REKLAMA

Wątpliwości związane z jutrzejszą rozprawą TK rozwiewa Ewa Siedlecka z Gazety Wyborczej

Post Factum
Data emisji:
2016-03-07 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM program post factum dziś poniżej 7 marca goryczą mówi Paweł Sulik jeszcze raz, a nasz gość jest z nami pani Ewa Siedlecka Gazeta wyborcza dobry wieczór w poszedłem wyjaśnić powstało zamieszanie związane z dzisiejszymi informacjami dotyczącymi ustawy namysłu nad ustawą naprawczą skoro minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wycofał opinia Andrzeja Seremeta prokuratora generalnego prokuratora generalnego czy to oznacza, że jutro o spotka Rozwiń » się Trybunał Konstytucyjny, żeby rozmawiać o tym czy to będzie czekał 14 dni, które prosił Zbigniew Ziobro jak dobrze rozumiem na zapoznanie się ich zrozumienie, w czym udział w dziejach przede wszystkim to muszę sprostować Trybunał się nie spotka nie będzie rozmachem to jest z tym tak to próbują przedstawiać politycy PiS to znaczy mówią, że nie będzie żadna rozprawa to będzie właśnie dziś posiedzenie nawet pan Sasim czy pan, jaki przepraszam wiceminister sprawiedliwości mówił przy kawie i ciasteczkach i oni wydadzą sobie jakoś się pilnie, by któraś jest bez znaczenia prawnego, więc ta nie będzie spotkaniem na rozmowę z komendy to rozprawa i będą normalnie procedować Anny to, że nowym prokurator generalny wycofał FIM nie z cukrzycą stanowisko to się dokładnie tak nazywa poprzedniego prokuratora generalnego no po prostu wycofały nie ma obowiązku, żeby strony przedstawiły swoje swoje stanowiska mogą, ale nie muszą już odstawiła obligatoryjna strona, czyli rada ministrów swojego stanowiska nie przedstawiła oficjalne obligatoryjna strona, czyli marszałek Sejmu swojego stanowiska nawet napisał do Trybunału, że nie ma zamiaru przyjść, ponieważ uważa, że to wszystko jest bezprawne i nie przedstawił swego stanowiska prokurator generalny co prawda w złożył wniosek o odroczenie, żeby się przygotować do rozprawy w ale podejrzewam że, że jest to po prostu taki, że od gest nowo myślę że, że cały PiS to znaczy w wszystkie te elementy, które wcześniej wymieniam, czyli prokurator generalny przedstawiciel rady ministrów i marszałka Sejmu chcą zbojkotować mu ten z PRL zarówno rozprawy, jaki wyrok, żeby pokazać, że to wszystko jest bezprawny w tym nie zamierzają uczestniczyć natomiast Trybunał może wydać wyrok bez stanowiska stron i bez ich uczestnictwa, jeżeli zostały prawidłowo za wybitne artystki czy nie należy rozumieć tego w ten sposób, że była to ręka wyciągnie jednak ręka wyciągnięta, którą można byłoby uścisnąć na zgodę, że tak wyrażę zaczynać, aby ta zgoda PN Buczek 14 dni ojcostwem w Plazie mamy czekać sternik różnie no dobrze naleśniki na co mamy czekać może w ten sposób nowych, ale jeśli zaś prokurator generalny miał on o mocy, by ta ustawa została zaskarżona zaraz jak została uchwalona, czyli na nas samym początku stycznia uchwalona została pod koniec grudnia Trybunał przyjął czternastego dokładnie stycznia gminy uchwałę, że będzie ją rozpatrywał i wyznaczył dzienne w stronom termin do zajęcia stanowiska od tamtego czasu przecież Zbigniew Ziobro wiedział, że przejmie stery Prokuratury Generalnej, ale formalnie stał się dla cudzoziemców znajdź czas przygotować swoje stanowisko problem po prostu nie chce go przygotować i jak mnie nie bardzo rozumiem w muzeum, gdzie to jest jakaś ręka wyciągnięta dzisiaj pan ma europoseł PiS Michał Ujazdowski przedstawił coś co nazwał kompromisem, ale w ogóle nie wie w jaki sposób ma się dotyczyć tej ustawy, bo wymyślił, że jednych sędziów czas przyjąć drugi chce może później drugi raz wybrać coś dodaje do orzekania 3 sędziów są lepsi, ale zbyt jawny i tych, którzy się nie, ale tak pytanie jak to wpływałoby teraz na jutrzejszą, aby nie wpływały w ogóle znaczy to to jest taki mam wrażenie, że jak, gdyby nie wpływały przez ustawę jak wpływa 1 dotyczy Trybunał Konstytucyjny nie no właśnie mówię, że propozycja Ujazdowskiego w żaden sposób nie dotyczy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to jest jego pomysł co tu zrobić, żeby wszystkich sędziów prowadzi do orzekania pomysł sprzeczny z prawem, czyli z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z trzeciego i dziewiątego 22 wyroki w eter tego dotyczyły pada w innej podobnej sfery grudnia Trybunał na temat tego, którzy sędziowie zostali wybrani prawomocnie, którzy nie niemożna obsadzić drugi raz prawomocnie obsadzonych miejsc w Trybunale w związku, z czym propoz . Mi chała Ujazdowskiego jest zwyczajnie sprzeczna z prawem to jest jakaś propozycja polityczna i ona się w ogóle nie ma do jutrzejszej rozprawy, ale rzeczywiście mąż stwarza taki potężny szum wokół tego wszystkiego podobnie jak wszystkie inne wypowiedzi dzisiaj polityków właśnie na temat tego, że to będzie spotkanie przy kawie w, a czy to oświadczenie dzisiejsze prezesa Rzeplińskiego orzekł przewodniczący rozprawie podjął decyzję o imię odraczanie czy jesteś bagaże grzebano BOR uargumentowane czy nie czy jest taka decyzja autonomiczna liga jest decyzja autonomiczna przewodniczącego natomiast jutro zajmie w tej sprawie stanowisko Trybunał Velvet odnotuje odbędzie się to w ten sposób, że Trybunał otworzył rozprawę domu czy Tadrowski formułki, po czym stwierdził, że wpłynęło wpłynął wniosek o odroczenie w i prawdopodobnie był zarządzić przerwę w rozprawie nie wiem, gdy półgodzinną dwugodzinną nasz zależy ile uzna, że mu zajmie rozpatrywanie tego wniosku i następnie ogłosi swoją decyzję w tej sprawie ustawa naprawcza jeszcze wprowadza ten system ustawienia się kolejnych spra w kolejkę i chronologiczne rozwiązywanie ich twarz branie na wokandę chronologiczny, a nie pod kątem ważności tak jakby w, dlaczego w ogóle nic nie brała nigdy pod kątem ważności jedynie pod kątem ważności brano tzw. prewencyjne skargi prezydenta, bo ponieważ one dotyczyły prawa, które w tym czasie było, gdyby w zawieszeniu czy prezydent przed podpisaniem skarży do Trybunału i to one miały priorytet zresztą taki pozostawały znaczy w ustawie nie było napisane, że ma, że miał priorytet natomiast Trybunał rozpatrywał sprawy nie w kolejności ważności tylko w kolejności tego na na ile sędziowie się zgodzili co do wyroku jak wyrok dojrzewał do wydania tego wydawano, więc mogła być sprawa może nie bardzo ważna w sensie takim ustrojowym natomiast szalenie skomplikowana, która leżała leżała, bo sędzia już nie mogli porozumieć nie było większości do wydania wyroku w prawda, więc są to nie głównie na aresztują jeszcze ważna sprawa, która wydaje się, że słuchaczy słuchaczką interesuje to jest taka skoro mamy poznać opinię w finale finalną opinię komisji weneckiej jak to wchodzi w relacji z kim są politycy w kraju radnych wypowiadał się na temat Trybunału Konstytucyjnego czy to była także Zbigniew Ziobro, który powiedział poproś o 14 dni to właśnie myślał, a to poczekamy najpierw na oficjalny już werdykt komisji weneckiej zapoznamy się i później zastanowimy się w związku z tym co tam przeczytamy też można się domyślać, o co będziemy robili może to to co było intencją tego celu intencja Zbigniewa Ziobry to jest Zbigniew Ziobro natomiast, ponieważ PiS już ogłosił jej i wszyscy łącznie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim ogłosili, że komisja wenecka się nie zna, że nie rozumie, że to co sobie wymyśliła jest kompletnie niewiążące i że rząd Polski nie ma najmniejszego zamiaru się do tego zastosować to taka interpretacja w grze Zbigniew Ziobro chce poczekać na opinię komisji weneckiej nam w świetle tych wypowiedzi na nie wydaje się uprawniona przyjadą z powiek zwiększą finalna opinia nic nic nie zmieni, ale jak rozumiem jeśli były na jakiś sygnały czy to są senatorów amerykańskich czy do od polityków zachodniej Europie, że są zainteresowani rozwojem sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym to po oficjalnym ogłoszeniu wyniku działania swego komisji weneckiej taki sygnał dalej będą napływały raczej luźno oparty tylko znaczenie komisji weneckiej opinii komisji weneckiej od początków z nami dla mnie i cały czas stać się wypowiadam było zawsze na zewnątrz nie do wewnątrz naczyń miał najmniejsze nadzieje, że PiS się do niej dostosuje, ponieważ przewidywałam, że będzie krytyczna, choć faktycznie nie doceniłam, że będzie aż tak krytyczna natomiast jej znaczenie jest naczyniem na zewnątrz to będzie opinia, która będzie wiążąca nie w sensie prawnym, ale takim lekko, jakby na moralnym sensie ważność w sensie ma też jej wagi prawnej dla komisji Europejskiej dla rady Europy rozmaitych instytucji rady Europy dla zgromadzenia parlamentarnego rady w Europy i dla parlamentu Europejskiego także dla Amerykanów będzie to dla nich obiektywna opinia o tym co dzieje się w Polsce z Trybunałem Konstytucyjnym cały czas politycy PiS-u, próbując pozwach sklep z weksla ważna spór polityczny dziś robią to też pan poseł Ujazdowski dokładnie to samo robił porozumie się zawrzemy kompromis no nie ma kompromisu prawnego nie ma kompromisu na gruncie prawnym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą zawrzeć z politykami kompromisu mają się kierować prawem, a nie kompromisem, bo kompromis jest w sferze polityki oczywiście prawo można interpretować tak czy inaczej, ale jednak w jego ramach nie można powiedzieć na prawo prawem co prawda miejsca w Trybunale obsadzane były należycie no ale umówmy się, że nienależycie albo, że nowe należycie, ale to nie szkodzi, bo mija drugi raz obsadzimy no nie da radę w ten sposób związku, z czym to co komisja wenecka już w tym projekcie opinii napisała i co im bardziej ciemniejszy złagodzone na napisze za 2 dni to i jest opinia prawna i opinia, która mówi o takiej sytuacji dotyczącej praworządności i ta będzie wiążące na zewnątrz, a w kraju wiadomo PiS już powiedział nie ma żadnego znaczenia jest to absurd prawny jak powiedział pan prezes na jej na to nie ma proszków pani Ewa Siedlecka Gazeta wyborcza bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę rozmowę dziękuję bardzo dziękuję w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA