REKLAMA

Jak skutecznie przeprowadzać mediacje między firmami? Radzi mec. Anna Pukszto

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-02-04 12:40
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest prawie 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM za euro w tej chwili trzeba płacić 4 zł i 40 gr za 1 USD 3 zł 94 gr za franka także 394, a funt brytyjski teraz kosztuje 5 zł i 75 gr w giełdę w Warszawie w tej chwili w taki solidnie zielonym kolorze wzrosty, jakie obserwujemy na indeksie WIG 20 to dokładnie 2 % w tej chwili WIG 20 teraz notuje 1773 punkty, a obroty w Warszawie to dzisiaj w tej chwili prawie 350  000 000 Rozwiń » zlotych w ich komisja Europejska jak co parę miesięcy przygotowuje swoje prognozy, w których bada jak będą rozwijały się gospodarki poszczególnych krajów Unii Europejskiej także przygląda się naszej gospodarce skoro stać w uniknięto tak to wygląda prognozy komisji Europejskiej dla nas narazi się nie zmieniają, czyli Bruksela uważa, że zarówno w tym Legii w przyszłym roku PKB Polski zwiększy się o 3 ,5 % wsparcie gospodarki ma być silna konsumpcja prywatna, ale także poprawa sytuacji w inwestycjach komisja zaznacza jednak od razu, że w tych prognozach dla gospodarki nie uwzględniają skutków reform, jakie chce wprowadzać rząd chodzi m. in. oczywiście o programy 500 plus o planowaną obniżkę wieku emerytalnego czy podwyżkę kwoty wolnej od podatku Russella wyjaśnia, że on nie może uwzględnić, ponieważ na razie nie wiadomo, kiedy zmiany dokładnie wejdą w życie natomiast komisja zwraca uwagę co innego nas na takie ryzyko, że w roku 2017 i zbyt duży niż jest to dopuszczalne okaże się deficyt sektora finansów publicznych w Polsce lub innego zdania jest w sejmie na razie minister finansów Paweł Szałamacha w liście skierowanym do członków komisji Europejskiej zapewniła, że w tym roku będzie deficyt utrzymany poniżej 3 % PKB w, a w kolejnych latach także deficyt finansów publicznych zostanie utrzymany w ryzach, ponieważ będzie poprawa ściągalności podatków w Polsce kilka zmian, które wylicza Paweł Szałamacha w liście, które mają uskuteczniać świętem pobór podatków m. in. wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w metrze przez obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami m. in. takie rzeczy wskazał minister finansów Paweł Szałamacha niejako te miejsca, które mają zapewnić, że wszystkie wydatki zostaną zbilansowane w taki sposób, że nie będzie wzrostu deficytu deficyt sektora finansów publicznych w Polsce powyżej tego limitu, który dopuszcza komisja Europejska przypomnę, że ten limit to 3 % PKB i Paweł Szałamacha twierdzi, że tutaj wszystko zostanie utrzymany w ryzach raport gospodarczy w Pa gościem raportu gospodarczego jest dziś pani mecenas Anna Pukszto członek komitetu arbitrażowego sądu arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan znikomej randze jest wyłonienie, więc pani pomyliła wszystko się zgadza dobrze jakiś czas temu rozmawiałyśmy w swoim trasy też tutaj właśnie w radiu TOK FM o nowej procedurze restrukturyzacyjne, czyli innymi takim prawie, które ma nie stygmatyzować tych firm, które popadł w zakresie tarapaty tylko gęby dać im drugą szansę nie rozumiem, że w ramach tej drugiej szansy cieszy przesuwa się trochę akcenty i stawia się trochę na to, żeby firmy mogą ze sobą bardziej rozmawiać teraz spotykać się na sali sądowej, gdyż bardzo bardzo trafne spojrzenie, a tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów tylko mogą pomóc w albo szybkim rozstrzygnięciu sporu albo rozwiązaniu go w drodze taki może być polubownej n p . z wykorzystaniem usług mediatora właśnie młodych mediacja chciałby stają się porozmawiać o sądach arbitrażowych nic, ale może w ogóle ustaw na początek, żeby Diaz, choć też była jasność co to w ogóle jest za ocean i procedura mediacji jak to wygląda dla kogo to jest możliwość mediacje z taką procedurą takiego dobrowolnego rozwiązywania sporów przy pomocy osoby trzeciej, która jest niezależna, która w, których zadaniem jest całe doprowadzenie do takiej sytuacji strony po prostu się pogodzą i zawrą ugodę i tym samym osiągnęły unikną konieczności angażowania się w długu długotrwały kosztów ułomne procesu bądź sądowym bądź arbitrażowym trzymamy na 2 firmy, które mają jakiś spór nie potrafią go oraz go rozwiązać między sobą tak po prostu dogadując się roli uznają, że już stronę, żeby ktoś trzeci wsiadł za interweniował, ale może niekoniecznie od razu, żeby to był sąd mimo, że to w takim razie powiedzmy, jakie są korzyści, żeby właśnie pójść do sądu tylko on nową arbitrażu w arbitraż jest troszeczkę 1 inną inną rzeczą niż mediacja, bo jednak rola arbitrażu rola sądu arbitrażowego jest zbliżona do roli sądu powszechnego arbitrażu na podstawie umowy stron spór pomiędzy stronami jest rozstrzygany przez panel Arbitrażowy i rozstrzygnięcie panelu arbitrażowego 3 naszego sądu arbitrażowego właściwie zastępuje wyrok sądowy oczywiście biorąc pod uwagę jakość taką nieformalną atmosferę prowadzenia postępowania arbitrażowego jest wyższe prawdopodobieństwo, że w tak samo jako w procesie sądowym strony mogą w każdej chwili osiągnąć porozumienie zawrzeć ugodę natomiast wszczęcie postępowania arbitrażowego jego celem nie jest to skłonienie stron do ugody i celem jest zakończenie sporu w sposób definitywny na podstawie wyroku, który położy tak powiem drobnej interwencji sądu powszechnego po nadaniu mu po stwierdzeniu wykonalności jest traktowany tak jak wyrok wydany przez sąd powszechny, czyli znów mamy, gdy w ramach takiego łagodniejszego podejścia do jakiegoś problemu konflikty mamy znów 2 możliwości jedno są mediacje w drugą jest sąd Arbitrażowy to nie jest to samo w dokładnie tak zużyte tych możliwości jest możliwość można korzystać np. frekwencyjny ratach najpier w do mediatora powierzyć mu prowadzenie rozmów czy udział właściwie w rozmowach, a jeżeli mediacja zawiedzie stron mogą pójść do sądu polubownego już uzyskać się w miarę szybko wyrok rozstrzygający spór w rozmiarze mógł, bo w wyższym wiele osób, które mówi o właśnie mediacja i arbitrażu mówią, że nie o tyle też może być korzystniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy na rzeczy to efekt takiego powszechnego sądu to bardzo często jest tak, że sędzia, który decyduje nie ma wiedzy z tak naprawdę w tej materii stroszy musi zmierzyć z takim czy prawo ich pracy czy ich umowy, gdy są bardzo skomplikowane procedury in od sędzia sobie z tym potrafi dobrze poradzić, więc może lepiej późno kogoś, kto właśnie będzie ekspertem w jakiej dziedzinie na bazie swojego świadczenia będzie mógł podpowiedzieć miastu ono arbitraż w ogóle wyrósł z takiej tradycji można powiedzieć sądów roku pieski ich kupcy woleli powierzyć rozstrzygnięcie sporu pomiędzy nimi swemu koledze, który po pierwsze, znała ich rzemiosło praw do kupieckiej po drugie, zna zwyczaje szczególne panującej będzie w stanie wydać rozstrzygnięcie, który będzie trafne i ja zdaję sobie z tego sprawę, że przedsiębiorcy często czują dyskomfort w powierzaniu bardzo skomplikowanych sporów sędziom, którzy muszą orzekać się z szerokiej palecie spra w mają sprawę nie wiem o godzinie dziesiąty z prawa przewozowego o godzinie 11 bardzo skok skomplikowane spór pomiędzy przedsiębiorcami dlatego też wolą pójść do arbitrażu w istotnym walorem arbitrażu też jest poufność w sądzie co do zasady rozprawy są Jaros jawnej każdy może sobie przyjść, ale i posłuchać się, o co ci przedsiębiorcy się kłócą wreszcie to co jest najistotniejsze to, o czym pani Sonia na początku to jest to, że arbitraż jest kształtowany wolą stron to znaczy Aru strony mogą sobie wybrać arbitrów, ale wg własnego uznania taka jest taka jest, że można powiedzieć zasad zasada panująca w świecie arbitrażu Czyż nie będzie ryzyka, że 1 strona wygrała kolega, który na pewno, że tak jak bym nie byłoby dobrze się za to 1 strony to jest troszeczkę takie złe rozumienie arbitrażu bok powiem tak zawsze powinno być także się powinno wybierać takiego arbitra, który będzie działał w sposób bezstronny i całkowicie niezależne od strony alei, jeżeli zostanie wybrana osoba, która z trumną, którą wiążą jakiś jakiś Niewiem relacje koleżeńskie, ale ze stroną to już jest osoba poważna, że nie powinna przede wszystkim takiej nominacji przyjąć, iż jest to osoba, która nie do końca odnajduje się w świecie wartości etycznej to do drugiej stronie zawsze przysługuje wniosek o włączenie tej osoby, a arbitrzy właściwie to można powiedzieć, że powinni być takimi bez strony mi się sędziami wsporze co nie wyklucza możliwości po prostu wyboru przez strony i część panela produkt pod przyszłą panelu ekspertów, którzy nie będą powiązani ze stronami, ale będą posiadać niezbędne kom, bo kompetencje będą autorytetami wdanej dziedzinie, ale i rozstrzygnął spór w sposób który, który ostro po prostu zaakceptuje no dobrze, ale też zawsze opłaca, żeby pójść się właśnie do sądu arbitrażowego nie do zwykłego sądu, a ja bym tak to się opłaca wtedy, kiedy wybór sądu arbitrażowego wybór ścieżki arbitrażowej wybór arbitra jest w pełni przemyślane i racjonalne, a jeżeli mówimy o kwestii o kwestiach finansowych to może wspomnę, że zasadniczo arbitraż jest kolej jednoinstancyjne dlatego też ponosi się opłaty tylko raz za 1 instancję podczas sądach po sądach powszechnych no AM takich technik kanonem jest jednak odwoływanie się od wyroku, a nawet czasami składanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego każdy sam środek po obaj po podlegała opłacie arbitrażu opłaca się co do zasady ponosi teraz oczywiście tak jak wspomniano arbitraż opiera na woli stron, jeżeli strony sobie zażyczą, ale to musi być wyraźne życzenie wyraźna strona gminy Wola stron istnieje możliwość przeprowadzenia takiego postępowania apelacyjnego w arbitrażu, a przy czym mu, iż i jeszcze raz, że brakuje wspomnę to musi wynikać z wyraźnej woli wyraźnej wyraźnej go orzeczenia stron np. umów regulaminy arbitrażowe sądu polubownego Lewiatan zawiera taką możliwość jest specjalna odrębna procedura, a Apelacyjna przewidziana, a czym przedsiębiorcy korzystają BT sport jest popularna droga postępowania wyrażone takie muszą, bo jest to w ogóle byłam odpowiedź na pewne za zapotrzebowanie ze strony użytkowników arbitrażu, więc stron, bo często strony są wpisywały, mimo że dokonywały wyboru konkretnego sądu e-sądu Anny sądu arbitrażowego Lewiatan, który ma swój określony prawda regulamin takich takie ABC postępowania, bez którego gra w ramach działa nasz skład orzekający stron wpisywał osoby klauzul arbitrażowych możliwość tzw . II instancji zasadnicze są dopuszczalne no bo panem postępowania arbitrażowego są strony prognoz, ponieważ strony wskazały, że istnieje też tak powiem potrzeba wprowadzenia tej duszy słowu dogrywki no to sąd Arbitrażowy odpowiedział taką możliwość takie ramy wprowadził do swego regulaminu w nosie, bo to jest także z 1 sąd Arbitrażowy zakres ich kilka zastrzeżeń można zastanowić, do którego chcemy się skierować się chodziły też, że czegoś naprawdę ma wybór nie musi się jakoś się skupić właśnie wokół 1 instytucji no dobrze, a sama ta procedura właśnie, czyli chodzenie do arbitra wasze zamiast sądu nic takiego powszechnego czy to jest też popularne Renusz pomieszczeń w niektórych kręgach jak najbardziej niektóre umowy często zawierają klauzule arbitrażowe są to w szczególności takiej umowy na jakie już, tak więc wyższej rangi zawierane w obrocie gospodarczym jakiś umowy o wspólne przedsięwzięcie coraz częściej wkłada się zapisy na sąd polubowny do umów dotyczących budowy 3 projektów i z zakresu infrastruktury, ale do tej strony to też odpowiedź na słabość naszych sądów no bo w arbitrażu tak jak powiedziałam można się umówić też co do niemal wszystkiego co prawda, ale w szczególności można zakreślić się składowi orzekającemu, iż ramy, w których on powinien orzekać, czyli w odpowiedzi, że sobie życzymy, żeby ten spór został rozstrzygnięty w terminie powiedzmy 36, a 8 miesięcy no mu nie wyobrażam sobie reakcji sądu powszechnego któremu, któremu strony próbują prawda jest narzucić się tego typu termin do wydania wyroku po wykaże, skąd się biorą też takie pieniądze czasem spotyka takie opinie, że to jednak nie jest najlepsze rozwiązanie, jaki sąd Arbitrażowy no trochę jest także mówią WOW arbitrażu narosło wiele, iż takich mitów i często jest tak, że strony, które z pewnych przyczyn są niezadowolone z przebiegu postępowania bądź z wyroku sądu arbitrażowego zaczynają już tak bym szukać tzw. drugiego dna, że to może tak niekoniecznie jest dobra, że trzeba oddać jednak sprawę w ręce sędziego sądu powszechnego, który orzeknie, że w sposób w pełni profesjonalnym ja powiem może w ten sposób, że często źródło tego postrzegania złego arbitrażu tkwi swoich 3 podstawowych błędach popełnionych przez stronę chociażby przy wyborze sądu arbitrażowego przy wyborze arbitra, czyli co ogólnie pojęte jest taka, że zachęcamy przedsiębiorców, którzy są jakieś spory, żeby rozważyli różne ścieżki wasze najpierw mediator okres mieliśmy już wspomnieliśmy wcześniej potem ewentualnie sąd Arbitrażowy, zanim dojdzie do tego sądu powszechnego pani mecenas Anna Pukszto Kancelaria dentons także członek sądu arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan tylko ze spotkania dziękuję przemian kończymy raport gospodarczy informacji Radia TOK FM zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA