REKLAMA

To była bardzo merytoryczna rozmowa - sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa po spotkaniu z Komisją Wenecką

Post Factum
Data emisji:
2016-02-08 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 8 lutego w poniedziałek słuchamy Radia TOK FM za 17 godzina 19 co jeszcze dziś w programie na pewno będziemy chcieli porozmawiać z panią Pauliną Janusz dziennikarką bośniackiej gazety Michał Dani i będziemy rozmawiali o proteście, który miał miejsce proszę państwa w sobotę przaśna w niedzielę w stolicy Bośni Hercegowiny Sarajewie Otóż w 2000 osób protestowało w większości były to kobiety to ból kobiety wsi Dziadach, czyli takim tradycyjnym Rozwiń » muzułmańskim stroju okazuje się, że z powodu zakazu noszenia tych, że chust muzułmańskich protest zagrał tak wiele osób w kraju, który leży w Europie ma tradycje świeckiej i tolerancyjny i zastanawiające jest to, że jakoś ta sprawa kwestia tego protestu w zupełnie z wbija się jakimś takim bokiem w całej dyskusji o islamie i islamie w Europie i będziemy chcieli, żeby nasz gość tematem opowiedział i wykonamy telefon do Sarajewa, ale to w po godzinie dziewiętnastej, bo już teraz w naszym studiu sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa dobry wieczór witam państwa dziś w Polsce komisja wenecka i media o tym, mówią od rana do wieczora spotyka się i spotka się z prezydentem, ale również z krajową rad radą sądownictwa czy komisja wenecka usłyszała od krajowej rady sądownictwa, że w Polsce naruszono konstytucję ona oczywiście można powiedzieć, że trudno nam było to powiedzieć, ale mamy dokumenty, które sporządzali im wcześniej, czyli uchwały o Chopinie krajowej rady i komisja wenecka otrzymała te dokumenty poprośmy także wersję elektroniczną, a są ich nie mówiąc tak podali dokumenty i dyskietkę ze mnie we mnie rozmowa oczywiście była, ale nieraz powierzona konstytucyjnie oczyszczenie zaczęliśmy od tego zaczęliśmy od opowiadania jak wyglądała procedura uchwalania ustaw związanych z Trybunałem jak wyglądają dzisiaj ustawy na przypadek prokuraturze czy o policji najpier w pokazaliśmy właśnie ten błyskawiczny tryb i co naszym zdaniem jest niezgodne z konstytucją my raczej nie używamy takich słów bardzo ostrych, ale w Aleppo pokazujemy punkt po punkcie, w którym momencie mogło dojść do naruszenia naszej konstytucji toczył się od tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby stwierdzać czy do złamania konstytucji doszło natomiast mówię prywatnie opinia prawników jest taka, że w wielu punktach do takiego łamania konstytucji dochodzi w Azji pokazywała panowie, że pokazywano komisji weneckiej jak szybko ten proces następowała co jeszcze w Ajaksie kodiaq, gdy przyjmowano akty prawne bez jakichkolwiek opinii, które są wymagane w tym wypadku m. in. opinia krajowej rady sądownictwa wreszcie pokazywano także to, że rząd blokował np. publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakie to wrażenie zrobił to rzeczywiście widać, bo komisja dużo wie można powiedzieć, ale widać było, że z ne pewne rzeczy robiły wrażenie robiły wrażenie na nam na trawnikach, bo jednak jesteśmy w centrum Europy żyje i takie działanie, które mówi pokazywaliśmy wypowiedzi konkretnych polityków także w UE nie będziemy respektować orzeczenia Trybunału, bo są to prywatna opinia, bo jest to historia o o wyroku Trybunału mówi się, że to jest prywatna opinia sędziów nadwozie ma wartość historyczną nawet był temat budżetu Trybunału, że budżet Trybunału został obcięty wydaje się bez merytorycznych podsta w, ale z pewnym politycznym kontekstem ważne jest to, że my jesteśmy dla komisji z takim podmiotem niezależnym, bo jednak większość krajowej rady sądownictwa sędziowie różnych sądów osoby niezależne, a polityczne, które także krytykowały rozwiązania poprzedniej władzy, więc to jak gdyby stawia nas w grupie tych podmiotów wiarygodnych, które nie wikłania się w żaden spór polityczny tylko pokazują, gdzie prawo jest łamane, więc pokazywaliśmy ten typ pokazywaliśmy naszą skargę do Trybunału utrzymamy to tzw. ustawę naprawczą from my nazywamy ustawą paraliżująca Trybunał o tym, też mówiliśmy, że ta ustawa ma zamiar sparaliżować Trybunał w komisji weneckiej ta w taki Słowak został przedstawiony dokładnie takich słowach 1 z członków komisji weneckiej zapytał, jakie nasze zdanie, dlaczego Trybunałowi wyrywa się zęby tak użył takiego zdania takiego barwnego i barwnych przenośni to niestety musieliśmy powiedzieć o tym, ustawa o kolejnych, które zaplanowaliśmy negatywnie, czyli ustawa o prokuraturze w niezwykle ważna lektura daje taką potęgę władzy, jakiej nie miał żaden prokurator minister sprawiedliwości w Polsce i chyba nie ma żaden w Europie i pokazaliśmy już nasze zastrzeżenia do tych ustaw ustawy o policji do ustawy o prokuraturze w ramach tych informacji przekazywanych komisji weneckiej przekazano również ustawę czy pokazaną ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z czerwca mówiła o tym, oczywiście mowa dokładnie był, ale był komentarz do tej ustawy ma inny jak wiemy komisja przyjechała ima pewien zakres wniosku wniosek złożył nasz minister spra w zagranicznych niestety to też nie jest także my jako krajowe oraz o rozłożyli ręce zapraszamy komisję wenecką tylko my znaleźliśmy się na liście podmiotów, z którymi komisja chciała się spotkać, ale wniosek uruchomi nasz minister spraw zagranicznych i oczywiście była mowa w poprzedniej ustawie tzw. czerwcowej, czyli przyjętej przez poprzedni parlament ja wypowiadam się po tej ustawie w mediach i oczywiście mówiłem, że my zdaniem 3 sędziów nie ma wątpliwości w 2 na pewno jest w wybranych wbre w konstytucji my powiedzieliśmy też orzeczeniu Trybunału, który powiedział, że 3 sędziów jest w wybranych zgodnie z prawem i prezydent powinien odebrać od nich ślubowanie natomiast 2 na pewno nie podzielił na tym kryzysie także dom w komisja była przedstawiciel komisji widać byli zorientowani wielu rzeczach być może, dlatego że byli już wcześniej na spotkaniu w Sądzie Najwyższym przewodniczący był też na spotkaniu z panem prezydentem poza tym mamy wspólną Europę jednak media europejskie media nasze od paru miesięcy szczegółowo opisującą historię znamy tylko pokazali właśnie tą sekwencję zdarzeń i ich zdaniem krajowej rady co do poszczególnych zagadnień, a czy było to byt państwa formułowali rozmach w rozmowie z Koroną z komisją wenecką problemy z UE Trybunał Konstytucyjny się wokół Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób, że nasza zadali państwo pytanie, ale pokazali państwo, że sędzia w parlamencie posłowie mogą w pewien sposób odwoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego tak dokładnie tak była także szczegółowa umowa o zlotym, że do tej pory to Trybunał decydował w postępowaniu czy zgromadzenie Trybunału Konstytucyjnego decydowało o tym, że ktoś naruszył w taki sposób zasady prawa czy też jak gdyby ten nieskazitelny charakter jak my mówimy, że nie nadaje się na sędziego Trybunału, że dzisiaj może to zrobić tylko parlament, czyli organ zboku ingeruje bezpośrednio naszym zdaniem we władzę sądowniczą więc, więc po pokazywaliśmy dokładnie ten przykład, gdy jeszcze co jest ciekawe poprzednia ustawa o Trybunale mówiła, że sędzia kandydat na sędziego może jak gdyby odpowiadać za różnego rodzaju historie związane ze swoim życiem, zanim objął stanowisko sędziego Trybunału, a ten przepis dzisiaj zostało wykasowane przez ustawę naprawczą, czyli taka taka dziwna sytuacja, jeżeli Trybunał uznał, że w ich grono mandat do ich grona ma dołączyć osoba Romana w swoim życiorysie jakąś bliznę, ale miała ją przed powołaniem na sędziego ta nie będzie mógł właściwie zrobić nic, a jeszcze na dodatek to parlament miałby odwoływać takiego sędziego wyobraźmy sobie taką sytuację, że sędziowie mówią pan sędzia ma charakter skażony dajemy przykłady nie chcemy go, żeby orzekał, a parlament mówi o naszym zdaniem nie ma zostać waszym gronie jest nie ma tutaj już żadnego trybu życia przy Trybunale Konstytucyjnym ważą się wydaje dla słuchaczy i dosłać wydają się, że ważną sprawą jest to o czym by w innych coś zupełnie czy państwo rozmawiali o tym w pewną formą też bezpośredniego jednak wpływu na Trybunał Konstytucyjny jest powoływana przez szerzenie przez prezydenta lub też nie zaprzecza, że przekona właśnie ta rola była rozmowa o tym nie mówiliśmy dokładnie, ale to jest w naszej skardze konstytucyjnej, którą otrzymali także w tłumaczeniu angielskim było po prostu za mało czasu natomiast tutaj trzeba raz jeszcze podkreślić, że Trybunał wyraźnie powiedział, że zagadnienie odbierania przez prezydenta bądź też odmowy ślubowania przesuwało, by punkt ciężkości decyzyjnej to prezydent, by w rzeczywistości decydował o tym kto ma zostać sędziom Trybunału ani parlament, a dzisiaj zgodnie z konstytucją decyduje parlament ani zbyta w Państwowej komisji weneckiej naziemnie pytamy to komisja wenecka pytana co mogli państwo zasugerować naczynie, by to mamy w dokumentach, które komisja wenecka otrzyma tylko proszę nie rozmawialiście o tym, też zrozumieć to naprawdę była godzina 15 minut i tych zagadnień było, tyle że komisja wenecka była zadowolona z tego, że my mamy wcześniej podjęte uchwały na przestrzeni miesięcy i że ona może otrzymać treść tych uchwał i dzisiaj do dostaw wersję angielską i polską oraz otrzyma je mailem, żeby mogła rok przygotowywać raport także na tej podstawie tak, ale z drugiej strony są rzeczy, które nie są uchwałami albo inaczej są uchwały jest uchwała o Trybunale Konstytucyjnym, ale sam Trybunał Konstytucyjny mówi nie na podstawie tejże ustawy będziemy działać mówią o ustawie, a w raporcie bank będzie osiągać wzrost kosztów bezpośrednio konstytucyjne znaczy oczywiście my mamy tutaj podzielamy w pełni to stanowisko to jest rodzaj bezpiecznika który, tworząc konstytucję nasz ustawodawca zawarł wyobraźmy sobie sytuacje, że parlament przyjmie ustawę ewidentnie dyskryminujące jakąś grupę ludzi i mówi jednocześnie tak w nie można rozpoznać tej ustawy przez parlament, bo najwyżej za 3 lata co wtedy ma zrobić Trybunał jeśli wpłynie np. skarga Rzecznika Praw Obywatelskich czy ma powiedzieć skoro Trybunał skoro parlament kazał nam nie rozpatrywać to my tego nie robimy jest różnica pomiędzy sędzią sądu powszechnego takiego jak ja, bo nie wiąże konstytucja i ustawy, a konstytucja mówi wprost sędziów Trybunału wiąże tylko konstytucja, więc jak będzie spór nie właśnie pomiędzy parlamentem to Trybunał wiąże wprost konstytucja Ion może i powinien stosować konstytucję i tak jest sytuacja dzisiaj nasze zdarza pierwszy raz od 25 lat i komisja wenecka nie pytała oto dzisiaj podczas godzinnej 15 minutowej rozmowy, ale wydaje mi się, że była mowa, ale proszę mi wierzyć, że nowinki to jest rozmowa bardzo dynamiczna jest 5 członków krajowej rady sądownictwa po drugiej stronie 5 wybitnych prawników my też ta świadomość tego, że to co nie zdążymy powiedzieć jest w dokumentacji, którą w Resku zostawiamy komisji weneckiej do poza tym komisja wenecka spotyka się z różnymi podmiotami, więc myślę że, aczkolwiek mi się wydaje, że nic zaskakujące jest to dla knajpy nie dla słuchaczy jest zaskakujące, że kwestia tego czy zaprzysiężenie 3 czy prezydent może zaprzeć się sędziów wybranych grup może nie zaprzysiężona jest działanie takie były może być paraliżująca, że odeszła ode mnie nie o tym, była mowa o g była mowa dokładnie o tym, że mamy 3 sędziów wobec, których nie odebrano przyrzeczenia jest to wbre w orzeczeniu Trybunału orzeczenia Trybunału są ostateczne była mowa o tym, że rząd nie chciał opublikować tego orzeczenia jest o tym, że żarty, że ci sędziowie czekającą sędziami, ale mamy jak i nowych zaprzysiężonych jest nawet była mowa, że tych nowych sędziów wybierano na podstawie ustawy, bo taką wskazano w publikatorze, które jeszcze nie weszła w życie i to widać wywołało naprawdę takie zdziwienie przedstawicieli komisji weneckiej że, że nowy nowy parlament właśnie dokonywał wyboru, powołując się na podstawę prawną, która jeszcze nie było zamówiliśmy też o braku vacatio legis na tych tematów było tak wiele, że rzeczywiście wydaje się, że komisja wenecka będzie miała no no pełne spektrum wiedzy z naszej strony pewnie także ze strony innych podmiotów ale, ale myślę, że to da podstawy do takiego rzetelnego raportu o tym co się dzieje w Polsce Trump, korzystając z pana obecności w studiu, bo krajowa rada sądownictwa powinna mieć na ten temat zdania na temat swobody na coś z tym bardzo emocjonalny klub PiS, ale byli również Kukiz 15 chciałoby, aby sędziowie ujawniali zeznania majątkowe no właśnie ja mam o tym, my bardzo gruntowa z zeznań od lat składamy oświadczenia majątkowe w 2 egzemplarzach jedno idzie do urzędu skarbowego właściwego drugie do naszego prezesa Sądu Apelacyjnego on bada i bada urząd skarbowy i uważam, że publikacja w internecie to tak naprawdę igrzyska w niektóre nie przyczynią się żaden sposób do realnej walki z potencjalną korupcję, bo korupcja w naszym wymiarze jak bada Unia Europejska śladowa jest śladowa to znaczy, że jest bardzo dobrze, aczkolwiek dzisiaj mamy muszę mieć nowoczesne metody sprawdzania ja mogę składać oświadczenie do wszystkich służb państwowych, a teraz mamy Schengen otwarte granice, gdzie mamy banki szwajcarskie, gdzie na tęczówkę oka odcisk palca możemy założyć sobie konta skrytki to służby specjalne mają sprawdzać sędziów publikacja w internecie zda kit na peron listę potencjalnych ofiar jednocześnie proszę pamiętać o tym, czego nie mają parlamentarzyści my mamy wrogów w indywidualnych sędziowie prokuratorzy poprzez orzekanie w konkretnych sprawach nabywają indywidualnych wrogów, którzy naprawdę są zdeklarowani do tego, żeby nam szkodzić, ale taki sam argument może mieć policjant taki sam ma, ale już uważam, że lekarz, któremu nie wyszło dobrze leczenie pacjenta wie pan to jest no tak, ale marzy mi wierzyć ja codziennie, wydając ileż orzeczeń naprawdę przynajmniej w połowie tych, którzy przegrywają robią sobie zdeklarowanych wrogów sędzia karny to zdecydowanie bardziej i teraz pytanie w jaki trzymamy realnie ścigać się tam korupcja czy mamy udawać, a jeśli ktoś dostał w spadku albo na męża, który prowadzi biznes takich wiele mamy przypadków to co będziemy publikowali całość majątku i zaraz będą igrzyska, skąd to widział to nie przyczynia się w ogóle do ścigania korupcji ścigają sprawne służby państwa ja mogę oddawać wszędzie swoje oświadczenie, ale nie chcę, żeby było na słupie ogłoszeniowym sędzia Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa był naszym gościem bardzo dziękuję za wizytę dziękuję państwu serdecznie za 2 minuty godzina dziewiętnasta informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA