REKLAMA

Dr Irena Ożóg, Jeremi Mordasewicz i Ignacy Morawski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2015-12-08 09:00
Czas trwania:
41:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studio w tej chwili są pan Jeremi Mordasewicz Konfederacja Lewiatan dzień dobry dzień dobry pan Ignacy Morawski główny ekonomista bis banku dzień dobry dzień dobry czekamy jeszcze naszego trzeciego gościa niespodzianka natomiast my musimy zaczynać się nie mamy na co czekać chciałem na początku porozumieć z rynku pracy czy rzeczywiście jak pokazują różnego rodzaju badania Rozwiń » należy spodziewać się znaczącej poprawy mamy tak klej taki pełen zestaw danych nie chciałbym państwa zamęczać panów naszych słuchaczy państwa cyframi liczbami, ale wiemy o niskim bezrobociu rejestrowanym w Polsce poniżej 10 % wiemy o rekordowo niskim wskaźniku bezrobocia wg BAEL, czyli tego co pokazuje Eurostat w okolicach 7, a więc poniżej tego co jest w unii Europejskiej my mamy 2 czy 2 ciekawe publikacje rekordowa grupa, bo aż 35 % przedsiębiorstw chce w najbliższym półroczu podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników to są najnowsze publikacje z badania plany pracodawców publikowane przez Randstad no imamy jeszcze man Power, który pokazuje, że spośród 750 badanych w Polsce pracodawców 11 % przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia 6 % zamierza redukować etaty, a 79 % nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale dodam, że Manpower opublikuje te badania w Polsce, badając 750 pracodawców co najmniej 7750 co kwartał, a Ignacy Morawski to są dobre informacje teraz co z nich wynika tak naprawdę dla nas pracowników, którzy pobierają pensje czekają na tę podwyżki, chociaż dodam, że poprawy wynagrodzenia najczęściej mogą spodziewać się osoby zatrudnione w przemyśle 40 % usługach 39 % oraz sektorze transportowym magazynowymi logistyce jedynie w sektorze budownictwa plany zwiększenia wynagrodzeń są wyraźnie mniej popularnej dotyczą tylko co piątej firmy w ujęciu regionalnym podwyżki pensji będą miały miejsce w całym kraju przy czym nieco częściej na Zachodzie północy co ważne obejmują zarówno duże miasta, jaki oddalona od aglomeracji wszczęto wewnętrzne itp pozwoli syna czy obserwacje, że jeżeli mogę krótko kolei w środki na smak jest sytuacja jest najbardziej ogólna jest taka, że te informacje, które pan przedstawia wpisują się w serii informacji, które pokazują, że generalnie jest ryzyka dla polskiej gospodarki nie są tak duże jak wydawało się parę miesięcy temu co się kryje planowaniem ryzyka nie są tak dobrze to znaczy że mamy szansę na utrzymanie solidnego tempa rozwoju znając w najbliższym roku jak rozmawialiśmy do tej w studiu latem na przełomie lata jesieni dużo mówiliśmy o niebezpieczeństwie spowolnienia całej Europejskiej gospodarki zmiana to siedzi w Chinach w inne ze względu na to szerzej na rynkach wschodzących generalnie późniejsze doszła niepewność związana z zamachami terrorystycznymi, a generalnie taki napar z danych makroekonomicznych z ostatniego miesiąca wskazuje, że nastroje wśród firm są dobre, że czują one popyt na swoje towary co może go, że koniunktura jest dobra i te indeksy pokazujące chęć zatrudnienia się w to wpisują firmy zatrudniają wtedy, kiedy są pewne, że perspektywy rozwoju są dobre, bo proces zatrudniania jest długi kosztowny i uruchamia się do go dopiero wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, że inne nadchodzący rok 2 czy parę lat będą dobre druga obserwacja jest taka, że te wszystkie indeksy sugerują, że popyt na pracę, bo tam panowie tutaj o pewnych indeksach, czyli o badaniu prowadzonym wśród przedsiębiorst w na relatywnie małej grupie 700 firm to nie jest koniec kariery rozróżnienie to jest zdrada, ale jeżeli spojrzymy na to jak te indeksy były skorelowane z przeszłości z prawdziwymi danymi dotyczącymi zatrudnienia zobaczymy, że silne wzrosty indeksów koniunktury indeks zatrudnienia zwykle współgrały z jest silniejszym popytem na pracę w całej gospodarce, więc możemy liczyć, że popyt na prace będzie będzie solidny co jest o tyle ciekawe, że wiele prognoz pokazywała, że ta dynamika zatrudnienia wkrótce zacznie siadać ze względu na NATO, że wyczerpują się zasoby dostępne siły roboczej rodzi ludzi wykształconych, którzy nie mają pracy jest naprawdę jest bardzo mało pozostaje jeszcze siła robocza to gorzej wykwalifikowane, ale jest popyt na pracę i wydaje się, że się nie otrzyma w najbliższych kwartałach i trzecie obserwacja szybko pan pytał płace pamiętajmy, że wynagrodzenie realne w Polsce rosną teraz w tempie ponad 4 % przy średniej historycznej na poziomie 3 % z małym hakiem, więc wynagrodzenia realne już są powyżej średniej będą pewnie cały czas rosły powyżej średniej historycznej próśb i praw i indeks nastrojów konsumentów pokazują, że ludzie to co, mimo że często w mediach ktoś taki nastrój defetyzmu, że w Polsce źle i t d. to realnie wydaje mi się realny obraz jest taki, że ludzie czują, grając sytuacja rynku pracy różne indeks nastrojów konsumentów prowadzone na dużych próbach bardzo dużych próbach pokazują, że ludzie naprawdę czują poprawę swojej sytuacji finansowej nie mówię, że uważają, że jest dobrze, ale że jest lepiej to była pierwsza wypowiedź pani nas Morawskim Panny Jeremi Mordasewicz pan przebywa z Konfederacji pracodawców, a zatem, że bardzo proszę pana komentarz chcielibyśmy usłyszeć będziecie zatrudniać płacić więcej mam nadzieję dziękuję będziemy zatrudniać i płacić więcej wraz ze wzrostem wydajności pracy mam zawsze o tym, wzrost wydajności tak, bo chciałbym wbić do głowy wszystkim również politykom, że nie da się nie da się po prostu w dłuższym okresie podnosić wynagrodzeń szyb wynagrodzeń szybciej niż wzrasta wydajność pracy w tej chwili mamy z taką sytuacją do czynienia, że właśnie wynagrodzenia średnio o gospodarce rosną szybciej niż wzrasta wydajność pracy mniej więcej 1 , 5 krotnie szybciej ktoś powie, że nadrabiamy zaległości zgadzam się w pewnych okresach może następować niedopasowanie, bo w krótkim nie w krótkim okresie następuje erozja wzrostu wynagrodzeń wzrost wydajności pracy w długim czasie musi pokrywać, a czy Konieczko na czym im i teraz LO skoro mamy realne skoro mamy taką sytuację to oznacza, że pracodawcom brakuje pracowników określonych kompetencjach Real w wzrastały inwestycje proszę zwrócić uwagę, że baza była bardzo niska wobec poziomu inwestycji w Polsce mamy bardzo niski jest 20 % PKB, ale przyrost inwestycji w ostatnim okresie był całkiem niezły ten proces obawiamy się, że zacznie hamować to zawsze tak jest, że przedsiębiorca inwestuje potem sprawdzam sprawdzam co się dzieje na rynku czy te nasze produkty daje się sprzedać w związku z tym dzisiejsze zatrudnianie mało tego zatrudniania również na umowach o pracę, bo właśnie tak jak powiedział pan Morawski przedsiębiorcy wiedzą na czym mają przeświadczenie, że to będzie długoterminowy trend w związku z tym już nie, zatrudniając tylko na umowach zlecenia na umowach krótkoterminowych, ale gotowi są również za zatrudnia się na umowach długoterminowych można, więc powiedzieć, że to dla pracowników podkreślam średnio jest dobrze, a teraz to na co się zwrócić uwagę dla nas ogromne niedopasowanie struktury popytu na pracy nasze zapotrzebowania zgłaszanego ze strony pracodawców i kierunków kształcenia będę przypominał przypadek Austrii, która jest krajem świetnie radzącym się bezrobociem, ale w Austrii na studia idzie 2 × mniej młodzieży niż u nas, mimo że jest to gospodarka 2 × wyżej rozwiniętą wrażenie, że pan trochę schłodzi ten optymizm, ale wynikające z danych, które przytaczaliśmy, choć przecież w tych badaniach, o których mówiliśmy wypowiadają się właśnie przedsiębiorcy to oni mówią o tych potrzebach zwiększania zatrudnienia 11 % 3 o 35 % dekret badanych oczywiście badanych deklaruje chęć się podwyższenia wynagrodzeń, ale jednocześnie 34 deklaruje, że nie może znaleźć ludzi odpowiednich kompetencjach, a także przedsiębiorcy mogą chcieć zatrudniać tylko, że jeżeli ja nie mogę zatrudnić politologa jako operatora ciężkiego sprzętu, chyba że firmy pożyczkowej przy tankowaniu może zatrudnić lub politologa n p . jako operatora ciężkiego sprzętu wysłuchali go pan pan potrzebuje operatora ciężkiego sprzętu czasu, ale w naszych branżach mało, kto to jak mówi pan zechce za stronnika kilkuletni proces spawacza kształci się kilka dobrych spawaczy oraz będzie nas ze strażą w Żorach im pan będzie patrzyło na lata tego operatora tego pan zainwestował w tym jego kurs to rozumiem, że to było z pożytkiem dla pana niedobrze, że inwestujemy no właśnie, jeżeli problem, jaki zgłaszam to coś np. lokalnie kształci się na świat operatorów wiz wózków krowi most na froncie wszak jego jest taka zasada gość, który dołącza już w trakcie audycji przedstawia się sam Irena Ożóg dzień dobry pani minister bardzo proszę państwa się odnieść do tych badań, o których rozmawialiśmy tam z bardzo ktoś chciał zwrócić uwagę na strukturę podaży siły roboczej i to co tak dla ludzi to na co pani czas kielczan dużej podaży siły roboczej China Szanghaj pan zwrócić na to, że pracodawcy poszukują pracowników, ale oczekiwania ich są ściśle skonkretyzowany potrzebują pracowników na konkretne stanowiska do konkretnej pracy natomiast gdy chętni do pracy chęć gry, czyli ta podaż pracy tak nas przeze mnie nazwana jej nie odpowiada kwalifikacjami i oczekiwaniom pracodawców i poruszane tu był problem szkoleń senny oczywiście nie oczywiście można pracownika wyszkolić to trwa to kosztuje w UE i niestety kultura dzisiaj jest jeszcze taka, że w kontekście musimy badać jeszcze poziomu lojalności do tego wszystkiego co ta z pracowników do tego wszystkiego, o czym tutaj była mowa, dlatego że wyszkolonej dobry pracownik, którego się zainwestuje w oczywiście szuka i test maturalny szuka swojego lepszego miejsca pracy czemu ma żal i trzeba mu dobrze zapłacić pozostanie wydzielenie kwestia jest nie tylko w płacy w interesie jest nie tylko mówiliśmy o politologu jesienią chce zostać wojewodą w przyszłości albo zająć stanowisko rządowe i potem idzie na politologię to będzie sfrustrowany będąc operatorem sprzętu, a takich sfrustrowanych pracowników nie chcemy, bo źle wykonują swoją pracę, a taka to znaczyć dużo wcześniej w ten proces zatrzymać tego dostosowania od przyszłego wykształcenia do potrzeb rynku, a to takie proste nie jest pan Ignacy Morawski żyli chciał coś dodać w tej sprawie to tylko teraz bardziej jak kolegę obaj moim zdaniem ludzie mają umiejętność dostosowania się do zupełnie nowych zadań, jeżeli są do tego zdeterminowani wydają się też mentalność ludzi dziś jest trochę inne niż kiedyś dzisiaj w tym miejscu pracy się nie zmienia częściej niż kiedyś nie jest związany z 1 firmą Dennett tak było drzewne na torze rywala udział przemysłu w gospodarce jest trochę mniejsze niż było kilkadziesiąt lat temu i te stałe miejsce pracy nie są tak skałek 1 z rakiem w wszystko to co powiedzieliśmy tutaj czy państwo powiedzieli zapewne w zgodzie z państwa lepszą wiedzę i stanem, jaki mogą zaprezentować pracodawcy, ale na szczęście bez pracowników pracodawcy nic nie zarobią i na odwrót, więc musimy tutaj razem wspólnie o tym, myśleć dobrze teraz będą informacje po informacjach zapraszam państwa na drugą część magazynu EKG m. in. słów kilka Kora porcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej ME w prywatyzacji spółek skarbu państwa świeża sprawa właśnie opublikowana niebawem za chwilę kilka konferencja szefa Najwyższej Izby Kontroli jest kilka ciekawych spra w jak to z prywatyzacjami w ostatnich latach było będę też się pytał pana Jeremiego Mordasewicza co się znajdzie w najnowszej edycji czarnej listy barier Lewiatan co roku publikuje czarną listę barier w gospodarce co w najnowszej edycji już za chwilę powiemy po informacjach teraz mogę państwu na koniec tylko powiedzieć, że euro kosztuje 4 zł 32 gr, a dolar 397 informacja o handlu ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studio pani dr Irena Ożóg pan Jeremi Mordasewicz i pan Ignacy Morawski z jeszcze państwa bardzo serdecznie witamy was dobra informacja pani dr Ireneusz, a pani jakąś dobrą informację o tym, świecie jest czymś takim to dobra informacja mam taką, że z obszaru mojego działania, czyli z obszaru podatkowego, że w, projektując różne ustawy nowe podatkowe nastąpiło lekkie zatrzymanie i analiza tych projektów, więc myślę, że to dobrze służy ta jest dobra informacja dla podatników to myślę sobie, że nie dobra informacja dobra zobaczymy, jaką stronę pójdą to zatrzymanie Guillaume chciał, żebyśmy za chwilę o tym, porozmawiali państwu naszym słuchaczom wczoraj w ostatnim zdaniu Hagi cytowałem wpis ze Facebooka pana ministra Szałamachy projekt z sierpnia, który prezentowaliśmy dotyczy podatku od supermarketów podczas kampanii wymaga poprawy w szczególności kryterium powierzchni sprzedaży 250 m ² nie jest dobrą podstawą podlegania przepisom tej ustawy chodzi o ustawę o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych proponuję byśmy do tego wrócili, bo to jest ciekawy pomysł co jeśli nie to 250 m myślę, że możemy rozszerzyć, ale jeszcze się z dość dobra informacja panna z morskich farmach kosztował sporo banków podnosiły ostatnio prognozy gospodarcze na przyszły rok takich banków, które miały prognozy ich w okolicach 3 % albo poniżej ostatnich danych makroekonomicznych z Polski, które wskazały na całkiem solidny wzrost gospodarczy trzecim kwartale podniosła te prognozy wydają się, że za taki trend obniżania się prognoz średnioterminowych do polskiej gospodarki, jaki obserwowaliśmy od mniej więcej lata od początku lata, że ten trend wśród nas uległ wyhamowaniu, a może nawet lekko się odwróci zobaczymy tam mieliśmy drugą dobrą informację i Anieli Mordasewicz pan pozwoli, że ja dopytałem w ramach dobrych informacji zapowiadają, że o tę czarną listę barier, którą dzisiaj Lewiatan publikuje może to nie współgra z tematem dobrych informacji, ale skoro Lewiatan od kilkunastu już lat 80 albo 12 publikuje czarną listę barier w gospodarce to mam nadzieję, że tegoroczna publikacja, która premierę będzie miała premierę będzie miał za nadgodziny pokaże, że tych barier jest mniej i tak zbudowałem pomysł na dobrą informację, a potem jestem zobowiązany jest panu odczytać maile od słuchaczy, którzy oburzają się z wpisywaniem politologów jako szef studia, które kształcą przyszłych polityków po to, niekoniecznie tak jest, ale to zachwyt czarna lista barier jest mniej tych barier dla biznesu czy nie co Lewiatan szejkowie tak następuje pewna poprawa, jeżeli chodzi o warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i to zabrzmiało bardzo optymistycznie tak, jeżeli natomiast skonfrontujemy opinię 3 grup, ponieważ czarna lista barier stworzono na podstawie informacji otrzymywanych od przedsiębiorców z drugiej strony mamy opinię ekspertów i uwzględniamy również wyniki międzynarodowych rankingach, więc w międzynarodowych rankingach następuje wyraźna poprawa nawet nie lekka poprawa wyraźna poprawa problem polega na tym, że metodologia tych rankingów musi być, jakiego stopnia uproszczone, żeby można było porównać sytuację przedsiębiorców w różnych państwach, ale to właśnie to uproszczenie inni nie uwzględnia specyfiki poszczególnych państ w np. w Polsce skrócił się czas uzyskiwania pozwoleń na budowę ze względu na usprawnienie rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że nie nastąpi nie nastąpiła poprawa, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne to znaczy przestrzeń jest nieprzewidywalna dla inwestorów co prawda samo pozwolenie na budowę można dostać szybciej natomiast przy braku planów trzeba występować o decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu gęste 100 dni niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę przeciąga się często do 3 lat z tak, żeby chodzi o to, żebyśmy z 1 złożony obraz sytuacji widzieli n p . w podatkach nastąpiło za znaczący awans gra w rankingach podatkowych uzyskaliśmy dzięki elektronizacji opłacania podatków i słusznie tak Maczeta jest wyraźna poprawa, ale np. sprawdziliśmy też jak to w różnych grupach przedsiębiorców jest odbierany i jedenastka duzi przedsiębiorcy zwracali uwagę jedynie na kwestię skomplikowania systemu podatkowego ani mówili niższą wysokość podatków i to można zrozumieć, ponieważ oni konkurują z przedsiębiorcami w innych państwach jednak na podobnych warunkach, a średnie opodatkowanie wg raportu tej taksy z banku światowego i PwC sytuuje nas do dokładnie na średniej Europejskiej zmuszony jestem panu zadać jedno pytanie, jakie właściwie są wnioski z tegorocznej listy barier czarnej listy barier jest tych barier rzeczywiście mniej co pokazują te przykłady, o których pan nie wspominał przy w państwa ocenie Konfederacji pracodawców pracodawcą jest lepiej tak najbardziej ogólnie czy nie to tak jak powiedziałem następuje lekka poprawa lekka poprawa, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie są warunki do prowadzenia działalności gospodarczej giełdzie biorąc system działa nie wchodząc tam 400 poszczególnych punktów czarnej listy, która zresztą od osób od dziś będzie zawieszona na stronie to proszę patrzeć na 2 wskaźniki tak wzrost gospodarczy, bo to najbardziej syntetyczne wzrost gospodarczy wzrost gospodarczy i poziom inwestycji wzrost gospodarczy prostszych poziom inwestycji, jeżeli no właśnie no właśnie + 33 czy ta jest poziom, który może nas satysfakcjonować, jaką Polskę, czyli 1 z najbiedniejszych krajów Europy, a uważam, że powinniśmy aspirować do wzrostu gospodarczego jak zresztą mówił również koalicję naszego partia obecnie rządząca na poziomie 425 % w ducha i dróg druga kwestia też poziom inwestycji poziom inwestycji 20 % powinniśmy mieć przynajmniej 25, a kraje, które się szybko rozwijały miały poziom 30 % dla naszego Boga tych inwestycjach, bo przedsiębiorcy inwestują, kiedy mają dobre warunki do inwestowania na Roździeńskiego mają oszczędności krajowe, z których mogą finansować jest tylko 1 zdaniem pani dr Irena Ożóg no, więc właśnie MF problem w tym, że siłą rzeczy, aby przeprowadzać różne rankingi te przyjmuje się w wielu przypadkach uproszczenia w tym kryteria ilościowe ani kryteria jakościowe, jeżeli popatrzymy na ty właśnie kryteria ilościowe to Polska wypada coraz lepiej należy się z tego cieszyć natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia w tych obszarach dotyczących dotyczących kryteriów jakościowych, czyli wracając do tych pozwoleń pozwoleń na budowę jedno rzeczywiście czas w przepisach jest skrócił organy przestrzegają ten czas, ale jeżeli są jakieś uchybienia we wniosku to cała procedura zaczyna się od nowa, więc czas można podwoić np. wie pan Ignacy Morawski chciał się odnieść do tej stopy inwestycji czyli jaki stosunek inwestycji do PKB już dziś mamy niższy stosunek inwestycji do PKB niż niektóre kraje ważne kraje naszego regionu jak Czechy czy Węgry kiedyś, jakie są Azja, a zwykle się władze wykonały, że stopa inwestycji im wyższa tym lepiej dla długookresowego wzrostu gospodarczego tymczasem z niską stopą inwestycji przez osiągali świetne wyniki to jest pewna zagadka i są różnej oczywiście hipoteza, ale jedno z nich jest to żeśmy mniej relatywnie mniej inwestowali w sektorze energetycznym co się teraz niedługo będzie zmieniało, więc możliwe, że to stopę inwestycji metę przeniknąć podniesiona inna hipoteza stopa inwestycji jest związana z tym, że ludzie oszczędzają to jest będziemy na pewno więcej oszczędzać, ponieważ w będziemy zamożniejsi mamy problemy z systemem emerytalnym i toteż może podnieść na inwestycje w PKB, więc mam nadzieję, że ten niski udział inwestycji w PKB mimo wszystko będzie rósł, nawet jeżeli nie nastąpi jakaś dramatyczna poprawa w obszarze regulacyjnym czarna lista barier publikowana dziś przez Konfederację Lewiatan bardzo dziękuję za tą przedpremierowe zrelacjonować K2 nikt dzisiaj pokazało w publikacjach z nim raport o prywatyzacji wybranych spółek skarbu państwa te informacje można znaleźć na stronach NIK nie izba wykazuje, że akcje 4 spółek sprzedano po cenach, które nie oddawał ich faktycznej wartości badano 15 przed czy prywatyzacji 11 jak rozumiem jest bez zarzutu wątpliwości NIK-u 3 istotne nieprawidłowości jak się sama izba stwierdzono w procesach prywatyzacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów meble Emilia zakład Górniczo-Hutniczy Bolesła w na jej 3, który będzie wzbudzał tutaj najwięcej zainteresowania, bo to sprawa bardzo polityczna, a także przypomnę kupujący moc skarbu państwa była była spółka Jana Kulczyka wiele o tym, mówiono w mediach nawet ze swego czasu mówiło się o nagranej rozmowie między Janem Kulczykiem ówczesnym wiceministrem skarbu dziś odchodzącym prezesem giełdy papierów wartościowych w Warszawie tutaj takie zdanie można przeczytać w tej publikacji NIK-u ostateczna sprzedaż akcji spółki Ciech SA po cenie 31 zł była wedle ówczesnych analiz rynkowych przeprowadzona poniżej rzeczywistej wartości akcji NIK w ocenie NIK MSP, czyli ministerstwo dopuściło się niegospodarności i braku należytej dbałości o interes skarbu państwa podczas prywatyzacji spółki Ciech SA my tu jest jeszcze fragment dotyczący konfliktu interesów nam chodzi o umowę o doradztwo finansowe gmin ING Securities spółka doradcza należąca do tego samego holdingu, w skład którego wchodzi w OFE ING udziałowiec akcji Ciechu NIK zauważa, że same OFE ING nie tylko nie odpowiadał nie odpowiedział na wezwanie do sprzedaży, ale wręcz dokupiła akcje spółki Ciech, zwiększając swój pakiet akcji to wszystko można przeczytać w tych komunikatach, a my właściwie patrząc na to dzisiaj już z perspektywy kilkunastu miesięcy po zakończeniu tego procesu i wczytując się taką publikację NIK-u co powinniśmy sobie myśleć nic nie należy powinniśmy myślę, że powinniśmy zachować ostrożność w ocenie z 1 strony Najwyższa Izba Kontroli kieruje się określonymi materiałami inni dolny i ocenia prywatyzację z punktu widzenia czasu rzeczywistego, w którym nastąpiła, relacjonując do tego co dzisiaj, czyja dzisiaj wyceniana jest spółka np. ta spełnia tak kontrowersyjna w cudzysłowie spółka Ciech, kiedy widzowie mogą trochę chwiać, w którym powstają z opinii publicznej w dyskusjach galerie handlowe, więc na rynek rozbieżne wizje są przecież są przecież nie następstwem różnych informacji publicznej, ale się pojawiają i to niekoniecznie są informacjami z informacjami nie rzetelnymi my musimy zwrócić uwagę, że przecież po prywatyzacja OFE w tych spółkach nastąpił spod procesy restrukturyzacyjne poważne w inne procesy restrukturyzacyjne, które mogą powodować, że dzisiaj akcje notowane na giełdzie są najwyższą wartość niż wtedy, kiedy była przeprowadzona prywatyzacja Ignacy Morawski zgadza się z tym, że absolutnie się zachować ostrożność natomiast się zwrócić uwagę na 1 punkt też pan przesłał komunikat znikło gdzieś się, by sprzedaż Ciechu są znane kuszą uproszczone RMB należy pamiętać nie wynika z NIK generalnie zarzuca Ministerstwu Skarbu Państwa, że dokonywał wyceny spółki i nie takimi metodami jak trzeba to znaczy to już nie będę wchodził szczegółowo te są dosłowne zwane różne metody tak, ale że wykorzystał taką metodę ani inną metodę ze sobą inną metodę wykorzystać 1 z zarzutów jest taki, że Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystywało analiz trendów kursów akcji lub bardziej zaawansowanej analizy technicznej do tego co się może dziać ze scenami akcji ja mam pewne wątpliwości co do tego zarzutu o zawsze wycena spółki jest jest procesem niezmiernie trudnym i choć analiza techniczna rzeczywiście wielu inwestorów stosuje, ale wielu inwestorów uważa, że jest ona wątpliwa metodologicznie, więc mam pewną wątpliwość co do obu tych wątpliwości, które zgłosiło nich koniec końców co jest kluczowe przez te przy sprzedaży spółki, kto da więcej jest tak była cena, po którym wystawiono to spółka z nikim się nie zgłosił taka argumentacja Ministerstwa Skarbu Państwa, jaką argumentację rozumiem co znaczy, że może nie ma ich prawidłowe nieprawidłowości do tej zgłosiłem zastrzeżenia co do 1 punktu, czyli co do oskarżenia miniserialu państwa złą metodę wyceny jak na koniec końców liczy, że to ile dają kupujący ani jakie metody wyceny zastosujemy ją na wniosek państwa, abyśmy przez sąd zaliczył były tutaj nieprawidłowości w tym dokumencie, którym czytamy w tym w styczniu nie pada też żadne nazwisko ja, przypominając nazwiska przypomnę tylko tę medialną otoczkę, która w, którą mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy ten proces był omawiany jedno zdanie pan Jerzy Gryz, ale naprawdę jedno, jeżeli pan ma ochotę coś powiedzieć w tej sprawie to już po informacjach informacja przede wszystkim w radiu TOK FM po informacjach trzecia część magazynu EKG ekonomia kapitał gospodarka 44 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu EKG w naszym studiu pani Irena Ożóg pan Ignacy Morawski poniżej Mordasewicz, ale Jeremi Mordasewicz nie wypowiadał się w sprawie Najwyższej Izby Kontroli kontroli procesów prywatyzacyjnych, jakie były prowadzone w latach 201214 tych większych sporo zastrzeżeń, o czym mówiliśmy już w poprzedniej części można przeczytać w tym opracowaniu, jakie opublikował NIK sporo zastrzeżeń dotyczy prywatyzacji spółki Ciech SA najczęściej odłącza się do tych głosów, które już padłe nie pamiętam, żeby do nich do Ciechu do pozostałych spółek ustawiały się kolejki chętnych inwestorów, więc jeżeli nic jest przepraszam za wyrażenie taki mądry po fakcie post factum to cieka w jestem jak to było takie korzystne, dlaczego inni inwestorzy nie wystartowali do tych spółek i chciałbym zwrócić uwagę na nas na drugą kwestię w raporcie, że właśnie dnia nie zawiera nie nie zawierały tym analizy przed prywatyzacyjne trendów, jakie będą kształtowały ceny akcji chciałbym panom znikło przy przypomnieć, że były również takie spółki jak Jastrzębska spółka Węglowa katowicki Holding węglowy inne oferty spółki prywatyzowane, które nie dały sobie rady, które przez interwencję państwa zostały można powiedzieć zniszczone ich akcjonariusze nie przewidywali przecież, że te akcje spadnie w nim Espadon dziesięciokrotnie także, że wycena tych spółek tak poleci na szyję, bo była interwencja państwa im zaszkodzi, więc łatwo jest dokonywać pewnych oceny post factum z perspektywy lat naprawdę zalecałbym tutaj ostrożne silnik powinien sprawdzać procedury, dlatego że włosy dłonie bierze możesz dodać, że moim zdaniem oczekiwanie, a to jest tak sformułowana skierowanie od sprzedającego właściciela publicznego, że zaangażuje się w prognozie cena akcji jest naprawdę przejawem niezrozumienia tego jak funkcjonuje w naszym rynek finansowy może się oczywiście z sprzedający zaangażować taką prognozę, ale to może być tylko czynnik pomocniczy przy sprzedaży tego, że koniec końców jak wiedzą wszyscy, którzy dogłębnie analizują rynek akcji przewidywań cena akcji jest albo niemożliwe albo udaje się udaje się zwykle bardzo niewielkiej grupie inwestorów ma z niewielkiej grupie inwestorów i najważniejszym czynnikiem jest to, jaką dają ceny kupującym, żeby proces sprzedaży był transparentny, żeby był ustawiony tak, żeby jak najwięcej oferentów mogą się pojawić i to powinno być sprawdzane, a nie to czy Ministerstwo Skarbu Państwa z wykonywało zaawansowaną analizę techniczną w celu prognozowania trendów faktycznie przypomnę, że Czech zdaje się był sprzedawany w trybie odpowiedzi na wezwanie, jakie zostało wystosowane do akcjonariuszy pozostałych to wszystko w tej sprawie za chwilę bez zdziwienia K 2 co państwo dziwię się o Diamond zdziwienie, które koniecznie chciałem się podzielić można bardzo niewiele dostają w tej chwili do przeanalizowanie zaopiniowania ustawę prezydencką o emeryturach w i po prostu niezauważenie wykonać te o obniżeniu wieku tak jest, chociaż już nie zatykało czytam uzasadnienie do tej ustawy, z którego jednoznacznie wynika, że wiek emerytalny powinien być stopniowo podnoszony, a na końcu jest konkluzja, że w takim razie wieko obniżymy ich naprawdę no po prostu MEN metoda 3 latkowi w alei róż proszę państwa na czym w uzasadnieniu do ustawy napisany jest tak, że będzie nas to kosztowało je w ciągu tych 4 lat jakiś 40 miliardów tak, że w przyszłości nawet 1 000 000 osób może przejść z grona pracujących dograne pobierających świadczenia, mimo że przypominamy, że dzisiaj zaledwie 16  000 000 pracuje 9  000 000 pobiera emerytury renty czytam, że np. obniżenie wieku emerytalnego sędziów, bo jeszcze rozumiałbym, gdyby obniżany wiek emerytalny nie wiem młodego człowieka jak na cześć człowieka, który stanął jako 18 letni chłopiec przy maszynie i 40 lat pracował, ale żona w skład obniżenie wieku emerytalnego sędziów, których ta ustawa postuluje o 5 lat będzie kosztowało nas rocznie 300  000 000 zł tam jest powiedziane w tej ustawie, że żyjemy dziś średnio dłużej, ale ze ustawa, że żyjemy w zdrowiu, bo mąż umarł z wyróżnieniem przepraszam, bo w tej ustawie pokazuje się w uzasadnieniu, że żyjemy średnio dłużej, ale czym młodszy, że nie wydłuża nam się okres życia 0 w niedzielę na obrzeżach tego nie mówi, ale tak jest napisane, że na stronach trzydziesta siódma wykres nr 1 trwanie życia zdrowia osoby 65 letni Polsce wg płci dla mężczyzny 7 lat i 3 miesiące dla kobiety prawie 8 lat, czyli 105 letniej jeszcze siedem-osiem lat wzrost, jeżeli nawet zrobimy pasmo no ale uśrednione, ale potwierdza pan, że tam jest tak napisane, że jest w uzasadnieniu napisano, że za krótko żyjemy zdrowiej już na emeryturze dlatego szatyn lekko obniżyć cenę czy pan k i zagranicznych czy bank pisemnie czy dziś mur poważnie odczytuje z 60 letnia odsłona tego dokonać aż 60 letnia kobieta, przechodząc na emeryturę ma przed sobą 22 lata życia nasi, a nie wierzę, że nikt nas pan, że nie polemizuje tylko przytaczam to co jest napisane w dziejach chcę powiedzieć, że moim zdziwieniem jest to, że ktoś, kto wie to wszystko tak, kto wyraźnie widać, że wiek 67 lat byłby w najbardziej odpowiednim wiekiem, uwzględniając dalszą dalsze trwanie życia zdrowia podkreśla zdrowi, bo 65 letnia torze jednak jak inaczej arkusz zawierał dlatego, że jeżeli ktoś to wszystko wie i na końcu wprowadza taką konkluzję to dla mnie to jest po obrzydliwe zjawisko przed psie kupy wania różnych grup zawodowych jak np. sędziowie właśnie tak za za 300  000 000 zł rocznie kupujemy sobie sympatię środowiska, które będzie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego jest wpisana do porządku obrad rozpoczynającego się jutro posiedzeniu Sejmu zostały z uzasadnienia jasno wynika to z tego wszyscy mają być podobno zadowoleni, że dzięki obniżeniu wieku emerytalnego będzie praca dla ludzi młodych to jest mit, który zdaje się z obalonym już wielokrotnie, ale w tym uzasadnieniu jest w nim nie ma nie ma związku z między Kijowem przeciwnie im większa jest większy odsetek zatrudnionych rodzi w wieku 5060 lat tym większy odsetek zatrudnionych ludzi w wieku 2030 lat a dlaczego tak jest skoro jest to tak nielogiczne jak wykazuje to uzasadnienie przede wszystkim ludzie starsi ludzie mocni odbierający pracę nawzajem, bo to co innego rodzaju stanowiska tak to po pierwsze po drugie niskie ceny, jeżeli mamy niski odsetek zatrudnionych ludzi starszych tego czy mała część z nich pracuje duża część z nich jest na emeryturze automatycznie mamy wysokie koszty emerytur sektora muszą płacić pozostali pracownicy tak czy mamy wysyp wtedy mamy wysokie składki wysoki klin płacowy, czyli różnicy między kosztami pracy, a tym co pracownik otrzymuje na rękę i to zaburza też działanie rynku pracy, więc w tym uzasadnieniu intencja powiem tak ja uważam, że jeżeli w 80 % społeczeństwa uważa, że wiek emerytalny powinien być niższy politycy zrozumiałe jest w jaki sposób na to odpowiadają, ale to może to zrobić w sposób bardziej łagodny dla finansów publicznych były różne możliwości, ale nie narażeni na jeszcze nic nie znał zrobiono z okresu składkowego wydaje się, że wydaje się, że w tej wersji będziemy preferować to nie jest dobry pomysł bardzo dziękuję pani Irena Ożóg panie zdziwienie może wrócić tego zdziwienia, ponieważ aktualne informacje o dach na moje zdziwienie jest, że już od długiego czasu mówimy o nowych podatkach i podatkach sektorowych, a daje teraz okazuje się, że właśnie nastąpiło wyhamowanie tempa jej chodzić, zestawiając wypowiedź pana ministra Szałamachy w z tym co się dzieje w kontekście zmian w regulaminie Sejmu może tutaj bić się jak i jakby jej wizja wewnętrzną sprzeczność z 1 strony wyhamowania z drugiej strony potrzeba realizacji zapowiedzi, nawet jeżeli te zapowiedzi nie do końca dopracowane w ten może być potrzebna może być wartością wyższą niż logika idei i potrzeba tego podatku z podatków w sprawie kontaktów z podatków sektorowych mamy już ustawę o podatku od instytucji finansowych, bo nie można mówić tylko ta bankowych ma tam także ubezpieczyciele i skoki, ale chyba mało skoków się załapią tę ustawę ze względu na inne progi, które tam są na ich sprawach podatku od sklepów wielkopowierzchniowych tak jak cytowałem państwo wpis pana ministra Szałamachy być może pan minister uznał pan minister uznał, że być może te 250 m nie jest dobrym pomysłem, więc być może będzie rozmowa na temat jak to zmienić zawiązał się tak zawiązał się takie forum polskiego handlu takie Siczek Piotr Paweł polskie składy budowlane mediaexpert Agata meble Stokrotka MarcPol i oni proponują, żeby wprowadzić progresywny podatek przychody roczne netto od zera do 12  000 000 podatek obrotowy 01 od przychodów przychody roczne od 12 jedno do 5 miliardów podatek obrotowy 01 od 12  000 000 nadwyżka 0 punkt od c tego co jest w przedziale między 12  000 000, a 5 miliardów i mogą tak dalej wymieniać, ale nie nie starczy czasu może taka metoda podatku pani Irena Ożóg ja bym powiedziała, że to stanowisko organizacji handlowców jest nazwałabym to nie chciałabym się wypowiadać się zmienia, ale wg mnie tez krzyk rozpaczy, toteż szukanie jakiegoś rozwiązania, które byłoby powiązane z jakąś logiką działania natomiast jest to tym jest to wy też krzyk rozpaczy, dlatego że handlowcy wiedzą, że chyba nigdy ten podatek będzie jednak naprowadzany upadek nabijamy na jakiś podatek będzie, jaki niewiedzą nie mają żadnej perspektywy do końca nie wiedzą co coś co rzeczywiście ich czeka natomiast ja mu mówiąc o tym, że co może być krzyk rozpaczy ja jestem przeciwna takim podatkom sektorowymi uważam że, że oczekiwania od tych podatków są absolutnie przesadzone w stosunku do tego co przyniesie rzeczywiście gospodarce nie wolno zostawić wzmocni to stanowisko czy wyobrażacie sobie państwo, że wprowadzamy podatek w zależności od tego jak duże jest hala produkcji hala produkująca meble np. osób uznali byście to za idiotyzm tak w związku z tym tak samo i za głupi pomysł należy uznać uzależnienie podatku od wielkości sklepu, a teraz druga kwestia czy obrażać się państwo, że na fabryki mebli nakładamy podatek coraz większy w miarę tego jak firma się będzie rozwijała i będzie coraz więcej produkowała to znaczy, że tego, który jest najbardziej prężny naj naj szybciej się rozwija najlepiej wykorzystuje kapitał i ludzi zatrudnionych układamy coraz wyższym podatkiem mogę zrozumieć podatek progresywny w przypadku dochodów osobistych, ale nie mogę zrozumieć podatku progresywnego w przypadku firm, bo nie powinniśmy karać firmy najbardziej efektywnych, czyli najszybciej rozwijających nie jest pan Ignacy Morawski, bo to jest oczywiście nie podatek jest specyficznie wymyślone na potrzeby sektora w cudzysłowie na potrzeby sektora handlowego chodzi tutaj o o uderzenie z dużych zagranicznych sieci handlowe, czyli o uderzenie zagraniczny kapitał w celu wspierania polskiego kapitału w przypadku segmentu przedsiębiorstw produkcyjnych byłoby to dużo trudniejsza, bo my nie możemy z krajowego kapitału budować tak efektywnych fabryk jak mają zachodnie zachodni producenci podczas gdy akurat handlowców widzi, że zaczyna się przecież w rodzinie handlowej mamy masę jest taki cel tego Radia powiem szczerze mówiąc o te plany podatkowe do żądania większych pretensji mam tak polityki fiskalnej, by podatkowej nie prowadził, ale jest nowa partia ma swój pomysł na prawo niech eksperymentują chcą zebrać pieniądze na to, żeby dać dotacje rodzinom niż co robią mam bardziej pretensje o te plany gospodarcze, które są ewidentnie nieefektywne Kasia z wiekiem emerytalnym, z którymi nadal będzie efektywna jest na zamontowanie rzeźby z drogowej, bo to też dobra Deja propozycję imam przesunie niezależnie od złożenia już nie zapraszam w kolejnym za tydzień w kolejce kolejnej audycji może być też bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani dr Irena Ożóg bardzo dziękuję panie i Mordasewicz bardzo dziękuję pani miast Morawski bardzo dziękuję dziękuję informacje o informację Cezary łasiczka audycja Owczarek ekonomia kapitał go Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA