REKLAMA

Historyczne spotkanie papieża i patriarchy moskiewskiego. Czy Putin musiał wyrazić zgodę? O tym Dorota Walencik

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2016-02-06 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM ma 41 Karolina Głowacka i zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy teraz w nadchodzącym spotkaniu papieża Franciszka ne i przywódcy rosyjskiego kościoła prawosławnego Cyryla studia pani Dorota Walencik z portalu ekumenizm PL dzień dobry jest on jedno rzeczy jest wyjątkowa, bo oto dojdzie właśnie do spotkania zwierzchnika kościoła katolickiego i patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, ale może dla porządku przypomnijmy, że on pewnego rodzaju Rozwiń » konstrukcji kościoła prawosławnego w ogóle, bo mamy chyba 2 ośrodki trwa 3 i myślę, że mamy trochę więcej niż 2 środa w taki mocny maczety, gdy mocno ośrodki to też bym powiedział, że są więcej niż one na pewno źle natomiast tutaj, jeżeli już podejdziemy w taki sposób po bardziej uproszczony to rzeczywiście jest patriarcha ekumeniczny Konstantynopola jak być może państwo pamiętają na pewno się o tym, dużo dużo mówiło to stosunki między patriarchatem ekumeniczny złożony z patriarchatem ekumenicznym dla kościoła prawosławnego biletu to stosunki z kościołem katolickim katolickim i wizyty patriarchów Konstantynopola, ale on w tym kościołem katolickim czy z innymi kościołami z kościołami protestanckimi no przebiegają właśnie także są odwiedziny w rożnych rytualnie and Band słynne spotkanie powoła szóstą papieża Pawła VI i patriarchy, a te mogą raz, kiedy w pościg doszło do zdjęcia tych z ekskomuniką ekskomuniką, które wzajemnie widać tak zapoczątkowały taki element w oczy WI ją w pożarze ekskomuniki nie zapoczątkowały natomiast były jak takim też z oprocentowaniem wyrwania, ponieważ do z jakby tego rozdźwięku między Wschodem Zachodem dochodziło wcześniej jest cały czas mimo tego, że wraz ze spotkania rzezie patriarcha Konstantynopola kontaktuje się z innymi kościołami i Zachodem nie myślę, że to, że spotkanie jest jakimś innym rzeczywiście można powiedzieć w symbolicznym czy ono przyniesie efekty to ja bym powiedziała, że musimy poczekać na pewno to to nie da się tak łatwo zasypać tego rozdźwięku choćby, dlatego że my tutaj na Zachodzie też patrzymy na prawosławie w sposób taki bardzo powierzchowne i nie za dużo wiemy o prawosławiu mu, jaką zawsze podaje jako taką anegdotkę że, odkąd usłyszałam polskich przewodników w Grecji np. którzy oprowadzali właśnie polskie wycieczki to bardzo często podało, że w Grecji jest kościół greckokatolicki co dobrze, że Grecy tego nie słyszeli no i nie rozumieli natomiast do UE w tym momencie powiedziałbym, że to jest duże takie niedociągnięcie w in w nocy Super to jest świetna okazja, żebyśmy nadrobili w takim razie, bo niektórzy szczególnie ci, którzy nie są religijni mogą się pogubić się w różne konstrukcje myśl nowej osoby, które są nawet tak religijna znaczy i określają się w jakimś kościele niekoniecznie znają to co się dzieje w innych kościołach i niekoniecznie nawet znajomi są tradycje swojego kościoła jest ona w życie tak bogata, że o bierzemy sobie jakieś tam fragment taki, który każdemu pasuje GMO, mimo że chodzi o tym, kościół greckokatolicki to jest właśnie powodem takiego rozdźwięku między rosyjskim kościołem prawosławnym, a on kościołem katolickim w ogóle tak no bo z nim zostało został właśnie utworzony na ziemiach na ziemiach, jakby prawosławnych PAK należący do prawosławia i kościół greckokatolicki, jakby Mate tradycji, ale my i ich liturgia związaną ze Wschodem natomiast podporządkował się papieżowi w złotych normalna nadal taki jest nadal taka nie nie zasypana rano w tej chwili powiedzmy kościół greckokatolicki to przede wszystkim tereny tereny Ukrainy, gdzie jest jak w trzecim kościołem el trzecim kościołem co do liczebności wiernych inaczej w trzecim gościem w ogóle realia, a ja tutaj nie mówi, ale trudności nawet wiernych natomiast chodzi o to, że to miejsce 1 kościół, który jest podległy kontrahentowi moskiewskiemu pewnie najmniej liczebnych kolegów trudno to to dokładnie powiedzieć natomiast drugi kościół właśnie, w których próbuje je z kościołem Ukrainy i był prawosławnym kościołem Ukrainy i próbuje życzę im uzyskać autokefalię nocą nie ma zgody właśnie rosyjskiego kościoła prawosławnego i nie jest kościół greckokatolicki od dawna sól w oku prawosławia jeszcze oczywiście od czasu, kiedy ta Unia 17 wieku powstał tak aktor jest ważniejsze, że tak zapytam dla uproszczenia patriarcha Konstantynopola Aten, który się spotyka z papieżami czy patriarcha moskiewski swoich haseł czy i ja bym tego w ten sposób pachnie mówiono pełną kościół prawosławny rosyjski jest w tej chwili największym kościołem prawosławia, jeżeli chodzi Konstantynopola to powiedzmy, ponieważ MOL Group patriarcha Konstantynopola urzęduje na terenach państwa muzułmańskiego, czyli Turcji w tej chwili i powiedzmy to państwo muzułmańskie stało się państwem muzułmańskim z powodu tego, że w m. in . z powodu tego, że wschód zachód się swobodnym kłóciły tak nie mogę dojść do porozumienia od wiernych takich cen na tym terenie są dużo nie ma natomiast, o ile jednak wszystkie te kościoły prawosławne czy to kościół rosyjski czy kościół grecki uzna ją w LM, jakby zwierzchnictwu Konstantynopola był to oprócz Rzymu były z tych 5 stolic właściwie jedyna stolica, która ze mną można powiedzieć, że jeszcze zachowała tak mu swoją nadrzędność przedwojenna na Wschodzie, bo do Antiochii oczy czy, a Aleksandrią ono już przystały, jakby odgrywać swoje znaczenie w tym względzie natomiast im tak, ciągnąc dalej o tej wizycie Moto w nowo środa no no i myślę, że to jest jakiś sposób, ale prawdą, że to oświadczenie które, które podpiszą papież Franciszek patriarcha Cyryl w Hawanie będzie dotyczyło sytuacji prześladowanych chrześcijan zarówno na bliskim Wschodzie jak i w Afryce północnej co jest faktem i i wy macie wspólnego stanowiska obu obu głów kościołów i pewnie to jest prawda tak to to rzeczywiście rzeczywiście będzie taka ataki takie oświadczenie ono już na pewno jest przygotowane, bo to nie jest tak, że oni tam pojadą i porozmawiają sobie napiszą poszli za zbrodnię w podobno przygotowania do wizyty trwały 2 lata tak mnie nie do końca pewnie było wiadomo kiedy, kiedy ona dojdzie w jakim miejscu, chociaż o o Hawanie mówiło się już jakiś czas temu, kiedy kiedy papież Franciszek powiedział o wizycie w Meksyku być może być może wcześniej zresztą ma na czym on nie mogło tak być do tego spotkania dojdzie wtedy, kiedy zarówno 1 z bieżnikiem drugi przybędą do tego samego krajów z pielgrzymką z musiało się to kraj, by nie wytrzyma pewnie tak tak odbyć, bo to pewnie jest dyplomacja Mann one duży może to niektórych śmieszyć natomiast LLM mierzy się popatrzy no historia i na te urazy, które po obu stronach powstały i prawosławni tutaj ma powody do tego żeby, żeby czuć się urażony mógł jutro można wdrożyć gotów zrozumieć to od natomiast ja myślę, że w tej chwili zarówno kościoły w kościół wschodni, jaki kościół zachodni ma problemy w każdy troszeczkę innego rodzaju, ale też wspólna i LM i być może nadszedł czas, żeby mu trochę od Kurowa zapomnieć, ale wyczytałam zdaje się w New York Timesie, że przygotowania do takiej wizyty do spotkania papieża z zwierzchnikiem kościoła rosyjskiego kościoła prawosławnego wtedy była Aleksy drugi zdaje się to już za czasów Jana Pawła II były takie przymiarki tylko tam był kłopot polityczny trochę, że papież Polak też nie za bardzo opóźnione bardziej wpłynęły one również chciał się spotkać z patriarchą Cyrylem stolica rozliczają się spotykali przecież wtedy, gdy po, kiedy patriarcha Cyryl nie był patriarchą Cyrylem tylko o jakże ważne nazwano tak no to no to jak najbardziej spotykali natomiast oczywiście nie jem no i czy jest osobisty urok Franciszka ma inny nie do końca myślę, że osobisty urok Franciszka tutaj o ochronie papieża franciszkanina wszystkich działam bardziej jak się okazuje na Czechów niż n p . dla Polaków być może nigdy nie robiliśmy tutaj badanie popularności papieża Franciszka ale, gdybyśmy zrobili nie zdziwiłbym się, gdyby były niższe niż wśród Czechów, którzy o większości określają się jako właściwie niewierzący ogromną natomiast, więc ja nie wierzy, że w dyplomacji potrafi działać urok tak w Dubaju w od jakiegoś czasu dochodziły takie głosy, że na pozycja patriarchy i patriarchy Cyryla nie jest to do końca w tej chwili pewna nie może on jest dosyć wiernym sojusznikiem prezydenta Putina i prezydentowi Putinowi zależy byśmy go nie oceniali to on jednak to toto właściwie dzięki władzom w tej chwili rosyjskim prawosławiu no można powiedzieć odrodziło się w Rosji i 2 nie jest także jest traktowany instrumentalnie i rent to bym powiedziała, że instrumentalnie to zależy co chcemy, aby zrozumieć żali na czym my chyba też nie do końca wiemy jak wygląda dokładnie sytuacja społeczna w Rosji tak, ale po to, lata komunizmu, a oni przeszli do swego komunizmu w infule, jakby z toru lotu, kiedy też nie było za dobrze z moralnością, a k i z takimi w szwedzkim społeczeństwem aktu, które no powiedzmy spełniałoby to zasady chrześcijaństwo wtedy apotem powiedzmy do zasady komunistyczne to bunt wydaje mi się, że żona tutaj religią jest tym na czym one dla niektórych może się wydawać tak im taką receptą także, jeżeli ty jesteś dobrym chrześcijaninem lotów spełniasz pewne zasady to znaczy nie Pieniężnie bije żonę i ewentualnie nie bierz męża prawda z rzadziej się zdarza zdecydowanie Veno nie kradnie wszystko się już tam zaangażowanym obywatelem patriotą no właśnie, a propos tego patriotyczne to niema z gmin czy także władze Rosji nie sklejają w pewnym sensie prawosławia w Rosji kością, żeby trochę napędzać ten patriotyzm czy inni powiedzą nacjonalizm nie ma takiego przekonania w mniej nie jest tak nie ma na nich wrażenia właśnie, że ten Sojusz Putina i Cyryla pierwszego czy prezydenta Rosji inie patriarchy moskiewskiego ma takie znaczenie właśnie polityczny politycznemu, jeżeli powiedzmy, że wszystko jest polityką to jest polityczna ja bym się tutaj mogło zgodzić z takim stwierdzeniem natomiast to nie znaczy no bo przecież przez długie lata Rosja była na czele kościół prawosławny był traktowany instrumentalnie to znaczy dopuszczany kontrolowany i jakby nie przyniosło efektu, bo teraz jest popierane czy to znaczy to wynika z tego, że stwierdzono, że ten też że, że to będzie lepsza dla władzy dla władców no i myślę, że Putinowi tutaj zależy na tym, żeby to to społeczeństwo rosyjskie rzeczywiście było silne i gdy takie menu zdrowemu w takim w takim sensie, czyli nic nie było trapiony tymi bolączkami tak, a od tak, że to w tym względzie powiedzmy żoną mógłby się powyżej, jeżeli każdemu władcy każdemu prezydentowi zależało na tym, że właśnie tak rządzić to fajnie by było w ogóle natomiast natomiast inni w 2 i z tego względu Noblem innym BMI możesz oczywiście prezydent Putin Putin było człowiekiem z dawnych struktur komunistycznych to ja bym mógł oddawała leni wybrała tego, że on może być też człowiekiem wierzącym tak polubiliśmy i może też wyrzucony ze swoich sumień sumienie radzi z grzebaniem w krainie doprowadzenie do wojny w Donbasie mojego biura zasłynęła w chrześcijaństwo jest bowiem barierę miewali problemów, więc myślę, że ono, że źle się, że to nie jest problem musimy popatrzeć na to, że rząd myśli o swoim państwie i troszeczkę poparzyć z jego punktu widzenia goniły mnie usprawiedliwia minie, mówi że interwencja w kranie to należy należy popatrzeć natomiast myślę, że rzeczywiście to spotkanie z nowo muszą nastąpić za zgodą SO w łaźni manewrują zależy na wyjściu z izolacji, w którym się znalazł im jedno i poziom, że jednak Rosja jest jakiś tam w kryzysie ekonomicznym w mojej wiadomo, że jeżeli się, że jeżeli zacznie się ma to przedłużać oto popularności i innych prezydenta i popularność i to co proponuje do niego program i popularności być może kościoła również zacznie spadać więc, gdy interesy tutaj są rysą wspólną gosposię pamiętam, że w tej chwili właściwie nam na Zachodzie w większości krajów również w Polsce wszędzie i umów w zapewne też w tych krajach postkomunistycznych dawnych tego typu właśnie na choćby czaty i Słowacją ludzie się, gdy on w bardziej odchodzą od kościoła niż określają się niż filmują do niego natomiast już mnie nie wspominało tych wskaźnikach pra w do uczestniczenia w obrzędach religijnych chodzenia od chodzenia nam się na nabożeństwo natomiast w Rosji było po dziewięćdziesiątym pierwszym roku no i były w 31 % skoczyło im to do 75, jeżeli się obserwują Rosjan np. w Grecji oni bardzo chętnie jeździli do Grecji, bo to jest również kraj prawosławny twierdzy żonie chodzili na nabożeństwo do cerkwi greckiej stąd zresztą troszeczkę prawosławie inaczej podchodzi do tych nabożeństw one są długie, a wystarczy pójść na jakiś fragment, ale na pewno, odwiedzając fabryki Fiat jedno dużo ich odwiedza święte miejsca prawosławia czyli, czyli autobus czyli, czyli Patmos i widać, że jakieś ożywienie religijne nastąpiło tylko na Zachodzie nie ma musimy już kończyć, ale Podsumujmy, czyli najpewniej dziś są duże przesłanki mówiące zatem, że to spotkanie, do którego dojdzie przyszły piątek papieża Franciszka i nerwem patriarchy moskiewskiego całej Rusi pierwsze przypomnijmy takie najpewniej może w tle były inspirowane są może, chociaż prezydent Putin powiedział dobra jedź Cyryl pogadają myślę, że mogło, że należą do LM o nim nie było to taki sposób, ale tu ja rzeczywiście było było na pewno się nie związane z polityką, a to będzie przełom, bo niektóre włoskie gazety zbliżą kontuzję wszedł już to zimą gorzej jak to będzie dalej, ponieważ wystarczy przełomem było zniesienie tych wspólnych elementów ekskomunika czy, jeżeli wiemy więcej na temat siebie i 1 to jest dobrze albo z greckiego szczupły prawosławnych w wcale się tak po bo po tym, geście bynajmniej dobrze do katolików nie odnosił, więc poczekamy poczekamy jak jak zwykle możemy zakończyć czas pokaże Hel den Haag pani Dorota Walencik portal ekumenizm PL dziękuję serdecznie go w obronę informacji po informacji program skołowani sobotni poranek w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA