REKLAMA

Polska i Węgry blokują przepisy o prawach majątkowych par międzynarodowych. Co to oznacza w praktyce? Rozmawiają dr Dorota Pudzianowska i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2015-12-04 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur i 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry, że nowy dzień dobry państwu, aby się, że państwo mówicie o decyzji Polski, która razem z Węgrami blokuje przepisy o prawach majątkowych par międzynarodowych co to właściwie znaczy w to znaczy, że AMD Polska razem z Węgrami zablokowała przyjęcie w całej Unii Europejskiej 2 rozporządzeń, które ułatwiłyby życia Rozwiń » takim parom czy to małżeństwo przez związkom partnerskim, gdzie chodził gra jakiś element międzynarodowy tego mimo tego związku tej części będzie dochodziło w sytuacji, kiedy partnerzy czy małżonkowie są obywatelami różnych państw i konkretnie będzie chodziło o to chodziło w Tychach w tych projektach o o uzgodnienie różnych kwestii związanych z podziałem majątku w przypadku rozwodu bądź śmierci 1 ze partnerów czy małżonków w takich sprawach mocnym elementem międzynarodowym w sytuacji, kiedy państwa Unii Europejskiej mają bardzo zróżnicowane rozwiązania prawne jeśli chodzi właśnie o to co jest małżeństwem nie we wszystkich państwach jest regulacja związków partnerskich, a mimo to nawet obywatele tych państw których, które nie regulują związków partnerskich przecież zawierające związki z zagranicą często mieszkają potem w państwach, które nie uznają doniosłości prawnej tych związków to pojawiają się róż różu różne kwestie taktyczne, które nawet państwa, które nie regulują związków partnerskich czy to heteroseksualnych czy homoseksualnych no inne muzea i obywateli tych państwach jest to, żeby było wiadomo co się dzieje właśnie inne w sytuacji takich takich sytuacjach takich skrajnych, kiedy się dany związek rozpada czy umiera 1 Paweł, który sąd jest właściwy, jakie ów, jakie prawo jest właściwe tutaj przyjmujesz takie rozwiązanie, że co do zasady właściwe jest płynny prawo państwa, w którym dany związek został zawarty no, więc tego typu ułatwienia te rozporządzenia miały wprowadzić to może spróbujmy opisać jak dziś jakoś sytuację czysto hipotetyczną przykładowo drobną dobrze pokazywała brak tego rodzaju aktów prawnych brak takiego takich przepisów, które teraz Polska z obrotu lub podnosi się w kontekście tych tych dyrektorów, że bardzo częstym problemem jest to, że w sytuacji, kiedy się rozwodzi para małżeństwo Anny czy rozpada związek to dochodzi do takiego zjawiska ktoś też okres jako forum shopping czynił pan na najczęściej ten zamożniejszy ściga się z tym drugim partnerem zboża w wyborze sądu i prawa właściwego do rozstrzygania sporu majątek w UE i wybiera ten, który będzie dla niego najbardziej korzystne ponieważ, by móc reżimy prawne różnych państ w przyjmują różne łączniki tak się mówi w prawie prywatnym międzynarodowym, iż chodzi o to, jakie prawo jest wskazany jako to właściwe jako sąd, jaki sąd wskazał jako ten właściwy do rozstrzygania danej sprawy w 1 państwie będzie łącznik obywatelstwa dziś np. rozstrzyga w 2 sąd wg wg prawa obywatelstwa danej strony w innym państwie to będzie, że nic mi ostatnie miejsce zamieszkania jest właściwym łącznikiem i z tego mogą powstawać różne różne problemy też okazja do tego, by wybierać razi najbardziej korzystne dla dla danego partnera i na ukrócenie też tej praktyki postrzegany jako właśnie nie tylko o manna, z czym problem postrzegany był nie tylko od strony tego zioła i ta niepewność co do co do prawa co do rezultatu, gdyby na rozstrzygnięcia w tych sprawach, ale też, żeby ukrócić tę taktykę poszukiwania reżimu najkorzystniejszego dla danej strony czyli, żeby jasno wskazać na trop jest właściwe prawo tego państwa, w którym związek został zawarty w 2 i to daje przewidywalność dorszy na przyszłość tego niektóre który, które są, kto inny reżimy prawne, czego państwo będzie właściwe czy rozwiąże to jest taka sytuacja, w której może się okazać, że kiedy nie ma tego rodzaju przepisów wygrywa silniejszy bogatszy tak wygrywa ten cel ma więcej kas tak to jest 11 sytuacji, które jak rozumiem w grę mogą i będą ludzi dotyczyły, bo to już się dzieje jak ja sądzę te przepisy miały tego rodzaju sytuacje uregulować w pewnym sensie ucywilizować zrealizować nasz wprowadzić konkretne regulacje, które rozstrzygają, które prawo jest właściwa, a nie także wchodzą grę różne porządki prawne no bo są partnerzy, którzy mają obywatelstwo ner różnych państ w mają tak jest jeszcze napad w innym państwie prawa i chodzą po prostu Grekom, dyktując ze sobą reguły prawne każde państwo w ramach swoich usta w prawa prywatnego Międzynarodowego może różnie to kwestia euro rozstrzygać w zależności od tego kto pierwszy zdecyduje się prawda na na nie zna sprawę sądową cenne może dokonywać wyboru też korzystniejszego dla siebie systemu prawnego w jak odczytywać decyzję Polski, ponieważ Polska głównie tutaj przywiązuje wagę do związków partnerskich jak rozumiem, że to jest ten czas tą stroną w oku, że tutaj to związki partnerskie jeśli go do sądu 2 rozporządzenia, które były traktowane jako pakiet, czyli inne państwa chciały komisja Europejska chciał, żeby procedować w 2 rozporządzenia wyłącznie na Air one and obydwa dotyczą kwestii majątkowych tylko jedno małżeństwo drugie związków partnerskich Polska tak jak opowiedziały się miała oczywisty problem z tym rozporządzeniem dotyczącym innych związków partnerskich, ale też z rozporządzeniem dotyczącym małżeńst w w zakresie w jakim dotyczy ono również małżeńst w homoseksualnych, które są w 4 krajach unijnych dopuszczone w prawnie więc, choć generalnie po prostu o związki czy to małżeństwa czy związki partnerskie osób tej samej płci, którego argumentuje rząd minister sprawiedliwości są w Polskim porządku prawnym ne nieuznawane nieuregulowane i w związku z tym Polska nie może głosować za przyjęciem rozporządzeń, która pośrednio ingerują w jej system prawny w, żebyśmy mieli się zastanowić nad tą datą w tym gestem Polski to jak można interpretować jako gest, jakiego rodzaju jak ty sądzisz o ja myślę, że inne działanie tego rządu wpisuje się zresztą też bardzo ciekawe stanowisko poprzedniego rządu, która było również negatywne jeśli chodzi o przyjęcie tych rozporządzeń no i w Rumi z taką dominującą reinterpretacja innym przepisów polskiej konstytucji art. 18 erze małżeństwo to związek kobiety mężczyzny i leżała uregulowanie 3 małżeństwa winny sposób czy wprowadzenie związków partnerskich no byłoby sprzeczne z polską konstytucją i ta decyzja włoskiego rządu dotycząca właśnie tych rozporządzeń majątkowych ona się wpisuje w to umów to interpretacja konstytucji, chociaż moim zdaniem i to jest wyraźnie też podkreślona w tym rozporządzeń w tych rozporządzeniach zioła ERM przyjęcie tych rozwiązań nie ingerował w żaden sposób autonomię państ w do uregulowania kwestii małżeńst w jej ewentualnie związków partnerskich tak jak inni tak jak sobie tego życzą natomiast te rozporządzenia no one wychodzą naprzeciw problemom, które ma wiele związków właśnie takich powiedzmy umownie o charakterze międzynarodowym, które istnieją w rzeczywistości obywatele polscy również zawierają małżeństwa homoseksualne i związki partnerskie homoseksualne i heteroseksualna te, które również nie są dopuszczane przez nasze prawo za granicą żyją w tych związkach mają euro na wspólny majątek i nie chodziło o to, żeby umożliwić im sytuacja w tych właśnie graniczne, kiedy związał się rozpadną umiera 1 partner ułatwić im rozwiązywanie tych kwestii tonie nie ma bezpośrednio w związku z tym czy Polska uznaje cienia my związki partnerskie czy małżeństwa móc to może tutaj garść cytatów w trakcie czteroletnich prac nigdy nie próbowaliśmy rozwiązać koncepcję małżeństwa w jakimkolwiek kraju członkowskim interweniować krajowe rozwiązania dotyczące związków partnerskich mówimy o konsekwencjach majątkowych dla ludzi, którzy są związani z innymi ludźmi na podstawie odmiennego porządku prawnego tak tłumaczył sytuację niemiecki minister Hall Coma oraz z kolei francuska minister Cristian odbiera mówiła mówimy o ludziach o ich prawach i zapewnienie sprawiedliwości te przepisy są kluczowe dla codziennego życia milionów naszych obywateli nie luksemburska prezydencja podkreślała, że proponowane przepisy pozostawiają nietknięte instytucja małżeństwa partnerstwa, które są określone przez prawo państ w członkowskich nie ma w tych rozporządzeniach niczego co zobowiązywałoby kraje członkowskie do wprowadzenia do prawa krajowego instytucji zarejestrowanego związku partnerskiego nie tak też w tym tonie wypowiadał się także luksemburski minister sprawiedliwości Feliks Bros, ale i co jest bardzo ciekawe nie zgodnie z unijnym traktatem można w tej chwili zastosować coś takiego jak wzmocniona współpraca, czyli wówczas te przepisy, które zostały wypracowane będą obowiązywały we wszystkich krajach poza polską Węgrami tu wszystko o komentarz unijnej komisarz sprawiedliwości Very biurowej, która powiedziała, że to pożar około 2 także poprzez te rozwiązania około 2  000 000 Polaków oraz 300  000 Węgrów, którzy mieszkają poza granicami swoich ojczyzn nie będzie mogło korzystać z ułatwień, jakie wprowadzają proponowany przepis tak, bo to ten Polski sprzeci w oznacza że, ponieważ tak jak wspomniałam rozporządzenia inne są traktowane jako pakiet zarówno te dotyczące małżeństw jak i związków to oznacza, że Polska w stosunku do Polski nie będzie obowiązywało żadne z tych rozporządzeń, czyli no uderza to we wszystkie pary małżeństwa z tym elementem międzynarodowym nie tylko ta, gdzie mamy do czynienia ze związkami partnerskimi czy małżeństwami homoseksualnymi, gdzie jest ich sytuacja nie jest regulowana przez polskie prawo tak czy nie uderza we wszystkie takie pary i tutaj jedno w tym kontekście, aby myślę że, tym bardziej ten teren Mutu upieranie się polskiego rządu przy tym że, aby nie przystępować do do tych rozwiązań dziwi, bo jest bardziej takie działanie właśnie w warstwie w mojej ocenie ideologiczna jest dzięki takim ideologicznym z pominięciem ego konkretnych ludzkich problemów na rozwiązanie, których ta rozporządzenia są nakierowane myślę, że w warstwie symbolicznej chodzi o to, żeby pokazać, że nie ma zgody na przyjmowanie w ramach Unii Europejskiej żadnych przepisów dotyczących właśnie zarejestrowanych związków partnerskich czy małżeństw homoseksualnych byłoby to takie pierwsza byłby to takie pierwsze przepisy rozporządzenia UE i po prostu wydaje mi się, że w tym sensie rząd jest oderwana od problemów konkretnych osób w par, ale i bardziej związany zgłoszenie pewnych interpretacji prawa co, do których też nie ma przecież zgodności między prawnikami żar wykładnia prezentowana przez rząd jest właściwa była tutaj właśnie mamy taką sytuację niż poziom dotyczącą ustawy zasadniczej cechy właściwie bardzo trudno jest podnosić argumenty prawne, więc wreszcie musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z różną techniką poznałem stanie się dziś zastanawiamy także jutro bieliznę, który ma nasz zawód i będzie miał dalej będziemy jeszcze dalej sens, ale no, ale przecież jest to kwestia dyskutowana też w Polskiej doktrynie prawniczej toczą się różne sprawy przed sądami która, która nuty przedstawiona jest inna interpretacja art. 18 właśnie taka, włączając SA, a nie wykluczająca pewna związki spod ochrony pamiętajmy, że w Polsce dziś już 20 % dzieci rodzi się w parach nieformalnych i znowu ta interpretacja nazywają UE konserwatywną konstytucję, gdzie wyklucza się możliwość przyznania ochrony w w ramach innej instytucji niż małżeństwo noty znowu powtórzę to jeszcze raz oderwanie się od problemów z zwykłych ludzi, którzy nie chcą zawierać związków małżeńskich w takiej formie dzisiaj ona w Polsce są przewidziane i nie mogą nas nie mogąc skorzystać z instytucji związku partnerskiego wielu młodych ludzi chciałoby tak żyją w związkach nieformalnych i myślę, że dla stabilności rodzinne też z perspektywy dobra dziecka ja przynajmniej tak to w lidze należałoby podjąć dyskusję na uregulowanie związków partnerskich, choć wiem, że ARM w najbliższym czasie pełnienia nie będzie to możliwe dziękuję bardzo dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną studia trzynasta dziękują i 53 za chwilę forum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA