REKLAMA

Polskie prawo hazardowe a polski sport. Rozmowa z prof. Michałem Królikowskim

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2015-11-22 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli o sporcie ponownie Przemysław Iwańczyk zapraszam państwa na kolejną część naszej audycji, którą poświęcimy finansów w sporcie myślę, że tak powinienem to nazwać je, ale te finanse w sporcie będą nieobecne w szerszym stopniu niż dotychczas przy przy egzekucji prawa bo, bo tutaj na ten grunt grunt zejdziemy punktem wyjścia do do tej rozmowy jest konferencja prasowa, jaka odbyła się w siedzibie pracodawców RPO dot dotyczyła ona polskiej branży Rozwiń » bukmacherskiej online i bynajmniej nie nie o samych graczy chodzi o sankcjach mogą ich spotkać za nielegalny hazard w sieci bardziej rzecz idzie o oto ile Polski sport zyskiwał bratem, gdy polskie państwo egzekwował prawo, które samo stanowiło bądź też zliberalizował to prawo dając szansę innym podmiotom, a co równe szanse innym podmiotom, a co za tym idzie spowodowałoby dopły w większych środków finansowych o tym wszystkim będę rozmowa z panem prof. Michałem Królikowskim z uniwersytetu Warszawskiego nabrał dzień dobry pan zabierał głos w tej sprawy był pan uczestnikiem tej konferencji jej do Pańskiej przesłanie jest jasna trudno karać za hazard w sieci od 3 lat, czyli krótko mówiąc polskie prawo jest niesprawne niewydolne, żeby to robić, żeby egzekwować to co ja powiedziałem został ustanowiony w, a od strony formalnej udział w grach hazardowych organizowanych przez operatorów zagranicznych, którzy nie mają zezwolenia wydawanego przez ministra finansów stanowi wykroczenia albo przestępstwo karnoskarbowe i formalnego punktu widzenia gracza, który wykupuje dowód uczestnictwa tego rodzaju operatora organizatora rozgrywek dokonuje takiego czynu który, z którymi wiążą się sankcje karne skarbowe grzywna w możliwość orzeczenia przepadku wygranej możliwość nawet stosowania pewnych form pozbawienia wolności, chociaż nie sądzę, żeby do tego mogło realnie dość jest tak, dlatego że przepisy prawa są bardzo nieskuteczne i też nie mają ambicji realnie świadomością tego jak komu mają zdolność to nie wpływają na rzeczywistość nie są nieskuteczne względem oddziaływania na organizatorów tych rozgrywek w, o ile bowiem cały system wyrażenia zezwoleń na organizowaniem organizowanie ZAK przyjmowanie zakładów wzajemnych przez zakład przez podmioty bukmacherskie będące spółkami mającymi siedzibę w Polsce jest poddany bardzo szczegółowej procedurze z udziałem także organizatorów rozgrywek, którzy pobierają określono opłaty z tego tytułu o tyle w tę samą usługę, a więc otworem, a więc kiosk internetowy, w którym można składać uczestniczyć w zakładach wzajemnych oferują podmioty, które całkowicie funkcjonować całkowicie obok tej tej tezy tego systemu zezwoleń organizują to w miejscu, gdzie tego rodzaju obciążeń nie mają oferują wszystkim osobom, które zechcą skorzystać z wykupienia udziałów w tych zakładach nie, stawiając do tych zakładów wyniki rozgrywek polskich z formalnego punktu widzenia powinna być tak, że skoro państwo decyduje się na wprowadzenie systemu regulacyjnego to zdecydowało się z ING w aferze hazardowej jest zdecydowało się to powinno być bardzo konsekwentnym to znaczy umożliwiać nieskrępowane działanie podmiotom uzyskującym zezwolenie zgodnie z prawem i blokować działania podmiotów, które działają poza systemem zezwoleń i pewnie gdyby podmiot Polski próbował tego rodzaju świadczenie sformułować byłby ścigany natomiast ze względu na to, że usługi te są świadczone drogą elektroniczną przez podmioty, które są poza jurysdykcją państwa polskiego jak trudno to te podmioty nie są objęte postępowaniami karnymi skarbowymi w tym zakresie pozostaje sformułowanie skierowanie odpowiedzialności karnej w stosunku do graczy, którzy korzystają z nielegalnych zakładów krótko mówiąc te podmioty legalne, które działają na polskim rynku związane są w sposób ścisły z polskim sportem to są sponsorzy polskich klubów tak Legia i Lech Legia sponsorzy reprezentacji Polski w piłce nożnej wreszcie właściwie każdy z tych 4 podmiotów, które stanowi znikomy procent on w ogóle bardzo niewielki procent, bo to jest mniej jak 10 % obrotu jeśli dobrze pamiętam spada, lecz chyba obecnie wynosi około 7 % pozostały obrót w zakładach wzajemnych zrealizowany przez podmioty nieposiadające zezwoleń to są kolosalne pieniądze i gdyby te pozostałe podmioty świadczyły te usługi po uzyskaniu zezwolenia to ich zatem, a co za tym idzie obłożone zostałoby podatkiem jak i kto legalnie działające po pierwsze, podatkiem po drugie, opłatą, którą pobiera organizator rozgrywek przy wystawianiu zgody na to, żeby ten podmiot przyjmował zakłady obejmujące wyniki rozgrywek organizowane przez ten podmiot i po trzecie w końcu na pewną kulturę zaangażowania w i finansowego w sport z wyników, których 4 pierwsze przy organizacji zakładów wzajemnych sytuacja finansowa i budżetu państwa i klubów oraz generalny polskiej i polskiego sportu byłoby znacznie lepsza od MEN rozmawiał też w drugiej części na kolejnej części naszego programu są pana Mariusza Kozieła reprezentującymi pracodawców RP posłużę się fragmentami tekstów, które ukazały się po państwo konferencji m. in . w Rzeczpospolitej czy też w Dzienniku Gazecie prawnej popularność hazardu MEN wskazuje, że większość polskich graczy bierze udział w nielegalnych zakładach i trudno, żebym pytał pana jako naukowca powody, dla których tak robiła podejrzewam, że są to przesłanki finansowe po prostu bardziej opłacalne jest to obu budów, bo wygrana nie jest obłożona aż takim podatkiem czy aby nie wynika to z nieświadomości, że często korzystają z tego typu usług w internecie nie zdajemy sobie sprawę z konsekwencji znaczy podstawowa obrona kogoś, kto korzysta z tego rodzaju zakładów organizowanych przez nieuprawniony podmiot odwołuje się właśnie, dlatego że ta osoba nie miała świadomości karalności tego zachowania im więcej polscy bukmacherzy mówią o tym, że jest to wykroczenie lub przestępstwo karnoskarbowe im bardziej ta wiedza jest powszechną tym trudniejsze staje się powoływanie na brak wiedzy o tym w konsekwencji przy szerokim strategii informacyjnej o tym, że tego rodzaju postępowań jest nielegalne gracze powinni kierować się ku podmiotom działającym legalnie oczywiście jestem co do tego przekonany, że cała procedura uzyskiwania zezwolenia oraz to powiązanie z polskim sportem podmiotów działających na terenie Polski może prowadzić do tego, że warunki org warunki przyjmowania zakładów mogą być niekorzystne w stosunku do tych, które nie mają nawet 1 miejsca fizycznego do przyjmowania zakładów, a oferują tylko i wyłącznie te internetowe zakłady, w których można wykupić uczestnictwo i brak świadomości nie zwalnia od odpowiedzialności zresztą z każdym zapisem tak, ale bramek w prawie karnym skarbowym o tyle ciekawie, że wystarczy ta nieświadomość do tego nie oni świadomość doszła do tego, że coś nie jest karalne można być świadomi, że to jest nielegalne, ale wystarczy nie wiedzieć, że to jest karalne i można wprawie karnym skarbowym powoływać się taką świadomość niekaralności tak naprawdę literatura, która zajmowała się tym zagadnieniem trochę tych publikacji było parę lat temu w całości konkludował mniej więcej w ten sposób włączysz powszechne przekonanie o tym, że wykupywanie tych udziałów u interna u bukmacherów nieposiadających zezwoleń jest legalne i nie jest karalna w związku z tym tak naprawdę nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności ja rozumiem to akcje informacyjną, którą podjęli pracodawcy oraz pod jej polscy bukmacherzy właśnie jako akcję, która ma na celu wskazanie na to, że to jest uczestniczenie w czymś co jest nielegalne karalne rozpowszechnienie tej informacji i dostępność powoduje to, że gracze w mniejszym stopniu będą mogły mogli twierdzić, że nie ma podsta w do odpowiedzialności za udział w tych grach internetowych, a prawo prawo karne, jakie sankcje przewiduje za załóżmy, że ktoś świadomie to tylko robi to zależy od tego jaki jest poziom wygranej poziom nakładów finansowych po pierwsze, te od wysokości tego zakładu i wygranej zależeć to będzie wykroczenie czy to będzie przestępstwo w przypadku przestępstwa kary są karami finansowymi Dead sięgającymi nawet kilkuset tysięcy złotych jak też mogą mieć charakter kar izolacyjnych natomiast chyba najważniejszą rzeczą jest przypadek znaczy w przypadku w każdej sytuacji sąd może orzec przepadek na rzecz skarbu państwa wygranej lub pieniędzy złożonych w przy wykupie udziałów uczestnictwa w inny, więc to jest dziś nikt taki jestem zdania, że jeżeli funkcjonują w Polsce 4 podmioty legalny, który legalnie świadczą tego rodzaju usługę k stanie tam należy wykupywać udziały i i uważam też nieświadomość, która powoduje ogromny obrót z nielegalnych bukmacherów w internecie w Polsce za nieuzasadnioną i gdyby przepis ten był egzekwowany można oszacować ile wpływów nie zyskałby także tak tak, że skarb państwa bojowe rozwiąże podatki to tylko poskarżyła się odbyły takie szacunki robione ja ich osobiście nie robiła natomiast wg informacji, które podawali polscy bukmacherzy była to kwota niebagatelna, bo w w trakcie funkcjonowania ustawy hazardowej kilka miliardów złotych i Polaków gra w sieci śmiechem pan myśli pan liczyć na pomoc opowiada, że duże wielu duże to nie uważa pan panie profesorze, że przy skali zjawiska to ustawa została po pierwsze, źle poprowadzona źle napisana źle skonstruowana umowa poza tym not daleka jest możliwości egzekucji oraz tyczy no czy ten problem dotyczy nie tylko ustawy hazardowej dotyczy także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i relacje obu tych usta w do przepisów unijnych dotyczących ochrony konsumentów w tym także osób uczestniczy, wykupując udziały w zakładach wzajemnych jak i dyrektywy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wszystko to ten cały reżim jest bardzo skomplikowany, a bardzo proszę bardzo skomplikowane przepisy na chodzące na siebie, który z 1 strony mają na celu ochronę osób o ochronę konsumentów i zagwarantowanie minimalnych standardów, które obowiązują w kraju, a z drugiej strony mają na celu umożliwienie ułatwienie swobód przepływu usług drogą elektroniczną między granicami państw i z pewnością czy to wynikało z trybu przyjmowania tej ustawy czy to wynikało właśnie z tego skomplikowanego charakteru czy w końcu być może snucie z tego układu interesów te przepisy są wysoce nieprecyzyjne i wadliwie przygotowany mi się wydaje, że i tak organy państwa w zakresie egzekwowania tych przepisów zachowały dość sporą racjonalność nie, stosując z tych przepisów teraz najbardziej wątpliwe natomiast z pewnością zmiany tutaj są potrzebne one muszą sięgnąć zarówno ustawa o świadczeniu usług elektronicznych i wyłączyć zakłady hazardowe stamtąd spod reżimu tamtej ustawy, a następnie uporządkować zasady świadczenia usług w internecie przez bukmacherów w sposób wyrównujące pozycję Polski u bukmacherów i zagranicznych bukmacherów czy też zadania jedno z zadań, które dotyczy świata sportu dla nowego parlamentu to teraz pytam, bo nie mamy wątpliwości, że każda tego rodzaju sytuacja powoduje, że powinna powoli zainteresowanie ministra finansów jako tego, który jest strażnikiem budżetu to uda to salonki wpływu wejdę w panu panie profesorze słowo to ustawa działa na styku resortów na prąd na styku resortów także wiodącym resortem spra w finansów publicznych i i służba celna, która jest, a to administrację obsługującą zagra na e-myto to co przeczy to przedsięwzięcie, nic więc moim zdaniem jest to, że jest to przedmiot zainteresowania zarówno ministra finansów jako strażnika budżetu i gwaranta wpływów jak i ministra sportu który, kierując się interes sportu powinien wzmacniać się na legalne zachowania kibiców, bo to się tego tak naprawdę sprowadzono w świat, w którym się żyje przyjemnie jest światem, w którym ludzie w kulturze swojego zachowania mają przekonania o konieczności legalności swoich kroków to może zrobić inaczej dopuścić do tego, by brak było otwarte mogą dopiero spowodowałoby to zresztą postuluje m. in . prezes polskiego związku piłki nożnej Zbigniew Boniek w rzeczy ten bubel będzie więcej pieniędzy w Polskim sporcie czy to ta druga droga może być lepsza jest pan coś, gdybym miał stawiać orzechy przeciwko dolarowi powiedziałbym że nie w perspektywie, którą potrafisz wyobrazić nie wyobraża sobie rządu polskiego, który by zlikwidował reżim regulacyjny na gry hazardowe, a tym bardziej, ale kiedyś było błędów było to zakłada dostęp do tego podmiotu zagranicznego, ale funkcjonować mówią o pewnej wyobraźni o pewnej wyobraźni decyzji politycznych podejmowanych przez organy państwa wydaje mi się, że jego przekonanie o tym, że w hazardzie kryje się duże niebezpieczeństwo, które to niebezpieczeństwo jest społecznie rozpoznawane identyfikowane z pewnością będzie skłaniać rządzących z tej czy innej partii do tego, żeby nie rezygnować z systemu regulacyjnego w związku z tym ja sądzę, że większy, że rozsądne działania miał lobbując za takim dobrym tego słowa znaczeniu za zmianą prawa w tym wypadku powinny raczej zmierzać ku temu takie będą bardziej prawdopodobny skuteczne raczej Grześ ku temu, żeby ten reżim regulacyjny był skuteczny i równe niż, żeby tego reżimu regulacyjnego w ogóle nie było dziękuję panie profesorze jak te rozmowy prof. Michał Królikowski z uniwersytetu Warszawskiego 1 z uczestników konferencji organizowanej przez pracodawców RP, która realny wpły w na Polski sport to ustawa i to, o czym dyskutowaliśmy to tyle przynajmniej na razie Bobo zasiłki kolejnemu gość, który w tej sprawie też wypowie krótko mówiąc ile Polski sport traci na tym, że ustawi się nie przestrzega Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA