REKLAMA

Kontrole dokumentów na granicach w państwa UE. Elżbieta Kaca z PISM

Post Factum
Data emisji:
2016-01-05 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 18 minut do godziny dziewiętnastej pozostało słuchamy Radia TOK FM programu post factum dziś we wtorek 5 stycznia w naszym studiu pani Elżbieta kaca pism dzień dobry dzień dobry w zasadzie dobry wiersz powinien powiedzieć i PiS powinien ponieść Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, żeby nie ulegać tej modzie skracania wszystkiego w Gazecie chcę zapytać panią komentarz do takich wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 2 dni tak naprawdę na nią Rozwiń » okazało się, że dobrze, że od wczoraj bez okazania dowodu tożsamości nie można wjechać na terytorium Szwecji kontrole na granicach na dania wprowadziła wyrywkowe kontrole dokumentów na granicy z Niemcami w dodatku z wypowiedzi polityków duńskich wygląda to tak jakby to dania wprowadziła w odpowiedzi na ruch w Szwecji jak to należy rozumieć no dokładnie tak jest to efekt domina, który obserwujemy Unii Europejskiej już od kilku dobrych miesięcy te dania wprowadziła kontrole na granicy z Niemcami, ponieważ Szwecja wprowadziła kontrole podróżnych w cieśninie stąd, którzy podróżują do Danii pociągami Szwedzi postawili 34 bramki na peronach i zaczęli kontrolować ludzi, a chodzi o to, że Szwecja i Niemcy to są 2 najpopularniejsze kraje Unii jeśli chodzi o liczbę składanych wniosków o azyl w 22014 roku to blisko 45 % wszystkich unijnych aplikacja o azyl składanych w tych krajach w związku z tym Duńczycy jeśli Szwedzi wprowadzili kontrole na granicy duńską szwedzkiej no toż to Duńczycy są zaniepokojeni, że to spowoduje wzrost liczby uchodźców w ich kraju do tego zaczęli kontrolować granicy z Niemcami natomiast nie jest to tłumaczą się przed komisją Europejską, że w 50 % imigrantów, którzy przekraczają ich terytorium z Niemiec nie ma żadnych dokumentów, a co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego natomiast przypadek duński szwedzki te nie są odosobnione przypadki, ponieważ obecnie mamy też 6 krajów, które kontynuują tymczasowe kontrole na granicach na swoich granicach na części z nich e-sąd to Austria Niemcy Szwecja dania Norwegia, który jest Schengen oraz Francja w związku z niedawnymi zamachami terrorystycznymi, a reprezentantem poszczególne kraje mają trochę mi chyba różną politykę jeśli chodzi o kontrolę, bo gdzieś się suszą wyrywkowy gdzieś słyszała też przypadkowi mnie takie zasady taka kontrola granicy w ramach strefy Schengen, która nie ma granic polega każdy kraj ten koń każdy kraj po prostu sam sobie ustala tego typu zasady no i Duńczycy prowadzą wyrywkowe kontrole niektóre kraje jak Francja przywracają w ogóle kontrole na na niektórych tam częściach granicy, które są zagrożone sam sakrament z państwa członkowskie same decydują one kim na jakim Elenę kim fragmencie granicy wznawiają kontrole tymczasowe natomiast wszystko to jest w zgodzie w ramach prawa w zgodzie z kodeksem Schengen komisja Europejska do tej pory orzekała, że wszystkie te działania są zgodne z kodeksem Schengen państwa, które wznowiły w ciągu ostatniego pół roku w tym też Szwedzi wznowili kontrole na granicach one powołują się na 2 artykuły na art. 23 dwudziesty piąte kodeksu Schengen, które mówią, że państwo ma prawo wznowić kontrole te nacieszyć albo na 30 dni z możliwością przedłużenia do pół roku albo opcja AB w te tak jak teraz Duńczycy zrobieni na 10 dni, ale bardzo szybko, ale bez konsultacji i większych z innymi państwami z nóg aż z możliwością przedłużenia aż do 2 miesięcy i na te 2 opcje powołują się państwa członkowskie, ale i goście jeśli chodzi o oddanie nie mamy decyzji komisji Europejskiej czy to było w zgodzie z prawem, a więc na niepokojący jest to, że naraz tyle krajów członkowskich wprowadza takie kontrole w takie tymczasowe taką możliwość tymczasowych kontroli go wprowadzono powierzchnię arabskie 2011 roku w związku z ówczesnym kryzysem migracyjnym UE jest od tamtego czasu my do czynienia z takim trochę w ten schizofreniczny my procesem WOW jeśli chodzi o Schengen, bo z 1 strony państwo członkowskie coraz bardziej zwiększają kontrolę na granicach zewnętrznych Schengen wzmacniają Schengen współpracują bardziej jeśli chodzi o wymianę baz danych i t d . natomiast z drugiej strony wprowadzono tymczasowe to kontrole, które torpedują strefę Schengen od od wewnątrz, ale ktoś może powiedzieć torpedują, ale to w praktyce co oznacza skoro tak nie wszyscy są kontrolowani wojna niemiecko był duńskiej granicy stosunkowo kontrole wyrywkowe i gdzieś czytałem gdzieś przygotować do rozmowy z panią, że wręcz to są kontrole, które dotyczą osób wyglądających inaczej tak przynajmniej w Danii to temat tak wyglądać jak rozumiem jeśli ja będę jechał rowerem albo samochodem przez granicę to prawdopodobnie zatrzymała ktoś ciemnej karnacji skóry albo ubrany jakoś inaczej ma większe szanse miałaby ona ze znajomych brunet w oczach Monika karnacji, którzy są Polakami ich jedno Dominik to po prostu gardzę macho jak to działa w praktyce do praktyki do tak działa jak pan mówi, że to są wyrywkowe kontrole i najczęściej na podstawie tak jak na lotniskach jest to robione, że to jest jakaś tam grupa ryzyka tak określone narodowości, które podlegają one kontroli na las i Howie bonie zawsze doznawała rozdzielność zupełnie bez związku czymkolwiek zawsze cierpią na lotniskach tak jak w praktyce niczego wioska to po teraz te kontrole na granicy Gdańska szwedzki no to one powodują po prostu opóźnienia w ruchu w pociągach to są albo pociągów to są później bomba około chyba 50 minut normalnie podróż odbywała się w czasie 35 minut, więc jest to też pewne niedogodności dla ludzi, którzy podróżują często akurat ME, a tymi pociągami natomiast jeśli chodzi o jakich zagrożenie jeśli chodzi o tymczasowe wprowadzenie kontroli zagrożenie takie, że teraz państwo członkowskie coraz częściej dyskutują nad opcją nad opcją stosowania art. 26 kodeksu Schengen, który mówi, że tego trybu kontrole można wprowadzić nawet do 2 lat możemy sobie wyobrazić w sytuacji nagłego napływu uchodźców czy też imigrantów we re nie wiadomo co się wydarzy w przyszłości inną moc może doprowadzić, gdyby państwa członkowskie zgodzić na takie rozmowy rozwiązanie do paraliżu strefy Schengen, bo możemy wyobrazić, że nagle kilka kilka państ w wprowadza jednocześnie tak długie, pełniąc rolę pani zdania są mogła 10 dni bez konsultacji bez przynajmniej wprost takiego obrazu z dnia na dzień no tak, ale dobrze akurat jest tylko 2 miesięcy do tego co bardzo ważne jest teraz, żeby im to, żeby zminimalizować ryzyko tych tymczasowych kontroli nie wiemy w jakim kierunku te kontrole ewoluują jeśli chodzi o praktykę stosowania to jest wszystko zależną od od woli państ w członkowskich to należy zwiększać kontrolę na granicach z zewnętrznych Unii dlatego komisja Europejska proponuje ażeby w powołać tzw. taką unijną Straż Graniczną, dlaczego w, dlatego że jest nazwą wielkie not to właśnie będzie taka przemianowana przemianowany Frontex ten wątek, który w Warszawie ta unijna agencja zarządzania granicami wg propozycji komisji Europejskiej zostałaby wzmocniona wyposażona w stały korpus Straży Granicznej po liczbie 1500 funkcjonariuszy miałby własny sprzęt i mogą, by uruchamiać emisje w ciągu 3 dni teraz problem jest tak, że MO co roku negocjuje z państwami członkowskimi personel i sprzęt mniej jak raz Stali na rok to potem jakiś nagły wypadek to trudno trudno pozyskać nową nowe nowych nowe sprzęty nowych ludzi i n p . od września próbuje uruchomić Frontex misją ARM szybkiego reagowania w Grecji w ciągu kilku miesięcy tylko 60 % personelu się udało skompletować mapy, zostając obowiązkowy to w jaki sposób w jaki sposób Unia reaguje na tego typu wyzwania kryzys migracyjny, bo jak rozwija wątek jest instytucją, która nas wszystkim nam się kojarzy właśnie zostało zewnętrzne granice nie okazuje się, że nie jest największy bazar dość zaskakująco nie nie jest w stanie dno oka pokazuje to właśnie ta ta misja to operacja w Grecji, która została powołana we wrześniu, a wg informacji komisji Europejskiej w grudniu dopiero 60 % funkcjonariuszy i sprzęt się udało pozyskać dlatego do tego komisja proponuje, żeby powołać taki stały stały korpus i problem jest w tym, że po prostu nie ma zaufania i jeśli chodzi o zdolność do kontroli granic państ w południowych takich jak głównie Grecja, ale nie mamy zaufania możemy nimi zaufania do lokalnej policji dajmy NATO, ale to nic mi zaufanie do instytucji unijnej takie Frontex nowo to nie wyposażony w, a tak, ale na razie to jest taki dylemat, że jednak jeśli chodzi o zarządzanie granicami jest to kompetencja państ w narodowych i to już państwo, które znajdują się na terenach zewnętrznych granicach z Schengen są odpowiedzialne za kontrolę granic sytuację mamy następującą, że w 2014 roku w g k, a największą liczbą imigrantów to 2844  000 dostało się do Unii Europejskiej przez Great w kierunku tureckiego przez Grecję z tym, że tylko 15 tej liczby została zatrzymana i Echa zarejestrowana w Grecji reszta po prostu przedostała się dalej do Unii Europejskiej to nie tylko problem tego, że ich, że Grecja nie ma zdolności do kontrolowania swojej granicy, ale problem taki, że Grecy po prostu odmawiali sukcesywnie pomocy unijnej, ale nie chcieli twierdzili, że jest to kryzys humanitarny ani kryzys kryzys strefy Schengen co wie każdy, by się zgodzili jako należą kontrole no to ci ludzie zostaliby uniknęliby AWS sobie, ale poradzić z zapewnieniem ich ochrony handlowej jak razem podobny scenariusz był w ubiegłym roku na Bałkanach realizowała nie tak, że każdy z tych krajów myślał jeśli tylko zaostrzy, jakkolwiek kontrolę u nas zewnętrznych to częścią faktu będzie twarzą zostaną na osobach każdy chciał pozbyć się mówiąc brzydko tych grantów Dagna, ale oczy DSR system ma polityka Zelowa w unii Europejskiej mocno niesprawiedliwe Ano i kraje południowe zgodziły się na na politykę na zasady polityki azylowej w czasach, kiedy jeszcze nie było kryzysu migracyjnego były to kraje biedne, które były same źródłem emigracji to głównie pod wpływem pod pod naciskiem Niemiec zgodził się na takie zasady, więc i system jest sprawiedliwy, ale teraz kontrowersyjne jest to, że komisja Europejska chce wyposażyć domową agencję Straży Granicznej i przybrzeżnej ten przemianowany Frontex z kompetencją, żeby nawet bez zgody państwa członkowskie UE Grecja komisja Europejska mogą uruchamiać misję, która wejdzie na granicy grecką i będzie w UE i będzie rejestrować imigrantów albo na granicy na Bugu niewiarygodnie tak no bo Polska obawia się, ponieważ jesteśmy krajem również frontowym obawia się, że w dalekiej przyszłości takie znaczne oddanie kompetencji państwa członkowskiego w ręce komisji Europejskiej mogłoby prowadzić do uruchomienia w kat misji unijnej na granicy wschodniej ich dom możemy wygrać raz na zielono oddamy naszej zgody i wiedzy pomoże na pewno przedstawiliśmy chyba zadzwonię z Brukseli, bo wcześniej chwile w szatni z Lechem dziś Bojary róg jest natomiast jest to jest oczywiście spór prawny, ponieważ i jeśliby popatrzeć na zapisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej no to one dość niejasno wskazują, jaki model docelowo jeśli chodzi o zarządzanie granicami można przyjąć w unii Europejskiej rzeczywiście z 1 strony komisja Europejska mówi o tym, że nie mieści się to w ramach w ramach traktatów nie trzeba nic zmieniać natomiast państwa niektóre państwa członkowskie Szwecja Ber no mówią że, że jest zupełnie nie w zgodzie z traktatami to taki atut chyba nie będzie łatwo znaleźć wspólne stanowiska ksywa obrażał szwedzki punkt widzenia państwo graniczy z Norwegią i Finlandią zdaniem o, a przez morze, a przez 2 albo dajmy na to nie wiem w Rząsce Polskę, która ma obok Ukrainy Białorusi się wydaje rząd będzie bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek wspólny punkt widzenia muszę pani jeszcze zapytać 1 rzecz króciutko musimy kończyć pani widziała takim efekcie domina na początku rozmowy w nie chodzi o sytuację w Szwecji stosunki Szwecji Danii wcześnie Niemiec, ale czy to nie jest tak, że prędzej czy później ten efekt domina dotknie Polskę również, że coś stanie także będziemy zmuszeni też zacząć zastanawiać czy nie wprowadzać kontrolę nad granicą myślę, że to bardzo daleka perspektywa, dlatego że jak popatrzymy na obecny trend, który w, których kraje są wybierane przez imigrantów no to Polska jest na szarym końcu nie, ale okaże się, że właśnie zjawia się tutaj tłum imigrantów i coś trzeba będzie zrobić, kto pierwszy zacznie kontrolować granice Niemcy czy Polacy po swej strony w koszty wg wg rocznej oceny ekspertów mało prawdopodobne jest żebyśmy, żeby u nas jest zjawiły rzesze imigrantów żebyśmy, żeby Polska była wybitną była wybrana jako kraj docelowy wiek Niemcy na słowacką wieś jakiegoś powodu nie wiem, a promocja polskiego busa z danych Eurostatu to tłumy emigrantów to kto pierwszy zacznie uszczelnia granice albo nieuiszczenia tylko właśnie to kontrolować nawet wyrywkowo czy Niemcy czy przy życiu polskiej stronie się taki ruch zacznie myśleć o Polski i polskiej w bardzo pani dziękuję za rozmowę pani Elżbieta kaca Henning Berg Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, by była naszym gościem dziękuję bardzo dziękuję za 3 minuty godziny 19 za 3 minuty informacji Radia TOK FM i prognoza pogody, a później mieć z nami pani Iga Kaźmierczyk prezeska fundacji przestrzeń dla edukacji będziemy rozmawiali o radykalnie zaskakująco w projekcie obywatelskiego wysłuchania publicznego w sprawie ustawy, która już weszła w życie w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA