REKLAMA

Po wystąpieniu ministra Waszczykowskiego: polityka unijna. Rozmowa z Krzysztofem Bluszem i Tomaszem Grosse

Światopodgląd
Data emisji:
2016-01-29 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pod blond lub 6 Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd rolnicze diesel poświęcimy program głównie w polityce zagranicznej był też jest to zrozumiałe budzi się exposé, a swoją wizję wizję rządu Beaty Szydło polityki zagranicznej przedstawił w sejmie szef MSZ Witold Waszczykowski odpowiadali mu liderzy klubów opozycyjnych lub pół opozycyjnych państwa moimi gośćmi są teraz prof. Tomasz Gross z Instytutu Sobieskiego i Instytutu europeistyki Rozwiń » Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry inżynierem UAM Krzysztofa duszy już państwo też usłyszeli z demosEUROPA i raz tak wątków z o jest wiele tak jak w 2 Love, którą walczy wiele obrazowo wielokierunkowa jest polityka zagraniczna jest na początek zupełnie tak otwarcie zwrócę się do panów z pytaniem co waszym zdaniem jest najważniejsze dla słuchaczy, którzy nie słuchali albo nie słuchali tak uważnie, żeby zrozumieć całą koncepcję na co byście zwrócili uwagę Otóż może się wyjaśniał, że to było dobre wystąpienie ministra Waszczykowskiego ono było obszerne wygłoszone nie nie kontrowersyjny językiem to było też wystąpienie, które w jakimś sensie odbierałem przynajmniej w niektórych elementach jak dość konkretnie prezentujące nie tylko te wątki, które słyszeliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, odwołując się do bieżących wydarzeń politycznych, ale też rekonstruując ich racjonalność myślenia ministra o tym, logika wewnętrzną gierkę wewnętrzną w duże pewnie także założenia, które sięgają pewnie też, że pewnych sporów filozoficznych dotyczących rzeczy ideowych dotyczących tego co z polityką zagraniczną jest w Polskiej tradycji związane może powiedzieć, że by nie gotowi bylibyśmy w stanie się zgodzić się co do percepcji wśród kluczowych zagrożeń czy kryzysów tego, który minister mówi, bo mówiło 3 najważniejszych kryzysach czy kontekstach czy wręcz horyzontach, jaki rozgrywa się będzie polityka zagraniczna polskiej Izby okresie bezpieczeństwa mówił o kryzysie w z sąsiedztwa Europy i prosił o kryzysie politycznym projektu Europejskiego NATO jest dla mnie to co było pewnie najbardziej kontrowersyjne, ale interesujące no to była dość jasno złożona oferta podróży w nieznane, ale jeśli chodzi o politykę Europejską rządu prawa i sprawiedliwości priorytetów polskiej polityki zagranicznej większe zwroty zmiana w stosunku do potrzebnych, ale i pełne prawo zieloni rzeczywiście, o ile można, by się zgodzić z tymi wcześniejszymi deklaracjami, że nie będzie wielkiej zmiany w Polskiej polityce zagranicznej raczej zmiana akcentów czy czy zmiana zmiana ważności różnych jej elementów to rzeczywiście w polityce Europejskiej ten zwrot jednak się dokonuje ten zwrot jest zwrotem, który także pisał minister Waszczykowski w swoim niedawnym artykule do 20 kilku gazet europejskich, gdzie wyraźnie wskazał, że ta surrealistyczna postawa rządu prawa i sprawiedliwości UE uniemożliwia de facto prowadzenie polityki, której celem byłoby uczestniczenie w takim lidera listy etycznym w stylu umorzenie w sensie modelu Europy politycznej w unii Europejskiej jako projektu politycznego mówiąc o tym, że bliższe jest tam da nam to myślenie brytyjskie, czyli Unii to ja gospodarczej i z pewnymi elementami ją bezpieczeństwa i obrotu taką propozycją, żebyśmy się zatrzymali na tym na tym elemencie Hemp GRU ucina na tym jak w rząd Beaty Szydło postrzega Unię Europejską jej stan i po polsku rolę do odegrania na początek Rosjanin był ocenimy to do nafciarzy w tym czy podzielimy się swoją opinię, że słuchacze pozwoli to wciąż się słowa zdefiniować jako rozumiemy właśnie ten zwrot Krzysztof Blusz przed chwilą powiedział, że to jest jakby mógł pan powtórzyć, choć rozumiem w wydziale handlu w ogniu 3 po celnym realizowania polityk europejskich w kierunku jednak Unii politycznej, a więc Unii politycznej, której dodatkowym elementem do tego coś, by znamy jako jako wspólnoty Europejskiej politycznej już odwrót od polityki Europejskiej rozumiane jako polityka jako jako, o ile my Unia rozumiana jako projekt polityczny to wyraźnie minister powiedział mu minister powiedział o tym, że to polityka Europejska, którą on widzi jego bolid jest za to realizowane jest polityka Unii jako stowarzyszenia de facto suwerennych państ w z instytucjami Unii Europejskiej, które szanują zasady subsydiarności czy tzw. pomocniczości bez ingerowania w suwerenne prerogatywy państwa NID de facto, gdy ich grę dystansowania się od tego całego głównego nurtu, które służą integracji za dużo integracji, ale też integracji złe jak powiedział minister, bo ta integracja głównego nurtu reprezentuje głównie interesy państ w członkowskich, które mają charakter moce z regionalnych i nie uwzględnia wystarczający sposób interesów kraju tym jest 1 punkt prezesa się do prof. Tomasza Grossa na co pan zwrócił uwagę Chin na razie w biegach punkt, starając się, że minie ocenia z kilkoma jak pan rozumie ten zwrot co by pan dołożył do tego co mówił Krzysztof Blusz ja tutaj zasadził się zgadzam całkowicie z panem Krzysztofem po pierwsze, zgadzam się, że z tym, że to było dobre wystąpienie i powiedziałbym, że jedno zdanie więcej po raz pierwszy zobaczyliśmy prawdziwego ministra spraw zagranicznych w sensie męża stanu ani takiego harcownika, który troszeczkę mówi są przy czym przyjdzie do głowy tak zupełnie bez przemyślenia bez strategii bez pewnego głębszego oddechu po drugie, ja bym powiedział, że tutaj jest mnóstwo wątków, które paradoksalnie nie są zmianą w IT jest pewnego rodzaju być może różnica między nami tylko kontynuacją to było najbardziej widoczne akuratnie w polityce Europejskiej, a bardziej takich wątkach geopolitycznych typu są już z nami na polityka wschodnia stosunek do Ukrainy tak tak tutaj jest jakby mu bardzo wyraźna kontynuacja stosunku do w zasadzie wszystko całej polityki zagranicznej poprzedniej nie tylko poprzedniego rządu natomiast jeśli chodzi teraz Unię ja bym powiedział, że rzeczywiście to był akcentowane przez pana ministra na topową rozumienie Unii Europejskiej zresztą bardzo spójne skądinąd jako Europy narodów, gdzie narody są w miarę równej przestrzegają tej zasady suwerenności nim narzucają, jakby z pozycji siły spór z pozycji polityki siły te większe państwa nie nie narzucają, jakby niekorzystnych decyzji tym mniejszym albo też o to by ten wątek też się pojawił nie za bardzo wchodzą IT silniejsze państwo instytucje europejskie w to co się dzieje wewnątrz państw członkowskich to jest jakby też sugeruje, iż zasada suwerenności również obejmuje też ten aspekt ale dlaczego ja idę to było na pewno akcentowany przez pana ministra podobnie jak akcentowany takich bardzo brytyjskie podejście do integracji Europejskiej co symbolicznie to zmiana Sojuszu z niemieckiego na brytyjskiej branży idą na jedno zdanie zrozum, że zespół w hondach będzie można złożyć może złożyć używać odczytywać tutaj wagę tego zapewnia minister znaczy to to nie jest symboliczna to jest fundamentalna zmiana to oddech ulgi na małej ligi Europejskiej tak w sensie takim ziem na pewno jesteśmy bliżej logiki brytyjskiej zarówno jeśli chodzi o postrzeganie suwerenności, jaki postrzeganie naszego wspólnego rynku Europejskiego czy kwestii SUV konkurencyjności gospodarczej na tym rynku niższy w podejściu niemieckim ale ja nie wiem czy to jest jakaś taka bardzo fundamentalna różnica, dlatego że jak ja patrzyłem mu, przygotowując się między nimi do dzisiejszego spotkania na wypowiedzi polityków w tym również ministrów spraw zagranicznych na temat Europejskiej z poprzednich exposé z poprzednich rządów to, sięgając do czasów SLD oni jednak za każdym razem mu być bardzo blisko tej wizji silnych narodów silnej Polski w Europie interesowały silnej Europie silnej Europie, ale w dalszym ciągu każdy ten poprzedni rząd podkreślał, że interesy Polski są dla nich dlatego rządu najważniejsze ja także przy nie pamiętam być może zrobią to nie uważnie, ale nie pamiętam żadnego wystąpienia federacyjnego jeśli chodzi o polskiego ministra spra w zagranicznych być może taki po powodzi pojawiały się w wypowiedziach publicystycznych czy pomysły polityków nie związanych z funkcją polscy ministrowie nigdy nie byli wtedy realistami nikt się nie kopia opowiadali za takim zanurzeniu się w tej integracji w sposób całkowicie wręcz Verhofstadta, bo to na zielonych Żarki dla małych i zwierze z ich perspektywy jednak minister Waszczykowski chyba mówiłem ostrzej o tym, że z nadmiernym entuzjazmem strefa euro, że to wszystko było powodem był ku ku innym powodem kłopotów i rozwiązaniem kłopotów nie jest tak mówił minister Waszczykowski wedle niego więcej integracji taka była logika Unii Europejskiej tylko jak ja zrozumiałam większy dystans do tej integracji większy chłód czy ja muszę powiedzieć, że zgadzają się zresztą z polską profesor rzeczywiście no trudno w naszych były minister spraw zagranicznych odnaleźć gorących federalistów, którzy byliby zwolennikami wielkich Stanów zjednoczonych Europy, ale to to nie zmienia faktu, że zmieni się także kontekst w jakim to co dziś minister mówił o się zmieni to bardzo istotny sposób i to zabrzmiało w wystąpieniu ministra to przede wszystkim zabrzmiało w Zabrzu brak akceptacji dla elementów Konfederacji niektóre z Unii Europejskiej funkcjonują, w którym minister wskazał jako przyczyna aktualnego kryzysu euro, bo powiedział, że wprowadzenie euro jest 1 z przyczyn, dla których powstały kryzys chociażby greckie oraz, że miał namyśli powstanie tych nierównowag makroekonomicznych w unii Europejskiej wskazał całą sferę regulacyjną Unii Europejskiej jako sfery, w której powstawały źródła kryzysu wskazał wreszcie metod zarządzania gospodarczego odgrażają się do domyślnie stworzony po kryzysie jako wywołujące ten kryzys legitymizacji projektu Europejskiego w tych sferach ekonomicznych, a to oznacza de facto zaprzeczenie pewnie lubi logice integracji Krzysztof Blusz, ale jest jeszcze prof. Tomasz Gross państwo ma gościa informacja o informację wracam, a świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwo moimi gośćmi są Krzysztof Blusz euro szef demosEUROPA i prof. Tomasz Gross z Instytutu Sobieskiego Instytutu europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego komentujemy dzisiejsze exposé szefa MSZ w sejmie, a więc na taki plan wizje polityki zagranicznej obecnego rządu skupiliśmy się na tym wątku Unii Europejskiej, dlatego że jest to dla Polski fundamentalne wątek też, dlatego że głuchym wałbrzyska godziliśmy się, że następuje jak największy zwrot czy największa korekta czy przewartościowanie stosunku do poprzednich epok jak rozpoznać z bardzo krótko i nikt nie pomoże barbarzyński podsumować to co powiedzieć przez kilkanaście minut, czyli że minister Waszczykowski miał mu odmówiono mu więcej o dobro suwerenności narodów Unii Europejskiej i ja to zrozumiał upraszczając, że jednak nie jest entuzjastą pogłębiania integracji, a wręcz uważa, że tej integracji niektórych wątków integracyjnym do tej pory było za dużo i one były przyczyną kłopotów więc, jakby był trzeba się ochłodzić się co więcej LM naszym głównym sojusznikiem ma być teraz wielka Brytania co odbija uważam za symboliczne, bo do tej pory jednak Niemcy były kluczowe dla Polski polityki zagranicznej Niemcy, czyli ten silnik o integracji z Unii Europejskiej, a wielka Brytania na kraj, który jest na progu decyzji o tym czy w ogóle chce być Unii Europejskiej teraz prof. Tomasz Gross chciałby się również, że i w bardzo chętnie, chociaż przyznam się z tym w tej chwili pani tak dużo wątków różnego typu podjęła, że w do każdego zdania mógłbym coś powiedzieć Natalia chciałbym może w takim razie skupić się na 3 sprawach po pierwsze jednak pan minister czy tymi deklarował, że on nie jest przeciwko integracji Europejskiej on on jest jakby słynną również uważa, że to jest dobry projekt tylko co do tego mówiliśmy uważa, że on nie powinien iść nazwijmy to w lewo czy gdy tylko będzie sprawować z inną ścieżką bardziej, że tak powiem jednak, bazując na tej na tej Europie ojczyzn tej koncepcji niż nazwijmy to pogłębioną integracją federalistycznej tak druga rzecz NIK nie do końca bym się też zgodził czy wielka Brytania będzie teraz naszym największym sojusznikiem wiedział co on raczej je jak ja raczej to czytałem że my mamy bardzo bliskie spojrzenie na wiele spra w europejskich do brytyjskiego, ale czy akurat Brytyjczycy w tej chwili będą naszym absolutnie i w każdej sprawie pierwszoplanowym celem najważniejszym partnerem w to tutaj tutaj, że tak po mieście zobaczymy w wc co się kryje za tą deklaracją natomiast tym ja bym chciał jeszcze na samym końcu i to co trzecia aż 3 inne powiedzieć o tej zmieniającej o zmieniającej się w percepcji integracji Europejskiej Otóż w wydaje się, że zaletą tego przemówienia było to, że ono nie było abstrakcyjnym, ale było bardzo pragmatyczne między nimi dlatego, że to co pan Krzysztof powiedział na początku diagnozował stan po w pewnych zapalnych punktów kryzysów w różnych sferach 1 z tych sfer zdaniem pana ministra była integracja Europejska to znaczy on wprost powiedział, że jakby źle się dzieje w tym projekcie, który mimo wszystko wspiera, dlatego że właśnie ta integracja Pogoń pogłębiona wspólnotowa czy bliska pewnej idei federacyjnej została przechwycona przez najsilniejsze państwa członkowskie to wprost nazwał koncertem mocarst w, które wykorzystują tą koncepcją 3 mechanizmy integracji tylko na siebie, a koszty spychają na resztę na najsłabszych oraz przerzucanie skutków prawnych decyzji, które są oferowane w nich realny gronach podejmą oni związek triathlonu Delta do Toyota land podzielonej z czasem to nie tylko wały, by dodać do tego, że to nie jest tylko wymysł pana ministra czy jego subiektywna obserwacja, ale jak spojrzymy na literaturę najlepszych ośrodków akademickich na świecie, która analizuje w sposób systemowy skutki kryzysu w strefie euro oni wszyscy albo większość mówi dokładnie od wyjątkiem pana ministra Waszczykowskiego w myśl mu od razu przypomniał czytam teraz Stal SW 1 data jest bez Boga sprzed 15 lat tuż przed rozszerzeniem Unii Europejskiej, gdzie tony dziad ostrzegali mówi wskazuje zagrożenia dla Unii Europejskiej, która ma przejąć polskie pozostałe kraje i 1 z zagrożeń RM, które wskazuje też wzmocnienie Niemiec pisze o VAT, jeżeli przyjmiemy polskiej pozostałe kraje to załamuje metrem po francusku niemiecku i wzmacniamy Niemcy, więc paradoksalnie te wedle tej tezy to Polska i integracja Polski z Unią przyczyniły się do tego, że Niemcy stały się najsilniejszym ośrodkiem Unii Europejskiej no pewnie jest nie tylko kwestia tego, że Niemcy stały się najsilniejsze tego, że wszyscy inni Stali się słabsi, bo to jest logika tego, że zbliżający się wianuszkiem mórz aż 6 firm odzieżowych jak i itd to zostać żużlowym torze na bliżej zgadzamy się cud cudu diagnozach pewnych procesów to nie zgadzamy się z odpowiedziami na na te wyzwania to jest studzienka chwil w moim przekonaniu nie zgadzać ja uważam, że to zaproponował minister Waszczykowski budzi we mnie ogromną troskę o tym, że boi się, że pewne próby odpowiedzi są po stronie adekwatne znaczy życie podzielę z ministrem Waszczykowskim przekonanie o tym, że powinniśmy robić wszystko, żeby zachować 4 swobody, że Unia 2 prędkości dla nas jest niekorzystna, że nastąpi przesunięcie w kilku gremiach decyzyjnych nie wspólnotowych, ale rada Europejska plus zakulisowe uzgodnienia głównych aktorów europejskich i to wszystko jest prawda, ale jest pewna rzeczywistość, która w Europie się wydarza wskazywałaby na to, że podejmujemy decyzje w kontekście wydarzeń, które mogą de facto mówiąc brutalnie podstawić nogę wszelkim naszymi oczekiwaniami i scenariusze, które sobie robimy, dlatego że z 1 strony mamy zagrożenie referendum brytyjskim możliwością de facto utracenia logiki pewnego procesu pozostaniemy wtedy w sytuacji, kiedy Niemcy inflacja od, których się, gdy stosujemy, dlatego że one uczestniczą rzeczywiście w tym procesie, który mówił minister kreowania tych głównych kręgów polityki integracyjnych na bazie kryzysu euro na bazie kryzysu migracyjnego z uchodźcami, których prawdopodobnie tak szybko jak skończy się już, gdy niepokój niepewność związana z kwestią brytyjską oraz z miną wybory 2017 roku w Niemczech i we Francji będą próbowały zarządzać tym procesem integracyjnym, jeżeli my zostaniemy z niego wy miksowanie i mówiąc nieformalnie zarówno poprzez wyjście Brytyjczyków w unii jak i dojść do wyzbywania się w strefie euro wtedy pozostaniemy w drugiej prędkości no właśnie nie wiem czy Iron mana wyszedł z dala od nowego prezydenta i nowego rządu, którzy po raz pierwszy prawdopodobnie od 15 czy 20 lat muszą prowadzić pełnowymiarową politykę zagraniczną, żeby te zagrożenia zaadresować i czy nie zagrażają milionom rozumiem zagrożenie jest takie, że my możemy mieć z w swoje rozumienie i swoją wizję Unii Europejskiej, ale tam się toczą procesy i efekt tych procesów i naszym chłodny stosunek do różnych inicjatyw może doprowadzić do tego, że zostaniemy wypchnięci z jądra, a nawet w najgorszym scenariuszu z ulic jeśli nie zrealizuje już w tej chwili widzimy akt Konfederacji element w postaci Schengen w postaci wspólnej waluty euro żony prostu przestają działać my wszyscy piją mówiąc brutalnie, więc może być także wizja, której nie podzielam oczywiście co jest ewidentne z moich wypowiedzi i nawet rozpatrywane jako alternatywa, której nie, kto nie do końca podziela ona może być realizowana po prostu rzeczywistość może uniemożliwić jej realizacji profesjonalnych ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest takie proste jeśli tak można powiedzieć ten wybór strategiczny do 31 ze STEMI dymisji pana ministra Waszczykowskiego też mocno się drapał po głowie zastanawiając się jak wybrnąć z tej sytuacji po pierwsze, federacji nie chcą również największe państwa tak jak Niemcy Infra Francja to nie jest przypadek, że kanclerz Merkel powiedziała kilka lat temu o tyle o tej metodzie unijne tak ona tego nie rozumiała jako federacji jako wspólnotowości ona też rozmiar to sposób międzyrządowe w wystąpieniu ruszy do analizy tak panowie tak na przykładzie, bo federacja unijna jest po chodzi chodzi np. o to żeby, żeby Unia funkcjonowała tak jak stany Zjednoczone także jest silny prezydent Chin Kongres, czyli parlament Europejski silna egzekutywa wybory, że tak powiem tych samych partii w każdym państwie tak, by te już taki skok w stronę federacji, który by prawdopodobnie przyspieszy w zarządzaniu w unii ułatwi rozwiązywanie różnych kryzysów, które tutaj się spiętrzyły, ale jednocześnie nikt tego nie chce tak to znaczy nie tylko tego nie chce prawo i sprawiedliwość i obecny rząd moim zdaniem tego nie chcą również przynajmniej rządzący politycy od, których najwięcej zależy czy francuscy francuscy niemieccy i teraz, dlaczego to nie jest dodatkowych im tak taka łatwa opcja Otóż Donald Tusk, który był ono 1 z najbliższych sojuszników wtedy jak był premierem kanclerz Merkel i tam rzetelnym te relacje były wzorowe, ale też były naprawdę dużą korzyścią dla jaj nie ukrywam dla polskich interesów on też nie zdecydował się na to by na co nacierali Niemcy czyli, żeby szybko wejść do strefy euro, czyli o się zdecydował na to jednak, żeby pozostawać w tym drugim kręgu, o czym pan powiedział zagrożonym pojechali do ZUS radzą, więc dziwnego, że również pan profesor, mówi że to, że to, żeby był w grze to nie jest tak, że tylko, by Polacy, by Polski nowy rząd się dystansuje do inicjaty w pogłębiających integrację, ale teraz Krzysztof Blusz zaczyna i ja muszę powiedzieć, że rzecz, że jednak nadal widzę, że jeżeli jednak mamy tutaj pewną istotną różnicę czy ja ja uważam że, że rząd prawa i sprawiedliwości promuje pewną wizję Europy, która jest wizją nieuwzględniającej współzależności, która w tworzyć zarówno z żeglarzem ojczyzna duża sprawczość, że ocena jest nie chcę używać w 1 tekście wartościujących bardzo określony, ale wydaje mi się, że jest to powrót do pewnej wizji Europy, która pewnie była możliwa jeszcze w latach osiemdziesiątych być może na początku lat dziewięćdziesiątych natomiast dziś nie uda zrealizować, dlatego że pewne procesy poszły zbyt daleko ta współzależność polityczno ekonomiczne gospodarcze jest zbyt wielka nawozem geopolityka rzeczywiście, który pan profesor mówił uniemożliwi nam to rozwiązanie jakkolwiek by zgadzali byśmy się czym nie zgadzaliśmy się na ile ono jest ideowo sensowne czy nie w obie wydają się, że no i nie wyobrażam sobie możliwości prowadzenia prowadzenia skutecznej polityki bezpieczeństwa w regionie reform oraz z Niemcami Francuzami, ale nie wyobrażam sobie polską o brytyjskiego przywództwa w drugim kręgu EU Unii Europejskiej, który jest de facto anty polityczne tak no ty ty tu to są na pewno iluzji chyba jednak polityk organizm do opuściła tak, aby bliżej było do tej pory kryzysy w unii, a byłby to odpowiedzialne było więcej integracji czyli, jeżeli mam dziś jest kryzys no to państwa dochodzi do wniosku, że muszą życzył wspólnie wspólnie podejmować pewne decyzje teraz minister Waszczykowski uważa, że to jest błąd w niejednym powiedział coś innego minister Waszczykowski podobnie jak wielu innych analityków który, którzy obserwują to co się dzieje w ostatnich latach w unii Europejskiej widzisz, że zbliżamy się do tej znaczy to uwspólnotowienie reakcja na kryzys to nie jest tak jak zawsze więcej władzy do parlamentu do komisji Europejskiej i pewnego rodzaju koncyliacyjny poszczycić się w ramach rady Unii Europejskiej tylko to jest przejęcie czy zdominowanie procesów decyzyjnych przez najsilniejsze państwa, a przede wszystkim przez Niemcy i teraz problem polega on już w oczy, bo w ramach takiej Formuły integracji w małym i dołączyć do najsilniejszego i czerpać z tego jak były pewne profity czy raczej mamy bronić swojej suwerenności, stając w pewnym kokonie no to jest dylemat, bo każdy może realizować politykę, jaką chce każdy nowy rekord na tym, że każdy z nich przyłączony jest metka z ceną pytani o to jaka będzie cena tej podróży w nieznane w polityce jak z Jerzym Gruzą może być bardzo wysoko jak w negatywny w parze z nie mówiąc wprost w Trypolisie sunie, ale pozostanie poza 2 kręgami, które po Unii mogą pozostać Krzysztof król szef demosEUROPA prof. Tomasz Gross z Instytutu Sobieskiego Instytut europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego byli w państwa z moimi gośćmi bardzo panu dziękuję dziękuję za 1 akcję ATA świat lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA