REKLAMA

prof. Tadeusz Cegielski z opowieścią o rewolucji, która zmieniła bieg historii (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2015-11-23 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM, iż jesteśmy z powrotem prof. Tadeusz Cegielski historyk Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie profesorze w dobry wieczór pani redaktor dobry wieczór państwu kłaniam się państwu wieczorem w Londynie było na jej dwudzieste psy go ósmego dnia wśród tych Dora 2002003 . roku nowej Republikańskiej FR, czyli 14 września 2015 roku wg naszego starego Gregory Miejskiego Gregory męskiego kalendarz no tak gwoli wyjaśnienia, bo tutaj mamy już kalendarz pierwszy Rozwiń » punkt naszego programu na dziś się, ale muszę wyjaśnić państwo, że z panem profesorem w UE spotkaliśmy się mu pod koniec lipca jeśli dobrze pamiętam rozmawialiśmy o wielkiej rewolucji francuskiej udało nam się przerobić przyczyny i przebieg natomiast jeśli chodzi o skutki te krótkoterminowej te dalekosiężne to niestety czas nie był już kule i polegliśmy dlatego teraz wracamy do tej dyskusji w wielka rewolucja francuska już za nami co z niej zostało no właśnie zostały niesłychanie wiele, ale ja nie przypadkiem za całe mocy podanie daty wg obowiązującego od października 1700 dziewięćdziesiątego trzeciego roku kalendarza, a które zaczynało myli się nieco czasu jakby odnowa od pkt 0 rektorem był Edwin 22 września 1700 dziewięćdziesiątego drugiego roku, a więc dzień, w którym obalono we Francji monarchię i ustalono Republikę rzeczywiście niesłychanie ważny dzień i mówiłem o kalendarzu tzw. republikańskim, chociaż na w zazwyczaj nie zna zwane rewolucyjnym no bo związany z rewolucją, ponieważ z w całym w zamian, że nowego liczenia czasu wolę nowej struktury czasu, bo tutaj musimy sobie powiedzieć, że ta ingerencja w czasy była niesłychanie głęboka dotykała w ogóle, jakby fundamentów egzystencji Wigry 3 takie totalitarne cele rewolucji ta rewolucja chciała objąć absolutnie wszystkie dziedziny życia i w znacznym stopniu to się udało to znaczy dopóki ona trwała dopóty ingerencji w życia człowieka w taki zupełny nawet elementarne moment były bardzo skuteczne oczywiście w następnej fazie, którą rozpoczyna nowa wojskowa dyktatura dyktatura Napoleona Bonaparte prawda zamach osiemnastego gromy zbiera on właśnie to też taka piękna data apotem Bruma i to jest to jest listopad i to jest miesiąc mgiełka w od miesiąca osoby są zaraz powiemy, ale to jest jakby nowa faza w historii rewolucji to znaczy właściwie można, by powiedzieć, że kontrrewolucja, ale to byłoby za proste Napoleon w dzięki tej swojej wojskowej dyktaturze wpier w takiej jest trochę już miękko zwanych umów o budowanej na system taki późno republikański rzymski nowo konsulat on jako pierwszy konsultować się kojarzyło oczywiście jest późny Rzym MF, ale później już władcą 800 czwartego roku mamy tę władzę nagą imperialną cesarską dokonał wielkich syntez i trzeba powiedzieć, że był bardzo skuteczny to znaczy rzeczywiście wygrał z dziedzictwa rewolucji to wszystko co ne albo już stanowiły nieodwracalny skutek tego się już nie dało kręci zaraz powiem co to było albo też było pożyteczne z punktu widzenia imperialnych politycznych planów samego Napoleona, a więc jak mówił on zaakceptował tych wszystkich zmian, które obumarły absolutnie wszystkie poziomy życia zaakceptował to co bądź jemu było potrzebne w Bonn dziś już tak utrwaliło w ciut za zostaję powiedzmy zmiany własnościowe były już nie do odkręcenia tego się już nie dało zmienić adres lub wracam do kalendarza, bo kalendarz miał nie tylko symbolicznie zacząć nowy czas pokazać, że zaczął się nowy czas po udarze mam ten rok zerowy no, czyli wrażenia nie liczyli czas, aby urobek kondycja od założenia miasta chrześcijanie są w od narodzin Chrystusa no wiemy dziś, że ta data stożka fałszywa prawda, ale w toto nie ma znaczenia tu chodzi o symbol prawda natomiast Republikanie francuscy od momentu założenia Republiki w inny wymyślony nowy kalendarz z, który był bardzo uproszczone w stosunku do obowiązującego kalendarza gregoriańskiego do chwili podzielono na miesiące wg nowego systemu mieszance były równo 30 dniowe dzieliły się na 9 dekad w ale mało, kto pamięta, że zaplanowano także reformy tego czasu na godzinnego to znaczy doba miała składać się z 10 godzin tu mamy ten system dziesiętny jako takiego sołtysa w etyce rozumu, bo on jest racjonalny, bo on wynika z matematyki nie z tradycji prawda jest jakiś tam 24 godziny tylko 10 godzin będzie miała doba w, a każda godzina będzie miała 100 minut w każdą minutę będzie miasto sekund w mniej, ponieważ z gry czas liczony wg tego nowego kalendarza dawał jeszcze 4 do 5 wolnych dni w zależności od tego czy to był rok w zwykły czyn przestępny Totem i jakby z wolnych dni w kalendarzu zarezerwowano na wielkie święta i tu kolejne punkty reforma kalendarza wbija łączy się, że państwa ze zniesieniem całkowite zatarcie tradycji chrześcijańskiej tradycji kościelnej katolicki, bo przecież nasz kalendarz do dziś jej jest w kalendarzu chrześcijańskim dziadek, który przypomina najróżniejsze ważne daty prostej historii święta prawda w tutaj nie tylko przez zmianę naz w miesięcy na nazwy związane z porami roku, ale przede wszystkim z cyklem rolnicy tutaj rolnictwo jestem takim w inne to dość rzadko w inne zjawisko, na którą się nakłada ten nowy kalendarz ten dzisiejszy dzień ten maj i 2008 . dzień frukty Diora w no właśnie, by któryś z tych kukurydza w góry za pospolite każdy dzień odnosił się do jak i z willi roślinny do jakiś uprawy w nie chodziło o egzotyczne rośliny tylko takie, które Francuz pozywa albo do narzędzi pracy adres mamy dziennie z Oscar dla mamy dzień siekiery w i w i mamy dziennie sumienia i dzień Rosa Alba w, a wszystko to po to, żeby zupełnie zatrzeć kalendarz kościelny niema już więcej nie ma świętych patronów, a w konsekwencji mali Francuzi, którzy się rodzą po Pawle 700 dziewięćdziesiąty drugi po dziewięćdziesiątym trzecim roku otrzymają nowe imiona w i którzy nie tylko chodzi o to, że nie mnie nie wypada, żeby Francuz urodzony w dobie rewolucji miał najmniej Ludwik PD co w ogóle to w ogóle nie do przyjęcia, ale z wymyślane są nowe imiona i oto pojawia się piękna Bastylii prawda 3 najróżniejsze istoty niektóre imiona wiodą z wydarzeń rewolucyjnych te wydarzenia rewolucyjne staje się kanwą świąt, ale także tutaj wielka zasługa była Maksymiliana lobby wspiera lidera Stronnictwa jakobinów, który postanowił zastąpić kult chrześcijański w takim kultem rewolucyjnym właśnie, ale ten kult rewolucyjnym to określenie, że był Wells Wisty Cricket bardzo pasuje to jest kult istoty najwyższej w to jest jakiś kult religijny to jest religijność oświeceniowego filozofa prawda, który w tym nieskończonym kosmosie w tym wielkim jak sądzono ładzie i harmonii, bo tak sobie świat wyobrażano jak właśnie taki bardzo przejrzysty i ten system dziesiętny właśnie miał opisywać stan taki harmonijny świat każda z i na jej składamy od dochodu w istocie najwyższej równocześnie pozbywamy się wszelkich przesądów i Ottona z bramą na remis nad bramami cmentarzy francuskich pojawia się napis śmierć jest wiecznym snem Gerda, a więc, że zakaz religia ateistyczna no i konia z rzędem ilu w dlatego kto wskaże ilu Francuzów było w stanie jakoś pojąć sens tej idei no na pewno był to robi sobie jakaś grupa intelektualistów osób, ale na tym się kończyła gwiazda nie mniej lub klasy musiał brać udział właśnie w tych świętach istoty najwyższej w kulcie rozumu w notabene także jesteśmy przy tych datach związanych z wrześniem na potem naszym październik wiem to siedemnasty na 3 września był dniem świątecznym i to był dzień wolny od pracy i to grudzień cnoty prawda jest świętowano cnoty no znowu to jest tak wyrafinowane pojęcie natury filozoficznej zaczerpnięte z tradycji antycznej Zenon tylko na paru profesorów filologii dachy z tak naprawdę rozumiało, o co tutaj, choć w nie przejmowano się tym zupełnie wpajano ludziom prostym te wszystkie nowe zasady na wszystkie możliwe sposoby na wzór karty do gry w jak się przyjrzymy kartą w dobrej, jakie były produkowane właśnie w okresie Republiki to zobaczymy nas oczywiście te feudalne figury król dama walet no bo wiadomo musiały ustąpić i tak jak pamiętam n p . gdy król Trefl zdobył Jean Jacques Rousseau w prawda w oto mamy zostać filozofów tych oczywiście uznanych za patronów rewolucji niektórzy z zastępują zastępują owe karty nazw nazwy i nazwiska no i każdy rewolucjonista wie, że psy trzeba zatrzeć przeszłość prawda rozpocząć nową erę, zmieniając nazewnictwa w samym Paryżu zmieniono nazwy 1000 ponad 1400 ulic to jest gigantyczne przedsięwzięcie prawda w, a więc zna trud dokonania rewolucji zmierzały do całkowitego zerwania z tradycją z przeszłością z myśleniem na świecie myślenie nawet w czasie o kalendarzu ich zastąpienie tego zupełnie nową zasadę to może z kalendarza panie profesorze powieść także rozdział kościoła od państwa, bo skoro zakwestionowano 42, która była do tej pory obowiązująca to może warto wspomnieć o tym, wykrycie sekularyzacji w ogóle z całą sferę relacji pomiędzy państwem kościołem uległa zmianie, ale tu musimy jednak pamiętać, że punkt wyjścia dla tych rewolucyjnych reform był we Francji inny może być o wiele wyżej usytuowany nic byłoby to przypadku innych krajów we Francji i do końca istnienia monarchii obowiązywała idea zasada Galik niezły w błąd w tym terminem kryje się z praktyka polityczna, ale też wsparte myślą teoretyczną w zgodnie, z którymi my kościół jest instytucją służącą monarchii on jest podporządkowany monarchii i właściwie mogło w rozwój wypadków mógł pójść tym kierunku to znaczy, jakby jest też ściślejszego podporządkowania kościoła państwu i uczynienia z kościoła sojusznika rewolucji to nie było niemożliwe to nie było niemożliwe kler należało do sądu jak wszystkie grupy społeczne czy zawodowe do do tych zbuntowanych i nie jest przypadkiem, że 1 z liderów rewolucji był książę biskup Thalera da w, a więc właściwie nic nie stało na przeszkodzie, żeby przynajmniej dużą część kleru włączyć się wciągnąć w związku przyciągnąć na swoją stronę i tutaj w gdy błędy rewolucji było wprowadzenie takiej zasady zaprzeć się ziemia w kleru nowej właśnie konstytucję rozdzielająca całkowicie państwo od kościoła i nakładającej nagle nowe w nowe obowiązki i nowe ograniczenia w i ci księża, którzy tak, by współpracowali z rewolucją nie nie chcieli tej przysięgi składać i zostaje automatycznie wyjęci spod pra w z tak rzeczywiście wśród ofiar rewolucji wśród tych 17  000 ścięty gilotyną czy to dużo czy to mało to zupełnie inna sprawa rewolucja pochłonęła znacznie większe ofiary z Elaną, zwłaszcza w Wandei, kiedy stłumiono powstanie ludowe brodata zginęło ponad 200  000 ludzi zginęło w po został zamordowany wyróżnieniem tych w teksty eliminowane, bo to jest właściwe określenie w, a więc w środy 17  000 zloty do walnych rzeczywiście bardzo wielu było są większe jest wśród tych kilku tysięcy ludzi zamordowanych w więzieniach podczas takiej strasznej wrześniowej nocy 1700 dziewięćdziesiątego drugiego roku, gdy zwlekano ludzi i po prostu bez sądu tłum masakra woli schował zabijał w IT oraz z dołu drugim elementem, który w, którym no, jakby ustawił kościoła na pozycji wroga tego nowego porządku były sukcesy gen. Napoleona Bonaparte w jakiej on od 1700 dziewięćdziesiątego szóstego roku odnoszą na terenie Włoch ich stopniowo zlikwidował cały stary właśnie feudalny porządek panujący na Półwyspie Apenińskim no a przede wszystkim zdobył Rzym, a dodano notabene o złą pił wieczne miasto dokument nie wywiózł olbrzymią skarby, ale i tam pierwszy pilot z sióstr udał się na emigrację no i został pozbawiony pozbawiony swojego władztwa da w ale jak tutaj mówimy właśnie on tej syntezie innej, która została dokonana w relacjach pomiędzy państwem francuskim już będącym tą dyktaturą zwaną konsulatem, a kościołem no to musimy przypomnieć, że to Napoleon w 1800 pierwszym roku stworzył warunki do porozumienia z kościołem korzystne dla obu stron zwane konkordat te w to jest pierwsza taka sytuacja, która później będzie miała szereg naśladowca jest kontynuacji niekiedy no w tym przypadku nie do końca dobrowolnie strona kościelna, ale formalnie, występując jako partner jak jako równorzędne zawiera porozumienie z władzą państwową w na mocy, którego dokładnie zostanie uregulowane jak kościół będzie funkcjonował w obrębie tego państwa prawda w po poczynając od takich rzeczy, kto odpowiada za kształcenie kleru, kto mianuje biskupów to podkreślam tu była stara tradycja sięgająca średniowiecza, że to król mianuje biskupów także w akurat w we Francji to podporządkowanie w na mocy konkordatu do kościoła nie było takie w takie bardzo trudne, ale w każdym razie rzeczywiście wypali to kościół z tej sfery publicznej w przeboju Andrzej Pulit duchowny stawał się urzędnikiem państwowym duchowny stał się urzędnikiem państwowym mamy jeszcze niejedno państwo bardzo katolickie, w którym taka zasada została przyjęta dużo wcześniej znacznie się przed rewolucją, a mianowicie w Austrii prawda kraje Habsburgów kraje władz dane przez Marię Teresę, a potem po jej śmierci w od 1700 osiemdziesiątego roku przez Józefa drugiego w Nokturn upaństwowiono kościół, w których państwo wielkości upraw danej doprowadził do sytuacji, w której zrozpaczone papież udał się z pielgrzymką do Wiednia, żeby prosić syn cesarza o litość dla w dach kościoła prawda w ale Sobole wie, że ta konstrukcja ramy jest fińska bo, bo tak jak tutaj nazywano od od imienia Józefa drugiego była bardzo precyzyjna rzeczywiście skuteczna w i pewne rozwiązania pozostały w aktualne do okresu po drugiej wojnie światowej w we Francji rzeczywiście podobne rozwiązania przyjęte n p . w wszystkie dochody kościoła w zostały przekazane państwu lat, czyli duchowni musieli się dokładnie rozliczyć się z wszelkich dochodów w IT dochody przekazać skarbowi państwa, który rozdzielał odpowiedniej kwoty, ale ja mówię to była cena za to, że w ogóle przywrócono kult w Need to nie było zadekretowane żaden sposób, ale kult religijny praktycznie został zlikwidowany, a kościoły zamienione na Myśliwieckiej obiekt prawda tam były bez stacje pocztowe stajnie lazaret na koszary w 3 nawet muzea rewolucji prawda w to zwyczaj, który potem stosować psy będą bolszewicy w związku Radzieckim, więc tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed audycją w pewne rozwiązania z właściwym dla rewolucji francuskiej później był naśladowany i to nie tylko w tradycji w różnych krajach nawiązywano do różnych rozwiązań w i to tłumaczy to co się wydarzyło w 800 pierwszym roku w wyniku konkordatu tłumaczy nam później wydarzenia, które dzisiaj są jeszcze traktowane jako wciąż bulwersujący z okresu trzeciej Republiki francuskiej, czyli po 1800 siedemdziesiątym pierwszym roku po upadku drugiego cesarstwa w we Francji wprowadzono przywrócono właśnie te napoleońskie idei całkowitego rozdzielenia państwa od kościoła w ale równocześnie potraktowanie w noc kościoła jako zwykłą instytucja publicznoprawna, która podlega takim samym prawom jak w szkolnictwo w przemysł czy jakakolwiek inna dziedzina życia prawda w musi funkcjonować w oparciu o prawo w krajowe prawo państwowe i musi zatem spełniać formalne wymogi to, które państwo narzuca w no, a państwo mówi tak i mamy całkowitą swobodę kultu nie ma żadnej uprzywilejowanej religii, ale kult odbywa się w ramach kościoła natomiast w sferze publicznej czy mieszka przy szkole kult nie może być praktykowane oby mogło znaczyć faworyzowanie jednych kosztem drugich dzielenie w społeczeństwo no i t d . tak tak świeckie państwo się pojawia panie profesorze chciałam zapytać wątek, który nieszczególnie interesuje mam nadzieję, że naszych słuchaczy również czuli o pewną nową epokę polityczną, która wraz z wielką rewolucją francuską właściwie z jej zakończeniem się otwiera po koniec polityki feudalnej o początek takiej nowoczesnej polityki o tworzenie się zasadniczego podziału, który obowiązuje do dziś na prawice lewice i centrum tak to chyba inne dotknęliśmy tutaj inne grupy najważniejszych zjawisk, w których skutki odczuwamy do dziś jest uważany za zupełnie oczywiste przede wszystkim rynny deklaracja praw człowieka i obywatele, która była ideowym fundamentem konstytucji stoi przed utrwaleniem pierwszej kolejnych kolejnych konstytucji prawda pierwsza w przypomnimy jest późniejsza od tej polskiej PRA co wprowadzenie monarchii konstytucyjnej w 1700 dziewięćdziesiątym pierwszym roku potem mamy ten KON konstytucję i jako bliską otrzymamy kolejne konstytucję po obaleniu jakobinów prawda po przewrocie dziewiątego na termin do rad, ale wciąż fundamentem ideowym w 2 pozostałe deklaracja praw człowieka i obywatela, która w bardzo takim prostym w przejrzystym językiem, mówi że wolność jest przyrodzone niezbywalnym prawem każdego człowieka nie jest przywilejem nie jest czymś co można sobie kupić 3 i Rewal 332 nikt nie jest wartością, których można pozbyć w my nie możemy się od Breżniewa, ale my jesteśmy wolni w otworzymy społeczność ludzi wolnych i tutaj oczywiście różne pojęcia wypracowane w dobie oświecenia bardzo się przydały, żeby opisać tę nową sytuację i już studyjną, a jeśli idąc śladem nawet psy w angielski filozof, zwłaszcza Johna Locke, a prawda w, a więc mamy lepszą siedemnastego osiemnastego wieku mamy pojęcie społeczeństwa politycznego, czyli obywatelskiego społeczeństwa tworzonego przez wolnych równych ludzi po to, żeby realizować wolność i tutaj powstaje kolejne pojęcie to pojęcie przedstawicielstwa w jakiś sposób my musimy tę wolność realizować w sumie muszą być odpowiednie instrumenty co więcej musimy festiwal wolności strzec, kiedy dał to rząd chce zabrać prawda w alei tutaj można powiedzieć, że ustrój francuski stał się taką syntezą dokonań innych myśli liberalnej wolnościowej Demokratycznej Europejskiej za w dno ostatnich kilkaset dla całej epoki nowożytnej nie mówiąc już o korzeniach prawda w antycznych to jest zupełnie oczywiste, więc mamy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w mamy inne pojęcie państwa jako dobra wspólnego mamy instytucje przedstawicielskie, które wyłaniane są no w powszechnych wyborach, czyli każdy z racji urodzenia się Francuzem otrzymuje owe niezbywalne prawa polityczne, a tym podstawowym jego prawem poza prawem do życia Dora z utrzymania swojej wolności jest właśnie wybór swoich przedstawicieli tutaj kolejne te w formacje przedstawicielskie od zgromadzenia Narodowego poczynając prawda na ukonstytuowanie się kończąc wypracowały się pewnych procedur, które do dziś Sejm funkcjonują, ponieważ one się okazało optymalne w oczywisty historycy państwa prawa mogą się tam doszukiwać tu wpływowa angielski tu po takiej w co może nie nie ma takiego znaczenia istotne jest to, że to zadziałało za funkcjonował dla w ten taki bardzo klarowny system przedstawicielski zniszczył Napoleon, tworząc takie fasadowe cała prawda w tworzone są dwustopniowe wybory dwustopniowe parlament noc wszystko to zajmą się przy alei jednak podstawowe idee tutaj pozostały w i wreszcie pozostała idea suwerenności rozumianej na nowo, czyli absolutnej rezygnacji nieograniczonej i nieograniczonej w czasie władzy, która kiedyś przypisywana była monarsze, a teraz zostaje przypisana całemu narodowi znakomicie to wykorzystał Napoleon Bonaparte Koroną, bijąc się na cesarza Francuzów prawda, a więc właśnie nie tak króla Francji nie na cesarza Francji prawda tylko na cesarza Francuzów w, a więc z tym suwerenem jest naród francuski tutaj oczywiście rozumiane jako naród polityczny myślę, że doświadczenia polskie, by mogły się nam sprzedać w rozumieniu tego co przez naród polityczny prawda, bo w naród polityczny w odróżnieniu od etnicznego w obejmuje bardzo różne nacje da w tym, że dzieli też będą należeli do narodu politycznego francuskiego w, choć raz prawda reprezentują inny etno i inną religię, a więc to pojęcie suwerenności ludu jesteś takim pojęciem wypracowanym i w praktyce zastosowanym przez rewolucję francuską nowość cała nasza nauka o państwie o parlamencie o relacjach pomiędzy ne pomiędzy władzą ustawodawczą mieli władzą wykonawczą w jakiej mierze korzystają z tych doświadczeń przed tym jak mowie bardzo to nam wszystko w Zamościu Napoleon w nawozem po jego upadku no mamy powrót monarchii prawda więcej, by przywrócenie na różnych instytucji właściwej dla monarchii Francja staje się zdaje się inne monarchią konstytucyjną w prawda ale, ale monarchii w myśl, że to doświadczenie rewolucji nawiązywali też na jej rozmaici reformatorzy poczynając oczywiście od francuskich to jest zupełnie zrozumiałe z itd właściwie mamy całe wielkie spektrum polityczne to uznać, że mamy i lewicę prawicę, a te pojęcia w wykształcił się właśnie w parlamencie zgromadzeniu Narodowym im w następnych konstytuanty Jet i w konwencie w następnych parlamentach od wyniku kolejnych wyborów powstał taki podział my polityczny na lewicy prawicy i środek zwany bagnem w na prawicy zwolennicy monarchii na lewej stronie Republikanie razem Żyłka wiadomo, kto z wszelkiej maści właśnie ne radykałowie tutaj licytacja na tej lewej stronie jest olbrzymia prawda no i takie stopniowe, jakby przesuwanie się punktu ciężkości polityki na lewo z gradacji radykałowie zyskują przewagę, a to, dlatego że Francja znalazła się w niebezpieczeństwie to znaczy piesek koalicja bazę druga koalicja zagroziły zagroził bytowi Netii rewolucyjnej Francji to był taki czynnik, na który powodował radykalizację nastrojów prawda, a więc z jakiej mierze sukcesy Napoleona, który pokonał Austrię pokonały Rosję i Anglii i odsunął tych nieprzyjaciół od granic Francji, powiększając Francję czy, tworząc ten system satelickich republik prawda od debata ski od holenderskiej poczynając poprzez te Republiki chadecką i Republiki włoskiej w ten jakby sposób stworzył on zupełnie nową sytuację w le, w której Bell to zewnętrzne zagrożenie ustało w i tutaj trzeba było w trzeba było znaleźć na jakąś inną formułę prawda, która by społeczeństwo spaja, kiedy zastanawiamy nad psy długofalowymi skutkami rewolucji to oczywiście musimy powiedzieć o konkretnych instytucjach, które potem na dno miały nasila wdowców różnych krajach komitet ocalenia publicznego w taka nadzwyczajna władza no to już jest wzór, dlaczego zwyczaj kij w celi do ACK prawda w dla takiego w niepodległej go w żadnej władzy organom policyjnego w 2 państw państw państwo w państwie zajmującego się ściganiem jest ścigać nie my prawdziwych czy domniemanych domniemanych przeciwników rewolucji Derda z to już za Napoleona, bo to było w 1800 dziewiątym roku powstała pierwsza nowoczesna formacja policyjna policji kryminalnej brygady bezpieczeństwa na na Narodowego w no właśnie z nazwą błędnie będą miały naśladownictwo bardzo wielu krajach w, a istotą tej w tej nowej formacji policyjnej jest oczywiście stworzenie takiego organu wyspecjalizowanego w to jest teraz zajmującego się prewencją to jest 2 A 3, jakby stopionego niewidocznego w społeczeństwie bez niej pięknie umundurowane wyglądający na gen. Konstal były w prawodawcy czerwonym pierogów skuta sami tylko facet ubrany po cywilnemu, który przenika do społeczeństwa jak już mówimy o w aparacie represji to trzeba powiedzieć, że Lenny poza tym, działając trochę na oślep to znaczy komitetem bezpieczeństwa publicznego połączonym z rewolucyjnym Trybunałem w ostatniej fazie swojego istnienia, za jaką blinów w innej konwencji prowadził ustawę, żeby proces może trwać tylko do 3 dni, czyli globalne procesy polityczne, w których oczywiście zawsze chodziło o życie ludzkie musiały się zamknąć w 3 dniach trudno było wtedy fascynować uczczą je trudno sobie oczywiście wyobrazić, żeby taki proces był sprawiedliwy dla nas, żeby tam w ogóle jakiekolwiek racje mogły być przedstawione wiemy, że w praktyce nie 3 dni 3 godziny już zapadały wyroki i ten wyrok w bez żadnej instancji odwoławczy jak, więc był inny był natychmiast wykonywany, ale rewolucja francuska potem okres Napoleona, w którym udoskonalono pewne wynalazki przyniosłem też po raz pierwszy w praktyce nowy instrument władzy dotąd nic z nie stosowane na tak wielką skalę to znaczy propagandę i w szczególności media te media w tamtych czasach to były głównie drukowane to znaczy to było pismo, ale nie nie wszyscy potrafili wbić czytać jest oczywiście był obraz i to były wielkie widowiska to były wielkie obrazy i oczywiście wspaniałe malarstwo historyczne, które opiewało potęgę monarchii na rozkwit dało w wieku 16 siedemnastym osiemnastym w no ale to, czego dokonał Dawid nie tylko, tworząc z wielkiej kompozycje malarskie opiewające na rewolucję i zasady ale, tworząc żywe obrazy zarówno w postaci owych świąt, które były wielkim teatrem takim żywym obrazem i widowiska MIB zmieni jednorazowe takie n p . jak koronacja Napoleona to były starannie wyreżyserowane widowiska, których wszyscy brali udział to nie zardzewieć za biletami prawda, że tylko Elite dziś ta została dopuszczona do katedry tak zostało wszystko zaplanowane, żeby przez 3 dni cały lud czy w nie tylko paryskiej alei francuski mógł brać udział w tym święcie, żeby każdy mógł się z nim utożsamić i jeżeli nie bez dziś opisujemy naszą kulturę jako kulturę widowiska jako kulturę w którejś z żołędzi zasadami ETS forma lansu w z zasadami, które wszystkie są związane z pokazaniem się DNS ekspozycją to początek tej kultury natak wielką skalę z tak potężnym skutkiem w to jest oczywiście okres rewolucji gilotyną gilotyna jako wynalazek przetrwała prawda, ale nie o to mi, choć gilotyna jeśli w zwalczaniu dążeń, gdy masowego mordu jest narzędziem mordu staje się obiektem sakralnym i z 1 strony mamy wykorzenienie czy próba wykorzenienia chrześcijaństwa chrześcijańskiej etyki i obrzędowości no i Basta katolickie, ale także protestanckiej prawda w, a z drugiej strony mamy wprowadzenie takiego no barbarzyńskiego rzeczywiście kultu świętych gilotynę, ale też widowisko to jest widowisko tak gilotyna zaczyna pracować z nimi nocą w stoi na placu gilotyny chce, by po później zostanie nazwany placem zgody, ale w naradzie z placem gilotyny krew wścieka, a także sprzątaczy nie są w stanie sobie wody z tym poradzić i potoki krwi płyną i lód bierze ten cały czas uczą tam cały czas są komplety można powiedzieć plac szczelnie wypełniony można, by powiedzieć, że można, by sądzić, że to się znudzić się opatrzy że, że ludzie będą mieli dosyć tego przerażającego krwawego w krwawego spektaklu, ale źle Ależ oni cały czas biorą udział i cały czas spektakl zdanie drugie on w bliższą sobie z mniej ważne Polski dotowaniem króla i królowej Marii Antoniny już właściwie ten nekrolog ważniejszego niema już 3 dni wały nie dała, ale tak, aby giełda pracuje ten Łoskot spadającego ostrza w głowę, wpadając do kosza to co jest pewien rytuał, ale ma funkcję społeczną wtedy w tamtym czasie, jakie ma funkcję społeczną wnętrze na no jest sporo napisano na ten temat na zimno czy trudno się dziwić prawda to jest takie, które klub kluczowy symbol rewolucji gilotyną prawda najróżniejsze znaczenia są jej przypisywane bała ci, którzy ją wprowadzili no to można powiedzieć, że chcieli dobrze co jest cechą wielu rewolucjonistów, że na początku mają jakieś pieniądze humanitarnej, gdy odda w dużą mocą zaczynają jeść letni dr prof. Jerzy rot ten, który był na deputowanych zgromadzenia Narodowego postulował skutecznie wprowadzenie nowego narzędzia zagłady z tych 2 powodów bardzo ważnych po pierwsze, żeby śmierć była krótka i bezbolesna, więc Humanitarna to takie bardzo oświecenia Wei i i profesor był tutaj typowym przedstawicielem oświecenia, ale drugi był jest powód bardzo rewolucyjne, a mianowicie, iż śmierć, czyli przez ścięcie to jest śmierć 3 osób uprzywilejowanych w systemie w minionym z Azją reżim o systemie takim późno feudalnym przywilejem wszczęcia nie trzeba zastrzeżony był dla szlachty, ale nie wolno było szlachcica sposób hańbiących uśmiercić natomiast z zwykłych śmiertelników wisiała tzw. śmierć kwalifikowana prawda to w wystarczy do kodeksów karnych zajrzeć jeszcze osiemnastowiecznych, gdy takich na nim oświeconych prawda, żeby zobaczyć jak przerażające sposoby zadawania cierpienia, zanim się człowieka uśmiercić zaprogramowana, a więc profesorze lotem chciał dobrze, ale jak zwykle, a wyszło inna 3 i prawda zapomniano szybko o tym, że to jest humanitarny sposób zadawania śmierci, tym bardziej że ten spektakl śmierci, który rozgrywał się przed wszczęciem był bardzo niehumanitarne prawda to wszystko co się działo wcześniej łącznie z tym z tą parodią Trybunał UE gęstą paradzie są tu to było niehumanitarny w no a poza tym jak mówił ten honor bycia z Lille to nowa ne, jakby przestał być Honoré w momencie, gdy wszyscy już prawda w ten sposób w ten sposób ginęli gilotyna była obiektem kultu, który objeżdżał Francję decyzja o tym, było niewiele to było dość kosztowne na urządzenie, a poza tym w UE mówi ono otoczone było takim Sak to była rzeczywiście sfera sakralna i netto m. in. nieżyjący znakomity Polski historyk dyplomata prof. Stefan Meller to bardzo pięknie 1 ze swoich książek opisał właśnie święto, jakie gdzieś tam w departamencie Loary zapanowało, kiedy nadjechała gilotyna nadjechała gilotyna po to, żeby zginął trenować ileś tam osób wcześniej skazanych w tym mieście na śmierć Belga długo czekano szykowano się niesłychanie na ten moment i oczywiście cała ludność wyległa Pa zdana na rynek główny plac, żeby zobaczyć gilotyny prawda gilotyna najpier w pod przykryciem pod pokrowcem stała, budząc tutaj pewne emocje prawda jest mamy cały spektakl taki kwas religijne panie profesorze muszę spytać Orzeł 3 niezwykle istotną, bo wielka rewolucja francuska to taki wzorzec ser rewolucji i potem rozmaite zdarzenia późniejsze będą się odwoływać czy wręcz naśladować to co miało miejsce w 1700 osiemdziesiątym dziewiątym roku w latach późniejszych latach czyli jakby wyznaczyła wielka rewolucja rewolucja francuska standardy kolejnych rewolucji tak i Wdą w naturalny sposób w czasie rewolucji lipcowej 800 trzydziestego roku, czyli w czasie rewolucji polskiej w czasie insurekcji kościuszkowskiej 1700 dziewięćdziesiątym czwartym roku w noc przymierza nosze wzorowano się na na rewolucji na rewolucji francuskiej wnętrze nawet pewnej hasła w prosty przenoszono ono zupełnie oczywiście zupełnie inne warunki w jakże zajmę się w Polsce to on w ogóle powiedzmy sobie od razu, że wydarzenia w Polsce miały wielkie znaczenie dla przebiegu rewolucji no i on z jakiejś mierze 1994 roku insurekcja uratowała Republikę francuską, bo odciągnęła 2 głównych przeciwników to znaczy Prusy i Rosji od wojny pan przeciwko Francji, ale również to co działo się w Polsce już od scen Collins oraz od drugiej fazy Sejmu czteroletniego, czyli od 1700 dziewięćdziesiątego roku w dużym stopniu rozgrywało się pod wpływem wydarzeń francuskich prasa ówczesna no właśnie donosiła nawet donosiła szczegółowo o tym co się dzieje we we Francji i na pewno nie mielibyśmy czarnej procesji nie mielibyśmy prawa o miastach, które potem weszło w skład ustawy rządowej z 3 maja, gdyby właśnie nie wydarzenia francuskie, do których się to niewątpliwie odwoływano przy czym i droga jest bardzo ciekawe w Polsce podobnie jak w Niemczech chciano w pewne idee pewne instytucje stworzone przez rewolucję przenieść na lokalny grunt, ale zawsze starano się unikać radykalizmu właściwego dla Francuzów prawda w ten radykalizm na pewno był wynikiem sytuacji przeznaczenie, że Francuzi byli tak jakby z natury bardziej radykalnie od Polaków, bo to takie porównanie wody nie ma sensu sytuacja była we Francji bardziej dramatyczna i większa część społeczeństwa została wciągnięta w te wydarzenia te wydarzenia rewolucyjne w także, by już w samej Polsce wiele się wydarzyło pod wpływem rewolucji sądzę, że na pewno nie uchwalono ustawę rządowych 3 maja 17001001 . roku, gdyby nie 2 rewolucje amerykańska NSA, który coś niecoś wiedzieliśmy na język takim ludziom w jak Kościuszko i właśnie rewolucja francuska, która była była bardzo bliska w i w wydarzenia w samej Francji komuna paryska prawda to jest takie wydarzenie, które nie zupełnie fałszywie w Polsce za odbierane, bo ta nazwa komuna jest mylące Eco pro Bono to jest po prostu na Błoniach Otelul monieccy piją paryskie tablety zarząd zarząd miasta Paryża, który w wyniku pewnego przewrotu politycznego przejął władzę no po upadku po upadku Napoleona trzeciego komuna się bardzo już z stabilizuje na rewolucję francuską i przywraca kalendarz republikański, a na moment znowu będzie obowiązywał w na tych parę miesięcy prawda kiedy, kiedy komuna trzyma władzę natomiast cayenne myślę, że bez żadnej stylizacji w, że to jest kwestia pewnych prawideł w inny pewnej chwili prawidłowość symbol w w charakterystycznych dla takich wydarzeń rewolucyjnych ze mamy np. rewolucji najpier w lutowej, a potem listopadowej w Rosji mamy pojawili się bardzo podobnych mechanizmów, a zwłaszcza tego mechanizmu, który tak zadziwia nas przypadku rewolucji to znaczy to, że ona jak coś się mówi pożera własne dzieci, czyli że ofiarą rewolucji są przede wszystkim rewolucjoniści jak wspomniałem o 17  000 osób z zginie oto nowa z gilotyną zwanych Otóż syn prawda my historycy przebadali na listę i co się okazuje, że prawie 90 % tych, którzy zostali skazani zdobyli przedstawiciele kolejnych frakcji rewolucyjnych usuwanych przez tych, którzy w danym momencie w trzymali władzę bardzo się bali, żeby im tej władzy nie odebrać prawda w, a więc wydarzenia rewolucji francuskiej dałyby taki rodzaj scenariusza, który można na szkodę przez wydarzenia rewolucji rosyjskiej i to znakomicie pasuje prawda w matryca właśnie łącznie z tak koło zasadą, że w, jakim momencie władzę przejmuje radykalna mniejszość jest, że oto podstawowa zasada rewolucji, jaką jest demokracja zostaje złamana w i rządy przejmuje jakaś niewielka grupa z bolszewicy bez swojej nazwie stanowili naprawdę mniejszość tym całym wielkim obozie rewolucyjnym, ale ich bezwzględność w działaniach zapewne i łut szczęścia prawda, chociaż w ktoś może powiedzieć, że w polityce nie ma przypadku wszystko wszystko jest jakoś tam zdeterminowane przez nasze działania to jakby nie było w ta radykalna mniejszość rzeczywiście jest w stanie pokonać wszystkie inne inne frakcje to samo mam rewolucji francuskiej prawda, że ta jako bliska mniejszość absolutna mniejszość rządzi przeciwko mnie zarówno lewicy jak i jak i prawicy także w tułów z takim stała się francuska rewolucja wzorcem, wg którego możemy oceniać wydarzenia najróżniejszych krajach z w Ameryce Łacińskiej to z reduty jest właściwie nieograniczone pole do uruchomienia pewnej historycznej wyobraźni i jeszcze na koniec panie profesorze bardzo króciutko poproszono ją pan wrażenia, że wielka rewolucja francuska to był taki taka pierwsza próba wdrożenia w życie pewnego mitu pewnej utopii utopie były był opisywana wielka rewolucja francuska pozwoliła jej się takiej konkretnej utopii zmaterializować no z oczywiście nataką skalę na pewno pierwszy raz, ale pamiętajmy, że mamy jest takie wydarzenia określane bądź jako wojna domowa bądź jako rewolucja w połowie siedemnastego wieku walczyli i tam dyktatura Cromwella ska w jakiejś mierze jest zrealizowaną utopię Bury Gdańską do waszej znowu taki bardzo radykalnej mniejszości religijnej, która staje się mniej skuteczną, lecz grupą polityczną badań, które zawojuje na całe państwo, więc rzeczywiście taki jest i trzeba powiedzieć, że oskarżenie, jakie padają pod adresem rewolucji w to są równocześnie oskarżenia pod adresem całej epoki całego oświecenia, a i trzeba powiedzieć, że myśli konserwatywnej prawicowej dzisiaj rewolucja francuska jest takim demonem prawda, czyli wszystko co złe co się może wydarzyć to jest rewolucja francuska, choć trzeba powiedzieć, że inaczej konserwatywnej prawicy mieliśmy bardzo oryginalne próby w ich zinterpretowanie tego co się wydarzyło chociażby ze strony Alexisa de co chwila na autora słynnej książki słynnej monografii rewolucji Azji reżimy rewolucją prawda dawny ustrój rewolucja John niesłychanie oryginalną interpretację tego co się wydarzyło przedstawił właśnie do dzisiaj bardzo też atrakcyjną wiedzę, że mówimy o skutkach rewolucji to w te powiedzmy sobie intelektualne skutkach rewolucja zainspirowała myśl socjologiczną i polityczne bardzo dziękuję panie prof. prof. Tadeusz Cegielski historyk Uniwersytet warszawski opowiadał nam o wielkiej rewolucji francuskiej skutkach często bardzo dalekosiężnych, którą odnajdujemy także TUI teraz 2015 roku dziękuję panie profesorze, ale jeszcze państwu przypomnę, że nasza akcja usłysz swojego posła jutro we Wrocławiu gości i przez cały dzień zapraszamy na polityczne rozmowy ze stolicy Dolnego Śląska zaś po osiemnastej debat z kandydatami do parlamentu transmitowana rzecz jasna na naszej antenie, ale jeszcze państwa w swoim imieniu zaprosił na środę na program wyborczy Radia TOK FM punktualnie o dwunastej będziemy z ekspertami analizować progiem wyborczym tak jak nazwa programu tak też nasze zajęcia tym razem na naszym warsztacie analitycznym program nowoczesnej Ryszarda Petru w dobrej nocy do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA