REKLAMA

Jest zgoda RDOŚ na wycinkę Puszczy. Jakub Medek w rozmowie z Agatą Kowalską

Post Factum
Data emisji:
2016-02-18 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie w proszę państwa mamy nowe wieści w sprawie Puszczy Białowieskiej przez dłuższy czas trwaliśmy w pewnego rodzaju zawieszeniu nie było wiadomo czy będą ciąć, a jeśli będą ciąć to ile i jakiego powodu teraz wydaje się, że jesteśmy bliżej prawdy w, chociaż niestety wciąż nie ciężko o wypowiedź samego Ministerstwa Środowiska, a konkretnie pana ministra Jana Szyszko, który dzisiaj miał nawet Rozwiń » konferencję prasową w ale nie udało się żadnemu dziennikarzowi zadać pytania opuszcza my też w radiu już od ARP liczy prawie 4 tygodni próbujemy w nas skutecznie zaprosić pana ministra do Radia no niestety bez sukcesów na szczęście jest reporter Radia TOK FM w Białymstoku Jakub Medek łączymy się z nimi mam nadzieje dowiemy się więcej o tym co z tą puszczą dobry wieczór Jakubie doliczmy do tego przywykli państwo to może zaczniemy od początku, dlaczego w ogóle rozmawiamy o wycinaniu Puszczy, skąd ten pomysł i apotem porozmawiamy o tym co co wiemy nadzień dzisiejszy kilka miesięcy temu lasy państwowe, które zarządzają głosiły zdecydował o większą częścią Google u polskiej części Puszczy Białowieskiej, bo tu trzeba przypomnieć, że Białowieski park Narodowy obejmuje nieco 18 % powierzchni lasu, tak więc kilka miesięcy temu dziś od ubiegłego roku lasy państwowe i coraz głośniej zaczęło mówić o tym, że potrzebne są radykalne zwiększenie godzin od prostego powodu, że w ocenie lasów państwowych wycinki są jedynym sposobem na to by łączyć z gradacją kornika drukarza, czyli mówiąc po ludzku z mnożeniem się takiego niewielkiego chrząszcza, który atakuje świerki i może doprowadzać do zamierania osłabiony świerk to degradacja w Puszczy Białowieskiej rzeczywiście od kilku lat trwa ono rzeczywiście atakuje drzewostany świerkowe w tej chwili wg szacunków leśników i chyba trochę przesadzone zamarł o około 400  000 m ³ świeżego to brzmi przerażająco tylko trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze, takiej gradacji zderzają się o losach cyklicznie po drugie, Puszcza Białowieska jest los Anny jesion, w którym udział świerk oczy, jakby coś się 8 innych gatunków drze w nie przekroczą 30 proc inż. Miłosz to wszystko w pustynie Białowieską nie chroni, bo rząd wbrew temu co czasami można słyszeć o Puszczę Białowieską nie zmieniła się usztywnia nawet gdyby wszystkie świerki z niego w ogóle co jest zjednoczył wszystkie świerki i zamarłem przepraszam, że udzielą fachowej terminologii już dalej i Pułaskiego do Legii miałby się doskonałą w ale myślę, że ministerstwo czy też po prostu lasy państwowe chciały wyciąć świerki nie inne drzewa i w ten sposób uratować je przed zjedzeniem przez korniki Anno Domini 2, które już samo sedno Dina Dani zjedzą Concordii Lech od 8 dni więcej do tego sprowadzają także oczywiście lasy państwowe bardzo mocno naciskają na to, żeby wycinać tych świerków więcej, aczkolwiek mówiąc szczerze o nie tak dawno temu naciskały generalnie na torze wycinać więcej znaczy można było odnieść takie wrażenie, że po no i zabiegi o zwiększeniu wycinki wycinki w 2012 roku są w Puszczy Białowieskiej mocno ograniczone ze względu na przyrodnicze walory tego losu rusza, więc te naciski zmierzają do tego, że generalnie czuję się, więc zamiast cennego rośnie co nam jeszcze w tej Puszczy macie co nam się przydało to mrocznym son MO chroniono wspaniałej formie rytu Banca cena rośnie rośnie, a my je ściągnąć co jest źródłem jest zarżnąć siła jest różna jest przerabiać nagle na gorzej teraz rozumiem, że nagle za zakup za zaporą jedyna pewna pewien marazm zapłacą zaś nie było decyzji czy wciąż więcej mniej, a może w ogóle, o co chodzi o dno generalnie mieliśmy do czynienia z jakimś potwornym chaosem z 1 strony lasy państwowe mówił, że trzeba się, więc z drugiej strony minister środowiska powtarzają, że to on nic o tym nie wie on prowadzi inwentaryzację w trzeciej strony ten sam minister cały czas mówił, że Puszcza jest w ruinie Lu z dnia zagadnień drewna można, by wybudować blok do ogólnopolskiej luźno tego rodzaju, gdyż dziwne opowieści i ilustrujące niejako jednoznacznie stosunek ministra do tego co się tam dzieje od miast i powtórzę minister konsekwentnie cały czas powtarzam, że on już o Londyn wycinkach nie wie on żadnych decyzji w sprawie wycinek nie podejmował, ale równolegle do jego słów i podległe służby, czyli lasy państwowe przygotowało aneks do planu urządzenia lasu plan urządzania lasu to jest ngo Biblia dla leśników produkowano przed tworzono w horyzoncie dziesięcioletnim to jest taki zbiór zarządzeń, które określa je co w danym Nadleśnictwie przez 10 lat można zrobić co można wyciąć co w miejsce tego co wycięte posadzić, gdzie posadzić w jaki sposób w tej chwili w Puszczy Białowieskiej we wszystkich 3 Nadleśnictwo Puszczy Białowieskiej obowiązują plany urządzenia lasu no bo 1012 w 1021 ten dla nadleśnictwa Białowieża zezwala na wycięcie w tym czasie wciąż tych 10 lat nieco ponad 60  000 m ³ drewna od 2012 roku minęły nagle po 4 Ależ nic już w całości wykorzysta ni przydział na te 10 lat, czyli do 222001. roku nic by już nie mogli być u nas już nie mogę wyciąć, a do tego przygotowali projekt aneksu do planu urządzania lasu, który to projekt zakładał, że przez 10 lat można było wyciąć 317  000 m, czyli to naprawdę 6 × więcej niż pierwotnie było takim bonem został poddany konsultacjom społecznym w listopadzie ubiegłego roku i taki plan otrzymał negatywną opinię regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska w Białymstoku i wydawało się, że do sprawdzonej albo nic nie było wiadomo o tym, ale, żeby pojawił się dziś ten dokument jakiś nowej ery z silnym ciosem wczoraj udało nam się do jej życia dzisiaj oficjalnie potwierdzić, że oczywiście przygotowano aneks do planu urządzania lasu opiewający już 180  000 VAT-u czy nie 317180  000 m, czyli zwiększenie trzykrotna obecnego poziomu pozyskania go więcej ten bilans EU pozytywną opinię regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska i został ostatni dniach przesłany do generalnej Dyrekcji Dyrekcji lasów państwowych, a stamtąd geograficzne biurko ministra środowiska i tak naprawdę, jeżeli prof. Jan Szyszko minister środowiska złożone słuch po PiS to następnego dnia już mogą wchodzić do lasu drwale i zabierać za wycięcie tych 120  000 m ³ ministerstwo twierdzi, że na razie nie wpłynęły do niego żadne nowe dokumenty, ale to jak mówiono nie niestety nie mamy potwierdzenia ze strony pana ministra i nie wiemy co będzie dalej natomiast jak rozumiesz to, że regionalna dyrekcja ochrony środowiska najpier w zanegowała pomp pomysł wycinki, a teraz zgadza się na mniejszą wprawdzie, ale wciąż przekraczającą wcześniejsze ustalenia, iż regionalna dyrekcja lasów państwowych i ochrony środowiska z przedstawicielami, których dzisiaj rozmawiałem z rozmawiając z URE oraz wojewódzką konserwator przyrody i Białymstoku czy, mówi że oni dlatego zaakceptowali aneks do planu urządzania lasu, że zostało ono zasadniczy sposób ograniczona i jest skierowany tylko i wyłącznie no bo z kornikiem drukarzem, czyli wycinanie świerk zasiedlony przez tego książka, o ile w tym dla mnie były listopadowym 317  000 mają już dziś 317  000 m było za i były zapisy np. masowym pozyskiwaniu sosny, której kornik drukarz on raczej nie atakuje jak również pozyskiwanie drze w liściastych były tam też zapis o przebudowie las uczynił wycinaniu do gołej ziemi las i sadzeniem w jego miejscu nowego przebudowa lasu to bardzo ładną określają też bardzo się podoba też coś bardzo lubię to myślenie to jest przebudowa lasu też drugie takie piętno określenia leśników na wycinki drze w jest malowanie światłem na las w ale źli, ale właśnie z jego rozwojem nowych aneksję nowy projekt aneksu nie ma, a mimo to nowi adepci zimą, ale mimo to rozumiem, że nie jest niepokój, bo ich Greenpeace Polska i WWF i jeszcze inne organizacje biją na alarm, czyli wyraźnie, że troszczą się albo kornika albo nawet te chore świerki no i niepokój jest zasadniczy, ponieważ z 20  000 m ³ z niecałych 5000 ha to naprawdę to dotyczy około 5000 ha powierzchni przez 6 lat to jest dużo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Leśnik będzie chodziło, żeby obok drzewa i patrzył czy są na nim trociny i czy widać, że one zasiedlone przez kornika i jego piłkarzom Wisły od nich dobrze jak to dokładnie tak powinno ono lgnie, a jad, ale to technicznie się tego nie da zrobić to w pierś trzeba było ogromnych ilości Leśnik ogromnych ilości pilarze i owocach wycinka sanitarna w takim razie no i jest to pewien absurd i stąd właśnie było, że nie środowisk ekologicznych bomb to przed chwilą powiedziałem, że jeśli pan pan minister złoży podpis to właściwie pilarze mogą wejść następnego dnia do Puszczy i elit jak też można nie ma żadnych opóźnień ograniczeń nie bierze obowiązuje plan urządzania lasu godnego Nadleśnictwo jest najważniejszym dokumentem, na którym to Nadleśnictwo bazuje, jeżeli mają plan urządzania lasu, który zezwala im no i pozyskanie w ciągu 1010 lat 80  000 m ³ drewna, o którym to dla mnie jest zapisane, że mają zwalczać kornika poprzez wycinanie zasiedlonych przez przez niego żar no bo oni są zobowiązani w myśl ustawy o lasach do wykonania tego planu jest to nawet nie jest także nie ma żadnych ograniczeń i będą mieli obowiązek wykonać kopię no proszę, a jeszcze wracając do samego kornika rozumiem, że to jest jakaś plaga i że gdyby tego inne nie wykonywać tych cięć sanitarnych to kornik zje nam wszystkie świerki oraz kraj duży, że ja jak bardzo groźny owad tego zdania to taką opinię forsują leśnicy na badaniach z całą Europę z drzewostanu lasów świerkowych wskazują na to, że taka opinia nijak ma się do rzeczywistości to jest owoc, który atakuje świerki osłabione świerki rzeczywiście Puszczy Białowieskiej są osłabione, ale zarówno bardzo trwającą od kilku lat służą jak i ogólnie zmianami klimatu ocieplanie się pamiętajmy, że świerk jest drzewem z klimatu doszło do tego tak naprawdę to Puszcza Białowieska też południowe granice zasięgu tego gatunku, więc oni i tak jest on trochę czasu honoru, więc po pierwsze, próba walki z homologacją to jest próba zawracania kijem Wisły po drugie, przy boku samej Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko, bo chociażby z czeskim ruszą umowa i bawarskiego lasu tych samych gór po drugiej stronie granicy pokazują, że drzewostany świerkowe z gradacją kornika nawet jeśli ona bardzo gwałtowny przebieg gaża drzewostany jednogatunkowe czysto świerkowe są w stanie już w perspektywie kilkunastu lat doskonale sobie z tym kornikiem poradzić znaczyły rzeczywiście duża część drzew czy nawet wszystkie groby w stanach jednorodnych umierało i obraca się na nowo w Puszczy Białowieskiej jest jeszcze łatwiejsze, bo tak jak mówiliśmy wcześniej to nie jest jednolite las świerkowy już czas, w którym występuje całe mnóstwo innych gatunków mamy w nim miejsca, bo duże gradacja kornika chociażby białowieskim parku Narodowym gradacji sprzed kilkunastu lat, które doskonale widać, że bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka bez jakiegokolwiek wycinania drzew i ten las świerkowy, czyli wraz z udziałem Świerkosz je od razu w obraz się z żadnego problemu tak jak się do dziejów Puszczy Białowieskiej obok 8000 lat, czyli od momentu, którego dopuszcza różnią przypomnijmy gospodarka Leśna jest prowadzona od lat diewięćdziesięciu 5 Poroniec zająć może z rolnikiem nie mam sobie poradzi z ministrem środowiska i lasami państwowymi mogę, ale co będziemy śledzić i na pewno informować, a konkretnie będzie państwo informował reporter Radia TOK FM w Białymstoku Jakub Medek bardzo dziękuję za rozmowę koniec post factum czas na informacje post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA