REKLAMA

Komisja Wenecka ostro krytykuje zmiany w Polsce - komentuje prof. Marcin Wiącek

Post Factum
Data emisji:
2016-02-29 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 7 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś w poniedziałek, a nie znam jest już pierwszy gość pan dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór na wieczór chcemy rozpocząć rozmowy o 3 tego co stało się dość gorącym tematem w mediach, a mianowicie w weekend wyciekł do Mariusza dokładnie GazetaWyborcza opublikowała w sobotę projekt opinii komisji weneckiej jest dotowana Rozwiń » 26 lutego on nie jest dostępny na oficjalnej stronie komisji weneckiej wziął sprawdzaliśmy czy przed chwilą, ale już się z ważnych wypowiedzi na temat tego projektu politycy, ale również pan prezydent zdążył się wypowiedzieć, używając określenia o przeciek wobec tego dokumentu czy też raczej upublicznia tegoż dokumentu za nim samym dokumencie rozmawiamy to bardzo się chciało od pana dowiedzieć w jaki sposób komisja wenecka funkcjonuje czy to jest tak, że jak w przypadku Polski nasz minister spra w zagranicznych poprosił oficjalnie opinię i trzeciego czy komisja wenecka zawsze w ten sposób działaczom, że siedzą w gabinecie w Wenecji pewnie na bok, gdzie ma być komisja wenecka i czekają aż ktoś tam prawda listonosz przyjdzie pora to list od rządu tam w Portugalii czy czy też oni sami monitorują sytuację w różnych krajach UE, gdy chodzi o opinię takie jak mamy tutaj do czynienia to komisja wenecka działa na podstawie odpowiedniego wniosku to może być mięso pochodzące od państwa bądź może to być wniosek pochodzący, od którego z organów rady Europy nasz nadzór zgromadzenia parlamentarnego 3 sekretarza generalnego rady Europy, a im wówczas jeśli taki wniosek wpłynie o wydanie opinii n p . na dotyczącej projektu ustawy czy projekt zmiany konstytucji, ponieważ takie też się zdarzały mu to wówczas spośród osób będących członkami tej komisji wyznaczono wyznaczana jest grupa sprawozdawców, których zadaniem jest przygotowanie projektu opinię i następnie po przygotowaniu tego projektu jest on rozsyłane do wszystkich członków jak również do rządów, po czym komisja wenecka zbiera się na posiedzeniu plenarnym właśnie w Wenecji to jest do zasady 4 × w roku i taka, że taki projekt jest już przyjmowane mu niekiedy z pewnymi poprawkami jako inne jako ostateczna opinia, że skądś biorą członkowie komisji weneckiej są wybierani w głosowaniu członkowie komisji weneckiej to są osoby niebędące ekspertami z zakresu prawa publicznego prawa Konstytucyjnego czy prawa Międzynarodowego, które są mu ranę nominowany na czteroletnie kadencje przez przez każde z państ w rady Europy jak również innych państ w, które też remis kilkanaście państ w które, która też z współpracują jako członkowie stowarzyszenia właśnie z komisją nie jest komisją wenecką inne i to jest 1 płaszczyzna, jakby działań tego podmiotu natomiast myślę, że warto wspomnieć, że komisja wenecka również prym w koordynuje można powiedzieć o współpracę między sądami konstytucyjnymi państ w rady Europy ona polega na tym, że mam inne komisja prowadzi ona taką bardzo niezwykle rozbudowaną i bardzo przydatną dla praktyki bazę internetową, do której z każdego sądu Konstytucyjnego oraz na kwartał są przesyłane streszczenia w języku angielskim francuskim najważniejszych orzeczeń danego sądu Konstytucyjnego nie w tym w tym czasie inna i jak na tej podstawie powstała naprawdę niezwykle przydatna jedyna na świecie baza orzeczeń sądów konstytucyjnych kilkudziesięciu państw zaopatrzona w niezwykle dokładną precyzyjną wyszukiwarkę i jest to też 1 z bardzo istotnych aspektów działalności właśnie właśnie komisji komisji weneckiej Tomusia do dziś jestem zaskoczony, bo jeśli jest taka baza jest taka mamy dostęp do tego jest do historycznych dat decyzji organów o zgodności pewnej niezgodności z konstytucją tak dalej toczą dyskusje o polskim Trybunale Konstytucyjnym np. nie powoływano się na tym przykładzie sięgnięto do tej bazy to jest coś ciekawego, że z tego co pan mówi Adam jest jakaś monstrualna wiedza o różnych często krytycznych przypadkach taki gest, który można, by się, że w tym nie było dyskusji publicznej Renato prawdy natomiast monopol, bo dzisiejsze rozmowy z panem pewnie się pojawi nam być może zaradnym, a może powiem tak bardzo się nazwa kod ICS jest to jest to naprawdę jest można do niej do niej trafić przez stronę internetową komisji weneckiej i można tam odnaleźć się teksty w konstytucji teksty usta w o sądach konstytucyjnych jak również tak jak powiedziałem najważniejsze orzecznictwo skatalogowane zaopatrzone właśnie w taki teza urosły gdzie, gdzie po słowach kluczowych można znaleźć orzeczenia naprawdę dotyczące wszelkich możliwych problemów konstytucyjnych otwieramy wystawę, którą wpisujemy ustawy naprawcze w Turynie w kuchni w wyskakują różne historie z ustawy o sądach konstytucyjnych i ich nowelizację z pewnością tam się znajdą w jaki sposób funkcjonuje, jaki status ma dokument, o którym wspomniałem zostałby upubliczniony w to jest tzw. wstępna opinia miała przed sobą wydruk tego dokumentu, bo to jest coś co narusza pan zostać kluczową sprawę skoro mogą, by pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że nastąpił przeciek, jaki status tego dokumentu to, że jak mam teraz, gdy w studiu Radia TOK FM to znaczy, że wolno go upubliczniać nie wolno czytać coś tylko między komisją wenecką, a rządem w państwa, którego dotyczy cóż to jest nabyliśmy przyjęli, że to jest forma pewnej korespondencji między komisją wenecką, a rządem czy przyrządami 33 osobami będącymi członkami komisji weneckiej to dobry ja bym powiedział, że niezależnie od tego czy jak dokładnie dochowano tutaj procedur i jest to dokument mający status informacji publicznej i dlatego nie widzę nic złego w tym, że on został przekazany do do publicznej wiadomości o w zatem mamy dokumenty co wiem, że wstępną opinię wstępną opinię którą, który ma być rzekomo została do do poszczególnych aktorów tego procesu rozesłane i oprócz tego, że tam opis sytuacji to tam są pewnie też zalecenia i interes w tańcu z zaleceniami PN-EN ISO nie w tym znajduje się przede wszystkim RM w opinii dotycząca ustawy z 22 grudnia ubiegłego roku, nowelizując ustawę o Trybunale Konstytucyjnym jednak również jest tam poruszona kwestia legitymacji w Trybunału Konstytucyjnego do wydania wyroku w sprawie tej nowelizacji przypomnijmy, że 0809. marca została wyznaczona rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca właśnie tej nowelizacji 22 grudnia w jej w UE przypomnijmy, że pojawiały się pewne wątpliwości co do tego czy Trybunał ma możliwość wydania wyroku w tej sprawie prawda, ponieważ w tej chwili skład Trybunału Konstytucyjnego w liście 12 sędziów, a wedle przepisów tej ustawy o pełny skład to jest minimum 13 sędziów i pojawiło się pewne wątpliwości czy Trybunał ma możliwość wydania orzeczenia właśnie w takich warunkach i w tej opinii jest napisane, że Trybunał w oparciu o bezpośrednio konstytucję ma upoważnienie do wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie jest to i osobnym też 1 z takich ważnych konkluzji inne tej tej opinii tam pada takie stwierdzenie, że jeśli zostaje uchwalona ustawa, która pełniła w w z tak fundamentalny sposób modyfikuje procedurę przed Trybunałem Konstytucyjnym zasady organizacji to taka ustawa powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny, zanim jeszcze wejdzie w życie, zanim zacznie być stosowana i i myślę, że to będzie istotny argument dla dla Trybunału Konstytucyjnego właśnie tu się zbierze 0809 . dnia marca co do własnej legitymacji do wydania orzeczenia w tej sprawie, ale czy to oznacza, że Azoty to, o czym czytamy w dokumencie, którym pan mówi, czyli wstępnej opinii o winie czy ty to w taki sam jej z taką samą mocą będzie w końcowym dokumencie, który tam 1112 . marca ma komisja wenecka ogłosi czy tak czy inaczej pozostanie to opinia prawda czy nazwiemy ją wstępną opinię czy nazwiemy ją już rząd opinię zatwierdzoną przez przez komisję wenecką in pleno co nastąpi właśnie na z tego 312 marca to tak czy inaczej jest tylko wnieśli z prawnego punktu widzenia nie ma ona charakteru wiążącego to nie jest wyrok to nie jest tak jakby n p . Europejski Trybunał praw człowieka wydał wyrok, który formalnie w świetle prawa Międzynarodowego wiąże państwo jest to opinia jest rekomendacja, która może też w cudzysłowie wiąże siłą autorytetu organu, jakim jest komisja wenecka jak również małą wydaje się, że tego typu rekomendacje czy zalecenia co do zasady powinny być respektowane przez państwo w świetle ogólnej reguły czy nakazu respektowania zobowiązań międzynarodowych i i takiego postępowania te państwa respektują to zazwyczaj tak zazwyczaj tak to się udaje mu za chwilę powrócił do rozmowy pan dr hab. Marcin Wiącek katedry prawa Konstytucyjnego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest naszym gościem 17 min po osiemnasty po informacjach wracamy w post factum, a jeszcze 3 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś jest 9 lutego poniedziałek bardzo dziwny dzień rozdartego to jest efekt taki dzień w muszą być odpowiednio na to, żeby taki dzień był jak dziś, więc jeśli pasożyt się dziwnie czują to właśnie, dlatego że ten dziwny dzień 16 lat występuje do dziś jest z nami pan dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze dobry wieczór dobry wieczór w pierwszej części naszej rozmowy pan opowiadał o tym jak funkcjonuje komisja wenecka w jaki sposób powstaje też powoływana, ale też w jaki sposób wydaje swoją opinię mamy do czynienia mamy za sprawą, których głośno od soboty, kiedy opublikowano w Polsce upublicznione, bo taką opinię czy też wstępną opinię, kto patrzy na pierwszą stronę tej opinii opatrzoną godłem komisji weneckiej draftu opinii i przechodzimy do zawartości też opiniowany w ich mówiło o 1 rzeczy, która dotyczy okres około 3 Trybunał Konstytucyjny w Polsce, ale to niejedyna rzecz, bo jak rozumiem w we wstępnej opinii jest próba odniesienia się do innych spra w związanych z kryzysem tak tak zasadniczą ty częściej opinii stanowi odniesienie się do przepisów ustawy z SLD 2 grudnia 2015 roku modyfikujące jej zasady postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i jak to są m. in. reguła zgodnie, z którą Trybunał Konstytucyjny nie powinien rozpatrywać wszystkie wnioski wg kolejności wpływu chciałem tylko zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny działa na podstawie 3 różnych typów środków zaskarżenia wniosek skarga konstytucyjnej pytanie prawne i jej skarga konstytucyjna pochodzi od jednostek od ludzi osób prawnych pytanie prawne od sądów, a wnioski płyną wnioski np. grupy posłów prokuratora generalnego prezydenta i jego w odniesieniu do wniosków wprowadzono chowa się stało z Sylwią grudnia zasady, że mają one być rozpatrywane wg kolejności wpływu i jak opinia, że projekt opinii w tym zakresie jest krytyczny z 1 strony na twórcy tej tego projektu dostrzegli, że istnieją państwa, w których prowadzona jest taka reguła, że Trybunał Konstytucyjny powinien rozpatrywać sprawy wg kolejności wpływu natomiast zawsze jest pewien taki wynalazek klauzula, która pozwala na odstąpienie od tej zasady w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach i szczególną frajdę szczególny nacisk został po po postawione na to, że sąd Konstytucyjny czasami może spaść być zmuszony do tego, żeby zawiesić postępowanie w jakiej sprawie n p . wysyłając pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą zajść może zajść taka sytuacja i wtedy jeślibyśmy bezwzględnie przyjęli tę zasadę, że każdy wniosek wg kolejności to takie pytanie prejudycjalne blokowało blokuje, ale jak na kilka miesięcy albo nawet więcej inne możliwości w ogóle orzekanie przez sąd Konstytucyjny zresztą nasz Trybunał Konstytucyjny kilka miesięcy temu wystosował pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej śmiech mieliśmy do czynienia z taką z taką sytuację emisji to pierwsza z płaszczyzn osierocenie krytycznie właśnie przez przez komisję wenecką czy przez przez sprawozdawców w tej opinii druga kwestia to jest temu problem składu Trybunału Konstytucyjnego przypomnę, że w nowelizacji z bez tego 2 grudnia wprowadzono zasadę, że każdy wniosek tu znowu podkreślam wniosek nie skarga konstytucyjna pytanie prawne jest rozpatrywany przez pełny skład Trybunału pełny skład, czyli zgodnie z tą nowelą co najmniej 13 sędziów jak również wyrok ma może zapaść większością 23 głosów i podkreślono w tej opinii również, że może tak teraz takie rozwiązanie doprowadzi do do istotnego utrudnienia pracy Trybunału Konstytucyjnego n p . jak zajdzie konieczność wyłączenia sędziów z jakich przyczyn i będzie to więcej niż 2 sędziów to wówczas Trybunał będzie pozbawiony możliwości wydania orzeczenia i to jest też zdaniem autorów tej opinii dyskusyjnej wątpliwe, gdy natomiast chodzi o tym, większość się w 23 potrzebną do wydania orzeczenia to dostrzeżono w tym projekcie czy istnieją państwa, gdzie wyroki sądów konstytucyjnych w różnych sprawach zapadają w 2 właśnie większością zwykłą większością kwalifikowaną np. większość 23 głosów w dobrym przykładem jest pies jest Republika czeska, gdzie tam jest zapisane już w ustawie o sądzie konstytucyjnym, iż stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy może zapaść decyzja jest za stwierdzeniem niekonstytucyjności ustaw musi się też co najmniej 9 sędziów do 15 w ale autorzy opinii dostrzegając tło międzynarodowe jednak zwrócił uwagę na treść polskiej konstytucji, która mówi w artykule stać miesiąc ust. 5, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów i ich zdaniem autorów opinii z konstytucji wynika, że Trybunał Konstytucyjny orzeka zwykłą większością głosów, a więc de, o ile teoretycznie byłaby możliwość prowadzenia takiej większości 23 to jednak powinna ona się odbyć w drodze zmiany konstytucji, a nie na poziomie ustaw zwykłych TM kolejne kwestie, które zostały poruszone w tej opinii w tym projekcie opinii to reguła zgodnie, z którą rozprawa może odbyć się rozprawa przed Trybunał Konstytucyjny może odbyć się na jej najwcześniej na 3 lub na 6 miesięcy to w zależności od składu orzekającego od momentu zawiadomienia uczestników postępowania, czyli jest taki okres na dosyć długi i nie na autorzy opinii zauważyli, że to może być też wątpliwe z punktu widzenia wydajności sprawności działania Trybunału, bo nie zawsze jest to konieczne do plus kolejka sprawdź no właśnie, więc nie zawsze jest to konieczne a wciąż też podkreślono, że do do procedury przed Trybunałem Konstytucyjnym znajdują zastosowanie ma swoje standardy w szczególności art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka, czyli prawo do rzetelnego procesu w tym, w którym mieści się prawo do do wydania orzeczenia bez nieuzasadnionej zwłoki i na 1 z przesłań tej opinii jest to, iż nawet zastosowanie tych rozwiązań z ustawy z desek w 2 grudnia 2015 właśnie może prowadzić do takiej nieuzasadnionej zwłoki i karze i utrudnić istotnie działalność Trybunału Konstytucyjnego w ciekawe jest prawdopodobnie dla prawników arcyciekawa lektura tejże opinii wstępnej opinii, dlatego że w dla laika to być może niezbyt interesujące rzeczy n p . czy dana dwudziestej drugiej stronie, kiedy mówi się o podziale o trójpodziale władzy o tym, że te władze powinny mieć państwo powinno zapewniać im jakąś równowagę też porządek prawny powinien zapewniać równowagę, żeby żadne z tych 3 władz nie była nie wpływa na inną lub też, żeby nie było niebezpieczeństwa, że w jeszcze będzie większość jakaś partia wygra wybory będzie miał większy to zmieni zasadniczo Zosia jakieś reguły funkcjonowania państwa i proszę bardzo na stałe wyspy drugi przykład szedł w Rumunii i Chińczyk komisja wenecka bardzo w Tychach w taki płot Rumuni w 2012 roku w ich tutaj opisuje właśnie przypadek jakiś czy to oznacza, że strony te opinie komisji weneckiej tory z 1 strony za z 1 strony one opierają się na takich podstawowych regułach, które wszyscy znamy mówimy o demokracji parlamentarnej, a z drugiej strony też taką myślą mówi tak to u nas w Europie, bywa że poprzez zwróćmy uwagę w takich Rumunia albo w Portugalii albo swego czasu w panelu się, jakby chciał jak komisja wenecka czas nie chciała pokazać, że przyjmujesz różnorakie rozwiązania i zwrócił uwagę, iż w pewnym w pewnym sensie, mówi że jest jakiś wspólny nie tyle jasny system co pewna tradycja albo praktyk, a nawet rzekłbym tak tu kilkakrotnie w dokumencie znalazłem takie takie sformułowania, które by mówiły o tym czy zgadza się pan z tym, że to praktyka taka zazwyczaj czyniliśmy tak albo czyni się taka nie inaczej czy jest to bardzo cenne, że już komisję wenecką odwołuje się do swoich wcześniejszych doświadczeń prawda, ponieważ ów w w w Europie zdarzały się różnego rodzaju nazwijmy to kryzys Konstytucyjny czy nieporozumienia związane ze wyborem sędziów sądów konstytucyjnych i tutaj rzeczywiście jest zacytowana 1 z takich opinii w sprawie w sprawie Rumuni i nie mniej myślę, że to jest dobrze, że pokazuje się pewne tło i jak komisja odwołuje się do swoich wcześniejszych doświadczeń, aby na tym dna na tej podstawie no sformułować jednak mogą dosyć krytyczne wnioski na odnoszące się do sytuacji, jaką mamy do czynienia w naszym w naszym kraju na grunt nie można zapominać, że w tej opinii i komisja wenecka odnosi się również do do kwestii składu obecnego składu Trybunału Konstytucyjnego to jest to jest jeszcze kolejną kwestią, której o, których tutaj jest mowa w bo dostrzeżono, iż aktualnie jest 12 orzekających sędziów plus uważa też 2 trójki to zresztą tuje są są ci sędziowie nazywani sędziami październikowymi i sędziami grudniowymi i też też tutaj jest jednoznaczne stwierdzenie, iż ta sytuacja nie może już w dłużej trwać, więc też związana, ale jak piszą jak w tej sprawie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny w grudniu i nie ubiegłego roku jej Trybunał wyroku z 3 grudnia stwierdził, że podstawa prawna wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w październiku była zgodna z konstytucją w zakresie odnoszącym się do 3 sędziów, a niezgodne z konstytucją w zakresie odnoszącym się do sędziów, których kadencja miała się rozpocząć w grudniu i UE pada w tej opinii stwierdzenie, iż obowiązkiem organu władzy publicznej w polskich jest wykonanie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego inny nie odnalazłem co prawda jednoznacznej recepty na to jak to należy uczynić i stwierdzono tam niż Sejm powinien uchylić uchwały wydane w oparciu o niekonstytucyjne przepisy tak napisali tak jest napisane paść to zaraz w tej zaś walczyć to takie sformułowanie oraz dość ostre nazywa się do niczego do rządu suwerennego no właśnie tak jest napisane notować będzie w tej oficjalnej już nieźle zarobić prawda Ano zobaczymy czy to się czy takie stwierdzenie się one się utrzyma, ale i jest to 1 z konkluzji, że należy właśnie w ten sposób postąpić bezwzględnie powinien być wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia ubiegłego roku w no i zobaczymy w przyszłość przy przyniesie nam wiedzę na ten temat co pokaże przydatność, ale to co już mamy do czynienia została upubliczniona przypomnę, o czym rozmawialiśmy dzisiaj to jest wstępna opinia wraz z tą opinią, a naszym gościem był pan dr hab. Marcin Wiącek katedra prawa Konstytucyjnego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję 1836 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach Radia TOK FM wejdziemy razem z dr. Piotrem Osęką wzrostu w politycznych oraz funkcjonariuszami i będą do domu gen. Jaruzelskiego w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA