REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę o TK. Komentowała Barbara Grabowska-Moroz

Post Factum
Data emisji:
2015-12-28 18:40
Audycja:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w jest 1844 edycja post factum Aleksandra Dziadykiewicz 3, a w naszym studio pani Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka w dzień dobry dzień dobry w Dz. U. opublikowano kilkadziesiąt minut temu ustawę, która nowelizuje ustawę o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa oczywiście prawa i sprawiedliwości innych, a to oznacza właściwie zgodnie z zapisami tej samej ustawy, że ona już obowiązuje w tym momencie, bo tak było napisane, że inny skoro Rozwiń » będzie opublikowana w Dz. U . to można wchodzić w życie w chipsach to jest koniec tego smutnego sporu o inne Trybunał Konstytucyjny i zakończenie sprawy czy wcale niekoniecznie ich zakończeniem sporu czy sprawą Trybunał jest jego dość poważne sparaliżowani to tak zakończyliśmy sprawę do miast, ponieważ sama konstytucja przewiduje, że Trybunał orzeka musi orzekać to są sprawy w dalszym ciągu jest otwarta w tym bardziej tak jak słyszeliśmy to sprawa będzie też przelotem analizy przez organy międzynarodowe czy przez komisję wenecką jest prawdopodobnie taki przez zakres czasowy pewnie kilku miesięcy do przodu, zanim usłyszymy odpowiedź komisji weneckiej podejrzewam, że jednak na temat tej ustawy w wersji końcowej, dlatego że trudno będzie mówić tylko samych projektach, kiedy w tym, gdy stan faktyczny są o wiele bardziej bogaty niż samo pytanie, jakie formalne skierowana do komisji weneckiej o to, że pan prezydent podpisał ustawę, zanim komisja wenecka się tę sprawę wypowiedziała to nudny jak należy ocenić ten prezent nie ma obowiązku czekać na komisję wenecką, tym bardziej to może być parę miesięcy Omon wadzi się nie dano na podpisanie tej ustawy albo w ogóle cokolwiek się z nią zrobić zawetowania, bo skierowanie do Trybunału konstytucja, na której straży zresztą pan prezydent stoi przewiduje, że jeśli ma wątpliwości to ma organ, do którego może się skierować zapytanie i ten organ ma obowiązek udzielić odpowiedzi to właśnie Trybunał Konstytucyjny natomiast z informacji przekazanej przez kancelarię prezydenta wynikało, że pomimo tych wątpliwości decyzja, bo tak każe podpisać jak rozwiąże jednak jest zgodna z konstytucją zdaniem pana prezydenta no tak właśnie, bo cały problem wokół Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili już polega na tym, że tak naprawdę mało, kto się orientuje, gdzie jesteśmy w jakim punkcie, który ustawa została przyjęta, jakie zapisy wchodzą w życie, a przeciętny słuchaczy Radia czy odbiorca mediów w ogóle jest, że Trybunał Konstytucyjny dostrzega się z gęsiej skórki po prostu Nenad spróbujmy w takim razie wytłumaczyć się raz jeszcze co dzisiaj zostało przyjęte, jakie zmiany wchodzą w życie prezydent Andrzej Duda dzisiaj po podpisaniu zabrał głos tych świadczeń do gromady wygłosił nie mówił m. in. że jego zdaniem ta ustawa nie osłabia, ale wzmacnia Trybunał Konstytucyjny szuka przez to, że Trybunał, który ma orzekać w pełnym składzie, które to pełny skład będzie w Lizbonie w meczu z większą liczbę sędziów innych to oznaczało będzie, że skoro jest zgoda zgoda większej liczby prawników i otoczyli, że to dobrze, dlaczego to jest niedobrze faktycznie jeśli większa liczba osób przez godzinę na jakąś, jakby 1 formę w roku to okres można w nim, że faktycznie autorytet może być teoretycznie większy tylko zanim dojdzie do tego konsensu co może się okazać, że bardzo dużo czasu upłynęło bowiem w dni będziemy mogli przekonywać Szkot 5 sędziów orzeka większość spraw tak jak miało to miejsce dotychczas, ale już 15 i proszę wierzyć w przekonaniu 15 sędziów do tego, żeby zgodzili się z 1 Rosją to może w po prostu czasowo trochę potrwać w tym sensie to jest obawa o przewlekłość postępowania, czyli paraliż z tej strony, jakby od strony Legii odpowiedziałem czysto ludzkie, choć w ogóle o to taki sposób wygląda orzekanie w tego typu sprawach w wielu sprawach orzekł Trybunał orzekał w pełnym składzie dość długo musieliśmy czekać nam na rozstrzygnięcia nie, dlatego że Trybunał w szkoleniu czy miał 6 spra w na wokandzie ktoś próbuje nam wmawiać w ciągu roku tylko, dlatego że uzgodnienie pewnego standardu Konstytucyjnego to nie jest łatwa rzecz to jest to wymaga jednak czasu tak samo jak powinno wymagać czasu uchwalenia tego typu ustaw tak samo wymaga czasu zinterpretowanie jak tego typu ustawą powinny się bronić przed przeceną przed konstytucją co więcej to przekonywanie sędziów teraz będzie musiał być jeszcze bardziej zaawansowane, dlatego że mamy ze był wymóg 23 większości głosów w ramach składu orzekającego właśnie tego pełnego składu to oznacza, że w przypadku tak no 15 sędziów co ma 50 będzie musiało się zgodzić na dna dane rozstrzygnięcie danej formie pojawia się pytanie coś nie będzie tego 23 co szpital też głos masz tak układały w prawie 50 na 50 nie mamy 23 żadną ze stron ani o konstytucyjności nią niekonstytucyjności czy Trybunał nie może orzec jedyne co może zrobić albo czekać ich aż któryś z nich znani z zielonego żon albo po prostu umorzyć postępowanie, a to znowu narusza konstytucję w ten sposób, że kiedy, mówi że Trybunał ma orzekać Trybunał ma orzec czy coś jest zgodne czy nie zgon taki stan zawieszenia nie jest dobry dla dla żadnego z uczestników postępowania, tym bardziej że z usług literalnie niezgodne z konstytucją, która mówi o większości głosów w podejmowaniu decyzji przez Trybunał ani jakich kwalifikowanej zbliżone w żadnej procedurze sądowej w Polsce żaden sąd karny cywilny nie może się nie musi mieć jakiś kwalifikowanej większości większość decyduje i dlatego też inne składy sędziowskie są zwykle nieparzyste tak, żeby ta metoda większość była łatwa do London News przerażenie dzwon, jednakże to i to jednak wątpliwości druga sprawa czy w nowej ustawie o Trybunale nie jest zapis, że mają być rozpatrywane wnioski w kolejności jeśli został do Trybunału zgłoszone i wielu ekspertów twierdzi, że to jest także rzecz, która może zablokować Trybunał Konstytucyjny zwykły człowiek masz pewny, dlaczego nam pokroić w pokoju zgłaszaliśmy na to nie stać Trybunał orzeka 3 czy też znowu to nie występuje żadnych innych sądach powszechnych, że pewna sprawa klęską prof. Brożek 8 proc wymaga skomplikowaną wielowątkową sprawę, którą trudno będzie rozstrzygał przez 2 lata i będzie blokował wszystkie inne wezmę 56 innych spra w mniejszych co można byłoby rozstrzygnąć nawet chociażby w tym 7 osób w nowym składzie w mniejszym, które mogłoby być już rozstrzygnięte, a nie mogą być tak długo jak duża sprawa nie zostanie rozstrzygnięta tego nie ma innych winnych procedurach, tym bardziej że prawdopodobnie ten przepis będzie miał zwyczajne zastosowanie do wszystkich spraw, które przed Trybunałem zawisły co powoduje, że trudno będzie ta najświeższa ustawa, która teraz będą powstawały na bieżąco weryfikować przez ten przez Trybunał podczas Trybunał właśnie tego został powołany, że w takich sytuacjach podbramkowych oni z tym tyle rozgrywającym przy tym arbitrami, który będzie tego typu kwestie rozwiązał właśnie po to, żeby nie było wątpliwości czym możemy czy nie możemy stosować żadnej ustawy co jest szczególnie istotne w przypadku praw wolności, kiedy jednak administracja publiczna będzie np. innym ściąga wyższe podatki albo będziemy go stosować przymus bezpośredni jakiś mnie nieznany dotyczy sytuacji to jest wątpliwość dość istotna dla dla zwykłego Kowalskiego i tego typu wątpliwości powinny być jak najszybciej przez Trybunał rozstrzygniętych zredukujemy 1 bardzo trudną sprawą potrafią zablokować Trybunał na wiele miesięcy, które w tym czasie nie może podejmować innych decyzji pomoże pokoleń musi po kolei, a tym bardziej, że trudno już na ile z tych spraw, więc znasz już niebawem będę o to chciałbym zapytać ją to jest jasne w tych przepisach, mówi że teraz opozycja mówi zresztą sam jest też renomowane bardzo gorąco przez wielu prawników, żeby zaskarżyć te 1 g dusił ustawę, która weszła w życie w Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego w rowach czy Trybunał Konstytucyjny będzie miał się zająć Tusk będzie mógł zająć się stało wcześniej czy będzie musiało rodakom przez wszystkie te sprawy, które są już teraz w Trybunale, gdzie już po kolejnym to tak będzie gdzieś tam za 5 × to wiązało się nawet tak to jest niestety dość trudne pytania tego, że nie ma przepisów przejściowych torby takoż mnie lansowały tezę, iż od, kiedy ta tajemnica kolejność się zaczyna, a z drugiej strony w dalszym ciągu problemem będzie pełen skład Trybunału wg tych podziałów na skład siedmioosobowy, o czym czytałem skład tego typu wniosek abstrakcyjny przykład grupy posłów musi być rozstrzygnięta przez pełen skład czym minimalnie 13 sędziów jak dobrze wiemy status ktoś sędzia Antoni z sędzią Trybunału wcale nie został rozstrzygnięty prezydent nie ma wątpliwości mówi 9 sędziów, którzy zostali wybrani przez poprzednika parlament i 5, którzy zostali wybrani przez parlament jest od króla króla pluralistyczny mówił prezydent dziś tak pan jest takie wątpliwości ma sam Trybunał, który ma prawo orzekać tego typu sprawach z kolei wątpliwości nie ma rada Europy i sekretarz rady Europy, który na początku grudnia wskazał, że przede wszystkim trzeba wykonać wyrok Trybunału z 3 grudnia w oczy to, że jako w poprzek tej argumentacji, która dziś został po raz kolejny przedstawiona i w tym sensie na nie można pozwolić Trybunałowi na orzekanie w składzie, który nie jest ustawowym składem co powoduje, że wyroki mogą być w przyszłości przed nami kwestionowane co najmniej ten to rozstrzygnięcie, które mówią o tym, że musi być minimalnie 13 sędziów to jest pewien rodzaj Niewiem czy szantażu, ale pewnego wyzwania dla samego Trybunału co Trybunał zrobi, kiedy nie ma tego pełnego składu czy w ogóle nie orzeka w sprawach dotyczących chociażby tych wniosków abstrakcyjnych tak jakby wynikało z tej ustawy czy wychodzi naprzeciw i akceptuje tych sędziów, którzy zostali powołani niezgodnie z ustawą też w ilości niezgodnej z ustawą Boga, zapominając o tych sędziów wybranych w październiku to sytuacja niż wcale tak łatwa do rozstrzygnięcia jest wręcz, że nie rozstrzygają sądy tamtego konfliktu czy tamtego wątpliwości konstytucyjnych przechodzi na zupełnie nowych poziom, ale udało się rozstrzygnąć sam Trybunał Konstytucyjny być może taka to wcale nie jest takie proste, bo on przy dziesięcioosobowym składzie podczas nowa ustawa prawdopodobnie niezgodna z konstytucją wymaga innego składu, a tu pojawia się pytanie jak i ta sugestia, którą zaproponował pan prof. Zoll, czyli czy Trybunał nie powinien orzekać na podstawie konstytucji czy granie nie tworzy tego typu ile ograniczeń co nie mówił jakiś większości kwalifikowanej do do wydania rozstrzygnięcia, które nie ogranicza Trybunał jeśli chodzi o ten skład Trybunału w tym sensie faktycznie piłeczka będzie po stronie Trybunału na pewno też piłeczka z drugiej strony jest po stronie chociażby grupy posłów, która ewentualnie chciałby zaskarżyć tego typu ustawę nie ma natomiast szans taką NOSPR z ustawy z miejsc zaskarży obywatel w ramach skargi konstytucję, bo to po prostu będzie w tym sensie niezaskarżalne idąc krok dalej tak samo jak i moment na tapecie teraz kolej ustawy o pozwalającą na inwigilowanie obywateli jest ustawa zmieniająca ustawę o policji czeka jeszcze innych ustaw tam również obywatel nie będzie mógł zaskarżyć tego typu postoje, bo nie będzie wiedział, że jest inwigilowany to nie są przepisy o micie skarży do Trybunału zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich prokurator generalny IT wnioski będą musiały być rozstrzygane w pełnym składzie, czyli znowu pytanie do Trybunału czy on się zdecyduje na nas na orzekanie w składzie, który wydziela bardzo poważne wątpliwości czy jest zgodny z ustawą, czyli pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj, mówi że właśnie został zakończony problem Trybunału Konstytucyjnego to wcale nie do końca właściwie w ogóle rynek w ogóle tak to nie wygląda zaczęliśmy cecha nowy rozdział tego tego boją Trybunał i tego na ląd będzie w stanie w efektywnie funkcjonować ten projekt wraz z pierwotną momentami jeszcze dalej blokował centrum łączyć kazał uznawać te cele postępowania na nowo to są jakieś takie próby tego głosowania miast na pytanie co dali się z tym potoczy to jest morsem ciąg pytań otwartych celnie tak jak w obwodzie argumentowano, że ten konflikt się kończy teraz będzie już dobrze, bo 5 zł wejdzie w życie taki będzie już tylko on kolejne reformy tego typu reformy też powinny być weryfikowane przez Trybunał, ale nie pod kątem nie wiem jakiś nagonki politycznego i weryfikacji tak czy zgodne z konstytucją jest absolutnie normalna procedura demokratycznych państwach złorzeczyli właściwy w sprawach Trybunał Konstytucyjny Konstytucyjnego jest tylko bardzo formalnie rozstrzygnięta znaczy ustał Rostów wchodzi w życie, ale co to oznacza to co trudno powiedzieć no to jeszcze dosłownie 1 zdaniem dla zwykłego obywatela co całe zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że póki co on oznacza niepewność prawną w tym sensie, że sam Trybunał nie mając vacatio legis będzie musiał dostosować swoje postępowania, czyli cały szereg postępowań John do nowych nowych warunków prawnych, więc w przypadku obywatela, który złożył skargę konstytucyjną to może poważnie wydłużyć Anny wydłużyć czas rozpatrywania skargi nawet w jeśli to pytanie uznał sąd w formach pytania prawnego to też będzie trwało, tym bardziej że ta ustawa wydłuża ten minimalny czas rozpoznania sprawy na rozprawie w przypadku, kiedy ten skład był zupełnie inny jest wg przepisów dotychczasowych niż ten na podstawie nowych przepisów to będzie komplikował sprawę znaczące i może to wcale nie zachęca obywateli tego, że te skargi do Trybunału składali się wcale nie mają pewności, że Trybunał będzie wygląd orzekł jedno jest pewne na pewno kwestia Trybunału Konstytucyjnego znajdzie swoje odzwierciedlenie w podręcznikach do prawa, bo wszystkie czasy dopóki będziemy się prawa w Polsce uczyć pani Barbara Grabowska-Moroz Helsińska Fundacja praw człowieka bardzo dziękuję dziękuję panie nerek kończymy rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym, a po informacjach Radia TOK FM net rozmawiamy o tym czy innowacyjności to jest ten klucz do rozwoju polskiej gospodarki w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA