REKLAMA

dr Marek Janicki o końcu ''wielkiej wojny" z Zakonem Krzyżackim

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-02-01 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na ZAiKS cały zakon tu leży Władysław Jagiełło patrzono usiane trupami grunwaldzkie pole na zwłoki Ulricha von Jungingena wielkiego mistrza żołnierz był tu więcej niż wódz Prędki gorączka butny do gniewu i porywu skora potęgą zakonu nakarmiony tak, iż w nim duma płomieniami wzbierała nieprzyjaciela takiego naprzeciwko siebie mieć się z zakonem trzęsącego miłością jego uzbrojonego z Niemiec jako ze spiżarni ciągnącego ludzi żelazo niebezpiecznym Rozwiń » było, a teraz nie ma już wielkiego mistrza jej się potęga zakonu Korona Litwa triumfują wkrótce wojska pociągnął na Malbork, ale nie wszystkie, bo Witold wycofa się zaraz po bitwie oblężenie twierdzy będzie skazany na porażkę Białoruś bez machin oblężniczych bez, których zamku wziąć się nie da oglądać można ją wsią długo Krzyżacy zgromadzili zapasów na 2 lata mogą za murami tkwić brać polskiego króla na przeczekanie, a tak mija lipiec sierpień wrzesień wreszcie odstąpiono od oblężenia siły Polski malały krzyżackie rosły przybywali zaciężni Szczech i ze Śląska z nowej Marchii ruszył oddział 4000 zbrojnych opanować klasztor cystersów w Koronowie zdobyć dogodną pozycję do dalszego ataku na ziemie polskie Jagiełło wysyła im naprzeci w w 2000 ludzi pod wodzą wojewody poznańskiego sędzi Wola Ostroroga herbu Nałęcz świetny będzie zwycięstwo Polski pod Koronowem 2 dni jego fanów najważniejsza krzyżacka chorągie w wszelaki zakonnych wytrzeszcz popłoch i przerażeni koniec 2 czas na negocjacje ostro róg będzie członkiem delegacji, bo służył królowi nie tylko na bitewnych polach także na salonach rozmowy trwają cały styczeń wreszcie pokój toruński zostaje zawarty jest 1 lutego 1400 jedenastego roku w z nami jest już kolejny gość dr Marek Winnicki Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie doktorze wieczór pani redaktor dobry wieczór aranżacjach mówić będziemy, więc siłą rzeczy zacząć musimy od feralnej decyzji Konrada mazowieckiego Bell, która to decyzja o sprowadzeniu Krzyżaków wynikała podobno z konfliktu personalnego z wojewodą Mazowieckim Krystynę, który miał być jednostką wybitną politycznie i utalentowaną zagrażać Mazowieckiemu, więc Mazowieckich kazało wojewodę uwięzić oślepić, a potem zamordować, ale już go zamordował to padł system ochrony pogranicza trzeba było szukać kogoś innego, kto z niewiernymi będzie wojował wpadł na Krzyżaków z sygnałów właściwie nie od razu na Krzyżaków historiografia uczy nas, że problem jednak nieznacznie bardziej Annie złożony i odczuwalne nie tylko na Mazowszu Konrada mazowieckiego, ale właściwie można powiedzieć we wszystkich dzielnicach dawnej monarchii park Piastowski rozbitej na dnie samodzielne Księstwa naturalnie Mazowsze ze względu na sąsiedztwo z terytoriami zamieszkanymi przez pogańskich Prusów Jaćwingów w, którzy przesunięci byli nieco bardziej chłonny na wschód północny wschód jeśli mamy na uwadze właśnie tę perspektywę ze strony gminy Mazowsza było mało odczuwalne jako powszechny problem ze względu na ataki tych plemion na terytoriach pogranicznych, ale ze względu również na robiącą ogromną karierę w Europie średniowiecznej od końca 11 do wieku ideologii krucjat to w książę to polscy zobowiązań jako członkowie Europejskiej wspólnoty rycerskiej zobowiązani kod uczestnictwa w przedsięwzięciach militarnych, których zasadniczym celem było odzyskanie ziemi świętej i grobu Chrystusa mieli właśnie ten własny problem z poganami, a w pewnym momencie chyba dość i również do wniosków, że królestwo Jerozolimskie powoli dobiega swojego kresu trzeba szukać innych wytypowanych do ich zwalczania raka poza tym krucjaty łatwiej jest odbywa dziś i korzystniej w gruncie rzeczy ta własnych terytoriach pogranicznych, a aniżeli w dalekiej ziemi świętej, gdzie jak 1 z Książąt polskich narzekał w ten sposób zresztą usprawiedliwiał swoją absencję w krucjacie brakuje piwa, bez którego nie on i jego rycerze żyć po prostu nie potrafili brakowało posiłków bądź, którzy docierali z Europy to bije coraz gorzej uzbrojeni wyposażeni właściwie już 2 rywalki bitwy się nadawali, a przewaga muzułmanów była dość znacząca, więc chyba spotkali się w 1 miejscu z 1 strony Krzyżacy, którzy szukali, jakie swego nowego miejsca z drugiej strony Konrad Mazowiecki, który szukał właśnie Walecznych rycerzy rycerzy tak rzekomo zwanej potocznie w Polsce zakonem krzyżackim, toteż nazwa długa rozbudowana twardo wyrażać tak wybrał zakon Najświętszej Maryi Panny, a właściwie zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny domu niemieckiego w Jerozolimie no formalnie tworzone często 90 lub był 1 z zakonów rycerskich obok Wisły niech templariuszy w Lipnie, który rzeczywiście nie działał w ziemi świętej jako zakon rycerski niejako ordo Milika Lisa, którego celem było zwalczanie Pogan każdy rachunek za pracę ale, ale również ochrona pielgrzymów odwiedzających ziemię świętą właśnie przed atakami, że epoka stąd inne stąd to auto szpitalne ten szpitalny cel właśnie upamiętniony w nas jednak zakon krzyżacki znalazł się na pograniczu Mazowiecką pruskim, a właściwie pograniczu dolnego brzegu w biegu przepraszam Wisły miał krótki epizod na Węgrzech, ale szybko ich pognano tak tak król Andrzej Królik król Andrzej drugi nadał zakonowi ziemie Borysa, na której zwalczać mieni właśnie Hunów, którzy byli uciążliwością dla Królestwa Węgier lekko branże drugi bardzo szybko zorientował się, jakie są rzeczywiste cele zakonu do czego on dążył jako struktura nie tylko duchownym, ale struktura coraz lepiej na polityczną można organizująca się pod względem politycznym i zabezpieczając swoje, zabezpieczając swoje interesy, czyli za oceanem już na Węgrzech było stworzenie własnego państwa w dal tak się tak się wydaje ci tak, w czym ma to pomogło, o czym pomagały wkrótce Krzyżakom w umacnianiu pozycji przywileje cesarski przede wszystkim przywilej tzw . tzw. złota Bulla Fryderyka w inne nie drugiego są doprowadziło do, a następnie Bulla papieża Honoriusza trzeci rok, która właściwie zwalnia od wszelkiego rodzaju odpowiedzialności moralnej także wszystkich za wszelkiego rodzaju przewinienia wszystkich tych, którzy wstępowali w szeregi w szeregi zakonu stąd to wzrost w tej strukturze coraz większym stopniu niż właśnie militarnej na pewnego elementu, który jak się wydaje z duchowością nie ma nie miał wiele wiele innych wspólnego i raczej hołdował on pewnym słabościom ludzkiej natury tak to nazwijmy wobec tego co działo się nie później w Prusach w książęta opolscy Konrad Mazowiecki również Henryk k nie brodaty jak wspomnieliśmy Nigeryjczycy przenikliwy może nie byli tacy przenikliwie, ale nie osądza im ich też z punktu widzenia tego co stało się później takie finalisty liczne wyciśnie mistyczne oceny nie służą raczej zrozumieniu rzeczywistych po Marek z Cieszyna ról andrzejek się zorientowała się jak Mazowieckie wiśnie ale by inwestorzy czy można powiedzieć, że między rokiem 12002006 . kiedy Mazowiecki zaprosił Krzyżaków do Polski, a rokiem 1300 ósmy, kiedy ma miejsce ta napaść na Gdańsk to te relacje krzyżacką Polski układają się harmonijnie czytam już są pierwsze zgrzyty w to jest dziś na pewno pojawiają, chociaż wspomnijmy tutaj jeszcze o zakonie braci dobrzyńskich, którzy mieli pełnić funkcję chrystianizacji ich istnienie zatorów ziemna pruskich natomiast bliską pościg liczebna tego tego zgromadzenia i chyba jak uznali sami książęta w tym przede wszystkim właśnie Konrad z inną mniej w nie bardzo korkowały nadzieje na uporanie się rzeczywiście z tym dotkliwym to problemem najazdów i kursy pruskich właśnie na inne ziemie pozostające pod wodzą Książąt polskich stąd ta decyzja o sprowadzeniu no właśnie nic nie wygnanych, ale w jedno 8 wygranych usunięty z Królestwa Węgier przez Andrzeja drugiego członków zakonu zakon niemieckiego, bo szpon przypomnijmy, że to jest właściwie najczęściej można dziś stosowana nazwa tego tygodnia dziś zgromadzenia wówczas właśnie zakonu zakon PC wziął lata 400 c harmonijnie braterstwo broni czy musimy podnieść król incydenty jarzyn, a napad na Płock czy kwestia sfałszowania tego dokumentu Konrada mazowieckiego, że nie w dzierżawę dostają ziemię Chełmińską tylko doznaniami tylko dostają ją na wieczystą wieczystą własność to jest właśnie zbieranie tych tytułów tytuł własności innych, które później w momencie likwidacji państwa zakonnego w Prusach decyzją traktatu krakowskiego 15002005 . roku zostaną przejęte właśnie jako tytuły własności do 8 pruskich przez króla Polski zdeponowane zdeponowane w skarbcu w archiwum skarbca koronnego jest album początkowo to w kontakty na układają się oczywiście są właśnie zadrażnienia jakiś konflikty z pograniczna natomiast zakon, budując Biff stopniowo swoje państwo w Prusach przypomnijmy, że właśnie w ciągu 70 lat mimo kilku powstańców plemion pruskich właściwie wszystkie one zostały ujawnione na umorzenie nie nie wbite w pień jak się to kiedyś chętnie pisało i mówiło się właśnie okrutnych bezwzględnych Krzyżaków leczy się całkowicie całkowicie uzależnione czy nr 3 wiązało się to z rzeczywistą chrystianizację z pewnością z pewnością nie oczywiście wszelkiego rodzaju przejawy kultu pogańskiego były bezwzględnie tępione te represje były zresztą narzędziem do utrzymania reżimu głośniej i podporządkowania tej ludności, którą bardzo szybko zostało też zaprzęgnięto do nowych technologii do budowy właściwie nie podsta w gospodarczych potęgi gospodarczej tego nie państwa, która wyrażała się we wznoszeniu co rusz stopniowo najpierw strażnicy, ale wkrótce znakomity ruch zamków KON ewentualnych stolic komturii, a wreszcie również samego Malborka, do którego w 1300 dziewiątym roku w swoją siedzibę przenosi z Wenecji wielki mistrz zakonu, kiedy Polacy zorientowali się trzymają z Krzyżakami problem, bo w ciągu 150 lat, licząc od tego pamiętnego roku 12003001. kiedy wyruszono 7 rycerzy pod wodzą Hermana nauka tak zaczęto zakładać kolejne miasto osady warowni budować zamki powstał twór państwowy, który liczył 480  000 mieszkańców i brak, jaką chodzi o 200  000 Niemców 140  000 Słowian i 140  000 Prusów, czyli tych Pogan, który pan doktor mówił, że był to byli za przymknięcie budowa nowego państwa do połączyli się zakon inflancki im LG czy ten moment, kiedy właśnie Malbork staje się siedzibą wielkiego mistrza test ten moment, kiedy oni już są o ukonstytuowaniu Polacy się orientują, że pod okiem wzrosła, więc coś, czego się nie spodziewała ów i niewątpliwie niewątpliwie tak, ponieważ się rok wcześniej mają miejsce wydarzenia o bardzo dalekosiężnych skutkach mianowicie o zajęciu Pomorza gdańskiego, a więc im się na terytorium o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki Królestwa polskiego gości Wisły to kusi Wisły ujście Wisły oczywiście kluczowe jak się okazało, gdy po chwili dla rozwoju gospodarki samych Prus zakonnych, które bardzo intensywnie handlowały przecież całą Europą chrześcijańską, gromadząc w skarbcu malborskim ogromne nadwyżki, która miały później dość istotne znaczenie w przygotowaniach do winne w przygotowaniu walnej rozprawy czyli pierwszej za panowania Władysława Jagiełły wojny z zakonem w latach 14091411, że problem niewątpliwie istniał, a podkreślmy, że to terytorium, które po długich i wielokrotnie w zmaganiach odzyskane zostało dopiero w wyniku drugiego pokoju toruńskiego 1400 sześćdziesiątym szóstym roku miało decydujące znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i prosperity i królestwo zła wieś z Irlandii oraz polskiego oczywiście Spław z obu sław zboża Spław towarów i leśnych z Wisłą, ale również inni nad rzekami właśnie one właśnie do Gdańska chciałby jeszcze zapytać ten incydent z 1300 ósmego roku albo Ludwik Stomma stawia taką tezę z żar, że ten rok i owego ataku krzyżackiego na Gdańsk, ale nie był przypadkowy w 1300 siódmym roku, gdy Filip piękny rozprawił się z templariuszami podobno ta rozprawa była wnikliwie przez Krzyżaków obserwowana i że mogli oni odnieść się takie wrażenie, że oto ten immunitet którymi niektórym to zakony i cieszyły zakony rycerskie w Europie przestał obowiązywać i że ten atak na Gdańsk był próbą takiego do mocnego ukonstytuowania się już takiego myślenia państwowo twórczego bardzo bardzo, bo jeżeli my u siebie nie będziemy chronić wzmacniać to już nam nikt nie pomoże jest to interesująca, choć hipoteza, choć nie potrafię w myśl mi powiedzieć czy opiera się na nie jakichś istotnych przesłankach źródłowych nie ulega jednak nie ulega wątpliwości, ale Ligenza notariusz odbiła się szerokim echem w euro są z tą pewnością są pewnością likwidacja zakonu przede wszystkim na mającą na celu przejęcie ogromnych zasobów, które templariusze zgromadzili także może istotnie oczywiście był to jakiś czynnik, który zdecydował o tym, by umocnić wreszcie jednoznacznie swoją pozycję w inny w u ujścia Wisły, chociaż wydaje się, że zdecydowała to coś innego rodzaju 200 koniunktura na CIT wezwani na pomoc innym Duńczyków przez starostę gdańskiego, a następnie właśnie Krzyżaków, którzy komu, którzy mieli przejść z odsieczą właściwie, a od rzeczywistości postanowili mnie opanować ten bardzo ważny już wówczas przecież nie przecież port 3 czworga DAF-Y tym stuleciu między 1300 ósmy mu, kiedy już wiadomo, że Krzyżak to nie jest nas nasz przyjaciel jako wróg, a rokiem 1400 dziesiątym przyślij rozpoczęcie wielkiej wojny mamy cały szereg konfliktów mamy również pokój pokój kaliskiemu mamy również i trzeba to mnie tutaj bardzo się nie podkreślić umiędzynarodowienie tego konfliktu, w którym płynne role arbitra przede wszystkim pełni stolica Apostolska 13003009 . roku do Warszawy zjeżdża legat papieski po to, żeby rozsądzić spór między królestwem polskim, a zakonem nie podejrzewam, iż jest pozwolenie na teren o zagarnięte terytoria niniejszy wyrok wyrok był wyrok był korzystny dla kursu polskiego natomiast nie był przez zakon respektowane zakon przeciwko niemu przeci w wszelkiej maści orzeczeniem na rzecz korzystny dla Polski wysuwał właśnie owe tytuły własności nadania cesarski tron papieski, których treść była po prostu nie stanowiła o tym, że wszelkie ziemie zawojowania przez zakon przychodzą gościnnego własność od, a jednocześnie nie protekcja samej stolicy Apostolskiej decydowała tutaj o umocnieniu się pozycji zakonu na arenie międzynarodowej protekcję papieska i cesarstwa także zakon prowadził swoją politykę ekspansji i budowania z konsekwentnego budowania inni państwowości w Prusach opartej na bardzo solidnych podstawach gospodarczych oparów per fas et nefas per nefas nawet czeki bardziej właśnie, kiedy niegodziwie mi się metodami środkami, ale Borsuk, ale bardzo konsekwentnie bardzo łatwa wojny 140914119 września 1400 dziesiątego roku Władysław Jagiełło wydał Wolbórz odezwę skierowaną do duchowieństwa panu świeckich Książąt chrześcijańskich zawierającą 29 artykułów z zarzutami wobec zakonu krzyżackiego on sporo się zgromadziło tych zarzutów, bo to oczywiście już o tym jak wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen powiedział Polsce wojny to było także obie strony wiedziały, że ta konfrontacja jest nieunikniona wcześniej czy później, kto kogo z pewnością tak Ulrich von Jungingen, który został wielkim mistrzem 1407 siódmym roku zaangażowanie ze swoim tak tak tak Konrad Czerniak Targ, który się wydaje usposobiony był dość ofensywnie umorzeń w ochronie ofensywnie, ale zdawał sobie chyba rzeczywiście sprawy z tego jak wielkim ryzykiem jest wejście w konflikt z królestwem polskim i pozostającym z nim w Sojuszu w ścisłym Sojuszu wielkim księstwem litewskim trzeba powiedzieć najkrócej właściwie, że od momentu nie politycznego zbliżenia Polski Litwy, a właściwie w pierwszej odsłonie jeszcze nietrwały i miało to miejsce w ostatnich latach panowania Władysława Łokietka poślubienie przez Kazimierza wielkiego Anny Aldony córki wielkiego księcia Giedymina było zapowiedzią rzeczywiście zbliżeniem Sojuszu inni natomiast przyjęcie mnie właściwie wyniesienie na tron litewskiego księcia w Dęblinie i Gaju w 1300 osiemdziesiątym szóstym roku jako wynik zawartych wcześniej rok wcześniej w Krewie umowy właściwie kontraktu ślubnego nie było z całą pewnością solą w oku zakonu, który wobec 1 z zasadniczych celów tego Sojuszu, czyli chrystianizacji Litwy w pościg tracił rację bytu straciło rację swoich poczynań względem Litwy jego ostatniego z państ w oraz celu statutowego realizować chcieli nadal jest mu kółkach po ich już Otóż to, choć i tak, choć i tak go w nadal realizował, twierdząc że zarówno w sam Jagiełło jest z pozoru tylko chrześcijaninem jak również, gdy oni wrócą Blanika oni wrócą oni wrócą prawdziwie i zajął wszy w gminnym terytoria, a powiedz mi również, że najbardziej zależało im na Żmudzi, która rozdzielała państwo zakonu w Prusach od terytorium państwa UE zakonu inflanckiego w Inflantach w nowo dość bezwzględnie w związku z tym do opanowania tego terytorium dno, a ponieważ najoględniej rzecz ujmując z stosunki wzajemne między Jagiełłą który po ojcu był najwyższym księciem Litwy, a jego stryjecznemu bratem Witoldem układały się zmiennie Wiktor z bardzo często grał na Sojuszu krzyżackim, składając zakonowi na można powiedzieć nie zawsze Frasobliwy oferty 1 z tych ofert pod sam koniec czternastego wieku stało się Żołądź, która będzie właśnie Witold kością niezgody co, do której będą się musiały politycznie i militarnie opowiadać obydwa z obydwa państwa w ten wątek zagarnięcia się powiedzmy to wracając jeszcze na chwilę do wieku czternastego jest niezmiernie ważny interesujący ze względu na proces, który toczy się o wieku czternastym proces jednoczenia ziem Królestwa polskiego, w którym najpier w w 1000 osiemdziesiątym piątym roku, a potem trwale już w roku 1300 dwudziestym następuje restytucja godności królewskiej jednoczenie państwa i ten proces jednoczenia państwa jest rozumiany przez społeczeństwo przez elity polityczne nie tylko jako scalenie istniejących dzielnic znaczy dzielnic, które podlegają władzy Książąt pomorskich, ale jest rozumianych konsekwencji niejako odzyskanie wszystkich terytoriów, które kiedykolwiek do Królestwa polskiego należały zostały zagarnięte i to jest 1 z celów Sojuszu wpisany w UE w akcje Krajewski istota kolejnych również porozumień polską polsko litewskich co było bezpośrednią przyczyną wybuchu tej wielkiej wojny 1400 dziewiątym roku butów nie było także Ulrich von Jungingen stwierdził Noto panowie na końcu atakujemy ziemię dobrzyńską Kujawy Wielkopolska, dlaczego akurat wtedy też problemu był na tyle skomplikowany, że strona Polska chciała za wszelką cenę ze względu na międzynarodowy wydźwięk konfliktu uniknąć sytuacji, w której sama musiałaby tę wojnę wypowiedzieć stąd też uważa się, że ma nie poselstwo, które po tym, jak w maju 1400 dziewiątego roku najprawdopodobniej, a może nawet najwyraźniej za przyzwoleniem i wsparciem zachętą nie tylko Witolda Jagiełłę na Żmudzi wybuchło na Żmudzi pozostającej wtedy pod władzą zakonu wybuchła anty krzyżackich nie powstanie, kiedy o zagarnięte zostały przez zakon statki szkuty płynąca ze zbożem co, do których zakon twierdził, że przewożono na nich bronić Malborka udało się poselstwo na czele z prymasem Mikołajem Kurowski, który w trakcie wymiany zdań zgodnie zresztą mnie z wcześniejszymi deklaracjami i Jagiełły męża i jest jego doradców, że Litwa nie zostanie nie osamotniona w swoim konflikcie z zakonem osi doprowadził do korzeni wstępnego wypowiedzenia wojny, ale do złożenia przez wielkiego mistrza deklaracji, z której wynikało jednoznacznie zakon w konflikcie z polską Litwą uderza najpier w w głowę ani z członkiń w głowę, czyli w królestwo królestwo polskie i trochę ten atak wprowadzony w 4 kierunkach zaskoczył Polaków niewątpliwie tak w głosie pierwszym zaatakowanych terytoriów była ziemia Dobrzyńska, która wydaje się tutaj także z ideowych ideologicznych wręcz względów o tyle ważne, że ziemia Dobrzyńska stał w 1400 piątym roku wykupiona przez władze przez Władysława Jagiełłę i od zakonu, ale ten wykup nastąpił po nałożeniu na rycerstwo całego Królestwa kilkukrotnego podatku społeczność szlachecka komunii trasach Legnica wspólnota królestwo złożyła się nie com na ten wykup wtargnięcie zakonu ponowne tętnić zakonu na nie ziemię dobrzyńską nami inne terytoria oczywiście Kujaw, a także cały pas pogranicza przez Wielkopolską puścił aż do aż do linii Noteci spowodował natychmiastowy tutaj odruch w nią, ale sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ zakon miał znamienitego sojusznika w osobie właściwie osobistego rywala także Władysława Jagiełły w króla Węgier Zygmunta luksemburskiego, który już w latach dziewięćdziesiątych czternastego wieku snuł z zakonem plany rozbioru Królestwa polskiego jak wyglądało to brzmi, gdy zimy 1400 dziewiątego roku tak rozumiem naonczas zimowy zawieszano działania w letarg to znaczy, gdy pierwsze działania, które były rzeczywiście w znacznej mierze zaskoczeniem to tutaj pewnym i istotnym momentem była utrata Bydgoszczy w wyniku w wyniku zdrady Bydgoszcz została jednak nie odzyska ona na początku października 1400 dziewiątego roku i w kilka dni potem zawarto rozejm, którego termin upływa dziś miał 24 czerwca 1400 dziesiątego w działania wznowiono doszło do działania wznowiono ją z Ferrari w średniowiecznej Europy w folię w meczu ostatniej chyba rozsypanych bez Rosji, więc ostatni wielki i tak i powiedzmy zresztą, że we wszystkich źródłach bitwa ta nazywana była właśnie wielką wielką bitwą w późniejszej dziewiętnastowiecznej dwudziestowiecznej historiografii błędne rozumienie terminu źródłowego konfliktu z Magnus co oznacza właśnie wielką bitwę przyczyniło się do tego, że do dziś jeszcze w literaturze przedmiotu wojna z zakonem wojna polsko i Polski Litwy z zakonem w latach 14091411 nazywana wielką wojną w Gnienie w źródłach źródła są tutaj jednoznaczne źródła tego terminu używają zawsze w odniesieniu do bitwy Grunwaldzkiej, która była rzeczywiście pewnym przełomem w świadomości także nie tylko w świadomości rycerstwa z całej Korony z całego Królestwa polskiego i ich nikt nie, licząc bez sojuszników w 2, ale również mieszkańców Prus nie ulega wątpliwości, że bitwa to, jakkolwiek król bardzo szybko zaczął być krytykowane z uwagi na nieosiągnięcie strategicznego celu, jakim miało być zdobycie Malborka taki cel zakładały pierwotne plany kampanii w Prusach i było tak panie doktorze teraz to pytam skoro jesteśmy przed nie zdobyć Malborka winny, że Władysław Jagiełło celowo opóźniał wymarsz na Malbork, bo trochę się obawiał, że dobre zwycięstwo pod Grunwaldem wzmocniło Korony względem Litwy, że zdobycie Malborka w ogóle bardzo do Korony umocniło i Unii szło w tym Sojuszu w tej Unii pozycję Litwy, a to nie jawił się jako dobre rozwiązanie działa do oczywiście jest to tam jakaś próba tłumaczenia tego co stało się pomiędzy 15 lipca, a niewłaściwie drugą dekadę września 1400 dziesiątego roku, kiedy oblężenie Malborka zostało rannych zostało zakończone nie ulega wątpliwości, że król pozostał na polu bitwy przez 3 Gdyni, urządzając triumfalną ucztę dla rycerstwa, polecając odszukać w czoła ne dostojników zakonu na czele z wielkim mistrzem w jego ciało zostało odesłane do Malborka i rozpisała wszy i po to, również żeby zabrać policzyć w jeńców rycerstwo w tym czasie zbierało WUBP niewątpliwie natomiast co natomiast był to bardzo ważny moment ze względów ideologicznych i politycznych, które rozpisał wówczas listy, które skierowane do UE przede wszystkim na do Mikołaja Kurowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, które było wikariuszem Królestwa polskiego w tej roli został pozostawiony stolicy przez przez króla te listy powiedzmy w największym skrócie rozeszły się w odpisach co jest właśnie w Europie na wyrok tak i one zawierają pierwsze ideologiczne już uzasadnienie tego co się stało to znaczy tego, że klęskę poniosło zakonnik zakon Najświętszej Marii Panny w, ciesząc się właśnie protekcją papieską i cesarską, ale poniósł ją z powodu swojej i powierzonej testy i sta ni mniej ni więcej tylko kara Boża za inne właśnie taką daniną postawa względem względem króla Polski względem względem Litwy to tak oczywiście w największym uproszczeniu i w skrócie, niemniej ta walka ideologiczna z zakonem toczyć się będzie jeszcze przez następne lata przede wszystkim na soborze w konstrukcji trwającym od 1400 czternastego roku nasz Włosi zakończenie wojny wojny trzynastoletniej, a nawet psy, a nawet później także ten przełom ów czy moment ci graniczne w świadomości kim była wielka bitwa jest TENIS biegi znacząco lepiej trzeba powiedzieć jeszcze mało dziś wrócić właśnie do mieszkańców Prus dla mieszkańców Prus również była takim na momentem granicznym oraz z innych względów głównie ekonomicznych i ulgową tam będzie doskonale widoczne w wojnie trzynastoletniej, gdy powstanie związek pruski to swój związek związek pruski w kostnicy wcześniej 1400 czterdziestym roku natomiast natomiast proszę zwrócić uwagę, że się właściwie od wielkiej bitwy następuje ciążenia ku Polsce następuje w dążeniu ku Polsce następuje właściwie w rodzaju załamanie ekonomiczne Prus, które są wycieńczona wojną następnymi wojnami, bo przypomnijmy przecież, że już 3 lata po zawarciu pokoju toruńskiego snów rozpoczęła się następna wojna nie bez przyczyny zwana głodową skoro inne zakony wyniszczający swój kraj starał się w ten sposób chcą też udaremnić tak poczynania innych armii armii koronnej, ale nawet Mikołaj Kopernik w swoim słynnym traktacie o monecie napisał w Express PiS w PiS się dzieje ekonomiczne Prus dzielą się na okres do bitwy Grunwaldzkiej i po bitwie Grunwaldzkiej to rzeczywiście to jest rzeczywiście prawda to znaczy widzimy to widzimy to, śledząc z NATO co się nie toczy się w Prusach dzieje, a pokój toruński, którego rocznicę zawarcia dzisiaj obchodzimy, chociaż trzeba tutaj przypomnieć, że ratyfikacja nastąpiła kilka miesięcy montaż 10 maja pod zamkiem w Złotorii wtedy dopiero przełożono pieczęć się do dokumentów traktatowych i wymieniono je zgodnie z znano przecież do dziś procedurą to był pierwszy w istocie etap mimo jak się wydaje nikły korzyści, zwłaszcza dla Królestwa polskiego odzyskanie ziemi o odzyskanie ziemi dobrzyńskiej trudno o odzyskanie ziemi dobrzyńskiej trocin miała też taki sukces właśnie mimo w porównaniu z sukcesem jakie, jakim niewątpliwie odniósł wielkie Księstwo nie to znaczy określenie statusu w Żmudzi jako integralnej części wielkiego Księstwa przynajmniej do śmierci regionu Jagiełło i Wiktor, ale następnym etapem sznur aut o ważnych traktatach pokojowych było usankcjonowanie tego statusu trwale w pokoju zawartym nad jeziorem miernym nad jeziorem pokoju menedżerskim w 14002002 . roku, który to pokój ze względu na tą co tu było stało się początkiem wojny trzynastoletniej myślę tutaj oczywiście o wystąpieniu Stanów pruskich i poddaniu się Stanów pruskich królowi Polski w niezmiernie istotne, bo traktat Smoleński w 14002002 . roku pozwalał poddanym zakonu wypowiedzieć mu posłuszeństwo w sytuacji, gdyby warunki traktatu były łamach od pierwszego pokoju toruńskiego do drugiego przebiegnie metę patrząc na zegarze 1400 sześćdziesiąty szósty roku państwo zakonne staje się lennem Polski Polska od igrzysk odzyskała Pomorze gdańskie z gdańskim to by ten kluczowy moment już mówiliśmy Polska powoli wchodziła w swojej złoty wiek no to końcówka hołd pruski 15002005 . rok od tak powiedzmy tutaj jeszcze, żeby dopełnić nieco tego obrazu oczywiście pomiędzy traktatem laterańskim mieliśmy jeszcze kilka ME w międzyczasie pierwszym traktatem toruńskim, a w drugim mieliśmy jeszcze kilka wypraw z takich właśnie wspomniana wojna głodowa i właśnie wojna 14002002 . roku i traktatów pokojowych takich jak pokój zawarty w Brześciu Kujawskim 14003005 . roku, który niewłaściwie uważany był za pokój wieczysty i Chiny i obowiązywał stosunkowo stosunkowo długiego domu prawie 20 lat do momentu wybuchu właśnie wojny trzynastoletniej później po drugim traktacie toruńskim był jeszcze konflikty związane raczej są ze statusem terytoriów kościelnych leżących w obrębie KRUS KRUS na Warmii i konkretnie w tej, która miała zresztą osobny status Księstwa kościelnego podległego stolicy Apostolskiej w natomiast koniec piętnastego wieku to cały szereg zmian w obrębie samej korporacji zakonnej, która najogólniej rzecz ujmując prowadzą do pewnego sprzężenia zeświecczenia kraju męża podobno Marcin Luter, który będzie Albrechta Hohenzollerna namawiał do tego, by porzucił reguły z konta i tworzą państwo się, więc także stworzył państwo świeckie w sytuacji, gdy jeszcze w 1500 dziewiętnastym roku w nie zakon nie, starając się czy usiłując uchylić się od obowiązku no w oczy powinności, ale Nika króla Polski ten konflikt w jakiej sferze ideowej ceremonialnej, ale bardzo ważnej wyrażał się tym, że wielcy mistrzowie nie chcieli po prostu składać królowi Polski hołdów mało tego w coraz większym stopniu prowadzili własną politykę i pierwsza o pierwsze 2 dekady szesnastego wielką złość, która krąży pomiędzy rokiem 1500 jedenastym właśnie dziewiętnastym trzecie 332001. to jest okres, w którym ostatni wielki mistrz Albrecht von Hohenzollern stara się wchodzić w sojusze z władcami środkowe europejskimi no właściwie delikatnie rzecz ujmując na niekorzyść Polski zarówno jego nazwijmy to polityczny romans z królem duńskim, jaki przede wszystkim z wielkim księciem moskiewskim przy zapewnionej protekcji cesarskiej habsburskiej miały również doprowadzić w pewnym momencie ni mniej ni więcej tylko do rozbioru Królestwa polskiego i wielkiego Księstwa litewskiego z udziałem w Danii Moskwy no właśnie nędznej właśnie Prus ostatnia wojna z zakonem kończy się właściwie traktatem krakowskim i rzeczywiście namowy Marcina Lutra spowodowały to, że wraz z za zmianą statusu państwa zakonnego na państwo nie świeckie podległej królowi Polski co było przecież z miejsca przedmiotem ogromnej krytyki, bo to władca chrześcijański władca katolicki zgodził się przecież na utworzenie pierwszego w Europie państwa protestanckiego w luterańskiej go w nie luterańskiego w tym wypadku w państwach, które znowu, prowadząc własną politykę w powiedzmy zresztą, że 16 wieku przynajmniej do śmierci Albrechta Hohenzollerna w 1500 sześćdziesiątym ósmy roku nie dość jednak lojalną względem polskiego suwerena PiS, dlaczego lojalną ponieważ, ponieważ grzeszy Albrecht no i został właściwie pozbawiony wszelkiej wszy wszelkiego prestiżu i został ogłoszony na Sejmie rzeszy banitą, a więc nie miał wyjścia nie miał wyjścia wierność królowi Polski była jego rację po jego racją polityczną niestety wszystko się zmieniło ich wpadliśmy do HS deszczu pod rynnę, czyli zagrożenie krzyżackie zostały wyparte przez zagrożenie pruski w takt nimfę, ale znów nie oceniajmy znowu tak i 2 zdanie tak 2 zdania czy znowu przestrzegam przed finalizujemy w ocenianiu całej sytuacji natomiast proszę zwrócić uwagę, że wraz z są początkami konflikt z zakonem niemieckim zakonem krzyżackim w Prusach właściwie środek ciężkości naszego państwa przesunął się bardzo wyraźnie na północ ku problemom ku problemom Bałtycki dr Marek Janicki nasz gość przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję pani Kinga Asia za podróż w czasie z Krzyżakami APS zaprasza na informację Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA