REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich o rozpoczynającej się dziś rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym i jej znaczeniu dla prawa w Polsce. Z dr. Adamem Bodnarem rozmawia Jan Wróbel

Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
Data emisji:
2016-03-08 07:20
Czas trwania:
12:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich w dzień dobry przepraszam razem dobry humor w rozmowie o Trybunale Konstytucyjnym nasz region nabożny nabożne refleksyjne skupienie co z tą polską ziemię wtedy gościom mówi Irena jest bardzo bardzo źle i tak może dróg i tym razem co z tą polską zobaczymy coś będzie się działo się na rozprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, która ma ocenić Trybunał oceni zgodność z konstytucją nowelizacji ustawy, która Rozwiń » została przyjęta pod koniec grudnia zeszłego roku myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozprawa biorąc pod uwagę liczbę podmiotów, które zaskarżyły nowelizacją do Trybunału, ale także podmiotu, który przedstawił tzw. opinię przyjaciela sądu i biorąc pod uwagę punkt może być znaczenie tej sprawy dla przyszłości Polski nie właśnie tu jestem pewien czy ten werdykt Trybunału istotnie wpłynie na przyszłość Polski w po pierwszej raty są rozdane będzie jakiś werdykt werdykt, a rząd już uznał po tak też przewiduje moim zdaniem słusznie, że ta nie będzie Medyk jest w UE prorządowy, że po prostu gotów fani obu ruszy też dzisiaj wydarza w Trybunale zobaczył mnie nie chciałbym snuć jakieś daleko idących hipotez natomiast z mojej perspektywy jako Rzecznika Praw Obywatelskich ważne jest to, że od kilku miesięcy Trybunał Konstytucyjny jest pozbawiony możliwości normalnego funkcjonowania i orzekanie w sprawach ważnych dla obywateli i co więcej przez najbliższe miesiące też zobaczymy, jaka będzie perspektywa spraw, które czekają rozpoznaniu w Trybunale rozpoznanie w Trybunale jest mnóstwo tu kolejne wpływają i IT jest ważne, aby był istniała i normalnie funkcjonowała instytucja, która ma za zadanie służyć właśnie m. in . o ochronie praw i wolności, które są zagwarantowane w konstytucji w ani on powiedział to pan rozmawia z pisowcem, bo zakładam, że coś jest statystycznie musi czasem zdarzyć i chciałby go pan przekonać do tego, żeby trzymały na stole Trybunał ani PiS-u takiego argumentu mogły one służyć myślę, że takim najbardziej podstawowy argument jest taki, że samolot prawo i sprawiedliwość wielokrotnie korzystał z narzędzia, jakim jest kwestionowanie usta w do Trybunału Konstytucyjnego, aby pozwolić Trybunałowi możliwość sprawdzenia czy dane rozwiązanie jest zgodne z konstytucją to po pierwsze po drugie zadaniem każdej władzy idzie zgodnie z art. 5 konstytucji działanie na rzecz zapewnienia praw wolności jednostki przez Tomasza konstytucja to nie jest twór, który został wymyślony tak sobie po prostu tylko po to mamy tak daleko gwarant daleko idące gwarancje praw wolności jednostki, aby przeciwdziałać temu co się działo w poprzednim ustroju, czyli takie mówi preambuła tymi te gorzkie czasy, kiedy nasze podstawowe prawa były łamane czy gorzkie doświadczenia z przeszłości nasze prawa były łamane i trybunały spot to, aby stać nas w razie tych praw oto mamy skargę konstytucyjną oto są pytania prawne sądu Potocki są kompetencje różnych instytucji, aby kwestionować ustawy do Trybunału są pewne pryncypia, ale niestety nie mam innego pomysłu niż tłumaczenie za pomocą pryncypiów na czym polega wartość sądownictwa Konstytucyjnego i myśli pan, że mam jednak w Polsce nasz budżet jest ta nie jest duża przesada ze strony prawicy formułowano zarzut to imposybilizm władzy i nauczka starzy mamy w Polsce Sejm Senat co, do którego umocowania w Polskiej tradycji toczą się spory prezydenta może wpływać na ustawę spowalniający je i Trybunał Konstytucyjny może doskonale z jak i jaki jest zdrowy tryb na mnie tak jak jest teraz one ułomny może doskonale wstrzymywać prac legislacyjnych, że ta dbałość o to, żeby prawo było precyzyjnej dobre powoduje, że wielu Polaków ma czucie Pisz pan na Berdyczów ani w Polsce zostanie uznana przed w czasach przed PiS i noc inna z tymi zmianami na lata mijają lata z wrażliwości ten kraj nie ma to znaczy wszystko oczywiście można w ten sposób sformułować, czyli powiedzieli, że mamy imposybilizm prawny, że wyroki nim sądowe są niezgodne z ogólnym poczuciem sprawiedliwości, że społeczeństwo, czego innego oczekuje tylko tak naprawdę ja nie znam innego systemu, który byłby system demokratyczny, który miałby elementy mocne kontroli konstytucyjności prawa, ale także miałby elementy mocne działanie niezależnych sądów niezawisłych sędziów to są pewne podstawowe fundamenty demokratyczne i każda władza musi się z nimi liczyć musi się liczyć z tym, że mamy inną władzę, jaką jest trzecia władza władza sądownicza, która w różnych kontekstach kontroluje władzę wykonawczą władzę ustawodawczą czy tak jak nasza konstytucja, której chciałbym podkreślić 1007 . roku w tym zakresie nie zmienialiśmy i w ostatnich miesiącach i zauważyłem, żebyśmy zmieniali przewiduje rolę Trybunału Konstytucyjnego do kontroli zgodności ustaw z konstytucją w niedawno pewna Fundacja opublikowała badania, z których wynikło, że w Polsce produkuje się 55 × więcej prawa rocznie niż w Szwecji tam co prawda jest pewna sztuczka zastosowana, bo w jedynej miejskiej to dobry interpretuje w Polsce po zmianie kawałka ustawy z całością ustawy idzie do Dz. U . więc tak w metrach bieżących jest mniej częste zmiany niż ją wydrukowano w ale nawet, gdyby zdjąć ten zakład to i tak mamy kilkanaście przynajmniej raz więcej prawa niż w Szwecji, a może jest argument na moją stronę, że po cóż przesadzamy z prawodawstwem wydają się dużym oczywiście widać inflację prawa no to jest proces dostrzegalne od lata to jest też efektem integracji Europejskiej, że jeżeli przyjmowane są dyrektywy, które wzmacniają ochronę bądź w ogóle jakiś kwestie to konieczne jest ich dostosowaniem ustawodawstwa zazwyczaj nie odbywa się to poprzez zmianę 1 ustawy, ale poprzez zmianę całego szeregu ustaw przykładowo, jeżeli mieliśmy dyrektywę, która przewiduje wzmocnioną ochronę dla osób pokrzywdzonych świadków przestępstwa no to raczej mało zna i nie znajdą osoby, które się temu sprzeciwiała, ale to powoduje konieczność zmiany ustaw do kont i powoduje może być także takie zamieszanie regulacyjne czy teraz tak jak proponuje prawo i sprawiedliwości zresztą zgodne z moim postulatem, aby uregulować kwestię odległości między elektrowniami wiatrowymi, a domostwami, ponieważ ze względu na różne zagrożenia zdrowotną hałasu we dla ludzi, którzy mieszkają w pobliżu są też kolejna ustawa, która odpowiada na jakiś konkretny problem społeczny oczywiście należy w tym wszystkim się zastanowić czy w tym jest jakaś spójność czy w tym jest jakaś logika i czasem czy czasami ten system prawny dziesiąta nie rozłazi i tu zgadzam się, że czasami bywa także to ma dokonać analizy czy analizy tak po pierwsze to jest zadanie rządu dostał zadanie rządu powinno być ocenianie po jakimś czasie od wejścia w życie danej ustawy czy spełnia ona swoje funkcje czy należy ją zmodyfikować czy być może należy też skompensować legislację w danym obszarze szkód pewien obszar zamiast posiadania kilkunastu aktów prawnych skompensować je w dno w postaci 1 aktu prawnego takim przykładem jest kodeks wyborczy przez wiele lat niż cały szereg ustaw regulujących postępowania w wyborcze teraz mamy 1 kodeks wyborczy, którym określa te wszystkie zasadnicze zasadnicze kwestie czy też może być ta refleksja Państwowa, ale z drugiej strony tutaj wracamy do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał bardzo często poprzez formułowanie pewnych ogólnych zasad i co się dzieje albo w kontekście jakichś wielkich spraw albo kongresie czasami nawet spra w niewielkich wskazuje można być pewien pewien kierunek czasami bywa też także Trybunał nie przesądza o niezgodności usta w z konstytucją, ale pokazuje kierunek pendrive lub postanowienie sygnalizacyjne dostęp do medycznej marihuany tego przykładem mało, kto pamięta, że Trybunał w postanowieniu sygnalizacyjnym powiedział to trzeba uregulować i odpowiednio wyważyć wartość pomiędzy z 1 strony ochroną zdrowia z drugiej zagrożeniami związanymi z narkomanią, żeby uregulować precyzyjnie dostęp do medycznej marihuany i to jest pewna wskazówka dla rządu, w którym kierunku pójść jeśli chodzi o ustawodawstwo w myśl, że należy nawoływać do kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego czy tak jak część środowisk liberalnych w Polsce mówi już w prawo konstytucja jest jest jasna nie ma co ustępować Trybunał może być wręcz momencie nic się w sprawie demokracji, ale dlatego mogą zrobić to znaczy tych bardzo trudne, ponieważ trudne pytanie, ponieważ dla mnie kompromis może się opierać tylko wyłącznie na wierności konstytucji, jeżeli mamy sytuację, w której został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który obowiązuje, który stwierdza, że procedura wyboru 3 sędziów Trybunału była zgodna z konstytucją i że nie została dokończona sekwencja wydarzeń sekwencja wydarzeń co powinno się zakończyć zaprzysiężenie tych 3 sędziów przez prezydenta o to co jest dla mnie punkt startowy do kompromisu, a mianowicie dokonanie tego aktu zaprzysiężenia, bo to jest jedyne rozwiązanie, które jest całkowicie zgodne z konstytucją natomiast ja osobiście bardzo żałuję nad żałuje tego, że jak tworzona była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym to pojawia się jako bardzo ciekawa propozycja postulowana przez środowiska pozarządowe, aby określić procedurę wskazywania sędziów Trybunału tak, aby zaangażować maksymalnie środowiska prawnicze środowiska akademickie czy, żeby nie zostało to pozostawione tylko włącznie w rękach polityków, ale źródła cóż rodzaju preselekcji, czyli spośród osób zasłużonych autorytetem wybiera się dopiero później na ich temat debatują politycy moim zdaniem możemy spokojnie wrócić do tej propozycji żałuję, że z propozycji Platformy Obywatelskiej ten pomysł akurat Uroczysko z ustawy przyjętej za czasów Platformy ten pomysł akurat wypadł, w jakich nauczycieli pan wczorajszą deklarację Kazimierza Ujazdowskiego przy odczytał artykuł napisał o tym, że kompromis jest konieczne, a przypomnijmy jest on pisowcy przynajmniej jeszcze miał duży szacunek do do pana ministra Ujazdowskiego i bardzo się podobało podobał jego słowa wskazujące na wagę Trybunału Konstytucyjnego w demokracji konstytucyjnej, czyli na to, że Trybunał jednak pełni określoną funkcję i tutaj tak powiało trochę duchem tego co mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński on przecież nigdy nie kwestionował prawa Trybunału Konstytucyjnego do orzekania czasami się zżymał na poszczególnych sędziów czasem jakąś wypowiedź jako powiedziałbym charakter otwarty wsią, ale jednak uznał, że to jest część naszego porządku Konstytucyjnego część naszego dorobku stworzonego jeszcze przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem natomiast to co niespecjalnie się podoba to jest tej propozycji kompromisu to jest właśnie to wskazywanie, że najpierw to ich prezydent to prezes Rzepliński dopuści 3 tych nowo powołanych sędziów do orzekania, czyli tych sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta, a dopiero później jakiś deklarację złożył mi się zastanowimy co z tymi sędziami z października, czyli tymi co, do których prezydent nie odebrał co przeżyją lot to wydaje mi się ze studni to dość kontrowersyjna propozycja, jeżeli mamy ją w ogóle nazwać kompromisem Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dziękuję serdecznie poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA