REKLAMA

Integracja uchodźców w Polsce - teoria a praktyka. Opowiada Rafał Baczyński-Sielaczek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2015-11-17 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w duchu 305 i 355 sekund na zegarach Piotr Maślak witam państwa ponownie to jest pierwsze śniadanie w toku do godziny szóstej 40 będą z państwem bardzo się cieszę, że mogę przywitać tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy po godzinie szóstej nastawiony Budzik i rozpoczynają dzień najlepszy możliwy sposób, jaki można go rozpocząć czyli, słuchając Radia TOK FM państwa i moim gościem jest Rafał Baczyński-Sielaczek z Instytutu spraw publicznych Rozwiń » dzień dobry panu witam państwa nie tak dawno, bo 4 dni temu gazety przesz górowały wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli po kontroli właśnie systemu integracji uchodźców w Polsce przeszmuglować Łeby jakoś nikt nie wiedzieć czemu bez większych spektakularnych konferencji prasowych zakończył prace nad tym raportem wnioski nie są optymistyczne, jeżeli ta pomoc czy cały system wspierania uchodźców sprowadza się do 2 etapów tego pierwszego, czyli uzyskania statusu to urząd ds. cudzoziemców z odpowiedzialnej tego drugiego, czyli integracji dużo ważniejszego z praktycznego punktu widzenia, za które odpowiada ministerstwo pracy to pierwszy funkcjonuje dosyć sprawnie zdaniem NIK-u drugi to katastrofa, dlaczego pana zdaniem może jeszcze odwołam się do dowodu tego pierwszego etapu, czyli jest w, używając fachowej terminologii jest to okres reintegracji, czyli czas przed integracją właściwą Rio ile do tej specjalnie w ratach w raporcie NIK ten cel nie został w dni zostało poddane dużej krytyce 1 jednak tutaj organizacje pozarządowe również ten ten okres bardzo krytykują od strony technicznej oczywiście można mieć wiele jeszcze do dołu do zarzucenia jeśli chodzi o warunki w jaki funkcjonują uchodźcy tak też te warunki są różne w zależności od od środka, ale sama ze sama sama zasada funkcjonowania tej uchodźców w tym pierwszym okresie i jest błędna jedynym jedynym integracyjnym działaniom, jaki jest i kije skierowane do do uchodźców to są lekcji języka polskiego też rzadko dosyć organizować rzadko organizowane nie niedostosowane do do grup językowych możliwości językowych cudzoziemców organizowany jest zbyt mało grup bez podziału na jedno stopień zaawansowania uczestników grup idei to jest to wszystko tak naprawdę nie są podejmowane żadne działania mające naj na celu przygotowanie uchodźcy potencjalnego uchodźcy z przyznaną ochroną do późniejszego funkcjonowania w Polskim społeczeństwie przede wszystkim do rozpoczęcia programu integracyjnego, który jest, który wchodzi po przyznaniu przyznaniu ochrony w Polsce natomiast ten drugi okres, czyli o okres okres integracji właściwej no to jest warte warto może podkreślenia uchodźcy, czyli osoby z ze statusem uchodźcy wodnych ochroną z uzupełniającą są to jedyne grupy cudzoziemców w dorobku, do których skierowane są jakiekolwiek działania integracyjne żadne żadna inna grupa cudzoziemców nie mnie nie z nimi obiad nie jest nimi objęta na jej cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce ochronę i zaraz po musi zgłosić się do do odpowiedniego Miejskiego ośrodka pomocy rodzinom lub powiatowego centrum o ochronie pomocy rodzinie, bo to są instytucje zajmujące się realizacją tych programów najlepiej, gdybym miał już wynajęte legalnie mieszkanie czy legalnie na podstawie umowy wynajmu na jej rozpoczyna twarze trwający rok program integracyjny w samym założeniu ten program wygląda też nikt w dość dobrze znał z jest jest pomoc socjalna jest praca z z klientem co więcej jest wsparcie przygotowani i t d . natomiast w praktyce wygląda to tak, że pracownik socjalny prowadzący taką rodzinę ma do potrzeby do objęcia swoją swoimi działaniami 30 innych rodzin są to osoby nie nie przygotowane pod względem merytorycznym do pracy z ZUS, choć celniej zdecydowanie za mało oczywiście tych szczególnie teraz w kontekście wydarzeń, które dotyczą całej Europy, a ptaki i co co najgorsze jest to, że tak naprawdę w praktyce program sprowadza się tylko i wyłącznie do wypłaty świadczeń w, dlaczego pana zdaniem tak to wygląda od problemu o problemie uchodźców w Europie mówi się już od po tak lekko, licząc 2 lat co najmniej na początku nie miał takiej skali jak przez ostatnie rok, ale ma coraz większą myślę, że od roku już, by instytucje dobrze zorganizowanego państwa powinny przygotowywać się do zderzenia z tym zjawiskiem przygotowywać infrastrukturę zaplecze inny, a tak się nie wydarzyło i nie niżej wciąż proszą też zobaczyć co co tak naprawdę najważniejszego stale zdarzyło się w 2015 roku pomijając, pomijając całą tą bezprecedensową falę uchodźców, która dociera do do Europy i być może część część niewielka część tych osób dotrze do do polskiej, ale w, ale po raz pierwszy od 25 lat, bo tak naprawdę od zmiany ustrojowej i w osiemdziesiątym dziewiątym roku cudzoziemcy pojawiają się w Polsce w tym też uchodźcy, ale my po raz pierwszy zaczęliśmy debatę publiczną na ten temat o roli uchodźców o roli cudzoziemców w Polskim społeczeństwie o stosunku relacji pomiędzy cudzoziemcami, a polskim społeczeństwem o polityce integracyjnej i jakość tej debaty ze naprawdę pozostawia jeszcze bardzo dużo do do życzenia, ale po raz pierwszy dopiero zaczęliśmy o tym, rozmawiać i nigdy dotąd kwestia integracji cudzoziemców kwestie kwestia polityki imigracyjnej nigdy mnie nie została poddana publicznej debacie i mamy skutki tego właśnie teraz, kiedy razu nie została poddana przepraszam, że każde słowo publicznej debacie, ale 2, że ci uczestnicy debaty publicznej, którzy wypowiadają się na ten temat i wliczał do polityków wszystkich opcji politycznych w Polsce odlewa do prawa wypowiadają się takie moje wrażenie laika i obserwatora z zewnątrz w sposób nieodpowiedzialny i co najgorsze chyba w przypadku polityków świadczące o braku wiedzy na ten temat dokładnie do tej brak wiedzy brak znajomości podstawowej terminologii podstawowych rozwiązań prawnych dotyczy zarówno polskiego społeczeństwa takich właśnie to, o czym powiem pan powiedział po polskich polityków tez można naprawdę pojedyncze pojedyncze osoby wymienić które, które zabierają głos merytoryczny głos jeśli chodzi o kwestii uchodźców media i stan islamizm dla uchodźców z imigrantami i domeną nie w taki sposób, że z wrzucają do 1 worka tylko wymiennie stosują te słowa, które przecież nie są słowami nawet blisko morze blisko z naszymi, chociaż nie nawet nie są dziełami blisko znacznym tak tak także i a wracając do kwestii uchodźców najmniej to to tym LIFT, czyli 25 lat nie ugnie upolitycznienia tego problemu, czyli nie zajęcia z tym problemom integracji polityki migracyjnej państwa polskiego przez przez polityków skutkowało właśnie tym, że mamy ogromne zapóźnienia w tym w tym obszarze 2 do UE w tym momencie istotne są 2 dokumenty Polska polityka migracyjna, czyli nadrzędny dokument, w którym powinny być zdefiniowane cele polityki polskiej polityki migracyjnej sposoby ich realizacji sposoby ewaluacji polskiej polityki i 0202 . bo i tak by ten dokument został przyjęty przez radę ministrów 2012 roku natomiast drugi dokument Polska polityka integracji cudzoziemców założenie wytyczne utknął w konsultacjach między międzyresortowych i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy on zostanie zostanie przygotowany, a co najważniejsze obydwa te dokumenty tak naprawdę w obecnej sytuacji migracyjnej Europy i Polski to rząd do komend w dużej części już nieaktualne, więc trudno powiedzieć co jak będzie w przyszłości tych dokumentów, zważywszy na dam bardzo ostre wypowiedzi polityków nowego rządu mamy dla mam wrażenie, że rzeź, a co jeśli chodzi o rozwój też tego obszaru, czyli zarządza obszar zarządzania migracjami co cofniemy się z okien do punktu wyjścia i znów znów nic nie będzie się na tym obszarze działo znaną na to że, że migracje są bardzo Nisko, który w krytyce tego rządu, ale z drugiej strony jest światełko w tunelu nauczką dziś minister spraw zagranicznych znał nowy minister Witold Waszczykowski w Dzienniku Gazecie prawnej, mówi że Unia ma możliwość zmiany Frontexu z think-tanku ne w służbach w faktycznie chroniącą granice zewnętrzne wspólnoty ne, mówi że Europa zachowała się nieroztropnie, przyjmując w taki niekontrolowany sposób tak ogromną skalę imigrantów, ale rozróżnienie migrantów uchodźców to może można również również wskazuje, że rzezie i uchodźcy stanowią oni niewielki procent cudzoziemców napływających do Europy pan Waszczykowski jest też politykiem, który około 2 miesięcy temu wprost na na na zamkniętym seminarium eksperckie powiedział, że jest islamu FOT DM, a także także i to to jest polityk który, który postuluje stworzenie pospolitego ruszenia z zazwyczaj bardzo mnie pan z architekta w mieście zacytuję 1 polityka na szczęście niższego szczebla i mam nadzieję, że to najwyższy w jego karierze Tomasza Wróbla żadnego klubu Arkadiusza Wiśniewskiego prezesa AZS -u Politechniki opolskiej z Opola właśnie przepraszam tu cytat bezmyślne wpuszczanie mas gwałcicieli kurz do Europy to niestety ostatnie tabu to głupota popełnianych przez lata na masakrę po prostu mam tu nagle z komendą Tomaszów w Elblągu gratulujemy myślę, że osiągnął pan poziom, który sam pan wyznaczył swoją wypowiedzią należy do trudne nie w niedziele też są tego poziomu odbiegają wypowiedzi Pawła Kukiza Janusza Korwina Mikiego dość niestety to jest to poziom polskiej debaty nurt dość dość dość silny dość powszechny bardzo panu dziękuję Rafał Baczyński-Sielaczek Instytut spraw publicznych państwa i moim gościem dziękuję czas na Inferno Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA