REKLAMA

Dr Lidia Adamska, dr Bogusław Grabowski i Kamil Wyszkowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-02-22 09:00
Czas trwania:
44:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry zaczynała w naszym studiu pan dr Bogusław Grabowski dzień ekonomista dzień dobry pani dr Lidia Adamska prezes i współzałożycielka nowoczesnego start-upu czekamy jeszcze na nazwę dzień dobry dzień dobry pan Kamil Wyszkowski organizacja narodów Zjednoczonych dzień dobry w NRF NATO startujemy koniec z wieloletnimi umowami o pracę na czas określony dziś właśnie w życie wchodzą Rozwiń » przepisy mówiące o tym, że z 1 pracownikiem firma będzie mogła zawrzeć najwyżej 3 umowy czasowe, a ich łączny czas nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące to jest zasadnicza zmiana w kodeksie pracy pan Box gra jest zasadnicza zmiana w zmniejszenie zróżnicowania pomiędzy tym co się nazywa śmieciówki, czyli to 1100 rodzajów śmieciówek to właśnie te umowy okresowe zrównuje my tutaj okresy wypowiedzenia jest umowami na czas określony na czas nieokreślony i skracamy okres tych nie na pewno zdecydowanie wzrośnie ochrona pracownika, a ja muszę powiedzieć, że mnie się zdecydowanie bardziej podoba zamiast kontynuowała kontynuowaniu usztywnienia kodeksu pracy zrównywania wszystkich prawnych form zatrudnienia w zakresie świadczeń społecznych i obciążeń na te świadczenia czy lizusów składki na Narodowy NFZ i t d. ale wybranek wybrano no ale gdyby miał pan tak pomyśleć ekonomicznie wiedzieć, jakie będą tego konsekwencje dla rynku pracy jak się panu wydaje to będzie usztywnienie rynku pracy do tego zaraz dodamy wzrost minimalnego wynagrodzenia i wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego będziemy tak postępujemy w kierunku wzrostu etatyzacji na rynku pracy, a pamiętajmy naruszeniem krzyczy wszyscy dostrzegają, że czekają nas najbliższe lata wolniejszego wzrostu gospodarczego w otoczeniu polskiej gospodarki i być może nawet dość poważnych kłopotów w gospodarce światowej będziemy znowu wprowadza jakiś złoty, czyli wniosek wniosek wniosek taki, że to jest zły złe posunięcie pani Zofia Dembska ja bym nie być albo usunięcia od tego wychodzimy Ziobrowski tak jakbym nie była tak jednoznaczna w tej krytycznej ocenie, dlatego że uważam, że problemy z umów śmieciowych ich zbyt dużej liczby, a także potrzeba uporządkowania rynku pracy od strony taki regulacyjny to jest bardzo poważne zadanie i wydaje mi się, że trudno jest przyjąć, że przy pomocy jedynego rozwiązania ta sytuacja ulegnie poprawie dlatego to on tę regulację dzisiejszą traktuje jako 1 z potrzebnych kroków generalnie w dobrym kierunku w dobrym kierunku w rozumieniu takim, że no jakoś tam zmniejszamy sfery patologii, bo o tej patologii trochę powiem, bo przyglądałam się ostatnio takiemu raportowi Inspekcji pracy, która dokonała takiego Statystycznego zestawienia jak to jest z tymi umowami o pracę jak to się zmienia w czasie i dane za lata porównano 2013 i 1415 jeszcze nie pokazywały wzrost, a udziału umów śmieciowych w ogólnej liczbie umów przy czym tutaj chodziło o takiej umowy, które przez inspekcję pracy były kontestowane to znaczy były uznane za umowy zawarte niewłaściwie, że de facto były to umowy o pracę miały postać umów zlecenia czy mu umów o dzieło IES duży problem taki jestem bardzo duży problem, zwłaszcza w kontekście tego, że od nie krótkiego czasu bardzo wiele mówi się o umowach śmieciowych i o tym, że należy ograniczać niezależnie od tego, że generalnie co do tego się zgadzamy praktyka ostatniego okresu była zupełnie inna i jej, że małe średnie firmy to były tymi, gdzie tych nieprawidłowo zawieranych umów było najwięcej, a tłumaczenia przedsiębiorców, bo to również ich pytano były takie, że w zasadzie to niema pieniędzy, że to jest kwestia kosztów i ten wzgląd ekonomiczny skłania przedsiębiorców do tego, aby tak ani inaczej postępowali, a także po drugiej stronie, że świadomość pracobiorców też była ograniczona aż na dobrą sprawę no nie mieli argumentów ani siły, żeby się temu przeciwstawić także dowolnie zmieniać zmierzam do tego, że ten krok, który dziś, o którego dzisiaj rozpoczęliśmy nasze spotkanie uważam za niewystarczający, ale jest na progu w dobrym kierunku i to na poziomie takim regulacyjnym, że jest to sygnał, że jednak nie jest to tereny no tak całkowicie dowolny i niepoddane regulacji bardzo dziękuję mówiła pani Lidia Adamska pan Kamil Wyszkowski dla pana zmiana miałam miałam to trudne zadanie, bo z 1 strony patrzy na to przez pryzmat nierówności społecznych patrzy na to na co zmiana w nowelizacji kodeksu pracy Thomas wygrała z rzeźbą z tego punktu widzenia czy oenzetowskich setny mecz zawsze staram się patrzeć od od strony społecznej i od co z tego punktu widzenia z 1 strony fajnie, że umowy śmieciowe sam pod obserwacją i uznajemy, że tam było sporo razem wraz z praktyką stosowania nieprawidłowości też przy działań nieetycznych, o czym też chcę wspomnieć, bo o etyce w biznesie często zapominamy, a ona jest, że się dobrze rzetelnie prowadzi biznes natomiast gdy zdrowy z drugiej strony patrząc na dynamikę rozwoju gospodarki też już teraz podpowiem coś co coś co mówi międzynarodowa organizacja pracy także mamy do czynienia z rewolucją na rynku pracy na terenie całego świata czy mamy tak dużą tak duży postęp i przyspieszenie że, zwłaszcza osób w tym segmencie przemysłów kreatywnych tradycyjne formy kontraktowe tradycyjne formy umów o pracę już się nie sprawdzają też popatrzmy na młode pokolenie w Polsce oni nie chcą umów o pracę w sporej części wolą mówić o tym, segmencie przemysłu kreatywnego wolą mieć kontrakty menadżerskie bądź inne formy elastyczne o to, żeby móc sobie zmieniać pracy, bo śmieci trzecią oraz, którzy mają konto ślad za kontrakt oraz dla tych, którzy oczywiście mają też mówią przemysł kreatywny dlatego specjalnie, że jest jeszcze porównamy, że w Senacie przez 12 % PKB w Polsce nie wiadomo ile, ale poniżej 2 na pewno pewnie jedynie po mniej więcej o to oczywiście sprzedawać anatemy, jeżeli zmierzamy jako Polska gospodarka w kierunku liderów jeśli chodzi o ten krok konkurencyjność przemysłu i w ogóle konkurencyjność gospodarek o to powinniśmy stworzyć pewien balans pomiędzy usztywnienie rynku pracy jego elastyczność zostawiliśmy przestrzeń oddech i o to apelował czy nie bezrefleksyjna reforma kodeksu pracy tylko zapewnić tam elastycznych rozwiązań, które pozwalają tej mniejszej grupie kreatywnych na wypracowanie sobie takiej formy zatrudnienia, jaką chcą, a treścią tylko dopytać się pana Kamila Wyszkowskiego, a tę propozycję, której czynności te zmiany, które dzisiaj wchodzi w życie pan ocenia jak oceniają na zasadzie, jeżeli zostanie właśnie tej przestrzeni czy uważam, że usztywnia rynek pracy na czas to ewidentnie natomiast reaguje na pewne nieprawidłowości, które tylko prace były, bo umówmy się, że zatrudnianie nowych społecznym Laizans, bo z tym problemem na razie to trzeba uzdrowić i mamy 2 do 1 nie chce sprecyzować myślę, że rozegranie aż między nami masz takich różnic pamiętajmy, że tak śmieciówki to z umową o dzieło i umowy zlecenia w miejscach takich, gdzie powinny być zastosowane umową o pracę w i one mają i druga część to jest właśnie do umowy na czas określony wydłużających na razie nasi zmarli zostawmy umowy-zlecenia umowy o dzieło te na czas określony był stosowany m. in. po to, żeby obejść bardzo istotne usztywnienie rynku pracy zapisany w kodeksie pracy to jest obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, ponieważ później może dojść do sądowego ustalania zasadności takiej przyczyny, a nie możemy sobie powiedzieć, że nie wiem sentyment w stosunku do tego pracownikami wygasł albo trudno mi udowodnić, że jego rzetelność w wykonywaniu obowiązków, a jest nierzetelnym wykonywaniu obowiązków jest nos stanowiła przyczynę rozwiązania umowy o pracę to, gdybyśmy zrównali okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i skrócili ten czas możliwy do stosowania tych umów razem z umowami na czas nieokreślony, ale jednocześnie w tym samym czasie zlikwidowali zapis o obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę to było kraj nam się z tym zgodzić prawda, dlatego że proszę bardzo zrównuje w wyprawach, ale jednocześnie w tych prawach pracowniczych nie mamy tego no takiego mierzącego pracodawców obowiązku, który jest największym usztywnienie dla rynku pracy natomiast w sytuacji, kiedy porównujemy prawa pracowników, a mamy cały czas te kajdany na rynkach po 1 nawet na rękach pracodawcy w zakresie podania przyczyny noty z naprawdę istotne usztywnienie dodam tylko, że w tych zmianach, które dzisiaj wchodzą w życie są zmiany także dotyczące zasad wypowiadania umów o pracę będą one zależne od długości stażu pracy danej firmie ani od rodzaju pracy, a także to wypowiedzenie jego zasady będą obowiązywały także w umowach na czas określony jeśli takie będą zawierane i żmija dobrze rozumiem przepisy mam nadzieję, że nie powiem pani Lidia Adamska tak też wydaje mi się, że nie ma między nami do fundamentalnych różnic i to co pan redaktor tutaj podsumował 2 do 1 nie do końca chyba odzwierciedla to jak patrzymy na problem, bo wydaje mi się, że jest między nami zgoda co do tego, że regulacje dotyczące sposobu zawierania umów i zatrudniania osób powinny być odpowiednio elastycznej dostosowanej do potrzeb i po stronie pracodawcy pracobiorca, a także do charakteru świadczonej pracy natomiast ja zmiany to obecnie wprowadzano traktuje jako rozwiązanie, które eliminuje patologie, o których wszyscy wiemy i te właśnie patologie nadużywanie pewnych regulacji prawnych dla celów innych, niżby wynikało z litery prawa to było problemem społecznym i to się ludziom nie podobało i pracownicy tutaj byli wyraźnie po stronie tej słabszej w stosunku do pracodawcy to rozwiązanie faktycznie zlikwiduje umowy na czas określony dlatego żony były zawierane właśnie po to, żeby pracodawca mógł sobie skrócić okres wypowiedzenia, dlatego że do tej pory było także masz umowę na czas określony można było tam kontynuować bardzo długo Tomek miał dwutygodniowy okres 2 w oczach widzów to mówił Bogusław Grabowski w środę głos pan Kamil Wyszkowski tylko przypomnę dla tych państwa, którzy być może dopiero teraz włączyli odbiorniki słuchają nas od tej chwili w życie wchodzą dziś przepisy mówiące o tym, że z 1 pracownikiem firma będzie mogła zawrzeć najwyżej 3 umowy czasowe, a ich łączny czas nie będzie mógł być dłuższy niż 33  000 + 3 miesiące na okres próbny razem 36 pan Kamil Wyszkowski jeszcze 1 rzeczy powiększa mogą nam umknąć, że ta zmiana kodeksu pracy ona idzie w duchu wcześniej wprowadzonych zmian to akurat oceniam bardzo dobrze przypomnę, że tzw. płatnym stażu, a które zaczęły stosować z dużym powodzeniem urzędy pracy i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pracodawców to było też odpowiedzenia na pewną nieprawidłowość nie to na pewno patologia czy zatrudnianie po wielokroć tej samej osoby na nim płatne staże w różnych miejscach potężnymi de facto bezpłatną siłę roboczą co było rażącym naruszeniem nie tylko standardów pracy, ale też właśnie rezerwowe etyki w biznesie, który od, której zaczęła swoją wypowiedź tę zmianę przepisów ja odbieram trochę to strona, czyli jest to próba uregulowania pewnych patologii, które w Polskim systemie warto też 1 Rosja ważne od tak, bo to jest właśnie przeja w nierówności kończymy pierwszą część magazynu EKG in z rozmowami o rynku pracy się tylko w dole nie wiem czy państwo mieli okazję widzieć, ale są takie najnowsze badania TNS wykonanych na próbie 1000 osób, ale badanie przeprowadzono między 0511. lutego i wynika z niego 50 % badanych uważa, że Polska gospodarka jest w stanie kryzysu czy przed tym 47 proc ankietowanych jest zdania, że jest kryzys leki, a wg 9 % gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu jak należy zinterpretować taki wynik także w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że to bardzo ostrych bojów mówił Kochanowski zdrowi i leczyć trzeba ocenić ten tylko się do większości stracił Polacy nie mają zielonego pojęcia co to jest kryzys dlatego w złym kontekście używają tego słowa Otóż, gdyby wiedzieli co to jest kryzys i pojechali sobie żyli w ostatnich 5 z 10 latach w Grecji we włoszech w Hiszpanii to by nie wypowiadali takich dla każdego z nas takie pytania być może interpretuje i na własne potrzeby MSZ Leonidem odpowiedział ukrywa jest cisza, bo po ponad 5 proc niższe są dla temu Kochanowski znakomity sposób spuentował odpowiedzi Polaków na to pytanie pan powiedział, że gospodarka rozwija się nie jest kryzys w takim badaniu w przewozie wylicza Andrzej de wszystkim trzeba powiedzieć tak nad oręża źle zadane pytanie źle zaadresowany wiem dlaczego, jeżeli pytamy się kogo w jakim stanie gospodarka to musimy wiedzieć, że on ma szansę na nikim wiedzieć co to jest gospodarka jak się ocenia i rozwój, a przecież na pytania się rozwija gospodarka Polacy odpowiadają jak i dorośli moja płaca, a jak mamy tempo wzrostu gospodarczego 3 , 5, ale nominalny PKB rośnie wolniej, bo mamy deflacji płace prawie, że nie rosną, bo to co Polacy mówią w po to, ja na koniec tylko dodam panie przez Adamka jeśli będzie miał ochotę to w kolejnej części w tym temacie, że z badania wynika, że w niemal połowa respondentów umknęło mi teraz ma właśnie niemal połowa uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku ktoś zupełnie coś innego na pytanie o to czy jest kryzys jak, jakimi z, jakim takim kierunku idą sprawy w Polsce zapraszam państwa do wysłuchania informacji Radia TOK FM bank część druga magazynu hali pomp handluje ekonomia kapitał gospodarka też, że to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studiu pani Lidia Adamska pan Bogusław Grabowski pan Kamil Wyszkowski przyznam szczerze nawet nie przewidziałem, że tak, zanim takie zainteresowanie wywołała wśród naszych gości badania TNS Polska o tym co my Polacy uważamy stanie gospodarki zaraz do tego wrócimy raz jeszcze przed tą kwotę najważniejsze wyniki badania, ale wcześniej chciałem państwa zapytać czy jest jakaś, chociaż 1 dobra informacja pani prezes Adam ska ja w czasie przerwy zapowiedziałam, że to będzie przewrotnie dobra informacja, a chodzi mi o wypowiedź publiczną i nie wiem też może była dyskutowana, ale chodzi mi o komentarz pana dr. Rzońcy, a dom liczb zawartych w w planie tzw. planie Morawieckiego tzw. planie Morawieckiego i teza, która no właśnie tak przewrotnie sformułowana została, że na dobrą sprawę planu Morawieckiego jeśli chodzi o wskaźniki, które są przewidziane zaplanowane do osiągnięcia do 2020 dwudziestego roku to już mamy już jesteśmy po bezpiecznej stronie, czyli plan jest wykonany plan jest wykonany nie wiem czy rozwijać ten wątek, ale tam autor odniósł się do kilku założeń planu w tym np. takiego celu, że produkcja przemysłowa powinna do 2020 roku rosnąć szybciej niż PKB zawsze z ważnych szlakach zawsze rosła i dojeżdża rocznie dokładnie kredyty dla przedsiębiorców ze Zgierzem zresztą to samo z eksportem na rok 2015 pod tym względem powinien nas szczególnie ucieszyć się raczej dla dobra informacja pani prezes, bo wielokrotnie jest dobra, bo to nie tylko Polacy indywidualni wiedzą o stanie gospodarki, ale i wicepremier nie wie to jest dramat to to jest zła częściej grają na euro grzywny od 6 natomiast, że tak wiele czasu wśród w czasie komentarze o tym, planie poświęconych zostało takim prostym stwierdzeniem, że no właściwie planów wicepremierów gospodarki to myśmy mieli już sporo zazwyczaj okazywały się, że jestem z realizacją było tak sobie może poza poza tym pierwsza pana Balcerowicza no, a tutaj się okazuje, że część jest zrealizowana, więc to jest dobre informacje są tak natomiast w jeszcze 1 komentarz do tych dobrych informacji z dnia jest w kontekście planów strategii opracowywanych na różnych szczeblach, że co jest bardzo ważne kwalifikacje, że mówienie o tym co powinniśmy osiągnąć do czego chcemy dążyć, jakie cele jakościowe sobie stawiamy to wszystko jest istotne jest warte dyskusji natomiast w pewnym momencie powinny zostać położone na stole liczby i wydaje mi się, że to, o czym w tej chwili mówimy pokazuje, że jeśli przechodzi do liczb to tutaj można powiedzieć wtedy z karty leżą na salę bardzo dziękuję mówiła pani Lidia Adamska pan Kamil Wyszkowski u pana jest jakaś dobra informacja o dobrych ja mam kilka ale, ale 1 taką wybiera pozwala mi pan też powybijali okna podnoszone od kontuzji jak pan, że to co jasno jak gra była dla mnie swoistym odkryciem, że wreszcie ktoś o tym, napisał o tym, czytałem parę książek chodzi o to, że w Polsce nie mamy 6 noblistów, ale z 16 od 10 zapomnieliśmy, bo to są osoby typu Szymon Peres od nich wyrosły wieże z Polakiem mówił po polsku urodził się w Polsce był prezydentem Izraela premierem liceum, bo widowiskom przede wszystkim tak i tych 10 to sam, ale nobliści z fizyki chemii wszyscy to Żydzi polscy Żydzi, którzy z Polski wyjechali w latach czterdziestych bądź chwilę później, o których Polska zapomniała i teraz zaczyna sobie o nich przypominać i Tomi bardzo cieszy, bo nie pamiętamy o tym, pamiętamy o Miłoszu czy romańskiej, która się ani w Polsce teoria, bo w Rosji przypomnijmy w polskich nie było tak haniebnie, ale Legia prowadziła w Polsce w trawie, a przede wszystkim po francusku polsku Nowak mówiła ale, ale on, a Monika Miłosz jeszcze ciekawsza historia babci lub bardziej Litwinem niż niż Polakiem miał paszport brytyjski i generalnie na to z polską niewiele miał wspólnego, a od tych 10 zapomnieliśmy SLD i Toya golf to jasne, że pisał Polska to mit drugi jest poza lite Politowski i to ich z tego punktu widzenia to dla mnie jest to interesujące, że wreszcie sej przypominamy o o tej polskiej wielokulturowości taki trochę zapomnianej części, które się nazywa, a w tym najbardziej polityczna jest polityczna poprawność pracował w Tychach wzór uprawia może nie, ale decyzję, iż jest to część zboża wartość tego nie zgodził leży mówi bzdury do ministra sympatia działać może tak to dyplomatycznie ujmę natomiast druga dobra wiadomość to Hamleta jest jej ostatnie raporty i nic to czy raport z bardzo dobry raport, który pokazuje, że w konkurencyjności przemysłowej w latach 2 ty się do 19092013 czy rzeczywiście długi 2003 . jest trzyletni okres czasu Polska jest uwaga na pierwszym miejscu drugie osiągnęły w inny, jakby pan mógł wysłać do badania do pana wicepremiera Morawieckiego, ale i niesie to wzmocni drugą dobrą wiadomością w sumie wskaźnik się ma deweloper Inter zagra Gwaze jesteśmy dobrze we wskaźnikach i podobnie Polska obok Korei Południowej jedynym krajem na świecie, który od 2 tysiące osiemdziesiątego dziewiątego roku do dzisiaj ma stabilny wzrost tzw. wielowymiarowe jakości życia oto do pani prof. Pawłowicz to badać archiwa nie wywiązują organizują bale wszystkich złych, ale wszyscy chcemy, żeby ich następcy wydarzenia będą badać wiele błędów my Polacy widzieli jak dla pytania mają zobowiązania ważne jest, aby wniosek z tego taki, że jeżeli się sondażowo pyta Polaków, jaka jest, jaki status gospodarki to zgadzam się to z panem prezesem, że nie wiedzą, o co ich pytam bo gdyby dali dane znali dane to dane uznane międzynarodowo to wiedzieliby przez przez przez całą resztę świata Polska jest traktowane jako ewidentny sukces transformacji oceniali ich gospodarki po swoim indywidualnym położeniu ta jest woda za absurdalne jest to o tyle w gazetach chciałem bardzo dziękuję mówił pan Kamil Wyszkowski wiem, że pani wyzwala w każdym czasie niż to bardzo proszę króciutko i wracamy do naszego badania, bo prezes Grabowski sztuk nie wytrzymuje w rwaniu i może tutaj zrezygnuje z tego komentarza, bo on dotyczył wątku noblistów już 3 troszkę dalej poszliśmy także także rynek drodzy państwo to oni bardzo dziękuję za dobre informacje powiem, że z za euro płaci się w tej chwili 4 zł 36 gr za franka 397, a dolar po 394 funty być może powinien nas jeszcze bardziej interesować 5 zł 59 gr reakcja eurodolara to jest prawie 111, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie indeks WIG 20 na jedno procentowym plusie Kamil GL to, o czym my zaczęliśmy rozmawiać w pierwszej części nie spodziewam się w pierwszej części kadry nie spodziewałem się, że tak długo nam zejdzie 50 % to połowa badanych uważa, że Polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu przy czym 47 % ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a wg 9 % gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu napisano w komentarzu do badania TNS Polska przeciwnego zdania jest 2 na 5 badanych 39 % ich ocenie Polska gospodarka rozwija się zdaniem 37 to jest jednak powolny rozwój i jeszcze jedno, zanim oddamy państwu głosy z badania również wynika, że wśród Polaków przeważają opinie, że sprawy w kraju idą w złym kierunku sądzi tak niemal połowa badanych z kolei niemal 13 respondentów to optymiści 37 % uważa, że sprawy w Polsce podążają z dobrą stronę to jest cykliczne badanie przeprowadzone między piątym 11 zlotego na grupie 1000 Polaków bardzo proszę pani prezes Śląska pan prezes Grabowski już tutaj ze wszystkich masce niezbyt kulturalnie powiedzieć wszystkim nam wytkną, że się nie znamy dlatego tak odpowiadamy w badaniach, jaka jest pani interpretacja uważam, że te wyniki są bardzo interesujący być może zasługują na dłuższą rozmowę i większy czas, jakim od tego jaki my możemy mu poświęcić wydaje mi się, że one są bardzo wielowarstwowy i ja pamiętam, że taka ogólna refleksja, która towarzyszyła mi także tutaj w czasie dotychczasowych spotkań u pana redaktora w ramach zdziwieni, dlaczego tak jest, że my pokazujemy z okresu na okres w ramach dobrych wiadomości, a to, że PKB rośnie albo rośnie więcej niż się spodziewano, że bezrobocie spada przeciętne wynagrodzenie również natomiast ludzie oceniają sytuację jako niezadowalającą i są pesymistami wydaje mi się, że w tej ocenie należy wyodrębnić warstwę diagnozy jej prognozy jeśli chodzi o odpowiedź na dno odpowiedź na pytanie co jest czy jak było wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa takie zakorzenienie w świadomości wielu Polaków tego hasła Polska w ruinie niezależnie od tego jak patrzymy na poszczególne liczby to gdzieś z tyłu głowy w nas dzieje być może to wychodzi właśnie na poziomie takich reprezentatywnych badań, że ludzie tak to, ale przecież rząd ludową polską w ruinie, kiedy muszą bronić się przez negatywną przed negatywną oceną sąd piw mówił, że Polska chce być może odwołała być może nie było to do końca skuteczny w 2 i odwoływanie i to jest ten wątek tego, gdzie jesteśmy natomiast dla mnie ciekawsze jest daremny ciekawsze jest to, że Polacy są pesymistami, że postrzegają przyszłość w ciemnych barwach, a także, że te wskaźniki, o których dzisiaj mówimy obecnie są gorsze niż miesiąc temu ma nowe otwarcie czy dobrą zmianę mamy od dłuższego czasu ja bym chciała dodaje zastanowić się nad tym, o czym świadczy czy pesymistyczne postrzeganie rzeczywistości przekonanie, że sprawy idą w złym kierunku będzie się nam poprawiało czy to jest cały czas Echo tego myślenia, że Polska jest w ruinie czy to jest jakiś odprysk od ceny tegoż czy mamy do czynienia w ostatnich kilku miesiącach nie ma odpowiedzi na to pytanie, a pan Kamil Wyszkowski czy ja bardzo lubię statystykę, więc agencja jednak na ten na to pytanie o kryzys, który Polakom zadana zadano powie nam 1 sposób, że NIP albo właśnie oni znają świata nie uda się go czytać czy inaczej patrzy przez swój pryzmat czy nie mamy do czynienia z takim brakiem edukacji bym powiedział rażące, bo jeżeli się przypomni dane chociażby z południa z północnej Afryki tacie, skąd wziął kryzys migracyjny, skąd wiedziała co działo się głównie z biedy stąd, że kraje arabskiej wiosny czy cała Północna Afryka bliski wschód średnia poziom średni poziom bezrobocia w skrzynce lub wiekowym 1635 lat jest uwaga 84 proc część nimi żadnej pracy dzisiaj żadnej pracy nie mają Pomian Syryjczyków jest po prostu wojna, tym bardziej o pracy normalne niemożna liczyć, że dziś patrzymy na te kraje południa Europy w tym zazdrościmy czasami też się przez 56 lat nie ma pracy wśród młodych osób to my tam jest grubo powyżej 20 % bezrobocie średnio powyżej Emilia zachowań, które w regionach dzielić tak, bo w niektórych regionach jest powyżej 50 dokładnie zaś na południu Hiszpanii chociażby czy Południowej Portugalii w oto umówmy się, że to jest dramat, jeżeli się porównuje z sytuacją w Polsce i jeżeli się termowizji z tymi ocenami nie zgadzają, jeżeli się tego nie wie czy, jeżeli średni błąd Polak nie ma pojęcia o tego rodzaju procesach, które się dzieje nie tak daleko od Polski oto odpowiada w ten sposób na tego rodzaju są z sądem sondażowe pytanie pana pan prezes Grabowski ścigają się z emerytury wzrosną o wyjeździe z pamiętajmy o 1 fundamentalne o 1 fundamentalnym prawie ekonomii tak jak zwanym zjawisku iluzji nominalnej, a my jesteśmy w tym szczególnym okresie deflacji, która trwa już trzeci rok Otóż, jeżeli płace realne rosną ona przykład 3 %, ale w tym samym czasie ceny spadają od 3, czyli nominalnie płace się nie zwiększają, a realnie rosną to dla normalnego Polaka iluzja nominalną zmiany nominalne, czyli to, że płaca musi nie zmieniaj auta zarabia 2 ,51000, chociaż ceny spadają jego siła nabywcza rośnie ono odbiera jako stagnację swojego poziomu życia to zaraz druga rzecz przez swoją ocenę indywidualną ocenia całą gospodarkę on nie wie co to jest PKB, a nie zna tempa wzrostu PKB, a on nie wie co to jest bezrobocie oni liczono spada ciągle rośnie, bo patrzy na swoje płace na swoją perspektywę zatrudnienia na swoją perspektywę utraty tej pracy znalezienie nowej wiele osób nie wie być może mniejsze interesują na pewno nasi słuchacze, którzy doskonale wiedzą, jakie są te dane, bo i na nich mówimy często, ale z drugiej strony jak daleko można odróżnić tę własną perspektywę no to panie dyrektorze to też widać na skalę wynika z każdą godzinę na nowo, żeby zaczął robić lepsze badania to znaczy po każdym pytaniem co ocenia stan gospodarki 2 pytania kontrolne, żeby wiedział czy ten co ocenia wie, o czym mówi Anna haracz dla dzieciaka na asfalt wraz z Górzna kościoła w dobrych badaniach to się robi, dlatego że jak ja wiem co wie co to jest gospodarka, jakimi kryteriami miednica misją ocenia pojawię się przywiązywać wagę do tej jego oceny, bo baliby się zgadzam całkowicie z panią prezes one mają bardzo ważny znaczenie, ale polityczne, dlatego że percepcja Polaków co do tego co się dzieje w kraju w gospodarce ma istotne znaczenie dla polityków, ale dla ekonomistów żadnego no i tak rozmawialiśmy o badaniach w starają się racjonalnie w małych i udowodnić, że ta ocena być może powinna być inna, ale mając świadomość tego, że każdy ocenia indywidualnie, ale wcale ten temat nie zwolni nas z tematów Wielkiej Brytanii, o którym porozmawiamy w części trzeciej może też dobre miejsce przy okazji zdziwienie rozmawiać o o tym, jaka przyszłość czeka Unię Europejską i czy kompromis zawarty na szczycie ze na początku n p . na dno pod koniec ubiegłego tygodnia jest rzeczywiście dziejową wydarzeniem i czy przypadkiem Polska, zanim nie zapłaci najwięcej to w trzeciej części magazynu EKG zapraszam po informacjach lub handlu ekonomia kapitał gospodarka 43 minuty po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studio pani Lidia Adamska pan Bogusław Grabowski w i pan Kamil Wyszkowski drodzy państwo słuchacze to jeszcze w odpowiedzi kontynuacja naszego tematu z pierwszej części magazynu EKG zresztą państwo mogli także wielokrotnie usłyszeć o tym, że informacja, czyli zmiany w kodeksie pracy tak, by nie było wątpliwości zacytuję państwu fragment zapisu, jaki znalazł się, jaki obowiązuje od dziś w kodeksie pracy być może rozwieje to wątpliwości będzie można obejść ten przepis okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranej między tymi samymi stronami stosunku pracy, czyli 1 pracownik 1 pracodawca po przecinku nie może przekraczać przekracza 33 miesięcy 5 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 to tak, by nie było wątpliwości tak brzmi ów zapisem w części zdziwienia wejściem państwa, a dopytać w został wielką Brytanię to znaczy jest kompromis to 1 sprawa będzie referendum premier Cameron jak rozumiem będzie namawiał swoich obywateli, by zagłosowali za na tak, czyli za pozostaniem w po Unii Europejskiej no ale teraz są co właściwie zmienia ten kompromis na czym polega i co on daje lub zabiera daje wielkie pytania zabiera np. osobom, które pracują rosła w Polsce najpierw profilowane są z Polski w najwyższym poziomie abstrakcji pamiętajmy, że doszło do kompromisu, czyli ustępst w w całej Unii na rzecz największego sceptyka rozwiązań unijnych procesu integracji i dalszego pogłębienia integracji, czyli Wielkiej Brytanii, czyli egoizm Europejski został nagrodzony w Europie ustępstwami na rzecz egoisty to w długim okresie czasu źle wróży Unii Europejskiej w długim, dlatego że się te egoizmy mogą pojawić w różnych innych miejscach no np. we Francji po kolejnych wyborach prezydenckich oby nie, ale różnie może być oczywiście wyobrażam sobie, że przywódcy europejscy stwierdzić, iż jest mniejsze zło lepiej z po mi dawać Unię Europejską w długim okresie czasu niż doprowadzić do ich wysadzenia w krótkim natomiast na pytanie co się z tym stanie dowiemy się 2006 . pamiętajmy, że rozkład na razie tuż przed tym porozumieniem rozkład w wielkiej Brytanii sił za i przeciw nim był taki 36 wystąpi ujemny 34 nie występujemy pozostali nie mieli zdania w samej partii konserwatywnej mamy bardzo istotny podział obecny i szef, czyli David Cameron jest za tym, żeby pozostać będzie namawiał do tego Brytyjczyków, a jego konkurent w partii konkurencyjnej mer Londynu mówi nie występujemy i 100 innych parlamentarzystów partii konserwatywnej, więc zobaczymy na poszliśmy na całkowity hazard czy będzie czarne czerwone dowiemy się 2006 . i zobaczymy, kto jest bardziej przekonujący w przekonywaniu Brytyjczyków, jeżeli chodzi o same rozwiązania socjalne pamiętajmy, że do tego co prawda wielka Brytania ma prawo mają też wszystkie inne pozostałe kraje jak przeczyta Magda jest nasza nadzieja na to, że być może za rok albo za 2 będziemy mogli oderwać i Mertens Blake, czyli hamulec bezpieczeństwa i nacisnąć w sprawie 500 plus, bo myślę, że do tego dojdzie, a ja mówiłem dawno dawno temu będzie znowu Grabowski sprawa OFE ze względu na to co sobie będziecie mówili do OFE będzie ograniczony bardzo ponadto Neste finansów publicznych to teraz dokładnie mówi to samo programowi 500 plus, który jeszcze nie wszedł, ale już, mówi że na pewno 20 lat to on nie będzie nie ma takiego jak Hg, w którym jest Grabowski i nie ma, chociaż słowo czy teraz one wolne, a naprawa Boeinga nowa sprawa jest dobrze jak tylko państwu naszym słuchaczom zacytuję fragment myślę, że Tomasz Bielecki Gazecie wyborczej dosyć jasny sposób dokładne zasady cięć muszą być przekuta na przepisy zatwierdzone przez kraje Unii Europejskiej europarlament, jeżeli Cameron wygra referendum wejdą w życie w 2017 roku Polacy, którzy przyjadą na wyspy do 2024 roku będą mieć przez pierwsze 4 lata pracy zawieszoną sporą część zasiłków dla pracowników ponadto wszystkie kraje Unii zyskają prawo, by nowo przybyłym migrantom zmniejszy zasiłki na dzieci jeśli zostawili je w kraju np. dziadków od 2020 roku te redukcje świadczeń na dzieci objęłaby wszystkich także Polaków, którzy już teraz pracują we Londynie Amsterdamie czy Berlinie w Polsce mieszka łącznie 100  000 EUR sierot, których rodzice przebywają za granicą w unii Europejskiej pani prezesa z uważam, że kompromis brukselski skutki jego są dalekosiężne i nie wszystkie jeszcze jak sądzę możemy w tej chwili przewidzieć uważam, że jest to wydarzenie moment bardzo ważne dla Unii Europejskiej w przyszłości, bo rzeczywiście otwiera drzwi do bardzo różnych kroków ze strony nie tylko kraju, który został zapamiętany ze względu na występ pani premier Thatcher, która powiedziała, a błąd my moneyback i można powiedzieć, że w tej chwili dość szczególne szczególne traktowanie Wielkiej Brytanii zostało, jakby potwierdzone ja muszę się odnieść do kwestii zasiłków, bo to z polskiej perspektywy jest eksponowany przede wszystkim natomiast no generalnie widzę to jako problem zdecydowanie mniejszy od tych fundamentalnych pytań o przyszłość Unii Europejskiej, które powstają czy powstały w tym momencie mam wrażenie, że świadomość tego, że z punktu widzenia interesów Polski, a także Polaków mieszkających w wielkiej Brytanii czy tych, którzy chcieliby tam pojechać, ale kluczową sprawą jest, aby Unia Europejska była i żeby Anglia w tej Unii pozostała i wydaje mi się, że taką świadomość mieli także polscy negocjatorzy w Brukseli natomiast wątki, a dotyczące bezpośrednio z zasiłków raczej ja je ocenia w takiej perspektywie bardziej propagandowo politycznej, aby pokazać, że myślimy o Polakach, którzy są tam, aczkolwiek to wątpliwości może być bardzo wiele, ponieważ można sobie zadać pytanie czy z punktu widzenia polskiej gospodarki, a także ekipy rządzącej jakakolwiek Bona nie była rozwiązaniem najbardziej korzystnymi jest zachęcanie Polaków do tego, aby emigrowali do Anglii m. in . ze względu na korzystne warunki zasiłków ma jeszcze taki wątek związany trochę z tym jak Polacy patrzą na Unię to znaczy z tej perspektywy do innej krowy przeczytałam gdzieś badanie na temat tego jak ludzie oceniają rozwiązania dotyczące zasiłków i 3 fakt, że osoby pracujące w jakimś kraju unijnym, ale posiadający członków rodziny w Polsce czy to jest właściwe słuszne sprawiedliwe, aby przysługiwały im zasiłki tak jakby te dzieci były z nimi w i dla większości osób było to rozwiązanie nie do końca właściwe, że to może nie ma aż tak głębokiego uzasadnienia, żeby się tego domagać jest jeszcze 1 chorzy wątek, który można, by przy wołać w kontekście tego jak my patrzymy na siebie, a także na innych, którzy mogliby być w naszej sytuacji mamy w Polsce bardzo dużą społeczność Ukraińców pracujących legalnie nie są co prawda obywatelami państwa Unii Europejskiej ale gdyby wyobrazić sobie rozpoczęcie dyskusji na temat tego, że legalnie pracujący ukraińscy w Polsce powinni otrzymywać zasiłki na swoje dzieci, które pozostawili na Ukrainie czy mielibyśmy podobne podejście do tego, jakie prezentujemy wtedy kolejowego w tanich jak najbardziej czy też bylibyśmy wtedy zdecydowali, że to jest sensowne i sprawiedliwe bardzo dziękuję i pan Kamil Wyszkowski już są tak premier mówiła nam, że to jest koszt te utrzymania jedności Unii Europejskiej Włoch Wielkiej Brytanii w unii nie będzie to już w ogóle nikt nie będzie od tych zasiłkach miał z kim rozmawiać pan Kamil Wyszkowski pesymiści, słuchając dyskusji też polskich mediach jest 1 z moich zdziwień Ależ pan oba w, że Konrad Adenauer i Robert Schuman się w grobie przewraca im także Zaremba ten koncert narodowych egoizmów, bo on bowiem patrzeć na wspólną Europejską szerzej czy patrząc właśnie na, ale to co się dzieje na bliskim Wschodzie chociażby na za zajęcie Krymu na torze mamy prawdopodobnie broń nuklearną już na Krymie na pewno obwodzie kaliningradzkim patrząc na to, że napły w imigrantów jest inspirowany politycznie ze Wschodu tak to ujął jest nastawiony na to, żeby Unię Europejską rozsadzić środka, jeżeli patrzymy na konkurentów Davida Camerona Tesco niejaki Jeremi przecież się lider partii pracy Jeremy Corbyn, który jako jedynie wtedy głosował za nieprzyjęcie Polski Donato, kiedy Polska, kiedy przeważyło polskie członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim jest obecnie liderem partii pracy z konkurentem dla Davida Camerona wielka gra wzrastała przysporzenia premier ogłoszonej nic zdrożnego ręczy za największego sojusznika Polski rząd, ale za te wszystkie elementy żyje się nawzajem zebrali ślady zebrali razem to naprawdę rozmowa o kwestii zasiłków dla tych 100  000 EUR sierot polskich jest na marginesie szczególne rozwiązania lub, jeżeli się go znakomicie szerszego obraz na małych i powinniśmy go dokończymy spod taśmy chuchać dmuchać na wspólnotę Europejską zrobić wszystko, żeby się wpisywać w grono euroentuzjastów i tych krajów, które Europe Europa i Unii Europejskiej wzmacniają ani osłabiają czy to nadal formalnie do morza winami wynik rozbicie zarówno rządzących, o czym pan Korwin-Mikke to umówmy się to jest temat osobną debatę z bardzo się w wiele złego robi ich wołanie w magazynie EKG w dal K2 to zanim właściwie nie zrezygnuje ze zdziwienia, bo chciałbym państwu jeszcze się odnieść do 1 sprawy, ale też wciąż ten sam temat dotyczący umów o pracę i tego co się zmienia przypomnę w życie wchodzą dziś przepisy mówiące o tym, że z 1 pracownikiem firma będzie mogła zawrzeć najwyżej 3 umowy czasowe ich łączny czas nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące pani Justyna słuchaczka napisała kilka chwil temu tak to napisał, że szlag mnie trafia jak słucham teoretyków i umowach o pracę to on z po czy wiecie jak to jest, kiedy bardzo często pracodawcy muszą płacić wszystkim wszystko tylko niech sobie czym możecie na ten temat powiedzieć wszyscy użalają nad pracownikami, aby im ulżyć a kiedy ktoś użył ludziom stwarzając, stwarzając miejsca pracy czy to jest sprawiedliwe, że pracownikowi należy się urlop, a pracodawcy nie jest to 1 z przykładów są tylko kiedy z zrozumie cie, że to w nas powinniście dbać o nas, czyli pracodawców przepraszam za innych aut taki zamach na murze pani Justynie odpowiedzieć, a jeżeli przez kilkanaście lat byłem prezesem różnych firm to jestem pani Justyna teoretykiem to jest 1 rzecz, więc proszę się na drzewo pozostawmy anons o konkretne są oni również powiedzieć właśnie chce pani Justynie odpowiedzieć i diewięćdziesięciu procent wszystkim albo 100 % pracodawców Otóż, ale niestety mediom i ekonomistą polityką wygłosił coś takiego, że to pracodawca ze swojej części płaci za pracownika musi mu władzy wyprowadzić zasiłki za niego płacić ZUS za niego płacić co tak Chwałowice tego pracodawcy, który włożył majątek musi iść, ale pracownik nie da się co w takim razie proponuje tym pracodawcom ich wszystkich wyrzucą z tej roboty i zostawią wszystko całą nadwyżkę dla siebie Otóż firmie się tworzy wartość dodaną tworzy ją tak samo pracodawca, który daje swój talent i kapitał, jaki pracownik, który daje swój talent i pracy i nikt nie jest w stanie powiedzieć z jakiej części tej wartości dodanej, którą współtworzy pracownik wypłaca się te wszystkie świadczenia, więc pani Justyna gorszy naprawdę nie było opowiadać bzdur i ich zwalniać ani tak bardzo cierpi z powodu tych pracowników niech pani wszystkich zwolni ani przez nich pani sama w sobie to wartość dodaną kapitał i swoim pomysłem wypracowuje ratusz myślę, że po prostu w nim podać swój pogląd pani zna nasza słuchaczka bardzo dziękuję, że porażenia tych umów Vivendi i zechciał do nas napisać ma prawo z nami polemizować, a Kamil Wyszkowski, a jak pani jest właśnie będę bronił pani Justyna ma rację nie jestem teoretykiem George Wallace uronić ani z GL jedno pracownik ONZ od 15 lat mogę powiedzieć sobie jednak z tym biurokratom co gorsza jest pani sceny powiem tak, że ma pani rację w tym sensie, że pracodawcy w Polsce są bardzo często poddawani nieetycznym praktykom na różnych poziomach też czasami mówimy opresyjny my jako opresyjny kontrolach aparatu skarbowego, o czym warto powiedzieć też tutaj czasami mówimy o rzeczywiście duże ilości obciążeń też tzw. psychiczny, który na pracodawcach wiszą przy przypomnę państwu bardzo dobra analiza Ministerstwa Zdrowia, która pokazuje ile jest tych najbardziej koszt to chłonny i wzrastających świadczeń medycznych na poprawę zdrowia z listy chodzi o długotrwały stres wnioski wnioski są takie rzeczywiście w pracę wypracowaliśmy sobie z tego rodzaju model kapitalizmu w Polsce taki, że na tych pracodawcach, którzy tworzą polskie PKB, czyli małych średnich przedsiębiorcach za dużo położona na ich barkach, jeżeli nie wytworzymy z kultury pracy etyki pracy tych elementów takich bym powiedział buforowej ty też chronią tych pracodawców przed nadmiernymi obciążeniami NATO niż w końcu wywrócą, choć zgadzam się też jest z opinią pana prezesa, że nie można też sprawy kłaść jednostronnie to pracodawca pracownicy razem z pracodawcą tworzą sukces przedsiębiorstwa nie są na bardzo nas o wartość dodaną, z którą się płaci składki na ZUS na ochronę zdrowia i t d. Andrzej Buła wydawca płaci z własnej kieszeni bardzo państwu dziękuję, bo świat dziś jednak było parę punktów, w których można było się różnić bardzo dziękuję pani Lidia Adamska dziękuję bardzo pan Bogusław Grabowski bardzo dziękuję, ale Kamil Wyszkowski również bardzo dziękuję nie pomaga zamykanie wydawcą dzisiejszej audycji jest Tomasz Kopka realizował ją Adam Maciejewski także bardzo dziękuję czas na informacje po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał gospodarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA