REKLAMA

Nowa ustawa medialna wpłynęła do Sejmu. Krzysztof Luft, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2015-12-29 14:20
Czas trwania:
13:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie czternastej słuchamy Radia TOK FM dziś we wtorek wystarczającego grudnia w naszym studiu zapowiadanych gości pan Krzysztof Luft członek krajowej rady Radiofonii telewizji dzień dobry dzień dobry stan na dzień dobry państwu okazało się, że na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu posłowie będą zajmowali się projektem tzw . ustawy medialnej w ich od razu muszę pana zapytać rząd nie jest pewna, bo te informacje scenie Czyż z maczetą nie mamy czego aczkolwiek Rozwiń » czas jest tak mało, że ich zadań jeśli kiedyś się nasze to wydarzyć to prawdopodobnie raz i przede wszystkim mówi się o tym, że to największe zmiany, które dyskutowana to jest ograniczanie roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i największa zmiana tutaj też sposób powoływania władz spółek, a największy problem jest taki, że z tych wielkich szumnych zapowiedzi jak to trzeba reformować media publiczne, żeby one lepiej było wykonywały swoją misyjną działalność, żeby ją społecznicy to niema być firmy spółki prawa handlowego, które zarabiają pieniądze okazało się, że wyszła z tego wszystkiego na dzisiaj jedynie krótka ustawa kadrowa polegająca na tymże, kto inny będzie teraz nimi zarządzać październik jest przecież jeszcze opłata audiowizualna, które są należne misję ma jak na razie to nic na ten temat na razie ten sprowadza się to wyłącznie do tej sprawy, że dotychczasowe władze tych spółek nie będą powoływane przez krajową radę tylko przez ministra skarbu z bardzo się w Czechach były przecież właśnie były takie zapowiedzi pana ministra Glińskiego o tym, że żetony mogą być spółki spółki prawa handlowego, bo to nie jest KGHM nie fabryka gwoździ, które muszą zarabiać pieniądze tylko media publiczne rządzą się zupełnie innymi prawami od dzisiaj pogoda to nadal spółki prawa handlowego tylko, że do zarządzania ich Ozzy bez wyznaczać będzie osoby w minister skarbu, który dokładnie właśnie przemysł metalurgiczny i KGHM zajmował się w poprzednim rządzie, więc krótko mówiąc no jest to w kontekście tych wielkich ważnych zapowiedzi ważnych zmian, które mają nawet w dużej części ja byłbym w pewien sposób uważałbym, że są potrzebne każda z nich do pana są pewne uspołecznienie mediów publicznych niewątpliwie, by się przydało co to oznacza zachowanie, ale i społecznie rozpoznajemy właśnie finansowanie drużyny przegrały, ale pan tu wiele znaczy, że przydało im większy wpływ chociażby rozumie tych środowisk twórczych środowisk dziennikarskich na powoływanie władz np. jak najbardziej uważam, że to byłoby możliwe różne różne takie elementy można, by wprowadzać ja nie jestem przeciwnikiem żadnych dobrych zmian pod warunkiem, że są dobre, a ta zmiana ona nas oddala od tego czym być media publiczne powinny powinny, dlatego że tez przekazanie zupełnie wprost kompetencji do powoływania władz i to w sposób arbitra, ale arbitralnym bez żadnych uzasadnień bez żadnych jakichś powodów, które należałoby wskazać w dowolnym czasie, bo nie ma też zniesiona z dnia znosi kadencyjność to nowelizacja ministrowi skarbu nawet ministrowie kultury co było przedtem zapowiada skok ministrowi skarbu, ale czy to nie nie zna, więc w kontekście tych z zapowiedzi tych wielkich zmian to naprawdę brzmi jak żart najpewniej wróci do defensywy panna Middleton powiedziała jak strona społeczna żyć tak wyrażę artyści mieliby być dopuszczani do procesów decyzyjnych jak jak komendant SM Krosno różne mogą być można można tworzyć np. zwiększać uprawnienia rad programowych, które dzisiaj są pewną fasadą w spółkach mediowych w koszmarze wpływ jest bardzo niewielki iluzoryczne można, by np. zaproponować rozwiązania takie, które wzmocnią też inne rady programowe ich wpły w n p . na powoływanie władz nie mówię decyzyjny całkowicie, ale jakiś jednak, że opinia jest tutaj musi być wzięta pod, dlaczego Adam Kszczot krajowa rada Radiofonii telewizji nie wystarczy nanieść na bardzo wiele zmian zaproponowali one wszystkie niestety nie zostały przeprowadzone, dlatego że my nie jesteśmy ciałem ustawodawczym ani nawet nie mamy inicjatywy ustawodawczej natomiast wszystkie zmiany z zakresu obecnej ustawy medialnej także te dotyczące akurat nadprogramowych myśmy przekazali do innych do ministerstwa kultury ten projekt był procedowany no ale tak bowiem nie zakończyło się to sukcesem tak bym powiedział i skończyła się kadencja jeśli chodzi o rady programowe to myślę również proponowali zmiany w budżecie rady programowej mediów publicznych są w 23 powoływane wprost przez partie polityczne zasiadające w parlamencie Neste jest oczywiście coś co może budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza jeżeli miałoby być to ciało zwiększone uprawnienia z nich proponowali tutaj zmiany i one dna, jakby utkwiły w w UE w tej procedurze legislacyjnej, ale niestety myślenie prowadzi w tle możemy jako chciałem eksperckie proponować pewne rozwiązania co robiliśmy media narodowe i pierwszy komunikat, który posiada społeczeństwo było takie, że to będzie opłata audiowizualna i tylko skończy się myślenie o tym, że reklamy ciągle oglądam zamiast oglądać w wartościowe patriotyczne treści i ta jest dużo bardzo dużo do rozwiązań AZ 1 z jednak kwestia to jest kwestia finansowania kwestia, ale z reklam, a kwestia tych treści jak pan w tej chwili nazwą Narodowy to jest inna sprawa jest jeśli chodzi o finansowanie mediów publicznych w tym żadnej wątpliwości, że ta Polska stoi przed koniecznością przeprowadzenia takiej zmiany jesteśmy absolutnie krajem kuriozalny w tym sensie na tle innych krajów europejskich, gdzie te media są finansowane w zupełnie innym stopniu paradoksalnie mamy 2 sektory radiofonia i telewizja są finansowane z zupełnie inaczej to znaczy rady Radiofonii jako tańsza jest finansowana ze środków publicznych, czyli obecnego tego jeszcze nieszczęsnego abonamentu w 80 %, a tylko 20 % z reklam telewizja dokładnie odwrotnie co to powoduje, że jest uzależniona od takiej komu komercyjnej konkurowania na rynku komercyjnym i o ile program Radiofonii publicznej bardzo różni się od tego, którą proponuje radiofonia komercyjne nie mówię akurat tam stacjach jak TOK FM, bo to jest dla nas wyjątkowa, ale świetnym właśnie mierzy pan parę pozytywów u nas powiedział nienależnych, bo to jest akurat zupełnie zadziała innym charakterze, ale w większości to co prawda wiemy jak jak wygląda stacje komercyjne radiowe i radiofonia publiczna rzeczywiście oferuje coś zupełnie innego natomiast telewizja publiczna tylko troszkę coś innego właśnie z powodu tego, że jest taki sam sposób czy w podobny sposób finansowane media komercyjne jest oczywiście od turysty jest ogromna słabość i to powinno zostać zmienione no jak rozumiem, iż chodzi chyba zgodzi się pan, że jeśli chodzi o szybkość procedowania ustaw to ona jest ostatnio rewelacyjna zaskoczą możemy liczyć się z tym, że w przyszłym roku mają te podstawowe zapowiadane zmiany związane z nami tak, abym nie miał nic przeciwko temu, żeby tak było tylko jak na razie to ja widzę, że to się od końca dzieje dlatego, że to co dzisiaj się proponuje, czyli sposób powołania władz tych spółek to powinna być ostatnia rzecz, która się dzieje a, ale najpier w trzeba by te rzeczywiście jakieś wprowadzić jakieś zmiany Janie uważam, że rewolucja rewolucja coś robią 25 lat temu, kto miał odwagę wtedy dają robiła dzisiaj to już niekoniecznie są ci sami, ale i, więc dziś jedynie czas rewolucji natomiast rzeczywiście zmian takich które, które faktycznie ten tutaj na pewno można, by zaproponować wiele dobrych zmian, ale pod warunkiem ośnieżone były dobrymi zmianami, a to co się dzieje dzisiaj notes jak gdyby uważam, że ostatnia rzecz, która się powinna na końcu tego całego łańcucha dobrych zmian w mediach publicznych powinno być wskazanie no SZ nowego sposobu powoływania władz w ich ewentualnie tak, ale realia są takie rzeczy szybko się wydarzeniem pewne rzeczy i pewnie na początku przyszłego roku już jest zaraz wręcz wejdzie on nie będzie vacatio legis, bo to to wiem, że przy tej ustawy też nie będzie vacatio legis czy po prostu kiedy ona zostanie uchwalona to ona wejdzie w życie jak rzeczywistość wyglądała wymiana wypada też po prostu z psem przejęcie mediów w sensie takim przejęcia kontroli nad mediami pan to się likwiduje jednak pewne rzeczy, które dotychczas funkcjonowały, które można było krytykować można było chcieć je udoskonalać, ale które jednak były bardzo ważna rzecz to były jednak pewne uspołecznienie tego procesu powoływania władz był udział uczelni to były konkursy, które były publiczne, które każdy dziennikarz mógł przyjść i jesieni przysługi przesłuchiwać tym przesłuchaniem konkursowym jednocześnie była bardzo ważna rzecz mianowicie współdziałanie władz krajowa rada powoływała zarządy, ale one najpier w przechodził przez konkurs prowadzony przez radę nadzorczą tak samo odwoływanie krajowa rada nie mogła sobie arbitralnie powołać odwołać zarząd LOT -u członka rady nadzorczej tylko w pewnych konkretnych warunkach działania na szkodę spółki i tylko na wniosek albo rady nadzorczej albo ministra jest takie współdziałanie władz, które bez skutków włącza 2 organy różne inne do tego procesu tego, że odchodzi całkowicie tutaj nie ma nic z tego nic z tego nie zostaje po prostu jest urzędnik, którym jest minister skarbu, który właśnie tym KGHM zajmuje się jej przed przemysłem metalurgicznym na, a nie jest ministrem kultury z moją po prostu podejmuje decyzje w każdym możliwym momencie tego odwołujemy dlatego powołujemy nową przyzna pan, że to jest zdecydowane cofnięcie się cofnięcia pan pamiętał powiedział, że prawdą jest, że ten układ obecnie tak jest upolityczniony wyskoczą z pola widzenia wygląda pan powiedział jak parkiet com dążenia są bardzo cofnijmy taśmę, a także w takiego wypowiedzenia słuchacza zmiana mi się wydaje będzie grupa rosła będzie zasadniczo taka, że wrócą, ale pan postawił tezę w czasie co z tego jak powiedziałem niebacznie uważa, że poważnie ICO ja mówię, że pieniądze coś takiego absolutnie nie mamy już biega tak i powiatu wszystko nagrywa w zaroślach nad zalewem w odpowiedzi pan założyć pan tak bardzo groźny pożar używa zobowiązań oraz Bułgaria słuchacza to i tak jest zmiana, która mówi coś takiego dobrze z 1 strony inaczej się będzie po powoływało radę, kto inny będzie tym wszystkim zarządzał jak rozumiem społeczeństwo jeśli sprzedaje cieszmy się z tak przynajmniej będziemy teraz jasność od strony finansowej to jest najważniejsze to prawda, ale zmiany finansowych, ale taka jest intencja tych zmian w jakiej pan mówi o tej ustawie dzisiejszy fenomen uznawano oczywiście będzie ustawa, która będzie mówiła mi tak to państwa odbędzie się tam bardzo panie redaktorze pan mówi o jakiejś ustawie, która ma ma być podobno mają zostać ustawy, która leży w sejmie to chyba mówimy o 2 różnych rzeczach od ich boją mówiąc dzisiejszym stanie, która została złożona wraz z Marszałkowskiej, ale nie dotyczy w najmniejszym stopniu finansowania dotyczy 4 punktów dotyczy tylko 1 kwestii sposobu powoływania władz rad nadzorczych i zarządów spółek mediów publicznych przeniesienie tego uprawnienia z krajowej rady do ministra skarbu w sposób taki w dodatku, że będzie to podejmowane całkowicie od arbitralnych bez żadnych konkursów bez żadnej przejrzystości bez żadnych wymagań bez żadnych kryteriów ewentualnego odwołania n p . GE skoro to jest szczęście do ministra skarbu to nie jest tak, że społeczeństwo odczyta w ten sposób, że aha czy to nie będzie będziemy mieli mniejszy problem z finansowaniem tego słowa mówi minister skarbu tonie tonie ma być taka intencja tego się rozumem wspólnego z finansowej zleceniodawcy, że minister Boris skarby z właścicielem tych spółek, ale po trzynastym na jak pan to są bardzo specyficzne spółki, ale zna pan taką spółkę, gdzie właściciel nie ma prawa do dywidendy nasze spółki publiczne to jest właśnie taka rzecz, ale to jest akurat coś bardzo pozytywnego to znaczy w spółkach prawa handlowego wymusza pewną dyscyplinę działania na na władzach na całej na całej instytucji, ale jednocześnie nie ma tych wad, które byśmy uważali za pewną wadę, że spółki muszą zarabiać pieniądze nie muszą zarabiać pieniądze muszą utrzymać dyscyplinę finansową natomiast one nie muszą żadnego zysku wypracować ich właściciel, którym jest minister skarbu nie ma prawa do tego zysku co więcej to była taka spółka, których właściciel nie powoływał władz, toteż jest ważne, bo to jest właśnie element takiego potraktowania tego jako pewne dobro publiczne, gdzie różne instytucje mają swój wpływ NATO, a przez to różne środowiska jak to funkcjonuje to się likwiduje całkowicie to jest czysty po prostu skok na te media przy biorąc pod uwagę wielkie zapowiedzi, które były jak chce, by zreformować trzeba je uspołecznienie no wie pan ma tutaj pełną cytatów i wiceministrów 3 ministrów jej pani poseł na ten temat zespoły trzeba przestać w Instytucie kultury, więc instytucje wyższej użyteczności, aby odejść od koszmarnego model spółki prawa handlowego zarządy tych mediów będą jednoosobowe, a prezesów wybierze się spośród autorytetów świata kultury mediów ech, a jej od jednoosobowych zażąda też się to nie mówi, ale dobrze to w każdym razie może sytuacja taka jak gigahercom pan powiedział, że może w ta ustawa nie jest jedyną instytucją, która reguluje będziemy czekać na następne też konkretne ruchy już w po to, po wejściu ustawy w życie drzwi jest on w wice należy do optymistów co oczywiście cel niechętny jest mi było ich, by je, ale myśmy słyszeli zapowiedzi tego właśnie tych całych dużych ustaw i cały czas jeszcze raz powtórzę to co tutaj jest dzisiaj zaproponowane mogłoby być elementem całego ciągu stawali na samym końcu w każdym razie przyszłość jest 1 wielkim znakiem zapytania jak rozumiem to co wiemy to co wiemy teraz to na pewno, że będziemy musieli się cieszę następną rozmowę w to będzie bardzo przyjemne dla mnie sympatyczne zaproszenie mówił pan Krzysztof Luft członek rady Radiofonii telewizji bardzo dziękuję za wizytę dziękuję bardzo 1438 przed nami informacja Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA