REKLAMA

Dlaczego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzbudza tyle emocji? Rozmawiają Zbigniew Gluza i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-03-01 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tłumaczenie zdjęć i Czcibor trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Zbigniew Gluza szef ośrodka karta dzień dobry witam państwa Narodowy dzień żołnierzy wyklętych może zaś nie ma takiego pytania o ten termin to pytanie, które w tej chwili budzi najwięcej kontrowersji najwięcej dyskusji trzeba żołnierze wyklęci to nie jest termin worek, do którego wrzuca się bardzo różne postaci koniec końców się niewiele mówi co mówią o genezie tego Rozwiń » wszystkiego, bo termin został zbilansowany to do czynienia z taką skalę jak dzisiaj, bo dzisiaj to już mamy pewien rodzaj mitu i dba też zastanowić, bo ten dzisiejszy dzień to pokazuje, że udało się wylansować ten fragment historii jako 1 z najważniejszych w ogóle, ale ten ten pierwszy momentu 90 drugi rok wystawa ligi Republikańskiej, która nazwała tę grupę podziemia zbrojnego w ten sposób potem po 6 latach album z kilkuset zdjęciami to było pierwsze kroki w gruncie rzeczy termin zupełnie nie był upowszechnia one More, a potem się okazało, że jest użytecznym z różnych powodów i i coraz bardziej lansowany to paradę zresztą, bo rzeczywiście ta ta grupa pod ziemia została w jakby wydobyte z Ns czegoś co to było nieobecnością taką tanią linię kas to całkowitą nieobecnością w świadomości wżyciu publicznym w interpretacji historii tak dalej i w ciągu teraz już nie długiego czasu na doszła do sytuacji, kiedy nagle poprzez nią mówi się historii co jest w sporą przesadą poza tym to jest także, że z próby, jakby przekroczyli przekroczyliśmy wszyscy pewną granicę my sami uczestniczyliśmy z ty w tym VAT a jakby opowiadaniu o tej historii, bo nam się wydawało, że rząd tak grupa ludzi został potraktowany w sposób bezwzględny przez historiografię komunistyczną i po a, ale także przez świadomość społeczną nikt mi do głowy nie przyszło, gdy zajmowaliśmy się w latach osiemdziesiątych jako jako kartę podziemnej potem jako ośrodek już legalnie tą wojną po wojnie, bo tak nazywaliśmy ten okres, żeby można będzie też żołnierze i potraktować jako głównych bohaterów Polski dwudziestego wieku, a tak jest teraz moim zdaniem dzisiejszy dzień pokazuje, że udało się stworzyć mit tych niezłomnych powojennych, kto to, którzy mają być standardem także dla współczesnej polityki życia społecznego to jest sąd, a w pewnym sensie oderwane od odciągów historycznego i to jest trochę nieszczęsna, bo wydaje mi się, że źle wcale niedobrze robi w tej grupie ludzi, że oni nagle są ewidentne sztandarem 11 strony politycznej oni byli z różnych z formacji oni byli oni walczyli o różną Polska ani oni nie będzie żadną jednorodną formacją byli przede wszystkim z tragicznymi ludzi, bo to to wie, w jakich warunkach się znaleźli było syn potworne w gruncie rzeczy ich los był potworny w każdym sensie, nawet jeżeli się udało przeżyć to to co weszli ten śmietnik Peerelu, w którym potem zostali Sii, z którego się bardzo trudno było wydobyć jak byśmy próbowali w końcówce lat osiemdziesiątych ich nagrywać to oni się w zasadzie wszyscy bali już byli dość ciekawymi ludźmi w UMŁ Kinga w wielu z nich w końcu się od zdarzało, ale ale z jakim trudem to oni byli przed tron samymi ludźmi w większości TFI przed tron siłą mówi, iż te dziesięciolecia, jeżeli ktoś z nich jeszcze żyję, bo to są nieliczne przypadki to tom na 3 zapewne ma jakąś satysfakcję, że ta cała formacja doszła do głosu w taki sposób, ale też musi dziwić tak jak powstańcy warszawscy nagle są noszeni na rękach, bo to jest sytuacja nie jak by przedziwna zloty taka, jakby przesadna to jest jak ktoś ma taką takie doświadczenie traumy jak powstańcy warszawscy czy ci żołnierze wyklęci to taka seria kasie nad nimi odbywa musi dziwić oni zdani, ale wierzy pan mówi o lansowaniu pewnego mitu to mit potrzebuje pewnych koniunktury, żeby zostać lansowanym czy to leżało ono w interpretacji historii w ogóle to znaczy to bym to po pierwsze, to, że oni właśnie zostali tak zupełnie jest jakby starcie z powierzchni pamięci, bo w ogóle ich nie było i ich nie było nawet baśnie żyjących to znaczy ich nie było TOK także nawet trochę na własną na własne życzenie, ponieważ oni już po tych latach uważali, że wracanie do tej przeszłości jest w systemie komunistycznym zupełnie niemożliwe Bad Boys na razie na kolejne represje i to bez żadnych cudzysłowów ani się po prostu bali, że jak zaczną o tym, opowiadać to ona nastąpi kolejny cios myśmy zaczęli te nagrania 80 w 1987 roku i my wtedy wiele osób nam odmawiało jeszcze ciągle mówiąc uważano za wcześnie i po paru latach się zmieniła, ale alei, ale jednak widać było jak to bardzo jest w z pamięci odsłonięto jak nie można ciągle rotują może zapytam tak też właściwie co było tym wspólnym mianownikiem dla tych grup poza owym zniknięciem z historii czy czy było coś jeszcze to przede wszystkim niepodległość moim zdaniem to jest kluczowe zupełnie sprawę, że oni nie pogodzili się z utratą niepodległości, kto tam przy pełnej przytomności umysłu na przełomie wtedy z tego 0405 . roku można było to zobaczyć jednoznaczna Polska nie zyskiwała niepodległości, mimo że była wśród sprzymierzeńców i zwycięzców drugiej wojny była po ja uważam, żebyśmy przegrali drugą wojnę całkowicie to znaczy, że myśmy nie umieli tak prowadzić polityki, żeby być w gronie zwycięzców decydować o kształcie Europy powojennej Kazan Zana zdecydowaną ta polityka władz moim zdaniem fatalny w wielu wymiarach i chili w BRE, którzy nie złożyli broni to oni po prostu z walczyli w imię niepodległości nadal mając nadzieję na trzecią wojnę lub inny wymiar rzeczywistości zresztą to tanie, bo także całkiem to było pozbawione sensu, dlatego że alianci brali pod uwagę wchodzenie w relacji z podziemiem tylko, że okazało się to jednak nieskuteczne jest po prostu Jan Nowak-Jeziorański kiedyś tłumaczył, że przy takiej penetracji podziemia metodami to czekista ski mi to po prostu właściwie nie ma jak tego robić można było to zrobić pod gestapo nie można pod NKW GI oś i po prostu już nie wierzono, że te formacje mogą być samodzielne na terenie zajętym przez komunistów i w końcu zrezygnowano i to zmniejsza z roku na rok było widać, że to do podziemi słabnie, bo to niema już niema już maturę niepodległej Polski oni przegrali z musieli zresztą przegrać nie było żadnej szansy na zwycięstwo tout est to była ewidentna, ale ta ich pozostałości czy to, że oni nie rezygnowali i tusz, pomijając wszystkie są to boli czasem nie mogli wrócić do zwykłego życia jak próbowali to też byli zabijani, więc w sumie też ratowali życie, ale z punktu widzenia ideowego to można i ich potraktować jako przedłużenie Rzeczpospolitej i w tym sensie, jeżeli się interpretuje historię w ten sposób, że za głównych bohaterów bierze się tych, którzy nieśli niepodległą to się do tego nadają i w tej sytuacji powrót do nich jest naturalny jak tylko ty dziś nie sądziłem, że oni mogą wyrosnąć ponad wszystko ponad polskie państwo podziemne ponad 3 w gruncie rzeczy żołnierze tych wszystkich formacji wojennych, bo właśnie teraz tak jest nawet takiego byli głośniejsi od powstańców warszawskich, ale tu proszę zauważyć, że tylko z tymi 2 grupami się udało to znaczy dzięki decyzji Lecha Kaczyńskiego i jego otoczenia politycznego w lansowaną w jakby powstanie warszawskie jako kluczowy moment w historii Polski, a potem siłami społecznymi, bo to już politycy pomogli, ale nie byli tutaj decydującej roli ważniejsza była przez fundację niepodległości, która kilka lat temu postawiła na to nad ten obszar historii i udało im się w ciągu kilku lat wylansować drugą formację jako absolutnie najważniejszą obie formacje całkowicie przegranej powstańców warszawskich co i to podziemie zbrojne rok kompletna katastrofa to czy nic nie udało, a my się w dwudziestym wieku parę rzeczy wygrali zagraliśmy pierwszą wojnę wygraliśmy wojnę z bolszewikami byliśmy naprawdę kilka spektakularnych sukcesów, żebyś nie dotykać nawet Solidarności świętujemy głównie porażki to jest coś jak widać tak per saldo to to jest przedziwne i ja uważam, że żołnierze podziemia zbrojnego zasługują Lach na tę uwagę i honor, jakim im się teraz oddaje natomiast, jeżeli to jest punkt wyjścia do interpretacji całego dwudziestego wieku to jest pewien fałsz, który nie powinien mieć miejsca, bo my w jakimś sensie całą swoją świadomość jest scena, jakby tak załamuj ROW w pewnym sensie odwracamy, bo proszę zobaczyć co się dzieje w sierpniu tak mamy pierwszego piętnastego 3001. średnio co najważniejsze rocznice dwudziestego wieku, jeżeli chodzi o relacje między nami, a tak go politykom de facto świętujemy z 1 sierpnia nie świętujemy piętnastego 3001. pierwsza to klęska 2 następne 2 następne daty to zwycięstwa jak to zrozumieć to może inaczej może zastanówmy się czy można powiedzieć, że miłość, jaką obecny obóz polityczny, bo obóz rządzący obdarzył właśnie żołnierzy wyklętych oraz powstańców to jest taka miłość i przeświadczenie, że mamy coś wspólnego z tymi wykluczonymi przegranymi, którym należy przywrócić należne miejsce tu jedno to jest po prostu sposób na interpretowanie polskiej historii uprawnionym z oczu uprawniony w tym sensie, że to było formacje, które no przede wszystkim dały krew niepodległej Roman zdań to tez w ogóle poza dyskusją w dacie tego nie można, jakby podważać no bo to, bo sobota to ja mróz 8 zrozumieć lepiej co pan namyśli, kiedy pan mówi, że to zostało wyjęte z ciągu historycznego, bo takie sformułowanie nowo to jest po prostu w jakim sensie użyteczne interpretacyjny i skuteczny polityczny i myślę, że niestety, dlatego że jest, że ZO i w ogóle uważam, że jak historia służy polityce to jest dla historii pewne nieszczęście, bo się przestaje rozumieć, a zaczyna się, jakby grać na mocy i grać emocje Chaled, ale przede wszystkim w ustawie świadomość to jest to tam ty to, jakimi metodami co się dzieje tez inne rzeczy ale, ale to jest przecież to ma pewien wymiar edukacyjny i Naprzodu Janów jako osoby, która zajmowała deal z obydwoma tymi obydwoma tymi kategoriami ludzi w Diabły wypchnięty ze świadomości, by powstańcami warszawskimi i żołnierzami podziemia zbrojnego powojnie zajmowaliśmy się, gdyż nikt inny nie minie właśnie nie zajmował Bogu, bo to były pierwsze nagrania pierwsze takie, jakby budowanie narracji z ich perspektywy w sytuacji, kiedy jeszcze był taki lęk, że to, że ta narracja w ogóle nie ma racji bytu, że to, o czym oczywiście to to co się zdarzyło to przywrócenie pamięci jest fantastycznym zjawiskiem tu nie ma w tym myślę, że tego nie warto dyskutować co to się powinno było zdarzyć idea ta seria, która się zdarzyła w 2004 roku, kiedy nagle powstanie warszawskie tak jakby weszło w życie społecznej, jaką taką serię na ulicach zrodziła dla mnie jako człowieka zajmującego się historią to był to Burak aktywa do osób to jest tak jakby się przełamało tę obstrukcję polityczną, która wytykała historię na na margines niesłusznie z wielu powodów, a potem się zaczęło nadużywanie historii, lecz wykorzystywanie dla celów politycznych skutecznie, bo bał, bo widać, że argumenty historyczne działają do dzisiaj właśnie, dlatego że wywołują tak wielkie emocje negatywne pozytywne remont, jaki chce dzielić rzeczywistość to akurat tym morzem dlatego uważam, że te formacje do tego nie nadają, dlatego że oni byli to co oni przeszli to jest tak głęboka trauma to jest tak wielka tragedia tych ludzi, którzy stracili to o co walczyli to my po IG czy ja nie potrafi świętować tych 2 rund obszarów wiedząc jak to przebiegało jak przebiegało powstanie warszawskie i jak przebiegała ta walka podziemna po wojnie jak, analizując strony myślę razem z fundacją niepodległości wydali książkę wyklęci, która po, która opisuje te całe 19 lat od pierwszych momentów czterdziestym czwartym po ostatniego, który się strzeliło w sześćdziesiątym trzecim miej i został zabity w walce o 31003 . roku to przed 19 lat takiej udręki bez żadnej nadziei na sukces to to prąd to to czasy wyobrazić, że oni nie mogą liczyć się kiedyś zmienić system komunizm upadnie o nim oni będą mieli swój dzień tak jak dzisiaj i dlatego uważam, że to nie jest pole do takiego tego typu entuzjazmu, ale do namysłu na pewno, bo to, bo to jest bardzo ważny element historii Polski dziękuję bardzo Zbigniew Gluza szef ośrodka karta był państwo innym gościem 1358 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA