REKLAMA

Jak po nowym roku będzie wyglądać naprawianie przedsiębiorstw? Mówi Anna Pukszto

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2015-12-17 12:40
Czas trwania:
14:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z SP 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM w jak państwo doskonale wiedzą amerykański bank centralny wczoraj podejmował filmy historyczne decyzje dokładnie takie jakich oczekiwał rynek, czyli stopy po 2 % zostały w stanach Zjednoczonych podniesione, ale kolejne podwyżki będą następowały stopniowo to jest informacja, która była ważna już wiele tygodni temu była ważna wczoraj ważne jest także dziś w play warto Rozwiń » popatrzeć w związku z tym co dzieje się na rynkach finansowych a kiedy popatrzymy sobie na waluty to zobaczymy, że euro jest teraz po 4 zł i 29 gr za dolara płacimy 3 zł 96 gr za franka 397, a funt brytyjski kosztuje 5 zł 91 gr dziś w złotych trochę lepszej kondycji niż my w ostatnich dniach ono warszawskiej giełdzie kolejny dzień mocnych wzrostów po wielu tygodniach spadków i to potężnych estakad chętnych mówią inni specjaliści do tak trochę trend boczny takie wyrównanie korekta techniczna lub różnych sformułowań się NATO używa tak czy inaczej WIG 20 teraz na plusie i zyskuje w 2 i 37 % w monitorze dane statystyczne z Wielkiej Brytanii w tamtych gospodarek widać, że rośnie, że dali sobie coraz lepiej, że przyspiesza w ich widać to choćby potem my jak zwiększyła się sprzedaż detaliczna w listopadzie na wzrosła o 1 i siedemdziesiątych procenty w wielkiej Brytanii chyba oczekiwania wynik mówił, że będzie to bardzo wyraźnie mniejszy wzrost był tylko 6 % były oczekiwania także tutaj widać, że my mieszkańcy Wielkiej Brytanii rzeczywiście ruszyli do zakupów trochę odważniej także my w Polsce jest dziś będziemy mieli swoje dane dane o produkcji przemysłowej i też o sprzedaży detalicznej w i przypomnę państwu w sejmie jest teraz przerwa jak tylko Sejm wznowi obrady w sprawie tych kolejnych zmian proponowanych przez prawo i sprawiedliwości w Trybunale Konstytucyjnym w my także wrócimy z transmisją przerwa została ogłoszona do godziny trzynastej raporty gospodarcze, a w raporcie gospodarczym dziś będziemy sprawdzać i mówić właściwie przypominać jak będzie wyglądało od nowego roku naprawianie przedsiębiorstw, które znajdą się jakiś problemach, zwłaszcza finansowych, a nasze studia pani mecenas Anna Pukszto partner kancelarii dentons dzień dobry w Chinach broni w prawo restrukturyzacyjne naprawcze od stycznia będzie zmienione to efekt wieloletnich właściwie prace nad tym projektem miny i teraz właśnie zmienia się filozofia jak rozumiem i dajemy bardzie drugą szansę przedsiębiorcom niż skazujemy je na niebyt tak to podobno ma wyglądać dokładnie tak nadchodzą czasy dłużników można powiedzieć, że ustawodawca dał dłużnikom do ręki taką szeroką talię kart, które mogą grać dłużnicy dostaną do dyspozycji 4 postępowania będą one tylko wyjaśnimy dłużnicy mam namyśli przedsiębiorstwa duże ale, żeby tak ostrych łóżek mogłoby się czy panice wyczyścili komuś życie, ale mówimy teraz z tym konkretnym przypadku przedsiębiorstw dokładnie przedsiębiorców przedsiębiorcy w tarapatach dostają do dyspozycji 4 postępowania mogą sobie wybrać takie postępowanie, które jest dla nich najbardziej odpowiednie zawsze są takie najmniej sformalizowanego który, jeżeli zostanie wszczęte nie uzyskają oni należytej ochrony przed czynnościami wierzycieli wierzyciele teoretycznie mogą cały czas prowadzić egzekucje wpuszczać tak boją komornika który, który zajmuje majątek do takiego postępowania, który jest może najbardziej sformalizowane, ale daje dłużnikom najsilniejszą ochronę przed wierzycielami niestety dłużnicy dostają tak jak powiedziano w talii kart, które mogą grać w tej talii kart są jakieś takie drukarek którą, które mogą się tak powiem wyjmować, a wierzyciele wierzyciele takich przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością niewypłacalnych troszeczkę stracili można wyjść pola Nowaka, ale z drugiej strony, o co generalnie chodzi chodzi o to, żeby nie jak najmniej przedsiębiorstw, które nie są w stanie ze swoich problemów się wydobyć musiało ogłosić upadłość całkowita się zlikwidować no bo w sumie ja rozumiem, że upadłość to jest normalna część gospodarki, ale lepiej jak ze zniżek więcej zgadzam się z panią w złych pełnej rozciągłości jak najbardziej taki cel, żeby on ograniczyć liczbę upadłości takich likwidacyjnych zostało postawione projektodawcą i projekty i właśnie teraz już ustawa będzie ten będzie ten cel realizować, a jest to taka powiedziałabym mu perspektywa dosyć jednostronna, bo czasami jest kołem czasami jest także faktycznie temu przedsiębiorcy trzeba rzucić koło ratunkowe i podać pomocną dłoń, żeby wyciągnąć go z problemów czasami chyba najlepszym rozwiązaniem jednak w stosunku do przodu przedsiębiorców, którzy są mniej efektywni sposób, by nie do końca racjonalny zarządzają swoim przedsiębiorstwem w debatach najlepszym rozwiązaniem dla wierzycieli, ale też dla pracowników jest zapewnienie możliwości szybkiej sprzedaży majątku, a oddania tego majątku przedsiębiorstwa w dobre ręce w ręce, które będą ten potencjał rozwijać my, bo szczerze, że ustawa trochę Nysa stanęła na wysokości zadania to już nie jest prawo restrukturyzacyjne mówi teraz o prawie upadłościowym od 1 stycznia wejdzie wejdą w życie te przepisy, które umożliwią taką szybką sprzedaż w postępowaniu upadłościowym majątku na podstawie można powiedzieć założeń transakcji, które są, które zostaną wypracowane pomiędzy nabywcą i kluby dłużnikiem albo wierzycielem w zależności od tego kto złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, ale są to usankcjonuje syndyk będzie musiał umowa jest tak nabywcą zawsze nosił też wyczytałam, że to te zmiany, które w mają wejść w życie od stycznia żony spowodują, że wszystko będzie właśnie szybsze sprawniejsze nie tylko teraz pytanie czy te nie spełniała tych 4 możliwościach 4 takich rozdania, który ma w inny przedsiębiorca, który może podjąć leczone są jasne słyszeć to jest oczywiste przedsiębiorca jest taki sobie sytuacji rysuje to pokaz filmu o dobro ma swoją ścieżkę, którą chce chce pójść co znaczy to jest jasne dla tych przedsiębiorców, którzy mają pewne różnorodnych rozeznanie mają mu też pewien oraz stopień wyrafinowania biznes biznesowego i wtedy faktycznie mogą z bardzo umiejętnej sprawny sposób skorzystać z tych możliwości, które daje prawo restrukturyzacyjne, żeby doprowadzić do zawarcia porozumienia kompromisu z wierzycielami które, którą kciuk, który się nazywa, który nazwano układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym jesteś także, że ów ustawa troszeczkę chce zmienić rynek osób zajmujących się restrukturyzacja mniej lub ich upadłość sami została wprowadzona profesja doradcy restrukturyzacyjnego, ale potencjalnie taka osoba może pełnić funkcję taką nazwijmy to oficjalną w postępowaniu może być nadzorcą albo zarządcą, ale też to ma być taka nowa klasa specjalistów takich doktorów przedsiębiorstw, których dłużnik może zatrudnić szczurach, z których rad może skorzystać też w takiej sytuacji, żeby po pierwsze, dokonać trafnego wyboru ścieżki postępowania, ale też siłę, żeby podjąć działania restrukturyzacyjne może też poza postępowaniem takim EUR poza sądem poza post takim formalnym postępowaniem restrukturyzacyjnym w pasie, bo cały czas w naszej rozmowie przewija się słowo restrukturyzacja może jest trudne, ale dochodzi w 100 naprawianie jakiś problem, którym pojawił się w przedsiębiorstwie nie cieszy, że mówimy właśnie o restrukturyzacji, a nie o upadłości, bo to ta upadłość tak stać się stygmatyzuje ANSA, a ich naprawiono to bardzo dobrze dostały można, by się da naprawić tak i tutaj jako kolejny kolejny kolejny krok w dobrą stronę, nawet jeżeli noszą tytuły nasz dłużnik nasz przedsiębiorca tak się potknie, że w stosunku do do niego zostanie otwarte postępowanie upadłościowe to 1 stycznia będzie zachowana wprost prowadzona możliwość też zawarcie w tym postępowaniu upadłościowym tej upadłości likwidacyjnej układu z wierzycielami, czyli takiej zimy to transakcji restrukturyzują CIA wg, jeżeli dojdzie do zawarcia układu odsetki przedsiębiorca wychodzi z postępowania upadłościowego one muszą po można powiedzieć wraca na rynek jest wyleczony w Monachium, bo to też za każdym razem, kiedy mówimy o przedsiębiorstwach, które udało się uratować właśnie wyleczyć no to w przecież każdy przedsiębiorca pracują ludzie często jest lepiej, kiedy zakład nie musi zniknąć tak powiem tylko, że u nie uda się utrzymać pracowników, choć rozumiem, że też nie zawsze wszystkich no dokładnie tak dokładnie tak mi tutaj może nawiąże też do czego najbardziej zaawansowanego postępowania restrukturyzacyjnego postępowania sanacyjnego, a ono w nakładzie kładzie bardzo duży nacisk na nie tylko na restrukturyzację zadłużenia rosną mury rozumiemy pod tym pojęciem rozłożenie długu na raty odroczenie płatności nawet redukcje, ale też na taką restrukturyzację operacyjną w i w ramach w toku postępowania sanacyjnego to będą możliwe zwolnienia no ale w tutaj prawda trzeba równoważyć się równoważyć interesy pra w do ogółu pracowników bądź siły z partykularnymi interesami poszczególnych pracowników niestety czasami jest tak, żeby przedsiębiorstwo przetrwało i większość kadry zachowała prace część część pracowników niestety trzeba trzeba zwolnić z Chojnic ami jak z tą drugą stronę, bo mówimy o tym, przedsiębiorstwach, które odpadły jeszcze w tarapaty na lepsze, że ta druga strona, czyli ktoś, kto pożyczył tej firmie Nitras się okazuje takie rozumienie radzi ze spłacaniem czy nie czy wierzyciele też dostają też narzędzia teraz nowe rynki w szyję rockowym popowym także trochę wierzyciela, jeżeli chodzi o wszczynanie postępowań restrukturyzacyjnych przepraszam za kolokwializm zostaną zatrudnieni w kozi róg, bo będą musieli czekać po prostu na rok róg dłużnika, nawet jeżeli w stosunku do danego dłużnika lepszym rozwiązaniem byłoby otwarcie upadłości takiej likwidacyjnej wierzyciele nie do końca mogą też na tryb postępowania narzucić z różnych przyczyn dusz dłużnik w USA wprowadzono absolutny absurd zasada absolutnego pierwszeństwa postępowań restrukturyzacyjnych w związku z tym, jeżeli mamy konkurencyjny wniosek restrukturyzacyjny wniosek o ogłoszeniu upadłości zgodnie z prawem sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny, a przepisy są tak skonstruowane, że właściwie EMC Wells jest ta zadeklarowana konieczność uwzględniania interesów wierzycieli, bo przy wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego może godzić ich interesy z tym, że będzie musiał to ocenić sąd co działa na podstawie wniosku złożonego przez dłużnika, który wiadomo że, że tak powiem, abym sam będzie malował obraz trzecie czy przestawiał sytuację swojego przedsiębiorstwa wierzyciele nie będą mówić po prostu wtrącić, ale jesteś 1 rzecz, która wręcz rzec tęskno mi życie i może trochę zadowolić podwoziem inne wznosi się uprzywilejowanie miny tych należności publicznoprawnych, czyli właściwie tak jakby starano się z postaramy się, żeby wyrównać szansę różnych wierzycieli w odzyskiwaniu swoich należności, a tak jest to jest muszę powiedzieć, że no rewolucyjna zmiana ta zmiana obowiązuje dotyczy to właściwie postępowania upadłościowego, ale też ma kapitalne znaczenie dla postępowań restrukturyzacyjnych, bo często było tak, że takim hamulcowym układu, a byli wierzyciele publiczno prawni, którzy bali się podjąć się decyzje o nadpłatę redukcji zadłużenia wychodzili z założenia, że żal, że nie będą głosować za układem z upadłości czas od niej też wierzyciela na rzecz wierzyciela uprzywilejowani, którzy przed takimi zwykłymi wierzycielami dostawali realne zaspokojenie upadł i że będzie ogłoszona opadł o upadłość to wiadomo było, że rzeźba istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że ich wierzytelności zostaną 3 wierzytelność skarbu państwa zostaną zaspokojone teraz wiedzą, że stracą przywileje w postępowaniu upadłościowym w związku z tym należałoby się spodziewać, że pragną aktywnie popierać się układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym wręcz antrykot pewny grunt to pomysł to też ważne, że ta akurat to wyłączenie dotyczy tych wszystkich składek ZUS-owskich, który miał być płacone pomogą w interesie pracownika jest były składki rzeczywiście bezosobowe trafiło do tak na podsumowanie, bo już nam się czas właściwie nie kończy Linetty rzeczywiście te przepisy, które zostają wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku to będzie taka rewolucja w restrukturyzacji to będzie rewolucja ale, toteż będzie dopiero 0102. trzeci krok w dobrą stronę jeszcze pojęcia, że wiele przed nami dopiero słynny 2000 osiemnastym roku wejdzie wejdą w życie przepisy dotyczące centralnego rejestru restrukturyzacji upadłości żelazo może popatrzeć, która wróciła z problemami z postępowania będą transparentne troszeczkę mnie troszeczkę na reformie wytrącony OOM nasze przywrócono kręgosłup też były założenia, że sprawy restrukturyzacyjnej upadłościowe trafią do sądów okręgowych, które zasiadają w ZOZ najbardziej, a doświadczeni prawda sędziowie sprawy te zostały w sądach rejonowych rejonowych, a wreszcie kończąc jeśli ich jeszcze mogę jedno zdanie dosłownie, ale no powinniśmy po prostu my jako uczestniczył z rynku tworzyć kulturę restrukturyzacyjną opartą na takim był uczciwym działanie pełnej transparentności, ale ktoś tak powiem tuż nic do ustawodawcy więcej do uczestników rynku jest postulat skierowany z apelem zwracała się pani mecenas Anna Pukszto partner kancelarii dentons bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA