REKLAMA

Zaburzenia psychiczne w świetle prawa. Rozmowa z dr. Sebastianem Ładosiem

OFF Czarek
Data emisji:
2016-03-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich z PiS Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie studio dr Sebastian głaz dość sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwo, kiedy rozmawiamy o zbrodni i każe tak można, by rzec nudny i pewnie zapytamy dowolne osoby no jak to jest czy osoby powinny, które coś tam przeskrobał powinny ponieść odpowiedzialność oczywiście każdy odpowie no tak, ale Rozwiń » czy każdy no dziś to myślimy sobie no tak, ale pewnie no nie wiem dzieci nie nałoży seks taki wiek, że mówimy na dzieci pewnie też na potem to zależy w ale potem uciekł myśli mówi, ale zaraz zaraz po jest przez osoby, które być może nie zdają sobie sprawę z tego co uczyniły tutaj oczywiście jest jakiś pewnie różne podziały społeczne niektórzy ludzie uważa, że mimo wszystko powinni inni rozumieją, że świadomość pewna i to nieświadomość taka, że nie wiedziałem, że tu nie można parkować, więc zaparkowałem tylko w ogóle brak możliwości sformułowania jakiegoś przeświadczenia o o pewnych rzeczach wyłącza no i teraz należałoby się zastanowić jak prawo takie rzeczy reguluje Noli KO po odpowiedź najprostsza jest taka że, że reguluje jakoś tak, ale pytanie brzmi dobrze mamy to na papierze i mamy ludzi, którzy powinni to co jest na papierze napisany wprowadzać w życie i teraz czy wpisu, wprowadzając czy nie i mówiąc mamy ludzi zarówno mamy tak bardzo szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości tak, czyli mamy sędziów mamy prokuratorów, ale mamy też obrońców mamy policje i różne inne służby które, które są zamieszczane w w ten proces pewnie od razu gdzież nam przypomina się dla mnie sprawa, którą zamieszany był ZOZ zastępca dzisiejszy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk Krzysztof Olkowicz, który to zapłacił kaucję za osobę, która była aresztowana, dlatego że ukradła batonik i sprawa dotyczyła właściwie nie tego że, gdyby suma wartość TGE kodeks to osoba w ogóle nie powinna była być aresztowana czy gdzieś tam trafić do tego procesu jest dzisiaj tematem naszej rozmowy z moim gościem będzie ta przestrzeń właśnie osób, które właśnie wg przepisów nie powinny ponosić odpowiedzialności albo albo w jakiś inny sposób powinny być traktowane i czy tak jest tak nie jest to co się dzieje to taki, który przed listem panie doktorze oddaje głos zachęca Andżelika kilka o kilka zagadnień tutaj się pojawiła rzeczywiście jak spojrzymy na problem historycznie dawno temu jeszcze w czasach średniowiecza mało kogo interesowało to co się dzieje w głowie sprawcy zbrodni po prostu wystarczyło, że ktoś popełnił zbrodni odpowiadał natomiast w miarę upływu lat w czasach nowożytnych zaczęto jednak dostrzegać, że nie wszystkim osobom można przypisać winę Wine, czyli świadomość tego, że wiem co robię rozumiem znaczenie swego czynu przewiduje konsekwencje swego czynu i pan wspomniał o wieku osób to jest bardzo bardzo ważne spostrzeżenie, bo zaczęto ten problem analizować w odniesieniu do osób młodych czy powiedzmy dzieci i do osób niepoczytalny dawno dawno temu nazywanych osobami szalonymi, ale i stwierdzono, że są pewne stany, które wyłączają możliwość przypisania tej winy świadomości tego, że wiem co robi nasz kodeks karny przewiduje, że dopiero po ukończeniu dopiero 3 już po ukończeniu siedemnastego roku życia osoba ponosi odpowiedzialność karną czy jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności ustawodawca w ten sposób zakłada, że ten wiek 17 lat to jest wiek, w którym człowiek osiąga taki stopień dojrzałości, że wie co robi jest świadomy swego czynu i konsekwencji swego czynu natomiast na drugim biegunie mamy osoby niepoczytalne, czyli osoby, które ukończyły ten siedemnasty rok życia, bo tylko w stosunku do takich możemy ten problem rozważać, ale które z uwagi na zakłóca on stan psychiczny nie wiedziały co robią albo nie mogły pokierować swoim postępowaniem i to niepoczytalności kodeks karny definiuje Warty kule 3001 . możemy określić niepoczytalność jako stan, w którym człowiek nie rozumie znaczenia swego czynu lub nie może pokierować swoim postępowaniem zgodnie z naszym kodeksem karnym taki stan może wynikać po pierwsze z choroby psychicznej po drugie z upośledzenia umysłowego, a po trzecie z innego rodzaju zakłóceń czynności psychicznych, jeżeli chodzi o chorobę psychiczną to są najczęstsze przypadki w praktyce sądowej, kiedy biegli lekarze stwierdzają, że w chwili czynu taka osoba chora psychicznie nie wiedziała nie miała świadomości tego co czyni ner w najczęściej mamy do czynienia, bo można na marginesie dodać, że współczesna psychiatria odchodzi od pojęcia choroba psychiczna staramy się staramy się również my prawnicy tego pojęcia ani używać, mimo że ono w dalszym ciągu występuje w przepisach kodeksu karnego, ale mówimy tutaj tak bardziej medycznie o zaburzeniach psychotycznych, a więc takich osobach, które np. mają urojenia i one nie są w stanie w 2 pokierować swoim postępowaniem to rozumieć rzeczywistość tak jak osoby zdrowe i to jest powiedzmy ta choroba psychiczna natomiast, jeżeli chodzi o innego rodzaju zakłócenia czynności psychicznych obok upośledzenia umysłowego to trzeba powiedzieć, że w praktyce sądowej to się bardzo rzadko zdarza mamy tu do czynienia z osobami zdrowymi, które znalazły się w jakiś tam jakimś szczególnym szczególnej sytuacji np. jakiegoś patologicznego zmęczenia, ale tu chodzi o przypadki nadzwyczajne każdy z nas jest od czasu do czasu zmęczony, ale to nie nie wyklucza oczywiście odpowiedzialności karnej chodzi o przypadki np. osób, które przez kilka dni i nie z białym wykupi pozostawały w warunkach takiego stresu co skutkowałoby rozdał głosowania te rzeczy ponownie może może nie nie o takiej pracy nie ma takiej pracy chodzi, ale w literaturze np. można się spotkać z przypadkami żołnierzy, którzy gdzieś w toku wykonywania jakiś jakiejś misji jakichś działań bojowych na nie tylko nie tylko byli w stanie głębokiego zmęczenia jeszcze się określone czynniki sytuacyjne na to nałożyły, że mogliśmy stwierdzić, że takie czy można było stwierdzić, że taka osoba w chwili czynu była niepoczytalna, tak więc Reasumując, może tamtą część ta niepoczytalność jest wyłącza winy i może wynikać zarówno z choroby psychicznej upośledzenia umysłowego, jaki tego innego rodzaju zakłócenia czynności psychicznych, które nawet nie mają postaci chorobowe, gdyby jeszcze na chwilę może wrócić do choroby psychicznej taka moim zdaniem ważna uwaga, bo czasami w mediach nawet spotykamy taką tendencję do utożsamiania pojęcia choroba psychiczna niepoczytalność to też nie jest słuszne, dlatego że choroba psychiczna jest pojęciem medycznym jest pojęciem z zakresu psychiatrii, mimo że jak wspomniałam psychiatria próbują tego określenia on odchodzić, ale chodzi tu ostryg ten stan chorobowy natomiast niepoczytalność jest pojęciem prawnym jest przesłanką wyłączenia winy, a tym samym odstąpienia od pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej i myślę ważna uwaga choroba psychiczna może powodować niepoczytalność, ale nie ma tu automatyzm to nie jest także jak u jakiś osoby diagnozujemy chorobę psychiczną to możemy powiedzieć ona była niepoczytalna, bo to się nawet w praktyce często zdarza, że mamy osoby bardzo poważnie chorą na chwilę prowadzenia postępowania karnego, ale może się to stan zmienić ten staż może zmienić w chwili popełnienia czynu mogą nie wykazywać takiego stopnia nasilenia, który skutkuje wyłączeniem, który skutkuje wyłączeniem poczytalność wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za chwilę dziesiąty 20 dr Sebastian słabość sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia z państwa innym gościem znajomy o kwestię odpowiedzialności i kwestii rynek mówi winny i kary, jeżeli chodzi o osoby z cierpiące na chorobę psychiczną albo osoby niepoczytalne wracały po informacjach Radia TOK FM Cezary łasiczka program Owczarek dr Sebastian ma dość sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia jest państwo i moim gościem pozycja prawna oskarżonego zaburzeniami psychicznymi albo z niej poczytalność o tym, dzisiaj rozmawiamy pytanie od słuchaczki COS odpowiedzialnością osób, które mają udokumentowaną niepoczytalność albo chorobę psychiczną w danym okresie, a jednocześnie są świadome tego, że nie poniosą kary za swoje czyny, więc są gotowe zrobić wszystko czy to oznacza, że należałoby je nie wiem izolować prewencyjnie, a może ryzykować, że dla ich dobra czy z 1 strony mamy wartość, jaką jest więc, żeby z o bezpieczeństwo społeczeństwa czy wspólnoty gdzieś tam, a z drugiej strony wartość, jaką jest wolność osoby, która teoretycznie jest wyłączona, jednakże ma świadomość PIT trochę graniczny przypadek sprzyja może zacznę od tego, że nie ma czegoś takiego jak udokumentowana niepoczytalność, bo niepoczytalność to jest coś co za każdym razem w każdym postępowaniu musi wykazać prokurator w postępowaniu przygotowawczym lub sąd na rozprawie, prowadząc postępowanie dowodowe i niepoczytalność zawsze ustala się w odniesieniu do konkretnego czynu, dlatego że może być także człowiek chory psychicznie w odniesieniu do 1 czynu będzie poczytany, a w odniesieniu do pop do innego rodzaju czynu będzie niepoczytalny natomiast my jak rozumiem w pytaniu chodzi o to, że osoba ma dokumentację, która stwierdza w stan chorobowy stwierdza, że człowiek jest chory psychicznie bądź już w jakimś postępowaniu karnym zdiagnozowano niepoczytalność i to może być taki czynnik, który wyzwala poczucie bezkarności, jeżeli w ogóle możemy czymś takim mówić w przypadku osób chorych, które nie rozumiejąc co czynią w takim przypadku oczywiście w razie popełnienia kolejnego czynu po raz kolejny należy zbadać czy w chwili tego czynu sprawca był poczytalny, jeżeli się okaże, że był niepoczytalny otwiera się droga do stosowania tzw. środków zabezpieczających tym terminem m. in. określamy tzw. internat i psychiatry trzymał, czyli chodzi o przymusowe leczenie sprawcy czynu w odpowiednim w szpitalu psychiatrycznym tak to się zwykła w praktyce umawiać na oddziale zamkniętym po to jest często taka forma wykonywania tego wykonywania tego leczenia tylko to trzeba podkreślić 1 rzecz myślę, że to co jest co bardzo często prowadzi do niezwykłych dylematów i sytuacji problematycznych, że ten środek zabezpieczający stosuje się bardzo rzadko w odniesieniu do dosłownie do kilku najwyżej kilkunastu procent sprawców nie poczyta, bo reguła jest taka, że człowiek niepoczytalny nie ponosi odpowiedzialności karnej postępowanie się umarza o tej osobie nie można przypisać winy i tylko w razie popełnienia najcięższych czynów a kiedy zachodzi obawa, że takie czyny mogą być powtarzane, że istnieje stan poważnego zagrożenia po stronie takiej osoby można rozważyć zastosowanie tego środka zabezpieczającego i umieszczenie takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym celem przymusowego leczenia, kto decyduje czy taka oboje, choć jest wysoka jest oczywiście decyzja sądu, jeżeli mniej, bo mamy tu do czynienia z pozbawieniem wolności nie mamy tu do czynienia z karą co chciałem podkreślić, bo kara jest w przypadku osób, które ponoszą odpowiedzialność mamy tu przymusowe leczenie, ale polegająca de facto na pozbawieniu wolności takiej osoby, więc tylko sąd może podjąć decyzję w tym przedmiocie, jeżeli na etapie śledztwa prokurator stwierdzili niepoczytalność wtedy występuje do sądu z wnioskiem o umieszczenie takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym warto wspomnieć o zasadzie proporcjonalności, która wynika z naszej konstytucji oznacza to, że środki, które podejmują którymi posługują się organy władzy publicznej muszą być zawsze proporcjonalne do założonych celów przyczyni musimy wykazać, że to leczenie na w szpitalu psychiatrycznym to przymusowe leczenie jest niezbędne inaczej tej osoby wyleczyć się nie da dlatego, bo ta osoba n p . nie wykazuje tzw. wglądu swój stan chorobowy przyjął na nie rozumie, że musi się leczyć ona na wolności nie będzie stawiała się do lekarza prowadzącego na wyznaczone terminy wizyt nie będzie przyjmowała leków regularnie i tylko leczenie w warunkach izolacyjnych może przynieść pożądane efekty, ale również zabezpieczyć społeczeństwo przed osobą która, która może ponownie popełnić jakieś poważne czyny i chciałbym tylko tutaj jeszcze dodać myślę, że rzeczy bardzo ważną, bo sam często powtarzanymi i dzisiaj chciałbym powtórzyć, że nie możemy postrzegać problematyki zaburzeń psychicznych w kategoriach stereotypów to jest największy problem w naszym społeczeństwie, że my często w postrzegamy osoby chore psychicznie w cudzysłowie mu jako osoby, które właśnie biegają z morzem będą chciały kogoś zabić czy stan spowodować eksplozję, jakiego się i jakieś tam z jakich instalacji gazowej czy czegoś to one są naprawdę wyjątkowe przypadki natomiast generalnie osoby chore psychicznie nie stanowią zagrożenia i dobrze, że mamy również takie np. można okazji jak niedawno 2 tygodnie temu ogólnopolski dzień depresji, który właśnie przypominają o tym, że osoba chora psychicznie to nie znaczy osoba niebezpieczna, ale im tak samo w przypadku stwierdzenia niepoczytalności w razie popełnienia jakiegoś czemu ta nie oznacza automatycznie, że ta osoba te czyny będzie powtarzać, bo nazbyt zdołowany, żeby obchodzić ogólnopolski dzień depresji, a jeżeli chodzi o osoby z biegiem biegające z nożem Noto mamy na le galu komandosi prawda żołnierze to są osoby żyjące z nożem inaczej i ufamy innych niż ich obawiamy, bo chodzi o to, żeby po prostu nie postrzegać osób chorych jako osoby, które na pewno na pewno coś zrobią, bo coś jest coś złego będą stanowiły dla nas zagrożenie, ale też no nie możemy zapominać o tych kilku procentach przypadków, gdzie rzeczywiście takie osoby mogą powodować stan zagrożenia tej nawet chyba 2 tygodnie temu w mediach była nagłośniona sprawa pana, który został powrót po kilku latach bodajże po 56 latach zwolniony z takiej interwencji psychiatrycznej i również było wiele takich komentarzy no jakże 6 lat na oddziale zamkniętym z powodu bodajże zarzut gróźb karalnych w tle tej sprawy nie chciałbym komentować, bo nie znam, ale trzeba też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jakiś czyn np. w postaci groźby karalnej nie wyklucza możliwości zastosowania takiego leczenia przymusowego tej osoby to nie jest także groźba jest czynem błahym, że groźba groźby można zlekceważyć, dlatego że pomiędzy groźbą zabójstwa, a realizacją tej groźby często granica jest bardzo cienka, zwłaszcza w przypadku osób, które mają objawy zaburzeń psychotycznych dlatego UE dlatego czasami takie leczenie jest po prostu niezbędne, aby również chronić chociażby osoby zamieszkałe w sąsiedztwie zdarza nam się na sali sądowej przesłuchiwać rozmawiać z osobami, które są świadkami takich sprawach, które żyją w sąsiedztwie osoby, która z powodu tych najcięższych zaburzeń psychicznych wykazuje skłonność do zachowań agresywnych wtedy możemy się przekonać co to znaczy życie w przewlekłym stresie, kiedy nie wiadomo nie wiemy jak taka osoba lub jak taka osoba może się zachować, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić to dotyczy tylko tylko kilku procent przypadków osób bardzo ciężko chorych, gdzie indywidualny przebieg tej choroby wiąże się ze stanem zagrożenia może jeszcze 1 uwaga takie leczenie przymusowe, choć może nazwa nie najlepiej się kojarzę to jednak w większości przypadków to leczenie jest podejmowane również, a może przede wszystkim w interesie osoby leczonej osoby, która w warunkach ambulatoryjnych na wolności i leczenia, by nie podjęła właśnie z powodu swej choroby, która w UE, która nie pozwala na krytyczne spojrzenie na na swój stan i to leczenie w zakładzie zamkniętym bardzo często jest właśnie szansą jedyną szansą dla takiej osoby, żeby poprawić stan jej zdrowie od jest taka interesująca przestrzeń myślę z punktu widzenia prawa, bo mamy osoby, której stan nie pozwala na to, żeby zdecydowała czy w ogóle, żeby zrozumiała tak a gdy Lotos Gdańsk jak gdyby stan pozwalał i osoba wybrała jednak nie leczenie, bo zezwalamy na to przecież w przypadku innych chorób no tak tylko, że w przypadku innych chorób zaniechanie leczenia poza oczywiście szczególnymi przypadkami jakiś chorób zakaźnych powoduje konsekwencje tylko dla danej osoby, która podejmuje taki wybór i sama ponosi tego konsekwencje, choć już n p . w przypadku chorób zakaźnych mamy oczywiście tryb przymuszenia do leczenia w natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej, dlatego że zaniechanie leczenia może powodować zagrożenie dla innych osób dla innych ludzi w wielu przypadkach to jest to leczenie jest niezbędne, bo to chciałbym podkreślić sąd nie orzeka takiego leczenia takiego środka zabezpieczającego na zasadzie wydaje mi się, że tak będzie lepiej sąd, który orzeka o pozbawieniu wolności takiej osoby musi mieć całkowitą pewność, że to leczenie jest nie tylko niezbędne należy też nic innego tej osobie nie pomoże wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiąty 40 za 3 minuty dr Sebastian młodość sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia jest państwo i moim gościem wracały po informacjach dla Cezary łasiczka program Owczarek dr Sebastian młodość sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi czy z chorobą psychiczną albo niepoczytalność co ja, gdy rozpocząłem naszą rozmowę o z sytuacji sprzed lat przypomnijmy Arkadiusz Ka czy rodzaj schizofrenii schizofrenię ukradł batonik Warty 99 gr sprawa trafia do sądu ten pan nie zapłacił grzywnę, a więc sąd wydał nakaz owym wyrok 5 dni więzienia także, dlatego że komornik nie był w stanie ściągnąć długu teraz tak osoby, które opisują sytuację mówią o policjanci, kiedy legitymowali tę osobę zauważyli brak podpisu w dokumencie co miałoby oznaczać, że mężczyzna jest ubezwłasnowolniony tak, czyli rozum teraz pytanie co znaczy ubezwłasnowolnienie czy to jest formą wyjęcia spod odpowiedzialności nie na absolutnie nie, bo ubezwłasnowolnienie to jest zagadnienie z zakresu prawa cywilnego wiąże się ze zdolnością do dokonywania czynności prawnych w natomiast niepoczytalność to jest zagadnienie na gruncie prawa karnego i wiąże się z odpowiedzialności o danej osoby, tak więc jedno nie oznacza drugiego, ale to drugie może wynikać z pierwszego, dlatego że ubezwłasnowolnienie jest i powinna być przesłanką do badania poczytalności osoby, której przedstawiono zarzut popełnienia czynu czy wykroczenia wykroczenia z o swoim stosujemy te same zasady i teraz, jeżeli prokurator obecny na osobę ubezwłasnowolnioną poddaje w taką osobę badaniu sądowo psychiatrycznej mu Noto mamy warianty 3 pierwszy jest taki, że osoba jest poczytalna i powinna normalnie odpowiadać, ale to w jest mało prawdopodobne, jeżeli jest osoba, która jest pusty ciężko zaburzone drugi wariant jest taki, że taka osoba jest niepoczytalna, więc w ogóle nie odpowiada, a trzeci wariant to jest taki, że osoba ma ograniczoną poczytalność i odpowiada, ale na łagodniejszych zasadach, bo ta ograniczona poczytalność jest przesłanką do zmniejszenia stopnia winy ta natomiast ona odpowiada, ale to nic jest spuszczana proporcjonalność wspomniał pan o proporcjonalności tak czy mamy osobę, która ukradła batonik za złotówkę, ale niecałą złotówkę po stronie powiedzmy winę po stronie sankcji mamy grzywnę 100 zł, która wydaje się proporcjonalną powietrzne, ale po stronie sankcji taki powiększony wynikającej z niemożliwością niemożliwości tej pierwszej sankcji jest 5 dni więzienia złotówka 5 dni więzienia jako sankcja właśnie proporcjonalności z pytaniem proporcjonalność, a z drugiej strony pytanie o koszty zgadza się ja powiem także o uniewinnienie znam tego przypadku konkretnie z okna, w którym pan na początku wspomniał nie wiem czy to była osoba chora na schizofrenię, bo słyszałem też o podobnym przypadku osoby upośledzonej tutaj próbowałbym się dom to kradzież tego batonika to jest wykroczenie i próbowały się postawić w sytuacji policjanta, który przyjeżdża na interwencji oczywiście w razie popełnienia wykroczenia można poprzestać na pouczeniu jak ktoś nazwał środek oddziaływania wychowawczego pytanie czy po trzeciej czwartej piątej takiej interwencji nie uprawiamy pewnej fikcji, kiedy za każdym razem taką osobę pouczamy, bo mówimy no no tak, by do końca nie wie co robi, ale z drugiej strony pytanie to to jak my wychowawczą na nią oddziaływuje my skoro ona nawet może nie rozumie otrzymają pouczamy, więc wydaje się, zwłaszcza popatrzmy z punktu widzenia człowieka, który prowadzi taki sklep osiedlowy i gdzie drobne kradzieże są prawdziwą plagą NATO i taka osoba też oczekuje od organów państwa jakiś reakcji i w pewnym momencie niedzielny zakaz handlu w niedzielę aktor to jest trochę inny przypadek, ale oczywiście w porze zwróć uwagę to ogranicza kradzieże przemyt w niedzielę skutecznie, więc rozjeżdżają nie wiadomo nie wiadomo czy akurat nie może oznaczać wzrostu kradzieży w pozostałych trzeba było przeprowadzić na ten temat kiedyś badania Criminal logiczne natomiast jedno wracając do tego przypadku toczy się w pewnym momencie organ ścigania musi zareagować i przynajmniej orzec jakąś powiedzmy kare grzywny łagodną karę grzywny, zwłaszcza jeżeli nie ma podstawy do umorzenia postępowania, bo biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że ten człowiek był poczytalny obejrzeli był niepoczytalny nie ma to wtedy nie można wymierzyć im nawet łagodnej kary natomiast, jeżeli był poczytalny to kary trzeba wymierzyć i tutaj numer niestety problem też polega na tym to z mogę powiedzieć jako sędzia, że w takich przypadkach sąd bardzo często jest trochę pozostawiony sam sobie, bo musi rozpoznać sprawę musi wydać wyrok musi orzec jakąś karę, ale też nie mamy zatem nie idzie żadne systemowe wsparcie tej osoby żadne działania prewencyjne wychowawcze korekcyjne, zwłaszcza w przypadku osób upośledzonych umysłowo, gdzie takie osoby na często kradną Maćka drobne rzeczy dlatego, bo nie potrafią się dostatecznie kontrolować i odroczyć zaspokojenie jakiś potrzeby na rząd działa natychmiast na zasadzie jakiegoś impulsu i potem może oznaczać wszczęcie postępowania wydanie wyroku w cudzysłowie odskoczenie sprawy, ale problem pozostaje nierozwiązany i stąd też, który do tej warto też warto też dodać, bo na temat batonika narosło w mediach już tyle legend posturze Nolana śnieżna ważne nie batonika, żeby dobrze radzi sobie poza polską szynkę boisk Stowarzyszenie i sędziowie i próbują to prostować, ale niestety nawet osoby z tytułami naukowymi powtarzają rzeczy, które po prostu nie miały miejsce, że sąd skazał osobę chorą i czy osobą upośledzoną na karę więzienia nie sąd skazał na karę grzywny i w momencie, kiedy grzywna nie zostanie wykonana sąd nie ma innej możliwości nie może machnąć ręką powiedzieć, a komornik niczego nie ściągną no dobrze to uznajmy, że tej grzywny nie było i sąd ma w takiej sytuacji obowiązek zamienić tę karę grzywny na zastępczą karę aresztu i dać się z 20 zloty za dzień aresztu, a to zależy jak to już potem przelicza sąd natomiast natomiast może być nawet 45 dni natomiast nie może sąd w cudzysłowie zwolnić takiej osoby z odpowiedzialności karnej wracając może do takiej dyskusji nawet tutaj na szkodę osoby wszelako zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie czują, że jest jakaś taka przestrzeń, która wymaga namysłu oczywiście panie redaktorze, że czują i stąd moja obecność jak to pan przypomniał 4 lata temu, kiedy rozmawialiśmy oportunizm nie ja z całego serca i zawsze apelowałem o to wprowadzimy podstawy oportunizmu, żeby w takiej sytuacji właśnie nie trzeba było na siłę uruchamiać machiny wymiaru sprawiedliwości umorzyć postępowanie, ale przy okazji wdrożyć określone działania, które mają zapobiec naprawcze tak jakiś naprawcze jest sąd mogłoby nawet w cudzysłowie zlecić odpowiednie działania korekcyjne adaptacyjne zawiadomić odpowiednie organy i nałożyć obowiązek określonego działania wobec takiej osoby zamiast wskazywania na karę grzywny, a potem zamiany i na areszt wobec osoby, które jest upośledzona czy mogę w tym miejscu panu redaktorowi na koniec naszej dyskusji zadać zagadkę bardzo proszę, jeżeli będzie łatwa i przyjemna co myślę myślę, że nie będzie bardzo poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej w błąd ponieważ, ponieważ przykład jest pochodzi z historii, ale dotyczy również problematyki, o których dzisiaj mówimy, czyli podejścia wobec osób chorych psychicznie dotyczy to osoby z przed wojną, której mało się dziś mówi, chociaż zaczną się troszeczkę mówić bardzo mądrym publicyście Władysławie Studnicki im lektury na fali pylica całego entuzjazmu w 3009 . roku o tym, że Polska podpisała układ z wielką Brytanią przestrzegał, że to się może zwrócić przeciwko nam, że to będzie oznaczało, że wojna zacznie się od nas, że pierwsze uderzenie pójdzie na nas, a w konsekwencji po wojnie dostaniemy się podstrefa dominacji sowieckiej na fali tego entuzjazmu głosił bardzo bardzo krytyczne poglądy, które co chciałem podkreślić po prostu porażają swoją logiką i mądrością pytanie jest takie co na fali tego entuzjazmu ówczesne władze próbowały zrobić ze Studnickiego myślę, że kaftan, ale jest konfiskata nakładu książki rzeczywiście nie tyle książki ile jego biuletynu, który on wydał wydał przeprowadzono konfiskaty i staną przed sądem to miało miejsce bodajże 23 miesiące przed wybuchem drugiej wojny i światowej podobno nawet padły takie komentarze, że jego poglądy są całkiem sensowne, ale już było za późno to jest myślę jeszcze 1 przestroga przed tym, aby nie traktować osoby, które wyrastają ponad przeciętność jako osoby patologiczne no tak czasami wręcz przeciwnie w bardzo dziękuję dr Sebastian Małysz sędzia Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia był państwa i moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA