REKLAMA

Z kim NATO dzieli się bronią nuklearną? Rozmowa z dr Beatą Górką-Winter

OFF Czarek
Data emisji:
2015-12-07 12:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to ich Cezary łasiczka program Owczarek studia gość dr Beata Górka Winter UP nasycił, więc fiasko, lecz Polski Instytut spraw międzynarodowy dzień dobry dzień dobry państwu na razie jeszcze broni nuklearnej nie mamy, ale są różne ciekawe programy to tak się, że po po wczorajszej wypowiedzi dotyczącej broni atomowej w Polsce podniosły się dużo różnych głosów, ale warto poznać po programie trudno nazwać się nie ukrywa się w rękach tak rzeczywiście w taki program Rozwiń » istnieje dlatego w NATO od lat pięćdziesiątych oczywiście w okresie zimnej wojny miało im, a inną formułę w tej chwili pewna to mamy do czynienia można powiedzieć z pozostałością tego programu to są bazy w kilku krajach europejskich m. in . w Turcji el Belgii Holandii we włoszech w Niemczech natomiast na jeszcze w okresie zimnej wojny mieliśmy Grecję natomiast tak jak mówię to już jesteś tak powiem pozostałości tenorem dyskusja na temat tego programu w jaki sposób on ma funkcjonować w obecnym klimacie w obecnych okolicznościach trwa w NATO już od jakiegoś czasu, ale i tutaj rzeczywiście ta burza medialna, która przetoczyła się wczoraj po wypowiedzi wiceministra obrony narodowej no ona rzeczywiście wynika myślę z głównej mierze z niewiedzy, gdyż się dyskusja na temat adaptacji tego programu do nowych warunków UE i Polska przypomnę także w Tychach konsultacjach w w tych rozmowach uczestniczy chociażby samego faktu bycia członkiem NATO, a także członkiem grupy planowania nuklearnego dlatego nasz głos w tej sprawie w jaki sposób ten program ma nadal funkcjonować, jakie jest wesoło motywy jego podtrzymywania czy też jego ewentualnych modyfikacji na nasz głos jest nie tylko o racjonalny tak to, że zabieramy głos, ale także pożądany to co zdarzyło się równać z towarem jest podtrzymywany, dlaczego już nic z tego, że zmieniły się również sytuacja i na świecie i w Europie ten program nie zostało zamknięte no tak są jeszcze program z lat pięćdziesiątych to on jak znana to straszne starać się rupieci może się pojawić dawno na śmietniku historii tymczasem trwa i trwa mać się w tej dziedzinie to nie do końca tak jest dlatego pamiętajmy rzeczywiście, zwłaszcza tutaj w Polsce w dyskursie na temat kwestii odstraszania NATO dominują kwestie Koeln odstraszania konwencjonalnego o od dłuższego czasu toczy się u nas dyskusja na temat stacjonowania wentyl ewentualnych wojsk Sojuszu stałego stacjonowania tutaj pewnych jednostek, zwłaszcza amerykańskich rzeczywiście ta nasza uwaga tutaj w kraju jest skupiona na kwestie odstraszania konwencjonalnego w etno, ale z Wisłą bardzo dużo czasu na tego typu dyskusje sformułowaliśmy już kilka lat temu pewnego rodzaju postulaty w tej materii i jesteśmy też tak mam do tego tematu przyzwyczajenia nie budzi kontrowersji nie jest tematem tabu i nikogo nie dziwią już, że polskie zabiegi o rozszerzanie czy to infrastruktury natowskiej czy właśnie stacjonowanie tutaj większej liczby jednostek natomiast kalendarz gwiazdy nuklearne inny plan kwestię nuklearne pytał pan o o tym, pozostałości czasów zimnej wojny, toteż nie do końca tak jest, dlatego że pamiętajmy, że w LM odstraszanie NATO bazuje na 2 komponentach komponent konwencjonalne, ale także komponent nuklearnej w ramach tego komponentu nuklearnego mamy tutaj przede wszystkim parasol Stanów zjednoczonych mamy siłę nuklearne będące w posiadaniu w wielkiej Brytanii Francji i mamy w końcu właśnie tą pozostałości po okresie zimnej wojny, kiedy w niektórych państwach NATO jeszcze zdecydowano się te bazy pozostawić one są i one są istotnym czynnikiem istotnym czynnikiem jeśli chodzi o odstraszanie nuklearne doktrynę odstraszania nuklearnego Sojuszu także nie możemy tutaj tego komponentu kwestionować, ale i też, że kwestia tego bing kwestia dyskusji nad przystosowaniem tego co czułam misji tak odstraszania jednocześnie powinna budzić większych kontrowersji, zwłaszcza że jesteśmy w o tyle specyficznym momencie w historii, iż pewne kwestie, które on już jakiś czas temu wydawało się, że już są zamknięte w one powracają one innym jest środowisko bezpieczeństwa Europejskiego w ciągu ostatnich 2 lat zmieniło się dramat diametralnie mamy oprócz sznur kilku innych zagrożeń mamy przede wszystkim w zagrożenie ze strony rosyjskiej mamy aneksji Krymu mamy różnego rodzaju szereg różnego rodzaju incydentów o różnej skali różnym znaczeniu właśnie w podejmowanych przez stronę rosyjską ja przypomnę tylko o raport z jej małpiarni zeszyt Network na ten temat chcę obliczono w 2014 roku około 6400 przypadków w różnego rodzaju incydentów o charakterze militarnym zainicjowanym przez Rosję z UE w ramach tych amerykańskich GI tutaj nie ma takiej wiedzy startową ponoć w ogóle zawód tylko 1 stronę na to tak, ale mają w tej chwili trudno oceniać rząd, a jeszcze jest dla nas najważniejsze jest to dla nas najważniejsze są te incydenty ze strony, która jest wyżej lądujemy jakieś zagrożenie na nie przez nie przewidujemy zagrożenia ze strony Stanów zjednoczonych, ale wie pani do zamierzonej ona wzorem jest w świecie jest ona poważne incydenty patrzycie konanie sprowokowany, a można na incydenty patrzeć jak na odpowiedź do tego dają się ciekawe będzie porównanie ile było amerykańskich czy tzw. incydenty są odpowiedzią czy tzw. incydenty są prowokacją czy są Poznań tylko 1 stronę trudno jest taki wniosek wyciągnąć, więc warto było źle eksperci za jedno lat natomiast to prawda natomiast ja myślę że, gdybyśmy mieli do czynienia z jakimi się dużo z jakimi się incydentami ze strony NATO o dużej skali to bylibyśmy pierwsi, którzy się o tym, dowiedzą tak strona rosyjska aż ma zwyczaj nagłaśniania wszelkiego rodzaju działanie, które są nowe cele no one nie mają charakteru incydentu, ale każda rozbudowa czy to infrastruktury NATO czy jakieś plany obronne plany, chociaż Bayern umieszczania w niektórych krajach elementów instalacji tzw. tarczy antyrakietowej toasty to są te wszystkie te są te wszystkie działania podejmowane przez NATO, które Rosja uznaje za jej zagrażające, choć cieszy tak jak mówię tutaj w bardzo słabo strona rosyjska u mnie to zagrożenie udowodnić, ale jeżeli rozpoznanie sprawy związane z seksu bardzo rozumie udowodnić, że umowa rosyjsko amerykańska była taka jest, że są pewne przestrzenie, w których nie będą umieszczali w swoich instalacji to to jest umowa dżentelmeńska lub nie dżentelmeńską atak atomowy w relacjach międzynarodowych stale złożonych Rosji jest część umów, które są na papierze jest część umów, które są umowami centrum miejskimi, które polegają na tym to jest nasza strefa wpływów z wy tam nie Puszcza się swego wojska swoich baz swojej broni nuklearnej to jest strefa naszych wpływów i te umowy nie spisane są przestrzegane w momencie, kiedy stan przestaną być przestrzegane to z jednak partnerzy Stal stracą do siebie zaufanie może mówić o braku zaufania to zaufanie jest ono zimnej wojny było zaufanie, które polega na tym, że my wiemy co zrobić, a wiecie co robić, więc teraz budowa tarczy antyrakietowej w Polsce jest naruszeniem takiej czy Domański niepisanej umowy teraz Rosja nie musi udowadniać, że to będzie zagrażało to nie zagrażało to jest zburzenie pewnej umowy międzynarodowej werbalnej niewerbalnej, którą stany Zjednoczone zawarły z Rosją, a więc uważam, że jeżeli na coś umawiamy jednostki, a to łamie to dlaczego miałby jeszcze udowadniać, że to złamanie z Słowak jest zła i dlaczego na złe, a może powrócił do tego wątku, bo informacja Radia TOK FM dr Beata Górka Interior finanse klient ten z kolei 3 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z państwa mają gości informacje o 1220 po informacjach wracamy z Cezary łasiczka program Owczarek studio dr Beata Górka Inteligo piasek rocznie dystans około 3 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych znajomy o programie współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej NATO jak to może wyglądać zupełnie praktycznie te są budowane jakimiś setkami tysiącami stron różnych dokumentów procedur sieci decyzyjnych dalece to może oznaczać dla państwa członkowskiego NATO takiego jak Polska tak, czyli jem odstraszanie okay, a trzecie 1 telefon z Warszawy do nie w Brukseli Waszyngtonu nowego Jorku jej lecą pociski na otoczenie nie nazwiemy w synagogach i ty przepraszam ja bym jednak coś zjeść ciągnie za tych 2 pytań, które LZS, które postawiło już w pierwszej części rozmowy to realizowana jest korzystna, a co ważniejsze dla Stanów zjednoczonych niż mnie chodzi mi generalnie o kwestie o kwestię łamania pewnych zobowiązań państwo gminę o porozumienia dżentelmeńskie także kwestie przejrzystości różnego typu akcji działań podejmowanych przez Sojusz jeśli chodzi o tą pierwszą rzeczą to nie da się ukryć zaprzeczyć, że Rosja łamie nie tylko postanowienia dżentelmeńskie, ale także przepisy prawa Międzynarodowego aneksja Krymu zmiana granic w euro większy pominięte przy pomocy szkole przy pomocy siłę militarną świeczkę przy pomocy siły militarnej to są to są działania i tutaj wszyscy zachodni przywódcy jednoznacznie z Inter łącznie jest sekretarzem generalnym NATO administrację Stanów zjednoczonych przed rządami państ w europejskich zgadzają się co do tego, że Rosja łamie prawo międzynarodowe dlatego no no rozumiem porozumienia dżentelmeńskie natomiast, jeżeli już dzisiaj jesteśmy na etapie cofania pewnych oczywistych przyjętych reguł w stosunkach międzynarodowych to wydaje mi się, że wymagania od strony polskiej czy od strony naraz Sojuszu jako całości przestrzegania 3 z UE ma realizowania wszelkiego rodzaju porozumień zawartych z Rosją to jest pewne mylne jest jednak pewne żądaniem wygórowanym, dlatego że przede wszystkim nie możemy zamykać oczu na to co się co się dzieje z tej drugiej strony testy z rzeczy pierwsza podstawowa Kosowo kwestia, że jeszcze chwileczkę widnieją aż roiło od premiera, by tak swoją drogą bardzo udanych po i transparentności przejrzystości pewnych działań ja przypomnę tylko, bo tutaj jest ta kwestia tarczy antyrakietowej to też nie jest temat nowy mer w tych dyskusjach na ten temat uczestniczymy no cóż przynajmniej od dekady i ja tylko przypomnę, że zarówno na to jaki stany Zjednoczone jak Polska przede wszystkim na to przede wszystkim prowadziło do programu w tej chwili nie ma mowy ta współpraca zawieszona natomiast prowadziła program współpracy w zakresie obrony przeciwrakietowej teatru działań zostało implementowane szereg środków szereg rozwiązań z zakresu tzw. transparencji tańczyli przejrzystości tego zrobić na to również strona Polska w coś jeszcze poprzednich negocjacjach na temat bazy czy wbijają proponowała Rosji na PL tutaj wizytacje ekspertów rosyjskich w barze w Redzikowie i że propozycja ta została przez stronę rosyjską odrzucona dlatego no należy pamiętać, że zarówno na to jaki Polska złudną myśmy zrobili wszystko, żeby te działania, bo jak najbardziej przejrzyste natomiast na reakcję Rosji na jej odrzucanie pewnego rodzaju naszych propozycji Otóż ta tutaj wpływu nie mamy nie do końca reż brakowało, żeby wpływ na decyzję Rosji no błagam przyjście natomiast nie do końca rozumiem pytanie o Kosowo nową mówi pani o łamaniu standardów międzynarodowych w przypadku Krymu, ale dlatego pytam o łamanie standardów międzynarodowych w kwestii słowa przez wspólnotę państ w przez NATO i bajek jak pańscy zapewne orientuję dyskusja na temat Kosowa eksperci jeśli chodzi o dyskusję na temat Kosowa są podzieleni oczywiście bym ich o interpretację tego co się wtedy wydarzyło zasadność interwencji cała grupa ekspertów uważa, że była to interwencja w myślę o zasady interwencji humanitarnej niż była potrzeba obrony Albańczyków w USA, lecz także proszę pamiętać o kontekście Kosowo 3 dziewiąty rok w latach dziewięćdziesiątych mieliśmy wojnę na Bałkanach, która przy niosła wiele krwawych ofiar Europa i stany Zjednoczone były wówczas ze niezwykle krytykowany za to, że nie udało się zapobiec chociażby masakrze w Srebrenicy dlatego liczba interwencji w Kosowie rozpoznawała to właśnie w tym kontekście ideę rozumiem jak do przesłanki tak można zrozumieć przesłanki dlaczego, dlaczego do niej doszło rzeczywiście rzeczywiście ma strona rosyjska eksperci rosyjscy mają na ten temat zupełnie inne zdanie, ale zarazem hiszpańskim nasz koncern analogię duża krytyka również nie ulega utlenieniu znaku solo, więc dla władz, iż Rosjanie nie ustają ale dlaczego rzuca pani uwagę ekspertów wileńskich albo słowackich no tutaj o uznanie czy nie uznania Kosowa jako państwo Otóż suwerenna decyzja różnych rządów europejskich jest też trudno komentować akurat taką decyzje rządu hiszpańskiego natomiast ze jedno punkt na pewno tej sprawie jeśli chodzi o uznanie niemal nie ma w unii Europejskiej zgodę to fakt także tutaj no trudno jest akurat komentować wpisy w ten sposób aż takie wrażenie, że potrzeba łatwiej przedstawiać pełną rację na to 3 Polski czy kogokolwiek patrzących na 1 stronę czy mówimy tarcza antyrakietowa mówimy naruszenia rosyjskie mówimy krajem dobrze, ale co z naruszeniami na to no nie mamy danych, bo nie badamy tego oka jej co Kosowo no nie wiem, o co chodzi Rosjanie mówią, że Rosjanie no a co z Hiszpanami, a co z Lesławem Jan ma, więc zamiast w Londynie remis oczywiście nie uzyska on wizję obraz zięć miał o tym nie wiadomo, żeby na to w ostatnim okresie dokonała aneksji jakiegoś terytorium dla nie mamy tego co mu, że na nich ambicji jak i woli ani plan Toys, lecz także jest bojowa wrażenie, że na to nie dokonuje aneksji terytoriów notes oraz oświetlenia na to świetnie sobie daję radę rozwala Anioł Pański kreowaniu kryzysów humanitarnych tutaj dużo lepsze ma zasługi, a serial ową Egipt z Libiąża reżyseria Lech też nie wiadomo milioner z też nic nie wiadomo interwencji NATO w Syrii nie było tak no właśnie może brak interwencje interwencjom w, a co z co z Libią co z rakiem co z Afganistanem do lista sukcesów ja rozumiem, więc na to jest krótka natomiast lista kryzysów humanitarnych spowodowanych przez działania NATO jest wydłuża się i linii i lista obozów czy uchodźców także coraz dłuższa tym trochę panu upraszczać każdy z towarzyszy walki, choć każdy każdy z tych przypadków jest inny kwestia Afganistanu kwestia kwestia Libii, ale jeśli chodzi o Irak no to przypomnę, że interwencja w Iraku nie było interwencją natowską tylko interwencją sił koalicyjnych pod przywództwem Stanów zjednoczonych dlatego zaliczanie tejże operacji na konto na twoje miejsce zdecydowanie nieuprawnione jeśli chodzi o Afganistan to tutaj rezultaty są już tak powiem niejednoznaczne nie możemy powiedzieć, że NATO poniosła spektakularną klęskę w Afganistanie nie mówimy też o zwycięstwie z faktem jest jednakże, że afgańskie siły bezpieczeństwa czy to będzie armia czy to będzie policja NATO NATO poniosło absolutnie bezprecedensowy wysiłek czas wysiłek kilku set Stack tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w tej misji przez kilkanaście lat to jest wysiłek zespołów szkoleniowych, których brali udział także żołnierze polscy na terenie Afganistanu przypomnę, że w każdej prowincji odbywały się bardzo silnym i aktywne tak bardzo intensywne programy szkoleniowe zarówno dla sił afgańskiej armii narodowej czy też afgańskiej policji, ale i tutaj i działanie kwalifikowałoby ma akurat w kanistrach panu do jakichś spektakularnych porażek na to proszę sobie próżna porównać wskaźniki Erdmann ów w każdej dziedzinie życia tak czy to wskaźniki gospodarcze czy to wskaźniki społeczne kwestia przeżywalności niemowląt kwestia przeżywałem to kwestia dostępu dzieci do szkół i t d . i t d . i t d . więc jeżeli, jeżeli przyjrzymy się tym wskaźnikom to należy zdecydowanie w tej chwili są lepsze niższe niż było przed interwencją jeśli chodzi o efektywność afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa to tak jak mówię ich efektywność rzeczywiście różni się w zależności od prowincji w niektórych prowincjach siły są z lepiej wyszkolone w niektórych mniej natomiast jeśli prześledzi się wszelkie raporty, które pojawiają się na ten temat to jednak ogólna ocena efektywności działania afgańskich sił afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa no i nie jest tak dramatyczna jak jak zwykliśmy o tym, tutaj mówić jeśli chodzi natomiast oni zaczynają się poznać Erich Mansfeld łączy raport z 2015 roku Niemczy pani zna ten raport dotyczący Afganistanu pro 8 Novol z przemoc ataki na cywilów tortury egzekucje znikający ludzie to zagrożone prawa kobiet to tylko niektóre co to jest lepsza sytuacja przybyszom uważa pan, że za rządów talibów sytuacja kobiet w Afganistanie była lepsza i dużo, ale czy jeśli policzymy ile to kosztowało i zobaczymy, że efekty są, o ile centymetr lepsze czasy młodzież oraz, że nie zgodzę się, że są lepszą centymetr ja miałam okazję być w Afganistanie rozmowa z wieloma przedstawicielami organizacji pozarządowych, bo oczywiście nie mówimy przedstawiciele przedstawicielach administracji, gdyż się mogą dotyczyć tendencyjny natomiast, jeżeli pan odbędzie, chociaż 1 rozmowę z przedstawicielami PKOL przepraszam tzw. społeczeństwa obywatelskiego takie delegacje bywało również w Warszawie mieliśmy naprawdę okazja do odbycia dziesiątek Jeślinie setek rozmów, ale i z nich zdecydowanie przebija duża nadzieja ja przypomnę, że to dzisiaj w afgańskiej policji i wojsku służą kobiety mamy nad kobiety w lotnictwie afgańskim dlatego jeśli mówi Panos sytuacji Hołubiec sprzed interwencja w tej chwili nocą zupełnie nie mogę zgodzić z tak to jak złapanie do tego raportu organizacji pozarządowej siłą jak i oczywiście można zapoznać, bo to może pokazuje cała sytuacja nie kilkanaście rozmów zwolnienie to on całości sytuacji na pewno nie pokazuje proszę pamiętać, że o organizację pozarządowe takie jak się ma grać łączy ich aut, a obowiązkiem takich misją jest monitorowanie wszelkich negatywnych sytuacji, które nie mają miejsca właśnie w danym społeczeństwie tak jak w Afganistanie dlatego bardzo dobrze takie raporty ukazują się, bo n p . dzięki raportom Schuman grać co łączy nas świetlaną bardzo poważny problem w Afganistanie np. działalność wysiłków UE, które stało, że tak powiem siłami dodatkowymi do oficjalnych, czyli nie afgańska policja narodowa tylko tzw. formacja, a zgarnął, choć polis i rzeczywiście dzięki raportom Schumanna złącz pokazano, iż się nie warto inwestować w rozbudowywanie akurat tej formacji, gdyż ludzie, którzy się w niej znajdują el częściej zajmują się Rosji łamaniem praw człowieka zapada Zmierzch informacja napadami na kobiety gra wieżami z UE i rzeczywiście dzięki naświetlaniu tego typu przypadków my też jak mamy wiedzę także jak pokazuje słabość wywiadowczą państw NATO siły organizacji, bo na to nie o tym, zielonego pojęcia dopiero się w organizacji pozarządowych, żebyśmy się o tym, dowiedzieli i Bob dole są do woli Beata Górka Winter była państwem gości informacje już za chwilę o godzinie 1210 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA