REKLAMA

Prezydent nie zaprzysięgnie sędziów TK wybranych w październiku przez Sejm, a rząd nie opublikuje orzeczenia TK. Komentarz sędziego Jerzego Stępnia

Post Factum
Data emisji:
2015-12-08 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum post factum, a w naszym studiu zapowiadanych gości pan Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego i dobry wieczór, a obecnie uczelnia Łazarskiego najpier w się zapytać się pana zdanie w kwestii tego, że prezydent nie zaprzysiężenie 3 sędziów wybranych przez Sejm w październiku przede wszystkim co to oznacza dla Trybunału to znaczy Jantos usłyszałem, że Kancelaria prezydenta ustami i jakoś urzędnikach barze czekał pan Marek Magierowski, ale także Rozwiń » algierskiego doświadczyła metodą tą doświadczyła na rzeczników to mamy po to, żeby można się było schować za ich plecami w odpowiednim momencie powiedzieć ani nie to trochę inaczej jest na to szef biura prasowego Marek Magierowski mówi wyraźnie niższa nie będzie żadnych szans na żeglarzy układ sił okresów poprzednich, kiedy rzecznik byłby co innego, a jego pryncypał mówił co innego prawda fakty inaczej zapytam poezja w 20 na rzeczy proszę bardzo ważna rzecz, gdyby prezydent zaprzysiągł tych 3 sędziów to liczba sędziów w Trybunale byłaby niekonstytucyjna nieprawda, dlatego że ci sędziowie, których Honza przysiągł i ta czwórka + 1 ona została wybrana bez podstawy prawnej natomiast mają kiepskich prawników tam w tej kancelarii po co to oznacza, że teraz jest najważniejszą rzeczą w ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dz. U . dopóki nie to nie nastąpi to ten wyrok jest, ale jeszcze nie zaczął działać zacznie działać już zostanie ogłoszony w testach na świat Sejm uchwalił ustawę ale, dopóki nie podpisze prezydent i nie zostanie ogłoszona to najważniejsza uderza w Dz. U. bo to jest ten okres vacatio legis tak czy takich wakacji ustawy to mamy podobną sytuację w Trybunał orzekł ten wyrok jest, ale czeka na ogłoszenie to znaczy, że w systemie ciągle jest przepis poprzedni, który został zakwestionowany przez Trybunał czy jestem przepis, który daje podstawę do wybrania nie 3, ale 5 sędziów to dla żartów co w praktyce to będzie oznaczało to wyjdzie w praktyce oznaczało, że jeśli zostanie ruch nie ogłoszony ten wyrok w Dz. U . musi być ogłoszony NATO w tym momencie prezydent musi zaprzecza z tych sędziów, bo przysięgał na konstytucję, a w konstytucji zapisane, że wyrok trybunały są ostateczne już zostanie ogłoszony to w ogóle nie ma innego wyjścia dobrze, ale ktoś chwileczkę chwileczkę natomiast najprawdopodobniej prezydent będzie zwlekał z AWS z przyjęciem ślubowania tak, a jednocześnie prezes Trybunału nie dopuści do orzekania sędziów, którzy zostali ostatnio wybrani w cudzysłowie też zupełnie dramatyczna sytuacja jest ta sytuacja będzie się przeciągała na zasadzie złapał Kozak Tatarzy na Tatarzy za łeb trzyma, aby będziemy się wszyscy denerwowali mieli takie uczucie schizofrenii, bo będziemy mieli takie przeświadczenie, że albo my mieszkamy na Księżycu, a władze na ziemi albo odwrotnie w każdą część na pewno nie jesteśmy na 1 wcielenie biegnie w niebieskim, ale skoro nie mamy opublikowanego orzeczenia Trybunału konstruować wizję okna w ale 5 dni już jest nieopublikowany więc, że za więźnia moglibyśmy pani rozumie rozmawialiście z tego dnia siódmego matka rzadziej się media Belgravia, o czym rozmawiać ja będę miała, o czym mówić tak natomiast ci prawnicy prezydenccy Jagi rządowi nie wiąże się ze z tego sprawę, że dopóki wyrok nie jest opublikowany ten, który stwierdzał niekonstytucyjność podstawy prawnej do wyboru 2 to znaczy, że nadal istnieje podstawa do wygra wyborów 5 i tych 5 sędziów zostało wybranych 8 października rozwiewa no tak, ale jest też rozumiem sytuację, gdy w praktyczną to jutro się budzimy w takiej sytuacji, że godzinie ósmej kolejny piąty sędzia zostanie zaprzysiężony to są czynności bez żadnego znaczenia prawnego czysta, a Trump jest teatr po prostu prezydent obniża prestiż swój swoją pozycję, bo wykonuje ruchy teatralne, o co chodzi o ruchu teatralnym, że to nie jest prawda tylko udajemy, że taki jest, tak więc prezydent udaje, że odbiera ślubowanie, bo nie może odebrać, bo ci sędziowie nie są odebrać nie są wybrani w odpowiedni sposób nie nie było podstawy prawnej do ich wyboru oferty przepis, który został zakwestionowany przez Trybunał już przestał obowiązywać natomiast nowy przepis nie wszedł w życie i dlatego prawda pan marszałek Sejmu mówił my wybieramy czy raczej panel pan Piotrowicz, że wiara w oparciu o regulamin Sejmu, czyli nieważne jest konstytucja nieważne jest ustawa ważna jest regulamin ja nie wiem, kiedy pan Piotrowicz kończył studia, ale konstytucja weszła w życie 2 kwietnia 1007 . roku od tego momentu obowiązuje właściwie od października, bo tam też była taka też vacatio legis obowiązuje zasada, że na czele wszystkich aktów prawnych prawdy stoi konstytucja poniżej ustawy i umowy międzynarodowe później rozporządzenia prawo miejscowe i dopiero uchwały, które wydawane są przez Sejm w żart czy wspomniany przez pana profesora regulamin sejmowy, który jest była taka nie inaczej zastosowane czy to właśnie o tym jutro będzie Trybunał Konstytucyjny orzekał nie Trybunał będzie orzekał o konstytucyjności ustawy uchwalonej dziwię takim noweli ustawy o Trybunał, ale 19 listopada, kiedy właśnie Sejm uchwalił i te daty prof. Andrzej Zoll słusznie nazwał końcem prawo państwa prawa w palto wracając do tego regulaminu czy Sejmu, czyli na dobro sprawy toczą został użyty słusznie w takiej sprawie regulamin to są to jest podstawa do pewnych porządkowych działa tak czy Trybunał Konstytucyjny powinien on to wydać wyrok w najem bez takiego nie zaskarży to nie wyda wyrok, bo przynosiła zaskarży oczywiście z własnej woli nie może Saska rozpatrywać kiedyś tak było, że Trybunał mógł z własnej woli brać na warsztat różne niekonstytucyjna aro akty normatywne, ale 1007. roku jest to możliwe w kilka minut temu pan profesor powiedział że, dopóki nie ma opublikowanego orzeczenia no tutaj sytuacja swoistego zawieszenia tylko, że ta konkretna osoba decyduje o publikacji szef takiego rządowego centrum Gorzowa wyrzucono natychmiastowy była od wielu lat, który tworzył do to centrum byłby bardzo wybitnym fachowcem moim zdaniem to jego wyrzucono natomiast już w tej chwili ktoś silnego zastępuje je z tego co dotarło do Trybunału Konstytucyjnego to pani premier wydała polecenie dniem opublikowania tego, który aktów moim zdaniem urzędnik na poziomie, gdyby to był urzędnik służby cywilnej n p . ale niekoniecznie każdy urzędnik Gminny ma prawo powiedzieć no proszę, ale jak się opublikować jeszcze pani premier każe mi nie opublikować to proszę mi dać na piśmie jak nam się wtedy wstrzymała, dlatego że byłby dowód na piśmie, że żądała wykonane lub przestępstwa na dobrą sprawę dlatego też oceniać dwojako jako przestępstwo mogliby już przestępstwo urzędnicze to nie tylko już takie, gdyby tzw. delikt Konstytucyjny, ale byłoby to przestępstwo urzędnicze po prostu no, więc takiego na pewno polecenia nie ma na piśmie, a on ale nawet gdyby pamięta pani premier dała na piśmie to urzędnik był obowiązany w tej sytuacji nie wykonać, dlatego że tego rodzaju mnie tego rodzaju działanie musi prowadzić do niepowetowanej szkody w te przecież do tego, o czym będzie jutro Trybunał mówił z powinno trochę uspokoić artysty tajna broń wysoce całą sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego to coś co jutro Trybunał orzeknie o jedno Trybunał orzeknie nie jestem przekonany, jakby w konsekwencji tego orzeczenia poprzedniego zresztą to wszystko co jutro się stanie to zresztą powiedział w uzasadnieniu uchwały poprzedniego wyroku no, więc ProForma oczywiście Trybunał orzeknie, że ta nowela jest niekonstytucyjna dałoby no i co wtedy może, dlatego że ocenia też miał publikuje się w Dz. U. nabędzie już 5, czyli pełen skład na mecz 1 zbadaj się zwariować, ale z punktu widzenia ja nie przyjmuje punktu widzenia kogoś z poprawą nie ma czegoś czepiać punkt widzenia tylko prawo to prawo norma poprawność nie kradnij tak opublikuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego wykonaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego tak dobrze, ale w praktyce będzie wyglądało to przyjdzie 20 słońce będzie paraliż, dopóki nie da pracę po prezydencie nie wycofa tylko prezenty znaczne, bo tutaj jeśli chodzi o Trybunał to te są wybitni prawnicy otoczenie grupa kilkudziesięciu on kiełki kilkudziesięciu osób jeszcze doradców różnego rodzaju asystentów i t d. Trybunał tutaj nie popełnia żadnego błędu natomiast jedno pan prezydent jest w trudnej sytuacji, dlatego że on przysięgał na konstytucję, że będzie wykonywał wyroki Trybunał Konstytucyjny pojawiają się takie głosy, że zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego może być ostatnią instancją, która będzie mogła jakoś uporządkować sytuację właśnie 20 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwolnienie to sprawa jest już uporządkowana nie będzie 20 sędziów, bo jest w tej chwili z 15 jest prawda w tej chwili jest dokładne 15 sędziów wybranych, dlatego że nie da, bo wybrano 5 sędziów tak i Odrze od dziewiątego w tej chwili aż 14 sędziów rząd rozpoczął kadencję natomiast 15 sędzia to będzie rozpoczynał kadencję na drugi dzień widać dziś 9 listopada tak 9 listopada, czyli w dniu ogłoszenia w dniu rozprawy jutrzejsza już ten piec piąty sędzia piętnasty będzie rozpoczynał kadencję z 15, by to będzie już 15 sędzia, gdzie jest 14 natomiast tych 5, których zaprzysiągł prezydent no to muszę powiedzieć, kto to był teatr bez znaczenia my mieliśmy przedstawienie będzie się ten casus czy raczej Case omawiała na niezliczonych Muniek seminariach i ćwiczeniach ja zresztą to też robi ze swoimi studentami na jest jest po prostu finansiści HiFi banda, ale to jest straszne to znaczne jak dobrze nam nawet Europa, mówi że straż z dnia 305 dla studenci z profesorami mogą się bawić, ale organy państwa nie da to jest taka sytuacja, że prezydent premier jak ich otoczenie robią teatr udają, że coś robią tak jak w Operze w Operze chór śpiewa idziemy idziemy idziemy albo bohaterka śpiewa umieram umieram umieram, ale wszyscy wiedzą, że nie umiera tak samo tutaj za przysięgam za przysięgam za przysięgał, ale wiem, że nie za przysięgam na ten temat można przerwać na różne sposoby wydaje mi się ten, który ochroni słyszeliśmy ostatniej co jest zaskakująca, ale być może jakąś nadzieją to 1 z tak można przerwać go w taki sposób albo prezydent przyjmie ślubowanie od tych 3 sędziów przyjął już od tej odstąpiono od piątej sędzi z odzieżą wybrała, ale niech pan zrozumie to jest teatr to nie tych sędziów nie wybrano, a dobrana odczytują zrobi z tymi, których przyjął ślubowania, którzy aktorzy albo jest jego sprawa z PSL sprawa co z nimi zrobić nie tracą stworzenie na co dzień trenują już dawno stracili moim zdaniem twarz natomiast dziwię się tylko, że tam jest kilku profesorów prawa adwokat z mężem pozwalają się robić z siebie marionetki nie Sienno w każdym bądź razie niema nie możemy się zwariować tych sędziów nie wybrano to był teatr udający wybranie Opera Opera mydlana, która kosztuje oczywiście bardzo dużo nerwów my jesteśmy w takim stanie w dawnej Rzeczpospolitej mówiono, że to stan ex Orbita agencji, że państwo, jakby wypada z Orbit tego pojęcia nie używamy od osiemnastego wieku wykreślone zostało jakoś tak z naszego języka, ale takim cudownym 1718 wieku Polacy używali takiego pojęcia Expo w agencjach państwowych ratuje z orbity w związku z tym trzeba przywołać rządzących do porządku prof. Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego również uczelnia Łazarskiego i Maria z rozmowy w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA