REKLAMA

W weekend protest antyuchodźczy w Podkowie Leśnej. Maciej Fagasiński był gościem Przemysława Iwańczyka

Post Factum
Data emisji:
2016-01-22 18:20
Audycja:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w kolejnym gościem magazynu post factum jest Maciej Fagasiński z fundacji sieć PL tury wieczór w Chinach będziemy mówić o tym jak może wyglądać sprawa uchodźców w Europie, gdzie może od Davos 1 z głównych wątków wszelkich obrad forum ekonomicznego właściwie konkluzja jest 1, jeżeli wszystkie kraje europejskie nie będą dzielić się tym ciężarem nowe cytat z 1 z polityków to do tego problemu się nie rozwiąże to po pierwsze po drugie kryzys uchodźczy Rozwiń » może tak naprawdę zniszczyć Europę do reszty pan zgadza się z tymi opiniami zgodzą się ze mną Pieniążek wszystkie 28 krajów Unii Europejskiej kraje pozaunijne, które taki sposób uczestniczą w tej części przed nami polityk ucho czy wypracowany przez przez Unię Europejską muszą współdziałać razem inaczej nie będzie funkcjonować tak, że ten system zbudowany, że wymaga kooperacji wszystkich państ w UE obecnie te go nie ma i od dłuższego czasu tego nie ma tak naprawdę ten system pozwala państwom dowolnie interpretować niektóre jego elementy mojej ocenie sprawia to, że państwo mają za dużo dobrowolność w w kreowaniu swoich własnych politykę uchodzi czyha politykę narodowych i wydaje mi się, że to jest błędne, jeżeli mamy na taką strefę Schengen, a widać z tego, że z Domino ruszyło 1 jedno państwo zamyka granice kolejne również to czynią i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę również to, że mamy Schengen, że rzecz, że mamy to polityka niby wspólną Europejską, która dotyczy uchodźców to na razie nie funkcjonuje, ponieważ brakuje współdziałania Solidarności państw i zrozumienia wszystkich państ w m. in. Polski, że nie da się tego problemu od odepchnąć od nas to znaczy my musimy współdziałać ze wszystkimi krajami, aby dzielić tym obowiązkiem w takiej czy inny sposób, ale ta Solidarność musi być tym elementem kluczowym dla porządnego funkcjonowania całego systemu wszedł pan zechciał to wyważyć jest kwestia wrażliwości czy rachunku ekonomicznego bardziej w mojej ocenie w dół w długim czasie Polsce nie opłaca się nie przyjmować cudzoziemców w ogóle, ponieważ w Polsce mówi o całej Europy należy do również Europa na czym cała Europa się starzeje coraz coraz bardziej i to widać, że brakuje w niektórych sektorach rąk do pracy, a cudzoziemcy są tutaj idealnym idealną grupą którą, która tą lukę zapełni wydaje się, że najem Unia Europejska nie ma przede wszystkim wspólnej polityki migracyjnej ma wspólną politykę uchodźcą to jest troszeczkę coś innego należałoby również tam polityka ucho czy uzupełnić wspólną politykę migracyjną, czyli np. kreować politykę w zakresie wydawania wiz, która pozwoliłaby np. osobom spoza and z Afryki czy z bliskiego Wschodu przyjeżdżać do Europy na jakiś czas pracować tutaj i wracać do swojego kraju pochodzenia w tej chwili ta polityka kreowana jest na poziomie Narodowym, tak więc każde państwo ma dobrowolność w tworzeniu pewnych elementów polityki migracyjnej i przykład Polski moim zdaniem bardzo dobry przykład, który można, by powiedzieć nic się z również na poziomie Unii Europejskiej to to w jaki sposób PN Polska przyjęła dużą grupę Ukraińców nie uchodźców tak jak twierdzi pani premier, ale migrantów z ojców było zaledwie 4 uchodźców było 4 to około 30 osób dostało ochronę uzupełniającą około 50 osób dostało azyl to jeszcze inna forma ochrony międzynarodowej zakaz tam grupa Ukraińców dostała pewną formą ochrony międzynarodowej w mojej ocenie zdecydowanie za mało, ale to rozmowa na na inny na inny dzień wydaje mi się, że polityka i w ogóle polityka migracyjna wobec Ukrainy Białorusi federacji rosyjskiej Gruzji jest dość pozytywna poza UE pozwala tym osobom przyjeżdżać do Polski pracować tutaj przez jakiś okres czasu GPW bardzo łatwy sposób pozwala im zdobyć wizę to tytuł pobytowe, która Air, który upoważnia ich do do pobytu w Polsce do podejmowania pracy, tak więc wydaje mi się że, że takie elementy powinny również być stosowane wobec np. krajów bliskowschodnich np. krajów afrykańskich tak, aby zapewnić czy pozwolić pewnej grupie osób w legalny sposób dostać na terytorium Unii Europejskiej w Legii kontrolować ten etap napły w ludzi, ale i tak naprawdę pozwalać inne pozwalać również w odpowiedni sposób funkcjonować rynkowi pracy, na którym brakuje rąk do pracy to co teraz wyższy, przechodząc na rynek lokalny to polityka wobec uchodźców to jedno, ale jutrzejsza manifestacja przeciwko nim to co druga sprawa burmistrza podkowy leśnej, gdzie indziej to manifestacja się odbędzie nie zgadza się na nią, ale Sąd Okręgowy w Warszawie decyzja oddala takich wystąpień przeciwko uchodźcom stres, więc niestety tak wydaje mi się, że główny problem, który w tej z tym w tej chwili my jako organizacje pozarządowe, które pracują w tych ośrodkach domy moja Fundacja prowadzi projekty w ośrodku w dębaku, pod którym będzie się odbywać ten ten protest pracujemy również innym podwarszawskim ośrodku i i wiemy, że tak naprawdę społeczność lokalna coraz mniej przychylny sposób odnosi się do cudzoziemców, którym tym w tym, którzy w tych ośrodkach mieszkają wydaje mi się, że to pogorszenie sytuacji obserwujemy mniej więcej od połowy zeszłego roku dotychczas nie odnotowywaliśmy większych problemów to znaczy społeczność lokalna kradzieży, choć ten ośrodek poety jest tuż koło podkowy leśnej to on znajduje się w lesie tak naprawdę bardzo trudne zamiast dojechać cudzoziemcy mają znikomy kontakt ze społecznością lokalną no, chyba że byłby to uchodźcy czy przez osoby, które znajdą się w procedurze nadanie statusu uchodźcy idą do najbliższej stacji WKD czy dzieci uczęszczają do pobliskiej szkoły, która zresztą jest przygotowana na to, aby Sejm, by przyjmować dzieci cudzoziemskie prowadzi z nim i z nimi prowadzić edukację i wydaje się, że wiele dobrych praktyk został wypracowany przez wiele lat, a no bez dyskusji, które prowadziliśmy czy moim marzeniem, ale raczej politycy przez ostatnie pół roku spowodował to, że cofnęliśmy się od dobrych kilka lat, jeżeli chodzi o wyjaśnienie społeczności lokalnej kim jest uchodźca, dlaczego to osoby tam są skończone są, jaka jest ich kultura, dlaczego Zachodzie takie ani inny sposób te wszystkie rzeczy myśmy przez wiele lat zdołali w jaki sposób, że wyjaśniać się nie, mówi że promować, ale tak naprawdę zwiększa świadomość społeczności lokalne na temat zjawiska przymusowej migracji uchodźców w tej chwili musimy zacząć wydaje mi się wszystko od początku, ponieważ my to co wypracowaliśmy przez lata zostało zniszczone przez przez dyskusje polityków, którzy tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia na temat tego kim jest uchodźca kim jest mi Grant i mylą mają tak naprawdę wiele pojęć i używają ich niewłaściwy sposób nieodpowiedni sposób i tak naprawdę nie wiedzą, o czym mówią, ale może należałoby wprowadzić bardzo klarowną politykę, która dotyczyłaby uchodźców rozumiem, że ktoś może mieć wątpliwości, kiedy słyszy, że szwedzka policja np. utrzymuje w tajemnicy przestępstwo, które dotyczą uchodźców opatruje to kodem 291 jeśli dobrze pamiętam ci, którzy dziś w jaki sposób od, których oczekuje się tej nie tej wrażliwości notuje się być może oszukani albo czują, że nie wszystko wiedzą na temat, na których chcieliby wszyscy z nas społeczność lokalna czy polityce bo, podejmując społeczności lokalnej to budzi sprzeci w jeśli dowiadują się z mediów to poprzez przecież takie informacje o tym, że coś się przed przed społecznością ukrywa którymi się, że akurat media przez ostatni okres czasu coraz więcej mówią o uchodźcach z ich strony to dobrze, ale z drugiej strony to bardzo źle, bo RS sposób w jakim przedstawiani są nie tylko ucho cel, jaki przedstawiany jest ten temat wydaje mi się dość nieodpowiednie to znaczy zazwyczaj porusza się kwestie te są bardzo sensacyjne czyli, jeżeli mamy wypadki w Szwecji mamy wypadki w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej Janie mówię również nie mam takich wypadków w Polsce, bo to nie jest tak, że każdy uchodźca, który do nas przyjeżdża z osobą świętą wręcz przeciwnie zdarzają się osoby, które popełniają przestępstwa, ale należy o tym, mówić taki sam sposób jak traktuje się Polaków którzy, ale są bowiem przestępstwa Szwedów Niemców ten dar oczywiście, że tak jest z tym zgadzam nie rozumiem, dlaczego policja w Szwecji starała się zatuszować ten temat to z kijem z kolei to jednak wie może troszeczkę więcej na temat tego co się działo w Niemczech i czy tak naprawdę w tych grupach teraz taka wały kobiety znajdowali się, choć to uchodźcy czynie organizacje pozarządowe, które monitorują sytuację w na miejscu mówią, że nie do końca, ale oczywiście już informacja rozeszła, że Żyd uchodźcy atakują kobiety na ulicach i powinniśmy się czuć zagrożeni również taka narracja prowadzona jest w Polsce, że migranci czy uchodźcy cudzoziemcy, którzy przez przyjeżdżają do Polski będą czy będą przyjeżdżać do Polski po będą zagrażać naszemu bezpieczeństwu to nie jest tak Penny wydaje mi się, że istnieją od ponad wydaje mi się wiem, że istnieją odpowiednie procedury, które pozwalają od wzdycha 3 tys ona ETS zidentyfikować osoby, które potencjalnie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dla nas wszystkich i to osoby do do Polski nie przyjadą to jest jasne i od wielu lat taka praktyka jest de stosowana przez urzędy, które zajmują się tą tematyką, tak więc ja nie rozumiem, dlaczego tak nagle podnosi są kwestie bezpieczeństwa i rozumiem, że mmg do Polski nie przyjeżdża większa liczba cudzoziemców niż zazwyczaj nie przyjmie przyjeżdża większa grupa osób, które ubiega się nadanie statusu uchodźcy to są liczby, z którymi my mieliśmy do czynienia przez ostatnie 10 lat to nie jest dla nas nic nowego te osoby, które do Polski będą przyjeżdża w ramach programu np. relokacji do końca do końca marca to będą osoby, które w, jaki sposób będą już zidentyfikowane w Grecji bądź we włoszech, tak więc łatwiej będzie, że będzie to osoby tak naprawdę dowiedzieć kim te osoby są i czy powinny do Polski przyjechać czy nie, ale i mnie taka, gdy taki dyskurs czy poruszanie się w taki sposób kwestii bezpieczeństwa i pokazywanie, że my bronimy tutaj polskiego społeczeństwa przed napływem złych uchodźców moim zdaniem również wpływa na to, że osoby, które nie oczekuje tego mają małą wiedzę na temat uchodźców, bo nie oczekuje, że każdy obywatel Polski będzie wiedział, kto jest kim jest uchodźca fani, by była, ale tak nie jest to zachowuje się w taki sposób w jaki zachowują boję się o siebie swoje rodziny, ponieważ słyszą od polityków rzezie oto te osoby będą zagrażać czy nie sądzi pan, że sprawa uchodźców to żonie znajdują się w Europie szacuje się, że w latach 20152017 przybędzie do Europy 4  000 000 ludzi w sumie z czego 3  000 000 zdaje się do samej Skandynawii to jest to droga, która nie rozwiązuje problemu było z pomocy finansowej ekonomicznej dla państ w starego ci uchodźcy przybywają ze strony Europy to kto to rozwiązanie bardzo daleko, bo też, jakby samo zjawisko przymusowej emigracji nie jest czarno-białe ona jest szare, ponieważ chodzi tam wiele różnych elementów poza elementy, które dotyczą kraju pochodzenia, czyli przyczyn, które sprawiają, że ludność cywilna to ucieka ze swojego kraju pochodzenia to jest pierwszy element kolejne rzeczy wpływają i są niezwykle istotny wpływają na to w jaki sposób po to, osoby funkcjonują w kraju tzw. pierwszego azylu, czyli n p . w Turcji, ale i potem pojawia się kolejne ne kolejny szereg elementów, które wpływają na to, że to osoby decydują się wyjechać z tego kraju pierwszego azylu i by udać się do innego kraju mogą być różne przyczyna akurat sytuacja w Turcji czy w Libanie to specyficzna, ponieważ wydaje nam się do osoby sobie mieszkają w obozie tam jest miło przyjemnie wręcz przeciwnie to osoby z tego obozu nie mogą wyjeżdżać nie mogą wychodzić nie mogą również podejmować pracy, tak więc tkwią w dawnym niebycie i inni widzą perspektyw na polepszenie czy zmiany swojej sytuacji dlatego też z tych obozów wyjeżdżają po drugie, te są chciałbym walczyć 1 mit to osoby nie są uchodźcami, ponieważ Turcja wbre w pozorom pomimo tego, że jest stroną konwencji genewskiej, która podaje definicji uchodźcy ale, ale jest stroną konwencji genewskiej, która MMA, która została przyjęta w 1951 rokiem zawierała 2 istotne elementy po pierwsze, mówią o tym, że uchodźcą jest osoba, która wyjechała z Europy przed 1951 rokiem ta definicja nadal obowiązuje w Turcji oraz, a potem zmieniona tzw. protokołem nowojorskim i to zakryte kryteria zostały zniszczone, ale nadal Turcja nie rozpoznaje tych osób jako uchodźców, tak więc to osoby tkwią w pewnym nie być ja się nie dziwię, że wyjeżdżają będziemy wracać do obrotu sprawy bez wątpienia już w najbliższym czasie Maciej Fagasiński siedzi Peres dziękuję bardzo dziękuję państwu zaproszone informację za chwilkę kolejnym gościem będzie nim Artur Radwan z Dziennika gazety prawnej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA