwiń » takim pytaniem na początek panowie profesorowie inny dzień jest Uniwersytet w 2015 roku Churchill był zawsze no i uczelnią, która ma kształcić młodych ludzi niekoniecznie hydraulików do załatwiania konkretnych spra w, ale ma kształcić umysłowości ma kształcić wjeżdżało tych ludzi mogę tak dalej kontynuować takie piękne puste zdania tylko czy za tymi prostymi zdaniami zdaniami idzie konkretna treść zastanawia się czy Uniwersytet w ostatnim czasie nie zmienił trochę swej politycznej społecznej roli grzebani, a jak pani zadam pytanie ile to jest pytanie również do pana wesele króla, który jest dyrektorem dużego instytutów naukowego i ma te wszystkie taryfikator zapewne w pamięci ile punktów dostanę za udział w pani dyskusji Och, myślę, że moja dyskusja niczym się do punktów no to co jest właściwie tutaj robię przecież naukowiec wbre w przysiędze doktorskiej, którą tworzyli ulegają mógł Eli Manning naukowiec powinien proszę pani powiększać się wiedzę naukową i propagować ją w stopniu w jakim może natomiast w tej chwili naukowiec, który wyrabiał punkty i tutaj jest pewien przymus jej, ponieważ istnieje odpowiedzialność zbiorowa punkty składają się na ocenę całej placówki w związku z tym ja jeszcze sobie mógłbym powiedzieć mam to w nosie, ale koledzy wtedy prawdopodobnie naszym idolem profesora zdyscyplinuje dno prawdopodobnie prawdopodobnie tak no, więc proszę pani zakładam, że teraz 3 w blisko pół nocy powinien nadal pracować naukowo, a jeżeli tego, żeby wyrobić punkt jak tego nie robią to pani odpowiada za upadek nauki polskiej dowcipnie nazywają tę chorobę punktową my do niej redaktor panie prezesie włącza się z troszkę innym głosem zmiany zaczęły antresole dostanie za swój występ dzisiejszy 1 punkt w moje szczęście nie ma granic 1 punkt, ponieważ jest taka rubryka w programie ocena dna, które składają się różne przejawy działalności naukowej działalność taka jak my teraz prowadzimy, czyli upowszechnianie pedagogiczna to jest 1 punkt przy założeniu, że jak byśmy inaczej 10 × spotkali to tam się tam zawsze będzie 1 punkt tak to jest pomyślane druga sprawa to jest pytanie ani o status Uniwersytetu im się trochę niezłej z panem reżyserem Uniwersytet jako uczelnia stopnia wyższego przechodzi procedurę niestety upadku jeśli chodzi o status instytucjonalny i etos etos jak w państwo wiedzą i uniwersytetów się namnożyło, bo sieć szkół wyższych, ale też finansów Uniwersytet częste są to Uniwersytet przy całym szacunku prowincjonalny wywodzący się z takich dość codziennych źródeł, ale nobilitował Anny posiadające określony skład naukowców nazywające się uniwersytetami stała się rzecz, która jest nieunikniona w takiej sytuacji mieć doszło do inflacji tego rodzaju instytucje do obniżenia poziomu generalnego kształcenia na poziomie wyższym, a jeszcze do tego dodamy jeszcze fakt, iż w tej chwili wszystkim o humanistyce, że doszło do fatalnego upadku humanistyki w szkole średniej co powoduje, że uczeń idący na studia 2 przeraźliwie niewiele i często w studiowanie z nim kolega właściwie na powrocie do klasy dziewiątej dziesiątej szkoły średniej, żeby ewentualnie nawiązać z nim jakiś intelektualny kontakt, więc moja teza jest panie prezesie, że smutnej ponura bierzemy udział w jawnym procesie inflacji jako pracownicy naukowi wyższych uczelni, ale to jest lojalność pełno było jak miasto musi się zgodzić się też bardzo skomplikowana, a i tak wiele czynników, a sprawa po pierwsze od starożytnej Grecji ciągle istnieje upadek i ciągle istnieją narzekania na upadek o tempora o umowę z mniej więcej, że ziemia wiadomo tak wiadomo już w Gniewie ileś lat temu też mówiono, że za czasów młodości nasz inny nasz nauczycieli to nie byli wspaniali różne takie takie rzeczy w 5 jednak my zachowajmy pewne proporcje dalej siłą rzeczy, które pokolenie naszych uczcili naszych analiz moje oczy ja jestem starszy prawdopodobnie od banana więc, bo jest moich nauczycieli uważał za konieczne byłoby jej wykształceniu i o ich nie jest znana i absolutnie szczerze mówiąc nie odczuwam ich braku z kolei pokolenie, które dzisiaj studiuje ma szereg umiejętności i wiedzy, w jakich zakresach, które wysuną się może jakoś kompensują może też pewna wymiana rzeczy, które się, że na dalszy sprawa i części tego no niech już będziesz upadku wynika z no i organizacji dzisiejszej nauki, bo ja nie uwierzył, że przeciętna ludzi pracujących na uczelniach w Polsce przeciętą umysłowa jest gorsza niż w nie wiedzieć ilu krajach w Czycie na możliwości intelektualnych powiedzmy to tak jedno ludzie są ludźmi po prostu krzywa Gaussa wszędzie się mniej więcej sprawdzony w mu byli natomiast 1 z organizacji nauki, ale część wynika z pewnych zjawisk cywilizacyjnych na mnie też nieraz wrażenie robi się studenci nie wiedzą absolutnie podstawowych rzeczy no nie wiem tylko stolicy podstawowych krajów Europy na pocztową przepraszam to słowo tych najbardziej znanych krajów mniej Europy w no tak, ale oni mają znacznie mniejsze potrzeby zapamiętywania tego wszystkiego niż moje pokolenie miało znacznie większy łatwiejszy dostęp do informacji, by informacje się absorbuje, gdyż musi troszkę natrudzić, żeby ją, grzebiąc doraźnego Szymborskiej przechodniów wyciągnie z teczki mózg elektronowy więcej toalet, a i jeszcze jedno oni mogą mieć nawet pewien odruch odrzutu wobec natłoku informacji ich atakujący z głową jest ładnie pojęcie socjologiczne ekstaza komunikacyjna gaf Nova odwołany, a do tego, że państwa dodam jeszcze 1 element naszej dyskusji mianowicie coś co się nazywa słabości wskaźnika z koloryzacji doszło do tego, że w sensie statystycznym jesteśmy potęgą Europejską jeśli chodzi o liczbie sztuk i Rosją mówienie, że jest was ta kiedyś byliśmy tam na jakimś szarym końcu, a teraz ponad połowa polskiej młodzieży schodziły teraz jest pytanie czy tak powinno być czy studia powinny być rodzajem szkoły powszechnej jakiś Wszechnicy czy to powinno być zwieńczeniem pewnych procedur uczenia się i to tych procedur na najwyższym poziomie to narusza on profesor poprawność polityczną także prof. Marcin król ją na naruszał, proponując na ich dalszy wzrost edukacyjną naukowej, pisząc tak ludzie nie są równi pod względem talentów nigdy nie będą, a ponieważ studenci to ludzie, więc też są nierówni i nie ma ich co na siłę wyrównywać, bo zawsze będzie to równanie w dół od i cały sekret jak naprawić szkolnictwo wyższe i nauka, ale teraz panowie sobie wyobrażą, że utrudniamy dostęp do uczelni mniejsze zło żelazem krzyki hałas młodzieży Mora chce się edukować prawda o uniewinnienie, ale żadna z darów oraz od uznało tak mi się wydaje to dosyć skomplikowane w pierwszy i nie rozumiem, dlaczego mamy stwarzać większe Litwa jest na zasadzie w nie jakiś rozporządzenie jakiejś struktury, którą jakże ważnej wystawy mgr. Łazarza do egzaminów powrócić po ani nasilone należy z tym, że wyższe uczelnie powinny się różnić między sobą, ale trzeba je czym w tym poziomem, że Uniwersytet w taki czy inny będzie miał renomę bardzo wysokie wysoko notowanego Uniwersytetu i będzie uczył na poziomie światowym i rozwoju, że dokument ukończenia będą zależne w dużej mierze znaczy to dla nas dla państwowych dokumentu powinien być dokumentu Uniwersytetu, który po prostu na notowania bardzo wysokie, ale już tak jest teraz, że ukończenie Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Warszawskiego czy poznański jest zasilanie w zajęciach już wyższej szkoły gotowania na angaż jest w Pcimiu dolnym w ryj, a inne niż nazywają jak chcą, by one będą również w 100 dłuższe nowo, jeżeli jest siła, żeby je utrzymywać założyć utrzymywać tak dalej to nie widzę powodu, dla którego w odpowiednim poziomie jak można to osiągnąć, dlaczego się nie uczyć od obalenia zerwać z nożem na odpowiednio niskim no to trudno to jest zresztą na co usilnie pani weźmie stany Zjednoczone noszą uniwersytety, które mają wielką renomą i praca tam jest wielkim honorem nie mówiąc o wymiarze finansowym prawda z usług lub Holendrzy, które są na odpowiednio niższym ciągle mam wątpliwość czy między Kostrzynem wolno, więc nie jest duży rozzie w między tą czołówką, która rzeczywiście istnieje w Polsce miał się da policzyć na Samuela ETO o grach, ale i one w domu, a wreszcie po końcem wyścigu o 3 czy nie mamy za dużych odstępów i czy i nie należałoby tu wymienić na żywioł i patrzeć jak to się samo rozwija czy po prostu trzeba byłoby stworzyć jakiś bariera może teraz Zamość zdziwienie, ponieważ niż demograficzny nastaje jak podają badania większość studentów zmieści się w szkołach panie redaktorze, ale od czegóż są Ukraińcy dla wielu zapełnią miejsca, ale wielu uczelni przedstawiciele naszych sąsiadów bliższych dalszych to jest licząca się grupa klientów ani biją się panowie profesorowie nie wiem czy osobiście czy raczej w imieniu gminy na całej klasy naukowców piersi, bo pamiętam, że lata dziewięćdziesiąte takie uczelnie wyższe gotowania na gazie to było eldorado finansowe dla pracowników naukowych każdy z całą trochę zaczerpnąć z pań dotyka jeszcze 1 kwestii, które też powinniśmy przynajmniej o słabości wynagrodzeń w Gnienie to już jest dość banalne, ale pewnie do tego dojdzie mianowicie etosu klasy nauczane w jakim ma być etos, jeżeli ja wyrabiam punkty i tylko tego się ode mnie oczekuje, ale ja chcę wrócić jeszcze do tej sprawy pojawiły się u nas jednak ów powinien być panie profesorze nawet aż na kolejny punkt to już ósmy w Debrznie wybija się całe poczucie etosu z głów z nas wszystkich to nie jest moja wizja, iż pani redaktor też pozwolić powiedzenie cokolwiek bronił systemu punktowego może, dlatego że z perspektywy dyrektora jest nieco łatwiej w cudzysłowie, ponieważ oceniać Janusz w ocenie obiektywnych kryteriach oceny pracownie i mieć to co właśnie pani świetnie nazwała obiektywnymi kryteriami one nie są w pełni obiektywny, bo systemy punktowe są ułomne, ale dają jakąś wiedzę o naszych współpracownikach i że tylko o to, żeby z tego punktu Azor nie przesadzić, aby nie zachorować kompletnie na nią należy traktować jako istotny czynnik 1 z kilku walczy pan nie zdaje sobie sprawę, że są oraz, że rozwinęły się całe strategie w zdobywania punktów, w czym pan sobie nie zdaje zupy, a może są w dziekani, którzy mówią pracownikom w swoim żadne tam książki rozmienić na artykuły, żeby było więcej punktów w dobrze, ale na chwilę zosta w ja wiem, że to jest moja obsesja dobrze zresztą ja mogę mieć już po prostu z powodu wieku już trochę w nosie te wszystkie punkty z jak powiedziałem dyrektorowi szkoły, w której na drugim etacie pracowałem, owszem, też miał drugi etat w powiedziałem, że Sejm, bo już pewien, że ja się nie będę przejmował tym wszystkim sformalizowanym kryteriami o nim powiedział Małysz miał 30 lat mniej to by się inaczej mówił i to jest bardzo prawdopodobne są, ale ja chcę jeszcze wróci do sprawy poziomu studentów co mnie boli mnie to rzesze przepuści paru gorszych, których system przepuści paru gorszych, bo to najbardziej boli wszystkich nie mnie najbardziej boli to się zbyt mało szumu promowani studenci najlepsi studenci dobrze ci, że oni nie czują oczekiwania na nich na ich pracę dobrze od razu słyszę, że uogólnia nadmiernie w bardzo trudna to jest dyskusja, ponieważ nie można o nich nie można tej dyskusji przeprowadził, powołując konkretnych wypadków, a tu ani miejsce na pewno nie ja nawet bez upoważnienia nie mógłbym mówić o wymieniać nazwisk mówi Konkel o konkretnych wypadkach, ale ja odważę się powiedzieć wzywa w wielu wypadkach widziałem obcinanie przycinanie skrzydeł bardzo dobrym bardzo groźne zwierzę stało, gdyby inni zagrozili swoim promotorom, by to antresola ma rację własność feudalna jeśli się bierze pod uwagę relacje międzyludzkie natomiast w sensie formalnym jest położony silny nacisk na promocje młodych utalentowanych są specjalne programy finansowe, które powinny te osoby promować są problemy wymiany akademickiej ten cały system Erasmusa, który przejeżdżała praktycznie działa praktycznie i dobrze źle, a mianowicie dla tych, którzy mają pasje, którzy mają powołanie i przekonanie to działa fantastycznie miast część jest to forma turystyki naukowej nie tylko zresztą naukowej miałem takie wrażenie, że dla części osób to co jest rodzaj pewnego zmartwienia na mamucie znowu jechać na jakiś Erasmus po co mi to będę się tam tylko musiał jakiś bibliotekach krzątać, kiedy ja mogę tutaj parę rzeczy ciekawych załatwić formalnie biorąc procedury wsparcia młodych zdolnych i są dane natomiast istnieje szereg czynników na subiektywnej natury, które zakłócają nie ma żadnej wątpliwości m. in . jest to, o czym pani powiedziała system feudalny, ale to też bym był ostrożnym, bo w nauce nie ma pełnej demokracji musi być sesję września system mistrz i uciekł tylko o właśnie pytanie panie profesorze czy ten system mistrz uczeń i ciągle istnieje no ja mam poważne wątpliwym możemy to 3 panie przyznają, że zbyt wielu relacji osobistych nie ma RMF naukowcy też są zmuszani do tego, by pracować na kilku etatach złości teraz już nie mogą na kilku etatach, ale mogą na 1 etacie i wykładać jeszcze, gdzie indziej właśnie na tej relacji Niewiem jak pan prezes aleja mam dobre doświadczenia z mojej kariery dydaktycznej udało mi się dotrzeć do niewielkiej grupy, ale osób, które były zainteresowane miały pasje i wytworzyła się ta relacja, o którym mówiliśmy natomiast w skali masowej czy w skali dużej grupy to oczywiście jest mało prawdopodobne, tym bardziej że automat i taśma zasadniczo od nowa siedziba LOK Jerzy Fabiś natomiast natomiast Joanną mogę pochlebnie sam sobie, że miałem wielu bardzo dobrych uczniów ma z nimi z większością z nich mam kontaktu z tymi, którzy doktoraty powiedzmy zrobili na Wolinie to oczywiście częściowo się rozproszyli w -li natomiast chcę powiedzieć, że znika jak i 21 doktoratów było obronionych pod moim kierunkiem i z nich udało mi się umieścić na własnym wydziale 1 osobę, a i to tylko dzięki temu, że przy ocenie spałem, a potem się z osobą, która kochała swojego kandydata przez 3 lata, niemniej nie mogę rozmawiać nie rozmawialiśmy, więc ile razy można coś takiego powtórzyć mówi się nadal nikt nie neguje, że szkoły naukowe co jakiś pozytywnym zjawiskiem no dobrze, ale w obecnym systemie szkół naukowych nie może będą to już nie sposób Paryż stworzyć i było nie wiem z mojej młodości został komitet uczelniany PZPR się wtrącał w rekrutację na etaty z UE w tej chwili to są konkursy i pomijam to, jakie one są też temat planów na razie obie w tym różnie, ale prof. Matei bardzo mało dopowiedzenia czy zatrudni swojego ucznia i oczywiście można zawsze zarzucić, że jeżeli profesor w Tychach swojego ucznia to też feudalizm testy na różne negatywne prawda zjawiska, ale z drugiej strony przy innej nawet 3 porządne konkursach stworzenie szkoły naukowe jest bardzo trudne chciał pan zapytać o system boloński, bo tutaj też dość szeroko jest to sprawa dyskutowana prof. Karol Modzelewski, mówi że reforma szkolnictwa wyższego w Polsce to przede wszystkim recepcja systemu bolońskiego, że taki świat testów szablon z rąk jedności własnego myślenia o inne czy wręcz myślenie posłuszna przez pierwsze 3 lata studiów, czyli licencjat wkuwanie wiedzy encyklopedycznej ofiarą padają ćwiczenia i w seminariach, gdzie były mniejsze grupy, które miały szansę na ten kontakt z mistrzami, a z KUL przeżywa swe system boloński jest forma ujednolicenia standaryzacji reali jedno kradzieży globalnej niesie słowo ujednolicenie jako specjalisty od 3 lat Narodowy socjalizm dla rzeszowian in w swoje pytanie czy ta forma ujednolicenie jest z Pleszewa ZUK skleja się ratowaniem czy nie na ten temat są różne zdania ten system boloński ma oczywiście cel jest w szlachetne idzie o to, żeby od Rosji, bo Portugalię, by mniej więcej te same standard, żeby one przypominały albo konkurowały z systemem amerykańskim takie były mniej więcej przesłanki tam z tego 1990 druga dziewiątego roku, kiedy kilkadziesiąt państ w to ochoczo podpisał prętami to był wielki entuzjazm że, że to da się szeroko rozlało no po latach są doświadczenia dobrej złe doświadczenie złe takie bardzo konkretne to jest taki, że to ujednolicenie jest bardzo schematyczne np. kończy się licencjat wyższej szkole turystyki jej absolwent może iść na socjologię może być na politologię marche w iście nawet bodaj czy nie na Politechnice ma takie prawo efekt jest tego rodzaju, że ja mając takich absolwentów na swoich zajęciach tych, którzy przygotowywali się do magisterium no byłem przerażony pomieszaniem mieli 0 prawie wiadomości na temat historii najnowszej na temat podstawowych pojęć socjologicznych dalej byli nieźli w turystyce, ale jeśli idzie o magisterium z politologii czy z historii najnowszej byli bezradni i to jest teraz taka istotna bardzo moim zdaniem dewiacja tego systemu nie można było też czegoś takiego dopuścić być może to się zmieni, bo to jest no coś co w tej chwili jest na ustach dyskutantów być może system boloński odejdzie od punktacji panie profesorze tego EEC TSUE w, gdzie też studenci zajmują się liczeniem to jest to co prof. Modzelewski nazywa jarzmem liczydeł w oczywiście orzeczenie ma swój sens ale, żeby to niebyła fetyszyzm racja tego całego problemu, a niestety taki jest co będzie wybrzydzać, bo urzędnikom jest wygodniej, że niby mają obiektywne kryteria przepraszam to nie jest aluzja do tego co pan mówił w jak powiedział, że te słone tak natomiast jest użyteczna ułomne natomiast ten podstawowy element systemu bolońskiego na ile jako wyczuwam wprowadzenie licencjatu przez magisterium tu IEO przyznaje byłem za tym idzie raczej nie widzę w tym jakiegoś mętnego żyła w nowy w czasach, kiedy studenci przerywają studia wracają na studia był jakiś taki, że coś mogą mieć nawet po po pewnej liczby lat to już to wydawało mi się sensowne Otóż trzeba jakoś pomyśleć trzeba inaczej myśleć o tym jak podzielić się studia na licencjat i magisterium na znanym mi się wypadki, że w tym licencjat z przerażenia nagle upchnięto kolanem cały program pięcioletnich studiów i nie wiadomo potem co zrobić prawda w tym musi być w tym podziale jakaś logika teraz oczywiście jest absurdem, jeżeli człowiek, który studiował zupełnie inny kierunek przez 3 lata nagle przychodzi na inny naliczona nadrabiać te 3 lata czy ma jakiś fragment tego robić się trochę nie wiadomo w ogóle jak to w obecnej sytuacji rozwiązać, a ma do tego ma do tego prawo inna sprawa, że wiele kierunków się broni przed tym albo się obroniło Vogel przed możliwością przyjście kogoś po licencjacie na dobę do nich albo każe im tak nadrabiać to traci to traci sens natomiast chcę powiedzieć, że jedno 3 bolączek współczesnej nauki właśnie tak po klasyfikowane i po w podrobione i po w dół w nowo schematycznej jest podział na dyscyplinę, który zresztą w tej chwili został w Polsce wzmocniony przez zaliczenie części lub nauk z naszego zakresu jaki, gdyż wg różnych reprezentujemy do społecznych w części do humanistycznych i w ogóle nie o to, żeby jak urzędowe stwierdzenie rozwodu, czego nic dobrego nie będzie z, a to jest jej ustalenie to jest groźniejsze ujednolicenie niż system boloński, choć to może część systemu bolońskiego nie wiem teraz taką rzeczą dla mnie taką rzeczą przerażającą i jednocześnie czymś, czego chce się śmiać mogą wyśmiać to jest taki fetysz duży znak KRK chyba to się tłumaczyć jako krajowe ramy kształcenia w ich jest naprawdę jest takie francuskie powiedzenie, lecz ekstremy serduszka i skrajności się dotykają naprawdę jak stalinizm dołożył, żeby jakiś przedmiot o tej nazwie był tak samo wykładanych w dowolnym miejscu winnym dowolnym miejscu tak w tej chwili są KRK i mamy realizować w ramach każdego przedmiotu KRK ostro pan resort poszedł w i jestem szczęśliwa ani państwo pozwolą dotknąć jeszcze 1 kwestii, które jest dyskutowana jest kontrowersyjna mianowicie Gran prezydencja Polski po tak granty, a gwara ograny w eterze grantów i próba mam nadzieję, że ona nie będzie udana przekształcenia w ogóle różnego rodzaju zakładów badawczych w rodzaj teatru Impresaryjnego i nasi naukowcy się ze sobą schodzą realizują pewien grantu tu się rozchodzą, bo to jest coś co mamy w świecie teatru nie wiem na ile on w tej chwili jest cieszy się powodzeniem, a ich w teatrach zwykle auli zespołu no tak dalej istnieją tak taka jednostka coś nazwa teatr Impresaryjny to mi trochę przypomina tę sytuację to jest ciągle jeszcze zdaje się marzenie naszych władz ministerialnych, żeby doprowadzić do tego, żeby większość finansowania polskiej nauki odbywa się za pomocą grantów z zewnątrz za pomocą grantów odważyć zawsze nie staje pieniędzy na naukę polskiego życia ten jest system grantowy i z klasy gruntów ROD, dlaczego pani mówi z zewnątrz jest rozumiana przede wszystkim ubiegamy się o granty z zagranicy z 5 Generali oraz nie jest nasza cała infrastruktura Grand Love jest systemem CN jest cel NPRH jest, że ten trzeci, który odnosi się do nauk technicznych marzeń, ale problem polega na tym że naukowców się skłania, żeby nie powiedzieć zmusza do funkcjonowania w obrębie grantu tak jak Grant poza się wytwarza to po pierwsze jest bardzo dobrze widziane w różnego rodzaju ujęciach parametry izolacyjne jest jeszcze 1 fetysz parametry izolujemy się czy i co 4 lata poddajemy się pewnym ocenom szerokim i mających mającym pewne cechy przynajmniej na zewnątrz obiektywne Otóż idzie o to, że naukowcy mają sieć franczyzowa, acz że większość zamierzeń badawczych ma przepływać przez system grantów i że powoli powinna zanikać taka struktura starała systemu polskiej nauki, żeby zespoły zakłady instytuty, żeby stały się właśnie takimi luźnymi organizer organizmami uzależnionymi od podejmowanych w danym momencie projektów badawczych, ale mogę dopytać panie profesorze, bo go spotkać też z takimi relacjami, że program dotyczący grantów polega też na tę, że czasem może ten bój o Grant przegrać ktoś, kto ma interesujący pomysł badawczy z tym, kto po prostu doskonale wie jak emigranci ubiegać się już jest bardzo biegły w wypełnianiu odpowiednich dokumentów oczywiście, że tak tworzy się całe śledztwo jest udzielenie i rentowe, które nie zrażają się faktem, że klient nie przechodzi Grant czują się aż do skutków któryś momencie się to udaje im czasami jest takie poczucie, że jakość tematu jest też wtórna w stosunku do siły woli grup grantowych do tego jeśli można w Belgii mógł więcej mam na to po prostu, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nie ma słusznej idei, której nie można zmienić absurd, bo oczywiście się zgodzę, że nie jest ideałem żyje zespół badawczy istnieje latami nic nie zmienia ciągle ci sami ludzie tylko ciągle starości prawda i coś tam sobie domów biur mogłem się też wydaje mi się to niesłuszne wbre w pozorom nie wszystko co było przed ministrem kół przednich panią minister Kudrycką uważam za doskonałe naprawdę nie natomiast po pierwsze, system grantowy jest tutaj właśnie kolega mówił zaś w moim przekonaniu słusznie zbyt wszechogarniający show projekty w nauce są działania w nauce, których nie można prowadzić od grantu do grantu był blisko bliskie mnie przyciągnięciu Polski słownik biograficzny, który jest przedsięwzięciem wydawanym od lat, który musi być wydawany ciągle, który nie musi, ale nie może zależeć od tego czy dostanie Grant na kolejny rok czy się nie dostanie druga sprawa system grantowy nie sprzyja podejmowaniu ryzyka z UE należy składać Grant bardziej pracowity niż oryginalny fundamentem atrakcyjny i nauki jest taka, która podejmuje ryzyko no ja przyjmuję ryzyko, że mi się nie udaje przyjmuje ryzyko, że nie uda mi się opracować sensownie tego tematu czy rozwiązać jakiegoś zagadnienia bez tego nauka upada, a gra zakłada realizację no man zraniony, aby zrealizować szybciej uda, że jeżeli zaś, że nie zrealizuje w bardzo ważnych rozwiązań co gorsza jest także inna nie ponoszę odpowiedzialność autor projektu grantowego tylko dyrektor, który podpisał jego wniosek albo źli, ale ja mu określenie na styl nauki, który jest w tej chwili uprawiany jest w tej chwili właśnie w wpłynął on uprawiany powtórzył słowo marginalizacja nauk dziś wg recepty wszystko wg schematu w tylko, że Hamburger wg schematu wg recepty w McDonaldzie, by ich służbę czynną wszyscy czasem z McDonalda korzystali z doktryną umorzenie dla uczty gastronomicznej przepraszam, ale jest to na pewno bardzo pożyteczna instytucja natomiast gdy nauka, która staje się nauką smak Donald, że banału nie ma sensu dodajmy jeszcze, że wraz z rąk Magdalena el Max Donald jest akcja policji pozbawiane są różne ingrediencje na 3 proc soli pieprzu ze zdarzeniem, lecz już po jest sól już jest metal wycofano się z tego ośmiesza jest pewna nadzieja, ale jeszcze zwrócę uwagę, że nad przegra będzie pani redaktor liczba grantów biorców się ciągle zmniejsza, ponieważ jest duży ruch na granty, a za to jest coraz mniej pieniędzy na te granty i ile pamiętam 2 lata temu to co mniej więcej czwarty Grant miał szansę dostać się raz szósty ita tendencja będzie się mogła tylko pogarszać jeśli tak dalej pojedzie przypomnę takiej rezerwy fraz takich, które funkcjonowało w tym obłędzie wniosek złożyć z głupia frant to już wypaliła w coś narzeczy jest 2 o studentów chciałabym panów profesorów zapytać się czy panowie profesorowie też są niezadowoleni ze studentów, bo my kochamy studentom bowiem reżyserzy było to na pewno w kogo wy nie zapytać, kto pracuje na uczelni wyższej do utyskuje, że co rocznik to gorzej niż inni nie zniknie też takie utyskiwania właśnie nie wiem w to wszystko źle nie po pierwsze, zacznijmy od tego, że średnia inteligencja jest zgodna z Krzywą Gaussa tzw. rozkładem normalnym niemal lat kretynów i nie ma dla Gdyni już i t d. w, a może zagrożenie jest przeciętność i równanie do tej przeciętności nogą o cały system ich kroku przeciw ku przeciętności, jeżeli to tak Ewelina Szczepanik z system ich wypycha raczej ludzie obdarzeni talentem pasją nie entuzjazmuje się wyższym wykształceniem aż idę do strat niż ich zaworów wtorek zdobywają tam bardzo dobre doświadczenia bardzo dobre pieniądze i co rusz słyszy to w sumie wyższe studia właściwie co ja będę bezrobotny w dołek poza tym w tym gorzej mają wrócić do tego co już mówiłem jestem przekonany, że z każdego studenta można bardzo dużo wykrzesać tylko trzeba mu poświęcić trochę czasu uwagi trzeba chcieć tymczasem ma on po pierwsze z przyczyn sobie znanych kadra nie zawsze w nocy po drugie, że był system zinstytucjonalizowanych bodźców jest ustawiony tak już dość duża pytam przepraszam to nie jest złośliwość ile punktów się ma zapewne wypromowanie doktora razem promować, jeżeli straszy 31 dobrze pamiętam 3 za recenzje doktoratu niema się nic jest bezpieczna dla rozróżnienia niema, bo taka jest norma punktowa mawiała zaczęli mówić o punktach to wy panie mogę panie tak to się zdziwiła, bo za rzeczy oczywiste nie ma punktów np. za wydanie publikacji źródłowej, przy której trzeba się napracować nie ma punktów za pornografii są zatem za publikacje i były dopiero mato nastąpić, ale jest wiele dziwolągów powietrznej delikatnie pracownik dydaktyczny chyba się ostatnio coś zmieniło, o czym nie wiemy jest oceniany za dorobek naukowy bądź tzw. naukowy wracamy ds. pewnej strategii co warto publikować robić mniej jest oceniany za efektywną pracą dydaktyczną to prawda dydaktyka jest słabo notowana w fundacjach to relatywizm jest związaną z 2 doktorów pan profesor otrzymałby 0 punktów trzeba ja już otrzymałem przeogromną satysfakcję, jaką były wymieniane między nami uścisk dłoni, gdy od 3 odbierali dyplomy doktorskie czarował panie profesorze żartowałam z tymi punktami w natomiast w dobrze powiedzcie, że tak zawsze się zdarzyło sytuacje gdy na dobre doktorant profesor, który spełnia z oczekiwania doktoranta zrobią razem coś dobrego i t d. i to w każdym systemie i w ogóle nie ma o czym mówić, ale mówimy o pewnych sytuacjach przeciętnych i ustawienia instytucjonalnych to tu obecne złożyłem uczelnia jest teraz korporacjom jak pani rozumie te w sensie uznano, że wnętrze trzęsą się, że w towarzyskim w liniach formalnoprawnym el myślałam raczej o tym, że wymaga się takiego profesjonalizmu w zakresie kadr i zarządzania finansami od pracowników nauki przede wszystkim od cel takich osób jak pan, które zarządzają rozmaitymi instytucjami instytutami katedrami oraz oczywiście, ale to były zawsze było, że na prace na dyrektorze i Dyrekcji ciążyły określone obowiązki odpowiedzialność m. in. finansowej to się niewiele zmieniło pod tym względem i w tym sensie to fałszywy trop w tym sensie uczelnie wyższe miejsce na umowę z końcem słyszałam, że może tak wielu innych form Radzymina to Chmiel gość to fałszywy trop jest na uczelniach pewne taka sprzeczność pomiędzy ciałami z wyboru kierownikami na każdym szczeblu z wyboru to ich możliwościami i umiejętnościami menedżerskimi prawda oczywiście to się lepiej układać później można się go obraził się lepiej układa na wydziale ekonomii dobrze to nie jest tak rozbieżne prawda czy na wydziale zarządzania w IAI powiedzmy na historii dobrze każdy się może w końcu wyrobić w czymś, ale to to jeszcze itd to nie jest dobrze rozwiązane od ról, ale nie mówiąc o tym, że w ogóle połowa tych decyzji jest niepotrzebnie przekazany w ręce np. rad wydziału 3 lata instytutów, kiedy mogłyby to załatwiać czy komisje powołane do tego i kończyć spraw było czy w ogóle ogromną część tych spra w mógł załatwiać sam o osobach, które dręczą powierzone prawda, a tylko w wypadku jakiegoś protestu konfliktu byłoby odwołanie do działu korekty danych oraz humanistyka chciałabym zapytać, bo pojawiały się takie zarzuty, że humanistyka ma się źle, bo poddano ją tym samym rygorom co nauki ścisłe i techniczne, że wymaga się od naukowców, by np. publikowali w języku angielskim, a oni nie chcą tego robić, bo twierdzą, że publikują odlany z naszej polskiej publiczności nie chcą się od niej odgradzać barierą językową, ale jednak za publikację w języku angielskim byłoby więcej punktów na to prawda to prawda, że za monografię powyżej 6 arkuszy obojętnie czy to jest powyżej 10 arkuszy powyżej 635 arkusz z 22 strony z analogowego można ich około 120 stron dostaje się 20 punktów natomiast za publikacje w języku obcym 25 kilku moich wybitnych kolegów jawnie kontestuje tę sytuację, bo oni mówią jesteśmy historykami dziejów najnowszych związanych z historią Polski dla nas podstawowym językiem jest język Polski tymczasem kwalifikuje się nas i nakłania się nas, żeby pierwszym językiem naszej twórczości naukowej lub język angielski co im się po prostu nie kojarzy tych z rozumem i to otwarcie kontestują, o ile mi wiadomo zdaje się, że w tym zakresie będą pewne pewne zmiany jeśli chodzi o postrzeganie spra w jest Jazz system jest jednak elastyczny do zwyżek, a że bez to jest wszystko zbieranie doświadczeń co roku się odbywają na ten temat ready zmienia się np. punktację czasopisma zarówno in plus, jaki inny minus co ma znaczenie bądź co oczywiście dla zainteresowanych ten system jest obarczone różnego rodzaju cechami nazwijmy to ostrożnie, ale nie żyje co już się coś tam dokłada albo coś się ujmuje dla wielu jest to procedura zbyt powolna zbyt mechaniczna, a poza tym nie uwzględnia różnych niuansów, który nie tak co powiedziała mianowicie rzeczywiście jest także naukę humanistyczną traktuje się jako pewien element należący do zbioru nauk technicznych przekłada się te same miary tyle tylko, że nauki techniczne mają łatwiejsze pole manewru np. jeśli chodzi o granty z racji dam prosty przykład Polskiej Akademii Nauk instytuty, żyjąc z subwencji ministerialnych, które się zresztą co już obcina pod różnymi hasłami ostatnio też tak wydarzyło jeszcze po ustępująca pani minister jeszcze nam życie nam, czyli humanista rozmawiamy z profesorem, który jest dyrektorem Instytutu Biochemii biologii fizyki mówi przepraszam ja się nie martwić, ponieważ subwencja ministerialna to nie jest 13 mojego budżetu, ponieważ nie mam umowy wielo wieloletnie odpisy od od lat dobrze funkcjonujące jesteśmy wpisani w różnego rodzaju transmisje zarówno know-howi jakich mało ma dziś tak powiem i ja sobie niewiele robią z tych subwencji natomiast my biedni humaniści, bo jest filia w rozdziale pierwszym Polskiej Akademii Nauk my jesteśmy skazani na na tę subwencje dla nas dotacja ministerialna to jest około 9095 % naszego budżetu każde obcięcie data jest dość ponura historia, bo trzeba to potem naszym pracownikom wyjaśnić krótko mówiąc nie ma wymieniłam Słowenia relacji między naukami humanistycznymi naukami technicznymi to jest kłopot jeszcze do tego w narzuca się, więc tyle czy przyjmuje się, więc styl działania, które jest wypracowany przez nauki przyrodnicze drobny przykład, który nam ostatnio zrobił wrażenie miałem w ręku jakąś pracę habilitacyjną, gdzie tam było z dynamice prokreacji w stosunku młodzieży do prokreacji no, więc wchodziło w grę wchodzi w grę również stosunek młodzieży no przepraszam, ale taka rzeczywistość do życia seksualnego co notuje recenzent co wytyka recenzent pretensji autorka nie zgłosiła patentów ani wzorów użytkowych, a więc muszę powiedzieć, że nawet żałuję, że nie zgłosiła nowo w tej tematyce to mogą być nawet kilka Orlenu w szczególnie wzory już tak tak to tylko tak, by wszystko to jest jakiś absurd dołek totalny dalej to ocena czasopism miała 3 gr no może jestem jakoś uwrażliwić na tę sprawę punktów, ale ja chcę powiedzieć, że jak z, a zdarzały się, że jak do mnie zwraca się jakiś redaktor z pytaniem czemu nie od domu jak jednak czemu nie napisał czegoś do tego pisma i w drugiej człowiek mówi publikacja u nas dodaje Tylak tyle punktów to ja mam ochotę jego i jego pisze no i t d. rządzić ze schodów i to będę publikował tam, gdzie uważam za stosowne, gdzie ja cenię dane pismo w absolutnie niezależnie od tej punktacji ministerialnej szczęśliwie żaden Instytut mnie nie rozlicza w hotelarz jest rozpędził się chyba mnie ktoś rozlicza wg tych pkt Maria Nowak dyktatowi punktów mówi mienie i ja przynajmniej ja atakuję, ale jeszcze jedno w celi to nie jest tak publikować po polsku czy publikować po angielsku w oczy wiście trzeba się starać publikować w językach kongresowych nie wiem zresztą, dlaczego to musi być akurat po angielsku na poziomie języka czytelny to świat, jeżeli tylko się to człowiekowi udaje, chociaż naukowcy mówią tak, jeżeli moja praca będzie świetna to i tak zostanie przetłumaczona w swoją przyjaźń już naukowcy mechanizmy, które zgłaszają do tłumaczenia i gdy zawiodą się gra o g to dofinansowanie na tłumaczenie zdali się, ale i, ale chcę powiedzieć, że jakoś tak się składa na świecie żyło mnóstwo tematów dotyczących historii polskiej literatury polskiej no jakoś nie interesuje jeszcze całego świata to no może kiedyś, że interesuje literatura francuska jej historia interesuje bardziej świat oczywiście niesłusznie cały świat się powinien interesować polską i publikować rzeczy o literaturze szesnastowieczny Polski np. ale musimy troszkę jeszcze poczekać postarać się o to, a z drugiej strony S 1 z jakim jest ciągle nie ma entuzjazmu traktujemy tych pracowników nauki obcych krajów, którzy zechcieli zainteresować się polską historią najnowszą polską humanistyką nanosimy je przecież na rękach i całuje ziemię, po której stąpają panowie na koniec mamy 4 minut Kik, gdyby panowie mieli taką możliwość wprowadzenia 3 zmian w systemie szkolnictwa wyższego to, jakie byłyby to zmiany i nauki może dodać tak i nauki profesor ma Marcin król przekaże Marcin kula nie jako drugi hotel to realnie rząd oraz w Polsce, że państwa jestem przeciwko wszelkim fetyszyzacji te wszystkie systemy powinny być elastyczne, ale nie powinny być zmechanizowane, ale i tych rozliczeń do tego z Berlina trzeba do tego dodać trochę zdrowego rozsądku nie wolno zmuszać tych, którzy oceniają pracowników nauki do trzymania się wyłącznie fetysz lub liczydeł rzecz fetysz lub punktów trzeba pozostawić pewne pole dla przykładu cały system punktacji ma też się dużym lekceważeniu sfery popularyzacji nauki za to nie możemy dostać dużo punktów się prawie nic, a to przecież jest 1 z najważniejszych sensu funkcjonowania pracownika nauki, że może się z swoimi doświadczeniami naukowymi podzielić opowiadam się za uelastycznieniem tych schematów zarówno w zakresie grantów zarówno w zakresie punktów zarówno w zakresie postrzegania humanistyki w stosunku do nauk technicznych tu jest szereg przepisów, ale myślę, że antresoli jeszcze też swoje dlatego prof. Marian tylko 1 wniosek zapali żwiru zielone światło dla oryginałów i wariatów no chyba tacy i działają one z list do Rzymu hamował ani, a jej nie ma nauki bez oryginalności i czujesz podstawowa podstawowa sprawa, a jak odróżnić wariactwo szkodliwe od nieszkodliwego i t d. chce zwrócić uwagę, że niejaki Einstein miał w szkole trójka z fizyki ledwo ją zdało Lech chce zwrócić uwagę, że nikt z BOR nie zrozumiał, że jego obliczenia będą podstawą budowy podaruje rozumu rozbicia atomu prawda w mojej i chce ją powiedzieli, że tranzystory zostały wymyślone, dlatego że ten, który wymyślił przepraszam nie pamiętam w tej chwili nazwiska konstruktora, by go po prostu zostały mu są już laboratorium na oko inni pojechali na urlop po mieście nie miał prawa do urlopu w jednolity łudził się musiał coś robić analizy i zrobiło, jeżeli nauka nie tworzy pewnego marginesu dla oryginalności dla rzeczy, których konsekwencje no nie sposób tak od razu przewidzieć dodał to się zmienia w taką właśnie befsztyk teraz bardzo wam dziękuję czekam aż za kółko spadnie nam na głowę prof. Marcin Kurek prof. Eugeniusz Cezary król byli z nami przed dwudziestą czwartą państwu dziękuję za to, że państwo byli z nami w poniedziałkowym wieczorze Radia TOK FM za 3 minuty północ i w tak dobrej nocy dobranoc dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA