REKLAMA

Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej. Czy na pewno potrzebna? Cezary Świstak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Post Factum
Data emisji:
2016-01-05 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w słucham Radia TOK FM dziś we wtorek 5 stycznia jest 5 minut o godzinie osiemnasty dobry wieczór mówi Paweł Sulik i łączą się teraz telefonicznie z naszym pierwszym gościem, który nie jest pan Cezary Świstak zastępca dyrektora regionalnej Dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku dobry wieczór celebrytów miasto robi, a u doniesienia prasowe mówią o tym, że Nadleśnictwo Białowieża ogłosiła aneks do dokumentu plan urządzenia lasu, który przewiduje on Rozwiń » zwiększoną wycinkę drzew można podziwiać z jakiego powodu o wiele więcej czytam, że nawet ośmiokrotnie więcej drzew ma być wyciętych i stronie także Nadleśnictwo ogłosiło jakikolwiek aneks do tego, że na razie jest opracowana dokumentacja, która zostanie przedłożona ministrowi środowiska do zatwierdzenia Acta rzeczywiście także to ktoś znajdzie w aneksie kwoty planowane jest w swoim zakresie większe niż uzgodnione do tej pory, ale do nich mówić ile metrów powinniśmy się odnieść do schronu lato, jakiego trenera aneks żył z odwołuje przede wszystkim chodzi o to, że konieczne jest ze względu na masowe pojawienie się szkodnika, jakim jest plakat świerkowym kornik drukarz i zakresem prasa donosi, że kornik drukarz może do 10 może maksymalnie do 15 % drzewostanu zniszczyć, a nie to tysiące metrów, ale znowu, odnosząc się do Stanów nadal jednak dzisiaj mamy taką sytuację, że w różnym stopniu rozpadu i uciekł do wielkiej ponad 4000 ha, odnosząc to do wielkości wielką powierzchnię prawie równa powierzchni rezerwatu ścisłego Białowieskiego parku Narodowego nie nie powie ich po incydentalne i niewielkie tylko możemy mówić o katastrofalnym występowaniu tego szkodnika, który w, które o, żeby przeciwdziałać temu występowanie trzeba po prostu podjąć nadzwyczajne środki związane z koniecznością podjęcia zabiegów ochronnych, a proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom składką co się stanie jeśli mnie będzie się wycinał tak olbrzymiej ilości drzew ktoś ze staniem w Bykowni zaatakuje, jakie drzewa ile z nich zniszczy od nich, jeżeli mówimy o kilku występujący w Puszczy Białowieskiej powinniśmy sobie dawać wystawę tego, że to jest ponad 30  000 000 m ³ drewna, o czym mówimy dzisiaj ich autor drzewa zasiedlone w ilości i pół 1 000 000 m ³ w poprzednich latach kornik drukarz również występował w Puszczy Białowieskiej w natomiast w sytuacji, kiedy Nadleśnictwo i pozwala nabyć do Puszczy Białowieskiej miały możliwość reagowania na występowanie i usuwanie relacji liczby zasiedlonych przez kornika tak pogadać udawało się opanowywać, a co zostaliby ja pytam co innego co się stanie, gdyby nie ingerować w ten sposób albo przynajmniej dobrze taką skalę przecież oni nie zlecał całej Puszczy Białowieskiej no i całej Puszczy Białowieskiej nie jest natomiast będziemy mieli do czynienia, gdy rozpadem cennych siedlisk przyrodniczych będziemy mieli do czynienia z zawieraniem dużych powierzchniach UE wraz z nią odnowienia tak dokonaliśmy uzgodnienia gola musimy wytłumaczyć słuchaczom, którzy czasami żąda Puszczy Białowieskiej oni widzą, że ta Puszcza Białowieska właśnie tak wygląda w jeśli chodzi o najstarszą część tam leżą drzewa powalone niektóre są podlegają pozostałe gminy niektóre są zjadane przez robaki także co aktorką tylko panie redaktorze z rynkami pamiętajmy, że mógł bowiem mówimy o takich one charakter puszczańskim tak i po to, dla kultury chcą podjąć nie stoi w sprzeczności z przywróceniem tego charakteru mówimy przede wszystkim Saturna tegorocznej wyceny są robione w terenie parku Narodowego, ale dla, a ich tam też, gdy dane statystyczne to w parkach narodowych opiekować się powikłania oczywiście nie czas na takim poziomie no właśnie mnie nikt nie mógł znaleźć ich natomiast po pierwsze, my nie chcemy ingerować w proces zachodzący w parku Narodowym odrodzeniu planujemy pod koniec naszych zadań po drugie, ale za to inaczej, dlaczego w parku Narodowym takich tak dużych wycinek nie można zrobić w uchroni przed kornikiem te drzewa parki narodowe podlegają innym zasadom gospodarowania i o tym trzeba trzeba pamiętać, ale też pamiętać o tym, że w lasach Puszczy Białowieskiej o koszty tych osób, które w, których jest możliwość prowadzenia zabiegów ochronnych i zabiegów pielęgnacyjnych, bo tylko takich mówimy o również są wyznaczone rezerwaty przyrody kruki koło kierowane do tych naturalne to co było najcenniejsze już ich ponad 15 lat temu został szczegółowo zinwentaryzowane i kina od kina bajka inwentaryzacji lotu utworzony rezerwat las naturalne Puszczy Białowieskiej inwentaryzacji być może tych lat o charakterze naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego uciekł do wielkiej rzeczy ponad pół 1000 ha rezerwatu obejmującego lata, łącząc kilka lat i obejmuje blisko 8000 ha dzięki temu rachunki i w całej Polsce Piechniak łączna powierzchnia rezerwatu do ronda na olbrzymi obszar zarządzany przez lasy państwowe i to ponad 12  000 ha, czyli jest to powierzchnia większa niż łączna powierzchnia Białowieskiego parku Narodowego w związku z tym w tych obszarach nikt nikt nie tych zabiegów retro i doprowadzić i ale właśnie to jest ona ich mniej ochronną zmian linia to rozmowy wg mnie tak właśnie pan tutaj na bazie wody jeśli ta jest także tam się nie prowadzi z jakich powodów zostawiamy te drzewa tam, żeby kontrwywiad, żeby zgniły albo, bo jest to obszar ten szczególnie cenny ten o charakterze zbliżonym do naturalnego, w którym głównym celem i potomka utworzone rezerwat przyrody ich przede wszystkim obszaru obserwowanie odholowanie protestów i naturalnie, ale za to tanio ale dlaczego robimy to, że państwo w lasach państwowych, dlaczego z wycinają drzewa i chroniąc lasy przed kornikiem poza rezerwatami poza parkiem Narodowym, lecz dlatego, że auto lat, które wiele dziesięcioleci podlegał ingerencji ludzkiej i tak naprawdę nie hotelach naturalne, które w, których naturalną rodzinę na tyle silne niewierny Tomasz Ogar tak rozumiano je na mokro i Mister rozważ też rozumiem, ale boję się, że część słuchaczy zła, czego możemy się rycerze też dlatego się wycina drzewa, żeby na nich zarobić czy to prawda i wie pan w latach państwowych Mir prowadzone w Chinach, dokąd Hammer niech to taki zbiorczy rachunek i zapamiętać również o tym, że lasy państwowe prowadzą swoją gospodarkę finansową jako całość, czyli tak naprawdę mech ten mechanizm funduszu leśnego pozwala na wyrównywanie niedoborów finansowych gospodarki leśnej powstałych na skutek zróżnicowanych warunków gospodarowania towarom usługom czy to gospodarczych tych warunków przyrodniczych tak jak mamy do czynienia z uczniowi, który dobrze rozumiem, że i zarazem jest okazali się rozumem można latem w drewnie, które się pozyskuje walk i na pewno, ale na pewno nie stanowi to istotnej części i ile tak jak mówi służącej ku temu, żeby lasy państwowe były w stanie wypracować wybrał debatować nad powrotem do żadnego majątku bądź razie może pan przerwać, bo to jest tak, bo muszę poprosić, żeby zrozumieć do poprzedniego wątku skoro zarabianie nie jest istotą nie jest kluczowym tak jak najważniejszym elementem całej operacji nie chodzi o pieniądze to być może byśmy zostawić te drzewa tak, żeby w takie formy jak w parku Narodowym egzystował uczeń zginie cię zjedzą korniki jak część będzie rosła dalej, ale tak jak powiedziałem po pierwsze, skala zjawiska niespotykana do tej pory po drugie mamy do czynienia z pojawiającym się zagrożeniem czy to zagrożeniem jeśli chodzi o ruch turystyczny o udostępnienie obszaru czy też zagrożenie przeciwpożarowe trzeba też pamiętać, że na, jakie zagrożenie dla ruchu turystycznego ma kornik kornik i bezpośrednie zagrożenia nie powoduje, bo na pewno żaden inny obok mnie zaatakuje turysty, ale proszę pamiętać o tym, że drzewa suche biegiem czasu i zamierają wg różnych badań mogło się jakich pełno takich od 3 do 3 lat od momentu dla marki el MO jednak, że od 10 w związku z tym my, udostępniając obszary jako administracja jesteśmy zobowiązani do tego, żeby osobom odwiedzającym ten teren zapewni bezpieczeństwo może zrobimy to takiego parku Narodowym są szlaki którymi, ale wcale nas w nim również o układaniu krzyży w blokach to co w ostatnim okresie wzbudziło duże kontrowersje, ale to nie da nam 52  000 m rocznie w wycięcia radni wracają z aneksu do planu urządzania lasu nie byli obiektami, gdyby chcieć to zrobić gwałtownie to tak, dlatego że ludzie niebezpieczni, bo taką szczegółową inwentaryzację na zlecenie na in przeprowadzono i tych drzew, które znajdują się w pobliżu szlaków turystycznych dróg publicznych tych dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które by trzeba było uprzątnąć ze względu właśnie na bezpieczeństwo ruchu furtkę do pojazdu i turystów i w chwili obecnej ponad 200  000 m ³, a my już mówiłem, że panie redaktorze tak ogromnej skali to rzeczywiście z tej perspektywy trzeba by to nie pozwolić im kara no tak rzeczywiście tylko co wtedy zrobić z komisją Europejską, która już nieoficjalnie ostrzega, że wdrożenie nowego planu wycinki spowoduje może spowodować wznowienie postępowania przeciwko Polsce w sprawie łamania unijnej dyrektywy dotyczące ochrony terenów objętych programem natura 2000 rannych, ale nie jest ich, jeżeli chcemy się odnosić do ponad rok 2000 to pamiętajmy o tym, że musimy chronić kielichy są w stanie niepogorszonym tak, czyli 1 z badań ich zapewnienie, żeby to siedlisko, a i królowi Jagi i gwałtowne zjawiska powoduje, że również tych cennych siedlisk przyrodniczych na skutek zaniechania zabiegów ochronnych może dochodzić do pogorszenia stanu i paradoksalnie w wielu przypadkach to właśnie dzięki czynnej ochrony służą do poprawy chcę, ale jak to, ale czy Maciej STAŃ się poprawia skoro my z Puszczy będziemy robili taki las rzeczy w razie czystsze bardziej hodowlany Pato, ale nikt nie wie nikt nie robić dla słuchu należy w południowych latem przyszłego bardziej hodowlanego, bo boi, bo te zabiegi, które są przewidziane w aneksie do dechy tam zwiększenie ilości kart pogląd, iż ma na celu tylko i wyłącznie o ochronę tych osiedli, które jeszcze i tych lasów świerkowych, których zostały to co się wydarzyło protetyki słuchu świerki, które już w tej chwili stoją one w dużej części nie będą zagrażały właśnie nie będzie ich eksport sporadycznie w przypadkach trzeba uprzątnięcia ze względu na konieczność przeprowadzenia prac w bilansie odnowienie ponownym osłabieniem tego lasu, bo nikt nie będzie możliwości sztucznej naturalnego odnowienia to te wszystkie drzewa powstaną i tak naprawdę ten złoty to naturalne cechy nam na tym obszarze, który już sił pojawił się hamowane w dużej części nie dostaną Rozalia ani nawet matury 2000 panie redaktorze tak do tego dojdą do tych zabiegów to zgodnie ze stanowiskiem regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska w Białymstoku i dostaliśmy taką odpowiedź nasuwa pytanie dotyczące sformułowań planu zadań ochronnych i 2 zabiegi sanitarne ochronne drzewostanów świerkowych są dopuszczone i plan badań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej obsługę obszaru natura 2000 nie żaden plan takie osiedle to ty mówisz gospodarczy przewiduje możliwość prowadzenia zabiegów ochrony, ale to trzeba, że mieszkańcy zarządza pan mówi o tych 52  000 m rocznie wycinane to są zabiegi ochronne nie ja mówię o o tych zabiegach które, które są potrzebne do tego w radiu zachować albo tak dalej jak na takiej jazdy MPK jak znam dociekliwość komisji Europejskiej to nas zapyta właśnie te 52  000, ale musimy kończyć naszą rozmowę mam nadzieję, że nie ostatnio pan Cezary Świstak zastępca dyrektora regionalnej Dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku był naszym gościem rozmawialiśmy telefonicznie 18 minut po godzinie osiemnastej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA