REKLAMA

Filip Piękny zasiada na tronie - opowiada prof. Jerzy Pysiak (powt. z 5.10.2015)

Wehikuł polityczny TOK FM
Data emisji:
2015-11-18 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poseł Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobrych meczów panie profesorze dobry wieczór zaczniemy od plotek salonowych od urody Filipa pięknego, bo trudno tego nie zacząć na początek cytat, który już naszym słuchaczom na początku przytoczyłem król jest jak puchata 3 najpiękniejsze z ptaków, ale nic niewart jest najprzystojniejszym mężczyzną, lecz wpatruje się w milczeniu jedno miejsce ani to człowiek ani zwierza raczej posąg może tak posągowo Rozwiń » piękny w całą pewnością uchodził za niezwykle pięknego mężczyznę przy czym należałoby zacząć od tego, że w trzynastym wieku, kiedy i pięknie się urodził zmienił się i to jest bardzo dostrzegalne w rozmaitych tekstach w tym literackich zmienił się całkowicie powinna żałować, że była to rewolucja w poglądach ideał męskiej urody to znaczy w biegu trzynastym dziejów gminy mężczyzna jest po pierwsze, mężczyzną eleganckim, ale też urodzie delikatnej zbliżonej do kobiecej, czyli metro seksualne mówiąc mówią, że są też ilość mogłoby tak powiedzieć tak ja, prowadząc kiedyś ćwiczenia ze studentami na podobny temat używałem też tego zwrotu, żeby uświadomić różnice ich do dwunastego wieku przystojny mężczyzna czy piękny mężczyzna to jest przede wszystkim mężczyzna bardzo postawny ballad Ależ się bardzo postawmy taki zły chłopiec dąb wspaniały rycerz wojownik to teraz delikatniej teraz delikatniej niż w pięknym mężczyzną staje się właśnie taki mężczyzna metro seksualny, który ponad 100 charakteryzuje się pewnymi przymiotami związanymi z wysoką kulturą osobistą to obserwujemy np. w ikonografii, gdzie nagle pojawiają się postacie mężczyzn w strefie innymi włosami z rumieńcami na policzkach być może ułożonymi policzkami nawet pięknie odziani, a w trzynastowiecznej powieści o dużych udziela się nawet eat odwołany młodzieńcom czy też młodzieńcom, którzy chcą uchodzić za odwołany chcą być ważne jak dbać o urodę, bo w tym przy tym dbaniu o urodę są też porady dotyczące tego należy myć zęby czyścić paznokcie nie zaszkodzi przywrócić do banków niewątpliwie Filip piękny był bardzo przystojnym mężczyzną być może właśnie takim metro seksualnym prawdopodobnie jest pierwszym królem Francji i być może w ogóle pierwszymi w niejednym 1 z pierwszych jeśli nie pierwszym z królów, którego rysy możemy dokładnie zobaczyć po pierwsze na jego rzeźbie nagrobkowych, która co prawda powstała już po jego śmierci, ale prawdopodobnie oddawała jego rzeczywiste rysy każdemu, kto będzie we Francji w opaski z Cedyni polecam obejrzenie tego nagrobka zapewniam, że uśmiech, jaki jest wyrzeźbiony na twarzy Filipa pięknego jest niemniej tajemnicze niż uśmiech Mony Lizy bez wątpienia ma to też trafione włosy im wizerunek Filipa pięknego na jego rzeźbie nagrobnej ukształtował wizerunki późniejszych Kurów i jego synów są w rzeźbieniu w sposób niezwykle podobne druga rzecz do powstającej za panowania Filipa pięknego posągi jego dziadka Świętego Ludwika, które uchodzą za kredyt to portrety Filipa pięknego to znaczy, że miały one wyobrażać Ludwika Świętego ale, ale twarzy użyczył free biegów tak rzeczywiście wygląda na to, że był to bardzo urodziwy mężczyzna o Łodzi zbliżonej do kobiecej delikatnej, choć z drugiej strony mamy świadectwa o tym, że nie był to Mizera k to znaczy nie urodę co prawda metro seksualną, ale on też nie była atletycznie zbudowany i niezwykle silny zachowały się przekazy o tym, że potrafił 1 ręką przyjęć do ziemi 2 dorosłych mężczyzn, a nasi królowie to potrafili rękoma podkowy zła, ale dopiero w osiemnastym wieku w 2 i profesorze wódz jest w tron obejmuje zresztą właśnie nie wiem czy to ze względu na standardy średniowieczne Filip śmiało też taki stary nie był kiedyś krucjata aragońska jej nie powrócił, bo chyba czterdziestoletni tak rzeczywiście jego ojciec zmarł w wieku zaledwie 40 lat wiadomo że wśród armii francuskiej powracającej z Aragonii rozprzestrzeniła się zaraz, po której ofiarą padł m. in . Fin Filip piękny gol był widziany od wizji śmiały prawdopodobnie związana z dna niedostatecznie warunkami higienicznymi, czyli niemal do zębów i wyczyszczono paznokci myślę, że też nie my to on po prostu tak w Hiszpanii było gorąco fikcyjne życie obejmuje tron w dość młodym wieku, ponieważ ma 17 lat, ale jak na ówczesne standardy jest już dorosłym mężczyzną trzeba pamiętać o tym, że dojrzałość męską zawiedzie dojrzałości męskie dla króla Francji był trzynasty rok życia od tego wieku uważano, że król może samodzielnie panować i rzeczywiście w nim piękne w wieku 17 lat od razu objął samodzielne panowanie miał już pewną wprawę może nie największą, ale od roku już był małżonkiem królowej Nawarry innymi słowy wraz ze swoją żoną sprawował już władze w innym niewielkim królestwie na pograniczu francusko hiszpańskim, ale też samodzielne objęcie władzy w wieku 17 lat nie było w owych czasach niczym dziwnym dość przywołać chociażby polskie przykłady Bolesława Krzywoustego, który w tym samym wieku obejmuje władzę w Polsce ile spełniają samodzielnie, ale jeśli chodzi o podwórko francuskie i dobrze liczę pokolenia prapradziadek Filipa pięknego Filip August mazda 14 i będąc już ukoronowany w odbiera pieczęcie swojemu sparaliżowanemu ojcu Ludwikowi siódmemu, który my jako sparaliżowany jest przykuty do łóżka i nie może efektywnie rządzić Lipnem czternastolatek prapradziadek Filipa pięknego zaczyna również samodzielnie sprawować władzę to krócej chorzy dobrze się uzbierać tak, chociaż trzeba przyznać, że apetyt na głowie, choć rzeczywiście 1 z nich tylko osiągnął wiek 60 lat panowali długo panowanie Filipa pięknego trwające 29 latki pięty znał zatem relatywnie młodo, choć jeśli chodzi o przeciętną długość życia w owych czasach 46 lat to były to mam dość przeciętny wiek umierania, ale jednak jak na członka elity społecznej, który nie zginął w walce o to jest coś mieć w dość młodym wieku pamiętajmy o klątwie, ale za chwilę o klątwie za chwile, a Filip piękny zmarł w tej okolicy działa dość tajemniczych sam Filip piękny w ogóle z postacią dość tajemniczą chociażby ten cytat, którego spotkaliśmy audycje opis gola, który jest najpiękniejszym z ludzi porównany do najpiękniejszego z ptaków już samo to, że tym najpiękniejszym z ptaków jest Puchacz 3 do nazwy zadziwia jednak mało w Pucharze dawniej wieś GM ptakiem, ale nie wiem czy nie uważał, że np. bażanty jest piękniejszy, żeby już nie sięgać do ptaków egzotycznych myślę, że jednak w to co zaważyło na nowym porównania do porównań do puchacza to była umiejętność SUV w tym puchaczy patrzenia na świat 2 kołach bez zmrużenia oczu Filip piękny był słynny z tego, że niesłychanie rzadko mogą go było potrafił patrzeć na ludzi nieruchomym wzrokiem bez mrugania co w sposób oczywisty spędzały w konfuzję tak tak i myślę, że to to zadecydowało w porównaniu do puchacza no poza tym Puchar jest wielkim taki dach, więc nasz patriotyczny Filip wpisywał się tak, a z drugiej strony jest też dla pieszych są ptakiem drapieżnym podczas gdy Bażant z takim polujący, więc i płochliwy miast poziom porównanie Vlado bażanta może nie byłoby zbyt prestiżowe, choć autor tych słów też nie miał zamiaru Filipowi pięknemu bardzo pochlebia ci prawda o powiedział, że nie jest ani człowiekiem ani bestią tylko posągiem może miał namyśli posągową urodę może miał namyśli posągowi majestat, ale również na pewną Świerad dzietność nieruchomość, którą właśnie wpędzał w konfuzję swoje otoczenie teraz panie profesorze rozsądzi spór czy to była postać charyzmatyczna silnej władczo czy też słaba kryjące się ze swoimi ministrami bardzo trudno jest rozstrzygnąć ja mogę przytoczyć argumenty padające z różnych stron oraz wyrazić własne zdanie rzeczywiście są historycy, którzy sądzą, że Filip piękny w gruncie rzeczy kraju słaby charakter może nawet brak charakteru brak rzeczywistych umiejętności sprawowania władzy za lodowaty majestatem, że jego jedynymi pasjami w życiu, by tylko polowanie niesłychanie żarliwa pobożność o tej pobożność może jeszcze wspomnimy właśnie piękno jest przecież znany też nas coś gorszącego on ówcześnie marzeń dla niektórych współcześnie konfliktu z papiestwem, ale zniszczenia zakonu templariuszy oczywiście żaden bowiem, ale wiemy z całą pewnością rzut rożny niezwykle religijni i bardzo szczerze religii jest jedynie owo polowych namiętność do polowania i namiętna pobożność i że w gruncie rzeczy i Filip piękny nie rządził sam, lecz urządzili na niego ministrowie i że będący jego kolejnymi faworytami, ale rzeczywiście kolejni ministrowie Filipa pięknego rządzili zazwyczaj długo i górą okazywał im wielkie przywiązanie, ale można to interpretować również winny sposób to znaczy Filip piękny być może był 1 z pierwszych w szeregu władców takich jak ci z jakiego opisał jako księcia Machiavelli to znaczy króla przekonanego o niesłychanej wartości godności i sakralnym charakterze swojej władzy, który posługuje się swoimi ministrami niejako pośrednikami pomiędzy majestatem Królewskim, a poddanymi całym swoim otoczeniem i są oni po prostu wygodnymi niż to momentami za pomocą, których sprawuje rzeczywistą bardzo silną władzę, ale był to też się król, który jako pierwszy zwołał stany geny tak i to jest, że 3 nie do przecenienia to znaczy Filip piękny w okresie konfliktu z papieżem Bonifacy ósmym jako pierwszy z królów Francji jako 1 z pierwszych monarchów europejskich w ogóle w sposób całkowicie dobrowolne odwołuje się do poparcia opinii publicznej w 1300 drugi roku podkreślmy tak jest 1300 drugi rok przywołuje osobno co prawda jeszcze, dlatego że o w pełni stada generalnych będziemy mogli mówić wtedy, kiedy przedstawiciele wszystkich 3 Stanów będą obradowali umorzenie wspólnie w tym sensie że, stanowiąc 1 izbę, ale na wspólnym zgromadzeniu w 3 różnych izbach powiedz tak Filip piękny zwołuje osobne zgromadzenia balonów i rycerstwo duchowieństwo, w czym nie było nic dziwnego, dlatego że średniowieczny król chociażby ze względu na to, że w średniowieczu administracja Państwowa nie jest tak zorganizowana jak w epoce późno nowożytne czy nowoczesnej nie może rządzić całym królestwem bezpośrednio musi mieć pośredników musisz o nich za pośrednictwem można władztwa i musi poszukiwać w związku z tym ich zgody konsensu na rozmaite podejmowane przez siebie decyzje, ale to co jest zupełnie nowe i co jest dla wielu jego współczesnych szokujące wewnątrz zwołuje również zgromadzenia mieszczan i zasięga opinii mieszczą innymi słowy w jakim sensie może nie podważa, ale wprowadza pewien ferment do zastałem go w porządku feudalnego, w którym mieszczanie jako niż zachodnie urodzeń jako niebędące dostojnikami kościoła nie mieli dotąd żadnych praw politycznych poza w niektórych miastach prawem do zarządzania własnym miastem, ale mimo, że zasięganie i to w dodatku zasięgania opinii mieszczan w sprawie tak w taki ranking jak konflikt między Wschodem, a ta pierwsza, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jest to w 1 krok naprzód, ale chodziło o podatki, więc coś co było tak oczywiście opresyjne wobec całego społeczeństwa do całego społeczeństwa wobec nowych mieszczan również, którzy byli jednymi z głównych płatników nowych podatków, ale trzeba pamiętać, że żyjemy w czasach, w których ludzie płacący podatki z definicji uchodzą za tych, którzy nie mają głosu w sprawach politycznych oczywiście mamy precedens w Anglii sprzed kilkudziesięciu lat, o czym zresztą wspominaliśmy kilka miesięcy temu w hali, w której w powietrzu, bo w trzynastym wieku zaczyna się kształtować społeczeństwo będące swego rodzaju ciałem politycznym kształt kształtować swoje ciała reprezentatywne reprezentatywne, żądając właśnie prawa do decydowania o polityce uzasadnienia w tym, że płaci podatki, ale we Francji to była zupełna nowość w można powiedzieć tak czy inaczej to jest 1 krok więcej w dość długo już trwającej w polityce królów Francji, którzy od kilku pokoleń konsekwentnie opierają się na mieszczańskie miasto Królewskich ono jest jedno 1 z najważniejszych filarów silnej władzy AKP tynków kiedy dziadek Filipa pięknego turystom Jonathan deszczem młodszym wieku to znaczy Basta 12, ale nie zaczął samodzielnie sprawować władzy, kiedy wstąpił na tron w obozach pogłoski, że niektórzy baronowie zamierzają go wszcząć bunt przeciwko władzy królewskiej wówczas jego matka królowa Blanka wysłała poselstwo do miast Królewskich, tworząc miasta, żeby wystawił milicje miejskie, czyli miejskie oddziały zbrojne, żeby ubezpieczać drogę króla do rzęs do mnie do miasta, w którym odbywała się koronacja wszystkie miasta odpowiedziały cała droga z Paryża do rzęs została obsadzona przez miejskie nic się innymi słowy to jest tak na naprawdę tak jak mówiłem ten kolejny krok w podmiotach w działaniu miast mieszczan jako 1 z elementów ciała politycznego Królestwa i rzeczywiście owo poparcie miast Królewskich w konflikcie z papieżem, bo tak jak pani powiedziała konflikt dotyczył podatków mianowicie Bonifacy ósmy żądał wypłacania części dochodów Królestwa Francji na rzecz stolicy Apostolskiej Filip Pięta podział zakazem wywozu złota z Francji i rzeczywiście to poparcie ze strony mieszczaństwa było dla Filipa pięknego niezwykle cenna, a jeszcze jesteśmy przy miastach to dodajmy, że podobno Paryż za Filipa niezwykle się rozwiną Geyera Paryża wielka kariera Paryża zaczyna się od początków wieku dwunastego to znaczy od czasu, kiedy ustala się on jako główna rezydencja królewska, ale także co dedykuję wszystkim naszym ubiegającym się wkrótce nasze głosy politykom, którzy mają kompletnie w nosie te kwestie odprawa dolewa, a mianowicie od czasu, kiedy w Paryżu i rozwijają się szkoły paryskiej staną się w paryskim uniwersytetem wielka kariera Paryża w świecie zachodnim chrześcijańskim to jest kariera, którą miasto zawdzięcza rozkwit owi i szkół tego, że Paryż staje się jak pisali sami Francuzi w wieku 12 dwunastym trzynastym nowymi Atenami i nowym Rzymem dzięki transplantacji wiedzy o przenoszeniu, więc pierwszą siedzibą wiedzy były Ateny następnie możemy w dwunastym trzynastym wieku staje się nią staje się bardzo bym chciał, żeby ktokolwiek na polskiej scenie publicznej mówił o Uniwersytecie jako wartości nobilitujące cały kraj i cały naród tak jak mówiło się we Francji w wieku 13 panie profesorze na razie mogę tylko uzupełnić, że wszystkie siły polityczne obiecują, że dadzą więcej pieniędzy na gest to już jest zmiana, bo kiedyś nawet nie mówi nie dawali, ale nie mówi Maria Łazarz i teraz Paryż w dal 6000 mieszkańców to jest niewyobrażalne to za czasów Filipa to jest rzeczywiście ogromne miasto pod względem demograficznym pod względem terytorialnym również są to dane dość wiarygodne nie możemy określić dokładnej liczby mieszkańców, ponieważ możemy ją tylko szacować na podstawie tzw. ilość dymów, czyli gospodarst w domowych od, których płaci się podatek katastralny, ale rzeczywiście w roku 13002008 . liczbę dymów w Paryżu szacuje się na 60  000 innymi słowy mamy 60  000 gospodarst w domowych przy znanej wielodzietności rodzin w czasach dawnych nie tylko w średniowieczu, ale i w średniowieczu można bardzo ostrożnie tę liczbę mieszkańców wszystkich razem z mocnymi, bo nie wszystkie gospodarstwa są wielodzietne, ale wraz z ludźmi samotnymi, ale i tak, że właśnie wraz z rodzinami rozdzielonymi bardzo ostrożnie szacować na 200  000 mieszkańców to jest skądinąd owoc wielkiego boomu gospodarczego i demograficznego, jaki Francja przeżywała wieku dwunastym trzynastym jeśli dla Polski złoty wiek to jest wiek piętnasty 16 jeśli za najwspanialszy dzień gwarancji zazwyczaj w takim naj powszechniejsze i wiedzy historycznej uważa się na płeć wiek siedemnastki panowania Ludwika czternastego to trzeba pamiętać, że w tym pierwszym wielkim wieszczem Francji wspaniałym złotym wiekiem Francję bieg trzynasty, kiedy Francja liczy sobie około 15  000 000 mieszkańców właśnie wskutek wielkiego rozwoju gospodarczego zagospodarowania wszelkich jednostek osadniczych wielkiej nadprodukcji żywności, która pozwala uniknąć po raz pierwszy od ilu setek lat periodycznych jeśli nie klęsk głodu to okresów głodu, który się w dawnych społeczeństwach, zanim wprowadzono uprawy kartofli jak wiemy boją zawsze na przednówku co pozwala się tak bujnie rozwijać się Francuzom demograficznie do tego stopnia, że istnieją podejrzenia, że na początku wieku czternastego w istocie rzeczy dochodzi we Francji do przeludnienia w stosunku do możliwości gospodarczych i że późniejszy kryzys gospodarczy tzw. kryzys czternastego wieku związany też z wojnami, ale i tak bardzo niszczący efekt epidemii dżumy, które w grudniu pół Europy może w dużym stopniu jest właśnie skutkiem owego przeludnienia na czym było tak dobrze, że tak jak mawiał francuski porzekadło średniowieczne Fortuna maty pukiel włosów z przodu, lecz z USA z tyłu, by profesorze, a skoro chodziło o podatki SL w konflikcie z papiestwem to czy w konflikcie z templariuszami chodziło wyłącznie pieniądze także w Bogu konfliktach deklarowała chodzi o władzę i tu dotykamy też kwestii związanych z osobowością Filipa pięknego Filip piękny tak jak wspominałem wcześniej miał niesłychanie wysokie wyobrażenie o tym, czym czeki kim i czym jest król Francji dzień bez wątpienia uważał, że król Francji nie ma sobie równych w całym świecie chrześcijańskim nie będzie się Kozioł przed pobierz wspominałem już o tym, że uważano, że największa chwała przeszła etapami z Grecji do Rzymu z Rzymu do Francji dzięki Uniwersytetowi, ale były też inne aspekty tej największej w chrześcijaństwie chwały Francji przede wszystkim uważano, że rycerstwo francuski nie ma sobie równych i rzeczywiście od początku wieku trzynastego do schyłku pierwszej połowy wieku czternastego, a nie miało sobie równych to znaczy w Europie nie przegrywało żadnych wojen i żadnej bitew Francja była w Europie pierwszą potęgą militarną między polską, a rokiem 1200 czternastym, a 13002009 . co najmniej gorzej bywało jak wyprawiali się na wyprawy krzyżowe, bo wtedy dawało zdarzało im się dostać tęgie lanie, ale to inna spra w, ale poza tym istniało przekonanie o szczególnie świętym charakterze władzy króla Francji, a skąd ten szczególnie świętych charakter władzy po pierwsze, dlatego, że w konferencji był namaszczony świętymi olejami z wysłanymi odwieziono z nieba przez przyniesiony mi albo przez anioła albo nawet przez samego ducha Świętego wpaść pod postacią gołębicy sobie wymyślili i wobec tego oczywiście wszyscy czytali wszyscy królowie byli namaszczeni krzyż na świętym, który daje oddaje ducha Świętego i które sprawia, że Coal jest postacią jest osobą sprawującą się pod tym względem od zwykłego śmiertelnika no ale na ruch, który jest namaszczony olejkiem świętym krzyżem świętym przeniesionym wprost z nieba przez anioła lub przez ducha Świętego jest osobą konsekrowaną szczególnie trzeba pamiętać o tym, że uważa się kula za osobę konsekrowano tak jak duchownych oczyszczenie do tego stopnia, żeby go mógł odprawiać msze, bo nie jest księdzem, ale jest osobą konsekrowaną ponad to od czasów panowania dziadka Filipa pięknego Ludwika Świętego w sensie apel, czyli kaplicy Pałacu Królewskiego na wyspie SITE w Paryżu znajduje się Korona cierniowa Chrystusa wprowadzona przez Ludwika Świętego z Konstantynopola i o tym, po wprowadzeniu Korony cierniowej do Paryża przez Ludwika Świętego papież Innocenty czwarty w swojej, którą wydało w i przesłał w Dzikowie Świętemu napisał, że to Chrystus raczył był ukoronowaniem Ludwika swoją własną go innymi słowy król Francji jest Chrystusem na rzecz i to przekonanie bardzo wyraźnie obserwujemy również w czasach Filipa pięknego FIM 5 etatu mniej lub bardziej udane wojny z niepokonanym haftem Flandrii na początku wieku czternastego są głównie lata 12981304 i Otóż w czasie 1 z wojen pewien dominikanin pozostający w służbie Filipa pięknego głosi kazania, w których mówi Krych wprost przyrównuje króla Francji Chrystusa, mówiąc że w konferencji jest do Chrystusa podobny pod każdym względem po pierwsze, dlatego, że jest królem franków tu trzeba odwołać się do etymologii słowa frank i to się na jej jest etymologia sięgająca czasów pradawnych to znaczy jeszcze czasów panowania mężowi mówi Kuś szóstego frank znaczy wolny i cóż każe dalej w swoich kazaniach Guillaume de Soleil ów dominikanin gdzieś można być tylko prawdziwie wolnym w królestwie niebieskim, a zatem skoro prawdziwie wolnym można mieć tylko w królestwie niebieskim, a Frankowie od, a nazwa Frankowi oznacza ludzi prawdziwie wolnych to znaczy, że królestwo Francji jest w rzymskim wizerunkiem Królestwa niebieskiego jego odpowiednikiem na ziemi jest królestwo franków w niebie jest królestwo niebieskie dalej mówi o tym, że również chorągiew wojenna i króla Francji jest podobna do chorągwi Chrystusa do Holandii triumfalnej Chrystusa i że król Francji, kiedy wyrusza na wojnę do podobnej do Chrystusa przybywającego powtórnie w dniu sądu ostatecznego nie mają wątpliwości, że EFNI pięknych to wszystko głęboko w wierszu, dlatego że choćby, dlatego że wokół Korony cierniowej z prowadzonej przez jego dziadka do Paryża od czasów Ludwika Świętego odbywała się corocznie publiczne ceremonie liturgiczne w czasie, których król obnosił koronę cierniową po Pałacu Królewskim pokazywał je na poddanym, a na miniaturach ukazujących ludzi ze Świętego Korona cierniowa Chrystusa jest wyobrażalna jak Korona królewska złoty królewski diadem, gdy tylko, że większy od tego, którą od tego, który KUL noszeni na głowie przyczyną owych miniatur, o których mówię powstają za panowania Filipa pięknego właśnie Filip piękny zresztą bardzo naciskał na ogłoszenie swojego dziadka świętym niewątpliwie był przekonany, że jako wnuk Świętego jako ów król ziemski wizerunek Chrystusa jest w gruncie rzeczy w sprawach wiary moralności kościoła nieomylny i w związku z tym jeśli papież lub zakon templariuszy sprzeciwiają mu się tą nagłą wyrwą, a zatem popadają w herezję i zadaniem króla Francji jest dbanie o czystość wiary i przywrócenie właściwego porządku, o ile wiemy, że wojował z papiestwem rzeczywiście papież szczególnie Bonifacy był niechętny i vice versa o tyle na jakiej linii przebiegał konflikt między fileta z Filipem, a zakonem templariuszy czy tylko na takiej linii, że templariusze byli podlegli wyłącznie papieżowi bez wątpienia tak to znaczy Filip piękny, ale jak się wydaje, choć nie wykluczy bynajmniej nie oddalam tutaj tego aspektu materialnego do tego, że w nauce zakochuje poza alergii jeśli pięknej nie był w stanie zaakceptować sytuacji, w której jakakolwiek instytucja działająca na terenie jego królestwo nie uznaje jego i tylko jego zwierzchnie władze to była spora instytucja licząca około 4 pół 1000 osób osób wykwalifikowanych rycerzy, czyli prezentująca ogromną siłę militarną w dół jest kilka aspektów wiemy, że w na początku wieku czternastego doszło do Tumultu w Paryżu buntu biedoty i średniego mieszczaństwa wywołanego tą dość wysokimi podatkami, jakie nakładał korek, ale także odwołanego pierwszymi przesłankami kryzysu ekonomicznego, który już wówczas się pojawiały, ale Filip piękny jest zresztą 1 z pierwszych królów Francji, który psuje monetę to znaczy dewaluuje jej wartość obniża wartość kosztu w serialu złota w każdym z każdej monecie GI w czasie uległ owego Tumultu Filip piękny wraz ze swym dworem schronił się w to tyle dni w siedzibie templariusze w Paryżu tylko w ząb lub było dostatecznie silną warownią, żeby czuć się tam całkowicie bezpiecznie w czasie wielkiego poruszenia to prawdopodobnie dało Filipowi pięknemu domyślenia on wówczas nie dysponował taką warownię templariusze tak i wobec tego mogli zostać uznani za potencjalnie niebezpiecznych druga rzecz to templariusze cieszyli się w kręgu dworu i zbliżonej do odwołania jest to kreacji francuskiej niechęcią jeszcze można powiedzieć, że cieszyli się niechęcią od kilkudziesięciu lat, kiedy ludzie kiedyś ludzi świętych dziadek Filipa pięknego dostał się w niewolę Saracenów w czasie swojej pieszej wyprawy krzyżowej w tym także początkowo odmówili otwarcia swoich własnych skrzyni ze złotem w celu zapłacenia okupu za króla i dopiero taką skrzynię z pieniędzmi templariuszy zostały przez rycerzy Królewskich wbite toporami, żeby wydobyć stamtąd pieniędzy tego nie zapomina wreszcie no na pewno był tu aspekt owej zawiści o ogromnych bogactwach templariuszy w, którzy byli naprawdę potęgą finansową i w gruncie rzeczy w owym czasie zajmowali się banki jest właśnie tym chciał też wspomnieć silni słowo powierzano im grosza innymi słowy no ale trzeba też powierzenie w ten sposób sprzeniewierza się swojemu zadaniu ich zadaniem było była obrona piłkarzy w czasie od zyskanie grobu Chrystusa i pielgrzymów ani zajmowanie się usługami bankowymi może bardziej świadectwem pożyczaniem pieniędzy na Pace, w której jest w średniowiecznym prawie kanonicznym jednoznaczne z lichwą poza tym od dłuższego czasu rzeczywiście krążyły oskarżenia o różnego rodzaju podejrzany w każdym razie rytuały inicjacji dla AK dla przeznaczone dla kandydatów do zakonu nim jeździć, choć te podejrzane rytuały inicjacji to były to to mówiło się do o oddawaniu czci szatanowi o całowaniu w pośladki, ale zwierzchników co kojarzyło się sodomii łączyli praktykami homoseksualnymi zresztą nawet znak templariusze, czyli 2 rycerzy na 1 koniu też ten sposób zinterpretowano w ale też późniejsza interpretacja znacznie późniejsza i powiedziałbym, że to we nacechowane to znaczy nacechowana w ten sposób, że niż, że w ich we współczesnych czasach, jeżeli widzimy 2 mężczyzn w 1 łóżku albo 2 mężczyzn na 1 koniu albo 2 mężczyzn całujących się to mamy pewność, że chodzi o homoseksualizm nic z tych rzeczy w średniowieczu to znaczy mamy wielokrotnie spotykamy się z przedstawieniami choreograficznymi mężczyzn 2 albo, ale i tak aż do części 3 mężczyzn leżących w jej w 1 łóżku są to 3 królowie, którzy krzyż jako żywo i do przedstawianych w rzeźbie kościelnej, który jako żywo to praktyki homoseksualne kościół nie podejrzewał, a pocałunek w usta jest należy pomiędzy 2 mężczyznami jest standardowym jest symbolem ma z partycypują dalej to znaczy pocałunek usta jest całkiem równość w, że w praktyce komunistycznej też również tak rzeczywiście, ale w każdym tych oskarżeń było sporo dni wolne zostały w pewnym momencie potraktowane na poważnie do niedawna historiografia odrzucała je całkowicie jako wymysł w tej chwili nowsze prace uznają, że być może część z tych oskarżeń odpowiadała rzeczywistości w tym sensie, że być może niektóre z takich praktyk były rzeczywiście stosowane, choć niekoniecznie w takim celu, jaki był im przypisywany to znaczy niekoniecznie chodziło o homoseksualizm prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego nasi goście przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie w Dziwnowie we dobowe panującą opowieść Jaspers, choć oczywiście jeszcze nie żegnamy będziemy po informacjach Radia TOK FM, które dosłownie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEHIKUŁ POLITYCZNY - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA