REKLAMA

12 państw podpisało umowę handlową o Partnerstwie Transpacyficznym. Co ona znaczy dla światowej gospodarki? Rozmawiają Damian Wnukowski i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-02-04 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od nich rany po 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry porozumienie dzięki tej chwili, czyli transpozycji prawa naszych zostało podpisane w Oakland przed wsią przez przedstawicieli nie 12 państw czy to są m. in. stany Zjednoczone Japonia Australia Kanada Meksyk Peru w nie i pytanie oczywiście są to właściwie znaczy i co to jest domknięcie właściwiej, czego Rozwiń » znaczy czy to jest czytelny sygnał m. in . dla Europy dla negocjacji http IT na razie to jeszcze nic nie znaczy tak naprawdę to znaczy negocjacje zostały zakończone w październiku ubiegłego roku i podpisanie tego porozumienia czy Pippi jest tylko takim technicznym elementem służącym zakończeniu formalnie negocjacji natomiast teraz to co ona budzi największe emocje kontrowersje, czyli proces ratyfikacji we wszystkich 12 państwach członkowskich i dusz może być z tym różnie, bo głosy w wielu państwach są przeciw Netii BP i mogą rzeczywiście wpłynąć na wynik tej ratyfikacji, na które wszystkie państwa mają 2 lata, a co do czego to będzie zobowiązywało ty frajerze mówią o procesie ratyfikacji zwrócone będą musiały zrobić, jeżeli chodzi o państwo demokratyczne ostan ze stany Zjednoczone czy Kanady będzie to musiała być po prostu procedura w parlamencie czy Kongres amerykański będzie musiał przegłosować w całości tę ustawę, która została podpisana, bo jestem w związku z nadanym tzw. 3 Promotion Authority w połowie zeszłego roku prezydentowi Obamie nie można wprowadzać poprawek do takiego dokumentu tylko można go odrzucić w całości albo przyjąć w całości i to będzie wyzwanie rzeczywiście, żeby różne grupy interesów, które mają zastrzeżenia do tego porozumienia, żeby przekonać, żeby też reprezentanci tych środowisk w kongresie Stanów zjednoczonych, ale także w kongresie także i w parlamencie kanadyjskim chociażby, żeby zostali przekonani, bo tutaj głosy sprzeciwu z różnych środowisk już płyną, więc to będzie musiał też być brane pod uwagę przy procesie ratyfikacji nie pamiętają, że samo podpisanie tej umowy z Oakland w nowej Zelandii od norm odbywało się w atmosferze protestów społecznych tutaj to by to były takie najbardziej widoczna w chwili tego do tego kulminacyjnego momentu zakończenia negocjacji formalnego technicznego natomiast głosy sprzeciwu meczy to w internecie czy także przy okazji innych spotkań tych rund negocjacyjnych w ramach akcji BP już się pojawiały remis to nie jest to nie jest pierwszy taki przypadek rzeczywiście dużo grup czy to obrońców swobody działalności w internecie czy aktywistów działających w obszarze szeroko pojętych pojętej medycyny czy właśnie dostępu do środków leczniczych oni tutaj zgłaszają swoje zastrzeżenia, tak więc rzeczywiście jest jest dość słyszalne zarówno tak fizycznie do obecności tych protestujących jak tak, że też w tej sferze wirtualnej internetowej to może przypomnimy co to w ogóle ma dać cały tydzień, czyli jest to w tym momencie największa umowa zakończona zakończą negocjacji największe umowy handlowej na świecie wszystkie 12 krajów z obszaru Azji pracy z obszaru Pacyfiku tworzących tą grupę generują około 40 proc światowego PKB i są tam takie potęgi właśnie stany Zjednoczone czy Japonia 3, gdy pierwsza i trzecia gospodarka świata i mówiąc najogólniej ma to porozumienie wpłynąć na wzrost gospodarczy wszystkich krajów uczestniczących w nim poprzez umożliwienie swobodniejsze go przepływu usług inwestycji poprzez co mają być także tworzone nowe miejsca pracy i ma wzrastać konkurencyjność gospodarek jest to, aby stworzenie takiego wielkiego na wielkiej strefy wolnego handlu, która ma przyczynić się założenia do zrównoważonego rozwoju i mają tutaj co istotne wszystkich krajów członkowskich w sumie taki jest takie wstępne założenia w, a czym innym czy można się spodziewać, że rzeczywiście to co tutaj się stawia jako główny cel trzeci przeciwwaga dla Chin dla gospodarki chińskiej, że to rzeczywiście zostanie osiągnięty w drodze tej umowy rzeczywiście jest to nie tylko projekt gospodarczy, ale też polityczne czy taki geopolitycznym, bo jest to odpowiedź na rosnącą o synu rosnące znaczenie Chin w gospodarce światowej Chiny nie są członkiem tego porozumienia, chociaż zgłaszały takie delikatne uwagi, że mogłyby w przyszłości ewentualnie przystąpić, bo to porozumienie zamknięte trzeba sobie uświadomić, że inne państwa też mogą do niego przystąpić chociażby takie kraje Korea Południowa także bardzo liczące się gospodarka poważnie zastanawiają się nad nad wejściem do tej do tej strefy także chociażby Indonezja, czyli też bardzo duża gospodarka Azji południowo-wschodniej, mimo że tendencje są i waży taki protekcjonistyczne w ostatnim czasie przez nią prezentowane to też radziła z poprzednim roku ustami swojego prezydenta chęć przystąpienia ministra z z gęby rozwojowy projekt natomiast Chiny raczej nie będą częścią tego porozumienia dlatego też one tworzą nic przeciw wagę z kolei właśnie taki BP czy jest taka rozgrywka trochę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, które o żenującej projekty Wiki Pippi, a Chinami, które organizują innym projektom chociażby takiemu projektowi Grażyna kompetencji Economic Partnership czyli, który ma skupiać kraje Azji wschodniej Azji południowo-wschodniej, a także Indie, czyli wielkie wielki projekt na jej tworzące kilku miliardowy rynek ma to być właśnie przeciwwaga dla TV, a także negocjowana umowa pomiędzy Chinami Koreą południową Japonię strefie wolnego handlu też 33 krajów, które mają Wealth pomiędzy sobą uliczne utarczki polityczne historyczne, ale też to jest taki tak jest takie bolesne dążenie Chin do tego, żeby poprzez złączenie tych krajów azjatyckich ze sobą stworzyć realną przeciwwagę z kolei teraz laty Pippi a gdyby się zastanowić nad takim argumentem, który się często pojawiała, zwłaszcza wśród przeciwników tej umowy, że właściwie stany Zjednoczone są głównym beneficjentem szybkiej i to dlaczego miałoby to być czysto tej w największym beneficjentem uznaje się, że będą z kolei mniejsze od gospodarki azjatyckie i coraz bardziej otwierające się na szkodę Wietnam, który może uzyskać dostęp do dość dużych rynków Japonii czy Stanów zjednoczonych, ale także co jest istotne przenieść się są takie przewidywania, że spora część biznesu przeniesie się do takich właśnie Rosja Wietnam ze względu na niższe koszty pracy, a dostęp do rynków, które nie będzie teraz ograniczony co jakiś perspektywie czasowej do teścia zdać sprawę, że nie wszystko od razu zostanie nie wszystkie bariery celne, a także pozataryfowych została zniesiona, bo są też okresy przejściowe szczególnie w tak drażliwych kwestiach jak jak rolnictwo i stany Zjednoczone one zyskają na tym natomiast są duże obawy związków zawodowych chociażby, że będą właśnie przenoszone miejsca pracy do krajów azjatyckich, których koszty pracy i warunki pracy są są gorsze może także to spowodować taki dam im po płacowe czy w ogóle dam, jeżeli chodzi o warunki pracy, czyli to, żeby amerykańscy pracownicy mogli konkurować z tymi z innych krajów, które będą miały swobodny dostęp do rynku amerykańskiego, żeby choćby płace były obniżane prawda 3 czy w ogóle warunki warunki po pracy jest to rzeczywiście to są takie elementy, które stawiają USA z dwojakim sytuacji czy tego, że otwierają się dla nich rynki Azji azjatyckie czy Azji Ameryki Południowej chociażby dla producentów samochodów, ale z drugiej strony to jest zwiększona konkurencja na własnym rynku, bo dostęp tańszych dóbr z Azji chociażby czy Dupree rolno-spożywczych z nowej Zelandii np. jest taki taki dość duże duże obawy czy produkty mleczne przekazy z nowej Zelandii czy z Kanady będą stanowiły strzegące wyślą konkurencję dla rodzimych farmerów często jest są 2 strony tego medalu i trzeba będą musieli też kongresmeni wziąć pod uwagę właśnie za i przeci w dla gospodarki amerykańskiej dlatego też sama ratyfikacja nie jest tak oczywista no a dlaczego w takim razie zdecydowano się na tak ryzykowny ruch, jeżeli w zasadzie nie wiadomo do końca jak na to zareagują inni lokale też podejrzewam rynki pracy jest tutaj wydaje się, że ryzyko polityczne jest ogromne rzeczywiście ryzyko jakież jest natomiast jest to projekt rzeczywiście o tyle gospodarcze też polityczne jak wspomniałem to jest to ma stworzyć tą gospodarczą odnogę tego słynnego zwrotu ku Azji i zaznaczona już kilka lat temu przez przez rząd amerykański, czyli obecność militarna czy czy w ogóle wysysa zwiększanie zacieśnianie więzi z wojskowych z krajami regionu z takimi jak Wietnam czy Filipiny, żeby ten tom przeciwwagę w tej sferze bezpieczeństwa dla ich zasięg stworzyć, a z drugiej strony to nowe gospodarcze czy wiązanie tych gospodarek jest ze Stanami Zjednoczonymi przyciąganie właśnie poprzez 3 inwestycje czy przez więzi handlowe do Stanów zjednoczonych i stworzenie realnej przeciwwagi dla tej rosnącej rosnącego znaczenia Chin w regionie tak często jest 3 wzrost ten projekt rozpatrywać w szerszym kontekście na czas oczywiście przyniesie też na takim właśnie branżą jak jak producenci samochodów chociażby czy niektóre też branże spożywcza, które będą też miały ułatwiony dostęp chociażby do rynku japońskiego to też Fed w pewnym okresie, ale chronione mocno rynek japoński przed ex importer mięsa będzie w perspektywie na około 10 lat otwarty, więc to też stwarza duże możliwości dla dla amerykańskich farmerów, więc niektóre trzeba zdać sprawę, że niektóre branże będą na tym więcej zyskiwały inne mogą być zagrożone, ale taka jest natura tego właśnie w rodzaju umów handlowych czy ty pięknie było równie tajną umową i jak to co słyszymy od tej wielkiej wydają się, że jeszcze fajniejsza, a czy, o ile w przypadku dzieci i PiS są rzeczywiście organizowane dość często spotkania po rundach negocjacyjnych są jakieś Sylwia chociażby stanowisko Unii Europejskiej zostało opublikowane upublicznione co też jest dość rzadkim krokiem i tutaj ta transparentność, mimo że krytykowana, bo rzeczywiście, o czym są tutaj pewne niedociągnięcia w porównaniu z tym Pippi to jest rzeczywiście dość transparentna umowa z dystansu renegocjacje, bo w co do tej piłki i właściwie było nie było żadnych przecieków i ostateczny tekst rangi został poznany dopiero po jego zakończeniu negocjacji w październiku i rzeczywiście to też generowało niepewność niektórzy tak z przekąsem mówią, że po tym co zostało zawarte w tej umowy chociażby, jeżeli chodzi właśnie ochronę własności intelektualnej działalność w internecie, że nie bez kozery w tym czasie było ono prowadzone w taki mecz z takim to tajemnicza stylu pojadą było, że to będzie generowało protesty więc, że rzeczywiście pod tym kątem te negocjacje zresztą wszystkie negocjacje handlowe muszą być tajne, żeby strony miały też swoje możliwości działania i manewrów o tyle rzeczywiście to było podnoszone, że ten poziom tajności ekipie był naprawdę bardzo duży czy można sądzić, że to co się teraz będzie działo z roczną umową partnerstwa Transpacyficznego może być istotne dla negocjacji europejskich myślę, że będzie miał wpływ na czerwono na Unię Europejską bezpośrednio będzie miał pewien wpływ już teraz, bo jeżeli zostanie ratyfikowana oczywiście umowa, bo będą różnego rodzaju efekty występował w handlu między Unią nad krajami regionu czy tzw. przesunięcia handlu, czyli to, żeby więcej produktów przez to, że nasiona zostaną barierę będzie np. kupowanych w tych krajach, z którymi mamy umowę o wolnym handlu ani z Unią, której stronie mamy umowy też Unia z niektórymi z tych krajów już umowy podpisała albo albo zakończyła negocjacje jest przesunięcie handlu będzie uderzało w nie natomiast w ogóle tak duża umowa z państwami, które generuje są tak znane znacząca, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy gospodarkę światową wprowadza pewien rodzaj standardów czy też regulacji, które będą mogły stanowić pewien przykład dla dla kolejnych negocjacji, do których będzie się odwoływał strony stany Zjednoczone, które są w takiej sytuacji, że ratyfikując umowy będą miały dostęp do do bardzo perspektywicznych rynków azjatyckich niekoniecznie mogą to wykorzystywać się w negocjacjach z Unią Europejską przeciąga strunę te negocjacje wciąż są w inne wynegocjować lepsze warunki pasze, stawiając na to, że już 1 umowę mają i będą mogli to traktować jako element nacisku na na Unię, tak więc wydaje mi się, że może tymi zarówno na treść jak i tempo prac nad czas na tę porozumieniem transatlantyckim TV będzie miał pewnie bez znaczenia dziękuję bardzo Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną w studiu 1433 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA