REKLAMA

O projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich rozmawiają dr Tomasz Zalasiński i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-01-28 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur i 14 o 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu dr Tomasz Zalasiński z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze autor opinii prawnej dla fundacji imienia Stefana Batorego w sprawie oceny zgodności z konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich może wyjaśni na początku to tutaj się zaczyna działać mianowicie zgodnie z trybem w jakim działa Rozwiń » ostatnio Sejm i rząd z połączone komisje sejmowe sprawiedliwości praw człowieka oraz regulaminowej spra w poselskich rozpoczęły prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i co w tym projekcie się znajduje są to z niej jak panie redaktorze dodał, że to chodzi o ten projekt ustawy o, że o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw bo, bo to jest projekt, który w sposób taki systemowy staram się uregulować kwestie w jaki sposób uchylić immunitet wielu organom władzy publicznej, czyli możemy zdjąć krawat obywatelskich prezesa Najwyższej Izby Kontroli posłów senatorów Rzecznika Praw Dziecka Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych prezesa Instytutu Pamięci Narodowej tak jest i ta ustawa służy w istocie sprowadza się do tego, iż przewiduje kolejne czy kolejnym odnowionym przez 2 nowelizacje kolejnych ustaw dotyczących funkcjonowania tych organów, o których pan redaktor wspomniał i wprowadza zasadniczo procedurę w jakiej istnieje możliwość uchylenia immunitetu tym podmiotom i po w ten sposób projekty poselski trafił do trafił do Sejmu w grudniu w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji Mirosław Czech na komisji regulaminowej i które która rozpatrywała ten projekt powołano podkomisję i w istocie na tym prace zakończono natomiast, dlaczego ten trend jest taki istotny i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ z 1 strony można, by dziś odpowiada on w tym zakresie pewnym oczekiwaniom formułowanym przez prawników, aby ten proces ten uchylenia immunitetu uregulować natomiast niestety w ostatnim okresie mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo często albo ustawodawca wnuczka wykonują orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czynniki uzasadnia projekt ustawy wykonywaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego hale to to wykonywanie jest takie, że po konstytucjonaliści jakoś nie bardzo mogą się z nim pogodzić albo testera w tym przypadku odpowiada na pewno słusznego tezy sformułowane w doktrynie prawa czy w 3 również w orzecznictwie, aby daną kwestię uregulować co zrobi to również sposób wątpliwej dyskusyjne o w tym akurat przypadku mamy do czynienia z sytuacją taką już w procedurę uszu uchylania immunitetu m. in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich czy prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, bo było tylko te 2 podmioty z tych, które pan wymienił mają mu swoje zakotwiczenie względzie immunitet w konstytucji i konstytucja wprost stanowi, iż te podmioty podlegają wyłącznie Sejmowi nie wiadomo jakich przyczyn ustawodawca wprowadza regulacje już o uchylenie immunitetu następuje stały z uczestnictwem ministra sprawiedliwości jest uczestnikiem organów władzy wykonawczej są co jest na konstytucyjnie wątpliwe merytorycznie niezasadne inni i w zasadzie nie wiadomo, skąd ten minister sprawiedliwości się nagle w tej regulacji znajduje, jaka jest jego rola projekt tego nie dookreśla i w istocie po co minister sprawiedliwości ma w takiej procedurze uczestniczy w sytuacji, gdy konstytucja mówi jednoznacznie, iż w przypadku prezesa NIK -u i w przypadku ich przypadku rzecznika praw autorskich podlegają jedynie Sejmowi niezależni niezawiśli podlegają jedynie Sejmowi natomiast treść komunikatu o określa konstytucja i IT mówi to wzbudza zainteresowanie z racji tego, iż jest to kolejna ustawa, która przyznaje ministrowi sprawiedliwości kompetencje, które dla jakoś trudno pogodzić z koncepcją państwa prawnego w szczególności tak jak mówię w szczególności chodzi o rzecznika praw autorskich i prezesa NIK-u nowych, gdy spojrzy się w kompetencje prezesa NIK-u no prezes po 1 z podstawowych zadań prezesa NIK -u i czy Najwyższej Izby Kontroli jest kontrolowanie administracji rządowej, trudno więc wydaje się zasadne, że jednak ten organ administracji rządowej powinien być wyłączony z tego rodzaju procedura nie jest i i pod tym względem można sformułować bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne przyznają, że tutaj ta zasada czekan balans zostaje zupełnie właściwie znanego na czym tak naczelny wódz pojawiają się pojawiają się w tutaj w tej procedurze organy władzy wykonawczej, które się nie powinny znaleźć sama istota regulacji czy potrzeba regulacji nazwie można się zgodzić natomiast sposób w jaki to się, jaki to ustawodawca czyni jest głęboko dyskusyjne i ich też można byłoby to zaapelować do do parlamentarzystów przy czym zwrócić się do nich jest z prośbą o uważną lekturę stanowisk, które wpłynęły do tego projektu ustawy było, bo to stanowisko są jednolite mamy stanowisko rzecznika praw autorskich prokuratora generalnego krajowej rady sądownictwa Sądu Najwyższego mamy wreszcie o opinię, o której pan redaktor wspomniało o opinię przygotowaną dla fundacji Batorego i z tych opinii jednoznacznie wynika, iż udział poza innymi mankamentami, ale też tak na taką najistotniejsza kwestia już udział organu władzy wykonawczej w osobie ministra sprawiedliwości w tej procedurze jest konstytucyjnie głęboko niepożądana w, a jeżeliby się zastanowić nad tym, dlaczego w ogóle temat z immunitetów zyskał takie zainteresowanie, dlaczego się temu posłowie zdecydowali zająć jak posągi, a to jest pytanie chyba nie do mnie to bardziej trzeba by się było parlamentarzystów zapytać Japonię Chiny 0 projekt pojawił się w grudniu projekt po remisie, jaką jest projektem poselskim niestety rządowym to jest pytanie do pana to jest pytanie o to czy rzeczywiście jest tak w Polsce w Polskim prawie w polskich w Polskim systemie prawnym, że te immunitety dostanę jakąś lekką ręką rozdawane, że jest w ogóle problem z immunitetami można byłoby taki wniosek wysnuć znaczyło w dotychczasowej praktyce na czym ów istnienie immunitetu jest jak najbardziej zasadne, ponieważ to gwarantuje niezależność niezawisłość to jest istota znaczy 1 z instrumentów gwarancji niezależności niezawisłości i ich jak jest najbardziej potrzebne uzasadnione, a w przypadku rzecznika ich przypadku wyniku ma swoje również gwarancje konstytucyjne, bo w tych pozostałych przypadkach to ustawa gwarantuje i tylko pojawią się sól pytanie co w sytuacji, kiedy osoba piastująca urząd dany urząd non popełni wykroczenia odpukać przestępstwo czy też zostanie pozwana czy też odpowiada z jakim powinna mierzyć z innych przyczyn no no jednak ta odpowiedzialność wobec wskazaną potrzebne są instrumenty, bo immunitet jest gwarancja niezależności nie gwarancja bezkarności i po prostu dobrze to jest naturalne w dotychczasowej praktyce było tak, iż rzeczywiście pojawiały się problemy odnośnie tego w jaki sposób te immunitety uchylić z tego co pamiętam to nawet niedawno w kontekście Najwyższej Izby Kontroli pojawia się kwestia uchylenia immunitetu prezesa NIK -u i Cieszyna dochodziło do takich sytuacji, że dla mnie bardzo było wiadomo w jakim trybie zrobić w sposób taki sam jak w przypadku posłów czy nieco inaczej i pojawiały się głosy, z którymi zasadniczo należy się zgodzić, że to powinno zostać uregulowane natomiast podstawowy problem to jest i w jaki sposób to uregulować, jeżeli konstytucja mówi wprost, że prezes NIK-u czy rzecznik praw autorskich podlega jedynie, kto odpowiada jedynie przed Sejmem no, więc ja rozumiem, że odpowiada jedynie przecenę znaczeniu takim, że żadne inne organy, a w szczególności organy, które nie są kontrolowane przez ten podmiot w tej procedurze nie uczestniczą, bo wówczas dno przestaje być to w pewnym stopniu gwarancją niezależności, a staje się takim instrumentem wywierania wpływu czy presji, a to jest były bardzo daleki od wartości konstytucyjnych w aż tak zostanę trochę nas tym, dlaczego właściwie ten to właśnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich tutaj zostało wymienione jako ten wiedziałbym na główne, którym się projektodawcy zajęli podczas właśnie można, by sądzić, że to raczej przypadek prezesa Najwyższej Izby Kontroli właśnie mógłby ewentualnie o to by mu przykro mi umrzeć, ale to z kolei Beskid znowu jest pytanie do mnie wiele osób tak autorzy tego projektu sformułowali ten dokument równie dobrze to mógł on się nazywać ustawą o zmianie ustawy o nasz Izby kontroli innych ustaw wówczas tym art. 1 nie byłaby ustawa o rzeczniku praw autorskich, ale byłaby ustawa o tydzień, ale nie uważa pan czy wie pan w nieciekawych w gminie Łabiszyn nie dopatrywał tutaj żadnych analogii niuansów podtekstów no po prostu tak tak ustawodawca tak posłowie sformułowali ten przepis i lato tak rozumiem zakładam dobrą wolę i brak opadów w tamtą miło na pewno posłowie się cieszę, że zakłada pan dobrą rolę w Long panie redaktorze no WI patrzę na treść ustawy i jest kwestia sformułowania tytuł jest dla mnie po prostu neutralna no no no no tak mówi jest to zmiana, która rodzi pewne ryzyka NATO to to tego nie ukrywa, ale tą najważniejszą, jakby najważniejszym wnioskiem z tych Pańskiej opinii jest rozwinięta ta wątpliwość co do zgodności jednak ta wiązać z instytutami chodzi o to, że mamy plan mam wątpliwości czy tego rodzaju regulacje jednak nie narusza tych przepisów, które gwarantują, iż rzecznikowi i prezesowi NIK -u o niezależności od innych organów i im i po prostu znana nam na tym gruncie można sformułować właśnie to zdarza, że tutaj te wątpliwości konstytucyjne jednak są dość istotna jest jednak kwestie, o których warto powiedzieć mianowicie tak jak wspomniałem konstytucja mówi już rzecznik nowotarskiej odpowiada wyłącznie przy jedynie przed Sejmem w ten projekt ustawy przewiduje taką procedurę, iż nie ma gwarancji tego, że rzecznik będzie rzeczywiście mógł przedstawić swoje stanowisko Sejmowi mówisz o organie Sejmu, czyli może być także rzecznik zostanie wysłuchany na posiedzeniu komisji, a następnie komisja przedstawi swoją rekomendację na posiedzeniu plenarnym Sejmu i roślin w istocie nie będzie miał możliwości przedstawienia swingu stanowiska na posiedzeniu plenarnym to też jest wątpliwa konstytucyjnie z racji tego, że na rzeczy musi mieć gwarancję przedstawienia wobec Sejmu ani wobec organu Sejm weto oczywiście pojawia się pytanie, kto o tej niekonstytucyjności miałby zdecydować, bo przez sparaliżowany Trybunał Konstytucyjny no to panie redaktorze no i ja mam tak szybko tak powiem, że się z Trybunałem kościelnym nie poddawał trzeba pamiętać, że w lutym będziemy mieli rozprawa Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy ustawę z tonu naprawczym tzw. i zobaczymy, jakie będą tego efekty co do tej ustawy powiem szczerze, że można mieć wątpliwości na daleko idące wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją w związku z tym ta treść tego orzeczenia również w pewnym stopniu można się spodziewać co nastąpi w związku z tym być może okaże się, że jednak ten Trybunał Konstytucyjny nie będzie taki całkiem bez wolnej nie będzie sparaliżowany będzie pracował nadal w dotychczasowym trybie online oba tak, by oby tak było dziękuję bardzo ważną rolę Tomasz Zalasiński Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poziom Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA