REKLAMA

Zmiany w budżecie na 2016 - komentuje Jarosław Janecki

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-12-14 12:40
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze itp jest prawie 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM w rynek walutowy proszę bardzo euro teraz po 4 zł i 36 gr za dolara płacimy 3 zł i 97 gr frank po 4 zł i 4 gr za funta trzeba płacić teraz 6 zł i 1 gr warszawska giełda na plusie WIG 20 teraz zyskuje 27 %, ale poziom bardzo niski w 1762 punkty tyle notuje wynik 20 Polska Litwa, które mają terminale płyty gazowe do odbierania gazu skroplonego w Świnoujściu i w Kłajpedzie Rozwiń » mogą wspólnie negocjować z reguły zakupy w inny LNG tak uważa wicepremier Mateusz Morawiecki dodawał, że jak już działa Litwa dokładnie jedzie w netto będzie rozmawiał o budowie połączenia gazowego między polską Litwą o to, żeby wzmocnić system bezpieczeństwa bezpieczeństwa energetycznego w obu tych krajów, a minister Morawiecki wicepremier Morawiecki jedzie na Litwę w inne, żeby zainaugurować w bardzo ważny projekt tak naprawdę, czyli polsko-litewski most energetyczny to jest ważna rzecz, bo budowę katedry pierścień Bałtycki łączy m. in. ze Skandynawią tutaj te nasze regiony rynny energetycznie jak no i to jest ważne połączenie ze względów innych, zwłaszcza tutaj dla państ w bałtyckich w mojej mają bardzo wysoki priorytet także w Unii Europejskiej w nowo to rzeczywiście jest osiągnięcie takiego mostu energetycznego zawsze będzie jest zamknięty obieg, czyli gdzieś tam prąd będzie można z 1 kraju do drugiego po tym, czyszczeniu przesyłać ważna rzecz dzisiaj rano zainaugurowana będzie on tam właśnie pojechał wicepremier Morawiecki, który jeszcze 1 rzecz pierwsze plenarne posiedzenie rady dialogu społecznego dzisiaj o zamówieniach publicznych, ale w perspektywie 1 z tematów ma być m. in. program 500 plus, czyli 500 zł na drugie kolejne dziecko w rodzinie raporty gospodarcze, ale dziś jeszcze 1 ważna rzecz się wydarzyła minister Paweł Szałamacha, czyli minister finansów pokazał w jaki sposób chce zmienić się budżet państwa na rok 2016 projekt, który został mu tego spadku po poprzednim rządzie nasze studio pan Jarosław Janecki główny ekonomista Société Générale dzień dobry dzień dobry to tak w skrócie opowiem założenia makroekonomiczne nie zmieniły się, czyli inflacja prognozowana dalej na poziomie 170 tych procent 3 i osiemdziesiątych procent to wzrosty PKB deficyt był z budżetowych polszczyzny język, ale bardzo nieznacznie tylko 100  000 zł czy pan jestem zdziwiony, że te prognozy się nie zmieniły w projekcie tym, który ma być nowelizowany go, iż jest to ów ustawa budżetowa projekt ustawy budżetowej na rok 2016 i ma szereg ryzyk i oczywiście możemy powiedzieć, że jest to ustawa do wykonania natomiast jest obarczona dużym ryzykiem i tutaj możemy wymienić 3 elementy które, które mogą zakłócić realizację ustawy budżetowej w przyszłym roku strona makroekonomiczna dochodowa wydatkowa to wszakże wysunęła się dobrze w dokładnie tak i tutaj wszędzie mamy wszędzie mamy jakieś ryzyko powiem szczerze, że trochę mnie zaskoczyła sprawa, a jeszcze m. in. założeń makroekonomicznych, ponieważ w przyszłym roku jak wiadomo zakładane są działania po stronie wydatkowej budżetu państwa, które de facto powinny wpłynąć na pobudzenie wzrostu gospodarczego w tym czasem wzrost gospodarczy minister z finansów zakłada taki sam jak poprzedni jego poprzednik minister Szczurek to sekundy przerwy panu to w takim razie posłuchajmy pana ministra na Pawła Szałamachy, który dzisiaj opowiadało relacjonujący w jaki sposób będzie zmieniał się budżet na 2016 rok mówił o programie 500 plus, czyli właśnie rozumiem tych wydatków, o których pan teraz wspominał w słowach mówił, że to są inne aspekty tego programu pierwszy ma być takim impulsem demograficznym to ma wspomóc rodzinę z, ale już cieszy się posłuchali tego drugiego fragmentu o drugim aspekcie programu 500 plus wg ministra Pawła Szałamachy on także ma drugą stronę, która cieszy ekonomistów to znaczy, pomimo że jest bardzo dużym wysiłkiem finansów publicznych to jest także bardzo silnym impulsem popytowym w związku z tym on urealnienia nad tą prognozę wzrostu obrotów w rolę krajowego brutto od 3 i 8 % w świetle tych wydatków jest bardzo realny, a nawet spotkaliśmy się z osobami, które mówią, że ta prognoza może być przekroczona to znaczy, że produkt krajowy brutto może wzrastać w szybszym tempie pamiętamy, że w latach 20062007, kiedy rządziło prawo sprawiedliwość dynamika PKB znacznie przekraczała 5 w drugim roku 6 % były bardzo dobre lata dla naszego kraju naszym celem jest powrót do tych dobrych lat minister Paweł Szałamacha pan się zgadza z tym optymizmem i ja mam bardziej ostrożne prognozy makroekonomiczne to znaczy oprócz tego, że po stronie wydatkowej mamy no znaczący impuls rzeczywiście po popytowej to jednak z drugiej strony mamy również jej stronę dochodową atuty pojawiają się nowe podatki, jeżeli pojawiają się nowe podatki to istnieje ryzyko, że niektóre składowe produktu krajowego brutto z okażą się nieco słabsze niż wcześniej musieliśmy tak jej myśl tej przede wszystkim o inwestycjach na inwestycje mam akurat są bardzo wrażliwe na to co minister finansów zamierza robić ja jeśli chodzi o w podatki podatek bankowy w jak pokazują przykłady z innych krajów wprowadzenie podatku od aktywów z powodu przyczynia się do mniejszej dynamiki, a kredytów, a to z kolei powoduje, że to dynamika inwestycji może być nieco mniejsza myślę tu przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw i których gospodarstwach domowych o akurat to, że rząd będzie w dalszym ciągu podejmował próby inwestowania w infrastrukturę to tej akurat wątpliwości nie mam, czyli toczyli, owszem, tak nie może się nie uda się rozpędzić tak, żeby do tego 6 % PKB wzrostu PKB dojść nasze i jak ja rozumiem motywy, dla których nie zostały zmienione założenia makroekonomiczne, bo jeżeli minister finansów zmienił założenia makroekonomiczne to wówczas ceny utrzymały było procedować niejako od początku całą cały proces powstawania ustawy budżetowej to by trochę potrwało jednak już każdy każda każda jest ministerstwo kajakarzy z resortów musiałby odnowa prawdopodobnie, bazując na nowych wskaźników makroekonomicznych przygotowywać się swój budżet to jest to jest 1 aspekt drugi Ano rozumie, że rząd tej minister finansów pewien sposób odnosi się do swojego poprzednika i uważa, że właśnie no tutaj w tamten mieliśmy do czynienia z nadmiernym optymizmem i kto się zgadza rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na raty budżet jeszcze przed zmianami do wzrostu w okolicach 38 % aut w był przez wielu ekonomistów kontestowane jednak także tylko, że to tutaj na dzisiejsza dyskusja toczy się na kilku płaszczyznach z 1 strony mówimy o łzach o tym, czym jest możliwe wykonanie ustawy budżetowej w ten sposób, że deficyt do całego sektora finansów publicznych nie będzie wyższy niż 3 % PKB minister finansów zakłada, że to będzie 2 i osiemdziesiątych, a z drugiej strony myślimy również o o los Osamy o samej dynamice PKB, a ja sądzę, że od tej wspomnianej już o ryzyku związanym z inwestycjami, ale w oprócz tego jest jeszcze inne ryzyko mianowicie, jeżeli jeżeli konsument i to to też podkreślała wielu ekonomistów, jeżeli konsumenci dostaną pieniądze to oczywiście, chociaż będzie oszczędzał na szczególnie przez tych, którzy mają wyższe niż średnie dochody w, a pozostali konsumenci prawdopodobnie wydadzą te pieniądze, ale niekoniecznie kupując polskie produkty w, a to z kolei może przyczynić się do do wzrostu importu ani nie ani samego wzrostu PKB, jeżeli dynamika importu będzie rosła no to wówczas PKB, który właśnie mówi pan minister finansów on nie będzie nie będzie coraz wyższy tak w języku jidysz jest rzeczywiście sporo, a w mieście ważnym interesuje inflacja w tym roku mamy z nią problem i też m. in. mnoży przez inflację była nowelizowana przecież ustawa na ten rok ustawa budżetowa inni z niej przez inflację czy, w których nie ma przecież przez deflację, która spowodowała, że są mniejsze wpływy z VAT -u do budżetu, które to było głównym argumentem do tego, żeby znieść tegoroczny budżet w przyszłym roku inflacja 17 rodzina się 2 miesiące temu jeszcze jako nosiliśmy się do poprzedniej wersji projektu ustawy na przyszły rok średnioroczna inflacja to mu 1 z tych tematów, które w nałogu był bardzo taki takiej gorący wśród ekonomistów, ponieważ znał większość osób jednak zakładanie i nieco niższa inflacja ja uważam też, że będzie prawdopodobnie nieco niższa, ale w przypadku działań nowego rządu w ta inflacja wydaje się coraz bardziej realna, czyli razem to, że inflacja będzie wyraźnie powyżej 1 % przy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z impulsem fiskalnym w postaci właśnie zwiększonych wydatków to i jest taka szansa, że będziemy taką mieli średnioroczną inflację KUL chce podkreślić to jest średnioroczna inflacja nie na koniec roku to by oznaczało, że jeżeli na początku roku będziemy mieli czarno inflację nieco powyżej zera to, żeby na to średnio wejść rzeczywiście to w drugie półrocze też pod koniec roku inflacja powinna odbyć się na powyżej 2 % z perspektywy dzisiejszej to wygląda dosyć realistycznie, ale w dno w myśl uszły też pamiętać że inflacja w Polsce uzależniona jest od czynników głównie zewnętrznych panować nad innymi NATO Roman Lis 45 USD dziś ani minister finansów ani prezes banku centralnego nie mają na to wpływu i a jeżeli będzie sytuacja taka, że Europa Europa będzie dalej taniała będzie zmierzała w kierunku do 30 USD za baryłkę czy też nawet niżej to wówczas rzeczywiście koszty transportu będą będą niższe, ale w reż i ja uważam, że że, że mamy szereg takich czynników, które tu jednak inflację będą będą zwiększały niższe niż obniżał rozumiem, że to, że ten budżet teraz zmieniony właściwie tylko kosmetycznie tekst na rzut oka chodzić z tym wydatki i wpływy są nie są z ZUS są inne kamienie z 17 miliardów większe wpływy niż miało być 17 mniej więcej miliarda większe wydatki niż miały być w tym projekcie tysiące szesnastego roku zostały przez poprzedni rząd rozumie to burza może wyglądać tak jak wygląda także dzięki temu, że 2015 rok, że ten budżet został znowelizowany tak nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej polega na tym, że oszczędności, które mogły mieć miejsce w okolicach no ale dziś 10 miliardów złotych one będą w dalszym ciągu tylko będą niższe, czyli tutaj nie mamy do czynienia w przypadku budżetu 2015 ze zwiększonymi wydatkami tylko ze zmniejszonym oszczędnościami tak jak taka akurat to po to, ten proces rozumie już w porównaniu z listem co jest zapisane w ustawie budżetowej na 15 rok będzie mieć do czynienia z oszczędnościami rzędu 67 miliardów złotych mogą oczywiście Nou można było mieć ich więcej wtedy mieć mniejszy deficyt natomiast budżet projektu ustawa budżetowa w 2000 szesnastym roku w będzie na pewno trudniejsza w realizacji z tego względu, że mamy bardzo dużo niewiadomych po stronie dochodowej w PRL to co zakłada minister finansów nie znam jeszcze dziś akurat szczegółów, czyli nowe wpływ nowych podatków na stronę dochodową budżetu, czyli podatek bankowy od sklepowego kochany i dodatkowo uszczelnienie systemu zbierania podatków VAT do przysporzy na pewno określoną kwotę dodatkową dochodów natomiast nie wiemy na ile będzie ona duża i będzie zbieżna z oczekiwaniami ministra finansów stąd EMC minister finansów musi bardzo ostrożnie monitorować ustawę budżetową i sytuacji na o jakiś większych odchyleń od od planów powinien reagować odpowiednim zmniejszeniem po stronie wydatkowej to co z całą pewnością nas powinno satysfakcjonować to, że ustawa budżetowa w przyszłym roku zakłada taki sam deficyt jak zakładała poprzednia ekipa to na pewno jest plus natomiast ryzyko wykonania takiej ustawy z takim deficytem z całą pewnością jest nieco ryzyko jest nieco wyższe, ale tak jak powiedziałem tak pod to co podkreślam działa bardzo ostrożnie monitorować przygląda się co się dzieje ze stroną dochodową budżetu państwa z całą pewnością będziemy się go przebadać będziemy obserwować to jest tym mówić jeszcze nie raz w przyszłym roku bardzo dziękuję za spotkanie z wyjaśnienia pan Jarosław Janecki główny ekonomista Société Générale był naszym gościem czy kończymy raporty gospodarcze za chwilę połączenie Jakub Janiszewski raport gospoda Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA