REKLAMA

Od stycznia umowy-zlecenia będą ozusowane. Co to znaczy? - wyjaśnia doradca podatkowy Rafał Sidorowicz

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-12-15 12:40
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy jest 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM w rynek walutowy w tej chwili to euro po 4 zł i 34 gr za dolara trzeba płacić 395 k za 1 franka 4 zł 1 gr, a funt teraz kosztuje 5 zł 99 gr warszawska giełda na plusie zielono WIG 20 zyskuje teraz 75 % dobrze, że na zielono, ale pytanie czy to nie jest taki chwilowy oddech po tych spadkach na to pytanie właściwie analitycy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć Narodowy Bank Polski Rozwiń » właściwie rada polityki pieniężnej podsumowała dziś swoją sześcioletnią kadencję to skład rady będzie się teraz stopniowo zmieniał w inny w lutym już będą wszyscy mnie wszyscy dania, ale większość członków rady polityki pieniężnej będzie już nowych wejść, bo takie podsumowanie to 306 lat kadencji obecnej rady nie działo się właśnie w radzie, jakie działania podejmowała sama rada poza tym jednak nie są dotyczyło samych kwestii inflacji stóp procentowych i punkt tego obszaru działania w judo podały jeszcze dodatkowo inne ważne kwestie pozwolą państwo, że wkrótce, że krótko o nich opowiem w po pierwsze, prezes Narodowego Banku Polskiego mówił dzisiaj, że uważa, że kurs złotego taki, który widzimy w tej chwili jest słabszy niż 7 tzw. kurs równowagi czy ten taki, jakby idealny kursy walutowe, ale dodawał także, że to akurat wspiera wspiera wzrost gospodarczy i stabilizuje ceny w Polsce to 1 z lektury mówi dziś Marek Belka drugie dotyczyło innych kwestii podatku bankowego Ateny dziś jest omawiany przez posłów 30 jutro na tym na tym posiedzeniu w każdym razie Sejmu w dniu, który dziś rozpoczyna się Lech będzie na pewno podatek bankowy przez posłów omawiany i prezes Belka mówił, że jego zdaniem jest lepsza byłaby podwyżka stawki podatku CIT dla banków niż nowy podatek Amerykanom zresztą o tym, także na antenie Radia TOK FM tarasy powtórzył tę kwestię Grecji byłby lepszy, gdy był podniesiony niż podatek bankowy i w paru zdaniach jeszcze o budżecie państwa na rok 2016 w tym, który jest nowelizowany już dzisiaj jest zmieniany przez rząd powiedział Belka, że sama rada polityki pieniężnej jako całość będzie opiniować budżet dopiero w styczniu wtedy, gdy będzie miał wszystkie szczegóły na razie w nowych szczegółów wszystkich jeszcze Gniezna, ale na pewno rada polityki pieniężnej będzie zwracała uwagę na 3 czynniki pierwsze założone tempo wzrostu gospodarczego oraz struktura wzrostu gospodarczego druga to wpływy z podatków, zwłaszcza z podatku VAT w no i trzecia kwestia to założona inflacja jest sam Belka ocenił, że to 1 z 7, które jest założony przez rząd i to zostało z projektu budżetu przygotowanego jeszcze przez poprzedników a, że to jest jednak nie realistyczna prognoza to mogę obiecać, że tak nie będzie powiedział Marek Belka dzisiaj komentujące projekt budżetu na 2016 rok raport gospodarczy, a w raporcie gospodarczym my zmieniamy temat chodzi zostajemy przy różnego rodzaju podatkach składkach państwo doskonale wiedzą od stycznia zmienia się to, że wszystkie umowy-zlecenia będą ozusowania co to znaczy od zaraz wyjaśnia nasz gość jest nim pan Rafał Sidorowicz doradca podatkowy konsultant MDDP dzień dobry dzień dobry ozusowanie umów-zleceń od stycznia to właśnie od samego początku co to znaczy tak jak teraz nie były ozusowanie ktoś może powiedzieć, ale zawsze jest to, aby do końca nie jest to prawda, aczkolwiek istotnie czeka nas wielka rewolucja już za kilka tygodni do tej pory obowiązywała zasada, że jeżeli osoba wykonuje pracę na podstawie umowy-zlecenia i nie ma innych tytułów do ubezpieczenia na wschód nie ma umów o pracę, a to z tej umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu rentowym oraz składką na ubezpieczenia zdrowotne w sytuacji, kiedy taka osoba miała kilka umów-zleceń ma on zasadniczo tylko 1 umowa zlecenia była odsuwana tak, czyli od 1 umowy były naliczane i potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe natomiast pozostałe umowę były wolne od tych składek teraz tu taka sytuacja była często wykorzystywana w praktyce do optymalizacji obciążeń składkowych i zawsze po stronie przedsiębiorcy rozszerza też na zawierali Colon sytuacje, w których osoba miała u tego samego przedsiębiorcy miało z 13 zł, a drugą późniejszą pomysły na 5000 zł tak to zielsko od pierwszej baseny były składki z gości prawie zerowe, a o tyle tysięcy nic tak de facto do faktu to osoba, ale nie budowała kapitału na swoje przyszłe ubezpieczenie emerytalne bądź rentą to zasada ulegnie zmianie od 1 stycznia 2016 roku bowiem ustawodawca wprowadził zasadę generalną obraz, na podstawie której losowane będą zlecenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia tak czy 2006 rok składki od zlecenia są usuwane do kwoty 1850 zł co w praktyce oznacza na tym przykładzie, które przedstawiłem, a więc, że mam 2 umowy jedno 100 zł, a druga na 5000 zł no i to zawarcie umowy na 5 zł nie powoduje, że to umowa na 5000 zł nie będzie oskładkowana będzie będzie oskładkowana z uwzględnieniem tego limitu, w którym wspomniał czyli, jeżeli ktoś będzie miał pierwszą umowę zlecenie na dostęp do 100 zł drugą na 300, a kolejne na 2000 to, dopóki nie dojdzie do tej minimalnej pensji minimalnej krajowej dopóty będą ściągane składki tak każda z tych umów w tym przypadku będzie na rodzimy tytuł do podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowe, tak więc myślę że, choć różnie oceniać można to rozwiązanie to mocno efekt jest taki że, że trzeba troszkę inaczej będzie teraz podchodzić do tematyki zleceń i nie patrzy na przesłance się jako takiego prostego narzędzia optymalizujące go w szczególności koszty przedsiębiorcy ale, ale po prostu takie narzędzie, które z 1 strony wspólnie jakąś funkcję gwarancyjną dla pracowników, ale z drugiej strony my no myślę, że z pomocy trzeba uważnie trasy w swojej działalności przy nim młodszej rozwód zapanować struktury zatrudnienia pracowników teraz my załóżmy taką sytuację ktoś się pracuje na umowy-zlecenia, ale nie u 1 przedsiębiorcy tylko k prognozę dla kilku naraz, kto ma sprawdzić czy ta umowa zlecenie, którą teraz podpisujemy czy ona będzie podlegała składkom czy nie to właśnie to jest to jest przykład, który pokazuje, że regulacje nie są do końca medium co jasne nie są do końca doskonałe tak w takim przykładzie no, jeżeli ułóż każdego z tych płatników na przedsiębiorców umowa-zlecenie zawierana bez kwoty 500 zł to taka, że taki płatnik będzie musiał to z zgłosić zarzut zleceniobiorcę do ubezpieczeń przepisy przewidują możliwość uwolnienia się płatnika obowiązku zgłoszenia w sytuacji, kiedy zlecono biorca udokumentuje, że zna z tej z tytułu tej umowy już nie mają obowiązek tak w kłopoty rodzi się w tym, że przepisy nie precyzują w jaki sposób ma nastąpić udokumentowanie tak, o ile teraz w praktyce Anny przy umowach zlecenia często przedsiębiorcy pobierają informacje frank de facto oświadczenia tak od zatrudnionego do osoby, że ta jest ubezpieczona z innego tytułu no to tutaj tutaj wydaje się, że na gruncie nowych przepisów samo oświadczenie może nie wystarczy tak pojawia się pytanie, jakie dokumenty będą konieczne należy pamiętać także składki nieodprowadzone odpowiada płatnik, więc żeliwnym przedsiębiorca, który zatrudnia prześlemy fakturę VAT, który zatrudnia więcej jest będzie szczególnie ważne, żeby posiadać w dokumentacji kadrowej to wszystkie gole wszystkie dokumenty, które potwierdzają, że nie ma tego obowiązku hitem naprawdę pracownik, którego sam z otuliną umowę zlecenie będziemy musieli go prosić, żebyście żyli trochę chemii z umowami np. zaznało od jazzu i ochrony danych mnożą się to właśnie to jest to z rodziną zagadnienie praktyczne ataki należy spodziewać, że ZUS wypracuje jakąś linię ale, aczkolwiek zanim, zanim taka linia zostanie 8 to ono niewątpliwie net czeka nas pewien okres sporny zawieszenia w próżni tak, kiedy nie widzieli nie wiem oczywiście można można wskazać pewne dokumenty, które powinny gwarantować pewny poziom bezpieczeństwa takich pań to spodniach od teoretycznie po to, wskazanie umowy zawartej z innym podmiotem ale, aczkolwiek tutaj musimy ważna sfera ochrony danych osób, a może niekoniecznie chce, żeby ten drugi pracodawca wiedział, że z tym pierwszym tak, że współpracuje ze świętem, a notowała AKa my dokumenty ZUS RMUA z tym zastrzeżeniem, że ZUS RMUA są jednak wydawane po zakończeniu trzeciego miesiąca, więc też nie możemy wykluczyć sytuacji, w której prawidłowość prawidłowe rozliczanie składek będzie nakładał na Pociejów proces korekty korekt rozliczeń tak pewnym nowym narzędziem, które wprowadzają nowe przepisy jest to możliwość zwrócenia się do ZUS o kontrolę poziomu poziom odprowadzonych składek i ZUS po skontrolowaniu, że u osób z umów zlecenia nie płatnicy Włosi wprowadzają składki od poziomu wyższego niż tysiące ósmy 1000 zł powinien poinformować pociąg o tej sytuacji tak jak mówiłem tak jest takie rozwiązanie upraszcza o, tyle że wiadomo jak postępować w zakresie poprzednich rozliczeń tak chcieli inwestować to będzie nakładał na płatników obowiązki korekty, więc go, czyli de facto w tej chwili w nowe przepisy wchodzą w życie, ale nie jest do końca jasne jak mechanizm w praktyce zadziała ci co czeka ostrych mrozów pewnie na początku trochę chaosu, ale myślę, że każdy każde przedsiębiorstwo powinno wypracować jakiś własny własne regulacje w tym zakresie tak podejście w zimnym i przepisy nie definiują co ma w jaki sposób na rzut nie zgodził dokumentowanie, więc w zależności od charakteru firm w danej firmy do morza pewien, że rząd pokryć pewne standardy dokumentacyjne tak można też określić pewne standardy obowiązujące dla zleceniobiorców do odpowiedniego informowania tutaj rozwiązanie jest dużo możliwych do zastosowania należy zwrócić uwagę, że to pewne, że jak te są właściwe 1 przedsiębiorcy niekoniecznie muszą być skuteczne u innego tak, bo to mam w życiu lasu, którzy zatrudniają kilku mu kilka osób na umowy-zlecenia albo przywozu zatrują setki umów, a więc skala problemów jest inna Tomasiak zostawmy ze strony przedsiębiorców, którzy zdobędą się z tym problemem oczywiście zmierzyć się teraz znaliśmy ten grunt zupełnie podstawowe czy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od, których będą utrzymane trasy składki żonatym zyskać straci no to jest to jest pytanie dosyć dobre tak było nie leży w tym momencie zależy, którą mama się, bo z 1 strony AMD AKo taka osoba buduje w większym stopniu swój kapitał na przyszłą emeryturę i rentę odprawy mając inne deklarowane wyższą podstawę wyższe składki to oczywiście pojawia się problem, że te składki należy odprowadzić tak i jedź i tutaj też myślę, że mimo zachowania tych pracodawców mogą być różne tak niektórzy pracodawcy mogą próbować przenieść ciężar składek de facto na pracownika co da się rozwijają techniczne łatwiejszym tak inni pracodawcy być może będą wychodzili naprzeci w pracownikowi co będzie powodowało konieczność podwyższenia wynagrodzeń brutto tak co znaczą dodatkowe koszty zakładów nie mogę nie mogę oczywiście wykluczyć, że Anna skutkiem nowych przepisów to będzie jednak uciekania przedsiębiorców z tej sfery legalne badziewie szarą strefę tak bądź też zmiana umów zlecenia umowy działa całą mocą od tej przestrzega, że jest taką, o czym świadczy takie zachowanie, która jest aktualnie bardzo piętnowana przez ZUS, na które granie wielu bo, choć dopatruje się znamy umowy-zlecenia umowy o pracę, więc na Zachodzie od Tatr rozróby nie ma żadnych składek podatek nie ma nie ma składek, ale tu trzeba być ostrożnym tak definiując co to jest serce jest umową działa tak tak prosty zabieg polegający na zmianie tytułu umowy-zlecenia umowy działo bez sensu niż zmiana obowiązków współpracownika powoduje, że tak to, że taka umowa zlecenia tak przecież umowa oddział nie będzie traktowane jako umowa zlecenia także także zobaczymy w jakim kierunku to to pójdzie cel na pewno wprowadzenie przepisów jest cel kierunkowe jest na pewno zespół zasługuje na aprobatę natomiast do poprawy prawa prawa rynku prawa rynku z pracy to jest osobne zagadnienie w po Rafał Sidorowicz doradca podatkowy konsultant w MDDP bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję również nadzieję, że strony państwo się, że przybliżyliśmy ten temat ozusowania umów zlecenie on ustala przyjęto w sumie już dawno, bo to ponad rok temu, ale teraz właśnie 1 stycznia zmiany będą wchodzić w życie od problemów bowiem rozwiązanie jest sporo pomieszczenie na klatce będziemy wracać na rynku jest spotkanie dziękuję bardzo kończymy Jara Ford kończymy raport gospodarczy za chwilę informacji Radia TOK FM po nich Jakub Janiszewski program połączenia raport gospoda Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA