REKLAMA

Czy jesteśmy coraz bliżej legalizacji marihuany do celów medycznych? Pytamy Jędrzeja Sadowskiego

Światopodgląd
Data emisji:
2016-02-02 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz o państwo moim zdaniem jest gościem jest Jędrzej Sadowski autor projektu ustawy o koalicji medycznej marihuany Narodowy system monitorowania niedopuszczonych do obrotu produktów konopi stosowanych w celach medycznych uproszczenie projektu ustawy o medycznej marihuanie dzień dobry dzień dobry mogli państwo przegapić wczoraj poseł Rajmund Liroy marzec Kukiz 15 tenże projekt złożył w sejmie i czy naprawdę koalicja medycznej marihuany Rozwiń » liczy na to ma nadzieję, że uda się uchwalić w podobnym mniej więcej kształcie tenże projekt tak szczerze liczymy na to, że posłowie większości parlamentarnej czy też strona rządowa po Gruzini to w niej zapoznaniu się z tym projektem po merytorycznej dyskusji czy w ramach prac parlamentarnych czy ty również Mannem na szczeblach resortowych poprze ten projekt poprzeć pomysł poprze rozwiązania przedstawione w tym projekcie jest, jakie macie informacje z kuluarów, który może pan podzielić na temat poparcia poszczególnych posłów czy partii to znaczy na razie nie docierają do nas żadne z tych sygnały negatywne z wyjątkiem tych formułowanych przez ogólnie rzecz jak jak to oni w sformułowane, że diabeł tkwi szczegółach czy Czyże mężczyźni go nie przyznał na dzień jest kolekcja no można, by się było pokusić o takim stwierdzeniem drużyna profil światopoglądu zamieścimy zamieściliśmy albo zamieścimy taką ulotkę, którą koalicja medycznej marihuany stworzył aktora w taki na obrazkach bardzo prosty sposób pokazuje idea waszego pomysłu, więc teraz klub Kukuczka powiedzmy ma być nadal marihuana uznawana za niebezpieczną i nielegalną to znaczy tak w przeciwieństwie do wszelkich nic się inicjatyw, które były podejmą się projektów ustaw, które były z kolei tej pory nasz projekt w ogóle ani nie dotyczy prawa karnego, czyli nie postulujemy żadnej legalizacji żadnej depenalizacji tylko skupiamy się na wprowadzenie instrumentów, które nie będą służyć rzeczywiście realizacji zakładanych celów, czyli monitorowanie stosowania tych nie dopuszczono do obrotu i przetworów konopi poprzez centralny rejestr i ministra zdrowia oraz zapewnienie dostępności tych preparatów w sytuacji, kiedy jest naprawdę absolutnie medycznie uzasadnione i w i wokół tego funkcjonują nasze dna zaprojektowane są instrumenty nadzoru, które mają zagwarantować, że faktycznie przepisy tego projektu będą w oczy i opolskie lamy dużym lub też chcą po prostu podkreślił, że to jest substancja bardzo lubi też końca podkreśla Suzanne, która ma być nielegalne, czyli użytkowanie rekreacyjne ma być równa tak pod takim samym Rzymie prawnym jak teraz tylko udało nam się stworzyć taki system, który wyłącza, a spod odpowiedzialności karnej używanie marihuany w celach medycznych troszkę inaczej tak po prostu wszystko co każdy używanie posiadanie uprawa poza systemem pozostaje nielegalne karalne ścigane z oskarżenia publicznego, a system ma polegać na tym, że chory idzie do lekarza specjalisty tak liczy na to, że lekarz specjalista zna tę ustawę, gdyż zmiana wejdzie w życie jest chwilowy, a my nie mniejsza o ustawę, ponieważ przeważnie bez założenia tego projektu jest przede wszystkim pozostawienie pozostawienie tej kwestii właśnie lekarzowi pacjentowi niby, aby to lekarz wraz z pacjentem mogli skupić się na procesie leczenia, a nie musieli zastanawiać się czy to co robią jest legalne lekarza specjalisty mamy zaufanie o, tyle że zarówno sternik zarówno przepisy prawa, jakie standardy branżowe wymagają od niego znajomości aktualnej wiedzy medycznej w to nie tylko badaniach klinicznych, ale o o wiedzy medycznej jako całości i my stoimy na stanowisku MO na takiego, jakby z zaufania do tego lekarza i również chcielibyśmy na zaufaniu, a przez to relacje pomiędzy lekarzem pacjentem, żeby poznać państwo jak najmniej w to relacje ingerował ograniczamy się tylko do wprowadzenia takich instrumentów, które zapewnią szczelność tego systemu czyli, żeby zaznać spokoju opowiem system ma pan powie właśnie jak zapewnia, czego szczelność, bo to jest kluczowe przychodzi chory go do lekarza lekarz wypisuje receptę, a z tą receptą chory może z innymi pacjentami stworzyć taką grupa chorych ich na własny użytek pod kontrolą, a hodować no to jest też uproszczone ponieważ, zanim jeszcze z tempem pacjent trafi do tego lekarza lekarz musi w gdy musi wpisać się do tego centralnego państwowego rejestru, żeby wszystko bez bólu jawne transparentne, żeby wszyscy wiedzieli, że dany lekarz czy dany podmiot leczniczy z prowadzi to terapie w uzasadnieniu są sprecyzowane funkcje tego jest, dlaczego tak skonstruowane i dalej jest takie pewne uproszczenie to z tą organizacją organizacją chorych, bo to ich bez FT to na lata na takim modelu to funkcjonuje na świecie szczególnie w stanach Zjednoczonych tak jasna natomiast nam zależy nie tyle, żeby ludzie z PRL -u gromadzić tych pacjentów grupy chorych, żeby oni sobie sami uprawiali chcą też jest do wprowadzenia w ramach systemu BMS tam chodzi o zorganizowanie ośrodków badawczych wyspecjalizowanych, by w badaniach jakościowych przetwarzaniu informacji, aby to, aby docentem ten trzeci sektor ten tytuł naukowy przejął powiedzmy testy te zadania państwo, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa jakości i oczywiście, owszem, może to być organizacja pacjentów pod warunkiem, że to będzie organizację wyposażona w środki z infrastruktury i rent i jeżeli nie to co może być Instytut badawczy szpital hospicjum, a zwłaszcza hospicjum chodzi chodzi ta, choć chodzi o to, żeby po prostu utworzyć taką sieć punktów zaopatrzenia dla zapewnienia w Ernst zagwarantowanie dostępności tego tych tych medycznych preparatów i rozwijamy marihuana jest rośliną nie nosi opatentować, dlatego że jest to roślina, która też może mieć różny skład chemiczny, gdzie i jak room będzie właśnie to regulowany, a ile tego pecha co ile CBD w w tej roślinie, a i tak, ale właśnie na tym polegała ten element systemu, że ma on być oparty przede wszystkim o o większych porozumienie również pomiędzy wiedzą wiedzą medyczną jest lekarza, a wiedzą i tych wyspecjalizowanych podmiotów naukowych, bo tu montuje się występem świat i na świecie ta wiedza już poszło na tyle do przodu, że jesteśmy w stanie w oparciu właśnie taki model o o o specjalistów o o wymianę opon o wymianę informacji również również ze światem jesteśmy w stanie te świadczenia zdrowotne tak zorganizować, że będzie wiadomo ile rząd i ile jest chude lata i 1 w Hadze ile dany pacjent potrzebuje jak dawkować wy na tym, by ten, jakby ten tata opieka przez te instytucje naukowe i lekarza specjalisty ma być taka mogę tylko permanentna i też nie robić Inspekcja farmaceutyczna no i to jest klucz do zapra w do zapewnienia szczelności w i jakby umocowuje my ten system Bluetooth 2 przepisy nasz system, który nadzór farmaceutyczny, który już funkcjonuje, czyli zezwolenia Państwowej Inspekcji farmaceutycznej będzie uprawa i sprzedażą uprawa czy zaopatrzyć każdą formę zaopatrzenia będzie dozwolona tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia w formie decyzji od Państwowej Inspekcji farmaceutycznej i tu i turystyki bardzo ważny moim zdaniem argument w tej dyskusji, jeżeli będziemy chcieli przekonać większość parlamentarną tę stronę rządową, że ustawa z próby ustawa określa tylko tylko zręby tego systemu natomiast wszystkie te kwestie techniczne dotyczące właśnie zapewnia tego typu oszczędności te elity tego bezpieczeństwa tego nadzoru Ben są pozostawione do uregulowania w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia przy czym projekt zakłada, że minister zdrowia ma również zasięgnąć w procesie wydawania zezwoleń opinii komendanta głównego policji głównego inspektora farmaceutycznego zapewne jeszcze będą innej inne podmioty, które będą w ten proces zaangażowany, więc jest, iż jest bardzo atrakcyjne również na razie jest ruch Narodowy system monitorowania ne Narodowy system monitorowania to jest taka jest to mnie przed notes to nazwa baza do całego tego systemu, w ramach którego już funkcjonują poszczególne elementy oczywiście jest centralnym elementem jest Narodowy system jestem centralny rejestr, który sprowadzony w Ministerstwie Zdrowia i w nim są gromadzone wszystkie informacje istotne z punktu widzenia i no powiedzmy sobie zadań państwa, czyli ochrony, czyli ochrony zdrowia dane o liczbie pacjentów o powierzchni upraw centralnej wita tak to ma też pełnić funkcję takiej centralnej ewidencji tego całego nazwijmy to w cudzysłowie obrotu tym surowcem, ponieważ nie być taki obrót w rozumieniu prawa farmaceutycznego tylko tylko to będzie taka po prostu za pomoc może to być system zaopatrzenia, ale też wydaje się bardzo ważne, że to mają być gromadzone wyniki badań to jednak tamte badania są prowadzone niedługo nad zastosowaniem marihuany, którzy wierzą żona ma ogromny potencjał, a na razie to są jakieś wstępne fazy doświadczenia tych krajów, które pierwsze się na niej poznał i zorientowały i też doświadczenia pacjentów wiemy, że ma takie działania na pewno kojące czy kojące ból kojące lub choroby mięśni w ramy natomiast niektórzy pacjenci obiecują sobie znacznie więcej niestety, czego badania nie potwierdzają jak ja ja ich jak ten taki pewien chaos jeszcze w Nemo zna czy informacyjny tak właśnie ten to rozwija rozwiązania, które prezentujemy łączny czas, aby tak znaczna właśnie rozwiązania, które tu prezentujemy są osoby z odpowiedzią właśnie na ten nad blatem na ten chaos poznawczy, na których tak narzekają również jak względna narzeka również lekarze rzezie i wszystkie te informacje takie rozproszone nie ma nie ma jak i takiej 1 żółtej linii hominidów, jeżeli chodzi o badania koło nich to te badania będą miały zasadniczo charakter obserwacyjny chodzi o to, żeby w taki zorganizowanej formie zgodnie oczywiście ze standardami naukowymi prowadzić taką obserwację w ramach bieżącej praktyki w ramach tej obserwacji również statut tak ZUS słusznie pani powiedziała będą PUP będą jak zbieranej publikowane informacje na temat potencjalnych interakcji z innymi lekami na temat pot potencjalnych przyczyn czy to jest zidentyfikowany działań niepożądanych oraz drogą już dość banalnie na świecie, które potwierdzają z kolei już zastosowanie w różny efekt z badaniami jest tak, że nic, że nie wszystkie nie wszystkie powiedzmy choroby czy nie wszystkie wskazania mówiąc językiem, ale bez medycznym są do zbadania w zgodnej ze standardem, który nie zna jak najbardziej pożądanych dla zamożnych rodów zaobserwować, że dzieci z tymi skrajnymi przyp aut przykuły baby boom chorobami dodatkowymi lub dopowiadają po prostu rodzice byli to można zaobserwować po prostu im pomaga Witos i do tego są takie standardowe narzędzia badawcze, które będą mówiąc tak implementowane w ramach tego systemu, gdyż będzie po stronie ministra zdrowia żeby, żeby ta baza funkcjonowała na pewno nam na bardzo wysokim poziomie i jak i tak będą możliwe, by właśnie takie badanie obserwacyjne, które będą pod potwierdzały mówi zaprzeczały skuteczności w określonym w określonych wskazaniach natomiast jest bardzo ważna uwaga one w te badania będą służyć tak jakby bieżącej praktyce medycznej, a nie to powiedzmy rejestracji leków w tym systemie bez rynkowym czyli, czyli o nieznanej strony można mieć lekki poparcie ma ona z listy można samą roślinę używający tak jak najbardziej testy testy rywale bardzo ważny należy podnieść, że projekt był bez miejsc w NRD system ma być skonstruowany tak, żeby uniknąć zakłócenia konkurencji na rynku farmaceutycznym, żeby jednak rynek farmaceutyczny dalej pracował nad nad stworzeniem leków już, dlaczego to jest takie ważne, żeby to uregulować ten projekt nazwali to znaczy, dlatego że koń aktualne sytuacja wymaga po prostu tego wymaga Elle zgłaszają się z zgłasza się z tym lekarze z takim problemem żali się, że pacjenci po prostu poszukują tej w tej formy terapii poszukują dostępności przy tym był to nielegalnie, narażając się nią gardzą jest już znów ta niewiedza mam macie jakieś szacunki rosół szacunki nie mamy natomiast mamy takie takie dane dość nas my takie informacje dość dość przejmujące, że nawet, jeżeli lekarze jak nieoficjalnie rekomendują pacjentom, żeby dostosowali pomysł odsyłają ich na czarny rynek, żeby nie narazić na naruszenie ustawy czy na czy w budżecie na naruszenie regulacji branżowych no, więc moim zdaniem naszym zdaniem ten system będzie rozwiązaniem lat będzie rozwiązaniem problemów z Jędrzej Sadowski autor projektu ustawy o medycznej marihuanie skrócę, której autorem jest koalicja medycznej marihuany bardzo dziękuję dziękuję również format Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA