REKLAMA

Mirosław Wyrzykowski, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, były sędzia TK o zaprzysiężeniu nowych sędziów TK i konflikcie TK-Sejm

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2015-12-03 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia tokfm PL świat ma 4518 baranka SN prof. Mirosławy Piekarskiej były sędzia Trybunału Konstytucyjnego przewodniczący komitetu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze nie wiem czy te dobre dzięki nim nie jest dobry dzień dobry pani redaktor w Chinach państwo na wyrzeczenia dobry to zależy z czyjej perspektywy z punktu widzenia konstytucji może mi się dużo wątpliwości czy to jest dobry dzień tak się zastanawiam jak pan prezydenta Krzystka Rozwiń » zdążył, dlatego że tak nam wieczorem się skończyły głosowania potem trzeba było wydrukować uchwały Sejmu o mały rynek humorów my teraz tak niektórzy mówią, że w nocy po ceremonii jest się odbyła niektórzy mówią, że nad ranem świat byłe te ceremonie nie ma w tym żadnej powagi i nie uczestniczyłem w akcie przyjęcia ślubowania przez sędziów, więc nie mogę odpowiedzieć okaleczone miasto BL Ant, ale wiem, że około dwudziestej drugiej 3003 . roku ukazał się monitor Polski i lisy o uchwałami o wyborze sędziów, a o siódmej 3720 uzyskaliśmy informację o przyjęciu ślubowania co oznacza, że nastąpiło to między godziną dwudziestą trzecią mniej więcej, a średnio 30 panie profesorze my Day teraz zastanawiamy się co dalej na jaki sens ma w takim razie mają obrady dzisiaj Trybunału, który będzie orzekał, a o zgodności z konstytucją ustawy tej pierwszej, a w Trybunale Trybunał Konstytucyjny został wezwany do zajęcia stanowiska w zakresie konstytucyjności wielu przepisów ustawy z czerwca 2000 piąta piętnastego roku o Trybunale Konstytucyjnym rozprawa została wyznaczona na godzinę dziewiątą i jestem przekonany, że o dziewiątej rozpocznie się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, czyli rozpra w w fakty, które miały miejsce, a to są też fakty, które mają znaczenie normatywne nie stanowią przeszkody dla orzekania przez Trybunał Konstytucyjny tyle w, że sytuacja się komplikuje znacznie, dlatego że Trybunał Konstytucyjny ma orzec o zgodności z konstytucją podstawy prawnej bo gdy na sędziów, którzy zostali już wybrani mamy sytuację, w której na mocy uchwały Sejmu w oparciu o ustawę z czerwca wybranych zostało 5 urządzeń po to, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego to są sędziowie wbre w temu co jest kwestionowany w poprzez użycie Formuły z ustawy o Trybunale, że są to osoby wybrane na stanowisko na targowe zaprzysiągł Anny prezydent, ale im należą mamy mamy sekwencję zdarzeń zostali wybrani sędziowie w październiku co do ich podstawy ich wyboru jest pytanie, które zawisło w Trybunale Konstytucyjnym i następnie na mocy uchwały Sejmu, która unieważniła wybór 5 sędziów dokonany w październiku nastąpiło coś co zostało określone jako zwolnienie miejsc trybuna jako konsekwencja tego tych uchwał tylko, że to jest bardzo poważny problem w konstytucji, dlaczego dlatego, że przyjęcie uchwał unieważniający uchwałę październikowe to jest faktycznie stworzenie dodatkowej nieistniejącej w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym przesłanki, która pozwala uznać, że nastąpiło wygaśnięcie mandatu sędziego w tej przesłanki wygaśnięcia mandatu, a tylko wtedy, gdy wygaśnie mandat na węźle określanego wtedy można mandatu absencji, gdy jest wolne miejsca przesłanki są określone w ustawie i tylko ustawowe przesłanki spełnienie ustawowych przesłanek może zwolnić mandat sędziego w Trybunale Konstytucyjnym co to oznacza to oznacza, że mamy do czynienia z 2 typem uchwały, która dotyczy 5 sędziów wybranych w październiku ta uchwała każda z nich ma charakter indywidualny, ale moim zdaniem ma charakter również normatywny generalny, bo wprowadza ową poza ustawową przesłankę co oznacza z punktu widzenia Konstytucyjnego, że w wyobrażalnej jest skontrolowanie na wniosek uprawnionych podmiotów konstytucyjności uchwały Sejmu i unieważniającej wybory sędziów są prawie nowy Trybunał będzie to badał tak nadal będziemy taki wniosek oczywiście nadal gniazda będzie dlatego jak rozumiemy wczoraj Platforma zapowiedziała zapowiedziała, że taki wniosek, że taki wniosek złoży na czele on dotyczyć miało powoływane powoływany wtorek intensywne dobrze, ale ta przyjęcie ślubowania zamyka właściwie sprawę to znaczy mieliśmy wczoraj 20 sędziów Trybunału też agentem, w których nie wiemy, którzy zostali zgodnie z prawem wyzwolenie, którzy nie naleje, gdzie się, że po herbacie mamy jeszcze 1 pani sędzia czeka do 9 grudnia wtedy będzie mogła zarobić złożyć lubowanie najbardziej wieje mamy bardzo źle wykonane mamy fakty dokonane, w których efektem jest w tej chwili sytuacja, w której mamy 5 sędziów wybranych w październiku i są to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uważa pan prezes Rzepliński powinien dla gości do orzekania nie mógł dopuścić do Osieka nie, dlatego że zgodnie z regułami obowiązującymi przez cały okres istnienia Trybunału Konstytucyjnego tzw. votum, czyli upoważnienie do orzekania uzyskuje się w momencie złożenia ślubowania w pod rządami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym osiemdziesiątego piątego roku było też ślubowanie wobec marszałka Sejmu od 1997 roku jest ślubowanie wobec prezydenta co też było kwestionowane, że dla te, dlaczego pana prezydenta włączona w proces, który my nie uczestniczy bata Sejm wybiera da, ale musi być jakaś logika rozumowania logika prawnika jest inną logikę logikę niż polityka w związku z tym prawnik bardzo często może się mylić, oceniając w politykę, więc nie chcę popełnić błędów moje rozumowanie jest z innego świata w święta konstytucji i ze świata prawa, ale co to oznacza to oznacza, że mamy do czynienia z sytuacją, w której jest w wybranych 5 sędziów wobec, którzy nie złożyli ślubowania na PL, ponieważ nie zostali zaproszeni przez pana prezydenta dla dokonania tej niezbędnej w końcowej czynności upoważniającej w konsekwencji do orzekania w mamy jej 4 sędziów wobec których, którzy złożyli ślubowanie najem na działaniach będę starał się ożywia też, dlatego że ślubowanie może nastąpić pierwszego dnia po zakończeniu kadencji sędziego, który opuszcza no tak daleko mamy galimatias ze Stalowej na to trzeba teraz odwołać tych, którzy pełnili prawo i sprawiedliwość wyzywają się, że odwoła NRD ci, którzy od, których prezydent nie kryje mamy mamy 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z konstytucją wybiera Sejm Sejm wybrał tych sędziów do dzisiaj nie jest zakwestionowany skutecznie itp, czyli podstawa prawna i wyborach sędziowie są wybrani są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie mogą wykonywać swojej funkcji, ponieważ nie przyjęto od nich prezent nie przyjął od nich ślubowanie mamy wybranych 5 sędziów na podstawie uchwały, która unieważnia istotny ważne, jakie mamy prawo żywnościowe odebrał zbadać kto by legalność powinna być zbadana stworzony został pewien fakt prawny, z którego wyciągnięto wnioski, że tworzy podstawę prawną dla wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego i 4 zło żyło ślubowanie mamy zatem 6 sędziów, którzy są wybrani ich tam nie złożyli ślubowania i 4 sędziów, którzy złożyli ślub ten kryzys Konstytucyjny to jest bardzo poważna sytuacja z punktu widzenia funkcjonowania państwa, dlatego że mamy do czynienia ze konstytucyjnym organem państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny mamy do czynienia z działaniami Sejmu jako organem ustawodawczym uchwałodawczą, ale także rekreacyjnym określone funkcje w państwie i mamy i mamy tutaj my mamy idealny prezydent my mamy i działania prezydenta działania i zaniechania prezydenta Rzeczpospolitej polskiej w w konstytucji na organy władzy publicznej w szczególności konstytucyjne organy państwa nałożony jest obowiązek współdziałać zasada podziału władzy i zasada współdziałania nie możesz współdziałać tam, gdzie nie należy to zupełnie do swoich kompetencji a bo to jest wyłączność kompetencyjna Sejmu Trybunału prezydent, ale tam, gdzie mamy tu jest sensowne związki funkcjonalne między organami władzy konstytucyjnej tam należy współdziałać na razie nie ma współdziałania to była walka na ja miałem nadzieję, że spotkanie u pana prezydenta z inicjatywy prezydenta 2 dni temu będzie początkiem procesu dochodzenia do rozwiązania można być kompromisu, ale do rozwiązania bardzo trudnej sytuacji konstytucyjnej okazało się że, gdy w rozwiązania takiego, jakiego oczekiwała część opinii publicznej nie znaleziono czy to znaczy, że Trybunał stanu na koniec, że jest skuteczny sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że z 1 strony mamy rodzaj nieposłuszeństwa wobec prawa przecież Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające, zwracając się do Sejmu, aby wstrzymał się miejsce wymiana wanny czy miał prawo to zrobić w popieranej kwestionowany może być wszystko, ale i tak długo jak na drodze prawnej nie uchyli się legalności jakiegoś rozstrzygnięcia organu, a ona w domniemanie legalne jest domniemanie legalności i wiąże wszystkie organy państwa zobowiązane są do przestrzegania prawa sędzia wygenerował Sejm to zignorował i też pewna to ustawa o charakterze politycznym, dlatego że Sejm jest zobowiązany do realizacji postanowień sądowych w tym wypadku Trybunału Konstytucyjnego i to oznacza, że mamy konflikt na linii Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej i Sejm jako organ władzy ustawodawczej i ich to tworzy sytuację napięcia konfliktu i rozwiązanie będzie z każdym dniem coraz trudniejsze w bardzo dziękuję pan prof. Mirosław Wyrzykowski przewodniczący komitetu nauk prawnych PSG Akademii nauk były sędzia Trybunału Konstytucyjnego czy jako sędzia Trybunału będzie pan, że we wtorek parkiety strefy w napęd tlenek i czasu to jest zupełnie nowa sytuacja, która powstała po 25 latach obowiązywania poziom nowego porządku w pana mówiliśmy, że dorobiliśmy się 2 porządnych instytucje demokratyczne wywarów Trybunał Konstytucyjny dla tak mówiliśmy tak mówiliśmy zaręczam państwu NN ferment poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JANINA PARADOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA