REKLAMA

Kary administracyjne, czyli "sprawiedliwość" bez sądów?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2015-12-10 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:40 min.
Udostępnij:

Goście Joanny Solskiej: Rozwiń »
-prof. Anna Młynarska-Sobaczewska - Instytut Nauk Prawnych PAN
-Wioletta Krasnowska - Polityka
-dr Krzysztof Szczucki - biuro RPO Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Joanna Solska chciałabym się dzisiaj z państwem zastanowić nad problemem, który moim zdaniem nabrzmiewa i myślę o pozbawianiu nas obywateli dostępu do sprawiedliwości ja wiem, że to brzmi bardzo groźnie i postaram się ta teza dobrze udokumentować, zastrzegając jednocześnie, że to nie jest zamach, który robi na nas aktualna władza, ale proces, który się toczy od lat od wielu lat chodzi mi o coraz więcej dzieci naszego życia, w których Rozwiń » państwo nakłada na nas spore czasem kary administracyjne i te kary zastępują wyroki niezawisłych sądów mniejsze sprawa wydała, tym bardziej ciekawa, że tak na pierwszy rzut oka to ja też często jestem za tymi karami i myślę, że ten pogląd podziela wielu z nas, ale do momentu, gdy kara uderzy nas amen będziemy głęboko przekonani ojej niesprawiedliwości moimi gośćmi są dzisiaj pani prof. Anna Muniak skasować Tczewska z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk o dobry wieczór w Violetta Krasnowska z redakcji polityki witam państwa się moja koleżanka, więc tak mogę i pan dr Krzysztof Szczucki z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dosadność i zaczną od pana chyba poniosły pierwszą decyzją nowego Rzecznika Praw Obywatelskich pana Bodnara w było zaskarżenie do Trybunału konstrukcji i Konstytucyjnego przepisu, który pozwala policjantom zabierać prawo jazdy kierowcom, którzy przekroczyli o 50 km prędkość, jaka obowiązuje w danym miejscu wiem z reakcji moich znajomych, że wielu z nas było oburzonych, że rzecznik broni kierowców, którzy łamią prawo, a przecież to jest kwestia naszego bezpieczeństwa często życia, więc pana Krzysztofa Szczerskiego poproszony o wyjaśnienie, o co chodziło rzecznikowi, o co chodzi rzecznikowi, bo sprawa jest cały czas aktualne tak trzeba tutaj sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że rzecznikowi nie chodzi o wyeliminowanie systemu prawa możliwości pozbawienia kogokolwiek pra w do prowadzenia pojazdu nie w tym jest problem chodzi tylko o to, że ustawodawca podjął decyzję o przeniesieniu meczu o umożliwienie organowi administracji podjęto decyzję Pol co utrudnia policji lub w niektórych wypadkach może to być także chociażby starostwo w tym tylko policja może nas pozbawić możliwości prowadzenia pojazdu na niezwykle zatrzymuje nas policja jeśli przekraczamy tę przeprawę kości powyżej 50 km to on nam zabiera młodych chłopakach jest to policja tak, ale jeżeli chociażby to, że przekroczyliśmy prędkość ustali straż miejska albo zostanie ustalone na podstawie zdjęć z fotoradaru ostateczne decyzje o pozbawieniu nas prawa do prowadzenia pojazdu na okres wyznaczony ustawą podejmie starosta on wydaje decyzję administrator, dlaczego rzecznik broni nas mówi w cudzysłowie tych kierowców łamiących prawo ani nie troszczy się osoby, które mogą być ofiarami takiego o piratach Ależ troszczy się tak jak mówią na początku ta instytucja pozwoli nam prawa do prowadzenia pojazdu zakazu prowadzenia pojazdu nie znoszą prawo obca znają doskonale prawo karne jest to środek karny znany już od dawna występujący w polskim kodeksie karnym i można było w sytuacji, kiedy ktoś popełnił przestępstwo z zakresu przestępst w komunikacyjnych można było w ramach środka karnego, a więc dodatkowej dolegliwości wymierzanej obok kary w procesie karnym, a więc w procesie obwarowane gwarancjami konstytucyjnymi gwarancjami związanymi z prawami człowieka można było takie osoby zakazać prowadzenia pojazdów, czyli nie chodzi o sam fakt, że się zabiera piratom prawo jazdy tylko o tryb w jakim się ta logika Otóż to tylko o to chodzi rzecznikowi czy niemożna mówić absolutnie, że rzecznik chce chronić piratów drogowych rzecznik traktuje wszystkich obywateli równo i chce, żeby każdy miał szansę i możliwość skorzystania z drogi sądowej sprawiedliwego wyroku z gwarancji, które są wrogość wiążą, a nie poddawania obywateli, jakiej drodze na skróty, którą próbuje zastosować tutaj ustawodawca i państwo, że licznik w roli się jak rozumiem uznaniowości policjantów w m. in. boi się tego boi się wycofania tego problemu z procedury, która daje możliwość dokładnego przyjrzenia się temu co się stało daje możliwość odwołania się do II instancji nie tylko, jeżeli zostało prawo naruszono także, jeżeli niewłaściwie zostały docenione fakty przez policjanta i ostatecznie, aby poddania weryfikacji sądowej tego co się wydarzyło natomiast w obecnej sytuacji decyzję podejmuje organ Administracyjny, który by nie kieruje się postępowaniem karnym i nie ma obowiązku stosowania tych reguł, które w postępowaniu karnym występują stosuje postępowanie administracyjne, które zostało pomyślane do zupełnie czegoś innego prawa administracyjnego postępowania administracyjne ma służyć załatwianiu bieżących problemów obywateli, ale tak jest co w administracji w sytuacji, kiedy obywatel stykając się z administracją ma pozycję nierówną, bo to jest główny problem w procesie karnym na taki model procesu karnego ukształtowane, że oskarżony niejako wspiera się spiera się z oskarżycielem, a są obiektywne wycofany nie jak komisja ocenia inżynier żyta oraz raport w organ w przypadku postępowania administracyjnego, dopóki ktoś nie odwoła się do sądu administracyjnego z tym wiąże się prowadzi jeszcze na lata za wiele zawdzięczam właśnie pani profesor rzecznik podnosił w tej sprawie fakt, że konstytucja w kilku miejscach, gdy została złamana pani podziela ten pogląd pani prof. Młynarska Zobacz myślę, że tak znaczy mam wrażenie, że to, o czym mówił pan doktor jak najbardziej może świadczyć o naruszeniu konstytucji przede wszystkim o naruszeniu prawa do sądu, o którym mowa w art. 45 a on i nie tylko przez bank trzydziestym piąte 2 czy chodzi o to, o czym pan doktor tak pięknie powiedział Grant może, jakby 1 zdaniem spróbuje jeszcze podsumować w normalnym postępowaniu sądowym sąd ocenia niezawisły sąd ocenia fakty, które stanowią podstawę do osądzenia znaczy przypisania odpowiedzialności zapewne trzon, ale sąd jako organ bezstronny wobec legitymizacja sądów właśnie stąd się bierze żony jest bezstronne go policjanta zatrzymał policjant chce zabrać prawo jazdy i policjanci siłą rzeczy będzie szukał argumentów, które przemawiają za tą obecną oczywiście oczywiście można powiedzieć, że w tym postępowaniu administracyjnym, w którym dochodzi do wymierzenia takiej sankcji to też w pewnym sensie mamy prawo do sądu, bo możemy złożyć odwołanie organ II instancji, a potem ode mnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tak się dzieje w przypadku postępowań administracyjnych z tym, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd ocenia już tylko legalność wydanej decyzji właśnie to jest najważniejsze, że sąd, że w takim przypadku, kiedy się nakłada na obywatela karę administracyjną i to odwołanie jest pozorne, a miasto jest odwołanie od Meritum tej decyzji w Brazylii sąd Administracyjny nie oceniać ona była zasadna czy nie jest zasadna tylko jak rozumiem oceniać czy została wydana zgodnie z prawem tak naprawdę to, że w jej ocenie, czyli czy została wydana na podstawie przesłanek, które uprawniały organ do wydania takiej decyzji o tak można w skrócie nie było zgodnie z gry bez naturalnych tak jest tak jest czy były materialne przesłanki natomiast sąd Administracyjny no może już nie wnikać do okoliczności faktyczne, które stały się podstawą, a on podstawą wymierzania w ogóle tej sankcji także to rzeczywiście mnie już Made in bywa też wspomnieć o tym, że ta decyzja jest już wykonana w znacznej już obrazowania zdanie ma odebrane prawo jazdy już kara, jeżeli jest to kara pieniężna została na niego nałożona i wykonawca Janusz musiał zapłacić dopiero po tak daleko daleko gdzieś może go w sądzie administracyjnym spotkać uchylenie tej decyzji, bo tak naprawdę sąd Administracyjny działa kasacyjnie to znaczy uchyla decyzje i kierują do ponownego rozpoznania, czyli znowu ten organ administracji będzie w tej sprawie orzeka czy w gruncie rzeczy nie ma tutaj klasycznego prawa do sądu, czyli nie ma tego wymiaru sprawiedliwości w tym sensie, że człowiek nie staje przed sądem, a sąd nie oceniam faktów, w których on się znalazł okoliczności, które się znalazł i nie wymierzą sprawiedliwość na podstawie prawa takich sieci przy normalnym procesie sądowym co może mieć na swoją obronę człowiek, który o 50 km / h przekroczył prędkość tam, gdzie ona np. jest ustalona na 3340 km / h wiele pod zastaw z okoliczności są różne tak jak chyba życie jest różne każda każda sytuacja jest inna oto właśnie chodzi w łeb i potem w postępowaniu przed sądem można jechać z żoną do szpitala można jechać na naparu do ratowania życia, jakby te okoliczności powinien rozważyć potem sąd, lecz w tym wypadku w tych decyzjach administracyjnych tego policjanta jest też inna rzecz on też nie ma ruchu on też nie dostał żadnej możliwości ruchu jak przekroczą 50 km od zabiera to realny też zabrać właśnie i to mnie najbardziej przeraża i to mnie niepokoi w tych przeróżnych decyzjach administracyjnych ich jest masa tys to, że nie ja mogę poprosić uśmiechnął się miło do pana policjanta, ale pan policja zaś powiedzieć pachnie korupcją oczywiście, że także do tego też sprowadzał staje się panem i władcą policjant urzędnik starosta wójt burmistrz prezydent zależność możliwość decyzji administracyjnych jest cała masa i to jest oko, a krawędź najbardziej w tej sprawie, o której mówimy, czyli możliwości zabrania prawo jazdy przez policję i Trybunał już się zajął aktorstwo jest sprawa jest zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego, ale w tej chwili jeszcze nie mamy żadnych odpowiedzi jeszcze nie ma nie została podjęta decyzja w tej sprawie Trybunał jeszcze nie wyrokował, a więc nie wiemy, jaki będzie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego możemy tylko liczyć na to, że będzie zgodne ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich im będzie przychylny dla naszego wniosku tylko, że nie mogę jeszcze w drodze uzupełnienia, w czym tutaj, by w pełni zgodzić z tym co mówiła pani redaktor nie powiedzieć, że prawo karne przewiduje coś takiego stanu wyższej konieczności może się zdarzyć warzywa właśnie, że jedziemy do porodu wieziemy kogoś, kto wymaga natychmiastowej pomocy lekarza poświęcamy jakieś dobro chronione z Krosna bądź kogoś ratować życie ani z rąk oraz na ratujemy życie, że ratujemy dobro ważniejsze poświęcamy dobro mniej ważne i w tym wypadku ustawodawca karnego wprost widzi możliwość uchylenia tej odpowiedzialności nawet wiedział na bardzo wczesnym etapie wprawie karnym mówimy, że to jest 1 z pierwszych przesłanek definicji przestępczości czy głośnym nie chce wchodzić w detale, ale bardzo wcześnie mówi dochodzimy do wniosku, że to zachowanie było w końcu legalne, że tak należało nawet postąpić można było tak postąpić w przypadku prawa i postępowania postępowania administracyjnego nie ma takich konstrukcji i może dojść do sauny w możemy założyć, że policjant też będzie widział, że mam w samochodzie kogoś, kto wymaga natychmiastowej pomocy, jeżeli pan w reż Wojtek uznaniowe co nie może chyba w locie decydować on ma im Heleny napisany i ma napisane, że 50 km, a kropkę koniec sama wprawie karnym w sądowym wymierzaniu kary chodzi o ten cały wachlarz, jakby zachowań, które sąd może ocenić i wymierzyć karę od dołu i te widełki kary są zazwyczaj dość szerokie, pozostawiając sądowi na możliwość dostosowania sankcji, którą stosuje do indywidualnego zachowania sprawcy, bo wina to jest nastawienie sprawcy dotrzemy po, dlaczego się tak zachował jak się zachował, bo tam, gdzie jest sądzi ktoś, bo jest stroną, bo w tym momencie policjant już jest stroną tej co prawda jest mogą również grę wchodzić jego emocje, ale od no tak tylko, że on może zachować albo zrobi 1 w 2 i właściwie musi zachować w 1, czyli powinien zabrać to prawo jazdy natomiast sąd może zachować się powiedzmy niedawno w przypadku Lekaro 6 miesięcy do lat 5 paktu dosyć często są widełki prawie karnym czy zobaczymy jak szerokie spektrum może zastosować prawda może kogoś skazać warunkowym zawieszeniem wykonania kary w bardzo wielu sytuacjach może zastosować środki karne znaczy jak w 2 i dodatkowe środki które, a niekiedy musi, która nie stanowią dodatkową dolegliwość dla sprawcy, jeżeli uznają, że jego wina jest wyższa, bo cała sądu cały wywiad z Bydgoszczy opiera się latem indywidualnym podejściu do winy do sprawcy tutaj jesteśmy tego pozbawiani tutaj Macbeth tworzonych w elementy ZAK z organu ścigania robimy tak jakby ten trend ten ton takiego zastępuje w ogóle Gawron, który może się zachować go tak albo tak to jest wszystko po sprawiedliwość mierzona natychmiast jest taką z taką trochę no niby sprawiedliwość, bo tak naprawdę nie ma tutaj mowy o żadnej indywidualizacji, które są absolutnym fundamentem odpowiedzialności karnej pani prof. Acta może ona nas nakładać kary administracyjne w i 3 to może robić wg własnego widzimisię czy są jakieś reguły w rundzie czy tych organów, które mogą wymierzać kar ta sankcja administracyjna może używaj raczej słowa sankcje Bones szersze kawa kojarzy się na dole w Kanadzie każdy z pieniędzy w bilansie jest zaangażowana jakaś niewielka wieś leży to potoczne tak tak to potoczne wyobrażenie jak najbardziej zasadne, by sankcje mogą być wymierzane przez szeroko pojętą organa administracji publicznej oraz wymieniali instalacji, bo np. stara, ale może to być tak dajmy na to starosta mogą to być organem nie tej administracji ale jakie ją się ładnie nazywa nie wzięła mnie zespolone są tam jest to są takie n p . mnie Inspektorat ochrony środowiska i babek i tam sytuacja robi jakieś tam inne takie błędy czy inspektor sanitarny czytasz jakiś organ zajmujący się tam, jakimi się go z innymi rodzajami działalności tak gospodarczej czy zawodowej czy społeczne po, ale bardzo często właśnie jest fakt, że to organ trudno jest wszystkie związku z tym liczyć, ale jest ich duża jak rozwód jest ich bardzo dużo jak, bo bardzo duże jest też rodzajów takich sankcji stosowany w tej chwili prawie administracyjnym prawo administracyjne nie jest skodyfikowane trudno byłoby to zresztą zrobić, więc trudno jest tutaj o jakieś reguły czy katalog czy próby nawet klasyfikacji PŚ problem polega też na tym, że właśnie w bardzo wielu przypadkach tych sankcji administracyjnych jest fakt, że one nie mogą mu, że to organy, stosując sankcje nie mogą już na sposób miarkować czy mogą albo 50  000 albo lista tak tak, ale w najczęściej te przepisy są tak sformułowane, że w sytuacji, kiedy zachodzą jakieś przesłanki obiektywne, czyli w ogóle oderwane od winy sprawcy, a może jakiś wsi przykłada się osiągnąć taki jest była taka sprawa w Trybunale akurat w tym przypadku Trybunał stwierdził, ale myślę, że to jest troszkę podobna była do tej mnie do tej sprawy, o których mówiliśmy na początku czy to odebranie praw jazdy chodziło o ustawę o odpadach, ale w 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że 1 z przepisów ustawy o odpadach, które przewidywał karę pieniężną za nieterminowe przedstawienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, czyli tak, jakby z nich nie rozumiem, kto miał nawet przedsiębiorca, a przedsiębiorca musi składać zbiorcze zestawienie danych o odpadach i alergenów kota odpady tworzyw 7 we zawiera Nobel to wytwarza odpady będą twarzą w, jeżeli nie przedstawi takiego zestawienia to podlega karze co w rezultacie grożą sankcje 10  000 zł i to wszystko jedno czy spóźnią się 2 godziny tak czy list z dnia Jaros 19 spóźnił się 6 miesięcy czy nie składał tego nigdy należy mu się karać 10  000 zł i Trybunał powiedział, że właśnie w tym zakresie, w którym ta sankcja nie podlega żadnemu miarkowaniu ona jest niezgodna z art. 2 konstytucji, czyli zasadą państwa prawnego, ale w tym przypadku Trybunałowi chodziło tak naprawdę o rynek nowym zasadę proporcjonalności w taką grę w zrekonstruowaną aż 2 proste zasady państwa prawnego, że jak to się spóźnia godziny to ta kara nie może być nie może być tak zaznajamiać chyba osoby, która być może były jakieś okoliczności wcale to opóźnienie jakoś mogą tłumy taki sam Trybunał uznał, że skoro są zbyt drastyczna sankcja stosowana bez żadnej możliwości jej zmniejszenia dostosowania do sytuacji sprawcy jest niezgodna z konstytucją jeśli mogę tutaj życie aż coś dodać, bo nie da dzisiaj zajmowałem się sprawą, która mnie bardzo zaskoczyła muszę przyznać, że nie wiedziałem, że ustawodawca w uzasadnieniu, że właściwie projektodawca, czyli ten podmiot, który przygotował projekt ustawy tak wprost może to napisać, o co chodzi Otóż w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt przed 2013 roku ta ustawa zawiera szereg czynów zabronionych przestępst w, które można było popełnić przybywa za to przestępstwo kary m. in . za komuny obrót produktami pochodzenia ubocznego zwierzęcego i w pewnym momencie w 2013 roku ustawodawca uchylił część tych przestępstw i na ich miejsce wprowadził kary administracyjne i co ma PiS, ale w zasadzie mamy, zanim przejdzie parada uzasadnienia to musimy zrozumieć, jakie to były przestępstwa co oznacza obrót obrót, czyli wprowadzanie do sprzedaży udostępnianie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli jednoznacznych Smuga pochodzący jak z przetworzenia nie jest to moja specjalizacja trudno powiedzieć, ale pochód tak to ujmuje ustawa tak uboczne produkty produkty pochodzenia zwierzęcego chodzi o to, że dziś robi żona Giggsa pozna podejrzewam, że to mogą na tym, iż odpady z produkcji wędlin n p . tak i bardzo to co zostaje w w wyniku produkcji wędlin to są jakieś uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i jeżeli one były wprowadzone nielegalnie nie do obrotu to wcześniej to było przestępstwem w 2013 roku stało się weszło to reżim odpowiedzialności administracyjnej, czyli było to obwarowane karami administracyjnymi i co żona mu projektodawca, że kary wymierzane przez sądy były zbyt niskie że, że były często stosowane w zawieszeniu, że odnosiły się właśnie do konkretnej sytuacji a, uzasadniając to też odwołaniem do stanowiska komisji Europejskiej UE projektodawca, mówi że kara administracyjna będą szybkie obiektywne skuteczna wysokie dolegliwe i powstrzymają w końcu ze strachu ludzie bali powiedzieć, dlaczego takie rozumowanie jest błędne w Wall właściwie był on projektodawca w tym uzasadnieniu my podkreśla i wskazuje potwierdza wszystkie nasze obawy, o których tutaj mówimy tak, jeżeli nie jest to sądy są złe to my będziemy bardziej surowi myślę, że porzucenie tych wszystkich gwarancji, które wiążą się z prawem karnym proszą o to chodzi tak jest tego co idą wprost w uzasadnieniu do projektu ustawy o jej zapraszam państwa lada chwila przerwy wracamy po przerwie przypomnę, że moimi gośćmi są pani prof. Anna Młynarska sobocie SK Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk Violetta Krasnowska redakcja polityki i pan dr Krzysztof Szczucki z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w, a rozmawiamy o karach administracyjnych to tak na pierwszy rzut oka brzmi niegroźnie, ale groźne jest to, że organy różnego szczebla administracji w coraz in w coraz częściej w różnych dziedzinach życia pozbawiają nas prawa do obrony pozbawiają nas możliwości pójścia po sprawiedliwy wyrok do sądu i zastępują te sprawiedliwość sprawiedliwością ludową szybką krótką i skuteczną czy wiemy, o co państwo nakłada na nas kary administracyjne i co te kary mają na celu chodzi mi o to, żeby w Zabrzu się zorientować, bo pewnie w jakiejś dziedzinie życia, ale mają sens procesy nie byłyby potrzebne, ale dzień jest wyraźna granica, bo z tego co powiedział pan dr Szczucki to wynika z jak ktoś ma dużą siłę przebicia to wprowadzi sobie wyrobu je kary administracyjnej zastąpi sąd to bardzo jest groźne, bo w obozach dla obywatela groźne jak myślę, że częściowo nam profesor u nas gaz bądź zobaczę ska urodzajna te sankcje administracyjne w legislacji w ostatnich latach wynika z takiej gorliwości legislatorów i urzędników, którzy chcą, a no i uregulować jakąś sferę życia w związku z tym chcą też zdyscyplinować adresatów prawa aż bądź w jaki sposób zachowywali i żeby taką naturalną urodę i nie znalazła dyscyplinować na fakty tak instynktowną taką metodą stosowaną przez właśnie tych projektodawców potem legislator jest właśnie to, żeby go tak, jeżeli czegoś zabroni my bardzo wyraźnie napiszemy do w tej ustawie, która akurat właśnie dokładnie to reguluje czy w ustawie o odpadach o działalności ubezpieczeniowej o grach hazardowych za zapiszemy, jako że coś strasznego grozi wszystkim, którzy nie podporządkowują przepisom tej ustawy to wtedy będziemy mogli lepiej egzekwować stosowanie wyjazd obywatela spod jurysdykcji sądów, a on nie postawi doszedł jurysdykcją ulgi zasadniczo jest także często, a ustawy te administracyjne zawiera przepisy karne, bo przed przed przestępstwa nie muszą być regulowane tylko w kodeksie karnym oraz w dużej mierze są poza kodeksowe czy wasze są w różnych ustawach takie przepisy, które mówią o tym co jest przestępstwem, ale od jakiegoś czasu ustawodawca w pana taki pomysł, że można przecież zdarza oprócz tego wprowadzić opłaty, a sankcja administracyjna czy takie ukaranie szybszą prostszą drogą, o czym mówiliśmy ludziom sądy są nierychliwe tak tak po co czekać po co się angażować jakiś proces Oscara można przecież aparatem administracyjnym sprawę szybko załatwić dochodzi też takich patologicznych sytuacji nie zawaham się tego słowa użyć, że wprowadza się gra podwójna, ale to znaczy poprowadzi sankcję administracyjną, a obok tego funkcjonuje przestępstwo, które tak naprawdę dość czasu jeśli się temu w tej sytuacji przyjrzeć jest ich znamionach przestępstwa są dokładnie tym samym za co ponoszę odpowiedzialność za nos broszury oraz wyjaśnić, dlaczego ta sytuacja jest groźna, dlatego że ponosimy karę 2 × adres zanosi albo tak tak dokładnie Amadeus nasz układ, bo mamy jest ustawiana przy dostawie akurat Trybunał się w tej sprawie wypowiedział oba też dokładnie parę dni temu ustawie ograch hazardowych jest taki przykład to zaś art. 80 dziewiąty mówi o tych przedsiębiorcach, którzy prowadzą takie gry na bok ważna jest szereg limitów zresztą one też nie są w tej chwili w Polsce wykonywany jest dobra bas oraz władze ligi z grami hazardowymi desek trochę inne tempo rywalek sobie z tym nie może poradzić no właśnie tak BM, ale nie mniejsza z tym natomiast w PRL ustawa ograch hazardowych art. 80 dziewiąty mówi o tym, że życie prowadzi grę hazardowe bez spełnienia wymogów, o których mowa w ustawie o to ponosi się odpowiedzialność administracyjną tak taką Magda gruncie tej ustawy o obok tego funkcjonuje przepis kodeksu karnego skarbowego, który mówi dokładnie tym samym utrzymując, że rzeź prowadzi grę bez wymaganego zezwolenia lub koncesji w sposób niektóre uniemożliwiają rynek, którego ustawa nie przewiduje ponosi się kar na gruncie kodeksu karnego skarbowego, a więc większość czynów, a Black popełniona przez przedsiębiorca, który w taki właśnie nieuczciwy obecny sposób prowadzi na oczy nielegalny sposób prowadzić gry hazardowe spełnia przesłanki zarówno tego przestępstwa z GKS -u, jaki art. 8 dziesiątego dziewiąta, a zatem 2 × może być ukarany dokładnie z West Ham 3 i ta jest zgodna z mocno absolutnie nieobecny w ogóle o w nowożytnych czasach przyjęliśmy zasadę ne bis in idem, czyli nie wolno 2 × karać za to samo to jest haracz załamuje się w rozumieniu szerokim, że nie tylko karę wymierzoną przez sąd karny, ale każda dolegliwość, którą ma charakter ściśle represyjny ma charakter kary także ta wymierzona przez organ administracji, że mogę tylko, bo w wojsku, więc tak mi się wydaje 1 obszar, gdzie te kary administracyjne mogą mieć uzasadnienie mianowicie chodzi o kary administracyjne wymierzane nakładane na osoby prawne wymiana podmioty zbiorowe na spółki na przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa, ale w przypadku, kiedy tanie są osoby fizyczne 3 dni, a chociażby spółki w takich przypadkach taki podmiot zbiorowy nie może odpowiadać w ścisłym sensie na podstawie prawa karnego jest odrębna ustawa o te są drogi gema na odrębną audycję odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, która w praktyce ma charakter science-fiction jeszcze, przygotowując się tutaj go do spotkania z państwem, przeglądając statystyki jest kilka spraw, jeżeli w górach są to jest kilka na przestrzeni ostatnich lat, a więc organ administracji tutaj reaguje na naruszenie dobra przez podmiot zbiorowy przy ulicy, jeżeli byśmy podajmy, że przykład wycinki drze w jak drzewa może wycinać osoba fizyczna nielegalnie, ale może wycinka drzew zarządzić także spółka z drzew, które są najczęściej małych przedsiębiorstw chłopak, które są jej gra idzie w nauce terenie no i BRE reagując mogę sobie wyobrazić reakcję karną na nielegalną wycinkę drze w przez jednostkę reakcje w rozumieniu prawa karnego, czyli postępowanie karne i z rozważanie czy napój o przestępstwo czy nie natomiast przedsiębiorstwo nie mogłoby w ten sposób odpowiedzieć dlatego państwo przewiduje kary administracyjne, które nakłada organ administracji, bo może zapłacić karę na przedsiębiorstwo uważa pan, że jest zasadne nałożenie takiej kary tych wymagań jednak za 2 zawiesi im, ale my do nich jeszcze wrócimy Violetta Krasnowska Fiat ja chciałam chciałam też dodać, że odnośnie zabrania praw jazdy, że też Rzecznik Praw Obywatelskich to poruszył tu też jest wielokrotne karanie za samo niegdyś kierowcom zostaje natychmiast od razu zabrano prawo jazdy potem ma punkty karne potem ma jeszcze postępowanie o wykroczenia jest karany i jakby kilka się zbiera w 1 w 1 wydarzeniu co jest możliwe cały czas za to samo, więc auto za to samo ile razy i na to zwraca uwagę są wymieniane w tym wniosku, jeżeli ja przyznam, że jak słyszy kara administracyjna to mnie się wydaje, że to jest coś tak no może dolegliwe finansowo, ale nie aż tak strasznie bardzo się okazuje, że to nieprawda i te kary administracyjne potrafią być nieziemsko wysokie one mogą nawet 100  000 zł i więcej przekraczać i proszę mi powiedzieć, jeżeli kara za jakąś rzecz to kara administracyjna jest wyższa niż kara za to samo przewidziane w 2 w kodeksie karnym i w dodatku nie możemy się odwołać od tej kary nowo mówiliśmy na początku, że to tylko do sądu administracyjnego, a ten bada procedury ani Meritum mamy takie przykłady, kiedy tak się działo mówi Krzysztof Szczucki, o czym trzeba sobie powiedzieć wprost, że już samym problemem w tym wypadku jest to, żeby pytamy czy budujemy doprowadzamy do ukarania kogoś 2 × za to samoczynne nie możemy o tym, mówić mówią o tym, wspomniała pani profesor, że to jest niezgodne z konstytucją niezgodne z Europejską konwencją praw człowieka, więc takie sytuacje powinny mieć mieć miejsca i można tutaj próbować wnioskować skarżyć taki przepis zwracać się do Rzecznika Praw Obywatelskich po to, żeby składał wnioski do Trybunału Konstytucyjnego za pomocą chodzę na przerwę, bo są u są znane przykłady, kiedy ktoś uznał, że nałożona na niego kara jest głęboko w jego mniemaniu rażąco niesprawiedliwa odwoływał się dało sądu administracyjnego sąd tak jak mówiliśmy rozpatrywał sprawę proceduralnie i odwołanie od pizzy odrzucał sprawa doszła nawet do NSA, który też odrzucił jej ten poszkodowany zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego i ten po latach przyznał rację i pani profesor co taki poszkodowany no ma satysfakcję, że miał rację, a co poza tym od tak tylko, żeby mieć tę satysfakcję i racje musiał przegrać sprawę w 4 instancjach musiał przegrać w 2 instancjach administracyjne i w 2 instancjach sądu administracyjnego w, czyli ASF dotknął go o proces najpierw administracyjna potem sądowoadministracyjne on musiał oczywiście zapłacić transakcja została na niego nałożą my to już w ogóle od po przegraniu sprawy już na etapie administracji UMK potem musiał się zaangażować w długoletniej często proces tylko po to, żeby mógł złożyć skargę konstytucyjną, a po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku, czyli w roku, w którym przypomniał, że Trybunał nie orzeka w konkretnej sprawie o prawach obowiązkach tego czy innego skarżącego tylko, mówi że przepis tak jak takiej w takim takim zakresie ciasta albo tak rozumiane jest niezgodny z konstytucją dodaje temu skarżącemu prawo tylko do tego, żeby sobie mógł wznowić postępowanie, ale jakieś postępowanie skoro od kar administracyjnych odwołać się no chyba nie on wtedy może sobie złożyć wznowić postępowanie i doprowadzi do sytuacji, w której będzie jeszcze raz jego sprawa rozpoznawana już bez zastosowany lek. Lenę znaczy przez normalny sąd, ale przez lepsze oczywiście przez w tym samym trybie zaś w postępowaniu administracyjnym to może zrobić już nie obce i związane administracyjnie, który uznał, że skarga jest niezasadna teraz zmieni zdanie, bo zmieni zdanie musi zmienić zdanie, dlatego że nie ma przepisu, na podstawie którego do tej pory orzekał, bo Trybunał Konstytucyjny k wyjął ten przepis ustępu powiedział, że on nie jest niezgodny z konstytucją, a zatem przestaje obowiązywać inna rzecz, że nie jest niczym może to zrobić właściwie tylko ta osoba, która wznowiła postępowanie w 2, gdyby jeszcze, bo jeszcze może być taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny powie, że odracza utratę mocy obowiązującej takiego przepisu ma jakiś tam czasem szkoda 1 , 5 roku, bo to jest maksymalny okres, jaki można odroczyć no i co to znaczy żony odroczył GI to oznacza, że tylko ten skarżący może w ciągu tego 1 , 5 roku, ale wznowić postępowanie reszta musi tak naprawdę czekać do 1,5 roku aż przepis naprawdę traci moc obowiązującą, czyli ktoś inny, kto nie odwołał się do Trybunału, ale dostał karę za podobne i może wznowić postępowanie może wiosną i śledzi literaturę, a jeśli wiedza jest jednak, a jeśli tego nie robi no to, jeżeli jeszcze ma na to ochotę na balet przy tak dużych Ks kosztował wraz z UE wznowienie postępowania nie jest kosztowne samo w sobie albo też trzeba zrobić odpowiednim terminie i oczywiście tak jak pani mówi śledzić te przepisy doprowadzi to tylko włącznie do tego, że sąd jeszcze raz rozpozna tę sprawę, ale byty z tą z tą 1 różnicą, że nie zastosuje przepisu uznanego za niekonstytucyjne z tą 1 różnicą można oczywiście doprowadzić do sytuacji moim zdaniem korzystniejsze z punktu widzenia tego adresata, który jest nieszczęściem ukaranym albo grozi mu kara może pop jak doprowadzić zwróci ekran no tak, by w zasadzie tak, jeżeli lot SA mówi pani zasad i w bok, bo nie w nie do końca jest fakt, że wyrok po wznowieniu postępowania, że przesądzone jest wyrok po wznowieniu postępowań sąd po prostu będzie orzekał jeszcze raz z tą różnicą, że nie zastosuje tego 1 przepisu w 2, który został uznany albo tylko jakimś zakresie został uznany za niezgodne z konstytucją ja byłabym ostrożna w przesądzają tego, że po wznowieniu zawsze wszyscy dostaną też drogi dla siebie korzystne, czyli mogę mieć satysfakcję moralną, że ukarano mnie jest sprawiedliwe i niesprawiedliwie co nie znaczy, że zostaną zwrócone pieniądze to powinno to do tego doprowadzić, ale nie ma tej gwarancji, ale teraz można w postępowaniu jeszcze sądowym sądowoadministracyjnym, ale wnosić do sądu o to, aby sąd zadał pytanie prawne i takie sprawy się przed Trybunałem często zdarzają właśnie także w przypadku tych sankcji administracyjnych dla mnie obywatela to może oznaczać, a to już oznacza, że przed uzyskaniem wyroku sądu administracyjnego, a po otrzyma pani e-sąd odpowiedź co Trybunał uważa na temat tego przepisu, że przed Trybunał sądzi także, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją, jeżeli Trybunał Elwro w wyniku rozpoznania pytania prawnego uzna przepis niezgodny z konstytucją to, żeby za pierwszym razem, że tak powiem sąd nie skaże nas wraz z zastosowaniem tego przepisu uznanego za niekonstytucyjne, ale już co zrobił w niebo to jest jakby mówiły o postępowaniu, które się to 3 przed sądem administracyjnym tak przegrała pani powiedzmy pobrać z taką sytuację, że przegrałam zażywać bramka ale, ale mnie pognębić wałów i działają za niesłuszną idę do Trybunału nie idzie pani do sądu administracyjnego ostrzegała w mieście pani przegrała właśnie idzie pani do sądu administracyjnego i prosi pani sąd Administracyjny, aby ten zadał pytanie Trybunałowi konserwy jak jestem taka mądra i świadoma wiara w czasie dlatego mówimy o seks przeważnie ludzie nie zawiadomili dochodzą do ostatniej instancji potem płacą, ale może ktoś zwróci się do Trybunału i wtedy procedura wraca, a wtedy po wydaniu wyroku przez Trybunał pod warunkiem oczywiście, że skarga zostanie przyjęta do rozpoznania teraz zaś, że po co rządami nowej ustawy nie jest to już wcale takie oczywiste, bo Trybunał nie musi wszystkich spraw rozpoznawać, jeżeli spełnione względy formalne tylko w derby, z czym fakt wstępnej kontroli, a on decyduje o tym czy w sprawie pojawia się istotne zalety rozbudza rozwiązań o coś jest szalenie ważnego czy to znaczy, że teraz od jakiegoś czasu zwracam się do pana dr Szczucki ego tych skarg, które fakt w sprawie, których mogę prosić Trybunał, żeby się nimi zająć są zgodne z konstytucją ta możliwość się zmniejszyła, choć cały czas zgodnie z konstytucją, aby brokerzy źródłem prawa do złożenia skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego jest Polska konstytucja wtedy, jeżeli obywatel wyczerpie wszystkie inne możliwości dochodzenia swojej sprawy może i uważa, że jego prawa i wolności zostały naruszone przez zastosowanie określonego przepisu może zgłosić tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego zmieniła w ostatnim czasie zmienił się zakres oceny wstępnej kontroli skargi konstytucyjnej Trybunał po ludzku Trybunał zastanawia się czy ten skargę powinien rozpatrywać czy nie, ale w moim przekonaniu w sprawach, o których mówimy wtedy, kiedy dochodzi do zagrożenia czy do ryzyka naruszenia prawa do sądu jest stosunkowo małe prawdopodobieństwo tego, że taka skarga nie zostanie przez Trybunał rozpoznana w nic tutaj audyt tego się nie obawiała to jest oczywiście rzecz ocenna dlatego jeszcze do domu pani profesor bardzo słusznie zauważyła, że już na etapie postępowania przed sądem administracyjnym sąd sam może powziąć wątpliwość co do zgodności z konstytucją i powinien, choć mamy do czynienia z profesjonalnym prawnikiem sędzią, który orzeka w danej sprawie i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że sąd nie powinien wydać wyroku, jeżeli ma wątpliwość co do zgodności przepisów o charakterze administracyjnym mozole administrację aż o każdym sądzie także w sądach cywilnych sądach karnego cywilnego nie mieliśmy prawa to jest akurat w tym zagadnieniu, którym mówimy mówimy o dochodzie sądy administracyjne on ma zły podział Konstytucyjny obowiązek zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko Trybunał może stwierdzić, że przepisy ustawy jest niezgodny z konstytucją i by usunąć go ze stosowania mówimy fachowo eliminować z obrotu, czyli ten przepis nie może być podstawą żadnej decyzji tylko Trybunał może to zrobić jest taki sędzia powinien zadać pytanie prawne i to by uchroniłoby wyrok przed tym, że byłby wydane na podstawie przepisów niezgodnych z konstytucją i uchroniłoby obywatela przed koniecznością przechodzenia tej całej drogi, którą musi przejść, żeby dotrzeć aż do Trybunału Konstytucyjnego jak dajmy się tego lata trafia właśnie chciałam kogoś z tej Elbląg był konkretny przykład celem tych tych rozwiązań prawnych najgłośniejszej najbardziej ważna w tych sprawach, a propos decyzji administracyjnych nie była z z prawa, gdzie obywatele kilka osób przeszło przez całą drogę to sąd do wszystkich aż do Trybunału Konstytucyjnego, że złożyli skargę, a propos tej wycinki drze w, gdy Harry i dozorowania zarząd machina administracyjna za wycięcie drzewa to jest, jakiego rzędu Ka po to, były 100   000 po 50  000 za naprawdę uschnięte topole, ponieważ przepis był taki, że nieważne, jakie Jaga miałaby milczy, choć już liczyć się obwód ca centymetr białe były brane były wiezione one były najważniejsze ICO rusz i wtedy żadne sądy nie z dnia nie myślał nie uznał, że to morze jest niekonstytucyjne indywidualne wróżby kilka osób z polskiej poszła do Trybunału i Trybunał stwierdził, że tak, że takich rzeczy robić nie godzi, że nie można ich, czyli jakich taki, żeby obywatel uważam, że ci przerwę, ale jak ja słyszę, że jest kara administracyjna za wycięcie drzewa to ja jestem za, dlatego że się dużo drzew w Polsce wycina, a one rosną kilkadziesiąt lat, więc musisz wyraźnie powiedzieć co się z tym niewłaściwego i co i dlaczego ponieważ ta decyzja administracyjna kara za to wycięcie drzewa była, jakby ogromnym takim na znak naciskiem fiskalnym co jakby nie mnie nie przekładało się na tego czy to drzewo i tam był przypadek, gdzie drzewo groziło zawaleniem się spodnie czy Radom sugerował żołnierz żandarmerii w taki ci ludzie musieli zapłacić kilkadziesiąt tysięcy zlotych i przepraszam nikt żaden sąd wtedy wcześniej nie zastanowił się, że coś na rzęsach dość, że coś może nie tak nie rozważano żadnych takich okoliczności po prostu centymetry mierzymy Ikara i to sam Trybunał stwierdził, że nie można tu znowu zima Gazeta PL widać mamy jeszcze tylko minutę także widać wyższość prawa karnego oraz prawem administracyjnym tam grzywny są dostosowywane nie tylko do zła, która została wyrządzona, ale także do sytuacji osobistej sprawcy ma być dolegliwa, ale możliwa do zapłaty na widok przyczyn tego z piłkarzy z głową, a jeżeli coś grozi ziemi spadnie na dom i drzewo jest spróchniałe no to raczej trudno je broni w stan wyższej konieczności, a ja się Jaś boję się, bo jest coraz większej liczby decyzji, które Ikar, na które może na mnie dość urzędnik SC wzorzec w poprzednich sprawach mówiłam o tym, że często takim pierwszym odruchu jesteśmy za to karę, bo wydaje nam się, że w wykroczenie czy cynie wiem, jakie słowa użyć rzeczywiście nasz kierowca przekroczyły prędkość co zrobił złego dzieje mam przykład z kar administracyjnych, które mogą zdumiewać, ponieważ nakładane są na ludzi, którzy niczego złego nie zrobili mówię o tych dzieciach, ale już osobach dorosłych, które nagle dowiadują się, że muszą zapłacić karę administracyjną w wysokości kilkadziesiąt, a bywa i więcej złotych za tatusia, który jej dzieci jeszcze wieku nie ma z niemowlęciem porzucił nigdy się nimi nie interesował jak się zestarzał nie ma kto płacić trafił do domu opieki społecznej nie ma kto za tatusia płacić i dziecko już w tej chwili dorosłe, które nigdy tatusia nie widziało, który go nie wychowywał nie ułożył równanie w noc teraz dostaje po kieszeni karą, która jest ani współmierna do jego sytuacji finansowej ani do w cudzysłowie winny, bo żadnej winy nie poniósł proszek krótko co państwo na ten temat myślą krótko, bo ma minutę mówi no tak to jest też pewna konsekwencja Wola w sobotę grał w Azji mamy tutaj droga, ale w sesji nie człowiek jest zainteresowany wybiera tryb no oczywiście, ale konsekwencją wyboru w systemie tego rodzaju trybu jest właśnie torze można także dziedziczyć tego typu odpowiedzialność za to sankcje administracyjne się temu przyjrzał, ale urzędnicy ich żal, że sąd, by się temu przyjrzał, ale przede wszystkim, a o odpowiedzialność karna będzie jeździć co ma w ich nie ma takiej możliwości, żeby SLD i garaże indywidualne, ale one nie każdy nowy odpowiedzialności karnej nie ma właśnie dlatego możliwe jest taki dziedziczenia tego ODTJ spod tego długu tak znacznej od tego obowiązku spłaty to jest kolejna bardzo bardzo wiecie, że pani zwróci uwagę do kolejnego paradoks związane z nadużywaniem tych sankcji administracyjnych w polskich nagród i mówiąc w państwie prawa sankcjami administracyjnymi nie powinno się szafować tak tak jest jak rozumiem Trybunał Konstytucyjny jest m. in. o to, żeby nas przed tym bronić i to jest tylko 1 z malutkiej z malutkich wycinków płaca jest Trybunał dziękuję państwu pięknie była z nami pani prof. Anna Młynarska osoba czeska Instytut nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk Widzew Lech Wałęsa i Violetta Krasnowska z polityki idzie gorzej okres nie i pan dr Krzysztof Szczucki z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję dziękuję pięknie ja się nazwa miana Soska zapraszam za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA