REKLAMA

W studio Andrzej Rzońca, były członek RPP

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-01-26 12:40
Czas trwania:
16:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy z 41 minut po godzinie dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy dziś raport na nie moglibyśmy zacząć inaczej oczywiście państwo mieli już okazję usłyszeć w radiu TOK FM mamy dane wstępne dane dotyczące wzrostu naszej gospodarki wzrostu PKB w 2015 roku wyniósł 3 i 6 % taki wstępny szacunek przedstawił Główny Urząd Statystyczny przypomnę w roku 2014 było to 33 w ich szacunek wstępny jak zawsze publikowany Rozwiń » przed dokładnymi danymi o czwartym kwartale, ale oczywiście ekonomiści liczą jak wyglądał ten ostatni kwartał roku ubiegłego mające informacje jak wyglądały 3 pierwsze i całe rolki i tak np. ekonomiści banku Credit agricole na podstawie opublikowanych przez GUS danych szacujemy, że w czwartym kwartale ubiegłego roku tempo realne tempo wzrostu PKB ukształtował się na poziomie 39 wobec 3 , 5 w trzecim kwartale zespół ekonomistów Mbanku w ostatni kwartał roku mógł zamknąć się dynamiką produktu krajowego na poziomie 4 % no i jeszcze BZ WBK o wynik zgodny z przewidywaniami, który sugeruje, że dynamika PKB w ostatnim kwartale przyspieszyła do około 3 i 8 %, choć w błąd szacunku jest sporo i równie dobrze mogło to być 4 % napisali w swoim dzisiejszym opracowaniu i w komunikacie już po danych Głównego Urzędu Statystycznego całkiem dobrze było, choć oczywiście ktoś mógł powiedzieć, iż słuszne to już historia, a ważne jest co teraz w gospodarce się dzieje to oczywiście zawsze obserwujemy jak państwo powiemy co w tej chwili widać na rynku euro 4 zł 49 gr frank 4 zł 8 gr dolar 415 tak wygląda sytuacja na klub tak wygląda sytuacja ze złotym WIG 20 na minusie 351723 punkty notuje w tej chwili indeks 20 największych spółek nie był jeszcze dzisiaj powyżej wczorajszego zamknięcia, choć miał już nieco więcej, bo 1728 punktów, a indeksem szerokiego rynku WIG na minusie 3 no i na dokładkę już zupełnie kończąc temat danych i wskaźników GUS podawał się także informacje o bezrobociu rejestrowanym bezrobociu w grudniu stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 980 tych listopad to było 9 i sześćdziesiątych, ale w grudniu roku czternastego czternastego było to 114 tu wszystko w pierwszej części raportu gospodarczego raporty gospodarcze, a dziś naszym gościem jest pan dr Andrzej Rzońca członek rady polityki pieniężnej trzeciej kadencji od niedzieli już nie w radzie dzień dobry dzień dobry w panie doktorze, zanim temat naszej rozmowy to tylko krótko czym pana poprosić router refleksje, wsłuchując się w te dane o PKB co Polsce myśli o bardzo dobre dane, ale Banach historyczne są, więc niewiele mówiące o tym co może się wydarzyć, gdyby nie różne działania o nowego rządu, które zwiększają niepewność, a także zniechęcają inwestorów zagranicznych do lokowania swoich kapitałów nasz kraj rytm rodem z umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o bieżący rok o konsumpcja powinna rosnąć szybko ma ku temu w euro w dobre podstawy w zeszłym roku fundusz płac rósł w realnym tempie przewyższającym 5 % do tego mam dojść impulsy fiskalne w postaci 500 zł na dziecko oprócz tego DX eksporterzy mają swoje żniwa, a kurs złotego jest to w stosunku do szacunków kursu równowagi najsłabszy w historii jednocześnie poprawia się sytuacja w strefie euro, a także w innych krajach Europy Środkowej, a więc w wyroku u naszych głównych partnerów handlowych, ale mamy problem z niepewnością, która w w rok na przełomie roku czwartego kwartału początku b r. a ono wystrzeliła tak mocno jak jeszcze nigdy w przeszłości oczywiście pomiary niepewności dokonywane są stosunkowo krótko, bo w 2011 roku, ale polscy przedsiębiorcy oceniali niepewność czy oceniali, że niepewność wzrosła słabiej to mniejsze będą do mniejszego poziomu nawet to w czasie ostrego kryzysu fiskalnego w strefie euro w, więc to może powstrzymywać cicho przed tą inwestycjami oby ta niepewność ustąpiła i to co dziś na skutek niepewności może być odwlekane było jednak realizowane w kolejnych kwartałach miała się czy po tym wszystkim co już do tej pory się wydarzyło się czymś usłyszeliśmy czy o tym, o czym przeczytaliśmy jak czytając konkretne projekty ustaw w tym ma można mówić, że inwestorzy będą się wahać lub przed tym, zanim zastanawia się czym Polska to jest jeszcze wciąż dobry kraj z pewnością mają powody do wahań, bo w działaniach, a także w zapowiedziach o wiele jest to anty rozwojowych o propozycji anty rozwojowej jest zwiększenie deficytu strukturalnego w bieżącym roku, a więc są niemal u szczytu koniunktury, a także w bardzo turbulencji mam w otoczeniu anty rozwojowe jest to zwiększenie wydatków publicznych wydatków socjalnych czy planowane zwiększenie wydatków socjalnych o ponad 11 % anty rozwojowej z wprowadzaniem w nią podatków sektorowych na składanych co gorsza na sektory ORMO, które oddziałują na bardzo wiele innych sektorów o o anty rozwojowe jest to o zapowiadane obniżenie wieku emerytalnego anty rozwojowe jest to podniesienie wieku obowiązku szkolnego anty rozwojowe jest to o zniesieniu obowiązku przedszkolnego dla dzieci w 5 w wieku 5 lat od tych co bardzo złych WHO rozwiązania także zapowiedź jest to czemu stanie w czasie tych bardzo złych panu właściwie wymienił całą litanię mówiąc poprzedzając sformułowaniem anty rozwojowe to właściwie, gdyby te wszystkie pomysły zostały skumulowane wszystko wskazuje na to, że większość z nich może zostać zrealizowana podatki sektorowe w połowie już mamy za chwilę będziemy mieli kolejny 500 zł na dziecko rząd wyraźnie jest zdeterminowany wprowadzić wiek emerytalny pewnie nieco później to co nagle stanie się katastrofa zjedziemy z tych 4 do zera chorują także z Sejmu to wyobrazić co się stanie myślę, że jeżeli istnieje zagrożenie EU szybkiego spowolnienia w Polskiej gospodarce i do bardzo niskich poziomów to wiąże się ono raczej z tym co dzieje się w otoczeniu polskiej gospodarki nie w tym bliskim otoczeniu, gdzie póki co sytuacja się po Hope oprawiony w tym w dalszym otoczeniu Otóż w gospodarce światowej cały czas grozi twardym lądowaniem we wsi o krótszą tego mamy problem z wieloma gospodarkami Falls chodzącym auta, mimo że dużym prawdopodobieństwem mogą w nadchodzących latach wydarzyć się kryzysu, bo wiele tych gospodarek rosła dzięki wysokim cenom surowców na ceny surowców jak sądzę przez przynajmniej kilka lat, a pozostaną niskie to bez względu NATO jak potoczy się dalej sytuacja w Chinach radców w związku z tym zaś inflację po oczywiście niskie ceny surowców będą hamować wzrost inflacji w naszym kraju, ale po to nie poznał usypiać czujność banku centralnego, a bank centralny powinien wydłużać horyzont to polityk to i przygotowywać się na wstrząsy w naszym otoczeniu, które w horyzoncie kadencji rady, a oni mogą się zdarzyć są bardzo bardzo dużym kadencja właśnie się rozpoczynali to jest sześcioletnia kadencja i to są to perspektywa, o których mówimy Tang Rus 6 lat to jest naprawdę długi okres są od punktów zapalnych na świecie jest całe mnóstwo zagrożenia są ze sobą wzajemnie powiązane, więc są po pierwsze jest mało prawdopodobne, żeby nie zdarzyło się nic, jeżeli zmaterializuje się, choć jedno zagrożenie to obawiam się, że mogłem się zmaterializować pozostaną w pan Andrzej Rzońca jest gościem raportu gospodarczego panie doktorze ja właściwie żadnych czempionów dziś w dzisiejszej audycji on tak naprawdę zadać jedno pytanie jak już za chwilę nie wypowiem, ale jeszcze tylko dla naszych słuchaczy drobne wprowadzenie to co się ostatnio mówi o różnego rodzaju pomysłach także pan inne mówił o pomysłach legislacyjnych i tych, które mają się pojawić się będą oddziaływały na finanse publiczne w konsekwencji na gospodarkę na nasze życie w konsekwencji gospodarkę i t d . jest oczywiście ocenianej obserwowano tu też rozmawialiśmy już w tym słynnym raporcie agencji ratingowej obniżającej nasz rating, o czym mówili już wszyscy jedni uznają, że to warte czytania niż absolutnie nie, bo to czysta polityka nim też pada sformułowanie dotyczące niezależności banku centralnego co to znaczy niezależność tłumaczy niezależny bank centralny i dlaczego to jest taka wartość, której powinniśmy mówić przypominać i każdy z nas sekta teraz są słuchani zajmuje się gospodarką politykę obserwuje, słuchając Radia czy oglądając telewizję powinien mieć dziś tytułowym to jest ważne jest nie przekona do tego niezależność banku centralnego ma 3 wymiary po pierwsze, personalną po drugie, o finansową poczucie operacyjne i my w naszym prawie każdą w każdej z z list z tych spra w mamy zapewnioną dużą niezależność banku centralnego prezes członkowie rady powoływani są na określoną w konstytucji kadencje 6 lat nie mogą być odwołani poza przypadkiem ROD popełnienia przestępstwa bank centralny ma niezależność finansową nie musi finansować czy nawet nie może finansować się deficytu sektora finansów publicznych nie zarządza długiem albo po publicznym bank centralny sam ustala rada cel, a więc ma w w tej części operacyjnym niezależność dotyczącą celu, a także instrumentów to po przy użyciu, których będzie ten cel realizował w tym czasie prawo zapewnia bankowi centra centralnemu daleko idącą niezależność czy uda się go wyrywkowo naruszać tę niezależność 1 z 1 z tych 3 nie naruszając innych Wołów no oczywiście w chorobach, jeżeli nie narusza się w o niezależność w którejkolwiek z tych sfer mniejsze są szanse na to, żeby osiągnąć się rezultaty, dla których to bankowi centralnemu przyznano nieco się bankowi przyznane niezależność po to, żeby możliwie niskim kosztem to osiągnąć stabilność cen ma zapewnić krajowi niską inflację bez niezależnego banku centralnego bardzo trudno byłoby co roku uzyskać siłach, by utrzymywać się niską inflację ze względu na zjawisko, które z euro już w latach siedemdziesiątych opisali norweski jako ekonomista Finki blanki i amerykański ekonomista Edward praską 2004 roku obaj ci ekonomiści m. in. za to otrzymali nagrody Nobla na, a zjawisko to nazywa się, że niespójność czasowa i polityki niskiej inflacji i sprowadza się do tego że, choć w długim okresie nie da się kupić niższego bezrobocia za cenę wyższej inflacji to w krótkim okresie taka odmienna relacja między inflacją a, a bezrobocie występuje od co rodzi pokusę dla w głowach polityków, aby z tej o odmiennej relacji skorzystać z takich osób zaskoczyć ludzi w wyższą inflację dzięki temu obniżyć się na bezrobocie w jaki sposób to wyższa inflacja, a jeżeli nie jest oczekiwana przez ludzi oznacza spadek realnych płac są niższe koszty pracy zachęcają przedsiębiorstwa to zatrudniania nowych pracowników, ale z chwilą w, z którą ludzie zorientują się 3 za dotychczasowe wynagrodzenie mogą kupić mniej zaczną żądać wyższych płac pojawi się presja płacowa presję płacową już nam zatrudnienie do wyjściowego poziomu, więc jeżeli nie mamy już niezależnego banku centralnego to jedynym skutkiem w dłuższej perspektywie jest inflacja, a inflacja kosztuje, więc społeczeństwo bez niezależnego Quest Neo banku centralnego ponosi koszty inflacji w takimi sytuację jesteśmy w Polsce i być może jak twierdzą niektórzy z tymi przesadnym obawami, a inni twierdzą, że wręcz przeciwnie usprawiedliwić usprawiedliwienie Mike, a obawami o tę niezależność banku centralnego co by się musiało stać byśmy mieli być narodziła się nas wątpliwość, że być może ta niezależność banku została naruszona nerek u władzy, która została wybrana firma nie tylko prawo, ale za chwilę i obowiązek powoływać organy wymienione w konstytucji ustawach niezależnego banku centralnego wymienia członków rady polityki pieniężnej co chwilę będzie musiał wymienić prezesa nie jest tego zwolniona musi to zrobić sama wymiana prezesa i powołania NATO w innej osoby, bo to pewno nie będzie obecny prezes to jeszcze nie jest nie naruszenie niezależności banku są oczywiście, że nie lubi naruszenie niezależności banku centralnego wymagałoby zmiany wprawie ale, żeby niezależny bank centralny zapewnią krajowi w rolach niską inflację to o domu organów banku centralnego odpowiedzialny za po wprowadzeniu polityki pieniężnej powinny być powoływane osoby o konserwatywne konserwatywni bankierzy centralni co to znaczy osoby wykazujące się większą awersją do inflacji niższe przeciętnie społeczeństwo w latach osiemdziesiątych oraz 2 amerykańskich ekonomistów Robert Borowicz David Gordon pokazało, że bankierzy centralni, którzy mieliby dokładnie takie same preferencje jak społeczeństwo, a nie byliby rok rok to krótkowzroczne i doprowadziliby do sytuacji, w której inflacja byłaby wyższa niższa to, która maksymalizuje społeczne, a dobrobyt właśnie na skutek tej niespójności dynamiczny od polityki niskich inflacja, więc to zapewnienia krajowi stabilność cen potrzebne jest nie tylko niezależny bank centralny, ale i powołaniem w prawo do wody w PIT jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie polityki pieniężnej ludzi wykazujących się dużą awersję do wglądu do inflacji i te ostatnie wypowiedzi w Dachau do nowo powołanych członków rady są uspokajające, rodząc optymisty i Janowem członków rady w życiu rzeczy oraz sukcesu w ten sukces pierwsza na razie nie mówimy jeszcze złamanie tej niezależności absolutnie bardzo dziękuję panu za rozmowę pan dr Andrzej Rzońca były już członek rady polityki pieniężnej dziękuję bardzo dziękuję bardzo to wszystko w tym wydaniu raportu gospodarczego teraz będą informacje Radia TOK FM, a po informacjach zapraszam w imieniu Agnieszki Lichnerowicz dziś wyjątkowo przyspieszonym wydania audycji światopogląd ja bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia raporty gospodarcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA