REKLAMA

Po wystąpieniu ministra Waszczykowskiego: polityka wschodnia. Rozmawiają Adam Balcer i Sławomir Dębski

Światopodgląd
Data emisji:
2016-01-29 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
mama, a świerk lub podgląd itp to analizowaliśmy ludzie słyszą państwo, że Adama Balcera grosza studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Kolegium Europy wschodniej i demos Europa dzień dobry dzień dobry i dr Sławomir Dębski dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia z jazzem na czele państw chciałybyśmy, by porozmawiali, gdyby znów odnieśli się do dzisiejszego exposé ministra Waszczykowskiego, więc szefa MSZ, który przedstawił się plany Rozwiń » wizje polityki zagranicznej rządu Beaty Szydło, ale wciąż się na tym froncie wschodnim MSZ w kupili no, więc też chyba mi no właśnie tak ogólnie rzecz biorąc ich już dostrzegać panowie zmianę jakiś zwrot jest kontynuacja, a lek. Witold więcej wiemy więcej rozumiemy to jak to było spojrzenie taktyczne czy strategiczne tak najpier w impresja ogólną Sławomir Dębski, jeżeli w tym mówimy o płynność w tym aspekcie dotyczącym relacji z państwami Europy wschodniej to my się to przemówienie bardzo podobało i razem było stosunkowo dużo politycznej treści trzeba sobie uświadomić, jaką funkcję tego rodzaju informacja rządu o polityce zagranicznej pełni w ogóle, więc ona ma wysyłać, a zarówno do społeczeństwa ma informować społeczeństwo to rząd zamierza robić w polityce zagranicznej, ale także mam wysyłać sygnały polityczne do partnerów, z którymi tą politykę będziemy robić, czego od tego rządu oczekiwać co on chce w zarządca tak to chce, więc trudno było pytanie co było w domu wydasz w PE Hill Holder czy zwrot, żeby też słuchać tylko sobie usytuowanie i jest dużo elementów kontynuacji i zwraca uwagę, że pierwszym takim instrumentem, który zostaje przez ministra wymienione w ogóle wystąpieniu tez partnerstwo wschodnie, a o, które jak rozumiem nie będziemy z niego rezygnować, ale będziemy je przed formatu bywać ze względu na zmienione okoliczności i minister mówił o tym, że rozmawiał na ten temat z partnerami w Finlandii Szwecji w państwach bałtyckich grupy Wyszehradzkiej i pokazuje z kim chce tą nową koncepcję partnerstwa wschodniego remontować było dużo Ukrainie było dużo Rosji, a było dużo w kontekście ME no o Europie wschodniej, ale w kontekście szerszym bezpieczeństwa Europejskiego są 3 rzeczy, o których w ogóle wokół, których 3 osie wokół, których to przemówienie główką skonstruowany jest po pierwsze, bezpieczeństwo międzynarodowe po drugie, najbliższe nasze sąsiedztwo i po trzecie Europa EU są też Unia Europejska kryzys kryzys Jach Jach czy kryzys kryzysy kryzys i jak my się będziemy w tej z tymi kryzysami tych aut ma uporać chcieli, czyli w dobra Adam Balcer tak ogólnie na początek ogólnie są przemówienie w nielegalny wątku wschodnim wątku wschodnim jest dużo oczywiście kontynuacji zgadzam się i to jest pozytywna kontynuacja, choć przydałoby się trochę np. więcej agendy nowe ja uważam, że jeśli mówimy o partnerstwie wschodnim to na pewno ta inicjatywa pojawiło się te wątki, ale wolałbym np. że był taki jasny przekaz wizji terenowej tego partnerstwa wschodniego, który moim zdaniem mogłoby być powrót do korzeni, a po, a korzenie tego całego projektu jak powstało jeszcze wymazać pamiętajmy, że naprawdę tak zaczął się za rządów PiS-u, bo nam się rozwija to idealny za kolejne ekipy to było na początku, że kluczowym punktem odniesienia ma być mają być relacje ze społeczeństwami jak najbardziej ich upodmiotowienie ten to wyraz lubi minister to jest bardzo istotne i że będziemy można powiedzieć takiego troszeczkę wirusa wolności europejskości wprowadzać w te społeczeństwa jest zbliżać z nami prawda, więc jak najwięcej to jest ten język, który uwielbia komisja Europejska typu networking czujnik Platformy i t d. moim zdaniem tego jest za mało to jest kwestia i instytucjonalizacji i finansowania i zaangażowania patrzymy np. na to forum partnerstwa wschodniego w airbusie swojego społeczeństwa obywatelskiego partnerstwa wschodniego można go nadal tylko ogólnie, dlaczego to jest pierwsza druga sprawa, że ma poważniejsze zastrzeżenia to nie są zastrzeżenia tylko do tegoż ministra to zastrzeżenia moje do Polski polityki zagranicznej, że ja uważam, że Polska polityka wschodnia powinna być o wiele bardziej umieszczona w szerszym kontekście Dudy pojawiają się takie kwestie, że jeśli minister wymienia kilka kilku partnerów z Europy zachodniej to no niestety dziwnie wymienienie Niemiec, które są krajem kluczowym na kierunku wschodnim i które są krajem kluczowym też dla takich krajów jak n p . Ukraina następnie i ja uważam, że powinniśmy przy jak mówimy o Chinach to u nas jest taki syndrom, że politycy polscy sprowadzają Chiny do gospodarki Wodnej niż Jedwabnego szlaku no to jeszcze taki o taką opcję przyjmiemy na to pojawia się ten problem, że ten jedwabny szlak ma też wymiar geopolityczny całe zaangażowanie China o w Eurazji, a stało się bardzo duże jak spojrzymy między 2013, a dzisiaj Chiny naprawdę bardzo zwiększyły swoje wpływy na tym obszarze też wobec samej Rosji ta relacja się pogłębiła jest jest anty jest asymetryczna jest w tym nasza Polska polityka wschodnia powinna ujmować w ten sposób ten obszar odchodzi tak naprawdę tego pojęcia obszaru poradzieckiego robi się anachroniczne i kolejna sprawa mówimy o bezpieczeństwie jest może tutaj oczywiście mówimy nowy jedwabny szlak to musi się pojawić Azja Centralna Janoszka dziś minister na teren i poprzednik tak samo nauczka mówi o Senegalu to jak walorze ministrowie nie mówi o Senegalu mówił o tym, że ambasady otworzyć w Turkmenistanie czy otworzą ambasadę w Afganistanie, którą zamknęliśmy obie ambasady otworzyliśmy zamknęliśmy w Afganistanie 200 polskich żołnierzy powinna być tam Polska ambasada i kolejna kwestia to jest opcja, żeby bez kwestia bezpieczeństwa moim zdaniem na Rosję trzeba patrzeć jak na wyzwanie od Arktyki poprzez Bałtyk Europę wschodnią morze czarne do bliskiego Wschodu to wszystko są granice na to imię i Rosja gra na kilku fortepianach, a ja mam wrażenie, że niestety Polska patrząc na ten obszar obszar ona go sobie tnie na kawałki i często mówi wschód versus południe i to jest moim zdaniem niedobre pojęcie, bo przydałby się takie holistyczne całościowe, o której wchodzą one wyznaczały raczej do polemicznych nastąpi już Niemcy zostały wspomniane mało znani, ale nie tylko raz minister powiedział, że to jest nasz największy najważniejszy sąsiad nic nie Ukraina nie Rosja, ale Niemcy są najważniejszym polskim sąsiadem to jest ten komunikat polityczny Tools 8 tak buduje złą, a drugi Balcerowicz, że od kontekst polityki wschodniej nie może minąć z Niemiec czy Jasiem zgadzam, ale był dumny, gdyby inaczej pełniej akcenty dostajemy szyją uważam, że to w przemówieniu ministra było ich w momencie, gdy minister mówi o tym, że w chcemy utrzymywać się instrumenty komunikacji z Rosją chcemy dialogu tak poszukujemy instrumentów tego dialogu rano Polska wspiera ideę odnowienia o komunikacji na forum Rosja NATO pod warunkiem, że przedmiotem tej rozmowy będzie agresja Rosji na Ukrainę i Nisko i inne okupację Krymu, a więc to jest bardzo silny polityczny komunikat zresztą już mamy, ale i już mamy konsekwencje tych tych słów, dlatego że ustosunkowuje się do nich minister spra w zagranicznych Litwy i sztuką ustosunkują się Francuzi to jest komunikat, jaki miały być innym dla mnie tak oczywiste, że jeśli zbierasz nie wiem jak mogłoby się, ale niektórzy chcą otworzyć samą kanał komunikacji dla samego komunikacji po to, żeby sygnał wysłać sygnał, że my jesteśmy tak konstruktywnie i chcemy niemocy i uchodźstwa u różnych innych problemach rozmawiać z byle nie zrażać Rosjan mamy takie tendencje w Europie, a w Polsce poza wąskimi to prawda to prawda, ale i innych tego rodzaju przemówienia, które pełnią także funkcję właśnie tych wysyłania komunikatów post politycznych do partnerów, czego my chcemy, więc tutaj komunikat był ja bym zwrócił uwagę także także na taką strukturalną element tego przemówienia czy minister w ogóle zaczął od polityki wobec państ w Europy wschodniej nie lubię te określenia polityka wschodnia, a tego strona zakłada Pol, jaki wspólny mianownik, że jest taki wspólny mianownik, który organizuje nasze działania wobec Ukrainy Białorusi z Rosji w tym sensie zgadzam się, że odchodzenie od takiego postrzegania tego regionu w kategoriach strefy postsowieckiej wpychania wszystkich na siłę do 1 do worka powinny być elementem naszej polityki nie jesteśmy zainteresowani sprowadzaniem całej Europy wschodniej do wspólnego mianownika powinniśmy, gdyby dywersyfikować nasze zainteresowanie naszą aktywność, ale zazwyczaj było tak czy spokojnych czasach to kupujemy w spokojnych czasach zaczynaliśmy od Unii Europejskiej od naszych aspiracji związanych z nim wraz z dążeniem do członkostwa w tymczasem tłumy rozmawiamy o na pierwszym planie o rzeczach, które powołuje powodują one duży niepokój są zagrożeniem dla bezpieczeństwa i które powodują, że musimy się najpierw nimi zająć Rosja Ukraina Białoruś były piłkarz Zlatan Mołdawia, której nie było to zabolało mnie, żeby była moda jest słowem no ale na nie no ja uważam, że akurat o partnerstwie wschodnim i mówiono o Gruzji możemy i Azerbejdżanie Armenii uważam, że akurat sporo zostało powiedziane Adam Balcerak Sławomir Dębski są państwo moimi gośćmi informacja o informację wracam, a świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz o państwo moimi gośćmi są Sławomir Dębski dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia oraz Adam Balcer studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i demos Europa jeszcze raz panu witam rozmawiamy o LM o tym jak by szef MSZ minister Witold Waszczykowski chce prowadzić polską politykę zagraniczną wobec wschodnich sąsiadów odnosimy się do dzisiejszego exposé w sejmie tej trasy były szumne to w takim razie mógłby Sławomir Dębski, mówi że nie lubi tego pojęcia polityka wschodnia byłoby wrzucanie wszystkich tych krajów do 1 wora post Radzieckiego jest błędem różne zatem na kilka czynników, czyli najpier w Rosja czy coś czuł się zmieniło zmienia czegoś możemy oczekiwać coś minister chce zmienić uczyniono Michalski minister ewidentnie komunikuje to światu zewnętrznemu Rosjanom, ale także partnerem zewnętrznym, że będzie poszukiwał możliwości jej odnowienia komunikacji między państwami, które ze względu na agresję Rosji na Ukrainę zresztą też na agresję zostaną użyte przez ministra w, a on znalazło się w pewnym znałam z UE w impasie w, a temu służyła wizyta wiceministra spra w zagranicznych w Rosji im, a on wizyta, która ją jak rozumiem, a on jest oceniana pozytywnie przez polską stronę rozmowy trwały 4 godziny, więc stosunkowo długo wspomniana została przez ministra na wykorzystanie instrumentu tzw. forum obywatelskiego, którym kieruje z polskiej strony Krzysztof Zanussi, więc jest ta Wola no i poszukiwania pól dialogu z drugiej strony oczywiście minister dość jasno zakomunikował, że Alan po pierwsze, będziemy zwracać uwagę na przestrzeganie prawa Międzynarodowego przez Rosję to jest w kontekście ukraińskim również, a w kontekście tego co Rosją o robi na wschodniej Ukrainie i jak na Krymie od tego także będzie uzależniona naszą nasze stanowisko w sprawie dialogu z Rosją innych forach na innych form takich jak NATO Rosja czy Unia Rosja, więc ten komunikat w kierunku Rosji jest, gdy jest dość o obszerny myślę, że dla partnerów w Europie zachodniej ważne jest to, że to, że Polska nie zamierza blok ma być blokującym jakimś elementem w relacjach tych 2 wielostronnych wobec Rosji, że nie mamy zamiaru kłaść się Rejtana na szczycie w Warszawie NATO, mówiąc że z Rosją nie będziemy żadnego dialogu prowadzić wprost przeciwnie ta chcemy tego dialogu, ale chcemy dialogu, który ma pewną substancję i która dotyczy rzeczy, które nas niepokoją w polityce rosyjskiej myślę, że to jest dość dość jasno zostało sformułowane przez ministra Adam Balcer mówił też minister dążymy do wyrównania relacji wyrównania relacji z Rosją nie rozumiem przepraszam nów, ale wiek w coś więcej wrocławian Diaz zrozumiałam, że wielki, więc trochę z tym zdaniem przeraża, bo ja nie mam przed sobą tego przemówienia wyrasta to jest też inne to jest danie dla innych z jeszcze, że chodzi o to, że dziś wojenne tak chodzi o normalizację stosunków to chyba tak wiele ja pytam Macieja i ja uważam, że znaczy to co mi się podobało w porównaniu z z niej n p . z przemówieniem prezydenta Dudy i zgromadzeniu ogólnym ONZ-etu, gdzie Rosja znalazły się nie pojawiła, że mieliśmy exposé pani premier Szydło to też Rosja się nie pojawiła i jak mieliśmy artykuł nasza krtań z prezydenta to dużo wcześniej pojawiła bezpośrednio nazwa szkoły barwne takie aluzyjnie sformowania, więc tutaj wszystko było jasno powiedziane myślę, że gniew tutaj wszystko było gmin, których wyróżnia się bić, ponieważ tak naprawdę my pokazujemy, że chcemy rozmawiać, że nie nie jesteśmy prawda w jakimiś rusofobami, czego najlepszym dowodem jest nasze to nasze dobre intencje, że była właśnie ta wizyta wiceministra, na które są tak naprawdę piłeczka jest przede wszystkim po stronie Rosji i tutaj oczywiście jest problem, że zobaczymy, jaka jest gotowość strony rosyjskiej do podjęcia z nami rozmów i na jakich warunkach, gdzie akurat to podobało, że w tych wystąpieniach prezydenta Dudy i nazwę na forum ONZ tą i Warty kule po naszym zdaniem Rosja nie była wymieniona z nazwy, bo to byłby to były pierwsze sygnały, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, a i one wskazywały na on na to, że nie zechcemy wejść z takiego pierwszej linii frontu tych, którzy plemion sejmik uprawiają lub są pierwszymi krytykami Rosji i chcemy jakiegoś próby nawiązania komuś wydaje, ale jeśli mamy w zgromadzeniu ogólnym, że Rosja jest na agendzie głów, bo to się działo tuż przed tą interwencją w Syrii wiadomo było, że będzie to kwestia kluczowa i Obama i poruszał tą kwestię tak samo potem przypomnę przemówienie bardzo ważne Poroszenki, więc w tym kontekście akurat myślę, że mogliśmy pozwolić sobie na użycie słowa Rosja na tych szczegółach akurat mamy się skupić na tym przemówieniu co się zmieniło nie ma nic nie zmieniło, dlatego że w stosunkach z Rosją dążyć będziemy do konstruktywnego dialogu z wyrównaniem za miłość oraz uwzględnienia naszych interesów i bardziej Łańcut bardziej możemy rozmawiać co się zmieniło w kontekście europejskim jak to możemy mieć przełożenie na wschód i Jana na naszą politykę wschodnią padło takie moim zdaniem nie wiem czy to jest kwestia jakiegoś lapsusów albo, w czym to jest intencjonalne, że Polska znowu znalazła się między Wschodem Zachodem i moim zdaniem to nie jest fortunne sformułowanie powinniśmy się deklarował uleganie ubytek w takich używanych też Polski wewnętrznej debacie tej kwarty fika torów, że ludzie okładają się maczugami i używają tych pojęć wschód zachód, w jakich takich kryzysów te jako takie terminy wyłącznie pozytywny włącznie negatywna, obejmując bardzo nieprecyzyjne tak sama Europa i Azja prawda to też jest u nas bardzo popularne i nagle w Łańcucie zaniepokoiło Tour Dynovia uważam, że Polska powinna jednoznacznie powiedzieć, że jest krajem w unii i zna to rozwojowi, ale nie nie, że między my nie jesteśmy pomiędzy prawda nie mamy takiej sytuacji prawda są kraje z Neo na wschód od nas, które mogą mówić o takim trudnym położeniu i jako taki kraj oczywiście czujemy się odpowiedzialni w sejmie jest, że naszym co się pojawiło w tym exposé i to jest bardzo dobry oczywiście będziemy robić wszystko, żeby kraje Europy wschodniej były jak najbardziej związane z Zachodem i nie chodzi tylko ich, że takie relacje geopolityczne jakiś prawda instytucjonalne tu chodzi o to o ich transformacji, żeby jak najbardziej przypominały zachód tu też oczywiście otwiera kwestia znowu się pojawia w pytanie prawda o tor czy da się takie relacje budować skutecznie i realizować nasze interesy jeśli przyjrzymy się relacją Polski z poszczególnymi graczami Unii Europejskiej tymi najważniejszymi jak np. przy całej mojej sympatii do Wielkiej Brytanii uważa, że takie ułożenie tego wystąpienia, że mamy cały ten nasz region wymienione potem wielką Brytanię dopiero na końcu Niemcy w sumie oczyścić moim zdaniem Niemcach było za mało i toteż było w takim razie nie zgadzam tam z niektórymi opiniami tych relacjach polsko-niemieckich to uważam, że to to to akurat się nie nie podobało się z tym nie zgadzam uważam że, gdy Niemcy znowu podzielają też test oraz wyjazd, że poprzedni rząd bardzo podkreślał, że nasza nasze relacje wzrosnąć z Ukrainą fale są wypadkową albo działań Unii Europejskiej to znaczy, że staramy się działać tak wpływać na politykę Unii Europejskiej, żeby ona, bo jak najbliższa tego co my byśmy chcieli mieć w polityce czy w jaki sposób może będziesz się schowaliśmy za Unią Europejską albo do maksymalnie mobilizować Unię Europejską to wydaje się, że tego tak bardzo miło, ale może nie słyszałam, że moim zdaniem struktura tego przemówienia była dość naturalna wyobraźmy sobie, że mamy sytuację tak dążą jednak 1 z naszych największych sąsiadów, a o złamał prawo międzynarodowe dokonało agresji okupuje część terytorium drugiego naszego sąsiada, a my sobie zaczynamy rozmowę od Unii Europejskiej od 1 nie za sankcje i tak daleko, że działania ogólne inne, który jest w tym przemówieniu Agro w każdym tego rodzaju przemówienie było w tym, ale w każdej tego rodzaju brzmieniu ma na jego strukturę i treści wpływa to co się aktualnie dzieje, więc to jest przemówienie dotyczące tego co rząd zamierza robić w ciągu ostatniego ne go w ciągu najbliższych 12 miesięcy do następnego między przemówienia i niewątpliwie tam bezpieczeństwo znaczy powiedziano ta struktura jest była dość jasna najpier w o bezpieczeństwie potem regionie, ponieważ ono jest źródłem norm największego od 25 lat zagrożenia dla dla naszych interesów i trzecim elemencie to była Unia Europejska jak tylko chodzi o to by owsa jak mówimy o samej Unii to ja bym po prostu jak np. uważam, że nie ma moim zdaniem niesłuszna jest przyjęcie no to jest ta koncepcja prawda międzymorze nie odrzucam tej koncepcji same wzory elit w ogóle nie został użyty w rolach modelowych uzależnionych od porannej mszy, ale ma wizję, ale mówimy o minus, ale będziemy zależni wraz z Aldoną wyższych marż dla palaczy mówiła mówiono dużo grupie Wyszehradzkiej o o jak mówiliśmy o nazwie, bo pojawia się kwestia relacji z Niemcami to słusznie też pojawia się kwestia, że mamy pewne różnice stanowisk może dokonać remanentów jesteś nie myślimy sobie oczu, że z partnerami swoje grupy Wyszehradzkiej, gdzie padł też informować, że wspólnota interesów, że na zawsze po drodze właśnie w kontekście tym wschodnim widać, że nam bronienie nie zawsze po drodze prawda i wiarę to przebudowa ten sposób rocka i Niemcy i tutaj można powiedzieć o tym, też, że są pewne różnice, a potem mamy partnerów z regionu w tym n p . bardzo mi się podobało, że i to uważam, że poprzedni rząd na tym kierunku robiło o wiele za mało to można do pokazać nawet na przykładzie wizyt i Rumunia, która z krajami jak ważne, żeby nas zostaje na zawsze jest jak wiadomo brak Zofia FR do rzekomego zniesie pan zapytać ich co pan zapytać, bo radio TOK FM po raz szósty wręczy nagrody imienia Anny Laszuk za wyjątkowe wpły w na rzeczywistość tym razem za rok 2015 i zdaniem panów, kto w tym roku kogo byście skazali zasłużył na to wyróżnienie i wiem, że łamiący głowy się zastanawiać i nie jest tak łatwo od ręki wymyślić kogoś do osób może być dużo, ale jednak jak teraz już właz przymuszony kogo byście skazali i nie polityk może być polityka, ale po swojemu grubych, w których mąż Adam Nawałka w takim czasie w IAM alarm jakiż wyzwanie mówi nie mogę nie wygenerował niewątpliwie duże pozytywne emocje łączące Polaków z prawicy lewicy wszyscy są kibicami reprezentacji Polski która, która w albo prawie wszyscy, którzy mają awansowała do mistrzostw Europy w Super bardzo dziękujemy Adam Balcer no ja mogę iść na łatwiznę ją wymienić Roberta lew ski klub ma w 2 chemicznie kosztują, a nie nr 4 w znakomitym piłkarzem nie był w bardzo się przyczynił do sukcesu tej reprezentacji tu też go cenię za jego dawka zaangażowanie w różne akcje charytatywne jest za jego też prawda w jakąś działalność publiczną prawda myślę, że za to można go i też się słyszy my bardzo dobrą reklamą Polski za granicą to plotki bardzo wam dziękuję Adam Balcer studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego demos Europa jest dziś można powiedzieć, że ktoś z reklamą w po człowieku myślę, że tak nie powinno się, że mąż Mohammed ze swoim Dembski dyrektor centrum polsko-rosyjskiego dialogu porozumienia w bardzo panu dziękuję dziękuję bardzo znanym biegu doszło do państwa przygotowaliśmy program mali realizował Adam Szura Jacek Kozłowski informacja o tym, Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z Bogusławem Liberadzkim ATA świat lub podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA