REKLAMA

dr Marek Bachański, który leczył marihuaną medyczną walczy o dobre imię

Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
Data emisji:
2015-08-18 16:00
Czas trwania:
22:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ciastka świeże lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz, a teraz mam przyjemność zaprosić państwa rozmowy z dr Markiem Bachańskim centrum zdrowia dziecka zignorowanie wędkarzami dobre państwo nie może zaś z grubej rury czytam, że centrum zdrowia dziecka pana pracodawca złożył zawiadomienie do prokuratury, w którym aż 1 sierpnia i zarzucają czy aby obawiać, iż mógł pan postęp popełnić przestępstwo narażenia pacjentów centrum do utraty życia ciężki uszczerbek Rozwiń » na zdrowiu poprzez prowadzenie nielegalnego eksperymentu medycznego z użyciem pochodnych marihuany i też tam chodzi o to, że prowadził pan badania kliniczne bez uzyskania świadomej zgody przedstawicieli prawnych uczestników badania dla słuchaczy ja przypomnę Mind, że to jest konflikt, który przyciągnie ono od dobrych kilku tygodni niestety coraz bardziej eskaluje rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i to była naprawdę pełna nadziei rozmowa o tym, że rozpoczął pan o leczenie kilkoro małych paczki Gordan małych pacjentów chorych na lekooporną padaczkę właśnie pochodnymi marihuany co więcej Dorota Gudaniec Jensen Max RO man opowiada na czym głównie mama, bo to jest mały chore dziecko opowiada jak niesamowicie to pomogło to masz dziecko umierało miało nieprawdopodobne liczby trudno nawet wyobrażenia ataków i ta terapia, którą pan zastosował pomogła i teraz mamy do, o co chodzi to znaczy, dlaczego to doszło do tego, że fala pracodawca poskarżył się na do pana na pana teraz już do prokuratury w UE właśnie inne, zaczynając od tego naj istotniejszego zaś to proszę państwa chciałem przekazać, że większość z tych pacjentów czuje się dobrze albo bardzo dobrze mimo skrajnie ciężkich postaci choroby oni mają znacznie mniej napadów ich stan ogólny jest dobry i tutaj od tej strony nie można zarzucić mieniem w tym momencie jakieś nieprawidłowości większość to akt mówi większość, bo z tych pacjentów w 2 rzeczywiście nie uzyskuje dużej redukcji napadów i to trzeba wprost powiedzieć, ale jeszcze raz powiem mówimy o grupie najtrudniejsze do leczenia mówimy o grupie takiej, która zawsze neurologa dziecięcego jest bardzo dużym wyzwaniem mówi o grupie takiej, z której niestety, ale część pacjentów nie udaje się w ogóle uratować i tak należy to skwitować, ale i z tego punktu widzenia nie jest dla mnie zrozumiała, dlaczego indeks samych zakładów pracy tak podchodzi i w tym momencie nie chciałbym jak rozmawiać przez media czy nawet prokuraturę, ale wygląda na to, że będę musiał, że nie mam wyjścia, gdyż cała w ten konflikt już mój niestety wciąż się tygodnie z Elby wymiana oświadczeń pana centrum zdrowia dziecka, gdy miała uprościć to właśnie to, że centrum zdrowia dziecka zarzuca panu niedopełnienie formalności robaki w dokumentacji innej poprzez to właśnie narażenie dzieci na utratę zdrowia, o co chodzi z tymi brakami w dumę teraz już, aby dokładnie powie, że z moim oświadczeniu do ministra zdrowia w pkt 2 z bardzo dokładnie jak była opisana taka sytuacja w taki fakt, że tak naprawdę nikt z moich przełożonych nie interesował się szczegółowo przebiegiem leczenia wyżej wymienionych pacjentów do tego momentu jak nie państwo w tym momencie słyszy się i nie ma żadnych informacji zwrotnych od swoich przełożonych o żadnych swoich przełożonych dotyczących np. wątpliwości co do dobrostanu pacjentów dotyczących wątpliwości co do dawkowania leków dotyczących wątpliwości co do dokumentacji medycznej przepraszam ale gdyby ktokolwiek z moich przełożonych takie wątpliwości obojętnie po miesiącu po 2 czy nawet po 10 miesiącach takiej terapii nie złożył na pewno na to odpowiedział, ale nie skoro niemal nie mówi Paweł dyrekcja Instytutu nie zgłoszono zupełnie nie zgłosił upomnienie otrzymał zgody komisji biegów i tutaj proszę państwa znów odsyłam do punktu kolejnego swojego oświadczenia, w którym dokładnie tę sprawę opisała, że jest to zupełnie odrębne odrębna sprawa mianowicie przez pierwszych 6 miesięcy leczenia od września do marca była absolutna cisza moi przełożeni o tej sprawie wiedzieli, że w taki sposób leczeni są ci pacjenci i nie było nic żadnych wątpliwości ustnych czy pisemne, ale i tutaj tak jak wspomniałem o fakty to pisałam w tym liście otwartym do ministra zdrowia z miast teraz dalej w marcu łów zaczęła się na ten temat rozmowa i ja w tym momencie znając już wyniki leczenia tych pacjentów po pół roku po rozpoczęła czy roku po rozpoczęciu leczenia zaczęliśmy rozmawiać na temat komisji bioetycznej jednak w poprosiłem o to, żeby grupa pacjentów była znacznie liczniejsza to miał być 7080 osób, a w pierwotnej wersji nawet jeszcze więcej my tutaj chyba widzi się, iż nastąpił rozdźwięk między nami, że to jest normalne na świecie, że tego typu badania właśnie w taki sposób przeprowadzić jest to badanie wtedy wiarygodny naukowo jest badanie, którym można się pochwalić w Polsce można się pochwalić za granicą natomiast to co jest dla nas najistotniejsze, że to jest badanie na polskich pacjentach a gdzie tu w Polsce możemy, aby pokazać, że takie leczenie jest skuteczne, że nie ma objawów niepożądanych było proszę państwa takie proste wnioski z stoją obserwacji mojej grupy pacjentów są takie, że stoczą nieskuteczne i małą ilością objawów niepożądanych, ale wychowankom poczucie, że trza potrzeba było to zgłosić do komisji bioetycznej gonią liście się porozumieć z pań są w Rzymie zgłosił pan w thrillerze unijne, że tutaj kwestia była taka jak tak jak mówił w tym momencie to była moja propozycja natomiast od razu zostaną właściwie tutaj jakby obcięto mi skrzydła żonie nici takiego wniosku nie zaakceptuje nie zgadzam się na takie badanie i teraz tak tak Ciacha opisuje w swoim oświadczeniu w kwietniu Wołoch były mi znane wyniki dużego i bardzo podobnego badania amerykańskiego, gdzie mamy do czynienia z leczeniem czy z obserwacją już taką pełną 137 pacjentów na ile z tego i tam wyniki było bardzo obiecujące, bo to też była grupa ciężko chorych dzieci z rozpoznaniem padaczka oporna na leki mecenas Maria próbuje ponownie dostać się do pani dyrektor to potwierdzono też, że źle, że właściwie się nie dostaje on nie rozmawiamy już później na ten temat, czyli do akt, ale badanie powinno było być zgłoszone do komisji bioetycznej kontener drobnica albo leczenie czy też eksperyment ja powiem tak to jest tak naprawdę trudne zagadnienie prawne, bo media w tym momencie, prowadząc badania już przez 6 miesięcy i tak wspólnie chyba na początku wszyscy uznawaliśmy, że testy badanie tzw . ze wskazań poza rejestracyjnych w najbardziej to nie jest jakaś forma eksperymentu naukowego tylko to jest podawanie leków, które są oficjalnie zarejestrowane w innym państwie są to oficjalnie zarejestrowane preparaty medyczne marihuany, które są również oficjalnie dostępny na wg procedury importu dosłownością zmierza Brożek byłoby byli pacjenci leczeni w ramach osiąganymi z Holandii preparatami w ramach importu docelowego i uznał, że właśnie boja tak tutaj czuję, że dziś może to, że pan ostatecznie uznał, że tonie musi być traktowane jako spory awans do OFE teraz utrzymuje, że to jest sprawa on mój pracodawca teraz utrzymuje, ale w tym momencie jak nasze drogi gdzieś tam w maju się rozeszły działa w tym momencie, jakby próbowałem jak by porozmawiać ze swoim pracodawcą natomiast tutaj była blokada informacyjna myślę, że ta blokada informacyjna do tej pory jest, że znów wierzymy, że w naprawdę szum rozmawiamy przez media pewnie będziemy rozmawiać przez prokuratora no chyba inny, dlaczego to właśnie teraz jeszcze jest chyba istotna rzecz moje nastawienie generalnie do tej sprawy ich gestii było koncyliacyjne czyli, jeżeli stara jest, że jeżeli jakiś problem staram się ten problem rozwiązać naprawić w nie ale jakby nie dostają się do pani dyrektor w swoim zakładzie pracy próbowałem ten problem rozwiązać taki sposób, że chciałem porozmawiać z ministrem zdrowia czy chce czymś innym urzędnikiem niestety ta rozmowa powiem szczerze nabyła w 3001. lipcowym raporcie, że dopełnił wszystkich procedur wszystkie formalności, ale to jest teraz wziąć mogą mieć wrażenie, że może jest on mnie niepokoi mnie nie stosuje się do pewnych zaś neurony organisty myślę, że od początku, jeżeli ktoś nie mówił, że nie ma zgody na takie badanie to tak było ja przypomnę może początki to był lipiec 2014 roku, gdzie mu się w wykazie dawała mi do zrozumienia uciął rozmowę przeprowadziliśmy 2 × słuchaj Marek nie zgadza się na takie badania, bo jest jeszcze za mało danych w 2 pierwsze rozmowy były nieudane natomiast trzecia rozmowa przedstawiłam znów kolejne wyniki badań mówi no dobra zgadzam się na takie badanie możesz prowadzić więcej niż inni więcej niż 10 pacjentów proszę bardzo w 2 i nie będę ukrywał, że były tutaj między nami, jakby w tym momencie różnica zdań, ale w końcu udało się w jaki sposób dojść do porozumienia miast teraz tego porozumienia nie mam może moje nastawienie cały czas jest koncyliacyjne mogą się spotkać panią dyrektor przez ministra zdrowia, a tutaj widzę, że z drugiej strony jest jak zaostrzenie tego konfliktu nie pozostaną dłużne w takim bądź wspomniane sytuacje również ostrzeżenie, zwłaszcza dla młodych adeptów sztuki medycznej, że warto z naszego kraju emigrować natychmiast, gdyż jakakolwiek innowacyjność możliwość po prostu leczenia pacjentów będzie zabita i duszno w zarodku napisał pan w otwartym liście do ministra zdrowia wrócił do rozmów dr Marek Bachański państwo moi goście informacji ATA świat lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz przypomnę państwu dr Marek Bachański centrum zdrowia dziecka jest państwo moim gościem pani ten stożek długo pan pracuje w centrum zdrowia dziecka pracuje od roku 196421 lat, a pracodawca tak jak mówiliśmy złożyły zawiadomienie przeciwko panu do prokuratury dotyczy to pana leczenia kilkorga dzieci medyczną pochodnymi medycznej marihuany początkowo wszystko szło dobrze by była duża część tych dzieci pozytywnie reagowały na terapię to były dzieci, które ZUS skrajnie skrajnie chorych z 1 właśnie od wiosny wybuchł konflikt między panem, a pana pracodawcą pracodawca zaczął się domagać szereg dokumentów, twierdząc że są braki we mnie w tym badaniu Klinicznym no i ostatecznie nawet zarzuca pan, że mógł pan narazić na uszczerbek zdrowie tych dzieciaków rozmawialiśmy o tym, tak jak pan słucha no to wychodzi na to, że mnie albo pan deklaruje, że chce rozmawiać ze mną pana pracodawca twierdzi, że domaga się pana dokument nie może się doprosić pan twierdzi, że wszystkie te dokumenty dostarczał od lipca już to dzieci nie są leczone w ramach tego leczenia centrum Trump obiecuje różne inne leczenie tak, gdyby tak próbujemy zrozumieć, dlaczego wśród trudno jest mi w tym momencie odpowiedź, dlaczego na tym się moje nastawienie jest znów pan tak jednoznaczna, że jeżeli jest problem to spróbujmy go o jak rozwiązać we własnym zakresie natomiast znów powrócą do swojego, jakby listu otwartego do ministra zdrowia nikt nie zgłaszał wcześniej zastrzeżeń dotyczących prowadzenia pacjenta dobrostanu pacjentów dawkowane fleków czy dokumentacji medycznej i nadal tych zastrzeżeń nie mam w sensie takim, że gdzieś tam coś się przez media natomiast te nie są one takie zastrzeżenia co, do których mam świadomość wiem, czego brakuje czy coś, jakby zarzucają i to jest trochę dziwne, bo zawsze uważałem, że jeżeli pracodawca chciałby porozumieć z pracownikiem to powinien on po prostu bezpośrednio rozmawiać ani poprzez media nie poprzez prokuraturę mieszkają tuż za mąż nie wiem czy postawi ponownie weźmy stocznie czy pan w stanie to skomentować, ale pod koniec lipca poseł Andrzej Rozenek z biało-czerwonych byłby Macierewicz zapowiedział to złożył zawiadomienie do prokuratury CBA ram i zdaje się na Izby lekarskiej czemu nie opowiadając, gdyby pisząc, że publicznie Amber Gold dyskredytują pana profesorowie pana dokonania, ponieważ mają z tym swój interes to znaczy prof. Jerzy jest koordynatorem projektu, który ma na celu znalezienie leku na padaczkę i dostał na zawał kilkudziesięciu milionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej i mają to te wszystkie organa wesprą nas na to wszystko bardzo wygląda niesmaczne, że nie wiadomo czy tu chodzi o leczenie czy, choć ambicje czy chodzi o pieniądze jak pan także Eyal jednak skupiam się na leczeniu o swoich pacjentów nadal chciałbym to robić i jak takimi metodami jak już część geologów w naszym kraju, lecz chciał Gorzów były metody nowoczesne pacjentów ciężko poważnie chorych z powodu padaczki w Polsce jest bardzo dużo oni nie są do końca skutecznie leczeni w intymny najbardziej interesuje także wszystko co się dzieje w tej chwili to niestety, ale jesteś taka moja wymusza na obronę nie muszą się w końcu w jaki sposób ujawnić broni dzisiaj rząd nadal tak uważam, że i dlatego tutaj jak rozmawiać i w po obronie stanęła stają pacjenci m. in . z list do ministra zdrowia prof. Zembali, który mimo swej stronie umieściła Dorota Gudaniec mama małego maksa, w którym zupełnie stają o ponad stronie i mają z kolei poważne zarzuty pod adresem centrum zdrowia dziecka pan natomiast w liście do dopłat do ministra na prof. Zembali czy minister zdrowia pisze o tym, że całe zamieszanie Czytelniczek pan mówi na pana osobie pokazuje, że stawia pod znakiem zapytania sens pracy lekarza, a także stosowanie innowacyjnych metod w medycynie w naszym rzekomo otwartym na różnego rodzaju eksperymenty naukowe kraju tak jak ma pod poczucie, że system w bardzo konserwatywne broni się im nie akceptuje takich ludzi jak pan kontakt w naszym kraju jest wielu innowacyjnych lekarzy i wiele wspaniałych metod, które są wprowadzane i myślę, że jest to potrzebne żona, żeby nasza ma inny jak medycyna cały czas nadążała za tą medycyną światową ME, w jakich powodów ja trafiłem nataką ani inną blokadę, że nie mogą się rozwija, że to co chciałbym zrobić to naprawdę jest duże badanie i a takie badanie jak się robi rzeczywiście na świecie rząd wielkości 7080 pacjentów z grupą kontrolną wszystko pod żebra, żeby nasi pacjenci też z tego korzystali, bo takich metod nasz kraj nie ma lub dopiero są w powijakach i ile osób cierpi na taką lekko odporną padaczkę, w którym potencjalni przejmie część z nich takie terapie, na które są w badanym w kilku krajach świata mogłoby pomóc ocenia się szacuje się, że w naszym kraju w tej chwili jest około 120  000 pacjentów z rozpoznaniem padaczki odpornej na jakiej w tej grupie są razem dzieci osoby dorosłe trudno jest jakby te grupy od siebie oddzielić miasto co jest istotne proszę państwa to można powiedzieć, że większość z nich jest ponad jedno, choć kilkadziesiąt procent nie otrzymuje skutecznego leczenia to leczenie jest w naszym kraju w ograniczonym stopniu dostępne stąd potrzeba nowych innowacji innowacyjnych metod leczenia właśnie takich pacjentów, które między nimi chciałbym tutaj w kraju wprowadzić nie mam ochoty w tym momencie wprowadzać to u pacjentów francuski czy amerykańskich czy niemieckich uważam, że nasze polskie dzieci też powinny z tego skorzysta albo pisze pan bliższy smutna konstatacja nasuwa się sama by kontynuować to co umiem lubię robić czasem migrować powiem tak wielokrotnie przebywałem za granicą stąd część metod, które tutaj, jakby zastosowałem naszych polskich pacjentów, a muszę powiedzieć, że leczy również taką wysoką z wysoko specjalistyczną terapię dzieciom patogenu w komisjach były już orzec w jakim sensie amerykańskich, że stamtąd zaczerpnął pomysł na takie leczenie i za granicą jest jednak także, jeżeli ktoś coś ciekawego opublikuje czy przedstawili to w tym momencie na dodatkowe wsparcie, żeby takie badanie dalej prowadzić, żeby to co go jak by osiągnąć dla całej społeczności w jaki sposób się po prostu rozszerzało jak też to chciałem zrobić Jateż chcę jak ulżyć polskim pacjentom to, dlatego że ich naprawdę jest dużo jeszcze raz powtórzę pacjent z rozpoznaniem padaczki odpornej na leki z około 120  000 w naszym kraju jak obserwuję dyskusję, ale innym aktywistów ci ludzie, którzy walczą o szerszy dostęp do medycznej marihuany jest to hut i ministerstwem dialog głuchego ze ślepym, bo Ministerstwo Zdrowia mówi, ale przecież medyczna marihuana jest w Polsce dostępne w Koczale pro spełnić wszystkie procedury, które są konieczne ona w rzeczywistości tego, by jakoś tak w tym system działa i te procedury są tak ustawione, że praktycznie nikt nie ma w Polsce szans legalnie z niej korzystać bez teki nasuwa się pytanie czy Czyżby jednak mając świadomość, że Jean do tego, że to jest coś nowego w Polsce co więcej marihuana wiadomo, jakie ma skojarzenia to ogromne odium w tym dużo nieracjonalnych emocji i trudno się o tym, rozmawiać w działaniu pan być w tym sensie świąt od papieża, żeby naprawdę po prostu spełnić więcej formalności niż trzeba po to, żebym potem, gdy ktoś będzie chciał się mówiąc kolokwialnie ciągnąć nie miał, czego FM pytanie jest bardzo istotne tylko proszę państwa, proponując nawet to leczenie tej małej grupie pacjentów i ziarna prawdy musiałem mocno główkować musiałem jak by móc zastosować takie pomysły, które jedno my, jakby z takich nie innych powodów powiedzmy sobie szczerze systemowych można tylko zastosować w naszym kraju naszych nie jesteśmy w jaki sposób prężnie organizacyjnie i 1 rzecz jest taka, że w naszym polskim prawie nie ma wyszczególnienia w tym pojęcia medycznej marihuany i jest to 1 z istotnych bardzo istotnych powodów, dla których wielu lekarzy po prostu bardzo się takiego leczenia przez 1 rzecz, a potem drugą rozprawę n p . Holandii jest także raczej nie jest w tym momencie nadzorowane przez oficjalną rządową komórkę, która na ten temat wydaje różne oświadczenia, która w grę wydaje jak miałby pozwolenia na zastosowanie odpowiednich preparatów na stronie 41 holenderskiej komórki rządowej jest wyszczególnienie wszystkich preparatów medycznej marihuany w komisjach to bardziej zorganizowane natomiast na skutek tego, że ta organizacja u nas jest trochę inna nocą mamy dużo różnych problemów i na taktowne znacznie mniej groźna, że brakuje takich procedur brakuje procedury i brakuje czegoś, żeby to działało praktycznie po to, co mnie za naprawdę interesuje w takiej pracy z pacjentami na co dzień, żeby połową meczu zastosuje miało swój praktyczny skutek, żeby działało, żeby napadów było mniej ale, żeby był też praktycznie jak by możliwe do zastosowania, żeby inni mogli się na tym wzorować i żeby to po prostu działał w tym co coś co dzieje się teraz z tymi pacjentami, którzy już nie są pod pana opieką nad wprowadzeniem ich stamtąd przez ponad rok to znaczy ja powiem transzy w tym momencie nie do końca 2 Maćkowiak z praktycznie z prawie wszystkim miałam kontakt i tutaj spełniona więc, żeby pisze wręcz o tym, że to nie jest tylko taki zwykły pobieżny kontakt z lekarzem ja muszę zaznaczyć, że wymóg jest poświęcał pan wiele czasu poza godzinami przyjęć, żeby ich pomoc czy ja uważam, że czas trzeba pacjentowi poświęcać, bo w Polsce jest trochę inny problem, że jest moim zdaniem oczywiście takie rozwiązanie stosunku pacjenta lekarza chyba powinniśmy takich podstawowych wartości powróci, żeby ten to bezpośrednia relacja właśnie pacjenta i lekarza w jaki sposób była naprawiona stąd, jakby każdemu z tych pacjentów staram się im poświęcić tyle czasu ile było to potrzebne natomiast jedno nie jest to zawsze taki prosty i co teraz co będzie dalej, bo po prostu jasne, że do końca nie wiem, dlatego że można powierzać ich w powodzi jak doprowadziłem do momentu jak do wyjazdu na urlopie wraca w 2 proc wobec na początku września wtedy jakby zobaczymy przekonamy się natomiast przed moim wyjazdem większością nie wszyscy byli z dobrej lub bardzo dobrej formie, ale i to jest dla mnie miłe, że Rzeźnik i nadal cały czas jakby ich chyba powinien to w swojej obronie powiedzieć mogę się nim nawet pochwalić co co łączy z panem dalej to znaczy myślałam, że jest jeszcze szansę na rozumie na czym sprawa jest przeciwko panu w prokuraturze z drugiej strony jest na zapytanie posła Rozenka, który też jest 1 sugestywne, ale błysk w czas pomiaru sugestią zawierającą poważne oskarżenie i Sylwia Tomczak pewne rzeczy nie rozumiem skoro pacjenci wszyscy czują dobrze lub bardzo dobrze to po co kandydat po co ta cała sprawa nieważna, gdyż nie wiązała nadzieje wielu miało rzecz, że dzięki temu, że Dorota Gudaniec i pan publicznie opowiadać o tym jak ognia pomimo tego tak tego tego systemu, który bardzo nie sprzyja sięganiu po mężu marihuany jak wykorzystać, że otworzy dyskusja o tym jak w Polsce może z tego skorzystać z nową, a Boboli na razie jest taki moment bardzo tragiczny w bardzo dziękuję dr Marek Bachański z centrum zdrowia dziecka obu państwom gościom listy dr Bachańskiego do ministra zdrowia znajdą m. in. państwo na profilu światopoglądu na Facebooku tam jest linka była bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję bardzo informację, a potem Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z Piotrem Dudą przewodniczącym NSZZ Solidarność lat, a świerk lub podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA