REKLAMA

Skandynawska polityka społeczna wobec uchodźców. Mówił Marcin Fronia

Światopodgląd
Data emisji:
2016-01-29 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świerk lub podglądu kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz teraz państwo moim gościem jest Marcin Fronia dyrektor ośrodka analitycznego Norden centrum dźwięku dźwięk dobry dzień dobry Nordei centrum będziemy rozmawiać o krajach północy atak szczególnie chciałbym, żebyśmy pochylili się nad 2 nad Danią Szwecją w kontekście ostatnich doniesień nie dotyczących polityki imigranckich uchodźczej czy integracyjnej IMGW zaczął oddani Bogu, bo to jest to co wywołało tak strasznie Rozwiń » dużo konflikt kontrowersji parlament uchwalił UE tam takie przepisy azylowe innych wedle, których inne osoby ubiegające się o azyl będą przeszukane i pieniądze powyżej tam prawie 1400 EUR będą im odebrane nie tylko pieniądze, ale przedmioty powyżej tej wartości poza obrączkami i przedmiotami o wartości sentymentalnej będą przeznaczone na koszty ich utrzymania wyżywienia i schronienia na niej w najgorsze skojarzenia to wzbudziło zostali potępieni przez organizacje poza rządowe najmu pan przedstawić taki koszyk minimalnie zreferować dyskusje treść dotyczy samej Danii i w tej sprawie coś darmo rzeczywiście gromy, jakie się posypało od razu mogę natomiast wiedeńczyków to jedno z nich to właśnie skojarzenia z Niemcami, którzy w czasie drugiej wojny Żydom odbierali w drodze do obozów koncentracyjnych cały dobytek ja myślę, że to jest jednak mimo wszystko o trochę na wyrost to znaczy to nie jest taka sytuacja, że tutaj Duńczycy będą teraz emigrantów zamykać w obozach koncentracyjnych tak dalej oni sami tłumaczą to debata, która się toczy w Danii wskazują na na pewno taką inercja jeśli chodzi o Europejską politykę wobec imigrantów może tutaj jest kompletna porażka jeśli chodzi o rolę Unii Europejskiej i sytuacji jesteśmy takie, że teraz każdy kraj na różne sposoby albo też widzimy to ewolucja jeśli chodzi o o zamykanie granic Węgrzy zaczęli potem inne kraje jednak mimo wszystko mimo krytyki poszły śladem nie wszystkie, ale niektóre, a i to jest to nagrody konsekwencją tego, że rzecz, że polityka unijna wobec migrantów no nic nie zdała egzaminu na troskę o te kraje, do których docelowo napływają migranci no bo sytuacja taka jeździła nim wysiadają w Tarnobrzegu w Grecji dostają mapkę z plecakiem kierunek dania i nic więcej nie interesuje nawet nie, bo nie ma tych spełnionych dokumentów, że pierwszy kraj pobytu w unii Europejskiej musi wystawić dokument tak, ale nikt nie rejestruje to zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą, bo to ich punktem docelowym są właśnie kraje skandynawskie Niemcy no i te kraje zaczynają w jaki sposób mówi o krajach skandynawskich na to reagować dania zareagowała w sposób bardziej radykalny niż Szwecja dania symbolicznie no niebywale nieszczęśliwe to znaczy, jeżeli założeniem było odstraszanie rozumiem, że miał pół świata sygnał nie przyjeżdżajcie z umorzeniem należało to powiedzieć wprost było salonu powiedzieli wprost właśnie w tym także tego tego rodzaju komunikaty wprost szły już znacznie wcześniej zaostrzy już prowadzona w aktach poza tym warto wspomnieć, bo to jest też istotne poz . Da nii, bo ona jest wyjątkowa jeśli chodzi o państwo członkowskie Unii Europejskiej względem wymiaru jest kuzynem wymiaru sprawiedliwości i kwestii z okna kolacji tak spraw wewnętrznych Unii dania w momencie wchodzenia do Unii Europejskiej wynegocjowała sobie tą klauzulą opt-out umożliwiającą jej stosowanie innych przepisów jeśli chodzi o prawo wewnętrzne niż niż te narzucone Unii Europejskiej mogą być czy to oznacza mogą być np. bardziej restrykcyjne nie muszą być toteż, jakby konsekwencją tego jest to, że na szkodę muszą zgadzać na kwoty, bo to nie obowiązuje, bo to można to podciągnąć tak mimo wszystko się w godzinach od Rysia oraz oddać, że wzięli na siebie te od jedno obowiązek co więcej, jeżeli chodzi o odsetek to my ma najwyższy w nędzy największą część swojego budżetu przeznaczają na pomoc rozwojową handlu i rozwojową Wonder podkreślają bardzo bardzo mocno gra dania rzeczywiście jest ono w światowej czołówce jeśli chodzi o Pomorze współpracą rozwojową i środki, które przeznaczają na rzecz pomocy humanitarnej pomocy rozwojowej nasz kraj rozwijający się rządu to od jej i elit to jest to jest element w ogóle ich polityki zagranicznej to jest bardzo mocno podkreślane przez co angażują się również w tych krajach, które z, których ci ludzie przyjeżdżają z krajów objętych konfliktem czy krajów rozwijających się i oni też mówią wprost co do taką taką rzecz, że jeśli to ma być quad bardzo szybko dojść do kwestii łączenia rodzin znaczyć przyjeżdżają przyjeżdżają młodzi ludzi i za chwilę będą przyjeżdżały o kolejne osoby przez każdą z ściągnięte to oni jako mały kraj populacje nie zaczną sobie, że przestaną sobie z tym radzić logistyczne no i po drugie, od teraz po po tych pod kilku miesiącach i obserwując co się dzieje z kolei w Szwecji też padają takie głosy, że oni nie chcą być drugą Szwecją, czyli czymś takim krajem, który jednak jest liberalny jest tolerancyjne natomiast w pewnym momencie gdzieś została zachwiana pozna taka równowaga czy sobie poradzimy z tym czuć nieme mimo tej całej otwartości chęci przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktem czy poradzimy i udźwigniemy to i logistycznie i budżetowo finansowo, bo budżet Szwecji zaćma już powoli siadać badania pokazują n p . że w lewo w usamodzielnieniu się migrantów z krajów objętych konfliktem na szwedzkim rynku pracy to 10 lat przez 10 lat to osoba pobiera pobiera świadczenia będzie jeszcze dłużej trudniej zabiorą jakikolwiek majątek, bo oczywiście można powiedzieć, że są też może, choć na razie nie chcą zabrać majątku na Mazurach mają mieć Duńczycy, bo tak się zastanawiam się czy rzeczywiście Niemcy czy też mogę pana o pomoc pilnie zapytać czy to jest jakość bliską sercu co do tego co do tego lekkiemu cel tej ustawy przecież majątku nie zbiją na tej ustawie wziąć pieniądze chodzi o kwestie finansowe badanie nie jest krajem, który w, którym chciało tego rodzaju rzeczy się zgodzić się natomiast warto powiedzieć, że to nie jest 0101. kraj w Europie, bo Szwajcarzy zrobili to niektóre z Niemiec wczoraj też kraj związkowy tygodnik zdołała mu jednak to jest argument, że Adam no to sytuacja przyjezdnych jest bardzo trudna nie mają kapitału kulturowego oni nie mają majątku w postaci mieszkania tego wszystkiego muszę się dorobić, a my i tak symbolicznie na taki system, jaki musisz być nastrój w Danii było, bo wydaje się taki bardzo małostkowe no tak tylko, że dania not z naszych rozmów z takiej perspektywy patrzenia na to zboku natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby statystyki policyjne, które po, które pokazują, że 80 % przebywających w więzieniach obecnie to są to są osoby pochodzenia mało przyjaznego najczęściej migranci z krajów jest druga skóra woda zalała też rozmowy z prof. Sarnecki, w którym Motor rozwija ich i rozkłada na części pierwsze że, że to jest kwestia właśnie często tego, że gorzej integrują mają mniejsze perspektywy pracy mieszkają w gorszych dzielnicach i t d. wyczynia to jest kwestia tego, że na integrację potrzeba czasu, by zmienili i tutaj po po pierwsze, potrzeba czasu to nie jest tak od razu po drugie trzeba do tego odpowiednich warunków, a jeśli ludzie, którym którymi trzeba się zająć jest coraz więcej to w każdą możliwość integrowania kończy się na tym, że oni po zostają w gettach, a pozostawianie w gettach to przykład niemieckiej i Turcy lata siedemdziesiąte, które się do końca nie udał się, choć integracja to, że z każdym zdania są podzielone, ale nie udało się powiedzmy tak, bo w tym stopniu w jakim był planowany tak, bo jednak, gdy załatwienie została całkowicie zlikwidowana, ale jest wielu pisarzy pochodzenia w polityce mamy stratę gola to jest efekt skali tak natomiast jeśli chodzi o to czy rzeczywiście udało się to skala osób drużyn to właśnie luźno Foley łączenia rodzin w Niemczech w pełni zintegrować no to tutaj zgoda, że się nie udało i że pozostawanie w gettach to jest przykład Szwecji, bo był jednak sporo osób zostaje w w gettach są dzielnice miast i t d . które są zdominowane przez przez przyjaznych i powoli domy do mediów też zaczynają trafiać takie takiej informacji nawet policjanci boją się reagować np. jakiś bardziej ostrzejszy wezwania to na to jest tylko argument za tym, że integracja poprzez amortyzację się nie udowadnia, że i tutaj kwoty i rozdzielanie na początku były w miarę dobrą pomocą w momencie, kiedy nie przekroczyło to pewnej granicy krytyczne, bo powiedzmy, że Szwecja kraj ich 10 milionowych nie stało przyjął w ubiegłym roku 180  000 uchodźców, jeżeli jest to 6063, prosząc o 60  000 my w ostatnich dniach informacja ze strony rządu była taka, że mniej więcej połowę z tego szacują, że to oni są uchodźcy czy te nie są ludzie, którzy spełniają kryteria i warunki tego, że w grze mamy obowiązek jako państwo udzielić im schronienia 180  000 ludzi to byli bardziej imigranci ekonomiczni z Maroka jej też, żeby zapowiedzieli szkodzi, że będą ich wydalać w związku z tym, bo nie mnie nie spełniają tych kryteriów i też rozumiem uważasz, że to sprzeczne sygnały bardziej, a do tych, którzy chcieliby przyjechać z, żeby zniechęcić bo jaka jest możliwość realizacji, a do 30 m chciałem tak, że po pierwsze, to, że Szwedzi przyjęli jest to 60  000 osób to nie jest także Szwecja nagle zaczął przyjmować Szwedzi przyjęli oko prawie 200 % tego co przyjmowali w ciągu ostatnich 10 lat, bo wciąż mieli dużo nam też otrzymujemy czwarta ma korzenie na około 1 000 000 chodziło o do 100  000 osób rocznie w ciągu ostatnich 10 lat, choć przyjmowali w takim kraju populacyjnym tak i jakby ten proces on nie pojadą do NSR to co się stało dzieje teraz to co obserwujemy to nie jest tak, że to jest kwestia to konsekwencja ostatniego pół roku to jest bagno przekroczenie pewnej granicy krytyczne i to jest to jest ważne bo, bo różnego rodzaju skutki również społeczne w ciągu ostatniej dekady Szwecja to odczuła odczuła to ma w swoim systemie edukacji dotyczyło to w języku debaty publicznej odczuła to w dziś chodzi o kwestie polityki i t d . i t d. i tak ma w życiu trudna, ale w fascynującą dyskusją feministyczna tak tego jednak jak taka bardzo sfeminizowana kultura w ban to jest argument, która ma uczynić z 33 uwrażliwiać ludzi przyjeżdżających z kultury z naszych konserwatywnej patriarchalny czy argumenty, które jest ciekawy, który rzeczywiście uderza w podstawy tego tego co się stało w Niemczech czy głównie w postawę tego co nas sytuacja w Niemczech Szwecji, który polega na tym że, że kraje, które przez lata wydałem mnóstwo środków na promowanie polityki równouprawnienia i tak zostało wdrożone już na poziomie społecznym albo stało się elementem codzienności i było filmowane jako jako pewną poprawność polityczna, gdyż jego wartość takich jak rok jako element już pewnego systemu politycznego kultury politycznej nagle bez żadnych zahamowań wpuściło setki tysięcy osób z kompletnie innego kręgu kulturowego, które wiadomo było, że nie leży, którym tego rodzaju Warta lisów obco chyba taka, aby refleksja i postanowień większej asertywności po tym, że już niema takiego chyba zagubienia w debacie tak to jest jednoznaczne, że to, że przyjmujemy mamy otwarty kraj i chcemy pomagać nie nie musi przeczyć temu, że twardo bronimy, a naszych elit naszego pojmowania roli kobiety i Hell to znaczy tak to znaczy to prawda tylko ciekawa sytuacja Szwecji pod tym względem jest sceny politycznej, bo ileż w mediach ten temat to rzeczywiście to o to już, że i ten temat dyskutuje na wszelkie sposoby to jeśli chodzi o politykę to sytuacja, którą mieliśmy n p . przy ostatnich wyborach w ubiegłym roku, gdzie partia szwedzkich Demokratów wygrała, bo poruszyła temat żeglarze antyimigrancka, a pozostałe partie zawarły konsens, że nie będą go poruszać to mimo ostatniej sytuacji ostatniego pół roku ten konsensus Moskwa i politycy ciągle nie poruszają dosyć aktywnie tego tematu ciągle jest przemęczony nie może w mediach on jest już aktywnie dyskutuje bardzo ciekawie to znacznie kompani poziomie emocjonalnym, ale bardzo pogłębionej dyskusji na temat możliwości integracji bardzo ważna rzecz jasna wysyłają również sygnał do do instytucją Unii Europejskiej, że ich powoli rosnąca asertywność wynika z nieudolność polityki migracyjnej Unii Europejskiej Marcin Fronia szef ośrodka analitycznego Norden centrum państwa moim gościem bardzo dziękuję i informacje od, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA