REKLAMA

Dr Andrzej Arendarski, dr Wiesław Rozłucki i Janusz Jankowiak

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-12-07 09:00
Czas trwania:
42:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry jest już dziewiąta 4 poniedziałek nowy tydzień na pewno mnóstwo nowych wrażeń będzie zaczynamy w naszym studio tradycyjnie mówią od lewej dr Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry panie prezesie pan Wiesław Rozłucki prezes rady giełdy papierów wartościowych w Warszawie środa dzień dobry panie prezesie pan Janusz Jankowiak Polska rada biznesu Dzida była żona Rozwiń » Noto zaczynamy w ogrodzie będzie za chwilę w chciałam zapytać najpier w jest piątek w magazynie, a nie zdążyliśmy dosłownie w ostatniej chwili powiedzieć o tym, że wpłynęła do Sejmu ustawa, która miałaby zmienić obowiązującą w finansach publicznych reguła wydatkowa tzw. w raporcie gospodarczym po dwunasty 40 mówiliśmy już więcej m. in . pan Janusz Jankowiak na gorąco komentował to co w tej regule jest zapisana ja bym chciał poprosić panów o udowodnienie, że sprawą tej reguły finansowej powinniśmy się zajmować żona będzie miała wpły w na finanse państwa to raz na 2 być może będzie miał także wpły w na nas wszystkich chciałam zapytać jak sprawa reguły wydatkowej i rozluźnienia wpłynie za chwilę albo już wpływa albo za dłuższą chwilę wpłynie na kurs złotego, jeżeli w ogóle taki wpły w będzie poprzez wszystko się wydasz reguła wydatkowa wprowadzona jakiś czas temu do finansów publicznych miała ograniczać wzrost tych wydatków wczasach, kiedy te wydatki miałyby rosnąć w sposób nieuzasadniony często się z nim niewiele, ale jednak zmieni pan Janusz Jankowiak nie wiem czy tak niewiele wie pan w powierzyć ją zacząć od tego wiele wątków pan wprowadził jakiś czas temu agencje ratingowe m. in. długich w swoich dla takich tradycyjnych przeglądach napisał, że w UE w zmiany ewentualne z regule wydatkowej będą traktowane jako czynnik, który określa w tym żargonie agencyjnym Credit negaty w, czyli to nie znaczy jest, że agencja mówi wprost, że zmieni ratingu do zmiany ratingu jest droga daleka, ale przed zmianą ratingu jest coś takiego się nazwa perspektywą inwestycyjną WGI myślę, że MF będzie to bardzo starannie analizowane przez agencję, chociaż to, o czym pan wspomniał, czyli szybka reakcja rynku finansowego nie nastąpi nawet w przypadku, jeżeli zostanie dokonana ta niekorzystna zmiana w regule, dlatego że dlaczego nie nastąpi, dlatego że inwestorzy kierują się bardzo prostym nakazem patrzą na wielkość potrzeb pożyczkowych na ich zaspokojenie tegoroczne potrzeby pożyczkowe zarówno, jeżeli nawet, jeżeli zostanie znowelizowana zgodnie z przedłożeniem rządowym tegoroczny budżet i deficyt zostanie zwiększony o 5 a nawet gdyby został zwiększony tak jak tego chciał pan minister Kowalczyk kiedyś w miejsce w swojej wypowiedzi o 10 miliardów złotych to i tak to nie wpłynie na wielkość potrzeb pożyczkowych nie wpłynie to ona podaż długu państwowego w związku z tym po prostu nie mają bezpośredniego powodu do tego, żeby reakcja była szybka na narty staje się tylko prosiła przybliżenie tym wszystkim naszym słuchaczom, którzy na co dzień w zawiłościach finansów publicznych państwa się nie orientują albo nie zajmującym tak co takiego zmieni się w tej regule wydatkowej, że urasta do rangi tematu, którym warto omówić zmiany dotyczą algorytmu ustalającego wydatki to jest już na etapie, kiedy była ta reguła formowana była dyskusja, że to jest skomplikowane trudno zrozumiałe tak w rzeczywistości nie jest, ale problem polega na tym, że przejście dla szerokiej opinii publicznej kwestia jest dosyć skomplikowana wystarczy popatrzeć szansę na wzór ten pierwiastek strona medalu z dnia w Montanie słynny no tak, ale to jest oczywiście są tak naprawdę nie jest tak skomplikowane te zmiany, które są proponowane przez grupę posłów prawa i sprawiedliwości dotyczą 2 części tego algorytmu po pierwsze, tego, który jest związany z wielkościami nominalnymi dotyczy wskaźnika inflacji, przez który się mnoży wydatki z poprzednich okresów, gdy po, jeżeli do tej pory ten wskaźnik był korygowany o rzeczywisty wskaźnik inflacji nie taki, który jest prognozowany tylko taki, który jest wykonany to w tej chwili seans to pada propozycja, żeby zastąpić ten rzeczywisty wskaźnik inflacji celem inflacyjnym Narodowego banku polskiej komisji z grilla niezmienny wynosi 2 ,5 proc bardzo dobrze tylko problem polega na tym, że mamy w tej chwili od 2 blisko już dokładnie od 18 miesięcy będzie zawsze 19 miesiąc deflacji i wskaźnika znacząco poniżej celu inflacyjnego i to oznacza, że skarb wstawienie w miejsce tej wielkości realnej 2 ,5 % oczywiście podnosi limit wydatków czy można więcej pieniędzy będzie wydatek, ale proszę też pamiętać, że w drugą stronę to też może działać jeżeli, by się okazach 3 inflacja będzie na poziomie np. 4 % wtedy okazałoby się, że te 2 ,5 to jest mniejsze koszty ale, ale po zdarzeniu stan zmienić tak zmieniło dostałem grzali się tylko jedno słowo na temat drugiej części, którą pan pyta o zmian, a dotyczy tego modułu, który nazywamy dyskrecjonalny, a który dotyczy tych wielkości, na które wpływ ma parlament, czyli wielkości podatków i składek tłoczyli się, że rząd miał się z prawa, żeby wpisywać do limitu wydatków takiej wielkości natomiast zmiana ma dotyczyć tego, że na ich wielkość limitu wydatków dopuszczalną dla całego sektora finansów publicznych wpływ ma mieć mogą mieć takie dochody, które są dochodami jednorazowymi bądź tymczasowymi one nie będą wpływały na kwotę, ale na limit wydatków tak, podnosząc go prawda dajmy na to, że jeśli w przyszłym roku będziemy mieli wpływy jednorazowe z aukcji LTE to znaczy, że to trwale podnieść limit wydatków na kolejne lata ja zrobiłem wstępne szacunki i też ostatnie zdanie dotyczące tego w jaki sposób to może wpłynąć na limit wydatków w latach 201617 w roku 2016 może podnieść dopuszczalne wydatki, gdyby ta formuła została zmieniona o dodatkowe 16 miliardów złotych, a w roku 2017 o dodatkowe 12 miliardów złotych ponad 100 co byłoby dopuszczalne, gdyby formuła, ale reguły wydatkowej została zmieniona 8 marca do potrzebujemy pieniędzy rząd ma rozbudowane programy wynikające z kampanii wyborczej i okazuje się, że regułę wydatkową można zmienić plany szachowe Gryfino 16 miliard zlotemu zrealizuje Rozłucki szczerze mówiąc to jest via więcej niż myślałem ja tych obliczeń wykonywałem, ale myślałem, że dochodzi kilka miliardów, jeżeli osoba żyje miło, jeżeli chodzi o o kilkanaście to to już jest poważna sprawa pytał one wpły w na kurs walutowy ja tu się zgadzam, że sama zmiana reguły, czyli dopuszczenie potencjalnie większego deficytu jest takie reakcje prawdopodobnie nie wywoła, ale jeżeli rząd pójdzie tą drogą i będzie zwiększał ten deficyt no to szansę na zmiany kursowe są dosyć spora Andrzej Arendarski mnie niepokoi przede wszystkim takie właśnie rozróżnianie raz rozluźniania polityki dotyczącej finansów publicznych dającej dużo większe możliwości jej nie robienia wydatków atak zbrojny chłopski rozum, że wiadomo, że się pieniądze wydaje skosić trawę wkłada w jeżeli, jeżeli mniej, a jeżeli nie na te 3 sprawy ratować długiem albo podwyższać daniny publicznej i tego typu posunięcia prosto prowadzą właśnie do takich rozwiązań czy w moim przekonaniu one są bardzo niebezpieczne, bo nie myślę, że Polska właśnie ładnie przeszła ten ostatni kryzys tam 2007 roku właśnie, dlatego że miałam pewne pewien reżim narzucony, którego nie można było przekaz odpowiada i nie w innych bez względu na to kto rządził to miał twarde nie warunki brzegowe, które przekracza się mu teraz się to zmienia, więc ja zastanawiam co następne będzie zmieniany co najbardziej pokoju od zaraz złożę taką Stanisław Ożóg ja mam bardzo ogólną kwestię tutaj to znaczy na zdrowy chłopski rozum w ramach rodziny budżetu rodzinnego to wszyscy rozumiemy, że nie można żyć ponad stan natomiast jeśli chodzi o budżet państwa to jest myślenie inne to jest myślenie takie, że jest jakiś pan budżet, z którego nikt nigdy nie widział i stamtąd można te pieniądze z braci ten deficyt jak zwiększa to nic nie szkodzi i można być taka wieść gminna głosi, że to jest możliwe z zazdrością żeśmy widzieli w Grecji przez dobrych kilkanaście lat albo i 20 czy można powiedzieć można żyć ponad stan, zwiększając deficyt przez długi czas solisty beneficjenci tego i tam po zdrowa Chłopska kalkulacja akurat na samej Górze wydaje się w świadomości społecznej nie obowiązuje, ale niczym korek się wciąż jeszcze jedno zdanie, iż pan pozwoli dodać na temat nowelizacji tegorocznego budżetu, dlatego że ale moim zdaniem i nowelizacja tegorocznego budżetu i te zmiany proponowane w regule wydatkowej mieszczą się w ciągu jednolitych wydarzeń myśmy się długo zastanawiali panowie w studiu tu też jak robi swego czasu już, jaki jest powód z nowelizacji styl tegorocznej ustawy budżetowej w i od 3 LM na trop właściwej odpowiedzi może się natknąć w ustawie okołobudżetowej, która również nam będzie procedowana w sejmie PiS Otóż mnie zastanowiło jak można z oszczędności po 10 miesiącach, które przekraczają 11 miliardów złotych w stosunku do harmonogramu wydatków zaś w ostatnich miesiącach na oszczędności rzędu 656 miliardów złotych cóż takiego się stało na przyspieszenie wydatków w bardzo było to dziwne, bo żaden minister finansów nie powinien tego robić w ustawie okołobudżetowej jest zapis o duże oszczędności w tegorocznych wydatkach zostaną przeznaczone na dofinansowania Agencji Rezerw Materiałowych proszę państwa to znaczy, że w świetle tych wypowiedzi zapowiedzi, których myśmy słyszeli dotyczących kupowania węgla z hałd ale, pomijając etap pośredni, jakim jest finansowanie agencji oznacza to, że zakup węgla przez rząd jest finansowany ze wzrostu deficytu budżetowego i ostatnie zdanie na temat dla przyszłorocznych ME przyszłorocznego budżetu Otóż bez zmiany reguły w te zmiany reguły nie dałoby się sfinansować nawet programu 500 plus no właśnie interes i początek koniec tej historii wspomnieliśmy o tym, już na początku jest szereg tych obietnic wyborczych spisanych już ustawy, które trzeba zrealizować, więc niepomiernie trudno się dziwić, że pomysł na zysk na zmiany w regule wydatkowej się pojawiają, ale pewnie można zrozumieć, jakie uzasadnienie tych projektowanych zmian ja będę wracał jednak do tego pytania o to co ze złotym w kontekście wszystkich tych wątków, które panowie podnieśliście boi wpływu potencjalnie na przyszły rating, ale także i na politykę pieniężną zastój taki fragment opracowania, które nie pracował pan dr Borawski ze swoim zespołem kredyt, jakiego Credit agricole to jest tutaj w opublikowanym dzisiaj będę stał na świeże, bo to zostało opublikowane kilka minut temu ponad to oparcie reguły fiskalnej na cel inflacyjny RPP oznacza, że nowa rada będzie bardziej niż obecna rada zdeterminowana, gdy w dążeniu do osiągnięcia celu w 2017 roku zmiany wbre w regule fiskalnej stanowią zatem silne wsparcie dla naszej prognozy obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych w marcu szesnastego roku znaczącej rewizji prognozy kursu złotego w drugiej połowie roku szesnastego to jest prawda jak donoszą nam już wszystko jedno zdanie, że można sobie wyobrazić, że nowa rada polityki pieniężnej, która będzie wybrana została wyłoniona w przyszłym roku w sytuacji, w której inflacja zaczęłaby rzeczywiście wyraźnie rosnąć wyraźnie rosnąć Grand po prostu rozważy zgodnie z tą zmianą w regule wydatkowej zmianę celu inflacyjnego w czasie wyobrażam taras na informacjach Radia TOK FM nie tylko powiem, że za euro płaci się 4 zł 31 gr za dolara 397 za franka 397 informacje lub 2 ekonomia kapitał gospodarka też druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry wręcz odprawi pan Janusz Jankowiak pan Wiesław Rozłucki pan Andrzej Arendarski są gośćmi magazynu EKG jest jakaś dobra informacja jest dzisiaj pasuje nie ma dnia pojawia się grałem do dorosłych oraz lokalnej prywatnej, ale troskę i szerszy mianowicie z zadowoleniem stwierdziłem, że poczta Polska zakupiła trzyma zakupić kilka tysięcy smartfonów dla listonoszy, ale chyba 5000 i ile i i parę tysięcy padów, aby z, jakby zinformatyzować i usprawnić obsługę i Torres uważam bardzo dobra wiadomość ja zresztą przeżyłem taką informatyzację plus na przykładzie wizyty u lekarza rodzinnego, gdzie zawsze przez lata patrzyłem jak ten lekarz wypisuje recepty e-recepty mniej więcej są takie same w moim przypadku tam większość ludzi, która przychodzi do lekarza rodzinnego pobiera te same recepty okresowo moja ostatnia wizyta u mnie bardzo podbudowała, bo właściwie imię nazwisko prawda co pan poseł to co przedtem w ciągu kilkudziesięciu kilkunastu sekund miałem wydrukowane wszystkie recepty już jest to w oprogramowanie jest w Genewie widać widać z tego ja jako ekonomistę jestem pasjonatem wzrostu wydajności i usługach to nie jest takie łatwe, a tutaj zobaczyłem go po prostu oszczędność pogrążoną w mniej więcej 1 minuta w stosunku 60 i czyli mówiąc inaczej lekarz ma więcej czasu, żeby zająć się jakimiś nietypowymi sprawami o u pacjenta z odroczeniem zawsze należała także to jest ciąg Andrzej Arendarski i państwami one to jest to jest naprawdę duży postęp w głowie to bez jakiejkolwiek ironii, a bez ironii mówił Wiesław Rozłucki, ale panie prezesie do prezesa Rangers jedno widzi pan tak nie można w 1 z informacji, więc może nie zastano jednak wszystko ja jestem tak zostanę żyła w poprzedniej kadencji posłowie zostali wszyscy w tablety nie wyposażenie nie widzę jakieś skokowego wzroku wydajności pracy tej instytucji, ale zysk diagnoza i symboliczne znaczenie w kontekście dobre informacje, ale wieszamy zainspirował rozbłyski tutaj, bo my obydwoje jesteśmy narciarzami, którzy szanują spotykaliśmy się zaczął kilkakrotnie na nas świętej Górze polskich narciarzy liczyli na Kasprowym Wierchu ja nie wiesz czy ty wiesz, jaka to jest dobra informacja Otóż ja starałem się myli klasycznie jak zawsze to robimy zamówić skipass już na okres świąteczny czy zawsze wyjeżdżamy i ku mojemu zdumieniu nie ma takiej możliwości nie ma takiej możliwości, żeby zamówić skipass na Kasprowy dla celów jest dobra co wiem to dla mnie nie Otóż wzorem są trudne nawiązał korespondencję z polskimi kolejami linowymi na ten temat uzyskałem bardzo moim zdaniem rozsądną odpowiedź proszę pana nie ma śniegu jak nie ma śniegu nie bez niego można korzystać ze skipassu jak będzie śnieg będzie można korzystać ze skipassu do tej pory myśmy kupowali czeskich pasy bez względu na to czy był śnieg trzmiele graliśmy ryzyko na siebie i sobą ryzyko swojego klienta polskie koleje dostawały pieniądze w UE albo zasłużenie albo niezasłużenie oparcie w tym roku zrobili także dzieli ryzyko pełne na siebie jest tylko jedno pytanie, które zadałem kolejom co się stanie, jeżeli ten śnieg w dostępie do grona tych ostatnich 3 Lecha w święta, ale i tak jak dawna aleja symetria wyjadę jako Elvis żyje wolność znaczy, że nasz klient nasz pan no dobra zmiana w obrazkach mu dobrze to był koniec dobrych kolekcji jest stworzyć K2 nie chcę panów i państwa naszych słuchaczy zamęczać tą straszną regułą wydatkową, tym bardziej ktoś ma pamięć albo przed oczami w pamięć tym, iż trudno ten wzór, który jest w uzna, że Stal zajmuje jest taki klub w dobra wiara jest prosty chowa dla mnie jest trudny, ale raz jeszcze chciałem zapytać czy zmiana, którą można zajść w ustawie o regule wydatkowej już z dużym uproszczeniu ustawa, która reguluje nam, jaki może być ten wzrost wydatków to co tam jest zastąpienie prognozowanej inflacji celem inflacyjnym NBP czy tą w powiązaniu z przyszłymi decyzjami nowej rady polityki pieniężnej i z tym co ona ma zrobić z tą naszą inflacją, która w tej chwili jest deflacją może wpłynąć na złotego czy nie czy rząd chce ma taką przez to możliwość gry na złotego po działacze nie, mówi że chce działać tylko czy to nas będzie kosztowało osłabienie kursu złotego mówiąc wprost na moje zdanie to kluczowa jest dla mnie sama ustawa budżetowa na 2016 roku, gdzie zostaną pokazane potrzeby pożyczkowe państwa zostaną potrzeby pożyczkowe państwa pokazane inwestorzy stwierdzą, że będzie więcej emisji długu to przez rynek obligacji oczywiście możemy mieć negatywny wpły w na kurs złotego jest jeszcze 1 sprawę mianowicie komisja Europejska placów zyskało mamy semestr z tzw. semestr na oceny, który będzie wiosną, a nowy program konwergencji, bo to ona stara ścieżka konwergencji fiskalnej jest ich w tej chwili sam pewnością nieaktualna, jeżeli ten nowy program konwergencji pokaże ścieżkę konwergencji fiskalnej wyższą niż 3 % długu deficytu w relacji do PKB to w oczywisty sposób można się spodziewać reakcji komisji Europejskiej nie ma zdania wdrożymy tych słów moja kochana mamie wystrzega zgarną przed próbami przewidywania kursu Walutowego ze mną, ale zmierza pan do tego czy to wpłynie niektórzy z słuchać mogą myśleć, że już należy, więc organ do chwili i kupować euro nie ja myślę, że ten czynnik, o którym słusznie mówił tutaj pan Jankowiak to jest 1 tam z kilkunastu czynników ważnych dla kursu złotego i mówimy o 1, a nie mówimy o tych kilkunastu innych i tylko trzeba, ale brać pod uwagę jak tu stawią za to panie prezesie nie pytam konkretnie 3 EUR jena poezją młodych wpłynie na euro Anglia ma Jasną ścieżkę może z mediów między wami zrozumieć co uważam, że to jest zasadnicza sprawa i to zapewne może zainteresować naszych słuchaczy oka nie pytam czy będzie 45490 poczułem się nie rozważamy takiej odpowiedzi, która moim zdaniem będzie satysfakcjonujący wzorem ma być dla wszystkich Otóż rozpatrujemy to w kategoriach, a prawdopodobieństwa pełna, czyli czy jest prawdopodobieństwo w najbliższym czasie w najbliższym czasie istotnego wzmocnienia się złotego czy też prawdopodobieństwo lokuje się od drugiej strony, czyli jest prawdopodobieństwo osłabienia się złotego i w tym rachunku prawdopodobieństwa dajmy się, że w tej chwili przewaga czynników GOP z tą pewnością nie lokuje się o stronie aprecjacji farelki, a zawsze zaskakują nas wszystkich, którzy myślimy w kategoriach prawdopodobieństwa to proszę mi wierzyć, a aprecjacja mojemu umocnili się w 2 lata, ale ja jak to lubisz Kamil GL tutaj teraz z panem prezesem Rozłucki mamy krótką wymianę no jasne, ale kara będzie na oddziale, a fanów zapraszam panów jak Arendarski gejem hal garażowych wsparciem nie żyje Rzeczpospolita strona nr 3, kto za to Morskiego, gdzie woda ruszyła Stanisław Kluza były minister finansów Marcin Gomoła były wiceszef KNF wtedy, kiedy Kluza był szefem tego skalne wschód to po tym, jak był ministrem finansów Michał Krupiński swego czasu mówiło się cudowne dziecko PiS -u bardzo szybką wszedł do Ministerstwa Skarbu Państwa wtedy, kiedy PiS rządził po raz pierwszy potem kariera w instytucjach międzynarodowych Paweł Tamborski z funkcji zrezygnował mówił w swoim oświadczeniu o tym, że sprawcy dla takiej spółki ważna jest relacja zaufanie z właścicielem ma może nie właścicielem, ale nadzorującym absolutnie giełdy jest skarb państwa oraz formy z głównym akcjonariuszem czerwonej aż z komisją nadzoru finansowego hala będzie mieć się bardzo tutaj skrupulatnie, ale w tym temacie trzeba być bardzo skrupulatnym, które z tych nazwisk pana zdaniem szanse panie z prezesem rady giełda kto, która z tych postaci tutaj czas jasno powiedzieć, że bywają sytuacje się szeroko na świecie i że w ramach rady jest wybierany komitet nominacyjny, który sprawdza kandydatów opiniuje natomiast u nas wydaje się, że ostatnie lata pokazały, że decyduje o tym, główni akcjonariusze i w tym wypadku udał warto posłuchać o kandydatach to jest tzw. giełda dziennikarska te 3 nazwiska, które zostały wymienione to są wszystko ludzie, którzy są związani z z rynkiem kapitałowym rynkiem finansowym, więc tutaj ja bym nie widział większych uchybień bałbym się że, gdyby pretendentem do prezesa zarządu giełdy był ktoś, kto z Giodo nie miał nic wspólnego ktoś jest po prostu nominatem politycznym, ale to wyjaśnienie czy nam i naszym słuchaczom pan jako prezes rady giełdy nie ma ostatecznego wpływu na to kto prezesem konkretnie zarządu został w tej akurat w spółce, którą jest, że giełda papierów wartościowych prezesa zarządu wyrwie wybiera walne zgromadzenie i walne zgromadzenie może zwołać zarząd i nawet rada natomiast takie prawo zgodnie ze statutem ma akcjonariusz, który w marcu mamy 30 % głosów i tyle głosów ma skarb państwa więc, że może wystąpić do zarządu o zwołanie walnego zgromadzenia, o ile pamiętam o zwołanie wymaga 26 dni co najmniej, ale i minister skarbu może sam to zrobić również dobrze zrobił Paweł Tamborski, rezygnując ja myślę, że tak to znaczy, że tu trzeba pamiętać, że Paweł Tamborski, który ja pamiętam jako wiesz, że maklera na pierwszych i w pierwszych latach giełdy zdobyć zapamiętany jako były wiceminister i wiceministra skarbu, więc mówiąc inaczej nowy wiceminister rozmawiał ze Starym wiceministrem no i zrozumieją logikę tego politycznego i myślę, że obie strony nawet powiedziałbym rozumieją się bez słów pan w radzie giełdy zostanie, a tego nie wiem prawda tego nie wiemy jak i zrozumienia, że jest walne zgromadzenie i walne zgromadzenie może dokonać zmian takie jak czuła w uzna za zasadne wreszcie mogą wzmocnić ich w tym, że w tych spółkach skarbu państwa rozpocznie się czy zmiany stawki powinny nas dziwić nie testy to powinna odcinać nas nie dziwię, że powinna dziwić, że od wersji lite jest bardzo bardzo niedobry zwyczaj zresztą wcale nie nie tylko tę ekipę, bo każda robi po prostu w nim kupić, choć jak tsunami, który wymiata zarząd liczy czy olbrzymia część nie da za rządów AKP sami zrezygnowali prezes PiS, a nawet 0, ale uprzedzanie tym razem na antenie redaktor w FIFA mecz, a jest w kradzieżach ważne wiadomo, jaki jest, bo przecież to nie są idealne auto chcesz się zmienia, czyli krótko mówiąc powinny jak powinno być powinna być także się ocenia menedżera z punktu widzenia efektów, jakie osiągnęła spółka prawda, jeżeli zdobyta zostaje, a jeżeli niedobrze za to ich synteza nominatem np. poprzedniej oszust dziękuje artysty co tak bajki opowiada w tej tak teraz będą informacje jak też od razu tylko za oszałamiający wypowiedzieć powiedzieć amen zastrzegam, że to była 1 Pirania z sal SA SA samo decydującym odejściem czy decydowaniem o odejściu no dobrze to tyle właśnie co może mocnych personalnych powiedzieć w części zdziwienie owej będę pytał panów czy dziwny jest tu cytuję podjęłam, bo to jest za premier Szydło cytat podjęłam decyzję, żeby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach no i właściwie co w tym dziwnego albo nic dziwnego do tego tematu wrócimy po informacjach zapraszam jest dziewiąta 37 ekonomia kapitał gospodarka 44 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynowa kadzie i dzieci środka pan Wiesław Rozłucki Andrzej Arendarski Janusz Jankowiak jeszcze raz dzień dobry jeśli nazwa Maciej Głogowski WIG 20 w tej chwili na plusie pół procent 52 zyskuje 1877 punktów dobra zmiana dobra zmiana w odniesieniu do minionego tygodnia, ale właściwie nie tylko tygodnia w ostatnich tygodniach wręcz miesięcy kończyliśmy drugą część ciekawie zapowiedział on zapowiedział rozmowę Agencji Rezerw Materiałowych i tak naprawdę w sektorze górniczym rozmawialiśmy także o sytuacji w spółkach skarbu państwa skoro tak tak, że uda nam się pojawiła indeksach to jest jeszcze 1 sprawa, bo przyznam szczerze ja tak potrzebną do sprawy, że na personalia personalia, ale giełda inny jednak urasta do rangi bardzo ważnej instytucji taką nie była zawsze, ale także w kontekście przyszłych działań politycznych doświadczyliśmy tego zaufania, bo wielka dyskusja polityczna ekonomiczna społeczna i konsekwencje dla giełdy temat OFE wcale nie musi być zamknięty wręcz przeciwnie w niektórych wypowiedziach polityków PiS-u pojawiały się w czasie wyborów i po wyborach jeszcze przed utworzeniem rządu pojawiały się pytania i odpowiedzi co dalej Zofia OFE to dzisiaj m. in. akcje, które są na giełdzie może zatem sprawa personalnej obsady na giełdę będzie sprawą, której wręcz sam komitet polityczny PiS -u powinien decydować kogo tam posłać chorą duszą się tego nie wiem czy komitet polityczny PiS, ale jedno jest pewne w czasie poprzedniej fazy dyskusji na temat otwartych funduszy emerytalnych rola giełdy sprawdza się właśnie do wypowiedzi dotyczących tego w jaki sposób to będzie oddziaływało poprzez Strumień pieniądza nowego, czyli tego co dopływa nowego na wycenę spółek akcji, więc tam były takie opinie ja sobie przypominam panowie też się, które giełda papierów wartościowych wydawał natomiast w kontekście dosyć takiego niejasnego ambiwalentne ze stosunku prawa i sprawiedliwości do części akcyjnej portfela otwartych funduszy emerytalnych rola giełdy będzie opór oczywiście niepomiernie większa, ponieważ tu kwestia będzie dotyczyła zasobów tego co jest już ulokowane w akcjach i w tym kontekście wydaje się rzeczywiście, a nawet zaryzykowałbym chyba powiedzenie głośno takiej tezy, że ktoś, kto poważnie traktował tam funkcje i urząd instytucję, na której czele zostałby postawiony po prezesie tam polskim miałby obowiązek wprost Adam opowiadać i dowodzi w jaki sposób podam ewentualne ewentualne działania przy portfelu akcyjnym OFE miałyby negatywny wpły w na giełdę papierów wartościowych, więc być może ta osoba, która stanie na czele giełdy dobrze by było, gdy była dosyć blisko związana z formacją rządową, a w każdym razie gdy brałam, a dosyć duże przełożenie dosyć duży wpły w na merytoryczne decyzje dotyczące GPW w takt ja mu się w glukozę jeśli zmodyfikować nieco swoją opinię, czyli zawsze byłem za głębokim profesjonalizmem jeśli chodzi o zarządzanie giełdą, ale ostatnie powietrzne kilkanaście miesięcy albo nawet dłużej pokazały, że jednak czynniki takie mikro operacyjne tych, które terminy sesji 3 tam krok notowań to są sprawy szczegółowe i decyzje makroekonomiczne podatkowe fiskalne ostrożnościowe są ważniejsze w związku z tym osoba, która będzie kierować giełdową musi mieć bardzo mocne powinno mieć bardzo mocne przełożenie na decyzje polityczne decyzje makroekonomiczne, ponieważ to obecnie decyduje o tym czy giełda idzie w górę czynie, czyli trzeba szukać kandydata, który nie tylko będzie profesjonalistą jeśli chodzi o giełdę, ale będzie miał mocne przełożenie polityczne tak, aby giełda była wykorzystywana dla rozwoju polskich przedsiębiorstw tak jak zrobiła to przez ostatnie kilkanaście lat śmieje się wydaje, że wszelkie komentarze, których ja już nie mogę słuchać się, że giełda to kasyno, że dom moim zdaniem każda tego typu wypowiedź powinnam być po prostu testowana przez przez giełdę jako po prostu z gruntu nieprawdziwa i to, iż to jest zadanie przyszłego prezesa giełdy, aby rzeczywiście w polityce gospodarczej rządu giełda odgrywała istotną rolę jak co do tego jestem przekonany 100 %, więc chodzi tylko o to, żeby zwiększyć świadomość tego w krajach decyzyjnym i ile to nazwisko w Polsce pasuje do do tej definicji garną się znalazło, ale jeśli jest Roman wrażeń najwyżej nazwisk twierdzi decyzja o nazwie to co panowie tutaj powiedzieli, a jest to dosyć prawdopodobne to wnioski dla mnie są z tego smutnego ważna instytucja obrotu gospodarczego staje się instytucją polityczną uzależniona od decyzji jak pan powiedział panie Januszu co tam politycznym nie było rady politycznej tak czy znajduje jakieś instytucje polityczne po granice upolitycznienia dwujęzycznego Hamida apeli pism nie są bardzo martwi mnie za bardzo zmartwił, bo ja uważam, że giełda nie powinna uczestnicy już uczestniczyć w realizowaniu polityki gospodarczej rządu pani powinna być autonomicznym aucie znaleziono list jest, ale ja mówię powinna w głowę co powinna rada autonomiczną powinna być instytucją, która się kieruje interesem do swoich akcjonariuszy prawda w, czyli przede wszystkim skarbu państwa NATO jesteśmy po części definicyjnej cechy jak powinno być maja będzie to czas pokaże K2 my raz jeszcze wracam do cytatu, którym kończą drugą część PG podjął decyzję, żeby agencja podjęła decyzję, żeby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach mówiła pani premier Szydło, a Agencja Rezerw Materiałowych to jest Państwowa agencja w sferę w tej chwili chyba ze zwierzchnikiem jej ministerialnym jest pan premier Morawiecki tych się wydaje młodzież nie pomyliłem no i oczywiście chodzi o ratowanie górnictwa i cóż takiego co Szpot prezes prawa w numerze gazety, ale w pierwszej części wypowiedzi prawda, ale generalnie to nie wydają się rzeczy, aby w miarę godnie się do pewnych faktów wartość węgla w na zwałach w tej chwili na hałdach leżącego w ich nazwał nawet niespełna 2 miliardy złotych z tych 2 miliardów złotych ponad 60 % to jest węgiel, który de facto nie jest już własnością tych, na których terenie te zwały leżą, bo albo zastawione albo sprzedamy jeszcze nam przed wydobyciem w związku z tym ta kwota, w którą agencja, gdyby chciała kupować wyłącznie to co jest jeszcze do kupienia nie to co już nie należy do sprzedających prawda ta kwota nie jest aż tak dramatycznie duża ona będzie znośna prawdopodobnie dziś około 800 może 900  000 000 w okolicach miliarda od tak tak, ale pieniądze Odra, ale taka kwota nawet ta kwota jest kwotą, która wystarczy do zasilania bez bieżącej płynności tych kopalń, które mają niską płynnością w wielki problem, czyli inaczej mówiąc wprost po ludzku wystarczy na wypłaty 1 pensji nagród może 2 pensji na gazowych roczny w tym kontekście należałoby zapytać, dlaczego kibic jest takie proste, dlaczego ci, którzy oddawali władzę na to nie nie wpadli mieliby być może trochę problem za zarobione butów ostrości i sposobach walki z tą regułą wydatkową to też jest prosta tak jak jest Malta nieudolność Platformy wyłożone sukces rynkowy wynosił badali prędko jedno zdanie na ten temat wydaje się, że jednak może mieli inne standardy można od pan Wiesław Rozłucki i ja uważam, że to z rzeczywiście pomysł na ratowanie płynności mi się wydaje, że poprzedni rząd całymi miesiącami tylko on myślał o tym jak przedłużyć ten stan o parę miesięcy i uważam, że ten pomysł obecnym powinien był przyjść do głowy już wcześniej, chyba że byli moi miłośnikami filmu nie kariera Nikodema Dyzmy i tam podobny pomysł był użyty i jakość ich do niesłusznie wstrzymywało przed podjęciem takiej decydowali się zdecydowanie jednak to atuty z Wiesławem nie zgadzam, dlatego że problem polega na tym, że jeżeli już o tym, mówiłem te standardy są ważne, jeżeli te finansuje się, pomijając już wzrost deficytu, jeżeli finansuje się zakup węgla przez agencję należącą do skarbu państwa i to jest finansowane z oszczędności wydatkach budżetu, w które z definicji zgodnie zobowiązującym wciąż prawem powinny natychmiast pomniejszać automatycznie deficyt budżetu państwa to znaczy, że jednak zmieniamy pewne standardy wyziera asfalt zwrócić uwagę na 2 rzeczy w 2, a Wierzbica nowe Objezierze itd to jest taki ukryta forma jednak jest subsydium ze strony, ale to będzie nadal podlegał podobne ceny komisji Europejskiej no właśnie te zaciągane długi, ale tak naczelny formalnie nie, ale de facto tak jest, a druga sprawa zawsze przy tego typu okazjach myślę, że tak to jest tak powiem rzuceniem nie wiem kromki chleba prawda, żeby przeżyć jeszcze miesiąc nie rozwiązuje to absolutnie żadnych żadnych problemów prawda w sensie jakich strategicznym, a ludzie zawsze bym się te pieniądze mogły być zainwestowane w coś co w 30 przyniesie efekty i nadgodziny lada nawet z udziałem tych, którzy są w górnictwie rada, żeby ich przekwalifikować ci, że oni pracowali w sektorach, które ma większą wartość dodaną bardziej nasycone nasycone technologią i t d. tak dalej ja powiem optymistyczne, jeżeli ten krok, by dać 123 miesiące oddechu i w czasie tych 3 miesięcy powstanie realny projekt restrukturyzacji polskiego górnictwa i uzdrowienia tegoż to uważam, że warto taką cenę zapłacić, jeżeli po 3 miesiącach okaże się, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu nadal będą to pieniądz jest naładowana, ale liczył się, że projekt restrukturyzacji górnictwa w zarysach już znany jak będzie polegał na łączeniu spółek na razie jest z węglem inie sądzę, żeby się zdarza mi lektur do realizacji zawsze jest długa droga na dalszy przepływy z energetyki prawda ta, która sama jest najbogatsza idą do burmistrza K2 nie ma tu jeszcze swój temat, ale pan prezes Rozłucki przybysze z wykresem wiosną nie zapytać państwo naszła cię nie widzą jak przyznał, że taka jest dla nas niewiele też niewiele widzę, więc proszę powiedzieć co jest na wykresie i co z wykresem nadawać się w kategoriach co widzimy aż wstyd powiedzieć no bo przecież przez tyle lat jest związany z rynkiem kapitałowym i jak zdobyłem ten wykres czas walczyć z kamieni, a sam się zdziwił się karze się go może zrobić mianowicie jest to porównanie w ciągu 3 lat, czyli właśnie o tej nieszczęsnej reformy OFE i jak się zachowuje się nasze indeksy na na na tle indeksów europejskich i okazuje się, że nasz główny indeks WIG 20 odstaje w dół od indeksów europejskich, ale również od indeksu węgierskiego, który w tym roku Porsche to chyba 33 koło tego pasa w górę, ale co jest najciekawsze, że nasz indeks małych średnich spółek WIG 80 podąża ślad za indeksami europejskimi czy mówiąc inaczej ta część giełdy, która jest, jakby z daleka od decyzji makroekonomicznych politycznych teraz formuje za przeproszeniem zawsze może za przywłaszczenia, czyli zachowuje się tak samo jak inne indeksy europejskie natomiast tam, gdzie jest duże wkład polityki i obietnic politycznych te spółki, czyli mord już konkretnie banki energetyka plus KGHM, który akurat Czerwie nie ze względu na czynniki zewnętrze wykona ceny miedzi no ale WIG 20 tam trochę jest niestety jest inaczej się zachowuje WIG 20 niż WIG 432 Wilk 83 kończymy EKG, chociaż przyznam szczerze, że jeszcze chciałem państwu panu zacytować jedno zdanie z wpisów z bukowego pana ministra finansów Paweł Szałamacha nie sam niech pan Tusk rolnik z sierpnia, który zaprezentowaliśmy podczas kampanii wyborczej wymaga poprawy to jest o podatku od supermarketów w szczególności kryterium powierzchni sprzedaży 2250 m ² nie jest podkreślam nie jest dobrą podstawą podlegania przepisom tej ustawy no tak, bo dotknęło wiele sklepów w polskich, które ma się bronić, ale wie pan nie ma tam jeszcze 1 refleksji, o którym jest długi wpis w morzu widać nie ma tam 1 refleksji, która chyba powinna być troska, o który licząc, na którą ministrowie powinni mieć na uwadze, bo wiedzą o tych uwagach Otóż od paru miesięcy z polskimi dostawcami do dużych sieci handlowych toczone są czyste chęci negocjacji, których celem jest obniżka marży ze strony polskich dostawców w związku z tym może się zdarzyć nie tak jak to jest w opinii publicznej upowszechnione, że ten podatek wpłynie na ceny dla konsumentów on wpłynie na ceny, które polscy producenci dostają za swoje produkty rolne 1 i drugie Panny Andrzej Arendarski pan Wiesław Rozłucki panią szereg bardzo dziękuję za udział dziś mamy nadzieję teraz informacje po informacjach Cezary łasiczka Jobs Owczarek także bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA