REKLAMA

Stanisław Piotrowicz o opinii Komisji Weneckiej

Co się stało?
Data emisji:
2016-03-11 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Sosin z traumy i 5 Maciej Zakrocki i dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Stanisław Piotrowicz poseł prawa i sprawiedliwości przewodniczący komisji sprawiedliwości praw człowieka w parlamencie dzień dobry ten dzień dobry państwu dziękuję, że przyjął zaproszenie zgłoszenie odebraliśmy go pytania jako jako niegrzecznego, ale czemu pan nie jest tam na posiedzeniu komisji weneckiej, bo jeszcze wczoraj media mówiły o tym, że będzie pan w tej delegacji Rozwiń » tak istotnie było takie zamierzenie inna, niemniej jednak pierwszoplanowe są obowiązki w sejmie, a jak wiemy dzisiaj były głosowania w cieniu głosowań i obowiązkiem posła jest przede wszystkim uczestniczyć w pracach Sejmu i uczestniczyć w głosowaniach na Zatorze 8 wyjaśnienie przyrody zjazdu co się stało, więc musiałem zapytać co się stało, że pełni praw od 40 miejsc, mimo że znamy dokładną opinię komisji weneckiej miały możliwość poznać się z nią tylko w języku angielskim, więc moje niektóre tłumaczenia mogą być tworzone tak bardzo głęboko nie przywiązywać, bo są trochę na szybko jak to się mówi w każdym razie rzeczywiście w tym 26 stronicowym dokumencie chyba wielkich niespodzianek nie ma on w stosunku do tego, o czym mówiliśmy już od kilku dni zarówno jeśli chodzi o ocenę tych zmian proceduralnych, które wprowadziła ustawa o z grudnia ubiegłego roku, a więc kwestia, która w odpowiedniej liczby sędziów w tym wypadku 13, która jest w ustawie, że musi brać już ruszyły 13 sędziów w postępowaniu, żeby ono było ważne, że głosowanie jest większością 23 głosów, że postępowanie nie może odbyć wcześniej niż po 3 miesiącach od notyfikacji i liczy, że te wnioski rozpatrywane powinny być przez Trybunał Konstytucyjny w kolejności ich przy przy pływania dookoła Trybunału w konkluzji opinii głowy, w której komisja opisuje te wszystkie przepisy zmiany wprowadzone ustawą jest sformułowanie, że zdaniem komisji te decyzje czy to te zmiany mogą bardzo poważnie zahamować osłabić efektywność pracy Trybunału Konstytucyjnego, a oto proszona jest do czegoś pan redaktor jest i tak w lepszej sytuacji, bo w tym czasie, kiedy komisja informowałam o swojej opinii ja byłem akurat w drodze do studia, żeby się z państwem spotkać, odnosząc się do do tych uwag Jenny chciałbym przede wszystkim powiedzieć to, że skoro komisja wenecka i jest komisją składającą się z wybitnych prawników przed tą oczekujemy i oczekiwałem odniesienia się prawniczego odniesienia się do zapisów w ustawie z porównaniem jak one mają się do polskiej konstytucji trochę mi tego zabrakło natomiast jest język rzekłbym, że jest taki publicystyczny, a nie prawniczym mało tego wspomniał pan redaktor on na tych rozwiązaniach naj istotniejszych nowelizacji grudniowej, a więc o kolejności rozpoznawania spra w wedle kolejności wpływu on w orzekaniu w pełnym składzie i o głosowaniu większością 23 głosów chcę powiedzieć, że tego typu rozwiązania są stosowane w krajach Unii Europejskiej myśmy tego sami nie wymyślili odwołujemy się w tym zakresie do wzorców które, występując w krajach, na których my nieraz przecież wzorujemy się na krajach o ugruntowanej demokracji prosimy odpowiedzieć, bo to mnie właśnie zamrze zastanawia, że te rozwiązania, a w szczególności kolejność rozpoznawania spra w wedle kolejności wpływu, że to miałoby spowodować paraliż Trybunału Konstytucyjnego należy Tytan w tym czasie pytam czy to, że pacjenci oczekują w kolejce na zabieg jest powodem paraliżu służby zdrowia, bo przecież absurdalny wniosek to jak może w imieniu komisji odpowie nowości miałem okazji mam tu przed oczami teren ten tekst oczywiście, że takie rozwiązania Hawk 23 w głosowaniu to lawina już większość 2 latach 23 pojawia się w nich rozwiązania w innych państwach jednak komisja zwraca uwagę, że najczęściej występują one jednak przy procedowaniu nad jakimiś wyjątkowo ważnymi czy również z punktu widzenia fundamentalnego dla państwa sprawami i podaje przykład Republiki Federalnej Niemiec, gdzie rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny decyduje przy tego typu większości, ale np. w takich sytuacjach jak uznanie działania jakiś partii politycznej za nielegalne 13 jedno zdelegalizowanej partii politycznej albo n p . o czym pisze komisja wenecka impeachmentem prezydenta w niemieckim, pisząc przedłużanie się z tak duże, a czy w Polsce nie mogą być standardy wyższe, bo rodzi się pytanie, jaki jest problem z tego powodu, że Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał większością 23 głosów to znaczy, że o tym czy ustawa jest zgodna z konstytucją czy też nie jest zgodna z konstytucją orzekł nie większa liczba sędziów czy też gorzej czy też lepiej jedno to też może się oczywiście moja nie chciałbym tutaj stroną tak odwołać do tego, o czym mówi komisja może jednak te proceduralne sprawy ich zdaniem zahamują ręcznym czy spowolnią prace Trybunału i m. in . komisja zwraca uwagę, że to spowolnienie na jest jednak również sprzeczne z art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka w nawiązaniu do tych oczekiwań obywateli we wszystkich państwach Europy Azji, ale postawa nie zwalnia z sędzią przed sądami, by toczyły się szybko to byłbym wdzięczny komisji weneckiej jak wskazała na mechanizmy tego spowolnienia, bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć jakiś sposób to, że orzeka 13 sędziów jest to powoduje spowolnienie lub kandydata w tym sensie wyjaśnia, że rzeczywiście, jeżeli tylko 15 sędziów aż 13 się zajmuje daną sprawą to wiadomo, że liczba spraw do przepraszam za język przerobienia jest siłą rzeczy mniejsza, bo podaje przykłady z innych państw stosuje się np. sędziów zastępczych to znaczy w tym sensie, że może Sheridan zwiększona liczba sędziów mamy i że jest większa liczba spra w inny problem ilość sędziów w Niemczech w Polsce jest porównywalna w Trybunale niemieckim rozpoznaje się 10 × więcej spra w jak w Polsce w Niemczech nie ma zaległości w Polsce zaległości sięgają około 200 spraw no ale w tym polscy sędziowie pracują tylko 2 dni w tygodniu w pozostałym czasie pracują na uczelniach i myślę, że to trzeba szukać rozwiązania, a więc, żeby sędziowie zajmowali się tym do czego zostali powołani wtedy nie będziemy mieli tego problemu padały czasami uwagi tego rodzaju no dobrze, a co będzie jak się nie znajdzie 23 sędziów do tego, żeby przeforsować jakiś orzeczenie bo, żeby orzeczenie zapadło 23 sędziów nowa każda ustawa przyjęta korzysta z domniemania zgodności z konstytucją, jeżeli nie znajdzie 23 sędziów, którzy orzekną, że jest inaczej to znaczy, że ustawa jest zgodna z konstytucją wizję nie rozumiem na czym miałby paraliż polegać dziś ta sytuacja teraz jest tak samo wygląda tylko, że dziś o tym czy ustawa zgodna z konstytucją 3 niezgodna z konstytucją decyduje 3 sędziów, a my byśmy chcieli, żeby o tym, decydował co najmniej 9 sędziów ani 3 no ja oczywiście znowuż mogę tylko odwoływać do dokumentów to m. in. chodzi o to, że jeżeli NFZ przy przedłużaniu tego postępowania może również dotyczyć osób, które wydawałoby się nie są tak to nie jest tak istotne z punktu widzenia państwa jak odwołanie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec faktura ta wyniosła 223, ale że n p . w jakiej sprawie zwykłego obywatela jest o dziwo, sok z naszej atak na decyzję premiera filmu obywatel czeka w areszcie na panie redaktorze już wychodzę temu naprzeci w jest właśnie TOK forum nie dotyczy skarg obywateli tam są składy siedmioosobowy skład siedmioosobowy w związku z tym to też jest szalenie ważne, żeby o tym, pamiętać pełny skład 13 dotyczy najważniejszych spraw tych, o których pan redaktor mniej więcej wspomniał natomiast, jeżeli chodzi o skargi obywatelskie to mniej liczba z PiS jest Trybunał będzie orzekał w składach siedmioosobowych pod rządami nowelizacji grudniowej no i ostrożność, ponieważ nowo tutaj jest konkluzja końcowa tego tego tej opinii komisji weneckiej najniższe, że to jest najważniejsze co proszę pana do skomentowania 1003006 . po tej opinii 1 tutaj znowuż przypominam, że jest to moje głów tłumaczenie na żywo komisja wzywała mięs w obie strony zarówno większość rządzącą, jaki opozycja, aby uczyniły wszystko, aby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji w państwie zbudowanym na narządach prawa każdy takie rozwiązanie musi być oparte na w obligatoryjnym respektowaniu i pełnej implementacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego komisja wenecka w związku z tym wzywa wszystkie organy państwa w tym także Sejm do pełnego respektowania i wdrożenia orzeczeń Trybunału od razu wyjaśnię tę zaniedbaną wiejskim lekkomyślnym de von Colson on tak tak to tłumaczy wzywa do tego określenie i jest rzeczywiście utrzymane w takim tonie, które opiniom nie jest nim wiemy, że komisja wenecka jest organem opiniującym nie ma imperatywu jest organem opiniującym, który ma sprzyjać rozładowaniu napięć i ukształtowaniu prawda w poszanowaniu demokracji warto w tym momencie powiedzieć, że najwięcej skarg, jakie wpływają do poszczególnych parlamentarzystów wpływają do poszczególnych komisji sejmowych w szczególności do komisji sprawiedliwości to są skargi na wymiar sprawiedliwości w i w ostatnich wyborach właśnie duże poparcie społeczne wiązało się z tym, że istnieje pilna potrzeba dokonania zmian w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości w związku z tym ugrupowaniem, które reprezentuje wychodzi naprzeci w tym oczekiwaniom i jest konieczna reforma wymiaru sprawiedliwości tymczasem jak pan redaktor zauważył to co się działo przedostatnim Trybunałem to tam inna po na posiedzeniu Trybunału tam się zgromadzili wszyscy ci, którzy zamierzają bronić status quo bronić uprzywilejowanej pozycji wymiaru sprawiedliwości 9 kolizji w opatrzność, żebym raz rozmawiali o chodem Australię Danię i Torino jest zaskoczony panie redaktorze z oczekiwaniami suwerena to jest sprzeczne z oczekiwaniami suwerena, więc jeżeli wyjdziemy temu naprzeci w to sprzeniewierzył się w oczekiwaniu suwerena, a w szalenie ważne jest przecież w państwie demokratycznym wsłuchiwanie się głos suwerena, czyli rozumiem czym 3 czy to jest panu odpowiedzieć na to pytanie natomiast jak już komisja wenecka wzywała już w realiach państwa respektował orzeczenia i jego wenecka apeluje o to, żeby w dialogu to tak to rozumiem żywa wszystkie strony konfliktu politycznego, bo to jest szalenie ważne konfliktu politycznego ani prawnego wzywa do poszukiwania przyszłych rozwiązań to oczywiście, że wezwanie jest jak najbardziej zasadne moje ugrupowanie, a w szczególności prezes Jarosław Kaczyński premier Beata Szydło przecież już taką ofertą wystąpiła wystąpiła z taką ofertą, ale to oferta została odrzucona przez oferta była bardzo myślę, że atrakcyjna sprawiedliwa uczciwa my nie chcemy, żeby z większości sędziów Trybunale Konstytucyjnym uszy w uproszczeniu powiedzieć ci pochodziła z naszego wniosku niech będzie więcej miała opozycja zaproponowaliśmy niech opozycja ma prawo ulokowania w Trybunale Konstytucyjnym 8 sędziów myje średnio też o to chodzi mało tego bardzo ważny jest ratusz nie to jest o tyle zadziwia, że Trybunał, że mnie komisja wenecka w swoich wcześniejszych stanowiskach bardzo mocno podkreślała rolę pluralizmu pluralizmu w trybunałach konstytucyjnych różnych krajów jakoś dziwnym jest to jakby z tego kryterium w tej opinii w odniesieniu do Polski rezygnowała, a przecież Polski Trybunał Konstytucyjny tak został ukształtowany przed laty, żeby było w nim pluralizm polityczny i dlatego kadencja poszczególnych sędziów kończyła się w różnym czasie, żeby różne parlamenty w zależności od woli narodu wyrażonej w wyborach miały prawo wybierania różnych szyldów jak każda audycja ta się kończy, ale czy czy pan właśnie widzi możliwość, żeby nasz rząd o władzę w kraju odniosły się do PINB decyzji giełdy opinii komisji weneckiej i ewentualnie zaproponowały właśnie rozwiązanie, które zakończy tym panie redaktorze dobra Wola po stronie rządu, że stał już wielokrotnie zaprezentowana możliwość rozwiązania konfliktu jest wtedy, kiedy chcą takiego rozwiązania inne strony Jaś pomijam kwestię warunków, ale póki co nie ma woli po po stronie opozycyjnej rozwiązania konfliktu bardzo dziękuję Stanisław Piotrowicz był gościem audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA