REKLAMA

Koło historii: Rocznica rozwiązania parlamentu przez Mussoliniego. Opowiada dr Mirosław Żochowski

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-01-03 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
A 6 studium gość pan dr Mieczysław Żochowski Italia ni ster członek stowarzyszenia te PiS dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu znaleźliśmy taką informację, że 3 stycznia 1925 roku Benito Mussolini rozwiązał parlament włoski, ale już do przerwy się do sugeruje, lecz rozwiązał to jest to nie do końca prawdziwe określenie tego co tam się wydarzyło to co się wydarzyło parlament chce, by został rozwiązany rok wcześniej po przejęciu przez c poprzednią Rozwiń » kadencję parlamentu ustawę o szczególnej ustawy zaproponowanej przez faszystów, która polegała miała polegać na wprowadzeniu nowej ordynacji wyborczej ordynacja wyborcza zakładała, że w przypadku jeśli jakieś Stronnictwo albo blok stronnict w uzyska de mer co najmniej 25 % głosów i bębny i zwycięży w wyborach otrzyma 23 mandatów do Izby deputowanych to praktycznie oficjalnie miało stanowić się powiedzmy nie my my miało dawać rządowi większości koalicyjnej gwarancje, że będzie to rząd stabilny dysponujący odpowiednią większością w parlamencie taka była oficjalna motywacja tego natomiast w praktyce to oznaczało ni mniej ni więcej tylko utorowała nie faszystom drogi do zdobycia absolutnej większości drogą na skróty, ponieważ 3 w normalnym głosowaniu wtedy jeszcze chyba nie zdobyli tej absolutnej większości na poparcie społeczne bo jakie poparcie społeczne było, gdyby nie ta zasada i gdyby nie na torze podczas całej kampanii wyborczej trwającej kilka miesięcy dochodziło do masowych aktów terroru ze strony faszystów to być może nie uzyskaliby oni w większości być może to jest trudne do oszacowania w każdym razie w nie ma takiej sytuacji, która dawała im absolutną większość już z góry to on inne Stronnictwa opozycyjne mimo rozbicia mała startowało ich aż 7 wtedy ne uzyskały w sumie znaczącą liczbę głosów w granicach 40 %, więc stanie tak mało, o czym pan mówi o aktach terroru lat w praktyce co to oznacza, jaki Jagger w praktyce oznaczało to jasne tego rodzaju inne sytuacje masowo występujące jak napady na lokale opinia publiczna o tym, wiedziała o szczególnym się, że na pudle opinia publiczna o tym, wiedziała tylko to jest bardzo ta była bardzo złożona sytuacja opinia publiczna we włoszech była niezwykle zróżnicowana wtedy z 1 strony, ale znaczna część tej opinii to byli stronnicy faszystów, a w szczególności byli kombatanci trzeba pamiętać, że po pierwszej wojnie światowej zwolniono z swojska około 3  000 000 rezerwistów głównie tabeli mieszkańcy wsi nie tylko, ale największa część w tabeli drobni mało rolnik lub bezradni chłopi część także mieszkańców miast i ci ludzie jeszcze dodatkowo trzeba dołożyć tylko albo aż 50  000 innych wysyp pochodzących ze zmniejszonego stanu liczebnego armii, ponieważ armię zmniejszono po wojnie z 225 do 175 Kaczor jak pana słucham to myślę, że to jest argument dla tych, którzy mówią, że faszyzm włoski nasz niemiecki były woda różnice były olbrzymie, ale było wiele podobizn, bo tak, ale ziemia była również podobieństwa oczywiście, bo to naturalne, że wtedy w tamtych warunkach podobieństwa występowały w mecz dodatkowo można odpowiedzieć są bardzo istotne, że oba ne te państwa, ale i Włochy i Niemcy były państwami ekonomiści i historycy gospodarczy określają to jako państwa opóźnione, w które dochodziły do Inner art na drodze rozwoju miały 3 etapy skoncentrowane w 1 momencie w 1 okresie w kąt, gdy wcześniej Rwandy przykładowo czy w we Francji te etapy były rozdzielone i w związku z tym łatwiej społeczeństwo było w stanie wznieść się te surowe konsekwencje, które dla nich radziła, a te etapy to było z 1 strony tworzenie społeczeństwa przeważającą industrialnego wraz ze społeczeństwa przeważająca wiejskiego to było w SO od strony gospodarczej najważniejszy element od strony społecznej to było tworzenie w społeczeństwa dzisiaj nazwalibyśmy go ne nacjonalistycznego, ale to nie w tym sensie ma absolutnie negatywnym tylko tworzenie państwa Narodowego, a tak, by można określić w wywozie śledzą we włoszech miał dodatkowo jeszcze bardzo skomplikowany charakter ze względu na wcześniejsze rozbicie na szereg drobnych państwa, które każdy z nich miało inną drogę w imię także struktury społeczne w tych poszczególnych państewka w stylu zróżnicowane także ME we włoszech dodatkowo to był bardzo istotny element w PiS w związku z tym te elementy wpływały na stan nastrojów społecznych, a drugim bardzo ważnym czynnikiem, który spowodował raty gali radykalizację nastrojów w PRL był okresem skutki wojny rwą w okresie bezpośrednio powojennym po pierwszej wojnie światowej skutki wojny dla Włochów byłem można powiedzieć się opłakane, ponieważ wbrew oni weszli do wojny później inne dopiero w 1915 roku w wyniku zdobycia przewagi przez tendencje tzw interwencjonizmu, czyli przystąpienia do wojny, a jej związku z tym w pozostałe państwa zwycięskiej koalicjanta anty my jak przyszła do rokowań w Paryżu po wojnie to on line nie przyznawały Włochom normalnego statusu państwa zwycięskiego dodatkowo doszły tutaj animozje na tle sprzeczności interesów i Francja nie życzyła sobie żadnego silnego państwa innego na kontynencie niszczona jest Anglia z kolei nie chciała osłabiać nadmiernie państ w UE, które w utraciły, które na stałe jest się do Zastalu na pozycji przegranego po wojnie w związku z tym zarówno w odniesieniu do Niemiec, jaki da Rosji starały się starała się Anglia w nie osłabiać jej zanadto, żeby tworzyć na kontynencie pewną przeciwwagę pewną równowagę w, która by pozwalała Brytyjczykom na inne funkcje mediatora, a czy to znaczy, że i, gdybyśmy spróbowali wczuć się w nastroje społeczne we włoszech po pierwszej wojny światowej to była informacja jesteśmy wsi w gronie zwycięzców, ale nie mamy z tego powodu żadnych zysków nasze sprawy za szybko się przekształca wszy świat się szybko zmienia, a jednak i jednocześnie głód takiego poczucia jedności narodowej, która po wydarzeniach ubiegłego stulecia dziewiętnastego wieku czy też jest świeża rzecz to jest tak naprawdę bogate, by drobne twory, które było bez liku, ale wręcz przed chwilą tak jakby się zjednoczyły jedno państwo we włoszech to poczucie jedności narodowej nie było jeszcze silne ono się dopiero kształtowało natomiast jeśli chodzi o drugą drugi element, który pan wymienił to ten był niezwykle silne znacznie silniejszy niż w innych państwach po wojnie sąd może porównywalny z Niemcami, chociaż tam troszeczkę później te elementy da się do głosu tutaj mamy do czynienia z tego typu sytuacją, gdzie mamy bardzo silna pozycja nacjonalistów, do której dołączają jeśli chodzi o postulaty to w dużym stopniu zbieżne dali dołączają kombatanci, czyli te 3  000 000 rezerwistów z wycofane z wojny w Enei ani czują pewną bym powiedział pewien dystans, ale i nawet bym powiedział że, że nie z góry trochę traktują tych, którzy w nie uczestniczyli bezpośrednio w wojnie, bo uważają, że danina krwi, którą w tej wojnie wnieśli na PET jest ono jej do tego, żeby w odbyt się uzyskać szczególne prawa do decydowania o losach państwa sam Mussolini walczył podczas używania świateł Mussolini walczył Mussolini walczył wprawdzie tak, ale to była dość krótkie, bo był tylko rok podczas wojny w tym uczestniczył w walkach, ale inne nawet został ranny, ale akurat nie na froncie tylko na ćwiczeniach, ale w każdym razie nie uczestniczył w wojnie i domu dawało tytuł nikt nie kwestionował tego tytułu, żeby się czuć się także kombatantem wróćmy może do tego, by od, czego zaczęliśmy rozmowę czy Ion od tych zmian w systemie parlamentarnym, które i jeśli dobrze rozumiem to w ciągu dość krótkiego czasu kilku czy kilkunastu miesięcy z państwa, które można określić jako demokrację parlamentarną w zgodzie z królem tworzą państwo totalitarne i czasie dosyć szybko wydarzyło, bo jeśli spróbować stworzyć kalendarium to w zasadzie jak rozumiem koniec dwudziestego czy aborcji 2002 . roku stan to będzie ten moment, kiedy zaczynają się zmiany cenowe zmiany się zaczęło wcześniej natomiast takim 2002. roku był rzeczywiście rokiem kluczowym w ita, a nawet wcześniej nie są niż sam marsz na za naszym ze względu na to, że RM liberałowie, którzy byli przy władzy z, a premierem był ogrzewany Czernicki ta była jego piąta kadencja jako premiera doświadczony polityk i grać parlamentarnej UE nie docenił faszystów ner man nie znał ich dobrze i sądził, że jak zresztą wcześniej w, a inne Stronnictwa, że uda mu się ich SKP chować się włączyć system Mes je w UE, licząc na sukces w tej dziedzinie w doprowadził do przyśpieszonych wyborów parlamentarnych w po niepełnych 2 latach od poprzednich wyborów na wybory poprzednie miały miejsce na jesieni dziewiętnastego roku, czyli kii doprowadził do rozwiązania parlamentu i ogłoszenia przedterminowych wyborów odbyły się one w połowie maja, ale nr 1922 roku w rei ner Mark celem dzieli jego celem dziadek tego były 2 pierwsze to osłabić opozycję parlamentarną głównie popala rów i specjalistów liczył na to, że w istniejącej sytuacji u oba te Stronnictwa znacznie stracą, a drugim było miękkie włączenie my jak gdyby do systemu z le w faszystów, a także pasierbowie od początku, że oni uważają cały system za zły nie tracą 2 lub zmienić ofiarnie wzrostu wyłączyć ani wtedy już mieli utworzono swoją partię faszystowską ne, którą oficjalnie ogłosili jako antypatie, ale w rzeczywistości była to sprawna i dobrze zorganizowana partia, która pobierała składki tworzyła oddziały na wszystko jest nim chodziła jak jak sprawnie na ręce zasługa talentów organizatorskich Mussolini w dużym stopniu der Mann miał on szereg talentów niewątpliwie także organizatorskich, ale w szczególności jako trybun ludowy jako mówca narrator, ale jako wydawca Dziennika i popala Witalija, który Inner był Dziennikiem wcześniej socjalistycznym w okresie wojny jeszcze, ale i pozostał takim do połowy nie do sierpnia 1918 w podtytule było Dziennikiem socjalistycznymi może Mussolini wcześniej w znacznie został wyrzucony z partii włoskiej partii socjalistycznej Zana na poparcie tendencji in do interwencji z 2 i interwencjonizmu, czyli przystąpienia Włochów do wojny w tym partia socjalistyczna była zdecydowanie przeciwna jak zresztą inne partie socjalistyczne Europy na początku 2 w związku z tym Mussolini został usunięty z partii w uważał się w UE nadal oficjalnie za socjalistę i pod takimi hasłami głosił pisał na łamach i popala Witalija, ale w 1918 roku już po zakończeniu czy twoje sny tuż przed zakończeniem wojny w poczuł silne jest trzeba powiedzieć, że miał zmysł polityczny w poczuł, że mecz ten temat w tą grupą społeczną, która będzie decydować powojnie będą właśnie komendanci i w MON zmienił po tytuł swojego pisma na inne dziennik kombatantów i trudne i wytwórców żaden sposób wytwórcy zasila powrócimy do rozmowy z naszym gościem słuchaczom przypominam, że znany jest pan dr Mieczysław Żochowski Italia ni sta członek stowarzyszenia te PiS za chwilę po skuciu informacji Radia TOK FM powracamy do rozmowy słucham Radia TOK FM w niedziele 3 stycznia znany jest dr. Mieczysław Żochowski Italia ni ster członek stowarzyszenia te PiS jeszcze raz dzień dobry dzień wcześniej rozmawialiśmy o 2 o włoskiej scenie politycznej, która była niesamowicie burzliwa tuż po pierwszej wojnie światowej w maju 2002 . roku wybory, a ten później okazuje się, że sytuacja zmienia się na jak w kalejdoskopie, dlatego że siły, które my teraz określamy jako faszystowskie, a one zdobywają popularność jak pan mówił w pierwszej części naszej rozmowy nie cofały się przed aktami terroru jest o nich głośno chciałem zapytać na ile ważne, bo dla Włochów to, że te siły odwoływały się i kiedy zaczęto robić z wozu konsekwentnie odwoływał się do dziedzictwa imperium rzymskiego do historii sprzed setek lat na ile to tu to było ważne, kiedy zaczął grać jako w takim All Imaginarium włoskich ważnych mitów i kiedy okazało się, że to jest w ważnej decyzji i ile naprawdę uwieńczył czoło naprawdę Włosi uwierzyli, że oto kolejna edycja, iż w zastaw powinny się na ich oczach rozgrywa to są czasy późniejsze to jest dorabianie ideologii dom ner potrzeb już 3 późniejszego później budowanego mitów wokół ruchu faszystowskiego wtedy Saszy to były związki tak po włosku co jest określone takie charakterystyczne nazwy, które wtedy funkcjonowały ta składa się, czyli drużyny można powiedzieć inaczej bojówki krótko mówiąc faszystowskie, które odegrały niezwykle ważną rolę MF upowszechnienie ruchu faszystowskiego Mussolini, tworząc na początku ten ruch w NSR miało bardzo niewielkie poparcie zresztą ten nel w ten jego Anny w związek, który utworzył w Mediolanie był 1 z wielu nie jedynym jej o skali poparcia najlepiej może świadczyć to, że w wyborach ner komunalnych w Mediolanie, w których faszyści wystartowali wraz z kilkoma drobnymi, ale my wstanie sami koalicyjnymi uzyskali zaledwie niepełne 5000 głosów na około 200  000 wszystkich wyborców, więc stale jest śladowa ilość natomiast to co zapewniło faszystom nie sukces i nel powodzenie, a zwłaszcza w środkowych i północnych Włoszech w to była to byli na skład treści to były też skład, że właśnie, o których powiedziałem, które przystąpiły do ner porządków w cudzysłowie tak można określić przyczynę na początku na wsi przede wszystkim Tennessee sytuacja na wsi była może nawet bardziej podminowany niż w mieście, ponieważ ci chłopi, którzy wrócili z frontu, ale my byli głodni wszystkiego głodni często dosłownie głodni, ale przede wszystkim ładnie ziemi, ponieważ obiecano im jeszcze w okresie wojny, że otrzymają nadział ziemi, a cała ta na cały cały ten proces bardzo się przedłużał była oczywiście opory w tym przeciwko niemu w związku z tym na wsi biedota wiejska rozpoczyna przejmowanie innych ligach Europy gruntów latyfundystów, które nie były uprawiane, a wiele gruntów była nie uprawianej ze względu na niedostatek środków produkcji na problemy z dostarczeniem maszyny i t d . bardzo wiele gruntów Błonie uprawianych to zresztą był bardzo poważny problem, bo w był niedobór żywności z tego także powodu w i w związku z tym trzeba było uzupełniać się w myśl tę żywność importem, a to oznaczało pogłębianie deficytu handlowego, który i tak był we włoszech ogromny w związku z tym, że ci, którzy mieli coś do stracenia na wsi w szczególności lat fundusze, ale także średni średnio rolni chłopi w le Mes obawiali się nic, że zostaną im odebrane, że zostanie im odebrane to są mieli w związku z tym albo witali z otwartymi ramionami skład rysów, którzy rozwijali, a te ne w tym próby, ale przejmowania ziemi ze ten ruch bronił duży jak wielkie własności prywatnych tak można powiedzieć tak to w połączeniu z tym co pan Józef części rozmowy, że po tytule gazety, której naczelnym był Benito Mussolini byli rzeczywiście dla kombatantów i wytwórców tak to rzuca zupełnie inny świat należy tego przypilnować dosłownie nalewek twórców wyrósł na sam się nie należy tego przyjmować dosłownie Mussolini był sprytnym bardzo graczem jak później się okazało Neil dla niego zmiana poglądów nie stanowi żadnego problemu natomiast poglądy, jakie wtedy głosił służyły mu głównie oczywiście na łamach i popada Italia w służyłem mu do zdobycia zwolenników w związku z tym, że wpływy ze stanem nastroju, jaki był wtedy we włoszech w pewien zesta w standardowych haseł, aby chcieli ośmiogodzinny dzień pracy w Melbourne jako podstawowy element ma demokratyzacja ordynacji wyborczej i na upowszechnienie prawa wyborczego na wszystkich obywateli w tym kobiety 3 lat dotychczas nie było w z PMT nadział ziemi oczywiście dla tych dla kombatantów to co im obiecana jeszcze w okresie wojny i szereg innych podobnych haseł socjalnych w było na porządku dnia i Mussolini oczywiście też jak używał w UE, ale jak praktyka później pokazała wielką łatwością dokonał wolty i przeszedł na całkowicie inne pozycje i polityczne gospodarcze tak, ale miał szczęście miał miał miał się z tego wycofywać skoro w innej ze zdumieniem przed spotkaniem w dzisiejszym naszym, kiedy czytałem na temat tej części historii Włoch ze zdumieniem dowiadywałem się, że po objęciu władzy Mussolini rozpoczął proces prywatyzacji firm państwowych na rzecz firmy telekomunikacyjne prywatyzował jest to zaskakujące, bo to tak jakby jakiś ultra liberał został nagle dyktatorem tak ma pan rację oczywiście, ale z w źródło tkwi w działaniach Mussoliniego nieco wcześniejszych on wcześniej już podjął rozmowę z wielkim przemysłem i światem banków kijem ner man w już podczas drugiego zjazdu partii faszystowskiej w Rzymie tuż przed marszem na Rzym zjazd rozpoczął się 24 października 1922 roku w on po wygłoszeniu słynnej i buńczuczne mowy otwierającej zjazd, gdzie postawił żądanie przekazania mu najważniejszych i partii faszystowskiej najważniejszych z setek rządzie w UE numer udał się do Mediolanu, gdzie Nelken pod dnem gdzie by w kontynuował wcześniejsze rozmowy, skąd Hindus ją, czyli jest stowarzyszeniem przez przemysłowców włoskich w Enei, która ma nerwy zapewniła mu o poparcie i wsparcie finansowe w kopalni zarówno dla wielkiego przemysłu i jaki dla banków sytuacja i nastroje rewolucyjne, jakie panowały we włoszech była odczuwana jako wielkie zagrożenie w związku z tym pan, więc Rosja ne jako reprezentant tych kręgów przemysłowych wielką przemysłowych w były zdecydowanie za za tym, żeby uśmierzyć na sytuację nie widzieli innego inne osoby, która wymogła to uśmierzyć gnie w faszystów stąd taki wybór ani inne i stąd wsparcie także finansowe ze strony KON Fin do swoich ze strony banków no tak ale kiedy zaczyna zaczyna swoje władanie i czy do swojej żony Mussolini od prywatyzacji odsiać firmy telekomunikacyjne, ale też różnych innych przedsiębiorstw można tam i z tego co pan mówi rozumiemy, kto finansował go z jakiego powodu ten wolny rynek czy właśnie wielka własność prywatna czy mogę własność prywatna była częścią tej ideologii to okres, w którym momencie dzieje się dokonuje się taki zwrot 3 i z którym my chyba sobie bardziej jednak kojarzymy faszyzm włoski, czyli roboty interwencyjne osuszanie bagien budowa dróg w tym momencie okazuje się, że to zupełnie inna filozofia, która mówi silne państwo, które kontroluje wszystko w to jest okres dużo późniejsze testy okres dużo późniejszy, kiedy Mussolini się umocnił, ale my tu jesteśmy mówiąc przed chwilą na tych wydarzeniach na początku lat dwudziestych była później jeszcze parę etapów, w których Mussolini przejmował stopniowo pełnię władzy, ale najpier w przejmując to nowe prawo wyborcze, któremu dała absolutną większość w parlamencie później stopniowo, usuwając deputowanych opozycyjnych my z parlamentu ostatnimi byli liberałowie którzy, którzy wystąpili po re my śmierci Matteo Renziego po zabójstwie morderstwie na Magellana dała im tabu przywódca umiarkowanych socjalistów reformie stów, który został porwany w Rzymie i zamordowanej w drodze na posiedzenie Izby parlamentu, ponieważ wcześniej wygłosił na otwarciu parlamentu w nowej legislatorzy wygłosił płomienną mowę, w której oskarżył faszystów o fałszowanie na masową skalę wyborów i on ner właśnie ataki na lokale wyborcze my w związku z tym postawił pod znakiem zapytania praworządność i prawidłowość przeprowadzonych wyborów w UE w momencie, kiedy on wygłasza to przemówienie panować cisza na znak zresztą Mussoliniego, ale ne jako obserwatorzy wspominają widać było na twarzy Mussoliniego wściekłość i po występie amatorskiego w sam Mussolini zabrał głos i chwieją mniej więcej w takich słowach się tak gigantyczna prowokacja, która ma, której się dopuścił matematyki na tej sali ne wymaga nie tylko odpowiedź słownych i niepełne 2 tygodnie po tym fakcie matematyk został porwany na ulicy ziemskiej przez bojówkę w myśl faszystowską dowodzoną przez wymienia go jem ne wywiezione z naszym i zamordowany być może zresztą zamordowany jeszcze w trakcie będąc w Rzymie, ponieważ szarpał się i wzywał pomocy, więc prawdopodobnie został zamordowany jeszcze w Rzymie, po czym w wywieszono zwłoki i ukryto poza Rzymem, ale policja podjęła śledztwo na żądanie na to ogromne wzburzenie społeczne, jakie to wywołało podjęła śledztwo ustaliła sprawców i w związku z tym, ale my w zażądano w parlamencie podjęcia śledztwa oficjalnego i oskarżono samego Mussoliniego o o sprzyjanie temu Faktowi, a 2 czołowych jego numer można powiedzieć, że jego bliskich współpracowników generała de Bono generała policji jej Rossiego szefa biura prasy w partii faszystowskiej trop prowadził bezpośrednio i powyżej wskazywał na powiązania bezpośrednie tej bojówki faszystowskie właśnie z tymi 2 nazwiska, ale Mussolini został ukarany nie był taki moment, kiedy oni się zawahali wtedy po jej, gdyby w tym momencie nie zabrakło tego, czego właśnie zabrakło, czyli masowej akcji protestacyjnej i wystąpienia przeciwko faszystom to być może dałoby się jeszcze odwrócić tę sytuację, ale nie było atmosfery do tego ile opozycja była kompletnie rozbita inne rozbita wewnętrznie w każdej z partii w tle jest w partii socjalistycznej partii Opola rów, czyli partii ludowej w UE już raz było na tyle posunięte daleko wewnętrzne rozbicie więzienia żadna z tych partii, a to były 2 główne partie opozycyjne nie była w stanie podjąć masowej akcji zresztą nawet je zarówno socjaliści reformiści, jakie po porażeniu ne nie zakładali takiej masowej akcji Marze nie docenili faszystów uważali, że drogą parlamentarną da się z nimi walczyć, ale jestem przekonany że, gdyby Aldonie czy tak jest prawdopodobieństwo wg pana że, gdyby rzeczywiście opozycja wyprowadziła ludzi na ulicy i trwałe 1 i demonstracje to historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej wtedy już chyba nie taki moment był znacznie wcześniej inny, ale inne partie włoskie nie były przygotowane do tego sytuacja we włoszech była dość różna od c tego co działo się w innych państwach może w jakimś tam stopniu można porównywać z Niemcami w UE, ale też tylko częściowo w UE natomiast w tym momencie faszyści byli na tyle silni, że chyba nic nie było w stanie już zmienił bieg musi zdać moglibyśmy rozwiązać bardzo długo i słuchanych zaczarowany mam nadzieję, że słuchacze słuchaczki po naszej rozmowy wiesz co zrobią zaczną jeszcze w 2 i szukać jeszcze większej ilości informacji o tym, pasjonującym okresie w historii Włoch, ale też historię całej Europy bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i pan dr Mieczysław Żochowski Italia minister członek stowarzyszenia te pić, bo nasz gość dziękuję bardzo bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA